Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 İŞLEM :T AM AM! 188 24 24 Cumhuriyet 68. Yıl; Sayı: 23974 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TLr*Dr*m»20 Mayıs 1991 Pazartesi Pamukbank Telefon Bapkacılığında BirNumarp :188 24 24 / (ı Kongre öncesi alevlenen tartışma: Parti nasıl kurtulur? ANAP'ta anket şoku lııonu Demirel Özal,fıili diktatör SHP lideri Inönü, özal'ın ABD'den destek almaya çahştığını öne sürerek "Yurtdışından destek bulmak onlara çıkar sağlamak demektir" dedi. tnönü, "özal, 'Cumhurbaşkamnı halk seçsin. TBMM seçmesin' diyor. TBMM seçerse gidecek çünkü. Halk seçerse tam bir diktatör olacak." dedi. 5» Sayfada Hâkimiyet milletindeğil "19Mayıs'ı burukluk içinde kutluyoruz " diyen Demirel hukümetin,halkın yüzde 80'i tarafından reddedildiğini, halktan yetki almadığım söyledi. DYP lideri, "Vatansız kalınca, vatanın, milletsiz kalınca, milletin değerini öğrenince çok geç olur. Bunlan, 'vatan millet Sakarya edebiyatı' diye telakki edenler var" dedi. 4. Sayfada Ahmet özal'ın ortağı Yavuz Çizmeci'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamasma göre ANAP yüzde 12.6 ile dördüncü parti. Ankete katılanlarm yüzde 55'i Özal'ın ülkeyi padişah gibi yönettiği kanısmda. Bu sonuçlar, kongre öncesi 'ANAP'ı kimtoparlar' tartışmasını aleylendirdi. Genel başkan adaylarından Güzel, "ANAP ilk genel seçimde yüzde 10'un altında kalarak Türk siyasi hayatından tümüyle tasfiye edilme tehlikesi ile karşı karşıyadır" dedi. Mesut Yılmaz'ın değerlendirmesi, "Bu da diğer araştırmalara paralel" şeklinde oldu. düncü parti olan ANAP'ın oyu ise yüzde 12.6. ANAP genel başkan adaylarından Hasan Celal Guzel, "Sayın Özal'ın taiebiyle, gerçek durumu yansıtmak için yaptınlnuşür" diye ntteledığı çalışmayla ilgili olarak "ANAP ilk genel seçimde yüzde 10'un altında kalarak Turk siyasi hayatından tümüyle tasfiye edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır" göruşunü savundu. Kongre öncesi genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Mesut Yılmaz da söz konu İç Politika Servisi "Çok adaylı gene) başkanlık yanşf'nda "partiyi kim toparlar" sorusuna yanıt aranırken Ahmet Özal'ın ortaklarından Yavuz Çizmeci'nin sahibi olduğu bir araştırma şirketinin anketinde ANAP'ın dördüncü parti olması yeni tartışmaları gundeme getirdi. "ANAP nasıi kurtulur" şokuna yol açan anket sonuçlanna göre bırinci parti yuzde 21.5'le DYP. SHP yüzde 18.4'le ikinci, DSP de yüzde 13.1'le üçüncü parti. Ankete göre dör su kamuoyu yoklamasıyla ilgili olarak "Bu da diğer araştırmalara paralel" değerlendirmesini yaptı. Çalışmayı yapan şirketin sahibi Yavuz Çizmeci de anket sonuçlanyla ilgili olarak "tnsanların gerçekleri kabul etmekten başka çaresi yok" dedi. "Özal'ı kızdıran anket" diye nitelendirilen, bir sure kamuoyundan gizlendiği öne sürülen ve kongre öncesi ANAP'ta şok etkisi yaratan çalışmayla ilgili gelişmeler şöyle oldu: (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) Eroinci mılletvekîli kim ANAP Grup Başkanvekfli Bozknrt: Hangi siyasi partiden olursa olsun, varsa böyle bir milletvekili ortaya çıkarılmalıdır. MHletvekülerinin zan altmda bırakılması doğru değil. SHP Gölge tçişlerİ B a k a n ı Arİfagaoglu: TBMM kişiliğine gölge düşüren bu milletveküinin adı açıklanmalı. mento ve hükümet tarafından araştjnlması gerektiğini belirterek, "Hangi siyasi partiden olursa olsun, böyle bir milietvekiii varsa ortaya çıkanintaiıdır. Miitetvekillerinin zan altmda kaiması dogru değildir" dedi. SHP'nin gölge içişleri bakanı Ayhan Arifagaoğiu, TBMM'nitı kişihğme gölge düşürüidüğünü, "eğer varsa" Içışlen Bakam Abdtilkadtr Aksu'nun, bu milletvetç Poiittka Servisi Bir milletvekilmin "uyuşiunıeu kaçakçılığına karıştığı" ıddiası ile ilgili haberler, "TBMM'ye eroin gölgesi duştu" bıçiminde değerlendirildi. Meclis'te grubu buhınan partıîenn temsîlcileri ve baa mületvekiüeri, olaym araştınlrnası için TBMM'nın devreye girmesini istediler. ANAP Grup Başkan Vekili Yantn Bozkurt, konunun, parlaküinin admı açıklaması gerektiğini söyiedi. DYP Grup Başkan Vekiii Vefa Tamr da parlamentoya kimsenin gölge düşürmeye hakkı olmadığmı ifade ederek konuyu, bugün toplanacak olan TBMM Danışma Kuruiu'nda gündeme getıreceklerini bıldirdi. HüTriyet gazetesinin dünkü sayısında yer alan ve Avusturyaya eroin sokan bir şebekenın yakalanan sanıkiarmın, "bir îstanbiil mfiletvekfliyle iHşkileri olduğu" iddialarmı ıçeren ifadeleriyîe ilgili haber tepkilere yol açtj. Haberde, Avusturya'nm Salzburg kentinde yakaîanan eroin şebekesınin ifadelerine dayanüarak adı geçen rmlletvekıhnin bilgisayara kodlandığı ve önumuzdeki ay mahkemeye çağnlacağı yer aldı. Ayrıca Avusturya polisinin, 6 ay önce gerçekleştirilen Bir mületvekiünin kaçahçılığa kanştığı iddiası 71 ü DYP Grup Başkanvekili T a m r . Hükümel bu işi araştmp ortaya çıkarmalıdır. Eğer böyle bir olay saklanmış ise hatadır. Bu, TBMM'yi zan altmda bırakmak demektir. TBMM Damşma Kurulu'nda konuyu gündeme getireceğiz. Meclis Başkanlığı olaya sahip çıkmalı. operasyon sonucu belirîenert söz konusu müietvekihnin admı geçen aralsk ayında Turk makamiarına bildirdiği, ancak tçişleri Bakanı Abdulkadır Aksu'nun, kendilerine böyle bir bilgi gelmediğini belirttiği yer aldı. Haberde Aksu'nun, "Interpol'den zaman zaman ihbariar gelir. Ancak şu anda boyle bir milletveküinin adtnın yazıtı olduğu kâ<Arkası Sa. 19, 9u 5'rf?) tzmir Büyük$ehlr Belediye Meciisi tarafından 'Yılın Atatürkçüsü' secilen Başyazanmız Nadir Nadi. (Fotoğraf: Ara Güler) Nadir Nadi'ye plaket Izmir Büyukşehir Belediye Meclisi'nce "Yıhn Atatürkçüsü" seçilen Başyazarımız Nadir Nadi'ye plaket ve beratı, Belediye Başkanı Yüksel Çakmur tarafından verildi. Çakmur, ödül töreninde Cumhuriyet gazetesini "Atatürk alarunda bir meşale", Nadir Nadi'y» de aydmlanma ve uygarhk yolunda yorulmak bilmez bir maratoncu olarak nitelendirdi. Çakmur, Nadir Nadi'nin adırun îzmir'de bir caddeye verileceğini ve büstünün de bu caddeye konulacağını bildirdi. 3. Sayfada 19 MAYIS TÖRENLERİ Muhalefetten ayrı kutlama Cumhurbaşkanı TUrgut Özal, Anıtkabir ve 19 Mayıs Stadyumu'ndaki resmi törene katıhrken SHP Genel Başkanı Erdal tnönü Samsun'da düzenlenen törende hazu bulundu. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel ise Anıtkabir'i parti heyetiyle birlikte ziyaret etti. Haber Merkezi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 72. yılında bütün yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Bu bayramda da SHP ve DYP resmi törenlere katılmayarak ayrı kutlama programı düzenlediler. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Anıtkabir ve 19 Mayıs Stadyumu'ndaki resmi törene katılırken, SHP Genel Başkanı Erdal lnöntt, Samsun'da düzenlenen törende hazır bulundu. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel ise Anıtkabir'i parti heyetiyle birlikte ziyaret etti. Dün Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Turgut Özal, TBMM Başkanı Kaya Erdem, Başbakan Yddnım Akbulut, Genelkurmay Başkanı Org. Doğan Gureş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, bakanlar, YÖK Başkanı Prof. Dr. İbsan Doğramacı, yüksek yargı organlannın başkanlan, kuvvet komutanlan, Ankara Valisi, Garnizon Komutanı, Belediye Başkan Vekili, üniversite rektörleri, milletvekilleri, yuksek rutbeli subaylar, gençlik temsilcisi öğrenciler ve öteki ilgililer katıldı. özal, düzenlenen törenden sonra Anıtkabir özel Defteri'ne şunları yazdı: "Cumhuriyetimizin kurucusu bttyük önder Atatürk... Bundan 72 yıl önce Samsun'a çıkarak başlatügın yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma hareketin başanyla sonuçlandı. Bu hareketle, (Arkası Sa. 19, Su. Vde) BM GÜCÜ DAHOK'TA VEDAT YENERER'in haberi 11. Sayfada Gençler... Gençler... Günümüz şençleri, bazılarının iddia etti^i k gibi 'colahamburger' gençliği mı? 80 sonrası gençliğin 'apolitik' olduğu görüşü doğru mu? Gençler mi anlayışsız yoksa yaşlı kuşak mı? Gençlerin cinsel kimliği hangi baskılar altında? ERDAL ATABEK araşîırdı, yazdı. Çarşamba günü Cumhuriyet'te FENERBAHÇE Fenerli'bahçe'ye sokulmuyor Her beş Fenerli'den dördü, Beşiktaşlılar için olduğu gibi en çok G. Saray'ı yenmekten zevk duyuyor. ŞAHİNALPAY Fenerbahçe TamftarAnketVni yorumladı. Orgüt evîne baskııı: 2ölü Kadıköy Hasanpaşa'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda l'i kadın 2 kişi ölü olarak ele geçirildi. tstanbul Haber Servisi KadıköyHasanpaşa'da Siyasi Şube ekıplerinin, yasadışı bir örgütün hücre evi olduğunu söyledikleri bir eve yaptıkları baskında birî kadın iki kişi ölü olarak ele geçirildi. Polis, evden silah ve örgütsel doküman da almdığını söy(Arkası Sa. 19, Su. Vde) Fener'e reform gerek FAVORİ BtR FtLM MarceHo Mastroianni Ue JeanneMoreau'nun oynadığı "Leylegin Geciken Adımı" fesrivalin favori filmlerinden, ancak Polanski başkanlıgındaki jttrinin Amerikan sinemasından yana ağırhk koyacağı iddiaları yaygınlık kazanıyor. (Fotoğraf: AFP) SanLacivertli camia, bugünkü bunalım ve çözüm yollarını değerlendirdi. HALİTDERİNGÖR'ün yazm 15. Sayfada Fılm şenliğinin sonuçkm bugün agkkavyor Cannes'da en uzun gün Sonuçları bugün açıklanacak olan 44. Cannes Film Festivali'nin bitimine bir gün kala tahminler altüst oldu. JeolEthan Coen kardeşlerin "Barton Fink"i ve Teo Angelopulos'un' 'Leylegin Geciken Adımı" yarışmadaki diğer favorilerin önüne geçti. K U R T L E R Türkiye uluslararası sözleşmelerde Kürtleri nasıl değerlendiriyor? YASEMÎN ÇONGAR'ın yazm Kürtler 'ulusal azınlık' statüsünde mi? Angelopulos'un filminin tek şanşsızhğı milliyetçüik akımları, politik göçmenler gibi güncel temalara eğilmesi. Filmine Körfez krizinden çok önce başlayan Angelopulos'un güncelliğin sınırlarım aşan evrensel boyutları var çünkü. Artca Sayfada Eskiden Cizre'nin etrafını saran surlar, gemi biçiminde. Nuh Peygamber'in Cizre'deki türbesi de Cizrelilerin uğrak yeri. ŞENAY KALKAN'ın Cizre Notları Önce Tufan vardı, sonra Cizre... Karadeniz'den Politik Nabız. &AMSUN Sabah sekıze doğru otobüsle yola çıktık Ankara'dan. SHP lideri İnönü, miiletvekilleri ve gazeteciler. Batı Karadeniz'deki turumuz 18 saate yakın sürdü. Samsun'a vardığımızda zaman geco yarısını geçmış, ıkiye geliyordu. Yorgunluğuna değen bir yoiculuk oldu bu. İki açıdan: Bir yanda geçtiğimiz yerlerin çarpıcı güzelliği, öte yanda ağır ağır seçime doğru kaymakta olan siyasette nabzın nasıl attığına ilişkin gözlemler. Mengen, Devrek üstünden Bartın'a geliyoruz. Her yerden bahar fışkırmış. Doğayı yeşilin her tonu basmış. Çam ağaçlarının arasından Bartın çayının akışı.. Karabük... Kastamonu... (Arkası Sa. 19, Sü. Vde) HASAN CEMAL • Ankara İle Kahlre yakınlasıyor Mısır • Müzelerde dertli yıl Yalmzca İstanbul Cumhurbaşkanı'mn kısa Türkiye ziyareti Arkeoloji Müzesi'nin eski eser alımmdan öttirti vatandaşa borcu 1 milyar lira. 3. Sayfada ilişkikrde yeni dönem başlatıyor. 11. Sayfada • Tanju 31 golle birind • Iraklı Türkler gözardı edillyor DSP Galatasaray'm Aydtnspor'u lideri Ecevit: "Türkiye'nin Ortadoğu 62 yendiği maçta 5 gol atan politikası Ankara'da değil, Camp David'de Tanju, gol sayısını 3l'e belirleniyor" 4. Sayfada yükseltti. Tanju, Avrupa • TRT, haberlni satın alıyor TRT kendi Gol Krallığı yanşmasında 1. kaynaklanyla program üretmek yerine duruma yıikseldi. Sporda kurunt dışı yapımlara yöneliyor. 6. Sayfada • Çevre yürüyüşü 5 Haziran Dünya • Kıbrıs'ın anahtarı Ankara'da Kıbns Çevre günü için Izmir Anakent Belediyesi Rum kesimi lideri Yorgo Vasiliu buyük şenlik düzenliyor. Arka Sayfada Cumhuriyet'e demeç verdi. 10. Sayfada • Cennetin fotoğraflan 1967 ydından • Hlndlstan'da 500 milyon klşl sandık başında Hindistanlı seçmenler 545 sandalyeli beri birlikte çaltşan Parisli iki fotoğrafçı "Pierre ve Gilles", abartılmış duygusalhğın parlamentoyu belirlemek için bugunden uç noktasını göruntülüyorlar. Arka Sayfada itibaren sandık başma gidiyor. 10. Sayfada UĞURMUMCÜ GÖZLEM 16. Sayfada Samsuıfa Çıkış... Bir dinci gazete, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'a çıkmak üzere İstanbul'dan ayrtlırken İngiliz işgal komutanlığından "çıkış vizesi" aldıklarını yazıyor. Bu konudaki belgeyı de yayımlıyor. Padişah'ın izni ile İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, işgal altındaki istanbul'da çıkış vizesinin ingilizlerin imzasını taşıması neyi kanıtlar? Hiçbir şeyil (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog