Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

2 MAYIS 1991 ALTIN SÜMÜŞ Alış Cumtıunyet Rsşat 24 ayar altın 22 ayar bilezlk 900 ayar gümuş Vakılbank Altını Ziraat Altını Halkaltın 302.000 325.000 45 500 40 900 Satış 306.000 340000 45.800 45.100 570 598 Dolar aşağı, borsa yukarı Kkonomi Servisl Hisse senedi piyasası nefes aldı. Bayram latilinde şahlanan dolan imrenerek seyreden ve tatilden sonraki beş seansta yaklaşık yüzde 19'luk kayba uğrayan lstanbul Borsası, dolardaki 'saadetin' sona ermesiyle yüzde 6.6 oranında yükseldi. Pazartesi günü 1.78 mark sınırını zorlayan ABD Doları, ABD Merkez Bankası'nın (FED) reeskont faiz oranlarını yanm puan aşağı çekmesıyle 1.7025 marka geriledi. Geçen hafta sonu Tahtakale'de 4 bin 90 liraya kadar yükselen ABD para birimi dün akşam saatlerinde 3 bın 985 liraya düştü. Körfez krizi nedeniyle geçen yılı umulanın çok altındaki bir fiyat düzeyinde tamamlayan hisse senetleri, savaşın başladığı ocak ayında yüzde 21.37, barışın sağlandığı şubat ayında ise yüzde 11.42 oranında değer kazanmıştı. Körfez krizinin sona ermesiyle birlikte, hisse senedi yatırımcılaıının gözleri içerideki gelişınelere çevrilmiş, bankalar arası faiz yarışının ve 2 yıllık aradan sonra yeniden 'sahneye çıkan' Tahtakalc'nin etkisiyle, piyasa kan kaybetmeye başlamıştı. Bu iki faktör yılın Uçüncü ayında hisse senedi fiyatlarının ortalama yüzde 11.42 oranında değer kaybetmesine yol açmıştı. Nisan ayı içinde faiz yarışındaki temponun biraz azalma göstermesine rağmen dış piyasalardaki gelişmeler doların vitesini büyütmesini sağlamıştı. Yılın ilk dört ayında ABD Dolan Alman Markı'na karşı yüzde 18 değer kazanınca, Ağa So EKONOMt CUMHURÎYET/13 IŞÇENIN EVRENENDEN 238 000 238 000 236 000 243 000 243 000 241 000 SERBESTPİYASADADÖVİZ Alış ABO Dolan Alman Markı Isviçre Frangı Hollanda Florını Ingıli2 Stertinı Fransız Frangı 100 i Llreti S A Rlyali Avus Şilini 3975 2335 2740 2070 Satış 3985 2345 2750 2080 6920 6870 1050 685 312 326 690 317 1065 Hisse senedi piyasası, dolardaki saadetin sona ermesiyle rahat nefes aldı. Borsa endeksi yüzde 6.6 oranında yükseldi. Böylece bayram sonrası Tahtakale'ye kayan fonlar İMKB'ye geri dönmeye başladı. ABD'de reeskont faizlerinin düşürülmesi ve üretimde siparişlerin yüzde 2.8 azaldığının açıklanması dolan hızla aşağı çekti. tMKB bileşik endeksi 3789.24'eyükselirken mali endeks 3444.45, sanayi endeksi 3998.88 oldu. 24 Nısan 25 Nlsan kak'ta 'çeyrek' rumuzuyla tanınan dolar 4 bin lira barajını aşmıştı. Dolarborsa çekişmesinin en gerilimli gunleri ise nisanın ikin ci yarısında yaşandı. Borsa 1224 nisan tarihleri arasındaki uzun tatilin keyfini çıkartırken mart başından bu yana, dış piyasalarda doların lehine esen rüzgâr daha kuvvetlenmeye başlamış ve hisse senetlerine yönel26 Nlsan 29 Nisan 30 Nisan 1 Mayi* mesi beklenen para, Tophane yerine Tahtakale'ye akmıştı. Borsadan umut kesılince, bayrama 4380 puanla başlayan İMKB bileşik endeksi, 5 seansta 826 puan birden gerileyerek 3554.25 puana duşmüş ve yatırımcının 5 günlük zararı yüzde 18.8 gibi korkunç bir rakama ulaşmıştı. Uzunca bir süredir borsanın Uzerinde dolaşan kara bulutlar dün aniden yön değiştirerek bu kez Tahtakale semalarını kapladı. Pazartesi günU, Aralık 1989'dan bu yana kaydedilen en yüksek düzeyine çıkan ABD Dolan, global faiz oranlarının indirilmesini isteyen Beyaz Saray'ın kurbanı oldu. Aİmanya ve Japonya'yı faiz indirimi konusunda bir türlü ikna edemeyen Beyaz Saray, "ABD'deki faiz oranları olabilecek en dü24 Nisan 25 Nısan 26 Nisan 29 Nl$an 30 mm 1 Mayts 330 M.BANKASI PİYASALARI TL Pıyasası DOvlz Pıyasası Altın Piyasası Ort Fai7 (%) IslHac (MılyarTL) Dolar kapaııı; (TL) Işl Hac (Mılyon $) Kapanış (ons/$) Işlem Hacmı (kg) 90 91 2168 7 4000 103.76 356 75 Borsa endeksi 19 Mart ihracaü umııt verici • ANKARA (AA) Hazine ve Dış Ticaret MUsteşarlığı'ndan alınan bilgiye göre ocak ve şubat aylarında, geçen yılın aynı ayları ile karşılaştırıldığında yüzde 4.2 ile yüzde 5.4 dUzeyinde yUkselmeler kaydeden ihracatdaki artış mart ayında 1 milyar 190 milyon dolara ulaştı. Böylece, geçen yıl mart ayında 982 milyon dolar olan ihracat miktarına göre bu yıl mart ayı ihracatı yüzde 21.2 artmış oldu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre ihracatıaki artışın önemli bir kısmı tekstil konfeksiyon sektörü ve elektronik ürünleri ihracatından kaynaklandı. fttk seviyede" diyen ekonoınistleri yanıltarak piyasaları şoka sokan kararı aldı. ABD Merkez Bankası (FED) reeskont faiz oranlarını yüzde 6'dan yüzde 5.5'e düşürdüğünü açıklayınca, kararlı bir şekilde 1.80 marka doğru ilerleyen ABD para birimi dün öğle saaılerinde 1.6975 marka kadar düştü. Akşama doğru biraz toparlanan ABD para birimi yyeniden 1.70 mark barajını aşarak 1.7025 marka yükseldi. Uzmanlar, doların değer kaybında, ABD'deki fabrika siparişlerinin mart ayında yüzde 2.8 azaldığının açıklanmasının da etkili olduğunu bildirdiler. lstanbul Borsası'nda bayramdan sonra başlayan çöküş, dolardaki ani değer kaybı üzerine yerini yüksehşe bıraktı. Endeksin son 5 seanstır gerilemesiyle, günlük oyunculann alım zamanının gelmesi, Ağa Sokak'ta düşen fiyatlarla birleşince dünkü seans yüklü alım emirleriyle başladı. Birçok hisse tavan fiyattan işlem görürken, saat 10.30'da satışlar ağırlık kazanmaya başladı ve fiyatlar yeniden önceki günkü kapanış seviyesine indi. Ancak seansın tamamlanmasına yanm saat kadar bir süre kala, talep yeniden canlandı ve fiyatlar yükseldi. Alış ağırlıklı işlemlerin ağır bastıjı dünkü seans sonunda, İMKB bileşik endeksi yüzde 6.6'lık artışla 3789.24 puana, mali endeks yüzde 4.9'luk artışla 3444.45 puana, sanayi endeksi ise yüzde 7.6'lık artışla 3998.88 puana yükseldi. Uygarlığın Neresindeyiz? ŞUKRAN KETENd IMF'nin yeni kredi kriteri • VVASHINGTON (AA) IMF ile Dünya Bankası'nın ortak kalkınma komitesi, IMFDünya Bankası'nın VVashington'da sürdurulen ara dönem toplantıları sırasında kredi konusunda yeni bir ölçütün kabulünü istedi. Bu yeni kritere göre Dünya Bankası ve IMF'nin, kalkınmakta olan ülkelere kullandıracağı kredi ve kalkınma projelerinde artık yoksullukla mücadeleye öncelik verilecek. •• Blucin, tekstilin gözdesi Son yıllarda giderek yaygınlaşan blucin salgını, blucin kumaşı "denim"in üretiminde de patlama yarattı. Denim, geçen yıl tekstil sektöründe yıldızı en çok parlayan kumaş oldu. ESİN SUNGUR Türkiye'de son yıllarda ortaya çıkan blucin (bluejean) çılgınlığı, blucin kumaşı denimin Üretiminde de patlama yarattı. 1970 yıhndan 1985 yılına kadar tek bir fabıikaaa üretilen denim, özellikle geçen yıl tekstil sektöründe yıldızı en çok parlayan kumaş oldu. 1970 yıhnda Akfil tarafından kısıtlı miktarda üretimine geçilen denim kumaşa 1985'te Orta Anadolu ve Bossa yatırım yaptı. Daha sonra Narin Mensucat ve Sıvas Dokuma'mn Uretmeye başladığı denim, blucin pazarındaki genişlemeye paralel olarak özellikle geçen yıl 5 yeni yatırımcıyı daha sektöre çekti. Eski yatırımcılar da denim üretim kapasitelerini yükseltme gereğini duydu. Denimde başlayan yerli üretim atağına karşılık, yerli denimde maliyetlerin yeterınce aşağıya çekilememesi Uzakdoğu'dan datnpingli mal ithal edilmesine yol açıyor. Şu anda Türkiye'de yılda 45 milyon metre olarak tahmin edilen denim Üretimine karşılık, 20 milyon metre kadar ithalat yapılıyor. Yerli denim üretiminin de 15 milyon metresinin ihraç edildiği belirtiliyor. 19851990 yıllarında denime verilen teşvik belgesi 1* Orta Anadolu Bossa Yrtraa ftrl Kayserı Adana Yabmn Tevsi Komple Yeni yatınm Komple Yeni yatırım Komple Yeni yatırım Tevsi Komple Yeni yatırım Komple Yeni yatırım Kotnplc 1985 1985 Yrtnı iran ırTL) 5,0 8,0 117,6 GAPGüneydoğuTeks 1990 GAPGuneydojjuTeks 1990 Sıvas Dokuma Bossa Epsan Mensucat Eysan Turizm Bossa Malatya Malatya Sıvas Adana Erztncan izmır Adana 69,8 1990 1990 1990 1990 1990 3,2 52,7 30,6 18,7 51,5 15,5 Ozel finans kunımları Yeni yatırım Entegrasyon Komple • ANKARA (UBA) Merkez Bankası, Türkiye'de "özel Finans Kurumu" statüsürıde faaliyet gösteren Faisal Finans, AlBaraka Türk ve KuveytTürk Evkaf Finans Kurumu'nun, bankacılık sektöründen hızh büyUdUğünU açıkladı. Merkez Bankası yıllık faaliyet raporunda, Uç özel finans kurumunun, konsolide bilanço büyüklüğünün 1 trilyon 600 milyar lira olduğunu bunun, bankaların konsolide bilanço büyüklüğünün yüzde 1.1'i dUzeyinde olduğu kaydedildi. Canberk Boya 1990 Gaziantep yeni yatınm Azerbaycania petrol ortaklıgı • ANKARA (AA) PET Holding'e bağlı Petoil A.Ş. ile Azerbaycan ulusal petrol şirketi Azneft ortak Iığında "Azerpetoil A.Ş!' isimli bir petrol şirketi kuruldu. Azerpetoil, Azerbaycan'da petrol arayacak, işletecek ve pazarlayacak. Petoil ile Azneft'in 5'er milyon dolar hisse ile yarı yarıya ortak olarak kurdukları yeni petrol şirketi ile ilgili olarak 3 mayıs cuma günü PET Holding merkezinde yapılacak törenle yeni şirketin kuruluş sözleşmesi, PET Holding Yönetim Kurulu Başkanı GUntekin Köksal ve Azerbaycan ulusal petrol şirketi Azneft'in Başkanı Djafarev Akif Allahyaroğlu tarafından imzalanacak. Yerli denim üretiminin 20 yıla yaklaşan bir geçmişten sonra kalite olarak kendini çok yenilediğini anlatan Kot, Avrupa standardına ulaşan yerli denimin fiyatta da Avrupa'yı tutturduğunu bclirtti. Kot, "Ancak bizde blucin pazarının yüzde 90'ım elinde tutan markasız kiıçuk ureticiler daha diişük kalitede denim kullanmayı tercih ediyor. Gumruk duvarları nedeniyle yıllarca kumaş ureticilerinin esiri olan konfeksiyoncular son donemde kalitede de fiyatta da uygun olan Uzakdogu 1970 yılında ısrarlarımız mallanm tercih etnıeye başladı" üzerine Akfil fabrikası kısıtlı dedi. miktarda denim ürellmine geçLevi's, Lee ve Rifle gibi büti. Şimdi ise denim iirelen 10'a yakın fabrika var" diye konuş yük markalara denim satan Orta Anadolu firmasının Genel tu. 1950'ti yıllarda Türkiye'ye "Kot" markasıyla ilk kez "blue Jean"i getiren Kot ailesinden Aytaç Kot, çiftçileri düşünerek başladıkları blue jean imalatında maliyeti düşürmek için tekstil fabrikalanndan demin üretmesini istediklerini ancak o yıllarda hiçbir fabrikanın, çok çabuk bulaştığı için indigo boyasını kullanmak istemediğini belirterek "1950'den 1970'e kadar sadece lactverde boyanmı> kumaşlan kullanmak zorunda kaldık. Müdurü Mehmet Ali Babaoğlu, 1985'te Amerika'dan alınan "know h«w"la başladıklaıı denim Ureüminde teknoloji yeniliği kadar tecrübenin de önemli olduğunu belirterek söz konusu markalara Avrupa üretimleri için de denim satmalarının sırnnı şöyle anlattı: "Iler şeyden once fabrikada sadece denim uretümeM uerekir. tşe başlarken giıçlu bir teknik ekip kullanmak, pazarlama tekniklerini yenilemek ve üretim için ciddi bir strateji saptamak önemli. Ayrıca biıtiin bu koşulları yerine getirdikten sonra da denimde kaliteyi tutturmak için tccrube kazanmak lazım." Orta Anadolu'nun uluslararası markalara denim satan tek kuruluş olduğunu vurgulayan Babaoğlu, sektöre yeni giren kuruluşların birdenbire büyük kapasitelerle işe girişerek hata yaptıklarını savundu. Babaoğlu, Türkiye'nin uluslararası markaları kendine çekerek büyük bir avantaj yakaladığını da belirterek şöyle konuştu: "Kumaş burada üretildigi ve işcillk şimdilik ucuz oldugu için büyük markalar üretimleıini buraya kaydırmaya başladılar. Ancak işcilikteki ucuzluk giderek kayboluyor. Bu avantajı, verimliligi yukselterek koruyabiliriz. Avrupa'da Levi's pantolon 10.2 dakikada üretiliyor. Bizde 34 yıl once aynı pantolon 2530 dakikada dlkiliyordu. Oysa şu anda Levi's fabrikasındaki isçiler teknoloji ögretildigi için aynı pantolonu 10.6 dakikada dikiyorlar. Bu gercekleri gözöniine alarak kaliteli kumaş Uretimiyle beraber kalifiye Işçiye ağırlık verilmeli." ithalat fonlanna yeni düzenleme ANKARA (AA) Bakanlar Kurulu ithalat rcjimi kararı ile, Destekleme ve Fiyat Utıkrar Fonu, bedelsiz ithalat ve yolcu beraberi getirilen zati eşya muafiyetine ilişkin kararlarda değişiklik yaptı. Yapılan değişıklikler şunlar: • Gübre sanayii, teknik işler ve laboratuvarlarda kullanılan kıymetli metal kaplı eşyanın ithalinde alınan gümrük vergisi yüzde l'e indirildi. • Üretlci sanayicilerin dışındaki kullanıcılann İthal edeceği demir çelik levha blokları ithaline ton başına 1 dolar olan Konut Fonu, SO dolara çıkanldı. Yalnız demir çelikten sac ve levha Uretenlerin yapacağı ithalatta fon tutan, eskiden olduğu gibi 1 dolar olarak uygulanacak. • Otomotiv sektöründe kullanılan dövme taslakları ithalinde ton başına uygulanan 200 delarhk fon 73 dolara düşürüldü. • Pastörizatör ve sterilizatörler ile tank ve zırhlı araçlarda kullamlan aksam ve parçalar, "ithalatı doğrudan teşvik edilen yatırım malları listesi''ne aktarıldı. Bu malların ithalatında alınan Konut Fonu da cif bedelin yüzde 7 ve yüzde 5'i olarak belirlendi. • Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışında üstlendikleri işlerle ilgili olarak satııı aldıkları makine ve teçhızatın Türkiye'ye kesin ithalinde alınacak gümrük vergisi ve Konut Fonu miktarı, ödenmesi gereken gümrük ve fonun yüzde 30'u olarak belirlendi. Bu malların geçici ithalinde ise ödenmesi gereken vergi ve fon tutarının tümü teminata bağlanacak. Geçici ithali yapılan makine ve teçhizatın kesin ithale dönüştürülmesi halinde, teminata bağlanan vergi ve fon, gelir kaydedilecek. • Çimento sanayiinde maliyeti etkileyen önemli bir girdi niteliğindeki petrol kokunun ithalatında uygulanan fon oranında indirim yapıldı. • Üretimde kullamlan elektrik enerjisi de Destekleme ve Fiyat îstikrar Fonu'ndan muaf tutuldu. Garanti'ye yeni genel müdür Ekonomi Servisl lbrahim Betil'in ayrılmasıyla boşalan Garanti Bankası Oenel Müdürlüğü'ne bankamn genel müdür yardımcılanndan Akın öngör getirildi. lbrahim Betil, 1986 yıhndan beri sürdürdüğü Garanti Bankası Genel Müdürlüğü görevinden nisan sonu itibarıyla ayrıldı. Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Şahenk'in verdiği bilgiye göre Betil, banka bünlbrahim Betil'in yerine genel yesindeki görevini yönetim kurulu üyesi olarak sürdürecek. müdürlüğe getirilen Akın öngör, bir dizi özel sektör kuruluAyhan Şahenk, Betil'in genel müdürlükten ayrılması konu şunda yönetici olarak çalışmış, sunda daha önce Cumhuriyet'e bir leasing şirketinde de genel yaptığı açıklamada, Betil'le ken müdürlük yapmıştı. Ortadoğu disi ve Doğuş Grubu arasında Teknik Üniversitesi Idari llimler bir ihtilafın olmadığını, bir ban Fakültesi mezunu olan Akın ka kurma projesinin olduğunu belirterek "Kendisi prensip ola öngör, son olarak Garanti Banrak umum miidurken kendi adı kası'nın Dış lşler ve Kredi Pana bir banka kurma muracaa zarlamadan sorumlu genel mütında bulunmak istemedi" de dür yardımcısı görevini sürdürümişti. yordu. Bayan Özal'ın çağdaş giysısi ile Bayan Rafsancani'nln kara çarşafını karşılaştırıp Türkiye'nin çağdaşlığına karar vermeye kalkışanlar, kamuoyunu böylece yamltanlar ne kadar büyük bir aldatmacamn içlndeler. Insanlık uygarlığı çok daha ciddi ölçülerle tartacak düzeyde neyse ki. Türkiye uygarlığın neresinde, ne kadar çağdaş, ne kadar demokratik, insan haklarına, sendikal haklara saygılı? Bu sorulara yanıt ararken biraz daha ciddi ölçüleri kullanmak zorundayız. 1 Mayıs günü İTÜ Taşkışla binasında sınavı olduğu için gltmek zorunda olan bir üniversıte öğrencisi, 'Sınava girmek zorunda olduğum için Taksim'den de geçmek zorundayım. Sadece yaşım ve öğrenci klmlığlm nedeni ile kimbilir kaç kez aranıp, hakarete uğrayacağım, belki de ana yoldan geçişime izin verılmeyecek. Polısle başımı belaya sokmamak için, her tür çirkin davranışa boyun eğmek zorundayım. Bütun bunları yaşamak zorunda olduğum için, ülkem adına utanıyorum..." diyorsa. Gazetede çalışan bir başka genç odaya, "iran, Konsolosluğu'nun önünde yerde kan vardı. Çatışma mı oldu?" sorusuyla panik içinde giriyor. İran Konsolosluğu önündeki kanın Rafsancani için kesilmiş kurban kanı olduğunu öğrenip, paniğine acı acı gülüyorsa. Adım başı panzerlerin, polislerin nöbet tuttuğu lstanbul sokakları alışılmış işgunü gürültüsünü kaybetmiş, insanların korku ile yollara çıkmaması sonucu trafik açılmışsa. Ve bütün bunlar sadece dün 1 Mayıs olduğu için yaşanıyorsa, Türkiye uygarlığın, sendikal hakların, özgürlük ve demokrasinin neresinde bir yerlere oturtulacaktır acaba? Hayır Sayın Başbakan bu ulkenin ne işçi sınıfı ne de halkı "Geçmişten acı deneyımlerimiz var. Terör oluyor" gibi bir gerekçeyle, dünyanın bugün geldiği noktada halâ 1 Mayıs yasaklamasına muhatap edılmeyi hak etmiyor. Kapitalist dünyada 1 Mayıs ışçı sınıfının bırlik ve dayanışma günü, bayramı olarak kutlana kutlana, çoktan coşkusunu kaybettl blle. 1 Mayıs'ın Türkiye'de ışçi bayramı olarak kutlanamamasının sorumlusu ne halkımız ne de işçı sınıfımız. 1 Mayıs'a terörü de korkuyu da katan slzin yasakçı düzenınız. Yasaklar, tabular, karalamalar durdukça 1 Mayıs halkımızın, ışçı sınıfının, polısın bayramı değil, korkulu günü olarak yaşanacaktır. Bunun ayıbı da 1 Mayıs'ı ışçı bayramı olarak tanımamakta direnen, 1 Mayıs'ın simgeledıklerinden korkan çağdışı, uygarlık dışı kafalara aittir. DİSK iddıanamesınde 1 Mayıs'ın işçi sınıfının birlik ve dayanışma günü olarak kutlanmasını, MarsıstLeninist illegal örgüt kanıtı olarak gören mantık, bugün ülkemizde yaşanan düzende hâlâ etkısını surdurmektedır. Ne yazık ki 1 Mayıs'ı artık tanıdıklarını, bu sımgeden korkmadıklarını söyleyen sıyaset adamları ve de asıl sahıbı ışçi sendıkaları, Türkiş, Türkiye'de 1 Mayıs tartışmasını yok edecek ınanç ve kararlılık içinde değıller. Ve ne yazık ki 1 Mayıs ayıbını Türkiye'de ortadan kaldırmakta birinci derecede sorumlu Türklş, daha az sorumlu SHP ve hatta DYP kadar bıle işin sabibi değildir. Birkaç yüz insanı toplayamayan kapalı salon toplantıları ile siyasi iktidarın yasaklı düzen anlayışının ortağı, bir anlamda da sorumlusu olmuştur. Yasaklı duzen durdukça, 1 Mayıs'ın aylar öncesinden polemik, tartışma ile panık yaratılıp, 1 Mayısla ilgili toplantı, afiş, brcşür yasaklamaları gözaltına alınmalar sürdükçe, poliste bütün izinler kaldırılıp bütün kentlerin ana yolları polis barikatına alındıkça, elbette terör ve provokasyon için en elverişli ortam da yaşayacaktır. Biz bu kötü fılmi hep görüyoruz. Anarşi, terör bahane blze yasaklanan sadece 1 Mayıs'ın ışçi sınıfının bayramı olarak kutlanması mı? Halkımız için, lüks, bol elbise' denilip temel hak ve özgürlükler, i.ısan hakları, sendikal haklar, demokrasi bütünü ile yasaklanmadı mı? Yasaklı anayasa ve hukuk düzeni yetmedi. Yasaklı düzenin sendikal hakları da çok görülerek, daha kapıkulu bir çalışma dür zeni için, kamu iş yerlerınde yüzbınler sözleşmeli statüde çalıştırılmaya başlandı. Yasaklı düzenin yasaklı anayasasına gbre bile, anayasaya aykırılıktan Anayasa Mahkemesi'nden gerl döndüğu halde, uygulamadan vazgeçılmedı. Uygulamanın ikinol kararnamesı de Anayasa Mahkemesi'nden gerı döndü. Hük0> mette hâlâ ses yok Ne memur güvencesı, ne de ışçilerin yajsaklı sendikal haklarına layık görülmeyen yüzbınlerle sözleşmeli personelin ne olacağının yanıtını dahı verme gereğini duyma1 yan bir hükümet karşısında, sesini çıkaramayan örgütsüz sözleşmeliler ve soru soramayan, ancak örgütlü bir Türklş var.. Yasaklı anayasa ve hukuk düzeni içinde, yasakların bütün güçlüklerine rağmen, kaybetmenin, yoksullaşmanın sonu gel' meyınce, en zor koşullarda ucretsız greve çıkarak hak aramaya kalkışan işçiler mi var? Tarafsız olması gereken cumhurbaşkanı çıkıyor. "Aşırı ücret isterler, grev yaparlarsa işyerlerlnl kapatırız" tehdıdınde bulunuyor. Hani işvereni caydırmaya, anlaşmaya zorlamak uzere kullanılacak, toplu pazarlık masasında işçı güçlü kılacak yasal grev hakkı? Hangi toplu pazarlık özerkliği? Masada işveren taraf, yetkili, TKK Genel Müdürü, THV Genel Müdürü mü, Sayın Cumhurbaşkam mı? Aslında bu konuda hakların birinci derecede sorumlu ve sahiplerinin ne yaptıklarına da bakmak gerekiyor. Türkiş yöneticileri adlarını açıklamaya cesaret edememeksizin 'bir yetkili' sıfatı ile Cumhurbaşkam ile aynı paralelde Havalş yönetlcilerlnl suçlayabilıyorlar. Önerıleri bütün kamu sözleşmeleri için 3 mayısta yapılacak Türkiş koordinasyon toplantısı kararları doğrultusunda, Cemil Çiçek aracıhğı ile hükümetle anlaşmaya varmak. Elbette sendlkacılık, sonunda uzlaşma ve anlaşmadır. Tabil kl sonunda anlaşmayı değil, hangi yöntemler ve hangi koşullarda anlaşmayı irdeliyoruz. Türkiş bütün uluslararası platformlar ve Türk kamuoyunda bir yandan cumhurbaşkam ve hükümet in toplu sözleşme özerkliğine müdahalesinden yakınıp, bir yandan da bu uygulamaya kendisi aracı olamaz. , Evet, biz uygarlığın, ınsan haklarımn, sendikal hakların kul< lanımında dünyada nerelerde bir yerdeyız acaba? Yönetenlerin yaptıklarına bakıp çok umutsuzluğa kapılmayın sakın. insanımız, işçi sınıfımız çok daha uygar bir Türkiye'de yaşamak is* tiyor. Gelecek 1 Mayıs'ı yasaklı bir düzende kutlamamak dileğl ile nice bayramlar... GENEL KJJRUL TOPLANTISI İÇİN DUYURU nln 1990 yılı çalışmalarına ait yıllık olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündernle 6 Haziran 1991 cumartesı günü saat 13.00'te Kadıköy, Acıbadem Cad. Fakülte Durağı, Hukukçular ve Idarecller Sitesı Çevre Koruma Derneği'nin Slte Çarşısı'nda bulunan lokalinin üst katında yapılacaktır Soz konusu günde yasal çoğunluk sajjlanamazsa yeniden ilan yapılmaksızın 16.6.1991 pazar gunu aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır (ilk toplantı çoğunluğu ortakların 1/4'ünün şahsen veya temsilen hazır bulunması durumudur). GÜNDEM: 1 Açılış ve saygı duruşu 2 Başkanlık divanı seçimi 3 Toplantı tutanaklannın genel kurul adına Imzalanması yetklsinln dlvan başkanlığına verılmesı. Gündem sırasının sabitleştlrilmesi. 4 Bilanço, Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Denetçl Raporunun görüşülmesi ve aklanması 5 Arsa uzerinde ımar edılecek blokların azaltılarak kat adedi ve yeşil alanların çoğaltrtması ve bunlarla ilgili proje tadilatının görüşülmesi, gereklı kararların alınması 6 Kod farkından dolayı kazanılacak alanların kapalı otopark olarak değerlendirılmesı ile ısıcam vb. gıbı taydalı ılaveler yapılması konularının görüşülmesi ve gerekli kararların alınması. 7 Kamu kuruluşu ve bankalardan dıleyen ortaklara konut kredlsı alınabılme yetkısının ve dığer yetkilerin yönetim kuruluna verilmesi, alınmış yetkilerin tekrar ve devamının görüşülmesi. 8 Yönetim ve denetım kurullarının asıl ve yedek üyelerlnin 2 yıl süreyle secilmesı 9 Tahmini bütçenin ve yönetımdenetım kurullarının hakkı huzurları ile kooperatıfte çalışanların ücretlerinln saptanması. 10 Üyelıkten çıkarma ile ilgili ıtrazlar varsa görüşülmesi. 11 Dilek ve temennıler Kapanış. 4,5 avlık kızımız ıçın 2540 yctşlarında durust ve sevecen bakıcı arıyoruz 18 0020 30 arası 369 20 47 S.S. Maltepe Hukukçular ve IdarecUer Konul Y«pı Kooperatifl Akın öngör Sanatçıların şirketleri • ANKARA (ANKA) TUrk hafif müzik sanatçısı Nükhet Duru ile türkücü Mustafa Topaloğlu birer şirket kurarak iş hayatına girdi. Nükhet Duru, amca kızları ve iki kişiyle birlikte sağlık alanında faaliyet göstermek Uzere kurduğu 20 milyon lira sermayeli şirkette hisselerin yarıdan fazlasını elinde topladı. Türkücü Mustafa Topaloğlu da Burhan Aydemir ve Hilmi Topaloğlu adlı kişilerle 20 milyon lira sermayeli "Nokta Müzik Yapım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti." adlı bir şirket kurdu. Şirket sermayesinin yüzde 70 oranında 14 milyon liralık bölUmünU Mustafa Topaloğlu karşıladı. Veritel hizmetlerine yenileri ekleniyor: Borsa naklen ekranda. Yatınm fonlan, lotaltı işlemler günlük yayında. Türkiye'nin Bilgi Bankası Veritel, sunduğu hizmetlere her geçen gün yenilerini ekliyor... VeritelfleleBörsa ile, borsadaki hisse senetlerinin kaça alınıp satıldığını, ne kadar işlem görerek hangi fiyattan kapandığını, Türkiye'nin her yerinden, naklen izleyebilırsiniz. Ayrıca, bankaların yatınm fonlan ve lotaltı işlemler günlük olarak Veritel ekranlarında!.. Veritel'de himet hizmet üstüne.. işte banlan! • Merkez Bankası dövız kurları • Petrol ve değerii emtia fiyatlan • Interbank bılgılen • Saatbaşı, Kapalıçarşı ve dünya döviz/aJtın fiyatlan • Borsadaki şırketlerın bilanço ve rasyoian • Yabancı pıyasalarda fiyat ve endeksler * Portföyunuzdekı hisse senetlerını gunluk değışımlere göre anında hesaplama programı. Veritel hizmetlerine ve TeleBorsa'ya abone olmak için Müşteri ilişkilerı Bölümü'nü arayın. Au Pair Acentast e * K * IngıltereAmerıka FransaKanada 9.1158 5312161 « 8 7 Bllgl ll«tl*lm A * SumbulSok No 15,1 LeventlstanbulTel 1803929• 1802059(3hat)Faks 1798782 Izmır TĞmsılcılığı Tel (951)6312 80 Ehlıyetımi kaybellıııı. HukümsUzdUr. MUSA KARAOÖZ NUfus hüviyet cuzdanımı kaybettim. HükUmsUzdür. İBRAHİM YILDIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog