Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Körfez'de 20 bînden fazla kuş öldü Sahıhı Cumhun>et Malbaaolık vc üjıeleııhk TUık Anonım Şırkcll adına INldlr Nıdl £ Ocncl Yayın MlldUrU H I M I I O m ı l , Mutistıt MudUru Lmlnr l>«kli|ll, Y«ı Işlcn MudUru Ok«» (,on.nıin, 0 Hdbcı Mcrkczı Muduru Yalçın Bayrr. SjyU DU/cm Yönetmenı Ali Afir Q remsıkıler ANkARA AhmılTın, I/MIK Hlkıml (.«llnlny». ADANA <clln Yitcnoglu K Polılıka ( rlal Bs|U«gH. Dıj Hjbcrkı LfBua Balcı. £konomı Ceaılz T«rh». 1} Vndıka >ukran Kfltari. kulıur ( t W ( ıkf, Uunbul Hiherlcn b a a l Kıl<>k LJılım ( ^ n ı . , » l ı n . Vurl Habcılen Vüdıl D<ı|aa. Spur l)«nıVnnnı AMulkadlt Vyrrlaan Uuı Y»,.lar Kmaa «.ıtukın Aıatnııtı* Ş«M« Alp.,. Durellmı AUyllık l u ı c ı 0 koordjnal.ıı Akacl k o r u l u . £ Malı llltr trol Lrkyl 0 Muhjubc Buknl l ı w r 0 liu K c l'KnUnıa VvaJ Oıma>l>«t°İlı> 0 Reklacn A>« lotaı 0 I I Va>ınlar H«l>a Ak)ol 0 lüare l l u t o ' n Ounr 0 lilelmc Oıldcr ^cllk 0 Hılgı l>lcnı Nail İMİ 0 Pcrtunel S#v|( •otlancıoklll hjyı* kurulu Baıkan "Yadtı Nftdi OkU» Aktal YalçM Bam llaıan Ccaul. Hlkauı (.«H.H». Ofca> (««MBiiy l |wr Muaıcy İIİMN Sa*ık. AU SMHB. Akavl ••• üttMfl w Yayan. tumhurıyeı Malbauulık vc Cıa/elecılik TA Ş Turkocttı t a d 39/41 C«İBJO|IU M))4 lıt Pk 2 « Islanbul lcl 112 M 01 (211 tai) Idc. 2U46. Fax (I) J » tO 72 0 tiunılar Artan. /ıya (jökalp Blv lııkılap S No 19/4, Tel 13)114147 fcl» 42344. )ax (4)1)3 Ü3 Al 0 l ı a l r H 7ıya Hlv 1112 S 2/3 frl 13 12 30. Tclex 323*9 Fa* (31) 19 53 60 0 Adua Inoııu ( ad 119 S Nu I fcju I Tel 19 37 32 (4 hal). l c l » 62135. Fa« (71) l« 25 71 TAKVİM: 2 MAYIS 1991 lmsak: 4.15 Guneş: 5.55 öğle: 13.06 Ikındi 16.57 Akşam: 20.07 Yatsı: 21.40 Italyanfutbolunda milyarlık ayakların başarısız olmaları, taraftarlarda hayal kırıklığı yaratıyor kılıyordu. Lig buruk başladı; futbolseverler son anda kaçan dünya Suudi Çevre Koruma şampiyonluğunun üzüntüsünü Ajansı, karada ve denizde unutamıyorlardı. Ancak Avrupa yapılan çalışmalarda 400 kupaları ilk turunda sekiz ltalkişinin görev aldığıni yan takımının firesiz turu geçuğratt. geçen şezon u ğ r a tıyor. Roma takımının iki meleri ülkede yeni bir heyecan açıkladı. üç Avrupa Kupası nı da ülkelc<=> J . . . , . , , T ^ I » estirdi. Her şey yoluna giıdi derKuveyt'teki petrol tesisleri nne taşıyan itaiyan tak.miar. bu yaptıkları oyuncusu,için Carnevale ve Peruzzı dopıng yaklaşan ayaklarının Barcelonaya ken kaprisleriyle herkesi bıktıy.ı yaimz uEFA Kupas.' n. kabirer vıl ceza yediler. ve tankerlerinin ran Maradona'nın Napoli'yle zanmayı garantıledıler. Bu ku i f . . . . j v J !•• bombalanması sonucu Moskova'ya gitmek istememesi pada Roma velnter arasında oy bChlllaCl, y e d e g e CİUŞtU. başlayan petrol sızıntısı 4 nanacak iki final maçı sonucu ve takımının Avrupa Kupamilyon varili bulmuş kupa Çizme'de kalacak. yaratmıştı. Polıtıkadan, grevler landalı yıldızı ve milli takımın en kaçmayarak milyarlar döktü ve tam bir şok yaşıyordu. Dünya sı'ndan elenmesi futbolla ticareti durumda. Maradona'nın kokain kulla den, iki Uç ay ömürlü koalisyon yetenekli oyuncularından oluşan ttalya'nın on iki şchrınde kusur kupası F.Almanya ve Arjantin'in bir arada düşünen İtalya için narak sahaya çıktığı için 15 ay hukümetlennden bıkan halk kadrosuyla ne kadar kupa var suz denilebilecek bir şampiyona ardından alınan üçünculukle olumsuz bir puandı. DAHRAN (AA) Tünı bitti. ceza yemesi, Juventus'un yarım futbolla yatıp futbolla kalkma sa kazanıyordu. duzcnledı. Olayların arkası gelmeye başzamanlann en büyuk çevre fetrilyona yaklaşan ayaklarının ya başlamıştı. Bu dönemde ArYaralanan futbola taze kan lamıştı. Roma takımının iki Italya'da futbol tam bir en ltalyan Milli Takımı kendi laketi olarak tanımlanan KörBarcelona'ya elenmesi ltalyan diles hariç Falcoa'dan Platini dustriye dönüşmüştü. Futbolcu cvınde oynayacağı bu zor kupa gerekiyordu. Yine büyük trans oyuncusu Carnevale ve Peruzzi fez'deki petrol sızıntısı, şimdifutboluna vurulan son darbe ol ye, Boniek'ten Zico'ya, Passarel lar saha dışında işadamları gibi da peşınen favori gösteriliyor, ferlerle Dünya Kupası'nda dik doping yaptıkları anlaşılınca biden 20 binden fazla kuşun ÖİU du. Oysa on yıl önce başlatılan la'dan Socrates'e kadar tüm yıl davranıyor, ağızlarından çıkan daha ilk gunden halk şampiyon kat çeken yabancılar ülkeye gerer yıl ceza yediler. Bu hareket nıüne neden olurken Suudi "diınya futbolunun merkeıi dızlar ttalya'da transfer edıldiler. her kelımeyc dikkat ediyor, her luğa şartlandınlıyordu. İtalya tirildi. Ama bu kez transferin halkta ayaklarıyla milyarlar kaArabistan'ın kuzeydoğu sahiİtalya" imajı çok tutmuştu. Dünya futbolunun sahnesi ha hareketiyle örnek kişi olmaya muhteşem yedek Schillaci tara yıldızı 18 milyar lirete (yaklaşık zanan futbolcularla ilgilı soru linde 500 kilometrelik bir şeIspanya 82'de İtalya Zoff, line gelen ttalyan liginc 1984'te çalışıyorlardı. Boylelikle yediden fından sırtlanıyor, yarı finale ka 54 milyar TL). Fiorentina'dan işaretleri doğurdu. Baggiolu Jurit kirlendi. Cabrini, Tardelli, Conti, Scirea, Maradona da ilave edilince Çiz yetmişe toplumun her kesimini dar taşınıyordu. Yarı fınaldc San Juventus'e geçen Baggio'ydu. ventus tekliyordu; Schillaci, üzeBölgede kirliliğe karşı yürüAltobelli, Rossi gibi surpriz yıl me'de adeta mini Dünya Kupa etkıliyor, reklam fiyatlarını art Paolo Stadı'nı başı önünde terk Dünya Kupası'nın gol kralı rine para yatıranları hayal kırıktülen operasyonların hemen dızlarıyla şampiyon olmuştu. sı oynanıyordu. Fiat'ın sahibi tırıyorlardı. Üç Avrupa Kupası eden ltalyan futbolu ilk büyük Schillaci, Alman Haessler, Bag lığına uğratıp yedefie düşüyordu. hemen tümünü yönetmekte Italya'nın Brezilya, Arjantin ve Agnelli'nin takımı Juventus'tan nı toplayan İtalya, 1990 hazira darbeyı o gece yiyordu. Halk bir gio ve genç golcü Casiraghi'yi Öte yandan yaşlanan asları olan hükümete bağlı Suudi Federal Almanya'nın arasından sonra basın kralı Berlusconi'nin nına bu tabloyla geldi. Futbol yandan gerçek şampiyon olduk bir araya getiren Juventus'un yerine yenilerini bulmakta zorÇevre Koruma Ajansı, karada sıyrılması ülkede büyük sevinc Milan'ı sahneye çıkıyor, üç Hol endüstrisı hıçbir fedekârlıktan larını tekrarlıyor, diğer yandan şampiyonluğuna kesin gözle ba luk çeken Milan, takım oyuııuve denizde yapılan çalışmalarna dönmeye başlayınca Van Basda toplam 400 kişinin görev allen isyan ediyor, sahada zevk aldığını açıkladı. madığını belirterek teknik direkAjans, kirliliğe karşı yapılan tör Sacchl'yle takışıyordu. Aynı mücadeleyc Suudi yetkililerin Van Basten, Avrupa kupalarınyanı sıra başta Japon ve Ameda olay çıkartıp dört maç ceza rikahlar olmak üzere çok sayıalıyordu. Van Basten'siz ve sakat da yabancı teknik adamın da Baresi'siz Milan kendi sahasınkatıldığını bildirdi. da yenişemediği Marsilya ile Çabaların öncelikle petrol deplasmanda oynadığı maçı yikuyularındaki yangınların tireceğini anlayınca maçı sahasöndürülmcsi ve atmosfer kirda kazanmayı deniyordu. Ancak liliğinin önlenmesi alanlannda UEFA aptal değildi. Oelecek seyoğunlaştırıldığı belirtildi. zon Avrupa kupalarına katılmaBölgedeki hayvan türleri ma cezası alan takım beş yıllık arasında kirlilikien en çok etparlak geçmişine son dakikada kilenenlerin 'petrol denizinde' leke düşürüyordu. boğularak ölcn kuşlar olduğuttalyan futbolu Avrupa basınu ifade eden yetkililer, deniznında sahadan kaçmakla suçlakaplumbağaları arasında petnırken asıl büyük darbe Mararol tabakasının yaşadıkları ve dona'nın idrarında kokain bulürediklerı adalara önemli ölçügusuna rastlanmasıyla geliyorde ulaşmaması nedeniyle kitdu. Mahkeme önüne çıkmamak le halindeki ölümlere rastlaniçin apar topar Arjantin'e kaçan madığını kaydettiler. yıldız, uluslararası alanda 15 ay Ocak ayı sonunda Kuveytoynamama cezası alıyor, Napoli teki petrol tesisleri ve tankertakımı cezayı yerinde bulurken lerinin bombalanması sonucu Arjantin halkı Maradona'ya başlayan petrol sızıntısı, son komplo yapıldığına inanıyordu. beürlemelere göre 4 milyon vaMaradona, kokain kullandığını rili bulmuş durumda. kabjıl etmekle birlikte bunun Sızan petrolün yarıya yakın maçtan yirmi saat önce olduğukısmının buharlaştığı ya da nu, dolayısıyla kendisine sahabölgeye gönderilen gemiler tada etkisi olamayacağını söylürafından pompayla toplandığı yordu. Maradona dünyanın en belirtiliyor. başarılı futbolcusuydu. italyan Ancak sızıntı henüz lamafutboluna çoi şeyler vermişti. men örılcnebilmiş değil. Tüm Süper yıldi7in kaçması, Çizmeengelleme çalışmalanna rağMARADONA Dünyanın en başaniı futbolcularındandı. ldrannda kokain bu BAGGIO Fiorentina'dan Juventus'a geçerken yaklaşık 50 milyar TL alan Bag deki futbola vurulan bir başka men her gün 1500 varil darbeydi. lundugu için 15 ay oynamama cezası aldı. gio, Dünya Kupası öncesi transferin yıldızıydı. hampetrol denize yayılmaya devam ediyor. Sızıntı tamamen önlendikten sonra da temizleme çalışmaları çok uzun bir süre devam edecek. Spor Scrvisi Dünyanın en iyi futbolcularının forma giydiği ltalyan ligi takımlarının arka arkaya aldıkları başarısız sonuçlar Ulkede futbola yatırım yapan kuruluşları ve taraftarları duş Çizme'nin yıldızlam sönüyor Düş k ı r ı k l ı ğ ı Dünyanın en ıyı futbolcularının forma giydiği İtalyan ligi takımlarının başarısız sonuçlar almaları taraftarlarını düş kırıklığına Basten 9 e 4 maç ceza Van Basten, Avrupa kupalarında olay çıkartıp dört maç ceza aldı. Maradona'nın kokain kullanarak sahaya çıktığı için ceza yemesi, Juventus'un yarım trilyona elenmesi, ltalyan futboluna vurulan son darbeler oldu. AIDS'te son dıırnnı • ADANA (AA) Dünyada yaklaşık bir milyon AIDS'li hasta, 10 milyon kadar da A1DS virüsü taşıyıcısı bulunduğu bildirildi. Çukurova Üniversitesi'nce düzenlenen "AlDS'in Bugünkü Durumu" konulu konferansı veren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim Uyesi Prof. Melahat Okuyan, AlDS'in ölümcül bir hastalık olduğunu ve bugüne kadar kesin tedavisinin bulunamadığını söyledi. Prof. Okuyan şöyle konuştu: "AlDS'in kan yoluyla bulaşması devlet kontrolü ile önlenebilmektedir. Ancak damardan uyuşturucu alanlar büyük risk grubu oluşturmaktadır. Cinsel ilişki ile bulaşmayı önlemek ise ancak kişinin eğitimi ile mümkündur. " Mikrocerrahi hizmeti • Istanbul Haber Servlsl Daha önce Fransız Pastör Hastanesi'nde Mikrocerrahi ve El Ccrrahisi ameliyatlarını gerçekleştiren Prof. Ayan Gülgönen ve beraberindeki 35 kişilik ekip, bundan böyle 2 ayıı merkezde hizmet verebilecek. Mayıs ayından itibaren yapılan anlaşmayla beş yıl süreyle Amerikan Bristol Haslanesı'nde görev yapacak. Oya Bayrı, Nilüfer Pekel, Oğıız Polatkan, Ümit Kantarcı ve Ahmet özer'den oluşan ekip ise anlaşma sağlandığı takdirde, ltalyan Hastanesi'nde mikrocerrahi ve cl cerrahisi ameliyatları yapacaklar. Böylece, 12 yıldır, dünyanın sayılı mikrocerrahi merkezlerinden olan Fransız Pastör Hastanesi'ndeki çalışmalar, bundan böyle iki ayrı hastanede gcrçekleştirilecek. Özürlülerden ^sevgiye çagrı? • İstanbul Haber Servisi AsyaAvrupa özürlülerle Dayanışnıa Derneği'nce, 1016 Mayıs Dünya Sakatlar Haftası nedeniyle "Sevgiye Çağrı Sanat Şenlikleri" düzenlenecek. 5 ay önce kurulan derneğın genel başkanı Keınal Demirel, yurtdışındakı özürlülerle ortak çalışmayı ve ' sorunlara sanalsal çalışmalarla çözüm bulmayı aınaçladıklarını söyledi. Pendik Belediye Başkanlığfnın işbırliğiyle düzenlenen "Sevgiye Çağrı Sanat Şenlikleri", 10 Mayıs cuma günü Pendik Belediye Ataturk Kültür Merkezi'nde başlayacak. Şenlikler kapsamında, "Sakatlarla el ele dayanışnıa" ve "Siyasal ve toplumsal alanda özürlülerin yeri" konularında iki panel ile "özürlülerle dostluk yürüyüşü" düzenlenecek. "Dostluğa Davet" ve "Sevgiye Çağrı" adlarında iki konser verilecek. "Başka Tanrının Çocukları" ve "Sol Ayağım" filmleri gösterilecek. FRANSA Camiyi büyüten projeye Ağca'nın açıklaması 'şaşırtacak' NİLGÜN CERRAHOĞLU mişlerdi. Şimdi dısarıdalar. Papa sadcce yuralandı. Oysa kardcşim hâlâ içeride. Papa'nın ne ayrıcalıgı var ki?" Basınla konuşmak istemedığini söyleyen, 2 saatlik yolculuk boyunca elımdeki teybi çalıştırmama nza göstermeyen küçuk Ağca, kendi tanımıyla "Yalnız arkadaşça, dostane" bir görüşmeye razı oluyor. O da kardeşi gibi ilginin odak merkezinde olmaktan çok memnun. Bazen Ağca'nın karıştığı eylemlerden söz ederken "Biz Papa suikastı girisimi için 2000 yılının işini yaptık" diyor örneğin. Ama "Neden 'biz' diyorsunuz? Bu işle sizin ne ilginiz var ki" deyince "Ne münasebet canım. O zamanlar ben çocuklum. Ama dcmek isledigim abimin yaptıkları ancak 2000'lerde anlaşılacak" yanıtını veriyor. Adnan Ağca da ağabeyi Mehmet Ali gibi gcrçeğı kamufle etmek amacıyla sürekli muamtnalar içinde konuşmayı seviyor. Aklından, ağabeyinin topladığı fiaşların altında Ağcalar'ın tarihe geçtiğini bilegeçiriyor. Adnan Ağca, "Papa suikast girişiminin gerçekle ne ulduguna tarih karar verecek. Tabii ki Mehmet Ali tclifii çekmekle larihe geçmişlir" diyor. "Siz bu tarihe şimdiden bazı ipuçlan verseniz. Agca'yı 13 mayıs 1981 günü San Pietro IVfeydanı'na kim gönderdi? Maddi destegi kinı sagladı? Yanında kim vardı? Oral Çelik ile Agcadaki açıklamalarında ısrar ediyor. Bunlardan ılki Mehmet Ali Ağca'nın lpekçi cinayetıne karışmamış olması. "Bu gerçek" diyor Adnan Ağca, "Bir gün mullaka aydınlanacaktır. Kardeşimin lpekçi cinayetiyle hiç ilgisi yok." Abdi lpekçi cinayetinde, Mehmet Ali Ağca'nın mati ve bir ihtarda bulunmaktı. Kardeşim isleseydi Papa'nın işini bitiremez miydi sanıyorsunuz? O kadar yakına geldikten sonra gerisi çocuk oyuncagı idi." Italya'daki cezaevinde kankşini ziyanet eden Adnan Ağccu ROMA/İSTANBUL "Papa'ya suikast girişiminin 10. yıldönumu olan 13 mayısla saşıracağınız uçıklamalar yapacagız. Çok onemli ve büyük gelişmeler var." 9000 metre irtifada Mehmet Fransa'nın Pas de Calais Ali Agca'nm kardeşi Adnan Agbölgesine bağlı küçük bir ea'yla sohbet ediyoruz. 29 yaşınmadenci kentinde camiyi daki küçük Ağca, ağabeyi Mehbüyütmek için referandum met Ali'ye, Ascoli Piceno Hapishanesi'nde yaptığı ziyaretten yapıldı. Kent sakinlerinin dönüyor. Ziyaretin, 10. yıldönübüyük bir çoğunluğu rastlamasına özen gösteprojeye karşı oy kullandı. müne rildiği anlaşılıyor. Bu seyahatinde ltalyan polisinden çok çektiMİNEG.SAULNIER ğini söyleyen Adnan Ağca, PARJS Fransa'nın Pas "İtalya ortaçağa donuyor. Bu deCalais bölgesine bağlı küçük ülkenin demokrasiyle ilgisi yok. bir madenci kenti olan 'Liber Nerede Turk polisi, nerede ltalcourt' sakinleri, kentin merke yan polisi? Turk polisini çok zinde bulunan caminin büyu aradım" diye başlıyor sözc. 10 tülme projesi hakkında yapılan yıldan beri ltalyan hapishanelereferandumda oylarını ezici bir rinde çuruyen kardeşinin kadeçoğunlukla projeye karşı kul rine isyan ediyor küçük Ağca ve yakınıyor: landılar. "Italya'nın eski başbakanlaKent nüfusunun "%55 oranında katıldığı oylamada, oyla rından Aldo Moro'yu oldurenrın %83.50'si caminin büyütül ler bile serbest bırakıldı" dıyor. mesine 'hayır' biçiminde kulla "O cinayete karışan Kızıl TUgaylar 5 kişinin hayatına son vernıldı. Mehmet Ali Ağca'yı Italya'da ziyaret eden kardeşi Adnan Ağca, "Papa'ya suikast girişiminin 10. yıldönümü olan 13 mayısta şaşıracağınız açıklamalar yapacağız. Çok önemli ve büyük gelişmeler var" diyor. Abdi lpekçi cinayetine kardeşinin karışmadığını ve masum olduğunu ısrarla vurgulayan Adnan Ağca, Papa'ya suikastın bir ihtar olduğunu söylüyor. nın işbirligi oldu mu? Papa Rebbibia llapishanesi'nde kardeşinize neler fısıidadı" gibi sorulara "Bilmiyorıım", "Ağca'ya soru n", "Şimdi konuşmak istemiyorum", "Herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum" sözlerinden oluşan bir duvarla cevap veriyor. Kuçük Ağca, yalnız iki konusum olduğunu ısrarla yineleyen Adnan Ağca, Papa'nın suikast gırişiminin de aslında gerçek bir suikıst girişimi olmadığını söylüyor. "Bu Papa'ya yapılmış bir ihtardan ibarettir" diyor Ağca, yemeğin ardından çayını yudumlarken, "Orada amaç Papa'yı öldürmek degildi. Maksat, sadece Papa'ya gözdagı vermek deşinin katkısıyla geçındığini ve şimdilik işsiz olduğunu söyleyen Adnan Ağca, Italya'da kardeşine yaptığı ikinci belki de uçüncü ziyaretten dönuyor. Herhangi kişisel bir gelirı olmayan Ad"Papa'ya kim böyle bir ihtar nan'a bu seyahatlerin uçak biletyapmak istedi? Neden böyle bir lerinin paralarını kimin karşılaİhtara gerek görüldü? Ve en dığını soruyoruz. "Nedir ki bir önemlisi Papa'ya ihtar için ne uçak bileti" diyor ve ekliyor den Mehmet Ali Ağca seçildi" "İek tek babamın iki aylık magibi sorularda gene dipsiz kuyu aşına bakar." ya taş atmaya benziyor. Adnan ttalyan Havayollan uçağı Ağca, kardeşinin Ustüne yüklendiği bir misyonla hâkim burju Atatürk Havalimam'na doğrıı va güçlere karşı hareket ettiğini alçalmaya başlıyor. Havaalanındıle getirmeye çalışıyor. "Papa'yı da kendısını dığer gazetecilerin hâkim guçlerin temsilcisi olarak beklcdiğini bilen Adnan Ağca mı görüyorsunuz" sorusunu ise bundan memnun görünüyor. Malatyalı Ağca, "Tabii başka Basınla ilişki kurmaya alışık olhangi guçlerin olacak" diyerek duğu her halinden ve tüm jesN lerinden belli oluyor. Söyleyeceyanıtlıyor ve ekliyor: ği her şeyin, Papa suikast gıri"Siz Shogıın serisini gormedi şiminin 10. yıldönümü olması niz mi? orada Ccnevizlilerin Pa nedeniyle, haber değeri kazanpa'ya akıtlıgı o altınlan halırlı dığını biliyor. Bekleyiş heyecanıyor musunuz? Ne oldu o altın nın dozunu arttıran bir PİAR lar? Nereye gilti, duşünün bi uzmanı zamanlamasıyla ısrarla raz..." vermek istediği son mesajı bir Yemek servisi bitiyor. Hostes kez daha yineliyor: "13 mayısyavaş yavaş yemek tepsilerini laki açıklamalarımızı bekleyin. toplamaya başlıyor. Annesinin, Büyük gelişmeler var. 13 mayısdedesinden kalan işçi emeklisi (a konıışacağız ve çok önemli maaşıyla ve memur olan kızkar bir bildiri dnğıtacagız." Yata&aruia gtimüş sikkeler • MUGLA (AA) Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişi, 37 adet gümüş ve bronz sikke ile yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetleri, Stratonekia antik kentinin bulunduğu Eskihisar köyünde Şahin Demir (19) adlı genci, alıcı gibi davranan sıvil polislere tarihi eser satarken suçüstü yakalandılar. Gözaltına alınan Şahin Demir'in üzerinde ve çantasında yapılan aıanıada bulunan Roma ve Helenistık dönemlere ait 37 adet gumuş vc bronz sikke koruma alıına alındı. Soruşturma surdürülüyor. Belediyenin yasal olmayan bir uygulamaya giderek düzenlediği referandumun ilginç yanı, kentteki caminin 'miiminleri' Müslüman göçmen işçi topluluğunun da oy kullanabilmesiydi. HırıstiyanveMuslümanların hep bir ağızdan 'hayır' dedıkleriprojekabulolsaydı.halen 100 m!'likcami400mi'yeçıkartılacak,9metrflık bırminareyapılacak ve Kuran kursu açılacaktı. Beledıye başkanının yasal olmayan referandum uygulamasına beledıye meclisindeki muhafazakâr ve sosyalist gruplar karşı çıktı. Fakat belediye meclisindeki çoğunluğu 33 üycden 25'ine sahip olan komunistler oluşturuyor. Dolayısıyla 'koınünisl' beledıye, muhalefete rağmen referandumu uyguladı. Ve referandum öncesi kampanyada aşırı sağcı "Ulusal Cephe' adayı Carl Lang, caminin buyutülmesinekarşı, fakat yabancıların oy kullanması lehinetavıraldı. 10 bin nüfuslu Libercourt kentinde %30oranındaKuzey Afrikalı Müslüman yaşıyor. 6 Umuda yolculııklar sürüyor Bir gun Ibrahim'in tezgâhına biri yanaştı. lngiltere'de bol para kazanabileceğıni söyledi. lbrahim'in gözleri birden parladı. lngiltere'de iş kolaydı, ama adam Ibrahim'den 6 bin tnark istiyordu. "Bir dilenci gibi ona yalvardım, buna yalvardım 6 bin markı buldum." İbrahim, 166 arkadaşı gıbı 6 bin markı buldu ve pasaportunu çıkardı. Hazırlıklar tamamlandı. İbrahim ve arkadaşları Ataturk Hava Limanı'nda önce Singapur'a gideceklerini öğrendıler. Itiraz etmediler. "Pansiyonlarda, olellerdc kalıyorduk. Hepsi kotu yerlerdi. Kokuyordıı. Karnımuı doyuramıyorduk. Bizi oraya goturen şebeke ekmek verirse karnımızı doyarabiliyorduk. Yoksa aç susuz dolaşıyorduk." Singapur'dan sonra Malezya yolculuğu başladı. Bu ulkede de "kandmlanların" başına aynı şeyler geldi. Ingıltere'nin bulunduğu kıtaya daha ayaklarını basamayan Türkler, başka bir kıtada 2 aylarını doldurdular. Malezya'dan sonra yenıden Singapur'a dönüldü. "Bize hâlâ 'Sizi İngiltere'ye goturecegiz' diyorlardı." İbrahim vc dığer kışilerı Singapur'a götüren Batu Turizm Şirketı'nin elemanları, Green Seas adlı bir denizcilik şirketi ile anlaştılar. Panama bandıralı gcmide yapılan bir haftalık yolculuktan sonra gemıde bulunan 167 Turke "(»eminin pervanesi hııyuk bir balığa çarptı. Taınir için Colombo'ya yanaşıyoruz" dediler. "Tabii bunun yalan olduğunu sonradan anladık. Meger geminin haczi varmış. Sri Lankalılar gemiye cl koymuşlar." Gemide bıtmek bilmeyen gunler başladı. Gıda maddesi ve içecekler tukendi. Mürettebat ile Türkler arasında "ekmek" yüzünden kavga çıktı. Ağır yaralananlar oldu. Ingiltere'de ış bulma umuduyla yola çıkan İbrahim, artık Turkiye'ye bıle geri dönemeyeceğinı düşünüyordu. "Kampla 3. gunumü/du. Birden 'Biletin geldi, Turkiye'ye dönüyorsun' dediler. Bileti şebekenin elemanları getirdi." Tabii İbrahim direkt Turkiye'ye gelemedi. Uçak bileti Tahran'a kadardı. Tahran'dan bir otobüse bindirdiler. Otobus lbrahim'i sınırda bııaktı. "Cebimde 5 kuruş para yok. Aç sefil bir durumdaydım. Muavine, şofore yalvardım bana acıdılar. Samsun'a kadar zor gelebildim. Burada akrabalarımın yanındayım. İstanbul'a gitmek istiyorum." Jbrahim, 26 yaşındaydı. Ingiltere'de iş bulma umuduyla yola çıktı. Güney Asya ülkelerine götürüldü. Singapur'da, Malezya'da, Srilanka'da aylarca aç susuz dolaştı. TAYFUN GÖNÜLLÜ ANKARA Bir "umuda yolculuk" daha hüsranla bitti. Oysa 26 yaşındaki İbrahim, lngiltere'de ış bulacak, bol para kazanacak, ailesine ve kendisine daha iyi yaşam koşulları sağlayacaktı! Ama ibrahim, Batı Avrupa yerine adını bıle duymadığı Guney Asya ülkelerine göturuldü. Singapur'da, Malezya'da, Sri Lanka'da aylarca aç susu? dolaştı. tbrahim için yeni bir hayal uınudu, artık canlı kalmaya dönuştu. ibrahim, 4 yıl önce 10 kardeşi ve annesı ile birlikte Istanbul'a geldi. Babaları ise Elbistan'da kaldı. İbrahim, konfeksiyon atölyeleıinde çalıştıktan sonra Topkapı'da tezgâh açtı. Saltıık'ıın konseri yine yasaklanclı • İstanbul Haber Servisi Rahmi Saltuk'un, Ahmed Arifle birlikte Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenledikleri konsere İstanbul Valıliği'nce izin verilmedı. Konserın Polis Selahıyetleri Yasası ve Iller Idaresı Yasası'na göre yasaklandığını öğrendiklerini belirten Saltuk, yarın Çağdaş Gazeteciler Derneğı'nde saat 10.00'da bir basın toplantısı yaparak açıklamalarda bulunacağını bildirdi. 1 MAYIS'I KUTLATMAMA 1991 KOMİTESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog