Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 2 MAYIS 1991 HİKMCTÇtTİMKAYA MilliEğitim Bakanı, Kuran kurslanna ortaokul statüsü kazandırılmasına karşı çıktı POLİTİKA GÜNLÜĞÜ Akyol'dan istifa iması ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) ANAP Bahkesir Milletvekili Edip Ugur ve arkadaşlarının, Diyanet Işlcri Başkanlığı'na "Diyanet Kuran Eğitim Merkezi" kurma olanağı tanıyan ve Kuran kurslarına ortaokul statüsü verilmesini öngören yasa önerisi, Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'u isyan ettirdi. Akyol, öneriye tümüyle karşı olduğunu bildirirken, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sonucu öneri, Milli Eğitim Komisyonu'na gönderildi. Akyol, önerinin komisyonda görüşüleceğini gazetelerden öğrendiğini belirterek, "Gelişmeden ne ben, ne de Sayın Başbakan haberdar" dedi. Akyol, Sait Halim Paşa'nın müspet ilimlerden uzaklaşmanın sonunun "felakel" olacağını ikiyüz yıl önce söylediğini anımsattı. ANAP'lı Uğur'un önerisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun dünkü toplantısında ele alındı. Söz konusu düzenlemenin önce "hükiimet tasarısı" gibi gösterildiği, ancak Avni Akyol'un karşı çıkması üzerine "yasa önerisi" olarak TBMM'ye sunulduğu beiirlendi. Bakan Akyol, Diyanet lşleri Başkanlığı'nın istediği bu düzenlemeye şubat ayında karşı çıktığını açıkladı ve "Bu acele niye" diye sordu. Komisyonda yasa önerisinin genel gerekçesinin okunmasından sonra söz alan Edip Uğur, amaçlarının din eğitimini modern hale getirmek, Diyanet tşleri Başkanlığı'na özel okullar gibi eğitim merkezleri kurma olanağı vermek olduğunu anlattı. Söz alan Milli Eğitim Ba •I Devlet zaafa ugrar • ANKARA (ANKA) DYP Kocaeli Milletvekili AJaattin Kurt, tstanbul il başkanı seçilen Semra özal için cumhurbaşkanı eşi olması nedeniyle yapılan devlet korumasının sürdürülmesinin devleti zaafa uğratacağını savundu. DYP'li Kurt, Başbakan Yıldınm Akbulut tarafından yanıtlanması istenıiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Semra özal için var olan devlet korumasının sürdürülüp sürdürülmeyeceğini sordu. Semra özal'a devlet korumasının sUrd\lrülmesi durumunda diğer partilerin lstanbul il başkanlarının da korunma altına alınması gerektiğini kaydeden Kurt, "Bu yapılmadığı takdirde ANAP kayırılmış olmayacak mı?" dedi. kanı Avni Akyol, sinirli ve sert bir dille öneriye karşı çıktı. önerinin görüşüleceğini gazetclerden öğrendiğini vurgulayan Akyol, "Ben, Tiirkiye Cumhuriyeti'nin bakanıyım. Bir milletin hem dine, hem de miispel bilgiye ihtiyacı vardır. Bu gerçek yok sayılamaz" dedi. Anayasa ile öğretim Birliği Yasası'nın, eğitimin okullarda yapılacağına ilişkin hükümlerini anımsatan Akyol şöyle konuştu: "Biz, anayasaya ve Öğretim Birligi Yasa.sı'na uygun olarak her şeyi kanıınlaşdrabiliriz. Ama haklılaştırmış, meş ... kıldığını, anatomi derslerinin uygulanmadığını, bunun karşısında Sait Halim Paşa'nın rapor hazırladığını anımsattı. Akyol, "Tarihi seyri göreıhe/sek, Sail Halim Paşa'nın durumunu duşeriz, Halim Paşa mporunda, muspel bilimlerden u/aklaşınayı elvştirerek, 'Böyle giderse sonumuz felakettır' diyor" dıye konuştu. Mehmet Akif Ersoy'un ve Şair Esrerin de müspet bilimin dışlanması karşısında taşlamalar yazdığına dikkat çeken Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Atatürk, 9 Mayıs 1920'de ilk hükiimet prugramını okıırken, egitiınin dini ANAP'lı Edip Uğur ve arkadaşlarının hazırladığı ve Kuran kurslarına ortaokul statüsü verilmesini öngören yasa önerisi, Milli Eğitim Bakanı Avni AkyoPu isyan ettirdi. Akyol, öneriye tümüyle karşı olduğunu belirterek TBMM Bütçe Plan Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında, "Böyle bir müessese kuramazsınız, getiremezsiniz, meşru olmaz. Getirirsiniz, ama Akyol olmaz" dedi. rulaştırmış olamayız. Oylannızla bu kanun çıkar; ama meşru, haklı olmaz. Çağdaşlık adıyla eğitimin başka yerlere sokulması olmaz. Buyle bir müessese kuramazsınız. Getiremezsiniz. Getirirseniz, meşru olmaz. Bunu getirirsiniz ama Avni Akyol olmaz." Akyol, amaçlarının çağdaş, laik, Atatürkçü insanlar yetiştirmek olduğunu belirterek, Osmanlı döneminde matbaanın gelişine karşı çıkıldığını, rasathanenin yıve milli olmasını istiyor. Biri gelir dini böliimii, biri gelir milli bolümii yok sayarsa, bu çirkin polilika olur. Bunu ben, politikadan bir şey beklemeyen birisi olarak söyliıyorunı. Yunus Fmreleri, Hacı Bektaşları olan bir millcli/. Yunus F.mre bir dörtlügünde şoyle diyor: 'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir sen kendini, özunu bilmczien, hayvandan ne farkın kalır?' Kutadgubilig'de ise şu dörtlük var: 'Bilgi bil, adam ol. Ya da hayvan adını al, insanlardan uzak dur'. Beni lek boyutlu insanlar hep hedef yaptılar, yapsınlar. Benim için önemli olan kişiligimi koruyarak, dognıya ulaşmaktır." Akyol'un konuşması ANAP'lı muhafazakârlar üzerinde şok etkisi yaratırken, öneri sahibi Edip Uğur'un, "Bu da ANAP'ın bakanı" dediği duyuldu. Akyol'un konuşmasına Komisyon Başkanı Yusuf Bozkurt Özal, "Ne kadar konuşacaksınız?" diye müdahale ederken, Akyol, "Konunun gereklirdigi kadar" karşılığını verdi. Akyol, "Buralarda bazı işler yapılıyor, sonra temizlemek, hesabını vermek bana düşiiyor, sozlerime lahammiıl etmek zorundasınız" dedi. Yetıştırmek istedikleri insan tipinin "Orla Asya insanı" olmadığını belirten Akyol şunları söyledi: "Niye bu kadar acele ediyorsunuz? Bi/ hükiimet olarak bir hazırlık içindeyiz, bir şeyler mi oluyor? Hükümetle yarış halinde bu işler yapılıyor. Diyanet lşleri bu konuyu bana sordu. Ben de 'yapamazsınız' diye 28 şubatta cevap verdim. Onun için şimdi buraya geliyor. Simdi geldi, oldubitli, kabul edildi, ama meşru olamaz. Bir konu getirdiniz, yine biz femi/.lemek zorundu kalacağız. Bu kanuna temelinden karşıyım. Ben TC'nin bakanıyım. Bu konuda Başbakan ile hemfikiriz." Komisyon toplantısının bitiminde Akyol, ANAP'lı liberallerin tebriklerini kabul ederken, bazı üyeler "Tarihi bir konuşmaydı" dediler. ANAP'ta Tartışma: Kim Kimi Sattı... ANAP'ta 'kim kimi sattı' tartışması sürüyor... Aslında bu tür tartışrnalar öteden beri vardı ANAP içinde. Talat Yılmaz, ANAP istanbul İl Başkanlığı'na soyunduğu günlerde, kendisini destekleyen ilçe başkanları Mehmet Keçeciler ekibiyle 'satma' konusunu görüşmüşlerdi... O tarihte açık açık şöyle diyordu Talat Yılmaz'ı destekleyen muhafazakâr ilçe başkanları: Mehmet Keçeciler, büyük kongrede olduğu gibi bizi yalnız bırakacaksa, biz bu işe girmeyelim... Keçeciler ve arkadaşları, o toplantıda söz veriyordu: Hayır, hep yanınızda olacağız, kongreyi kazanacağız... Ayrıca denilıyordu kı Akbulut da yanımızda, hiç korkmayın, Istanbul'u kimseye vermeyiz.' işte, Talat Yılmaz bunun için direniyor, daha sonra aracılara dönüp kesin tavrını koyuyordu: Pazarlığa filan girmeyiz, kongre bizim... Keçeciler ve arkadaşları yine eski yönteme başvurdular ve Talat Yılmaz'ı tek başına bıraktılar. Kelleyi koltuğa alıp açık bir savaşıma girmediler. Bir tek Hüsnü Doğan, Izmir kongresinden sonra kalkıp istanbul'a geldi. Zaten o diyetini ödemişti çok önceden. Dün sabah bir muhafazakâr ANAP'lı şöyle diyordu bize: Kardeşim, basın da bir âlem. Semra Hanım il başkanı seçlldi ve ardından tüm gazetelerde istanbul'un çöplük olduğu haberleri, fotoğrafları yayımlandı. Siz, Semra Hanım'a bizim tabansız milletvekili ve bakanlardan daha fazla destek veriyorsunuz... Cumhurbaşkanı özal, Yeni Zelanda ve Avustralya yolculuğuna çıkıyor. Tam bu sırada Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt bakanlıktan istifa ediyor. Aynı günün gecesi bakanlığa Erzurum Milletvekili Togay Gemalmaz jet hızıyla atanıyor. • ı .. Pehlivan'a hapis • Haber Merkezi Gülmece dergisi "Gırgır"da Cumhurbaşkanı Turgut özal ve Başbakan Yıldınm Akbulut'a mizah yoluyla eleştiri yapıldığı gerekçesiyle derginin sorumlu yazıişleri müdürü tsmail Pehlivan, tstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 4 ay hapis ve 2 ınilyon 856 bin lira para cezasına çarptırıldı. Gırgır'ın 10.6.1990 tarihli sayısının kapağında yayımlanan karikatürde Başbakanlık ve ANAP Genel Başkanlığı konusunda Akbulut'un gazetelerde yer alan "Benden büyük gencl başkan ve başbakan yok" şeklindeki beyanatına Cumhurbaşkanı özal'ın verdiği yanıt konu ediliyordu. Gırgır Dergisi Yazı Işleri Müdürü Ismail Pehlivan'a verilen hapis cezası Tecil Yasası kapsamına girmiyor. 2 YIL SÜRESİNCEAVLANMAK YASAK Şimdi sıra Mesut Yıi lstanbul, Ankara ve Izmıre mazrı destekleyen şöyle bir bakıldığında ler vT' . u u delegelerin genel havası Yılmaz'a çok yakın nrtJL rıkıvnr Rı ı rialarmler bir milletvekili şöyie diyor: Sayın Akbulut'un görevi bitti. Fahrettin Kurt, Yılmaz'ı destekleyecek. Akbulut, kendiortya omyor. uu oeegeer, haziran ayında yapılacak büyük kongrede Genel Başkan Akbulut'un değil, Cıımhıırhaskanı ftral'ın ^yrnpurDaşKanı uzaıın Av yasağına hayır' sınava evet' ANKARA (Cumhuriyel Bilrosu) Göçmen kuşları ve memeli hayvan türlerini korumak amacıyla hazırlanan "kara avcılığı" yasa tasarısı TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Göçmen kuşlar ve memeli hayvanların iki av mevsimi avlanması yasak. Avcılar, 2 yıl av yasağına karşı çıkarken avcılığa 'sınav' statüsü getirilmesini istediler. Önumüzdeki günlerde, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen yasa tasarısına göre kara avcılığı konusunda yapılması düşünülen değişiklikler şunlar: "• Avlanma süreleri konusundaki bütun kararlar Merkez Av Komisyonu'nda alınacak. Bu komisyonun aldıgı kararlara uymayan kişilere 3 ay ile 6 ay arasıııda değişen hapis cezası verilecek. • Tarıma zarar veren karga ve benzeri kuşların avlanması, belirlenecek kurallar çerçevesinde serbest olacak. • Göç etmcyen memcli hayvanlarla bütün kuşların avı iki av mevsimi boyunca yasak olacak. Özel av sahaları yasak kapsamı dışında olacak." Yasa tasarısının ilk metninde, av yasağı iki yıl olarak belirlenmişti. Buna uymayanlara verilecek ceza da 6 ay ile bir yıl arasında değişiyordu. Komisyon üyelerinden DYP Antalya Milletvekili Adil Aydın, yasanın "göstermelik" olduğunu öne sürerek, "Merkezi Av Komisyonu eskiden de hangi tür hayvanların avının yasak olduğunu kararlaştırıyordu. Bu yasada getirilen tek yeni şey hapis cezası" diye konuştu. Bu arada avcılar, yasayla getirilen iki yıl av yasağı, Milli Parklaı Fonu ve Merkez Av Komisyonu'nun oluşturulma biçimine karşı çıkarlarken, "avcılara sınav" olumlu bulundu. AvDoğa Silah Dergisi sahibi avcı Ömcr Borovalı tasarıya ceşitli açılardan karşı çıkmalarına rağmen "avcıya sınav" getirilmesı gerektiğini belirtiyor. Borovalı, "Bu kadar serbestlik dünyanın hiçbir yerinde yoktur" diyor. Borovah'nın konuyla ilgili görüşleri şöyle: "Ülkemizde eline kırma bir tüfek alan kendini daga bayıra vurııp önune ne gelirse vunıyor. Bunun onune geçmek lazım. Bu konuda yetkinlik gerekli, avcıyı bir sınavdan geçirmek gerekli, ama bu sınav nasıl yapılacak? Bunu yapanların av bilgisi ne kadar olacak? Bunların hepsi yönetmelige bırakılıyor. Oysa bu dışanda hem (eorik hem pratik olarak vardır. Avcılar iki yönlü eğitime tabi tululurlar. okulu vardır bu işin." İki yıllık av yasağına da karşı çıktıklarını söyleyen ve "av yasağı mimarı" olarak adlandırılan ANAP Genel Başkan Yardımcısı Tokat Milletvekili Metin (iürdcre'nin bu konudaki yanlışlarının "av bilgisi"nin eksikliklerinden kaynaklandığını ifade Borovalı, "Metin Bey gibi avcı olduğunu söylemek, buna bir de politik gücunü kııllanarak çeşilli şeylere kalmak yanlıştır" dedi. Gazetemiz yazarı avcı Raif Ertem de Kara Avcılığı Yasa Tasarısına karşı çıkanlardan. Ertem'e göre "yasanın çıkması zorunlu, ama bu yasa değil". Yasudan bcklediklerini "eğitim, denetim ve örgütlenme" olarak ifade eden Ertem, "Eğitim yasada yok. Bir de avcılara sınav ge(irilıniş. Oysa bu konuda getirilen sınav da hayvanlan tanımakla sınırlı tutulmuş. Bana göre eğitim ve sınav bir arada tululmalı. Kgitimsiz sınav olmaz" diyor. Kural dışı avlanmanın yasaklanması gerektiğini söyleyen Ertem bunun ancak denetimle sağlanabileceğini söylüyor. İlk (asarıda bu denetimin "av zabıtası" tarafından ya">ılacağının belirtildiğini ancak bunun çıkarıldığını vurguladı. lstanbul Avcılık Atıcılık Ihtisas Spor Kulubü Derneği Genel Sekreteri Fikri Kurtuluş, "avcılara sınav"ı zorunlu görüyor. "Bu kadar çok kapsamlı, 4 milyon avcısı 700 kulübü olan bir alanda bize göre yapılanlar zorunluluk. Ağzımızı açtıgımızda medeni dünya diyoruz. Batı diyoruz ancak avcılık konusundaki uygulamalar dünyanın hiçbir ulkesinde yok. Bizdeki avcılık Afrika'daki ok ve yavla vapılan avcılığa benziyor. 6 4 ni kamtiamaya çai.ş. şozunu dınleyecekler. yor. Ama ış işten geç Özal'ın önereceği adaya oy ti verecekler. çevresi de aynı düşüncede.Onlar da Akbulut'tan destekleyakın riniAkbulut'un yavaş yavaş çekiyor... Ozel görüşme • ANKARA (AA) Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Atilla Bengü, tutuklu ve hükümlülerin fırar etmesini önlemek için cezaevlerinde özel görüşme yerleri kuracaklarını bildirdi. Bengü, bu yönde Ankara ve lstanbul'daki bazı cezaevlerine yeni yerler tahsis edildiğini söyledi. tnsan Haklarını Inceleme Komisyonu, Eyüp Aşık başkanlığında dün yaptığı toplantıda, Bursa Cezaevi'nde inceleme yapan alt komisyon raporunu görüştü. Akbulut ne diyor: Ben adayım, isteyen herkes adaylığını koyabilir... Sorunun yanıtı bir muhafazakâr milletvekilinden geliyor: Artık çok geç. Eğer büyük kongre olursa ve Akbulut da adaylığını koyarsa, Talat Yılmaz'ın İstanbul'da aldığı oyun yarısını bile alamaz... istanbul, Ankara ve izmir'e şöyle bir bakıldığında delegelerin genel havası ortaya çıkıyor. Bu delegeler haziran ayında yapılacak büyük kongrede Genel Başkan Akbulut'un değil, Cumhurbaşkanı Özal'ırt sözünü dinleyecekler. Özal'ın önereceği adaya oy verecekler. Her ne kadar Yılmaz ekibini destekleyenler 'oylar bızim" deseler bile her şey Özal'a göre programlanmış. Ne derse 'evet' diyecek bir delege yapısı dikkati çekiyor. Belki Mesut Yılmaz yanlıları böyle bir yapıya güvendikleri için çok rahat davranıyor. Haziran ayında yapılacak eğer ertelenmezse büyük kongredş saqdıktan çıka^caklarına inanıyor. Çünkü genel hava. özal'ın Yılmaz'ı. destekleyeceği yolunda. Acaba lstanbul, Ankara ve İzmir'deki toplam 165 delegenin kaçı "Ben Mesut Yılmaz'ı destekliyorum" diyor. Bizim araştırmamıza göre 50'yi aşmıyor. örneğin 24 delegesi olan izmir'de Yılmaz'ı desteklediğini söyleyen tek bir kişi yok bugün. Ama öyle bir hava yaratılıyor ki, 24 delegenin yarısı sanki Mesut Yılmaz'ı destekliyor. Oysa, delegelerin hemen hemen tümü Burhan özfatura'nın ekibinden oluşuyor. Belki 34 oy Yılmaz'a kayabilir. İstanbul'da bu sayı 30, Ankara'da 13'e çıkabilir. Diyelim ki İzmir'de dört oy da Mesut Yılmaz'ın olur. Ortaya çıkan sayı 47'dir. Onun için ipler Özal'ın elindedir. Kimin, kimi sattığı daha açık bir biçimde büyük kongrede belli olacaktır. Eğer yapılırsa... FORUM AJANS Dizgi servisinde çalıştırmak üzere Macintosh kullanabilen 10 parmalc seri daktilo yazabilen Sanalp Balıkesir'de • İSTANBUL (AA) Atatürk Havalimanı Koruma Şube Müdürü Erdinç Sarıalp'in gürevden alınarak geçici görevle Bahkesir'e atanması olayımn, Emniyet Genel Müdürlüğü'nun takdiri olduğu bildirildi. tstanbul Emniyeti'nin üst düzey bir yctkilisi, Sarıalp'in yerine atama yapılmadığını, bu görevin Emniyet Müdür Yardımcısı Yüksel Kuş'un uhdesine verildiğini kaydetti. gut Özal, Körfez krizinin hava kuvvetlerinin onemini kanıtladıgını söyleyerek "Savunmaya yaplıgımız yatırımlarla şu tchlikeli bölgede kimsenin yan gözle bakmamasını saglayacak guce sahip olınalı ve bölgede istikrar unsuru olmaya devam etmeliyiz" dedi. Türk Hava Kuvvetleri'nde 2. F16 UssUnün Bandırma 6. Ana Jel Üssu'nde kurulması nedeniyle düzenienen törene tstanbuldan gelerek katılan Özal, "Kendi Uçagını Kendin Yap" kampanyası ile Türkiye'nin araba bile yapamadıgı günlerden uçak yapmaya başladığı günlere geldiğini anlattı. Özal, şunlart söyledi: "Bundan 30 sene evveldi. 1961 senesi. Çok iyi hatırlıyorum. Daha ülkemizdc araba vapamadıftımız sünler. Zamanın Cum 2. F16 üssü Bandırma'da j hurbaşkanı Cemal Gürsel'e 'Biz de araba yaparız' dediler. Eskişebir Motor Fabrikası bu arabayı yaptı. Bir tören günii Cemal Gürsel bu arabaya bindi. Arabaya 'Devrim' adını vermişlerdi. Araba lörende bir muddet gitti. Sonra bir arıza yaptı, durdu. Bunları nereden nereye geldiğimizi ifade etmek için anlatıyorum." Özal, usse gelişinde Hava Kuvvetleri Koınulanı Org. Siyami Taştan ve Bahkesir Valisi Kemal Esensoy tarafından karşılandı. Töreni Özal'ın yanı sıra TBMM Bakanı Kaya Erdem, Genelkuımay Başkanı Doğan Güreş, Milli Savunma Bakanı Mehmet Yazar ile birlikte diger yetkililer izledi. Başbakan Akbulut ise törene neden katılamadıgı yolunda Ankara'da gazetecilerin sordugu soruya, "özel biriki işim vardı. Devletin işleri nedeniyle katılamadıoı" karşılığını verdi. (Fotograf: AA) Arıyor Rag Time ve Adobe lllustrator programlarını bilenler tercih edilir. Tel: 166 45 83166 35 52 146 97 38 • 132 64 26 DİZGİ OPERATÖRLERİ Galerİ . Atölye KAHMA JSERGİ (CUMALp EŞREF ÜREN HAMİT GÖRELE CEMAL TOLLU CEVAT DERELİ ZEKİ KOCAMEMİ İLHAMİ DEMİRCİ Resim Sergisi 1 Mayıs 14 Mayıs Şakayık Sok. 45/4 Nişantaşı 148 31 65 ATLAR... URAHT Heykel Sergisi 4 Nisan 13 Mayıs '91 CO SANAT GALERİLERİ ÇIPLAK t jn AA JUMayn MAYA ı m DADYADOST SANATEVI Resim Sergisi 26 NİHan15 Mayıs Ku»dtll Cad. Omgaılno Sok Kad*öy 345 40 30 345 40 28 No: 4 (ERKI AltmelleO ARKEON SANAT GALERISI SUREKLİ ÇAGDAŞÖZGÜNBASKl SEKAMİK, HKYKEl. YAĞLI BOYA TABLOIAR SAT1Ş MERKEZİ Ishela Cad. Salhana Sok. No: 19 Ortakdy Ttl: 198 92 57 Mjmn C MO»HO« BİT PAZARI KIRIK TULUMtA SOK No 13/J2 FAIİH T.l S24 35 92 *J a 3ETTAR BtRECİKLİGİL Çocuklara, Gençlereve Genç kalmak ısteyenlere Dans studyosunda GISELA ROCHOW STEP DANS C.b.cı Cad. 17 Akatlar M% O) Yedıkuyular Çıkınazı B/7 |Şan Tlyılrasu Arkasıl tlmırtag 132 b9 bfl Ismet Doğan Haluk Gedik Anu Başaran Fuat AcaroğİM Abdi Ip.kçi Cod. No. 18 Nı«anta«ılıt. 141 21 83 derslerı venyor. 169 21 29 SAIM BUGAY tleıkel SVnfiu ( \ı\ıml W«ı;ı VI SANAT GALEBISI Buyukd«r> C«d No 38 M.cldlylköy 175 09 10/20 Hat E T K I N L I K L E R Oıa/ı Konuşmo Amerlka İzlenlmleri 2 Mayıs Porsembe 18.30 1991 DERİMOD KULTUR MERKEZİ S4h'l»oıu B a ı k ı r d t ı l " Uurak l ı t l ı m a ı I S T A N B U l ' 54? 161 Pazaı dohıl h « o u n 1 9 0 0 a kooar oçO'2 TEM SANAT GALERİSI 3 MAYIS'DA* ŞİŞLİ ÇJZGİ AÇILIYOR ! İTKİNLİKLERİ 91 312 MAYIS ' I'RIHİRAM Mıııı llffllt S.LII Vi'«W" MIMV\ Islmdn.ırııRlıı (iıur Kesıtalı S.ıal l 7 ' " Malıır (illu'iı w OJreııcılertnııı resını ^ıMeriM .Sa.ıt 16"' M.ıl.ısk,U(!İ/ı C'nd N o M) (.7 K M •>!>!! Ul ] \ 2 : ? 72 NUR KOÇAK ADNAN VARINCA Resim Sergisi IANFA SANAT GALERİti BOYAIf İBRAHİM ÇİFTÇİOĞLU 25Nlsan 25Mayıı 1991 VgUoiHigı Cad M Dt CMuuı Erulı Sol 44/2 Nıtmlotı tCm IIMOMI W |1) 147 06 « SANAT GAURISI sarut PINAR KUTAT EKİM Reiim Sergısı • 25 Nısan25 Mayıs l.Levent Sülün Sok. No: 14 Tel: 170 03 62 tülinonat 14Mart 14Mayıs'91 Uzatıldı KORAY SANAT 2 Nısan7 Mayıs Espas Sarkaç ve Tık" Resim Sergısı Ihlamur Cad Yeşılçımen Sok No 91 Besıklaj'IST 159 72 55 M î N E Kutdlll cad SANAT «ALKRtSt ARİŞ Galerİ Nev Jil MUHSİN KUT Resim Sergisi 3 Nısan2 Mayıs Hüırev O««de Cad 126 Tesvlklya Tel' 138 12 79 A^Tekstilbank Sanal Galerlsi AEDPA ıı A C I ( I.ASSİCCD&MC JAZZ KOC'K POP Malep Iş Hanı Istıklal Cad 140/95 BEYOĞLU (Sos 1885 lıyolrosu Pasaıı) BIRSEN SELAHI RESİM SERGİSİ 2/NISAN25MAYIS 1991 galeri atölye 146 97 38 132 64 26 BEMDAM SANAI • t 1 10C MoOü ıııa 14» ' 4 J4İW41 21 Allıyol Kadıkoyltlanbul Tel 345 64 40 I) Hl <r M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog