Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

2 MAYIS 1991 GÖRÜŞ Kitap guzeli HAYVANLAR ÎSMAtL GÜLGEÇ CUMHURÎYET/9 f YAfoAHUK tolM \ İNSAMAR F Ü S U N Ö Z B İ L G E N Bana, "Okuduğun kitaplann en guzeli hanglsldlr" dlye sorarsanız, vereceğlm cevap: "Annem"dir... Abraham Llncoln GİRESUN ANAP KONGRESINDEIHALE DOSYASI FNERJİ ve Tabu Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt önceki gün istifa etti. Giresun Milletvekili Burhan Kara ile aralarının açümasına ve Giresun ıl kongresinin iptaline uzanan "Ihale dosyası" öyküsünün bu istifadaki rolü konuşuluyor. Olaylar şöyle gelişti: Giresun ANAP il kongresi 17 şubatta yapılmıştı. tl Başkanı Salih Akgiil başkanhğında tek liste seçime giriyordu. Bakan Fahrettin Kurt, milletvekilleri Burhan Kara, Yavuz Köymen, M. AU Karadeniz o günlerde bırlıktc hareket ediyorlardı. Ancak Burhan Kara, kongreye bır gün kala "ihale dosyası" işinı öğrendı. Kongre tarihinden 1 ay kadar önce Enerji ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığı Kırşehır'de bir elektrifikasyon ihalesi açmıştı. 19 mılyarlık ihaleyi Giresun'dan Mehmet Meıtıiş kazanmıştı. Bir zamanlar ANAP Fahrettin Kurt'un imzası Burhan Kara Giresun Merkez llçe Başkanlığı için mücadele veren, kazanamayınca DYP saflarına geçen elektrik mühendisı Mehmet Memiş'in karnesini kullanarak ıl başkanı Salih AkgülUn ihaleyi kazandığı söyleniyordu. ihale.Bakan Kurt tarafından imzalanmıyordu. Fahrettin Kurt Kurt'un düşüncesinin şu olduğu söyleniyordu: "Giresun il kongresi yapılacak, Salih Akgul seçilecek ve genel baskanlık yarısında Mesul Yılmaz'ı destekledigini beyan edecek, daha sonra ihale sozleşmesi imzalanacak." Mılletvekıli Burhan AVUSTURYA ORNEGI Sosyal demokrasinin bakışı AVUSTURYA Sosyalist Partisi'nin "siyasal akademisi" niteliğindeki Renner Enstitüsü Direktöru Erich Fröschl benzer çalışmalar yapan TÜSES vakfının konuğu olarak tstanbul'a geldi. Halka açık eğitim, partı içi eğıtim ve poIitika Uretimi konularında çalışmalarda bulunan enstitünün direktöru Fröschl, The Marmara Oteli'nde "sosyal demokraside yeni arayışlar ve egilimler" Uzerınde görüşlerini aktardı. Erich Fröschl, tebliğinde şu görüşlere yer verdi: "Bizim asıl hedefimiı gerçek sosyal demokrasiyi kurmaklır. Bunu yaparken insan esitliğinin önündeki sosyal bariyerleri yıkınak ve belirlenen sosyal dezavantajları ortadan kaldırmak istiyoruz. Bunun için siyasal ve ekonomik butUnlüğiı saglamaya azami dikkatin verilmesi gerekmektedir. Hükiimetin etkinliğini azaltmak gibi bir amacımız yok. Bireyin hak ve ozgurluklerini saglayacak olan tabii ki iyi niteliklere sahip, yuksek kapasiteli bir hUkümettir. Avuslıırya sosyal demokrasisi dinlenmeye, soluklanmaya ihtiyacı olan dunyamı/ın doğal kaynaklannın somurulmemesine ozel bir onem veriyor. Dünyanın ekolojik dengesi açısından ele alındığında çevre korumacılık onculuğunde» belirlenen çevre güveni ve mumkiin olan en az enerjiyi tuketen politika izlenmelidir. Dünyanın doğal kaynaklannın korunabilmesi için bulunabilen çözümler ancak global olarak ele alınabilecek degerlendirmelerdir. Uluslararası baglamda ele alınması gereken bir sorundur bu. Avusturya sosyal demokrasisinin egitime verdiği onem, bilim ve teknolojinin gelismesiyle orantılıdır. Üniversite ftgrenimi, bilimsel niteliklere sahip ve sosyal sorumluluklannın bilincinde insanlann yetişmesinin getireceği önemdir. Avusturya sosyal demokrasisinin sanat anlayışı dunyaya kapalı değil, açık bir modelin oluşmasıdır. Aktif katılımcı demokrasi ve hümanizmanın şekillendirecegi ozgurlukler, sanata da damgasını vurarak açık bir sanat kavramı getirecektir." \ 1 ı •) " I TERZI MUBERRA'NIN GİYSİSİ Canan Yaka'ya diktirdi TERZİ kendı söküğünü dikemezmış... Yıllardır Senıra Hanım'ın terzisi olarak tanınan Müberra Karol da söküğünü dikemedi. Terzi Müberra, ne Özalların dtığünü için Zeynep'in gelinliğini dikti, ne Semra Hanımın tuvaletini, üstelık kendı elbısesinı de dikemedi. O da dığerleri gıbi duğun kıyafetini başka bir terziye "Canan Yaka"ya diktırmeyı tercih etti. Ama kendısı zaten, daha önce moda üzerıne konuşmak istediğimizde "Şimdi modanın zamanı değil, siyaset zamanı" demişti. Sözünün doğrulugunu kanıtladı ve Ankara il Karol kongresinin karışmasına neden oldu. Terzı Muberra, Semra Hanımın terziliğinden ANAP poYaka litikasını atladı. Acaba şimdi de sıra Canan Yaka'da mı? önce Köşk terzıcılığı ardından politika... Teşekkür Ailemizin dcğerli büyiiğü İ.Timuçin Yekta nın vefatında, cenaze törenine katılarak, çelenk göndererek, evimize gelerek, telefon ederek, telgraf çekerek acımızı paylaşan tüm dost, akraba ve yakınlarımıza ^ükranlarımızı sunarız. nın bunlardan, kongreden önceki akşam Köy Hizmetleri Giresun İl Müdürlüğü'ndeki toplantıya kadar haberi yoktu. Listelcr üzerinde son çalışma yapılırken Salih Akgül'u, Bakan Kurt telefonla aradı. Giresun Postası'na göre aralannda şu konuşma geçti: KURT Divan başkanlığına kimi seçtiniz? AKGÜL Oltan (Sungurlu) Bey'ı. KURT Neden onu seçtiniz? O bizden değil ki. AKGÜL Mesele olmaz. KURT Burhan (Kara) hergelesi ne yapıyor? AKGÜL Yanımızda. KURT Aman dikkat edin, bir oyun yapmasın. AKGÜL Şu bizim iş hâlâ imzalanmamış. KURT Hele siz kongreyi kazanın, ben hemen Imzalanm. Bu konuşmadan sonra Burhan Kara, Akgül'e imzalanmayan işin ne olduğunu sorduğunda "Küçük bir iş imzası" cevabını aldı. Daha sonra ihale işıni öğrendi. Kara ve ekibi için büyük bir fırsat doğmuştu. Ertesi gün kongrenin Kültür Sitesi'nde yapılacağı ilan edilmişti, ama Başbakanın gelişi gözönüne alınarak kalabahk olacağı düşüncesiyle kongre 19 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreyi Salih Akgül kazandı. Ardından, Kara yanlısı delegeler ilçe seçim kuruluna başvurarak, kongre yerinin ilansız değiştiğini, seçimlerin yapıldığı salonda kimin oy kullanıp kullanmadığının bilinmediğini belırterek kongrenin iptal edilmesini istediler. Merkez İlçe Seçim Kurulu da kongreyi iptal ederek 23 martta yenilenmesine karar verdi. Burhan Kara bu günlerde bir açıklama yaparak telefon görUşmesine tanık olduğunu, ortada bir ihale dosyası döndUğUnü, bu işin içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un bulunduğunu belirttı Kara, arkadaşımız Cemil Cigerim'e, "Bizi arkamızdan vurmak istediler, entrikalar çevirdiler. Brütuslük yapanlar blr ihale ugruna bizi satmıslardı. Başbakanlık tarafından o ihale durduruldu, soruşturma açıldı. Şimdi onlar adalet önunde hesap vereceklerdir. Bir ihaleye satıldılar. Kucagıma alıp büyüttugüm insanlann arkadan vuracaklannı hiç duşünmezdim" diye konuşuyordu Kurt ıse Salih Akgül ile bir ıhale konusu olmadığını, Mehmet Memiş'e bir ihale verildiğini, onun da sopradan iptal edildiğini açıklıyordu. 23 marttaki ikinci kongrede bu kez iki liste çıkarıldı. Kurt'un, Köymen'in ve Karadeniz'ın desteklcdıği Salih Akgül'ün listesi ile Kara'nın desteklediği Ergun özdemir'in listesi çarpıştı. Seçimler sonunda il başkanlığını bu kez Ergun özdemır kazandı. 19 milyar liralık jhale işinı Başbakan Akbulut'a anlatarak bozan mılletvekili Burhan Kara'nın destekledığı liste kazandı, Mesut Yılmaz'ı destekleyecek Akgül'ün listesi seçimi yıtirmiş oldu. Kurt'un ihale oyunu da böylece bozuldu. KÎM KÎME DUM DUMA BEHtç AK HIZLI GAZETECt NECDET ŞEN KıMSB TeROO Ç İCIM 5AVA9 /MUHABlRLlâlMı 5BÇTıM INİSAt^LM? KITL£LB? YOKOLUYOflLPR. AM YİME DE EN COK ICIMI ÇİZCtLtK KÂMİL MASARACl GARFIELD JIM DAVIS TARtHTE BUGÜN MVMTAZ ARIKAN ff38'pe SOGUA/, A İ p/ı 2 Mayıs MUSSOL/N/'HfN KUPASL. TURK SİYASAL YAŞAMI TARTIŞILACAK Sr^/NCJUSlM', 6u , ç 6OYL£C£, "MUSSOUAtt Ailesi ODTÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN DUYURU 1970 ve daha önceki yıllarda mezun olan tum arkadaşlarımızla 12 Haziran 1991 günlerı ODTÜ'de bır araya gelıyoruz Katılacaklann en geç 10 Mayıs 1991 cuma gunune kadar aşağıdakı adres, telefon veya Fax'a bılgı vermelerı rıca olunur Adres: ODTÜ Elektrik ve Elektronik Müh. Bölüm Başkanlığı 06531 ANKARA Telefon: 223 71 00 4230123 Fax: (4) 2124458 Program. 1 Haziran Cumartesı Ünlverslteyı gezme, akşam yameği 2 Haziran Pazar Eymlr gölünde plknlk Prof. Tunaya anısına PROF. Dr. Coşkun özdemir'in başkanı olduğu Universite Öğretim Uyeleri Derneği'nin 3 mayıs cuma günü (yarın) İTÜ Vakfı Maçka Sosyal Tesisleri'nde düzenledığı sempozyumda "Tıirk Siyasal Yaşamı" tartışılacak. Bir süre önce kaybettiğimız değerlı hukukçu Prof. Tarık Zafer Tunaya'nın anısına gerçekleştirilecek sempozyumda Prof. Dr. Coşkun özdemir, Aydın Aybay, Reşat Kaynar, Ilber Ortaylı, Mete Tunçay, Zafer Toprak, Prof. Aysel Çellkel, Nihal Kara, Ersin Kalaycıoglu ile Bulent Tanör tebliğler sunacaklar. Geçmişten bugüne Türkıye'nin siyasal yaşamının ele alınacağı sempozyumda değerlendirilecek konular ıse "Çağdaş tarihe bakış", "Cumhuriyetçi tarih anlayışı", "Cumhuriyetin yapılanması", "Tek parti ve ulusal kimlik sorunu", "Çok partili yaşama geçiş ve demokrasi sorunları", "1961 sonrası Turk siyasal yaşanıı" ile "Çagdaş anayasal duzen ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası" başlıklarında toplanıyor. T.C. ÎNEGÖL SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1990/242 Karar No: 1990/512 C.M.U. No: 1990/356 İLAN T.C. İNEGÖL SULH CEZA MAHKEMESt ESAS NO: 1990/213 KARAR NO: 1990/513 C.M.U. NO: 1990/327 Hâkım: özdemir Akon 23582 Kâtip: Fatma Aslan Davacı: K.H. Sanık: lsmet Parlar, Hayri ve Emine'den 1948 yılında doğma, lnegöl Mahmudiye Mahallesi'ndcn, süt mamullen satar Suç: Gıda Maddelerı Tuzüğu'ne muhalefet Suç tarihı. 29/3/1990 Karar tarihı: 28/12/1990 Gıda Maddelerı TüzUğu'ne muhalefetten sanık yukarıda adı geçen şahıs hakkında yapılan yargılama sonunda sanığın suçu sabit oldugundan 1 Sanığın sağlığa zararlı ayranı ımal edip satısa sunmaktan hareketıne uyan TCK 402/1, 272, 647 sayılı kanunun 6. maddelerı gereğince 490.000 lira ağır para cezası ile teczıyesıne, 3 ay meslek, sanat ve ticaretınin menine, 7 gün işyerinin kapatılmasına, lstanbul Ankara, lzmir gibı yerlerdekı tırajı 100.000'i aşan gazetelerden bırinde ve mahallı gazetede huküm ozetinin ilanına ve bu ılanın ışyerıne asılmak suretıyle ilanına, cezalannın ayrı ayrı tecılıne 2 Taklit ve tağsıs edılmış ayranı piyasaya sürmekten eylemine uyan TCK'nın 398, 3506 sayılı kanunun ek 1 , 2 , TCK 402/1, 2, 72, 647 sayılı kanunun 4 ve 6'ncı maddelerı gereğince de 490.000 lira ağır para cezası ile teczıyesıne, lzmır, Ankara, lstanbul'da tırajı 100.000'ı aşan gazetelerden bırısı ile mahallı gazetede ve işyerinin görülebilen yerınde huküm özetının ilanına, meslek tıcaret ve sanatımn 3 ay tatılıne ve işyerinin de 7 gün süre ile kapatılmasına, cezalannın ayrı ayrı tecılıne, masrafların ve yapılacak ilan gıderlerinin sanıktan tahsılıne karar venldiğı ilan olunur. 28/2/1991 Basın: 24452 İZMİR. 1. İCRA TETKİK MERCİİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1991/342 Dilekçi: Ali Demir Kebapçı 879 Sk. No: 13 Izmir Yukarıda ismi ve adresi yazılı bulunan dilekçinin alacaklıları ile konkordato akdetmek üzere hâkimliğimıze 30.4.1991 tarihinde müracaat etmiş olduğu ilan olunur. 5MAY)}.9±. Hâkim: özdemir Akon 23582 Kfltip: Fatma Aslan Davacı: K H. Sanık Burhan Göktaş: Arif oğlu 1951 D.lu, HUrmuz'den doğma, Inegöl Kemalpaşa Mahallesı Hal Sokak 25/3 sayıda otu(ur, evli, Uç çocuklu, okur yazar, sabıkasız. Süt mamullcrı satar. Suç: Oıda Maddelerı TUzOğü'ne muhalefet. Suç tarihı: 10/4/1990 Karar tarihi: 28/12/1990 Oıda Maddelerı TUzüğü'ne muhalefetten sanık yukarıda adı geçen sanığın suçu sabit oldugundan. 1 Sanığın saglıga zararlı ayranı imal edip satışa sunmak suçundan eylemıne uyan TCK 396, 3506 sayılı kanunun ek 1.2, 647 sayılı kanunun 4/1, TCK72'ncı maddelerı gereğince 490.000 lira agır para cezası ile teczıyesıne, aynca TCK'nın 402/1,2 maddelerı gereğince cürme vasıta kıldığı meslek ve tıcaretının men'ine, 7 gün süre ile işyerinin kapatılmasına, karar ozetinin Ankaralstanbultzmır illeri ile mahallı gazetelerde yayımlanmasına, bu cezalannın 647 sayılı kanunun 6'ncı maddesi gereğınce gerekli ihtarat yapıldığından tccilıne. 2 Sanığın yine taklit ve tağşiş edilmiş ayranı ımal edip piyasaya sürmekten eylemıne uyan TCK'nın 398, 3506 sayılı kanunun ek 1, 2, 647 sayılı kanunun 4/1, TCK 72, 402/1, 2647 sayılı kanunun 6'ncı maddelerı gereğince 490 000 lira ağır para cezası ile teczıyesine, meslek ve tıcaretı ile sanatının 3 ay tatılıne, 7 gün süre ile ışyennın kapatılmasına ve büyük harfler ile işyerinin görulebılecek yerine yazılarak ılanına, htlkUm ozetinin Ankara, lstanbul, lzmır illerindekı tırajı 100.000'in üstündekı gazetelerde ve mahalli gazetede ilanına ve cezasının huzurda ihtarat yapıldığından tecılıne Yapılan ve yapılacak ilan masraflannın sanıktan tahsılıne karar verıldığı ilan olunur. 28/2/1991 Basın: 24450
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog