Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

MAYIS 1991 FOTOGRAF AixenProvance'ta Türkiye m Kttltttr Senris! 17 mayıs16 haziran tarihleri arasında Fransa'da 4. AixenProvance Fotoğraf Festivali kapsamında açılacak olan Akdeniz Ülkeleri Fotoğraf Sergisi'nde Türkiye, Orhan Alptürk, Şakir Eczacıbaşı, Aramis Kalay vc Çerkes Karadağ'ın fotoğrafları ilc temsil edilecek. Akdeniz ülkelerinden ön eleme. sonucu seçilen sanatçılann yapıtları ile oluşturulan sergi, "Akdenizlilik Kimliği" baslığını taşıyor. 12 ülkeden 68 fotoğrafçınm 456 yapıtımn sunulacağı sergi için her sanatçının bir yapıtının yer alacağı bir de katalog hazırlandı. Katalogda yer alan fotoğraflardan oluşturulacak bir gezici sergi de tüm Akdeniz ülkeleri ve Avrupa'nın önemli başkentlerinde dolaştırılacak. Açılışla bulunmak ve bir söyleşiye katılmak üzere Aramis Kalay ve öğretim üyesi Doç. Mehmet Bayhan, festival komitesince 1724 mayıs tarihleri arasında Fransa'ya davet edildi. Bayhan ve Kalay, sergiye katılan diğer Türk fotoğraf sanatçıları ve Türk fotoğrafı ile ilgili bazı bilgileri de izleyicilere aktaracaklar. KULTÜRSANAT CUMHURÎYET/7 Ozbay'ın 11. kişisel sergisi • Kültür Servisi 194S yılında Malkara'da doğan ressam Hilmi ozbay'ın 11. kişisel sergisi Yapı Kredi Beyoğlu Sanat Galerisi'nde açıldı. 1974'te Istanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü bitiren, 1983 yılında lisans düzeyinde eğitimini tamamladıktan sonra 1988'de yardımcı doçeoi olarak öğretim üyeliğine başlayan sanatçının sergisi, 25 mayısa dek sürecek. Halen 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resimlş Eğitimi Bölümü'nde görevini sürdüren özbay, bugüne dek çeşitli karma sergilere de katıldı. Güzellik uçunıma çağırıyorsa tçimizden biri, Burhan Uygur, denge için kollarını sıvar, mavi planetin yeni dengesi için. Solar sisteme bir yan bakışla artık tuvalinin başındadır. Adanmışlık dairesinde yaşar Uygur, yaşamını gözünü kırpmadan resme adamıştır. Burhan Uygur'un resim sergisi, 24 mayısa kadar Kile Sanat Galerisi'nde SERGİ Aktarunlarîa Goya'nın 'Maya'sı I Kttltür Servisi Urart Sanat Galerisi'nde bugün iaçılacak olan "Maya" başlıklı sergi, dört genç Türk sanatçısının Goya'nın "Maya" tablosundan farklı yorumlarla yaptıkları "aktarımlarım"larından oluşuyor. Ismet Doğan, Haluk Gedik, Fuat Acaroğlu ve Arzu Başaran bu sergide, Goya'nın Alba DUşesi'ni çıplak olarak resmettiği ünlü tablosu "Maya"yı çıkış noktası alarak yeni sanat ürünlerine varmışlar. Sergi için hazırlanan broşürdeki tanıtma yazısında Can Külahlıoğlu bu yorumları şöyle özetliyor: "Sergiye katılan sanatçılann cserleri, istisnasız birer proje niteliğinde. Yani boya, fırça, tuval Uçgeni giderek dağılıyor; düşünce, planlama, kurgu, farklı medya kullanımı, her şeyden önemlisi kültürel kimlik sorunları, birtakım teknik kaygıların önünde koşuyorî' TİYATRO Deneme Sahnesi turnede • tZMİR (AA) Konak Belediyesi bünyesinde ocak ayında kurulan Deneme Sahnesi, Ankara, Milas ve Muğla'yı kapsayan bir turneye çıkıyor. Deneme Sahnesi, ilk olarak Ankara'da ODTÜ Şenliği'nde "Yaşam Aranıyor" adlı oyunu sahneleyecek. Yavuz Kutal'ın yazdığı, Atilla Oğultekin'in yönettiği oyunun müzikleri ise Handan Çakmak'a ait. Ankara'dan sonra Milas, Muğla ve yine Ankara'ya gidecek olan Deneme Sahnesi, tstanbul Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği Gençlik Şenliği'ne de katılacak. T&şkışla'da İTÜ sanatçı el ele YARISMA I ~ • ANKARA (AA) KUltür Bakanlığı, toplam 28.S milyon lira ödüllü "Türk Halk Müziği Araştırma • Yarışması" düzenledi. Halk müziği eserlerinin derlenmesini, araştırılmasını sağlamak, eksik olan çalışmaları tamamlamak, konuyla ilgili bilim adamı, uzman ve araştırmacıları yönlendirmek ve teşvik etmek amacına yönelik yarışmada, kitap bütünlüğüne getirilmiş ve yayımlanmaya değer görülen araştırmalara ödül vCrılecek. Bakanhktan yapılan açıklamaya göre 16 Mart 1992'ye kadar katılınabilecek yarışmada birinciye 10, ikinciye 7.5, üçüncüye de 5 milyon lira ödül verilecek. "Aynca 2'şer milyon liralık 3 de mansiyon dağıtılacak. 28.5 milyon lira ödüllü yarışma su saflığının içinden geçerler. Görsel imaj ustası hayatın bir diğer bölgesinde oluşan ve bekleyeni verir bize, sanatçt için tek ve bcnzersiz ve belki de sonsuzlaştırılmış eylemler içinde 'anın donduruluşuyla ilgilidir. "Biraz karanlıklardan kurtulmavi planetin yeni dengesi için, sam, yüziıme ay doğsa bu gece" dileğinı geçirir içinden. Dileğis o j a r s j s t e m e bir yan bakışla arBelirsiz bir yakalayışla zama tık tuvalinin başındadır. Fırçanin eşliğinde yaratısına resmin nın birikiminden sonra 91'in sıyla biçimleri bozar mı? O da dokusuna seviyi, korkuyu, kınlyağmurlu nisanında resimlerinin ne demek, zaten dünyamız daiganlığı yerleştirir, gören pararkasına şu notu düşüyor Bur reden bozulmuş eliptik biçimde maklarıyla "yorucu bir doruga han Uygun "Bu resimler, ru değil midir? Daire boıulmuşsa çıkmaktan bıkmayan, hiçbir zahunda çöküntülü bir ışıgın tadı ressam da eliptik olandan yola man pismanlık duynıak.tızın hanı yaşayan ve anlayanlar JçJndlr." çıkarak tiplerini yaratır. Kaydıvalı yiiklenişini" anlatır. Yüksek Ve ilk kez bakışlarını, ötekiler rakta gibi yaşarlar Uygur'un tipbir yaşama sevinci resimlerde den ayırıp biraz kendi üzerinde leri, her an silikleşebilirler, her birden hüzne dönüşür, kendi deyoğunlaştırıyor. Yaşamın kural an mekânsızhkta belirebilirler. yimiyle resimleri, mekânsızlığa ve kuralsızlığını, kendi dışında geçiş ve hayatın tedirginliğini taHayatın içinden ressamın tandevinen ilişkilerini resmin hep rıçaları ve onlara yüklediği anşıyan birer estetik motto'dur. ana teması olarak seçmiştir Uy lamlar, erotik sendelemeyle ilerSon Uç yılın kendine bakışıgur, bu kez bir farkla, son yıl leyen gece arabasının gür yapnın, kendini irdelemenin esteti• LONDRA (AP) larda öteki dünyaya, kızıl geze raklı bir ormanı geçişiyle başlar. ğini yakalarız. "ÇocukluğumSinema sanatçısı ve sarkıcı genlerin evrenine dokunup kaç Bu kez erotik tablolarında Wildan ince bir aralıkta" kırmızının Cher, "The Shoop Shoop mış biri olarak. lendorf Venüsünün kültüne bağvahşetini, "Sonsuz sevgim ve Song" adlı şarkısıyla lılık yemini yapmaktadır, ama acılanm için"de yaradılış anının O da biliyor ki her gün yenilngiltere'nin pop listesinin Babylon'da tahta çıkan çıplak ya da Etrüsk kırmızısını resmin den kurmak zorunda olduğubaşına yerleşti. Chesney diline yerleştirir. Sonra koyu muz yaşam, ışıkların nesnelere tanrıça nerededir? Paleolitik biHavvkes'un "The One and çımin kadınları Uygur'da "Sonmavinin dili gelir. Mavi "çlvll yeni akınlan, ademoğlunun her Only" şarkısı da Cher'den rengi denizin efsanevi şalr Bilisabah yeniden oluşturduğu ha suz Gece"nin kadınlarıdır, zihim sonra ikinci sırayı aldı. Bu de biçim almış kadınlar gerçektis'Mni doğurur. Gören ve ışık yat, bir melek şeytan çıkmazı, hafta listenin yeni alan parmaklar hayatı belirleyen aykırı bir bakışla bütün bu kı te hiçbir tanımlamaya sığmazlar, topluluğu "Last Train to ancak beyazlık kurtarır onları. iki ayrı duyumun sevgi ve koryamette kinden ve kibirden annTrancentral" adlı şarkısıyla kunun idollerini yaratır. Adanma içindir sanat. Resim, şiir Beyazı kullanışı ilginçtir sanatKLF oldu. Üç haftadır liste çının. Burada artık başka renk mışlık dairesinde yaşar Burhan annma için buradadır, sanatçıbaşı olan James ise "Sit yoktur, biçim de bulunmaz. Uygur, tüm yaşamını hiç gözünın beynindedir, geçmiştedir, geDown" adlı şarkısıyla Sanki ruhlarımızın ilk oluştuğu nü kırpmadan resme adamıştır. lecektedir, yani yeryüzündcdir. üçüncü sıraya düştü. yerin rengi ve o büyülü mekânın Bu Narsistik çağda, egoların Hayatın içinde baştan sona simgesidir beyazlık ve ilk dokuayaklandığı çağda, arınmanın, yıkanma olası mıdır? Satan ol nuş. kurtuluşun özüdür sanat. Diyoduğu sürece, bazen hayır, çok az nım ki güzellik bizi uçuruma çada evet, çünkü saf ruha karşıdır Resimdeki imgenin belirgin Otoportre, 1991. ğırıyorsa hiç kuşkulanmadan satan. Her an yanıbaşımızda bi bir isteği yoktur, ama o ısrarlı ve zi ayartır, avartılmış tavırlar ezicidir, ressamın beynindeki bir garip isyanı ve isyandan aldığı tın uzak noktasında Kosmos'un uçuruma atlamab. • PARİS (AP) yükler bize. İşte sanat burada an ile dünyadaki bir an çakış tatla birleşmektedir. Belki resim ve şiir şu soruyu sırn olan denge karşımıza çıkar. Yönetmen David Lean'in devreye girer, yüksek prensiple mıştır, bir çarpışma olmuştur Ya denge, ulu denge... Evrenin sırrı, retsamın kompo sormaktadır: Geleceğin denkleülmeden önce üzerinde ri, kutsallığı ve dengesiyle. burada. Büyük siyah cama yanRüzgâr, çiçekler ve su, cehen zisyonlannda aykırı bir dille ku mine ulaşmak için ne yapmalı, çalıştığı son fılmi sıyan imgeler, şimdi tek tek düşlçimizden biri, Burhan Uynemden geçişin dengesidir bu. rulur. Genellikle kadın figurle ilişkilerin muhteşem denklemi"Nostromo" cevrilemiyor. gur, denge için kollarını sıvar, mektedir renklerin içine, onun Üzerinde düşünülmüş bir haya ri Paleolitik atmosferin çocuk ne? Filmin yapımcısı Serge Silberman'ın verdiği bilgiye göre yönetmenin ölümünden sonra filmin sürdürülmesı için çareler aranmasına rağmen proje "suya düştü". Josehp Conrad'ın bir romanına dayanan ve 1800'lü yıllarda maeeraperest bir adamın yaşamını konu alan filmde, Kültür Servisi İTÜSanatçı Ele Basri Erdem, Dinçer Erimez, Zeki Ku dok, Kemal Iskender, Ayşegiil tzer, rı n sayısı da az değil: Perran Altay, JüDennis Quaid, Isabella le"... Çalışmalarını iki yıldır sosyal, kül şoglu, Nüzhet Kutluğ, Bahattin Odaba özer Kabaş, Nedrel Sekban, Süleyman lide Atılmaz, Suna Babiir, Nimet BerRosselini ve Christopher şı, Bünyamin özgültekin, Veli Sapaı; türel ve sanatsal etkinliklerle sürdüren Saim Tekcan. dan, Tülay Tura Börteçene, Bülent Çel^ambert başrolleri İTÜ Vakfı, henüz proje aşamasında Marmara Üniversitesi Resim Bölümu'nGUzel Sanatlar Birliği Resim Derne tinor, GUI Derman, Meral Ka/amanoğ oynayacaklardı. olan kız öğrenci yurdunun yapımı için den Gttrbüz Doğan Ekşioğlu, Tayfun ği'nden de birçok sanatçı var sergide: lu, Feyha Kısakürek, Behruz Kia, FiireErdoğmuş, Murteza Fidan, Şakir Gök Nazan Akpınar, Ali Akpınar, Mine Ara ya Koray, Zuhal Z.Köseler, ZUhtu Müsanatçılarla bir araya geldi. "İTÜSanatçı Elele" başlığı altında çebağ, Devabil Kara, Fevzi Karakoç, san, Nczih Eldem, Ştikrii Erdiren.Fer ritoglu, Günay Sağun, Hale Sonlaş, Nuhafta başmda Suna Kan ile Giilay Ugu Emin Koç, Hüsamettin Koçan, Erhan ruh Ertürk, Habib Gerez, Mehmet GUr ran Sualp, Nur Taviloglu, Ozcan rala'nın kemanpiyano resitali ile başlaTütüncü, Ali lsmail Türemen, Berna yan etkinlikler, önceki gün İTÜ Maçka Türemen, İlhan Uçku, Selçuk Uçku, Sosyal Tesisleri'nde Asuman Aslım ile Taşkışla'daki sergilçrden elde edilen gelirin yarısı kız öğrenci Fahrelnisa Zeld. ',J.!' '? Recep Birgit'in Turk sanat müziği kon yurdunun yapımma aynlacak. Sergilerin yani sıra koriferânS, Taşkışla Egıtim ve kÜftÛr'Derneği'hin' seri ile sürdü. söyleşiler, paneller ve geziler etkinliklerde önemli yer tutuyor. katkılarıyla etkinlikler kapsamında gerEtkinlikler kapsamındaki resim, heyçekleştirilecek konferans, söyleşi, panel kel ve geleneksel Türk sanatları sergisi ve geziler de önemli bir yer tutuyor. ise yarın Taşkışla'da açılacak. Sergi ol özdilek, Mehmet özer; İTÜ Guzel Sa bay, Güler Haşimoğlu, Berke Inel, Prof. Dr. Aflfe Batur dün saat 16.00'da dukça kalabalık. Kız öğrenci yurdu ya natlar Bölümü'nden Şadan Bezeyiş, Ah Turkfin Kıran, Nevin Mengu, Sibel öz bir konferans verdi. Hilmi Yapım projesi için en büyük katkı da bu met Çelik, Fcrhan Go/cu Çelik, Ahmet kaygısız, Nermin Pura, Kâinut Barkan vuz 10 mayısta, Fatma Girik 15 mayısetkinlikten elde edilecek. Keskin, Tezcan Saglam, Gulseren Sü Pajonk, Verjin Şapçı, Nami Şenel, Fer ta birer söyleşi yapacaklar. 17 mayısta "İTÜSanatçı Elele" sergisine çok sa dor, Teoman Siıdor; Marmara Üniver yal Taneri, Irma Tuğlacı, Naim Uludo Prof. Dr. Şadan Bezeyiş, Prof. Dr. özer yıda sanatçı bir ya da daha fazla yapı sitesi Heykel BölümU'nden Ergin tnan, ğan, Ülkü Uludogan, Nevin Göker Ulu Kabaş, Prof. Dr. Dogan Kuban ve Betıyla katılacak. Bu sanatçılar Marmara Mümtaz lşıngör, Hakkı Karayigitoglu, taş, Ülkü Yener. ral Madra'nın katılımıyla gerçekleştiriÜniversitesi Atatürk Eğıtim Fakültesi'n Haluk Tezonar, NOay Kan Tezonar; MiBir okuldan ya da resim derneğinden lecek panelin konusu ise "Çağda; Plasden AU Candas, lsmail Hakkı Demirtaş, mar Sinan Üniversitesi'nden Neşe Er olmayıp "dışarıdan katılan" sanatçıla tik Sanatlar." Cher, 'bir numara' Lean'in filmi iptal İTÜ Vakfı, kız öğrenci yurdunun yapımı için sanat etkinlikleri düzenledi Yüksek voltajda kısa devre Türk Resim Sanatı'nın gelişim sürecini 1967'den beri yakından izlemeyi ve desteklemeyı ılke edinen DYO, Resim Yarışmalarının 25.sini düzenlemlştlr. YAŞAR HOLDİNG'in bir iştırakı olan ve Türkiye'nın önde gelen sanayl kuruluşlarından DYO bu yarışmaya katılacak sanatçılara başarılar diler. KATILMA KOŞULLARI Yarışma pentur ve özgün baskı olmak üzere iki ayrı dalda düzenlenmiştir. Katılan eserler, aynı seçıcı kurul tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek ödüllendirilecektir Yarışma tüm sanatçılara açıktır. Konu serbesttır. Her sanatçı, yarışmaya her daldan en fazla üç eserle katılabilır. KATILMA TARIHI Şartnamenin öngördüğü özellıklerı taşıyan eserler. 131 Temmuz 1991 tarihleri arasında aşağıda belırtılen adreslerden bırine teslım edılebılır. ODÜLLER Sergilenmek üzere seçilen eserler arasından; Pentürdalında: 5 esere 10'ar milyon TL. ödul. (Toplam 50 milyon TL.) 5 esere 2'şer milyon TL. mansiyon, (Toplam 10 milyon TL.) özgün Baskı dalında 3 esere 3'er milyon TL. ödul (Toplam 9 milyon TL.) ADRESLER DYO BOYA FABfllKALARI TANITMA SERVİSİ SanayıCad No 37 Bornova/IZMIR T»l 16 10 20 YAŞAR HOLOING (Markaz) Şchrt Falhıb^ Cad No 120 IZMIR T.l 12 22 00 YAŞAR HOLDİNO ISTANBUL TEMSİLCHIÖI SMU9IU No 23 Kab«>VİSTANRlJI T«l 15148 40 DYO ANKARA BOLGE MUDURLUâU Cınnıh Cad Alaçarti Sk No t'IS Cıngıllujlu lıhanı Çanhayı 'ANKARA Tal 127 68 02 OYO BURSA BOLGE TtMSlLCHIÖI Favıı Çakmak Cad B*^ Ma<ı N o « 9 K 1 D 28/24 BURSA T«l 14 83 60 DYO ADANA BOLOE TEMSILClLlâl Yıjar HoUlng Iş M a ı t a l Ad.na M«.ın Karayolu 7 Km K D*rlı DuraOı AOANA Tal 28 16 78 Oliver Lake Dörtlüsü bugün îstanbuVda çalacak Hong Kong'da müzayede Oliver Lake, 1976'da kurulan World Saxophone Quartet ile caz dünyasındaki devrimlerden birine imzasıru da atmıştı. • SEÇİCİ KURUL (Alfabelık sıralama) Doç. Zahıt BÜYÜKİŞLEYEN Prof Devrim ERBİL Abdulkadir GÜNYAZ Doç Cuma OCAKLI Prol Dr.Gönül ÖNEY Prof.Dr. Günsel RENDA Prof S Saim TEKCAN SONUÇLAR Değerlendirme sonuçları, yarışmaya katılan tüm sanatçılara mektupla tnldırılecektır. Değerlendirme sonrası, sergi açılışlarında duzenlenecbk törenle ödül sahıplerıne ödülleri ve başarı plaketlen verilecektir Sergilenmek üzere belırlenen eserler sırasıyla Ankara, Istanbul, Izmir, Bursa ve Trabzon'da sergılenecektır YARIŞMA ŞARTNAMESİ Yarışmaya ılışkın genış bılgı ve şartname. bızzat veya posta yoluyla temın edılebılır. Kültür Servisi Caz eleştir• menlcrince son yılların en değerli alto saksofoncularından biri olarak kabul edilen Oliver Lake, dörtlüsüyle birlikte Istanbul ve lzmir'de konserler verecek. Oliver Lake Dörtlüsü, 2 mayıs perşembe günü saat 21 .OO'de tstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, 5 mayıs pazar günü de saat 20.00'de Izmir Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda çalacak. Oliver Lake, dünyanın en önemli saksofoncularından dördünün bir araya gelmesiyle oluşan World Saxophone Quartet'in (DUnya Saksofon Dörtlüsü) kurucularından. Bas, davul ve piyano olmaksızın, yalnızca 4 nefesliden oluşan topluluk, bu aykırı yapısıyla caz tarihinde çığır açarak gUnUmüzün sıradışı topluluklarına öncül.ük etmişti. Oliver Lake, World Saxophone Quartet ve önderliği altındaki öteki topluluklarla gerçekleştirdiği özgün çalışmalarıyla çağdaş cazın ön saflarında yer alan bir müzisyen. Missouri kentinde Lester Bowie, Phillip Wilson ve John Hicks gibi geleceğin UnlU cazcılarıyla aynı lisede okuyan Oliver Lake, yerel caz ve blues topluluklarıyla bir süre saksofon çaldıktan sonra 1%8'de bazı görsel sanatplar, oyuncu ve dansçılarla birlikte Black Artist Group (Siyah Sanatçı Toplulugu) adlı dayanışma topluluğunu kurdu. 1970'te Children of the Sun' (Güneşin Çocuklan) adlı ilk albümünü yaptıktan sonra 1973'te Paris'e yerleşene kadar St. Louis ve dolayında çaldı ve eğitmenlik yaptı. Paris'te bir yıl kaldıktan sonra ABD'ye dönüp New York'a yerleşen Oliver Lake, besteci ve müzisyen olarak kendini caz CANAVAR SAKSOFONCU Amerikan basınında bir eleştirmen, Oliver Lake'i fısılüdan çığlığa her sesi denetiml altına alabilen canavar gibi bir saksofoncu diye niteliyor. Bir başka eleştirmene göre ise Lake'i dinlemek, yüksek voltajlı bir jeneratörde bir dizi kısa devreye tanık olmak gibi bir şey. çevrelerine kabul ettirdi. Bugüne kadar çoğunluğu önderliği altında olmak üzere 50'den fazla plağa imzasını atan Lake, 1976'da David Murray, Julius Hemphill ve Hamietl Blulell ile birlikte World Saxophone Quartet adlı topluluğu kurdu. Caz dünyasında devrim yapan bu toplulukla uluslararası üne erişen Lake, dünyanın dört bir yanında konserler verdi, sayısız ödül kazandı. 1981'decaz, reggae ve funk türlerinin bileşimini çalan Jump Up adlı bir grup kuran Lake, bu toplulukla Afrika kıtasını dolaştı. Oliver Lake'i etkileyen müzisyenlerin başında Eric Dolphy geliyor. özellikle 70'Ierde avangard cazı derinliğine inceleyen ve bu dalda çalışmalar yapan Lake, 80'li yıllarda tonunu esnetti ve yumuşattı. Eski çalışmalarında sıkça görülen hırçın çalış Uslubunu korumakla birlikte yılların verdiği olgunluk sonucu kendine özgü bir ton yaratan Lake, Eric Dolphy gibi yalnızca bir çalgıya bağlı kaJınayarak, alto saksofonun yani sıra flüt ve soprano saksofonda • HONG KONG (AFP) Hong Kong'da düzenlenen üç günlük Sotheby's bahar müzayedesinde, fotoğrafta görülen (üstte) Çin ibriği, yaklaşık 1 milyon dolara satıldı. lbriğin, eski Ming hanedanına ait çok değerli bir parça olduğu açıklandı. öte yandan New York'ta düzenlenen modern sanat müzayedesinde satışa sunulacak Andy Warhol imzalı Elizabeth Taylor portresinin 600 bin dolara satılması bekleniyor. Ken Curtis öldü • CALIFORNIA (AP) Şarkıcı ve oyuncu Ken Curtis, geçen pazar günü California'daki evinde öldü. Curtis, 74 yaşındaydı. Tclevizyon dizisi "Gunsmoke"da çizdiği pasaklı güvenlik görevlisi Festus tiplemesiyle ün kazanan Ken Curtis, uzun yıllar müzikle de uğraşmıştı. VĞÜN • Koçak'ın söyleşlsi Ressam Nur Koçak, geçen günlerde gerçekleştirdiği "Amerikan Sanatı Izlenimleri" konulu dialı, söyleşisini saat 18.30'da Derimod Kültür Merkezi'nde tekrarlayacak. VAŞAR HOLOİNO I$TIRAKİOİ«. da başarılı çalışmalar yaptı. JAZZCLUBICAFE Lake, I988'de John Stublefi2 Mayıs Perşembe eld, Marty Ehrlich, Frank '..4cy ve Stanton Davi.s gibi birçol değerli adın da yer aldığı bir büyük orkestra çahşması da >erRUSSEL KIRK çekleştirdi. 'A Tribute to Eric PAUL RHODES Dolphy' (Eric Dolphy'ye Saygı) adı altında gerçekleşen bu konDAMİAN DA ILINGTON ser daha sonra 'Otherside' adıyFLAMENCf /JAZZ la plak olarak piyasaya çıktı. GİTAR m l O Oliver Lake Dörtlüsü'nde ayPaza ri 0ü rıca davulda Andrew CyrilJAM SESSİON le.basta Santi Debriano ve gitarda Anthony Michael Peterson ARNAVUTKOY OERESİ SÜKAK NO yer alıyorlar. ARNAVUTKOY Keı \h] 05 7» NATVIA "TRESGUİTARRES" J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog