Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 Sİnama • Tiyatro • Gösteri 2 MAYIS 1991 146 97 38 • 132 64 26 UMUD'A YOLCULUK ANNELER BABALAR GENÇLER ÇOCUKLAR Bu filtndc gözya$larınızı tutmciyın... Bu film hepimize İBRET olsun.. PENIA r i l M CATPICS & CONDOR Features PATRICK BtRGIN K fBiR JOSJPH^RIJ YAKINDASİNEMALARDA 1991 "En İyi Yabancı Film" O S C A R ' I Yönetmen: XAVIER KOLLER Ş.tlı KENT 1 141 47 01ı . ••• 4 ' ' 1 I H i> ,'| u K O J E RT D . N 1 1 0 •ı».fluFITAS U»0l * « V 7 0u 1 l 1 S U in IH 41. 1\ I •. »nlı.ro DSM ı M ? » « l | ı lım.r SfMA 13*1 00; ı ' BIZMELEE fflOMB 0RTA0YIM1JL4H 140 TelI 1 5 1 1 B 65~66 TURNE NEDENIYLE SON OYUNLAR Cıhan Öksuz/Ferhan Şensoy • 1'. I v , n ı > ı : < Kortkoy MODAIİ37 0I 21. .>i':J' > M ' • .n: ;ı ı. Ku*k»y KSM 34« 0» 13 13 OO1 B.301 S.OO2O 3O AŞKIMIZIN GEMİSİ OIK KABUĞU Cumartesl 15 30 ve 18 30 Perşembe Cuma 21 00 Ferhan Şensoy "VAROLMANIN DAYANILMAZ HAFÎFLİĞt" FİLMİNİN YÖNETMENİNDEN Düşünebileceğiniz ttim fantazilerden daha erotik, gerçek bir öykti. 3 Mayıs'ta Sinemalarda SenaryoveYönetım FehmıYAŞAR ZEKİALASYA METİN AKPIMAR DEVEKUŞU KABARE TİYATROSU Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy YORGUN MATADOR FEBHANGİ ŞEYLER S33£££dZI Çarşamba 21.00 Ferhan Şensoy un YILIN EN İYİ 10 FILMINDEN BIRI Tımc Magazine L.A. Timos Rollınq Stonp "1991 En İyi Makyaj Otcar Adayı" New York Posl I ^ YENİ OYUN fîMİfİ PazarPazartesl horlç her gece soat 21 3 0 d a Matıne Cumartesı 1 7 0 0 %50lndkin* Bilotlcr 40.000 Tl ve 30 0 0 0 Tl. rtır Hlet satış yerieri Tiyatro (Tel 148 82 83) VakkoramoSuadiye(1M 360 9 0 9 0 ) VoKhoramoTaksim(Tel 151 1 5 7 1 ) KAHRAMAN BAKKAL IPL MARKETE KARŞI Pazar 15 30 18 30 İSTANBULU SATIYORUM Munif özhui Erol c.unayciı •BBHfgPgl 14 M.y.t 21 00 , Arzu agai a«riı ÖNU IÜKLENMEMİŞ TRAMVAY Erkek, masumiyeti kadın, güzelliği simgeliyordu. YENİ SALONUMUZ Elmadayrnda Dolapderu Yolunda eskı Şnn Tıyaîrosu arkasmdodır 1991 ENİYİ FİLM OSCAR I 12DALDAA0AY i \ <, <. U <L <i H A K I O K Ü Y B F I. f [J I V I I I Y A T H O i A H I AZİZ NESİN SAHNESİ Azız Nesui MAKAS ELLER E D W A R D SCISSORHANOS JOHNNY DEEP VVINONA RYDER DIANNE WIEST Yönetmen TIM BURTON GENCO ERKAL ŞERIF SEZER DINİZ GOKÇER I I N I Ulınlarvuı Istınbjl Fllm FstUvıll • (» trl m * • i» İYİ rONETHEN I I • UIUIIAMMSI ELEITMKM.CII ÖOUtU IFIUKICII Bdyojlu 8EY0CLU 1151 32 401 12 00 1415 16 301900 ?ı 15 DALDA OSCAR ÖDÜLÜ 1\ H I M • t N IYI YONf TMEN • I N IYI UYARlAMA StNAHYO EN IYI KURni) • IH IYI GORUNTU • [ N IYI OZGUN MII/İK • f N IYI SfS • 3 DALDA I»9I AlTINKUIIlOOUlU " " IfKllN GUMUS AYI ÖDU1U DEMOKRASİ GEMİSİ YörMterl Ahmet Gülhan şarkıh, güidüru •UM Satış. A No|H Kull M.rk.;. i/3 64 39 Goll.na Danııma 559 95 60 Aiı; N<«n Sohn.n 502 08 53 YENİKAPI SAHİL YOLU UURRIYET COSTERI M1RKE2I I | FOTOfiRAF SEMİNERLERİ SEKİZ HAFTA SÜREÜ • ÇEKİMLER UYGULAMA 7 MAYIS SAU CRUBU 19.0021.00 4 MAYIS CUMARTESİ CRUBU15 3017 30 LESLIE NIELSEN • LINDA BLAIR Yön:BOBLOGAN | İSON HAFTA B*yogiu 8İNEPOP (143 70 71) 13 00 14.15 16 30 18 45 21 00 8»»ofllu LALE (149 25 24) 1130 14 451800 2 1 3 0 A V y A I V ' 4 V Kadıkfly KADIKOY(337 74 OO) 11 00 14 301800 21 15 KjdıköyOCAK (336 37 71) 1130 15 00 18 30 2 1 4 5 BakırkOy RENK (572 1 1 6 3 ) 11OO14 15 17 30 210O 5 . H A F T A Ankjf» KIZILIRMAK « I m l r ÇINAR » lımlc KONAK 3 MAYISTA STEVEMARTIN bırdangsicr ra m 15J 44 61 14J 14 0 1 ( M O O ı t o n Sonra) KUMtARACI YOKUJU KUMKAIACI HAN 115/2 3 IONEL (A » C Kilabavl yan ı o k o ( ı ) KAYAHAJ 8/9/10/11/14 MAYIS 21.00 11/12 MAYIS 16.00 Giseler: BOSTANCI GÖSTERI MERKEZt Vtt IUnta,Hi lunapark r»nı> sOSTANCı RICKMORAN1S btrFbUs Bır FBI manına Marcnga dansıru nasıl öğrcltım' Gonılecek $ey doğmsu''' "YağmurAdam"ve"Gıınaydm Vietnam'ın ()scar*lı yonetmcmnden İ8TANBUL FİLM FESTİVALİNDE EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN FİLM A Vİ BAĞLA BENİ Z "ATAMEi PİYANO RESİTALİ CHOPIN • RAHM ANINOF» LISZT MY BLUE HtAVt N 1 YÖN: PEDRO ALMODOVAR 1 9 9 1 ' i n d o r t d a l d a O s c a r * a d a y ı Vlctorla Abıil • Antonlo Banderas Horbıy« AS ( U 7 63 15) 11 00 1100 ISOO 1/ l i IV JO 31 45 Ç.mb»rllta» $MAK ( 5 1 * 36 60) VMHNUIU/TAKSİM TEL TEL 1511571 iıuntnji MıllklytlıUtVlMı 13 nuyts 1991 Paıartesi S u t : 20.00 AKM Büyuk Salon MIBllllllimMIVT.HIIIMllMHHiaiIHIIllMIHIIIIBIIIIllHHII^ ItTANBU. MOudYELİLER VMVI/KURUÇEŞME 1 5 7 2 1 1 157 M 70 TEL 1572111 VAKKOMM* SUAOİYE KABYA KÛLTOll MEDKEZf W M TAKSİM TEi'MMM ^ BAKIRKSY TEL » « 1 1 7 2 GlŞt TEl 1 5 1 H M VAKKORAMA Takmm 151 15 71 VAKKORAMA Suadıye 380 90 90 Bilet Fiyatlan: 2ft.OOOS5.00040.00Ö AvaJ*»n dcnilcn bir yerc hlr bavul dolusu du^lc indı V< ıınla/ı bir omrun anıları halınc t CER/IALRE3İTREY H KÜNSER SALONU Ist'tçrc Konfederasyonunun 700 Yıl kutlamaları çerçerestnde hrıçre ııın Turkne Btnukelçısı htmavesmde B«ya«luFITAS SllH NOVA BARAN Ktdıköy VILDIZ Ç I » SAPAK AnkartBATI Adın* ARt (14(01 M)12 00 (140 35 31) 17 00 (346 51 24)11 15 (516 26 80)1100 (110 83 23)12 15 (14 3B02) 12 00 4 4 3 3 4 4 15 30 IS 30 30 15 1630 18 4S2! \i 1700 19 30 21 45 15 15 17 15 1915 21 30 1600 183021 00 1645 1000 ? 1 ıs 16 45 19 00 .1 3 MAYIS'TA SİNEMALARDA "FESTIVAL STRINGS LUCERNE" Şef: Rudolf Baumgartner A1BICASTR0 RACH MOZAK7 JFNM UFNDH.SSDHNMTHOLD) \I\MDI 1'lRfHJ Topliduğu 5 Mayıs Pazar 6 Mayıs Pazartesı Saat 19.00 TOM SELLECK STEVE GUTTENBERG TED DANSON GERARD DEPARDIEl ANDIEM<DOWhII Unccevlcndıler sonra tanıştılar Sonunda bırbırlenne aşık oldular' HISÜkMITH HA)ÜN SCHOECK Üç Adam ve bir Küç "Three Men and a LıttleLod) ABBHochspanmıngst*chnik, ZürichOerlikon ABBKroftworke AG., Birr/AG Electrowatt IngönicursConseilt S.A., Zürich SulıerE»cher/Wy». AG., Zürich Katkılarıyla * 6 Mayıs Konterl Uletlerl Geyre Vaktı'ndan temln odllobHlr. I I S T A N H U L H I I f I) I V l :. I T İ Y A T R O L A R I İŞEHİR | Istanbul devlet opera ve balesi ATATÜRKKÜLTÜRMERKEZt'NDE • " • " • * ISTANBUL DEVLET ! TİYATROSU Jıromı Kllly 30 Ni«an 5 Mayıı 1991 SEZONUN SON HARASI Bir babonın i)< (<xut)u olablllr... Amo bir (ocutun üç babauTI.. 4 HAFTA H«bly«AI (147 «3 15) KMıköy A9 (318 00 90) B«hÇ«ll«v1«r UNVEROİ(575 45 13) AOUra OOLBAŞI (219 37 >8) Knııyaka KA*«IVAKA(11S 0W) 100 1400 100 13 00 6 30 18 45 21 30 630 1900 21 30 PKIureı 5 00 17 00 19 1521 645 190021 15 645 1900 21 15 Hugh WMITEMOflt natln ALTAM KEREM Ofiirı 3 ptrdı Orkıttrı Ştll Ft«tr Oulunnkl tOHMyı Koym Ayiın BM II Mıyn I5.3ff(1ı IPrtalytrl IMıun Sıygun «Httıluryın STEVEN SEAGAL "SAF DİNAMİT" HollywO SON HAFTA GREENCARD£ * 1991ALTIN KURE ÖDÜLÜ' § = EN IYI FİLM • EN IYIAKTÖR A • * "Ûzel Bır lOdın ı hegendınız» "Grccn Card'ı muılalu gnrun ' nn» •YEŞlLKSRr BİR YALAN ÇEMBERİ lUfkçMİ Ylldırım TUHKER YOnalın Ha4>ın ALIINER |30 IIİMn I Z 3 4 5 M n n 19911 TELEFON KİMİN İÇİN ÇAUYOR PONIunl } 3 45 Mıyn 1991 t l l l FAIK/S«VI| OİHÇEL ANTONtüS VE KLEOPATRA Ktntırıll n « fl 2000 dı lOtHyı Owı Dilmll 4Mtyu ISJffdı BtBFLORANSA TRAJEDtSİ ıptrı I ptrdı Sıluityi Kaytn Ondtı Btkının YAŞAM VE tNSAN Kifiegr^l n g Sıtıntyı Kıyın Sılçuk Mrık MQ2lk T TlmıriHn/3 Wlu/ 10 Mayıı. fflOO'dı Ooıtuytvıhi Yörmm Kınıl TIM Çnlnn TMıl Hllmın Mmıın 1 2 3 4 5 Mıyıı Anltn Cılnv SEVGİU SOYTARI BUDALA Vfcııtın Engln Cum * tah İKtSİ Kmogrın SIİHİ KMIW|İI ZtVARETÇt Kvngrıll Hıldıın Vıdlctn DtNO tLE CEREN Kormjrıll rıvuı Ihdtl KADIN Kırmgnll Mll Nrkın 3 Mıvıt 2O00dt Çıvlrın Oyı Ktnuıl Uyırtıyın Sımon 8ııy i Mıyıı *Iİ< NMln S4İMİUİIİII Kudlll «KSAL TABU MMNH«K«ni î 31*11 SİTE (147 6147) 11 00 13 45 16 Oü 18 45 21 30 ÇtMŞAFAK 2(516 26 60) 11 00*13001500 170019 00 21 19 KadtkeyHEKt CIMSAFAKl Anhara AKUM Iml'IZMİR (I44MM) (3M 01 12) (916166111 (127 76 M ) I3142İ1) (146 <N| 1200 14 15 16 30 12 00 14 15 16 3U 11 00 13 30 16 00 12 15 14 JO 16 45 12 15 14 30 1645 12 00 14 15 16 45 18 45 2' 16 45 2 1630 2 1900 2 1900 2 14 00 2 BAY HİÇSONSUZLUK KİTABEVİ Ytnatın B m ı SABUNCU P l l l l 2030/Plr Cumt ISOO MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE Yonalın Mıclt KOPER |30 Nltan I Mıyıı 10911 Vıclıv IMVEL YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Vtnıtın Tının l|ık Müılk Tlmur Sflfiık II !2Mıyıı Uyırlıym Üdiul Frıyn riralan Chrlı Hırrlı Çtvlrın Lıl« Erın 788.10 11 l2Mıyu HAPSIRIK Lırry Gllbart Bart Snankıva DÜN GECE YOLDAGİDERKEN Çavlrl Rell Haldun Dormın MIBIk Slaphın Stndhılm 30NİHH I 2 3 4 5 Mıyıı Mlchıal Fnyn Ulgl PIRANDELLO flMAi RtSİT RfY KONSER SALONU POLİSI Çocukkır.. ona oovvinızı vapmodığınızı sdytoyln. Anö6V(vlu İNSAN, HAYVAN ve ERDEM Turkçııl Strrı VU.MA2 Vineim 2lhnl KUCÜMEK 130 Nlun I 2 3 4 b Mıyıı I M I | GÖRÜŞMEKUTLAMA KONSER Rutııır Ocıl |teprıno| LDIIIyır Imınov |Unwl Nurttn Kol(tk Tnmn (plyınol BMıyu 1900 d* Mı Tlyılruu ndl IKKlrıllu Kuilımt St*ll|1 Çtrçnıtlmlı HatUt7\ * Ethtmııı VMIIIım Gll»wi CAfiRI StHİRBAZ OZ «acıık •lirlkıll 2 MHMı uMyı Koym StMNny Afidnn 4 11 Mıyıı a SAUNCAKTA IKI KİSİ Ttmtn »Ity Sfcır Cnlrın Stvgl $>nh 45 11 12 Mlyn V t M l ı n Clirls Harrlı Çavlran Lala Erın 7 D 9 I 0 1112 M ı y ı ı «N Tlygun OYUNUNOYUNU TUrkcurEıln Tılu ÇELtKKAN T t M M Ob*n GÜNEY 12 345 l U r ı l 1OB1| MASALBAHÇESİ VOn Eıın Oımın (Çacuk Oyunu| 5 l 2 M ı y ı ı 1100 4 Mayıs Cumartesi Saat 19.00 ŞEFİKA KUTLUER FUU AHMET K A N N E C Î GUar SATIE Gvmnopedıe, no 1, Gnoatenne, no I SCHEIDLER Sonat, Re majör CIMAROSA /*( Sonat "GREENSLEEVES" Şarkısı Uzerıne çeşıtlemeler DEMILLAC "Suıte Medtevale" • PAGANINI 'Sonata Concertata" IBERT "Entr'acte" Orup Indlrlml ytpılır. Bllol SMış Ytrtarl Konser Salonu 148 53 92 Galleria Danısm* Burosu S59 95 60 VakkotamH Taksım 151 16 71 Vakkorama Suadıye 380 90 90 BİLETLER TİYATRO GİŞELERİNOE SATIUMAKTAOIR OYUN GUNIERI Sol. 20JO/Çar I5 00 20 38/P«r 20 10 Cümo.l.s, 1500 20 30/Poîor 1500 1810 »ikll.r l.tntild.n ıkı haha önc> A K M gifttnndı Suadiy* Toktım Vakkorama PangaHı Oonçtvr Mo^azatannda v« Galtria Atakoy dantfıria burotuncia tati^a çtkmaktadır 6 i f * t « L l S l 10 23/151 5» 00(7 hat) 2S4 B.l.l Soll( Vukkorama Toloım 151 15/1 Vukkoroma Suadıye 3«0 90 90 Gollenn Don,,ma BO'oıu 559 95 60/1151 D.vktt Tlyalrolan Halkla lllıkihr 145 53 M B.lrılrnm / .1 huflcıhk olarok lalıtludır Her Solı bır sonrnkı Kaflanın bılotlv ıulı»u ujnulıır SON OYUNLAR Bir EMİR KUSTURICA Fllml | JLJŞ E H İ R T İ Y A T R O L A R İ GENÇLER: HEEBOK BU KF7 DF ÇOCUK SINEMASEVERLEfl İÇİN SURPRİZLER MAZIRLAOI 0IIİM1UU . U«V 71 II 13ı REKLAM FllMI DAGITIMINO* Bakırköy KARYA {542 I I 72)12001500 18002100 FİDfl FiLfTI 149 50 33 J R 7. GENÇÜK GÜNLERİ (631 Mayıs) PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR Harbiye M. Ertuğrul Fatih Reşat Nuri Kadıköy Haldun Taner G İ R İ Ş UCRETSİZDİR Sin«ma Tiyatro Gösteri Duyurulannu YUNUS EMRE 20 ç*şH ka$9U Uımmmatit) mmvcuttur M 11»» tılS» • (• Htkü GENÇÜK GÜNLERİ KAPSAMINDA 1<«6 97 38 132 64 26 GÜNDOGARKEN KONSERİ Y«r: Harbıye M Ertuğrul Tarih: 6 Moyıs Pozortesı Soot: 15 00 G < < ? / $ U C R E T S İ Z D İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog