Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 İŞLEM:TAMAM! 188 24 24 Cu mh u r iyet 68. Yd; Sayı: 23975 Kurucusu: Yunus Nadi ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Avusturya polisinin bir tstanbul milletvekilinin eroin kaçakçıhğına kanştığı yolundakı iddiası, dun TBMM Danışma Kurulu'nda değerlendirildi. TBMM Başkanı Kaya Erdem, Içişleri Bakanı Abdiilkadir Aksu ile görüştüğunu belirterek "Bakan da kendilerine boyle bir bilgi ulaşmadığını soyledi" diye konuştu. Bu arada üç gundür Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Içişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, dun sabah Diyarbakır'dan Ankara'ya hareketi sırasında, gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlarken, "Yurtdışından yeni dondum. Sonra da btıraya geldim. Olay hakkında sağlıklı bilgim yok. Ankara'da araştıracağız. Böyle bir şey varsa Meclis'e intikal eder" dedi. TBMM Başkanvekili, SHP Istanbul Milletvekili Aytekin Kotil de Erdem'den, Avusturya Meclis Başkanı'na başvurup konuyu aydınlatmasını isteyeceğini söyledi. "Eroinci mUletvekili" haberini dünkü Danışma Kurulu'nda (Arkası Sa. 16, Su. Vde) Borsa, faiz, döviz, bireysel kredi ve kredi kartları konusunda bilgiyl Alo24'ten alın: ^188 2424İstanbui PAMUKBANKg| 1500 TLacDvdahU) 21 Mayıs 1991 Salı Mecüs, eroinci üyesini arıyor TBMM Başkanı Kaya Erdem, Içişleri Bakanı Aksu ile görüştüğünü, bakanın haberi dedikodu olarak nitelendirdiğini belirterek, "Bakanı tekrar arayıp görüşeceğim. Tüm parlamenterler zan altında bırakılıyor" dedi. TBMM Başkanvekili Kotil, Erdem'in Avusturya Parlamento Başkanı'na resmen başvurmasını isteyeceğini açıkladı. Üç gündür Güneydoğu Anadolu'da bulunan Içişleri Bakanı Aksu Diyarbakır'dan ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine "Olay hakkında sağlıklı bir bilgim yok. Böyle bir şey varsa Meclis'e intikal eder" dedi. TBMM Başkanı Kaya Erdem devrede insanHakları Komvsyonuı Türkiye işkence suçliısu TBKP liderleri Sargın ve Kutlu'nun kişisel başvurusunu sonuçlandıran Avrupa Insan Haklan Komisyonu, Türkiye'yi işkence, gözaltı süresi ve koşulları yönünden suçlu buldu. Raporda Türkiye'nin Insan Haklan Sözleşmesi'nin 3. ve 5. maddelerine aykırı davrandığı belirtildi. TURAN YILMAZ YASEMİN ÇONGAR ANKARA Avrupa Insan Haklan Komisyonu, Turkiye'yi işkence, gözaltı suresi ve gözaltı koşullan yönünden "suçlu" buldu. Komisyonun, TBKP liderleri Nihat Sargın ve Haydar Kutlu'nun kişisel başvurularına ilişkın raporunda, Türkiye'nin işkence ve gözaltı uygulamalan konusunda Avrupa Insan Haklan Sözleşmesi'ne aykırı davrandığı belirtildi. Türkiye, işkence konusunda Uluslararası Af Örgütü'nün etkisi aitında (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) • * Cumhurbaşkaru, ANAP'm kuruluş kokteyline katıldı zaUıüküıueti eleştirdi özal, Akbuhıt ve ANAP Başkanlık Divanj üyelerini kabuiünde, hüktimeti eleştirdi ve çalışmalannı yetersiz bulduğunu söyledi. ANAP Genel Merkezi'ndeki kutlamaiarda Mesut Yılmazcılar, Akbulut'a laf attılar. Akbulut da yeniden yapılanma gereği hissetmediklerini, ANAP'm liberal değii, müiiyetçimuhafazakâr olduğunu yineledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ANAP'm 8. kuruluş yıldönümü kutlamaları, Cumhurbaşkanı Turgut özal ve eşinin de katıîmasıyla büyük kongre kulisine dönüstü. özal, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Akbulut ve ANAP Başkanhk Divanı üyelerini kabul ederken, gece de ANAP'm kuruluş yıldönümü kokteyline katıldı. özalm ANAP heyetini kabulü sırasında, hükümeti eleştirdiği ve çahşmalannı yetersiz bulduğunu söylediği öğrenildi. özal'ın konuşmasında "Muhalefet olmadan iktidar olmak kolay degildir. Muhaiefet yapmasmı da öğrenmek lazım" demesi, ANAP heyetini şaşırttı. Babakan Akbulut, özal'm manevi desteğini isterken, özal "kafaaodaki adayı" dün de açıklamadı. ANAP Genel Merkezı'ndeki kutlamalarda Mesut Ydmazcı milletvekıllen adeta şov yaparak, Akbulut'a zaman zaman laf attılar. Akbulut, özel olarak kabul ettiği il başkanlanna birer kol saati armağan etti. (Arkası Sa. 16, Su. 2'de) ÖZAL'IN GÖNLÜ KÎMDE? 16. Sayfada i Kararın anlamı Cinselliğini keşfetmeye çalışan bir genç hangi engelle karşılaşıyor? Yaşlılar onlar için 'saygısız gençlik' diyor, acaba doğru mu? Asıkyüzlü bir dünyaya gülerek bakan gençler... Gençler politikaya nasıl bakıyor, politikacılan nasıl değerlendiriyor? Toplunvolarak gençlere niçin güvenmiyoruz? Prof. Aybay: Yılların silemeyeceği bir leke Avrupa însan Haklan Komisyonu'nun karanru değerlendiren Prof. Rona Aybay, "Bazı maddelere aykın uygulamalara her ülkede rastlamak mümkün. Ancak işkence uygulaması saptarursa bunun altından kalkılmaz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Avrupa tnsan Haklan Komisyonu'nun Turkiye'yi işkence, gözaltı süresi ve koşulları nedeniyle "suçlu" bulan kararı, "Türkiye aleyhinde uluslararası platformda yılların silemeyeceği bir leke" olarak değerlendirildi Dışışlerı Bakanlığı yetkilileri, söz konusu karara ilişkin bütün ışlem ve değerlendırmelerin "çok gizli" nitelik taşıdığını vurgulayarak bu konuda yorum (Arkası Sa. 19, Su. Vde) Iki banka düşürdü HNANCIALTIMES: Bakandan faize müdalıale" Ekonomıden Sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner, enflasyonun düşmesinde psıkolojık etki sağlayabilmek amacıyla bankalara faiz oranlannın düşUrUlmesi talimatını verdi. İş ve Vakıflar Bankası, faiz oranını yüzde 61'e duşurdu. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner, enflasyonun düşmesinde psıkolojik etkı sağlayabilmek amacıyla mevduat faiz oranlannın duşürulmesi için bankalara talimat vermeye başladı. Taner'in talımatıyla ilk aşamada İş Bankası'yla Vakıflar Bankası "serbest faiı" oranlarında 48 puan indirim yaptılar. Bakan Taner, ayrıca Hazine'nin iç borçlanma faizine de tavan koydu. (Arkası Sa. 16, Su. Vde) I ANAPyolunu yitirmiş görünüyor tngiliz gazetesinin ekinde Türkiye'deki anayasa tartışmalan nedeniyle iç, dış politika ve ekonominin askıya alındığı bildirüdi, "ANAP, seçim yenilgisine doğru gitmekte olan bir azınlık hükümeti görüntüsü içinde" dendi. EDİP EMİL ÖYMEN ~ ERDAL ATABEK araştırrjı,yazdı.\krın CumhuriyeCte 44. CANNES FÎLM SENLİĞİ Cannes'da sürpriz sonuç Amerikan sinemasının harika çocukları Joel ve Ethan Coen'in yönettiği 'Barton Fink' Altın Palmiye'yi alırken Joel Coen en iyi yönetmen, filmin başoyuncusu John Turturro da en iyi oyuncu seçildi. ATÎLLÂ DORSAY Palmiye konusunda oybirliğiyle karar verdiğıni, diğer kararların ise büyük tartışmalar soCANNES 44. Cannes Şenlıği'nde Altın nucu ahndığını belirtti. Türkiye'de de "Kansız" Palmiye'yi son gun gösterılen Joel ve Ethan ve "Arizona Jonior" filmlerini izlemış olduCoen kardeşlerin yönettiği "Barton Fink" fil ğumuz ve Amerikan sinemasının "harika mi kazandı. Büyuk başarı kazanan fılm yönet çocuklan" diye adlandırılan Joel ve Ethan Comeni Joel Coen'e en ıyı yönetmen, baş en kardeşlerin son gün gösterilen fîlmi "Baroyuncusu John Turturro'ya da en iyi oyuncu ton Fink"in ödüllerin buyük bölümunü topödulü getirlaması budi. En iyi rada şaşkadın oyunkınlıkla cu olarak karşılandı. PolonyalıK. Ancak filKieslowskimin gerçeknin çok ilgi ten son detoplayan fîlrece şaşırtiçı mi "Veronive özel bir ka'nın Çifte yapıt olmaHayatı"yla sı bu sonuçIrena Jacob lan bir ölseçildi. çüdeaçıklaCannes yabilir. Her 1991 Büyük yıl en iyi ilk ödülü, fîlme veriFransız Jaclen Altın ques RivetKamera te'in "Guzel ödülü ise Ceviz Topbu yıl festilayıcısı"yla valde büLa Belle yük bir ilgi Noiseuse toplayan filmine veBelçikalı rildi. Jüri yönetmen ödülu ise Jaco Von eşit olarak Dormael'in Lars Von "Kahraman Toto" adh Trier'ın ÖDÜL TÖRENİ Cannes 91'in başanlı sanatçılan. Soldan sağa en iyi Avnıpa" ve k a d m o y n n c u s e ç j ı e n I r e n a j a c o b , Alün Palmiye alan "Barton Fink" güldürüsü0 „ " i " " . filminin yönetmenleri Joel ve Ethan kardeşler. (Fotoğraf: Reuter) ne verildi. Bagdadı'nın Tevfık Ba"Yaşamın Dışmda Hors La Vie" arasında bö şer'in Alman yapımı filmi "Elveda Yabanlüştüruldu. Juri ayrıca bu yıl ilk kez bir yar cı" ise belli bir ilgi uyandırmasına karşın fesdımcı oyuncu ödülu verdi. Bu da "Onnan Ate tivalden eli boş döndü. Festivalin "Alün şi Jungle Fever" filmiyle zenci oyuncu Samuel Palmiye" ödüllü "Barton Fink" filmi 1941 Jackson'a gıtti. Uluslararası Sinema Eleştır ABD'sinde beklenmedik anda üne kavuşan menleri ödulu ise Kieslovvskı'nin "Veronika genç bir yazarın öyküsünü konu alıyor. Barmn Çifte Hayatı" adh filme verildi. Ünlü yö ton Fink adh bu New Yorklu yazar, aym yıl netmen Roman Polanski, jurinin ancak Altın (Arkası Sa. 16, Su. Vde) • Malatyalıların 'Spor AŞ' kavgası Metin Kaya Çağlayan Malatya'daki yerel basın kuruluşları ile belediyeyi suçladı. Ekonomide • ABD'de banka almak Amerikan bankacılığınm taze paraya ihtiyaç duyması, küçük banka satışını kolaylaştırdı. Ekonomide • Kim korkmaz matematikten Prof. Terzioğlu 'Parçalara ayırıp sonra düşünmeyi öğretmek, matematiğin kendisıni öğretmekten önemli' diyor. Arka Sayfada • istanbul'da İlk tüp bebek Üç kilo ağırlığında, 49 cm boyunda doğan bebeğe Cıhan Yılmaz adı verildi. Arka Sayfada • Müzeler iflasın eşiğinde Kultur mırasının korunduğu ve sergilendiğı tek kurum olan muzelerin iflasın eşiğinde olduğu bildirildi. Arka Sayfada LONDRA "Financial Times" gazetesinde yayımlanan Türkiye Eki'nde, Türkiye'deki anayasa tartışmalan nedeniyle ekonomı, iç ve dış siyasetin askıya alındığı öne suruldü. Kamuoyu yoklamalarında halkın buyuk partilere de rağbet etmedıği bildirilerek "Cumhurbaşkanı Özal ve onun Anavatan Partisi secmenin desteğini çok yitirmiş durumda, ancak diğer partilerin de iktidara geldikleri takdirde daha da başarısız olacaklan, ANAP'ı eleştirenler tarafın(Arkası Sa. 19, Su. 2'de) KÜRTLER •Kürtçekaset bürokrasi çıkmazında... GÜNSELİ ÖNAL ve TURAN YILMAZ Yaş çay alım kampanyası Hırvatistan Çay fiyatına milletvekili protestosu RtZE (Cumhuriyet) Maliye ve Gumruk Bakanı Adnan Kahveci, 1991 yılı urünu yaş çay alım kampanyasını açarak yeni alım fiyatlarını açıkladı. Geçen yıla göre yuzde 37 ile 40 arasında bir artış getıren yeni yaş çay alım fiyatları üretıciler tarafından az bulunurken ANAP Rıze Milletvekili Mustafa Parlak ve Mustafa Nazikoğlu tarafından protesto edıldi. Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin açıklamasına göre ÇayKur geçen yıl 900 lira olan birinci surgün yaş çay (Arkası Sa. 16, Su. 3'de) EREĞLİ'DE EYLEM BAŞLADI Ekonomide OKUL BAŞKA, HAYAT BAŞKA Piyanist Benal Tanrısever "Okulda okumakla okuldan sonraki hayat birbirinden çok farklı. O savaş korkunç bir şey" diyor.(tbrahim Günel) Referandum sonucu: Bağımsızlık Dış Haberler Servisi Yugoslavya'nın Hırvatistan Cumhuriyeti'nde önceki gun yapılan referandumda halkın buyuk bir çoğunluğu bağımsızlık lehinde oy kullandı. Hırvatistan Devlet Başkanı Franio Tudiman, "yeni bir Yugoslav Cumhuriyetler Birliği oluşturmak istediğini" söyledi. ABD, Yugoslavya'ya sağladığı ekonomik desteğı 6 mayıs tarıhınden geçerli olmak uzere erteledı. Yugoslavya'nın düşüncesinin savunulduğu Hırvatistan'da ön(Arkası Sa. 16, Su. Tde) KAFELER TIKLIM TIKLIM SİNAN GÖKÇEN'ln notları 16. Sayfada •Lozan'da Kürt tartışması ALPAY KABACALI Piyanist Benal Tannsever Türkiye'deydi •İdil'de yaşayan Mezopotamya ŞENAY KALKAN Bir yüdız parlıyor Benal Tannsever "Çok çetin bir savaştayız. Çok dirençli ve kuvvetli olmak zorundasın. Derinin kalın, içinin yumuşak olması lazım. Kabuğun çok sertleştiği zaman da müziğini gerektiği gibi yapamıyorsun" diyor. FÜSUN ÛZBtLGEN'ln röportajı 3. Sayfada 14. Sayfada Dünyarun üç başkenti Berlin, Kopenhag ve New York ta birden yaşayan, yurtdışında kendini kabul ettirmiş, çeşitli orkestralarla konserler veren genç Türk piyanisti Benal Tannsever son olarak Berlin Filarmoni Orkestrası ile Türkiye'ye geldi. tstanbul, Ankara ve îzmir'deki konserleri geniş ilgi uyandırdı. FENERBAHÇE RIDVAI\ Başarısızlığın asıl nedeni şanssızlık. O6VZ Takımın iskeleti bir türlü oluşturulmadı. 15. Sayfada ANAP'm Durumu yaratmıştır. toparlaması ıçın önunde az bir Gerçi kamuoyu yoklamaları zaman kalmıştır; ama derlenıp nı yapan kuruluşlardan bırısı toparlanmak ıçın çalışılırsa duni Cumhurbaşkanı özal ağır rum değışır mı? bir dtlle suçlamıştır; ama bu tu ANAP bunu nasılyapabıletumun da ANAP'takı moral cektir? bozukluğuna çare olamayaca Sayın özal'm ANAP'a biçtığı açıktır. Çtinkü ortada bir tek ğı model partıye yararlı olmaanketyoktur, çeşitli kuruluşla mıştır Bu modele göre ANAPrın yoklamaları bırbırme ben ın gerçek lıderı Cumhurbaşkazer sonuçlar vermektedır Bu nı 'dır. Başbakan ve partinın arada ANAP'm özel olarak bir Genel Başkanı Yıldırım Akbuaraştırma şirketine yaptırdığı lut, Cumhurbaşkanı'nın sekreSon kamuoyu yoklamaların ankette de ıktıdar partısmm oy terı konumundadır Devletın da ANAP'm oy oranı yüzde oranı yuzde 12.6'yı göstermekbütun olanakları ıktıdar partı15'in altına kaymış görünüyor. tedır. Sonuçlar partıde tedırgınlık İktidar partisinin kendisim (Arkası Sa. 19, Su. Vde) OLAYLABIN ARDINDAKI GERÇEK • Caz tutkunlarına TV2'dekı Geceyarısına Doğru filminde Dexter Gordon ünlü cazcı Dale Turner'ı canlandırıyor. 6. Sayfada • Alle, aşk ve clnayet üçgenl Şiddet ve gerilim öğelerini ıçeren 1946 yapımı Postacı Kapıyı Iki Kere Çalar'da Lana Turner başrol oyuncularından. 6. Sayfada • Kadıköy baskınına soruşturma Hasanpaşa'da önceki gece bir eve güvenlik kuvvetlerınce duzenlenen ve 2 kışinin ölümüyle sonuçlanan operasyonla ilgılı soruşturma sürüyor. 8. Sayfada • Kıbrıs Rumları dlyaloğu seçtl Geçen pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde DISI ve AKEL partilerine oy verildi. 10. Sayfada UGUR MUMCU GOZLEM Kim Bu Milletvekili?.. Avusturya polisi, eroin kaçakçılığı yapan bir çetenin ıçinde bir milletvekilinin de bulunduğunu saptamış. Hürriyet gazetesi birkaç gündür yayın yapıyor. Oktay Ekşi köşesinde soruyor: Kim bu milletvekili? Bu milletvekilinin bir Istanbul milletvekili' olduğu da ileri sürülüyor. Olayda Hikmet Sevcan'ın adı geçiyor. 'Sevcari (Arkası Sa. 19, Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog