Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/16 H ABERLERİ N DEVAMI 22 MAYIS 19i Memurun kara yılı (Baştarafı 1. Sayfada) 520600 bin Ura alıyor. Üniversite mezunu büro memurunun aldığı ise 536 bin. Hemşireler ayda 1 milyon 200 bin lira ile 1.5 milyon arasmda bir ücretle çabşıyorlar. Asistan doktorların ayhğı 2 milyon, uzman doktorlar da 3 milyon civannda net ücret gelirine sahipler. Memurlarla aynı işi yapan işçi kadrolanndakilerin ücretleri ise 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 200 bin arasmda değişiyor. Sağhk memurlarının sendikal girişiminde görev alan Tüm SağhkSen Başkanı Fevzi Gerçek, bu ucretlerle yoksulluk cehenneminde yaşama savaşı verdiklerini söylüyor. "Canımız burnumuza geldi. %20 zamla maaşımız 720 bin liraya çıkar. Artık tahammülümüz kalmadı. Bu adaletsiz ve çirkin maaş tablosunu değiştirmek için her türlü meşru yolu deneyeceğiz. Artık örgütlü gücümüzü ortaya koyarak toplusözleşmeli, grevli bir süreci başlatmaktan başka çaremiz kalmadı" diyor. Kamu çalışanlarının en kalabalık grubunu oluşturan öğretmenlerde ücretler 700 bin lira ile başhyor, 1 milyon 350 bin lirada son buluyor. 4. dereceden giydirilmiş net 700 bin lira maaş alan bir öğretmenden en kıdemlilerine, 26 yıl sonra ek ders ücretleri ile birinci dereceden, eğitim tazminatı, vergi iadesi dahil 1 milyon 350 bin lira net alan öğretmene kadar herkes bu gülünç ucretlerle öğretmenlik gibi zor bir mesleğin yapılamayacağını anlatıyor. EğitSen Genel Sekreteri Turan Günata, enflas yıllık bir asistan 4'ün 3'ünden 1 yonun %80'lere ulaştığı bir or milyon 680 bin lira alıyor. 15 yıltamda %20 zam önerisi ile me lık bir doçent 1 milyon 962 bin murlarla alay edildiğini söylü lira alıyor. 30 yıllık part time çayor. özetle şöyle diyor: hşan bir profesör l'in dördün"Bu zam sadakadan başka bir den 1 milyon 895 bin lira ücrete şey değildir. Böyle bir zammı ke talim ediyor. Full time, tam gün sinlikle kabul edemeyiz. Bir öğ çahşan bir profesör ise l'in dörretmenin normal olarak yaşaya dünden 2 milyon 647 bin lira ile bilmesi için 2.5 milyon lira net geçinmeye mahkum ediliyor. maaş alması gerekir. Bu da Universitelerin memurlarına göz %300'lük bir zam demektir:' atıldığında 9 yıllık bir müstahBilimin üretildiği üniversite demin 599 bin lira ile iki yıllık lerde öğretim üyelerinin duru bir sekreterin 461 bin lira ile gemunda değişen bir tablo yok. 7 çinmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Başsavcı Demiral (Baştarafı 1. Sayfada) rulu'nun gündemine ahnmayan Demiral için böylesine bir kararın verilmesi, değişik yorumlara yol açtı. Demiral'ın, Sargın ve Kutlu'nun kişisel başvurularına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Türkiye"ye gelen Avrupa İnsan Hakları Komisyonu yargıçlarına ifade vermeyi iki kez reddetmesi, özellikle Dışişleri Bakanlığı bünyesinde rahatsızlıklara yol açtı. Bu rahatsızlık Adalet BakanlığYna iletildi. Ardından da Avrupa tnsan Hakları Komisyonu'nun, Türkiye hakkındaki şikâyeti geldi. Kurulun, Demiral hakkında "dikkati çekme" kararında, bu iki gelişmenin etkili olduğu öne sürüldU. Adalet Bakanlığı' ndan bir yetkili, kurulun aldığı kararın, herhangi bir şekilde "disiplin cezası" olarak nitelenemeyeceğini söyledi. Aynı yetkili, Demiral'ın "devlete çok önenüi hizmetler yapan bir kişi" olduğunu da belirterek "İîa ettiğj görevi ve bu görevin önemini takdir edersiniz. Böyle babayij bu ülkeye her zaman gelme dedi. Konuyla ilgili olarak telefc la aranan Demiral, Cumhurr muhabirine sekreteri aracılığ la müsait olmadığını belirter konuşmadı. Demiral, İnsan Hakları K misyonu'na ifade vermeyi re detmesiyle hükümet bünyesin tartışmalara yol açmış ve özı likle Adalet Bakanı Oltan Su gurlu'nun güç duruma düşm siııe yol açmıştı. TURİZM PARA VE BONCUK HESABI ÜEG\L; TAT\L" YAPİN l CLUB TURTLE S KEMERÇAMYUVA/TATİL KÖVÜ CLUS TURTIL'S MARCO POLÖ'da yohızca bir kez ödeme yaporsmız: Rezervosyonunuzu yoplmrkenl, Tatilmsz boyunca artsk bir daho herhong) bir ödeme yçpmamza, para ve boncuk vermenize gerek yok. Çünkü CİUS TURTLE'S MARCO POLO'dc ne yerseniz yiytn, yerh ıçkiierden ne ıçersenız ıçn ve hsngi akitviteye katthrsanız katılm her jep fiyaîm içmfei Böyit harika bir tatii sizin <fe hakkmtz! « Her gece bir başka animasyon (Avrupo'dan gefen özef ekibimizin özef programlaay!a) • 850 yatak {tüm odakr kiimah} * Çocuklü aifefer içirt 2 odaiı "family room" • 4 yeüşkin'm kahbikceği özef fndiomfi dublex odofor • 1300 m^lik yüzme havuzu • 9 tenis konu * 2 squash salonu • Spor aJcîivite/ert (fcaskei&oi, vofey&oJ, mtf» futfeof, ofcçulufc, yefken, sur£ su kâpagt) . /imnostfk $â?<KW • Türfc hamarm • SOÜJÎÖ • Kuaför ve guzeffik "mosk"» % Disco » Mimkfer kufâ&ü • Zengin açîk b ö ^ C t U B KAOİKALE (TJ*. + şarap) EU3ERAOOR TMT TK AZKA OTEt, 1İ25.806. 1. € BAYRAM'DA 8£LAX TOm'LA FARKU TATİLİN TADINA VARIN ORAND A2UR !BER MARMARİS PARK.... MARTi T.K MARTi LA Î ^ R L A 1.925.886.996.906,1.325.988.1.225.986. 8OY0AS OTEL T.K : 1.886.086. SARAV R E Q £ M C Y GRAND PRESTIGE ASTERÎA İBSRSİDE PALACE CLUB AÜBEY TK. {TP) SOL KAMELYA TK SOt RJLYA SİOE TURTEL TK SÖYÛK OTEL SİDELYA TK 1.886.906, 1.496.00ü. 12«.9eO. 1.$?8.8eB.1.498.806.998.888.758.888. LETCK3MÎA TUANA OTEt. AQUA 1.295,898. UlMlt SÂFUGERME MAG!CUFEîT.P>{TeSei!») henç îum s İBER SASSSERME. AtTîHYUNUS TK ?ANTASİA OTEL CLU8 ALANTUR CLUS AGUARfUS (T.P.)... ÖZKAYMAK RESORT SERAPSU ASPERA 1.«8.800. t.MO.a».1.858.986. MAY OTEL 1.8Se.8OÛ. SOLSİLTÜR. 1.Î 1.375.886. MAYIS AVANTAjlNl KAÇIRMAY1N! OKAN TURİZM VE SEYAHAT A.i p si. Cevıiet &ey !?hom 58Mec«fryefcoy 8Ö300 ISTAN&UL m:(nm 685ÖÎ7 Hat TLX:27767 oto u fAX (i İİ74 83 ??,{?)!74 83 49 ABC™ ABQ""ABC~' ABC Tutszmbir^' ABC BAYRAM'da 2S3B »0 TEMİZEL. ÜLASİMİMİZ VAROİH 22^9 Haziran 23/30 Haziran ACAPULCO TK. va OTEL SALAMİS BAY ve diğer omiiar KURBAN BAYRAMI İÇİN ÖZEL YURTDIŞI TURLARI EMLAK BANKASt & ŞenerTurizmYaimmlanveTicaretA.Ş.kuruluşuciur. Venecjik Roransa Roma //' Beijing Xıan Shangaı Hongkorıg x 2 3 3 0 Haulran ÇT / ) 2 0 MaıiraıT^ 4 T « S ı n u ı terifKieKoraKlama^ ^ 2 3 0 0 $ / AMERİKA DEYİNCE Oriando Mıamı New Yofk •1T BjOfYÜK.ÇİN DESTAHI YİNE ÖZEL UÇAK KEYFİ İ BEYAZ GECELER MOSKOVALENINGRAD özel uçak ile uiaşım, ;&m transtsrist, rshbertik hlzmsileri, sezıter, viza ücrstı.1. sınıf o>si»t. ı T I U U «tilCT İBER ART OTEL CLUB ALDA 1.: NOVOTEL AOUAMARİNE 1. SULTANSARAY OTEL (T.P.)..1İ78.006.İFA TEKİROVA BEACH BOLGELERE IUX OTOBUSIERLE VE UCAKLA 1. i .06. / 28. OS AMgRİKA ö a UZAKDOĞU RÜYAS1 ? 2067$ TUMA/İHCİLE Sudape$te Vıyana jran 850 S 1 Kisi aSMPIC H Y ÖZEL ÜÇAKLA DîREK VE FERSBOÎ İLE 2229 Hacrar* New York L M Angeles San Francısco ias Veaas Oriarîdo Sıngapur Hongkong Bangkok 14W H l / 1325 T r t ^ BALTIK GECELERI IVIOSKOVALENINGRADHELSINK! özal uçak 8e uiaşım, tum fransterter, 2 1 . 0 6 . / 2 8 . 0 6 rehberük Nzmeaeri, geîitet vtze uaeji, 1. sıntî ctetef, lam pansjyon kooakiama verevüiefdaht Vurtdişı beige >ie Ofganae gci(iraak<a<i<f yy İSPANYA Otobus Fsrıbo! Paradıse Otel 11 1 * Hazkan v« h»r Cumsrt**) RODOS B5 S Amjons iPafma öe MaSorca n.SSM^I ÜC8ETLERE; T gsce (*6RAN0 TEMIZEL 8 gece) yanro ?anöyon (TP=îam Pansiysm) Konakiama ve rsftbetiık hametien daft&Jtt COK ÖZEL BAYRAW OfiCESi FlYATlARtMfa ACENTA^IZDAN ÖfiREKEBILIRSlMiZ R E L A X T O U R Halaskargazi Cad. No 1132 Harbıye/İST. (Smgapuı Hava Yo»a» ustu) T ^ : 130 10 80 \3% 82 92 131 63 52 148 63 00 1.075$ 411 $ KLASİK LOMDRA KARADENIZDEN BALTIK'A BATUMLENINGRADMOSKOVA Otobüs w uçak ile ulaşım, tum transferter, lam pansiyon konakiama geziter, ; h b d tometleri. vıze ücreu dah» j 22 2» HaHran w» har Cumarual 748$ SİDE Paradıse Apaft (Üçlu Odaöa Kışı B <O.K) (Y.Pi CtıtoAküana <T.P.) Nov«el Turcçuoıse Turtei Side Otei Manasiır Manastif Karaincır ANTALYA Dedeman Manna Turban Aüaiya STEP TOUR 140 35 77 148 20 40 148 22 85 HOLTUR « ı " 56 132 54 29 EMREÜ TURİZM 338 83 96 347 54 13 337 42 96 YURTIÇI TURLARI • 31 Moyts'a hodaryoptlan kayularda özel indirimf Grublaru özel iruHrim BODRUM EMLAK BANKASI TATIL KREDİSİ ÛOEMEPLANI 3 AY 6AY 9AY 1.000.000.TL 380.617.TL 209.391 .TL 153.079.TL 2.000.000.TL 761 233.TL 418.782.TL 306.157.TL (15 Miiyona kadar kreöi ve 9 ava kadar vade imkanı) Y a n m l '•nslyon I BAYRAUA KCMCR BAYRAMA KADAR «AYRAM KADAH BAYRAM (QüntüWJ 22M Haıban (Ounlüh) 2 2 » Masiran Parachse Bıltent 1 225 000 Tİ 120.000Tt 1.080 QQGTt ClubAldiana <T P.f 350 000.Tİ 2.54? 000Tl 190.000.TI 1 6QQ.Q0O.TI KUŞADASI 350.OOQ.TI 2.547.QQQ.TI Koruma: 179 000Tİ 1 645 000 Tl 120000Tl 1.7SOO0OTI Onur 150.000 Tl 1.120 000Tl 110.000 Tl 1595.000.Tf DlDİU (Haftalık) 110 000 Tt 1 200.000 Tt May 1.31S.0O0.TI 7O.O00.TI 560.00Q.TI KCMCR Iberotel Art 1 325 000.TI 1 695.000.TI 195000Tl 1365 000Tl (} 1.925.000 Tl 385.000 Tl 127.500 Tl 1 345 000 TI(aB«») (2Ofln) 275.000 Tl MİTOS TURİZM ve TİCARET A.Ş. Halaskarga2İ Cad 48/1 Harbiya/istanbul Tel. (1) 132 48 42 132 36 95 • 131 47 74 Fax: 132 36 96 SAL.TUR 140 67 50/4 HAT ANKARA BURSA TTUR 205604/201446 "İZ BİRAKAN" TATİLLER YAŞAMANIZ İÇİN ÖYKÜ TURİZM 632020/633555 MİTOS TÜRIZM ve n u t t ir >«E»CT Fıyatlanmız 7 gece YP Konetdama içineMr FANTASIAOTEL CLUBOİANAOTEL CLUB AKDENİZ MARKİZETOTEL BAYRAM GEZILERI EHAHO.İDAYVİIAGE 1.175.1KI0 KiR!ŞWORLD 1.200.000 GRANDPRESTİGEHOTa 1.900.009 TÜRKİZOTEL 1.350.000 PERGEOTEL 1.1SJ.000 YAUHANOTEl 700.000 ALANGÜN OTEt 575.000 ATLANTA HOTEL 750.000 SOLFULYAHOTEL 1.545.000 KAÜPTUS HOTEL 635.000 SOL KAMELYA HOTEL 1.195.000 TURKIZ * * * * * 1.575.000 800.000 875.000 475.000 1.050.000 990.000 BOGAZDAKI SEÇKIN KLUBUNUZ MEMDUH PAŞA YALISI HAZİRAN DA AÇttlYOR ALANYA / SİDE / KEMER I KUŞADASI/ÇEŞME/OIDIM Kemer mcrkczinde, yat Hmanı ile kucak kucağa, bcş yıldızh bir keyif, TÜRKİZ HOTEL TURKtZ sadece yaşattığt keyifle degil, konforu, konukseverliği, sunduğu olanakîar ve vcrdiği huzuria da beş yıidi2İı... Bariarı vc restoraniarmda ulusaî ve uîusîararası \ezzet\er bir arada... Discosu aradı§msz yaşam ritmini yakalamanız için tasariandı... Yüzme havuzu, özel plajı, fitness centcri ve her türlü spor olanağıyla Ayışığı Tcsisleri sporla do!u bir tatil yaşamak isteycnler için... Heı şey "istediğinizin de ötesinde", "iz bırakan" tatiller yaşamanız için... Dağ manzaralı standart oda İki kişi 290.000 .TL. tek kişi 190.000. TL. oda kahvaltı Deniz manzaralı standart oda İki kişi 3 4 0 . 0 0 0 . T L tek kişi 2 4 0 . 0 0 0 . TL. oda kahvaltı Tüm odalarda ilave yatak 80.000 . TL. Lüks oda 390.000. TL. Suit oda 440.000. TL. Kral daireleri 1.800.000. TL. TÜRKİZ Hotel, Kemer Tel: (32 14) 41 00 Fax: (32 14) 28 33 • 34 Genel rezervasyon: Ultra A.Ş. (Antalya) Tel: (31) 29 06 10 12 Fax: (31) 29 06 11 İSTİKLAL CAD. BALYOZ SOK. YENİ HAN NO: 4/1 8EYOĞLUISTANBUL 151 80 98 151 80 99 AYVALIK MURATREİSOTEL CLU8WASHiNGTON BODRUM EN GÖZEL GÖKYÛZU ALTİNDA TATİL HEYECANINtZDAKİ YENİ BOYUT FRANSIZ TATİLKOYU CLUS BODRUM OTEl 850.000 CLUB ARMONİA «10.000 GÜNDEMOTR 675.000 FUNOAOTEL 400.000 ÖLÜDENIZ TATİLKOYU 1.200.000 TURÛUOİSE OTEL (OK) 450.000 LETOON MOTEL 575.000 PİNA TATİL KÖYÜ 550.000 MİMOSAOTEL 750.000 TUANAOTEL 750.000 GUMULDUR I0MUM f.ANAKKALE GOLDENORANGE 875.000 KALEMCİOTEL 740.000 22 26 Haziran 4 gece YP konaklama, KARACAN HOTEL 850.000 Assos, Truva. Gelıbolu, Bozcaada Mot HızırünmıkU oitn dlğer gezihıimiz gezilari ulaşım dahil, 1 kişi. 675.000 İçin AcenUmedın bilgl ıbbilirslniz. AKCAKOCA ÖDEMEDEKOLAYLK 22 26 Haziran 4 geca YP konaklama, | çevre gezilerı ulaşım. 1 kişı 675.000 I MARMARIS SOL HOTEL BİLTUR 1.070.000 * 208 balkon, banyo, teleion, deniz manzaralı oda. * 2 restauram, 4 bar. • Yüzme havuzu. * 3 tenıs Kortu. * S«rt, deniz bisikletl, katamaran, yelken. * TürkFin hamamı (ücretli), jakuzi, sauna, masaj, (itness center. * Joging, cimnastik aerobik ' Okçuluk, voloybo). basketboi. masatenisı « ' Su kayağı, muz (ücretli) * Oyun salonu * Disco * Gün boyu Fransız animatörlerie havuz oyuntan, bar oyunlan, akşam snowları * Zengin açık büte va şarap Halaskargazi Cad. 48/1 Harbiye / Istanbul Tol:(1) 132 48 4 2 132 36 9 5 131 47 74 Fax: 132 36 96 İSTAN8UL BEZEftVASYOH: Tat: 9 (51) 199886 Tol; 8 (1) 130 10 80 SEDEf HN. 9 (4) 167 36 10 4 hat 131 82 92 131 63 52 254259 KAPPACLUB K A D I K A L E MwtozREZ.Tel;9(636; 1262ı RELAX TOUR YETKİLİ SATIŞ A( İZMİR TANYU TOURS ANKARA BABİL TURİZM LTD. Okulların ve şirketlerin grup gezileri için HAREM 89 gezi gemimiz yemekli yemeksiz turları ile hizmetinizde. Rezervasyon için Tel: 160 49 38 Fax: 159 15 10 337 44 04 (261) 13750 BAYRAM VE YAZ SÜRESİNCE • BOYDAN BOYA KARADENİZ YAYLALAR TURU 2230 Hajiran TP Konakiama+Ulaşımtflstv. 900.000 BOĞAZ GEZİSİ 140 88 81 140 56 63 TUR YAKAMOZ (20 27 Haım) TUNUS Hammamet * Souse * Stax * A M M Gabes* Malmata * Kebit «Tozeur* Netta * Gatsa »Sbeitla h h l l I K A *Kaırovan*4^yıldızlıotelter<jeYP*Şehirturtarnlah». **WW I M H * &l3OHa*»n)9geoeU)9un |20 37 Ha»o«! Hammamot 4 yıklızlı otalleKle (Sahtba) YP 5 0 0 USB * L t z b o n <3>* **»&"* (3) a ! y*"* " " *Barc»lona(2)*And<xra(i) 4l (20 27 Hoıra4 C«rt» 4 yıldızlı otellerde (Sahllde) YP £ 4 5 USD " l d ' z l ' o t e l l w d s ° *• $** v.KURBAN BAYRAMI 1 TURLARI .QOO T U BODRUM ** * CATAMARANl HOTE Tatilinizi bayramdan önce yapın, paranızın yansı cebinizde kalsın. YAZ OKULLARI • İngiltere'de ve Amertka'da Ingilizce • Fransa'da Fransızca • tspanya'da İspanyolca • Almanya'da Almanca • EKİNCİKKOYU/KÖYÜ İTALYAN RİVİERASİ RİMİNİ 7 Oaos 10 gun YP (OtobOsle) ITALYA Klimalı, daimi sıcak sulu, telefonlu, üç kanal radyo ve müzlk yayınlı odalar • Açık büfe kahvaltı • Plaj • Yüzme havuzu • Windsurf • Kano • Uydu yayınlı televizyon salonu • Havuz bar • Açık ve kapalı restaurant • Klasik gitar ve piyano eşllginde beş çaylan... tstanbtu: Yakut Sok. No:30/43 34710 Balorköy Tel: (1) 542 26 71. Faks: (1) 572 02 74 Bodrum : Gündoğan Yalı Mevkli 48400 Bodrum Tel: (6144) 7404. Faks: (6144) 7324 Çocuklar ve gençlir için EĞİTtMEĞLENCE REHBERİNİZ OLABtLlRtZ Bizi hemen araytn... . GB Lisan Okullan Acentası FEFA A.Ş. Husrevgçrede Cad. 142/3 80200 Teşvikiye/İSTANBUL Ttl: 136 18 68 / 136 13 80 Fax 160 37 10 2130 Haziran KöyevtenndeTP. Konaklama4Jlaşım+Retı.. 875.000 • M A V t T U R 2130 Huiran MARMARİSFETHIYEMARMARİS L*s yada TP Konaklama+Ulajım1.500.000 • ANTALYA TOROSLAR 2130 Haz. Toroslatda TP KonaWama+Ula}im+Reh.» 975.000 • K Ö Y C E Ğ İ Z / D A L Y A N 2130 H u TP KonaklamatUlaşımtReh.» 995.000 BUTURLARIMIZDAÖZEL PARKURLARDA YÜRÜYÜŞ VE OEN&E GlRMEOlANAâlVARDR • • • • BartınAmasraSafranbolu 390.000 KAPADOKYA 550.000 HATTUŞAŞAMASYA 575.000 BEHRAMKALEASOS 475.000 Tur fatlanna YP Konaklama, Ulaşım, Rsttofftdahüdir. GünlOk ve hatta sonu turianmız devam ediyor. Broşur isteyiniz. SAN MARİNO PRENSÜĞİ l i M H a i n » KURBANBAYRAM 600.000 Tl+380 USO )92tTMMUx 600.000 TU350 USD 16îSAğurto. 600.000 Tl+350 USO 600.000 TU340 USD VENEDİKTURU (Gumtuksüz B6lgo) .. \ *ROMA2g«c8(7geoei09unYP) USD (OTOBÜSLEI * ROMA O.K. (Ktorkezıto) î i a O H o ı i r » 600.000 TL+ 430 USO (Boyroml 19UTMMMa 600.000 TL+390 USD 162SA&UHM 6 0 0 . 0 0 0 U * 3 9 0 U S D II T mm • ı t ^ n • • ! •• J m 2029EyW 600.000 TL + 380 USD * Kahira * Luııor* Aannn. K'ff j.* D«IUK« otottOelUK» g»ml TP AKDENİZ TURU İTALYA+FRANSA+İSPANYA YUNAN ADALARI 780 us» ATINA TÜKS 10 geoe 13 gün YP * Barcelona TP (Otobüste) * Garda (Sirmlone) 2 gecs * Nioe 2 gece * Barcelona* geoe * Rimini 2 gece * Barcetona * S. Martno * Müano * Venedlk Turtaıı lSSOHatvoıı 7 0 0 . 0 0 0 U • 560USD 1325Ağu*» 7 0 0 . 0 0 0 U + 540USD U 2 f T m w ı u 700.000 TL+ 540 USD 17 » M « ' 700.000 U + 520 USD Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. MERAL BERBER İST/ATİNA/İST Atlna * Roöos » GW| * Kortu 1 4 0 0 USD'dea *Mikonos*Patnos*Şehifturu * Dubıdvnik * Vsnadlk * Aiina 1 gece OK » Kruvazief TP I»llıa»oıı * Taverna'da 1 geee * Transler * Liman 7 gece « Uçak «TransİBr» Alan vsmilert* Lülıs 2 MşiliK kaıreralarda Ullıaren YUGOSLAVYAİTALYA' ... 869uSDden1Hbare. A Z E R B A Y C A N 6 3 0 USD
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog