Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 05.28 Açılış 06.00Açıköğretim 07.00 Haberler 07.05 Gün Başhyor Akış içerisinde 08.00'de haber yer al acak. 09.00 Haberler 09.05 Çocuk Kuşağl Sıhirli Oda adlı bölüm yayımlanacak. 09.35 Kadin Saati "Aile Çevresi" adlı bölüm ekrana geliyor. 10.00 Haberler 10.15 Arkası Yarın: Kuğu Aguılera bır yandan Sılvana'yı kendısıyle çalısmaya zorlarken, bir yandan da Beatriz'e yeniden yaklaşmaya çalışmaktadır. 10.40 Okul TV'si ve Televizyon Dershanesi Akış içerisinde 11 00, 12 00 ve 13.00 saatlerinde haber bülteni yer alacak. 15.00 Haberler 15.05 Çocuk Kuşağl Program içerisinde sırasıyla Atlı Kannca. Dağ Gutü ve Elıfm Ruyaları adlı bölümler ekrana gelecek. 16.00 Haberler 16.05 Çocuk Kuşağı: Merhab.a 16.30 Bu Toprağın Sesi Programda Prof. Dr. Ekrem Sezık ıle zehırlı otlar kortusunda bır söyleşi yapıhyor. 17.00 Haberler !7J5ArkastYarm:HavatAğact 18,60 Haberler 18.10 Yöreieriîffi2 Türküierîımz 18.40 A Stüdyosandan 19.26 GöiiSİ Sofebetlcrj ProgfaSKfeı Sabri Tandoğanss sohfcesi yer ahyor 19.25 Komeâi: Ahştık Artık 26,90 Haberler ve Hava Duramu 20.48 Spor Güniirt spor olaylan ekrana getiniiyor. 21.00 Bir Soiist 21,25 UEFA Kupası Fiaali: Roma Igter 23.15 Haberler 23.25 Cumhurbaşkanlanmız: Cevdet Sunay (AynnüUbttgı yandaki sutunlarda) 90.26 Haberler 06.25 Dizi: Hooker S yıS once dansçî kadmîan öJdüren b» adsm tekrar cmayetierine başlar ve 8 ytl önce !ek kurtulan görgü iamgimn peşme düşer. * 01.25 Haberler Kapamş 08.00 Okul Televîzyoıttı 10.45 AcıkÖğretîm Iktısada Gmş: Az Oelişrmşlik ve Ikıisadi Kalkînma ıngjKzce What have you done. Iş Idarest Iş Gören Değerterftesi. 12.15 Kapanış 18.10Açılış Arkas!Yarın;YalanRözgârr Ashîey çaiişmaya başîarmşUr. Ortun Vıctor'ta konuştuğunu duyan iaçk, Kavga «meye gittigmde Nikki'nin hasta oîduğunu öğrenir, uzülür. Î 9 J 3 Haberler 19.20 Tıp Dosyası Hüseym Kaya'nm haariayıp Puna Endem'm sunduğu programda diş tedavsssndeki yenıHklerSe, iHk nakli ile kan kansen ve Akdeni? Anemisi tedavisi konuian ıştemyor. 19.50 GorunfiiH 20.35 D i » : Alf Alf Kate'm "Şükran GümT tçın pışırmek üzere ayırdığı çığ hiiidivs yer. 21.00 Gtinlerle Gelen (Cüttür ve sanat haberleri yayımlamyor. 21.30 iMüBesteciler 22.00 Haberier ve Ingüizce Haberler 22.30 Haber Program {Bugun kosesinde) 23.05 Bir Film Bir Yönetmen: Sultan (Aynmılı bügi yandaki sulunlaıdct) 20.00 Komedüerden: Jüpiter'tn Sevgilisi (Aynntıhbıigı yandaki sütımlarda) 21.35 Mini Dizi: Eşit Ama Ayn Zencilenn çocuklan ıçm eşit eğitım venimesı amaayiaroahkemeyebaşvurmaian sotun yaratır. 22.25 Bir Soiist Pop (Bugun köşesm&iKapanış 13.59 Açılış Okui TV'si ve TV Dershanesî 19.01 Arkası Yarın: Yıldıza Ulaşmak Seçmeler devam ederken Odıteo ve Cessika bır kaza geçırırler. Î9T25 Melodi 19.40 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 20.00 Açiköğretim Üçüncu smıflar için Türkiye'nin Idari Yapısı. Yargı Düzeni. Iş ve Sosya! Güvenlik Hukuku: Bağkur. tkinci smıflar ıçm Atatürk llkelerı veînkılap Tarıhi: Genel Değerlendirme. Dördiincü smıflar için Reklamcılık' Yaratıcı Satışçılık. lktisadı Kalkmma: Planlar, Orgütsel Davranış konuian ışienıyor.. 22.10 Dizi: Kızım ve Ben Simon, sarhoş olup sokakta yolunu kesen Jenıffer ısimlı bır kızı eve getırir. 22.35 Belgesel: Dünyanın Üzerindeki Kanatlar ltalyan havacılığmm hakkmda bilgı ve görüntülere yer veriliyor. 23.35 Ülkeler ve Müzikleri Kapanış 19.00 Açılış 19.03 Haberler 19.20 Susam Sokağl Bu programın hedefleri; doğal çevre, ışbırlığı, ınsan yapısı çevre, spor, ilışki terimlen. 19.50 Türkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım 20.15 Yaşadıkça Aile ilişkıleri konu ediliyor. 20.40 tstekleriniz Çeşitli istek müzikleri yer alıyor. 21.20 HedefTfirkiye 22.00 Haberler ve Ingilizce, Almanca Haberler 22.45 Cumhurbaşkanlanmız: Cevdet Sunay Tekrar program. 23.42 Yarım Elma 00.27 Gençliğin Dünyası 01.12Dizi:Aiıştık Artık 00.40 E/giAkşamı 01.42 Kapanış ~~~ 13.00 Haberler 13.05 Çizgi Film: Hayalet Avcıları 13.30 Pembe Dizi: Santa Barbara 14.20 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 15.10 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 16.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi '17.00 Haberler 17.05 Pembe Dizi: Komşular 17.30 Çizgi Film: Tunder Cats 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Komedi Dizisi: Süpermarket 19.00 komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Haberler 20.05 Komedi Dizisi: Beni Rahat Bırak 2CL35DÎZİ: tkiz Tepeler 21.35 Dizi: Hanedan 22.3S Haberler 22.50 Dizi: A vcılar 23.40 Belgesel: Korku Oyunları Korku filmlerinin tanıtıldığı belgesel program 00.10 Korku Dizisi: Yaratıklar 00.40 Geçe Jimnastiği Kapanış (kinci sınıf dersleri: tktisadı Arulız (Makro ıktısadı politikaları), lsiatıstık (tndeksler), lngilizce (Finale). TELEVİZYONRADYO 22 MAYIS 199, Hilal 1 Televkyonu Starl'in de kullandığı hukuksal boşluktan yamrlanacak İslamcı televizyon sonbaharda TV Servisi Magic Box'ın Star l'ine alternatif olacak "Hilal 1" televizyonu önümüzdeki sonbaharda başlayacak. Türkİslam sentezi görüşünü savunanların oluşturacağı kanalın bir Avrupa ülkesinden yayın yapacağı ve sermayesinin 100 milyar lira olacağı belirtildi. Hilal 1 muhafazakâr çevreye yayını amaçlarken Star l'in de kullandığı "hukuksal boşluk"tan yararlanacak. Hilal l'in kurulacağı, önceki pazar günü Bonn'da yapılan ve ANAP Genel BaşlcanTSrdıracısı Metin Gürdere, Prof. Şaban Karataş ve rejisör Yücel Çakmaklı'mn da katıldığı TürkIslam Kültür Dernekleri Birliği'nin 4. Büyük Kurultayı'nda açıklanmıştı. Türklslam Kültür Dernekleri Birliği Başkanı Musa Serdar Çelebi, Cumhuriyet'in sorusu üzerine, Kurultaya katılan konuklardan Hilal 1 kanalı ile açıklamalannın istendiğini belirterek şunları söyledi: "Prof. Karataş ve Çakmaklı da bu sorular üzerine Hilal 1 adını verecekleri bir TV kaoalı için Türkiye'de hazırlık içinde olduklarını açıkladdar. Bu da kurultayı takip edenler tarafından memouniyetle karşılandı. Olay esasen Türkiye'de gelişmekte ve oradan takip edilmektedir. Bizim işin içinde gibi gözükmemiz ve gösterilmemiz, konunun Büyük Kunıltayımızda gündeme gelntiş olmasındandır kanaatindeyim. Metin Gürdere beyin de kurultayunızda bulunması ve Aimanya'dan döndügü günlerde böyle bir açıklama yapması da bunu dogruluyor. Benim, yeni TV kanalı Ue ilgili çalışmalann içinde doğrudan veya dolaylı bulunmam da söz konusu degil. Ayrıca şahsen veya organizasyon olarak büyük bir çalışmanın içinde maddi ünkftnlannuz bakunından da yer almamız söz konusu değil." önümüzdeki sonbaharda yayına gelmesi planlanan projenin koordinatörlüğünü Şaban Karatas'ın genel müdürlüğü döneminde TRT'de sözleşmeli yönetmen olarak çalışan ve çok sayıda dizi filme imzasını atan Yücel Çakmaklı yürütüyor. TRTden körlere konser • ANKARA (AA) TRT ile Ankara Valiliği'nin işbirliği ile "Sevgi Çemberi" adlı bir konser düzenlenecek. Adnan Guneşoğlu Körler Okulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği yararına düzenlenecek konsere, TRT'nin sez ve saz sanatçıları katılacaklar. Sunuculuğunu Mustafa Yolaşan'ın yapacağı konsere, Serap Kuzey, Gülşen Kutlu, Sami Aksu, Mediha Şen Sancakoğlu, Hale Gür, Sümer Ezgü gibi sanatçılar katılacaklar. "Sevgi Çemberi" adlı konser 24 mayıs günü Atatürk Kapah Spor Salonu'nda yapıîacak. Kartal Tîbet'in en ivi filmlerinden S a l t a a / Yönetmen: Kartal Tibet / Senaryo: Yavuz Turgu! / Görüntü yönetmeni: Erdoğan Engîn / Oyuncular: Türkân Şoray, Buiut Aras, Ştener Şen, Adile Naşit, îhsan Yüce, Erdal Ozyağcılar, Tuncer Selvi, İlyas Salman, Ayşe KemikoğltS, Güzin özyağcüar, Güi Yaîaz / 1978, Arnj Fiîm yapımı. T13SHAN GÜRKAN Gecekondu semtmde oturup, evkre lemizîtğe giderek çocuklarınm geçimjni sağlayan, genç yaşta Uui kalmsş Suîtan, aşk üişkisine girdiği mmibüs şoîöîâ sevgüisinin mahaiieyj satmaya .çahşan muhtar babasmm yolsuzluklanntn ve Çikarcı davranişlarınsn karşisina dikiterefc savaşmaya çahşır. "Sültaa", gecekonduda oturan, cinselîik bunahrrn içinde dört çocukiu guzeî bir duüa, minibus şoföTutsun aşk öykusu çerçevesinde, buyük kentlerdek.i gecekondu semtterinin bitip tükenmeyen sorunlanna da değinen toplumsa! bir eleştiri örne|i. Yavuz Turgul'un imzasım taşıyan sağiam bir senaryo yapısma sahip "Sultan"da, bilinçlenen sıradan insaniann gönüi iiişküeriyle birlikte başkaldın ve direniş eyiemîermi de görüyoraz. Olaylar, küçük insaniann kenar mahailedeki basit yaşanuîanndan büyük kentlerdeki arsa spekuiasyonîarma değîrs uzanan gerçekçi bir çizgide geîişiyor. Stmfsaî gerçektere dayanmış bk yapH oian "S»lJan"ın îçeriğinde, güldürurken duşundüren bir sinema türunün de üzgün motifîeri gözkniyor. "Suîtan^in yönetmen! Kartal Tibet, Tsyatrodan geidiği Yeşilçam'da "Karaoğîan" tipi tarihsel kıhçlı serüven ftlmleriyie un sağlayıp birçok yapımda star oyuncuîuğu tattıktan sonra, on beş yı! önce yonetmenliğe yöneîen Tibet'in "Suitan"ı, başarsh ve düzeyli bir iyi niyet gösterisi. Özgiin öykusu, içeriği, kivrak aniatsmi, topiumsai çizgvsi, başanlı oyuncuian ve bildirisiyîe daha çok gişe rekortmeni Kemai Sunaî'ın "Şabanh" güldürüie"Biir Fiîm Bir Yönetmen" kuşağmda izSeyeceğiz. Bir gecekondu semtînde yaşayan ve eviere temklige gidetek çocuklarma bakan, genç yaşta dul kaimış güze! Suitan'îa (Tarkân Şoray), aym çevreden minibüs şoförü Kemal (Buîuî Aras) birbirîne âşıktir. Cinseiiik isteklerini içine bastıran, geçim sıkmtısî alünda eziîmiş bu yaîmz kadımn tek özîemi, gekneksel ve tutucu engeikre karşsn sevdiği gençle evlenerek bir erkcğin korumass aitma girmek, kendins ve çocukîannı güvence alüna aîmaktır. Boğaz sırtlanndaki bu gecekondu mahaîlesinm muhtari oian Kemal'in babass, çevre yoiu yapınii nedeniyie değer kazanacak olan, önceden ucuza kapatarak halka sattîğî arsaîara göz koyan bir rnuteahhit firmasina araci oiur. Ucuz fiyatla içindeki insanlan çıkartıp gecekondulan pazarlamaya kalkar. Ancak SuHan'm ve gecekondu sahiplerinin başkaSdjrssı uzerine muhtara karşı direnÎÎ!^ başlar. Bu arada Suîtan'ı gerçekten sevdiğini anlayan Kemal de biHnçlenmiş olarak gecekonduculann yamnda yer aiarak babasmm karşısma dikîlîr. TV 2 BİR FİLM BİR YÖNETMEN: SUITAN 23.05 TVde torizm yarışnıası • AKKARA (AA> T8T iîe lurizm Bakaahğî'nm ortaklaşa hazirlayacaklan çocukUtr içia yanşaıa programı "Yaz Köşesi" iemmuz aysnda başhyor. Haftada bir, yarımşar saat yaymüanacak "Yaz Köşesi", Î3 böîümden oîuşuyor. Yapımcıuğim Çocuk ve Geaçlik Programları Müdörlöğü'nden Habip Yanç'tîi üstiendiği programm sunucusa Duygu Caabaş. îlkokul beşinci ssnsf öğreneJlerinin katilacati yanşmada, çocukiar turizmte ilgiîi sorulan yanstlayacaklar. Üçer kîşîîik ekspîer, buîunduklan turistik Ankara TV'sine atanıa • ANKARA (Mak Ajass) Ankara Radyosu'nun iki spikeri Gülden Gül ve Müge Wöbet, Ankara Televizyonu Yaym Yönetim Müdürlüğü'ne atandı. Ankara Televizyonu'nun talebi ü2erine kendi istekieriyle bu göreve gelen spikerierden Gülden Gül, halen haftamn beş günü TVl'de ekrana gelen canlı yaym "A Sttidyosundan" programında sunuculuk yapıyor. 1988 yılmda radyoya girmiş oian Gülden Gül, BYYO mezunu. 1986 yıhnda radyoya giren Müge Wöber ise 6 yılhk radyocu, 1 mayıstan beri TV'de anonslara çıkıyor. Radyoda pek cok programda « ! ~ sunuculuk yapan Müge ' < VVöber; lise mezunu, evli ve * bir kızı var. öte yandan tstanbul TV'sinden geçici görevle Ankara'ya geîmiş, anonslanyla birlikte çeşitli programlarda da sunuculuk yapmış oian Feza Gürler de geçen günlerde Ankara TV'sine tayin oldu. BAŞROLDE Kartal Tibet'm yönettiği "Sultan" fttminde Türkân Şoray başroide oynuyor. riyie tanman Tibet'm belki de en başarüı yapıt!. Bir haîk güldurüsü olarak Ertem Eğiimez'in kurduğu ATZU Fiim ekolünün de duygusa! izierini taşıyor. "Sultan"i bu kez, Erman Şener'in haztrlayıp sunduğu, yönetmeniyk söykşide buîunduğu TV 3 SİNEMA: JÜPtTER'tN SEVGİIİSİ 20.00 TV 1 CUMHURBAŞKANLARIMIZ 23.25 Tarüısel mtizîkal örneği Jüpiter'ln Sevgllisi (Jupiter's Darling) / Yönetmen: George Sidney / Oyuncular: Esther Williams, Howard Keel, George Sanders, Richard Haydn, Marge Champion, Gower Champion, Williams Demarest, Norma Varden, Douglass Dumbrüle / 1954, MGM yapımı / Süresi: 96 dakika. TV Servisi 219 yıhnda ordusunda bulunan fillerle Alp dağlarım ve Pireneleri aşarak îtalya'ya ulaşıp Kuzey Afrikayı ele geçirmek isteyen Romahları dize getiren büyük Kartacah komutan Hannibal, tutsak aldığı Roma lmparatoru Fabius Majdmus'vm güzeller güzeü sözlüsü Amytis ue dillere destan bir aşk serüveni yaşar. 1950'lerin büyük harcamalarla çevrilmîş, tarüısel dekorlu, zengin kostümiü gösterişli MGM muzikallerinden MJüpiter"in Sevgflisi" filmi "Komedilerden" kuşağında yayımlanıyor. Robert E. Sherwood'un "The Road to Rome" adlı kitabından uyarlanan, senaryosunu Dorotny Kingsley'in yazdığı "Jupiter's Darling" adlı fdmi George Sidney yönetti. Güldürü öğelerine de yer verilmiş, kalabalık sahneli, hareketîi bir tarihsel müzikal örneği. Filmin müzikallerde başarı gösteren Amerikah yönetmeni George Sidney " ö p Beni Kate Kiss Me Kate" filmiyle anımsanıyor. Başhca fılmleri arasmda "Üç Silahşörler", "tntikam KılıcıScramouch", "Korkusuz Kraliçe", "Kınk Hayat", "Sahte Ajan", "Pepe", "Telefonda Aşk", "Las Vegas Macerası"nı sayabiliriz. Romah dilber Amytis roltinde MGM müzikallerinin su numaralarıyla büyük ün kazanmış güzel vücutlu yıldızı Esther Williams (1929) oynuyor. Yüzme şampiyonluğundan sinemaya geçen ve "Su Perisi" sanıyla amlan yüdızm "Su Pertteri", "Ziegfıeld Kiztan", "Neptün'ün Kıa", "Aşk Şarkısı", "Td«as Karnavah", "Cennet Bekçileri", "Cennette Bir Fırtma", "Büyük Gösteri" gibi filmieri sayılabilir. Kartacah komutan HannibaTde ise "Dailas" dizisinin ağır toplarından Amerikah oyuncuşarkıcı Howard Keel'i izleyecefiz. VVüliams ve Keel, birçok müzikal filmde birlikte oynamışlardı. "Jüpiter'in Sevgîlisi" daha önce de TV'de gösterilmişti. Sinemasal değerinden çok müzikalitesi ve oyunculanyla izlenebilen, sürükleyici, görkemü bir seyirlik. 25 yaşındaki bir Esther VVilliams'ı romantik görüntülerde izlemek, keyif verici olmah. Ölüm yıldönümünde Cevdet Sunay "Cumhurbaşkanlanmız" belgeseü Cevdet Sunay'ı konu alan bölümle ekrana geiiyor. Dördüncü cumhurbaşkanı Sunay, Osman Sınayuç'un yapımcılığım üstlendiği programda "fıkrasız" yönieriyle ele ahmyor. TV Servisi Cevdet Sunay, ölüm yıldönümünde TV'de "Cumhurbaşkanlarımtz" adlı program ile anıhyor. Türkiye'de cumhurbaşkanhğı yapmış kişiîerin öîüm yıldönumlerinde yayımlanan daha önce Cemal Giirsel, Celal Bayar'm yer aidığı "Cumhurbaşkanlanmız" adlı yayında 4. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay var. Sunay'ın cumhurbaşkanhgı yaptığı 19661973 yılları arasmda Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi durumu belgesel görüntüler ve röportajlar ile ekrana gelecek. Programa katılan konukların bir kısmı Sunay'ı anlatırken bir kısmı da cumhurbaşkanlığı dönemindeki önemli siyasi olaylar ile ilgili amlannı anlatacak. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Cevdet Sunay'ın cumhurbaşkanlığı yaptığı tariblerde Kıbns'a gizlice girerek nasıl yakalandığını anlatacak. Ferruh Bozbeyli, Sunay'a cumhurbaşkanlığına seçildiğini ilk haber veren kişi olarak o günkü amlannı anlatacak. Fuat Bayramoğlu genel bir değerlendirme yaparken ilk büyükelçilik tayinini Sunay zamanında alan Baha Vefa Karatay amlannı yineleyecek. 'Anadolu HöytiklerT • ANKARA (UBA) Televizyonun ikinci kanahnda "Anadolu Höyükleri" adlı yeni bir yerli belgesel daha ekrana gelecek. Izmir Televizyonu'ndan hmet Bertan tarafından hazırlanan belgeselde, M ö 3000 ile MS 300 yılları arasmda, uygarlıkların kesiştikleri noktalar olarak bilinen höyükler, biraz da magazin özellikleri ön planda tutularak anlatıhyor. BELGESELDE 'Cumhurbaşkanlanmız' belgeselinin bu bölümünde Cevdet Sunay, ölüm yıldönümünde anılacak. ÇEKİM SETİ Büyük harcamalarla çevrilen filmde Esther VVilliams (solda) başrolü oynuyor. George Sidney'in yönettigi filmin çekim setinde (soldan saga) VVilliams, George Sanders ve yapımcı George VVell. çok iyi bir insandı' demek yeterli degil" dedi. Cevdet Sunay'ın hakkında en çok fıkra üretilen cumhurbaşkanı olduğunu söylediğimizde ve bu yönunun neden yer almadığını sorduğumuzda Sınayuç, "Sayın Sunay'ın bu yönünu almadık. Çunku anlatıldığı gibi bir insan değildi. Sayın Fuat Bayramoğlu bu konuya deginecekFıkraları yok tir. Sayın Bayramoğlu'nun sözleri bu sözleri adeta silecek. Bu Yapımcı Osman Sınayuç, nedenle bu konuyu açmaya geverdiği bilgilerde uzun bir ça rek görmedik" dedi. lışma yaptıklarını belirtirken "Seçtigjmiz kişilere özen gös K a t l l a n l a r terdik. Örnegin özel kalem müdürlttğü yapmış ya da yaveri olCevdet Sunay belgeseline muş kişiler yerine Sayın Su Cüneyl Gökçer, Nevzat Derenay'ın döneminde önemli siyasi li, kızı Aysel Önel ve eşi Atıfet belgeleri bize nakledecek kişi Sunay katılarak amlannı anlaleri tercih ettik. Yani 'Sunay tacaklar. BüGÜN • Haber Program TV2 22.30 "Bölgemiz Komşulanmız" konusu içinde bu ay Kıbrıs ele alaruyor. KKTC Cumhurbaşkanı ile bir söyleşi de programda yer ahyor. • Bir Soiist Pop: TV3 22.25 Bu hafta Mark Knopfler'ın, yeni grubu Nothing Hillbillies ile yaptığı konser ekrana geliyor. • Komedi: Alıştık Artık TV1 19.25 Bu hafta "Entel Ressam", "tşyeri" "Gazino Assolisti", "Adam Çocuk", "Gecikme Telaşı", "Ayakkabı", "Tıraş Makinesi", "Bekçi", "Lo kanta" ve "Tokat" skeçleri ekrana geliyor.. RADYOLAR berler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Çağdaş Tttrk ya. 15.00 Konser saati. 16M Caz duygusu. 17.00 tçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 Işte Saz R A D Y 0 1 04J5 Açılış, program. 05.00 Ha aydınlan. 09J5 Çeşitli müzik. 10.00 Nagmeleri Haberler. 17.15 Müzik yelpazesi. 18.00 Stüdyo Işte Söz. Soiist: Rüstem Avcı. 11.30 Bir Soiist. berler. 05.05 Türküler geçidi. 0530 Şarkılar ve yaratanlar. 10.20 tllerimiz ve edebiyat. 10.40 FM. 19.00 Haberler. 19.15 Müzik dünyasından. Bryan Adams. 12.00 Istekler. 13.00 Türkçe Sözoyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz Turkce sözlü hafıf mUzik. 11.00 Haberler. 11.05 20.00 MUzik damlaları. 2030 Bir konser. 22.00 Jü Hafif Müzik. Soiist: Erol Evgin. 13.15 Oğlehava raporu. 06.15 GUnaydın. 07.00 Haberler. Okul radyosu. 11J5 Hafıf müzik. 11.45 Cevdet Haberler. 22.15 Gecenin getirdikleri. 23.00 Unu >den Sonra. 14.15 Bir Topluluk. Pointer Sisters. «7.05 Her şey biıler için. 07J0 Haberler. 0740 Sunay'ın ölüm yıldönümü özel programı. 12.00 tamadığımız eserler. 24.00 Gece ve müzik. 0035 14.45 Bir SanatcıylaTBeraber. Soiist: Nükhet DuGünle gelen. 09.00 Haberler, 09.05 Istekleriniz, Folklorumuzdan esintiler. 12.45 Grup Gündo Günün haberlerinden özetler. 0038 Program ve ru. 15.10 Selçuk Aygan'dan Şarkılar. 15J5 Kayıp Haberleri. 1535 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. seçtiklerimiz. 09J5 Reklamlar. 0940 Arkası ya ğarken söylüyor. 13X» Haberler. 13.15 Hafıf mü kapanış. 16.00Dünden Bugüne Programı. 17.00 Müzik nn. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 zik. 13.30 Günün birinde. 13.45 Şarkılar. 14.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. İ2JD0 Haberler. 12.05 Yabancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Sanat R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve haber Dağarcıgı. 1730 GUn Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. Reklamlar. 12.1S Günü yaşarken. 12.55 Reklam sözluğü.".15.20 Şarkılar. 15.40 Kenan Günel'den ler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 0730 Solar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 şarkılaı. 16.00 Okul radyosu. 1630 Iki solistten listler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 08.30 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 13J0 Bölgesel türküler. 17.00 Haberler. 17.05 Türkçe sözlü hafıf Türkulerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 POLİS TÜRKİYE 0638 Açüşprog yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17^»5 Ne müzik. 1730 Çocuklann köşesi. 18.00 Ses ve saz Şarkılar ve oyun havalan. 09.30 Türküler geçi ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrümanreye? Kime? Nasıl? 17.25 Sümer Ezgü'den Tttrk dünyamızdan. 1830 Duygu ve düşünce mimar di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. tal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Uler. 1740 Çocuk bahçesi.17S$ Haftanın çocuk ları. 19.00 Haberler. 19J0 Hafıf müzik. 20.00 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. îarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Hayatın içinden. Yabancı dil dersi. 21.00 Açıköğretim. 21.40 Ha 11.35 Beraber ve solo türküler. 12.00 Haberler. Durumu. 0835 Işte Saz Işte Söı. Soiist: Rüstem Durumu. U.55 Bölgesel yayın vereklamlar.19.00 Haber fıf müzik. 22.00 Solistler geçidi. 22.30 Meryem 12A5 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi. 1330 Avcı. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Hava DuŞarkılar. 09.55 ler. »JO Şarkılar ve oyun havalan. 20.00 tyi uy Ertaş'tan türküler. 2245 Bir roman / bir hikâ Yurdun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 0935Naim Akan'dan İçinden. 11.00 Bir Sanatrumu. 10.00 Hayatın kular çocuklar. 20.10 Türküler ve oyun havala ye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkı Beraber ve solo şarkılar. 14.30 Türküler. 14.45 çıyla Beraber. Soiist: Nükhet Duru. 11.25 Belrı. 2040 Müak ve sohbet. 21.00 Haberler. 21.02 lar. 2340 Hafıf müzik. 2335 Çalgüann dili. Hafıf Türk muziji. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. kıs Akkale"den Türküler. 11.45 Kayıp HaberleRadyo üyatrosu. 22M Türküler geçidi. 22J0 So 0035 Günün haberlerinden özetler. 0038 Prog 16.00 Haberler. 16.05 Türküler ve oyun havala ri. 1130 Sizin Seçtikleriniz. 1235 Türkçe Sözlü rı. 1630 Solistler geçidi. 17.00 Haberler. 17.05 Hafıf Müzik. Soiist: Taci özmer. 13.15 ögleden listler geçidi. 23.00 Haberler. 23.15 Oecenin için ram ve kapanış. Türküler ve oyun havalan. 1730 Fasıl. 18.00 den. 00^5 CUnttn haberlerinden Özetler. 01.05 Program ve kapanış. 01.05 0435 Gece yayını. HAUYU O 07.00 Açılış, program ve haber Yurttan sesler. 1830 Solistler geçidi. 1838 Prog Sonra. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1430 Kenan Günel'den Şarkılar. 15.10 Müler. 07.05 GUne başlarken. 08.00 Sabah için mu ram ve kapanış. zik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 MUI f n l l T U £t 07.00 Açılış, program ve haber âk. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 zik Dagarcığı. 16.45 Gönül Erdoğan'dan Türküler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07.30 Haberler. Müzikli dakikalar. 11.00 Ogleye doğru. 1240 Ha POLİS İSTANBUL «iM,^,pmg, ler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. 17.25 Gün 0740 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah berler. 12.15 Stüdyo91. 13.00 Günün konseri. ram. 08.00 Güne Başlarken. 0845 Sabahın Ko Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. konseri. 08J0 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Ha 14.00 Haberler. 14.15 Çarşambadan çarşamba nuklan. 09.15 Sevüen Melodiler. 10.00 Hayatın BİLGİSAYARLI DİZGİ SİSTEMİNİ BİLEN SERİ DAKTİLOGRAF Yazılı başvurunuzu hemen iletin. Seçkin bir işyerinde çaiışın. Rumuz: DAKTİLOGRAF Buyükdere Cad. 15/A Kat 6/8 Şışlı 80260 Istanbul ACELE SATILIK Roland Offset Parva2 57 x 82 59 model Maxima bıçak 77 cm Tel: 528 45 35 TV1 AÇJKOGRETOTDE YARIN 06.00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog