Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 DÖVİZ KURLARI Dövizln Cinsl 1 ABD Doları 1 Alman Markı 1 Avuslralya Doları 1 Belçlka Frangı 1 Fransız Frangı 1 HollanOa Florlnı 1 Isveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 Italyan Llreli I Japon Yenl 1 Sterlln 1 SArabıslan Rıyali DÖVİ2 Alış 3877.23 2282 74 302152 110 53 674 30 2027 31 636 39 2698 14 308.70 28 39 6740.56 1033.96 Döviz Satı; 3885 00 2287 31 3027.58 110.75 Efektil Alış 3873 35 2280.46 2970.15 106.65 673.83 2025 28 630 03 2695 44 303 45 28 11 6733 82 100811 3896 66 2294 17 3036 66 111 08 677 68 2037 46 639 58 2711 66 310 25 28 54 6774 33 1039.14 EKONOMİ 2 Mayıt 1991 Efektil Satış ÇAMUUKIM $ 1 6985 Alman Markı % 5 7500 Fr Franrjı S 1 9125 Hol Florını $ 1.4369 Isv Frangı S 1255 98 Ital. Llreli $ 136 55 Japon Venı $ 3 7498 S Arab Riyall E 17384$ 675.65 203137 637 67 2703 55 309 32 26 45 6754 07 I036 0337 Gölcük Tersanesi ile bölgedeki diğer askeri işyerlerinde çalışan toplam 6 bin işçinin pazartesi başlattıkları vizite eylemleri sürüyor. İşçilerin muayenelerinin yapılıp üretimin normalleşmesi hafta sonunu bulacak. AHMET KURT İZMİT Toplusözleşme görüşmelerinin uyuşmazlık aşamasına gelmesini protesto için Gölcük Tersanesi ile bölgedeki diğer askeri işyerlerinde çalışan toplam 6 bin işçinin pazartesi başlattıkları vizite eylemleri sürüyor. Yine Kocaelinin Körfez ilçcsinde kurulu PETKİM tesislerinde çalışan toplam 3 bin 500 işçi aralıksız hcr gün uyguladıkları vizite eylemleri nedeniyle üretim büyük oranda durdu. PETKİM işvereninin vizite eylemini önlemek amacıyla yevmiye kesimi uygulaması başlattığı öğrenildi. Gölcük Tersanesi ve Gölcük bölgesindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 10 bin îşçi ^cret hastası' Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kurulu PETKÎM tesislerinde de 3 bin 500 işçi toplu vizite eyleminde. Üretim önemli ölçüde durdu. Vizitedeki işçilerin yevmiyelerinin kesilmesi uygulamasına işçiler tepki gösterdi. bağlı işyerlerinde çalışan toplam 6 bic işçinin önceki gün başlattıkları vizite eylemleri nedeniyle üretimler durdu. Türk Harblş Sendikası Gölcük Şubesi tarafından yapılan açıklamada, yapılan hareketin kesinlikle işveren vekillerine yönelik olmadığı, işçi düşmanı siyasi iktidar ve uzlaşmaz tutum içindeki Kamu İşveren Sendikası TÜHİS'i uyarmaya yönelik olduğu bildirildi. Açıklamada şöylc denildi: "işveren vekillerindcn son turuna başladığunız toplu i$ sözleşme.si görüşmelerinde bizlere yurdımcı olmalarını bekliyoruz. tşvi'^rin bu uyarısını dikkate almayanlur gelişecek olaylann sorumlulan olacaklardır. Bu sadece bir uyarıdır." Gölcük işçilerinin vizite eyleminin ça yurularını kendilerine dağıtan işvereni buk sonuçlandırılabilmesi için dispanser protesto ettiler. tşçiler işverenin dağıttıdeki görevli doktor sayısı 7'ye çıkarıldı. ğı duyuru kâğıtlannı genel müdürlük binası önündeki yeşil alana yayarak teklifYine de işçilerin tümünün doktor muayenesi için sıradan geçip askeri işyerle leri kabul etmediklerini gösterdiler. Dün rinde normal üretimin başlayabilmesi sabah yine viziteye çıkmak isteyen işçilere kısım amirleri tarafından vizite kâhafta sonunu bulacak. ğıdı verilmek istenmedi. Bu arada viziKocaeli'nin Körfez ilçesinde kurulu tedeki işçilerin yevmiyelerinin kesilmesi PETKİM tesislerinde çalışan toplam 3 şeklindeki işverenin uygulamasını işçiler bin 500 işçinin toplu vizite eylemleri sü tepkiyle karşıladılar. Işçilere vizite kâğıdı rüyor. 1 Eylül 1990 tarihinden geçerli vermeyen kısım amirleri için de işyeri olacak toplu iş sözleşmelerinin Yüksek temsilciliği tarafından zabıt tutuldu. Hakem Kurulu'na getirilmek istenmesini 2 ayı aşkın süredir pasif direniş hare PETKlMtesislerinde işçilerin aralıksız ketleriyle protesto eden işçiler, önceki sürdüğü vizite eylemleri nedeniyle üregün KamuSen'in son teklifini içeren du timin önemli ölçüde durduğu öğrenildi. 2 MAYIS 1991 Havaîş Ozal'ın uçağı için dava açtı İşSendika Servisi Havalş Sendikası, mahkenıeye başvurarak 1 aydır grev ve İokavt uygulanan THY've ait JDC Airbus MERIÇ uçağının, Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın SingapurYeni ZelandaAvustralyaMalezya gezisi dolayısıyla uçurulamayacağının "acilen" tespitini istedi. Havalş'in Bakırköy Iş Mahkemesi'nc dün verdiği dava dilekçesinde, söz konusu uçağa Cumhurbaşkanlığı forsunun işlendiği, yolculuğa uygun bir şekilde yeniden iç düzenlemesinin yapıldığı ve uzun yolculuk için teknik hazırlığının taınamlandığı bildirildi. Cunıhurbaşkanı Özal'ın gezisinin 2.5.1991 tarihinden (bugün) sonra başlayacağı kaydcdilen dilekçede şöyle denildi: "Yasalarımıza göre grev ve İokavt uygulaması sırasında davalı şirkete ail biçbir araç ve gereç hiçbir kişiye veya kurulusa kullandınlamayacagı gibi grev ve İokavt uygulaması sırasında hiç kimsenin işyerinde çalıstınlamayacağı muhakkaktır. Yine şirketin araç gereci gibi hiçbir uçagı da ne şirkete ait işçiler tarafından ne de şirkel işçileri dışında herhangi bir kişi tarafından hizmet verilmek suretiyle uçurulamaz. Ne herhangi bir yolcuya ve ne de herhangi bir kişiye tahsis edilemez." Hacnl: 102.344.784.975 MHrtan: 8.351.592 Kapamf Mteflk tMtokt: 3789.31 Mall «ndrts: 3444.45 Smal H M K 3(99.00 BORSADA i*»«i jJJ (Onceki) Bileşlk endeks 3554 25 Mali endeks 3285.02 Smal endeks' 3716 75 (önceki) Bileşlk endeks 3586 62 Malı endeks 3314 29 Sınaı endeks 3751.01 öncekı se ans kapan eugunkü BugOnku en dufuk an yuksek Bugdnkfl kapamş 91MM 10! 31 41M 7400 SM0 l;iem mıktarı M5M 4S7N 13600 117544 1 2* 1MOO 3M1K 2(1M (MM 937M U22S 1100 7243* 11 3O0M7 It 3 1 1 1 31M( M1M M12M 43450 II 8100 11M 7900 3200 6300 1200 1(250 2400 1650 15250 En çok sö? yapıUn lıy »: 3690.39 Mall fMtokf: 3347.00 Sınai tndttı: 3899.35 AJırtıkll ortlıy 4)7(1) 1012M 1(4(1 40» 7108 MM 19M7 2(560 4261 25*01 3M1 242M MM 14023 41M 5000 7171 MM 11(11 4Mt 37M (122 177( 11141 20)41 1MK 50924 MM (13 KM 8491 3141 7900 3127 5217 6300 11(3 1(0(7 2M4 1850 2123 11000 41M 9027 7981 •241 KSM 19944 M4M (MM 6600 5300 15000 2IMO 41M 24900 2>9O taooo (9M 11500 4000 5000 7(00 3500 52MM 1 1 ( 1 ıiı 42M 7400 f 1İ noo 2MM 3150 10300 42M 5000 74M 1MM 30000 4200 31M 25000 10100 14900 4150 5000 74M (300 11500 43M 3M0 MM 2000 13750 2O7M 11 52000 1200 (M 1(00 8700 9000 II MM 5200 120000 4250 5000 7100 Mkt.| 1.1a* Tatnnı EdlpTpllk İHMraoM i|« EMMMTI EMk SlMftl Enka Holdlng Ercıyus Blracılık lre*ll O.Ç. Fmij ANMnyum Flnamblnk Gmtaş •M*VMC Goıbon l;ıl •UnPab. MMF Klralamı Mutor Piston fcntfD.Ç. zocam Kav Kalebsk MoBUya Kant Gıda f Koc Valırım Tar. Mrtn Kütahyı PorMlen MaUnTakMi Maral MannıhlLOM MM. laartml Mtbı Ntttuk MHoMlıif Nel Turtzm Okan Tekstll Olrtıuksa OİHM 'arsan KSPnfllıı PıtkM Pıııaı Sut Pııur lata«n I t PıMrta Pınar Un Mmif Polylnn htak Sabah Yayıncllık taatrri HoMlm 4M0 31M •700 1TM itMO II 1 4 4150 MM KKTC yabancı turist îstiyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ulaştırma, Bayındırlık ve Turizm Bakanı Mehmet Bayram, KKTC'ye gelen turistlerin yüzde 70'ini Türklerin oluşturduğunu, bu tabloyu değiştirmek istediklerini belirtti. KKTC'de turizm yatırımları durma noktasında. 5 yıllık kalkınma planında turizm birinci sırada yer alıyor. BÜLENT ECEVtT İZZET RIZA YALIN GtRNE Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma, Bayındırlık ve Turizm Bakanı Mehmet Bayram, KKTC'ye gelen turistlerin yüzde 30'unun yabancıların, yüzde 70'ini Türklerin oluşturduğunu söyleyerek "Bunu degişlirınck tetiyoruz. Ç'iinkU döviz polansiyelinin arttınlmasını, tanılımın hızta yapılmasını istiyoruz" dedi. KKTC Ulaştırma, Bayındırlık ve Turizm Bakanı Mehnıel Bayram, altyatırımlar için Türkiyeye güvendiklerini ve hükümetin 5 yıllık kalkınma planına görc Kıbrıs ekonomisinin gelişmesi için turizmin ilk sırada yer aldığını söyledi. Bayram, turist potansiyelinin "yüzde 30 yabancı yüzde 70 Türk" olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: 'Uluslararası arenada tanınmayan bir devletiz. Özelllkle AntalyaKıbns charter seferlerinin artlırılmasını istiyoruz. Hava köpriisü kurulması için uğraşıyoruz. Türkiye'nin güney kıyılanna gelen (urisllcri birkaç günlügüne de olsa Kıbns'a çekebilirsek bizim için iyi olur. Bunu n aınacı, döviz poiansiyelimizi artlırmak ve tanınmak. tnanıyonız ki bu başanlı olacakür." "Nadir gnıbundan başka Kıbnü'da büyük yatmmlar yapan işadamlannı göremiyoruz. Bazı görüştügümü/, yalınmcılarda islikrar görmedikleri için yatırım yapmadıklannı söyluyorlar, bu konuda ne dersiniz?" şeklindeki sorumuza Bayram şu yanıtı verdi: "Biz Kıbns'ın hızla turizmleşntesini istemiyoruz. 5 yıllık kalkınma planına göre hareket ediyonız. Ornegin 1992 yılında yatak sayımızın 10 bine çıkması öngorülüyor. Ve Kıbns'ın tabiatını bozmayacak tesisler yapılmasına izin veriyorıu. O bazı yatınm yapmayanlar, bizim politikamıza ııygun hareket etmedikleri için teşvik alamıyorlar. Bunun için de yakınıyorlardır." Mehmet Bayram, Türkiye'deki örnek uygulamalar olan "Tbrizm Teşvik Yasası", "GUmrük Muafiyeti" ve "10 yıllık vergi muafiyeti" şeklinde kolayhklar getirdiklerini anımsatarak "Bunun yanında Kıbrıs'da köyden kente göç olayının ulmaması için tarıma büyük sübvansiyon uygulamaktayız. Ancak şunu belirtmek istiyorum; bizim programımıza uyan yatınmcıları destekliyoruz" dedi. Ktbrıslı işadamlarından Ramiz Manyera, yatırım yapmaya korktuklarını ve kendilerine de teşvik verilmediğini öne sürerek "Bugün alınan kararlar yarın iptal ediliyor. Bir istikrar goremiyorum. Kaybedeceğimizi bile bile neden yalırım yupayım" diye konuştu. Bir özel bankada Genel Müdür yardımcılığı görevinde bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "leşvlkler kendi çevrelerindeki insanlara veriliyor. Şimdi Asil Nadir zor durumda, dolayısıyla yatınmlar da dunmuş durumda. Bana gore diger yatınmcıların yatırımdan korkmalan çok dogal. tngiliz uyruklular bile topraklarını salmaya başladılar. Asil Nadir de birçok yer aldı, bo$ duruyur, yatınm yok" diye yakındı. 170O 19000 (75 1M0 8100 137M 20750 13 » 15250 17H 9100 9000 MM 7900 3?50 6500 4M0 6800 1100 1(500 JMO 1660 14150 8200 1900 itooo 6200 34000 16 ?0000 m 1; 9000 7900 3300 6300 12M 20000 24M 1650 1J750 22M 11000 42M »300 8500 17000 20750 11000 MM 7900 2950 »M 7900 3000 3900 100 1KMM 3000 97400 12200 500 21MM 331M 2K40 3210 (MO 6300 1150 11500 2100 1650 14SM 21M 11000 4000 8900 7700 (1M 16000 19600 1700 2(50 6300 1200 20000 24M 1650 197M 22M II000 42M 9000 8200 16750 20000 27M 11IM 7250 4(114 21650 21800 71205 41150 4M79 2100 11000 4200 9000 7700 91M 16900 19500 31M 119 MM 31M 17M 11250 4200 775 13M KM 1060 2000 1950 41M nso 10250 MM 1200 2110 HOOO 3200 17M 11500 4M0 775 (3M 1025 14M 1M0 1050 2000 9JO0 2000 41M KM M5 41M 5400 2300 «500 1O3M 7200 11250 31M 2250 3250 5250 21M 330M 2700 7500 4M0 135M 4000 2400 MOO 5000 1900 3850 44M 1500 72M 6O00 2000 3200 1(90 21M 32M 17M 11500 4*00 775 92M 1029 14M 1150 1050 '0O0 MOO 150 41M KM (25 KM 41M 5400 4(00 2300 32M0 10300 7200 11250 1100 2250 3250 5250 20M 10400 2700 7500 4İO0 132M 40M 24M •MO 5000 1800 3700 43M 14M 72M 6000 KM 31M KM 1H0 7IS 1MO 17SO 7600 1100 2000 MM 1960 « 1 1 6b00 7» 1750 4150 4100 MOO 4100 2300 41000 10000 İMO •790 3000 2500 3400 9000 4600 «MO 11000 820000 1790 2700 7500 4200 12500 3700 2300 MM 5300 1850 36O0 4000 14M (MO 6100 1M0 2*M 17M tou) 17M 10750 4İM 729 (7M 1000 1250 17M 1050 1950 MOO 1900 3900 1M0 7M 1800 37M s?oo 49M 2300 41900 10250 2?50 3200 4M0 200 «1118 M73S 217M MM (7M0 47Mt 10M075 125750 11MU 47000 111050 3200 13000 17500 »4980 71550 21700 51(1 1900 54*10 500 315M 2500 27515 2(100 (200 500 3400 217( (1M2 MH 17M 11297 432» 752 (M1 1000 1371 KM 1050 1991 MM 1954 4074 1(11 KM 775 4031 5337 47(3 2300 312(7 4M91 1*225 7040 1M76 MU 2250 3236 51(3 1M) 31)13 10)27 2623 7500 4442 11211 1M2 23M (679 5000 I807 3810 4JM 1412 (M) 5914 1111 1027 1873 SK 41M 5400 231» 31000 10300 72M 10UO 1050 2250 3250 S200 imlltort. r.DışDank r ekst*»nk MM Bank. (A) Toprak Kâjıl Trakya Cm !Ş||«CMI '.fcMl «Mnk. Tunca Teksttl Ork Hava Yolları Tuborg Ttttnbırt «Mk tonmlk Vıttol Vakıl F Kııaldma KM M5M 2600 7500 4200 1MM MOO 2100 MM 5000 1750 3700 4000 1350 MM 5900 1(50 2«50 17M 7(210 21(640 8500 2250 53400 172M 22131 147M 162M 11500 10200 2550 2)1500 (14M 157100 8550 93250 3*300 KM 2800 7500 11250 5000 1800 3850 44M 14M 7000 5900 KM 30M KM îpUMI YATIRIM FONLARI Crias ~7ş Yatırım1 Iş Yatınm2 Iş Yatınm3 Iş Yatınm4 Iş Yatınm8 lnterfon1 lnterton2 lnterfon3 intBrfon4 lnterfon5 Iktlsat Yat1 Iktisat Yat2 Iktısat Yat3 Iktisat Yat4 Iktisat Atılım Fon Garanti Yatınm1 Gar.ıntı Yatınm2 Garanti Yatınm3 Garanti Yatınm4 Garanti Yannm5 Esbank Fon1 Esbank Fon2 Esbank Fon3 YKB Yatırım F. YKB Sekttr F. YKB Hlsse F. YKB Kamu F. YKB Lıkit F YKB Karma F. YKB Dövız F. YKB Kapltal F. YKB Aktif F. Vakıl Fon1 Vakıl Fon2 Vakıl Fon3 Vakıf Hısse Vakıf Oünya Fon Vakıf Fon6 Dışbank Mavi Fon Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tütun Fon1 Tutun Fon2 Mitsuı Fon1 Mıtsui Fon2 Fınans Fon2 Fınans Fon3 Finans Fon4 Finans Fon5 Ziraat Fon1 Ziraat Fon2 Ziraat Başak Fon Ziraat Fon4 Halk Fbn1 Halk Fon2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon1 Emlak Fon2 lmpex Fon1 lmpex Fon2 Tfibank Fon Sümer Fon Denız Fon Ege Fon Kalkınma Fon Demır Fon Tanş Fon OrtakFon TOrtoank Fon Netfon Etffon 130757 14.03,89 0910.89 1701.90 04.06.90 19.09.87 14.12 87 27.0289 07.08.89 09.01.90 1609.87 100239 08.02.89 28.0289 1112.89 22.10.87 10.0189 12.02.90 30.05.90 29.03.91 161187 31.1059 11.07.90 021157 070388 0703.88 07.03.88 07.03.88 07.03.88 02.0159 19.06.90 1906.90 09.06.88 24 0459 18.1059 22.03.90 26.03.90 14.06.90 280658 100459 280690 04.0758 1012.90 15.0758 20.1059 20.0759 18.1259 20.0350 05.11.90 09.1059 14.02.90 14.02.90 2006,90 01.1159 08.01.90 02.01.90 28.0690 22.0190 18.07.90 020290 040590 280390 1? 02.90 16.04.90 04 05.90 08.05.90 07.0550 110690 270890 030990 051190 01.1150 Cıklt 10.800 20.000 10.000 10.000 10000 10.661 9.960 9.959 11.200 10.000 9.764 9506 9596 9590 10.000 9.976 9.731 10.437 9536 9.209 10.319 10.000 10.000 10,477 9.785 9.713 9.795 9.693 9528 9.294 10.000 9542 10.000 48.279 10.444 9594 9574 10.000 10.057 20558 10.011 11.021 10000 40.000 10.000 9.956 10428 9558 10.000 10.100 1O000 10.000 10.000 11397 10357 10.724 10.469 10000 10.000 10.086 9962 10000 10405 10508 10000 10000 10.006 10.000 10.000 10000 10000 10.000 Mııkfl 75457 48.403 19.968 14.398 57658 49700 25695 23081 11572 47928 39.204 18.666 18.856 14302 58541 25500 14.091 12116 9.333 59539 19.756 13593 54511 42532 64334 42.213 36574 42 420 18.418 13.989 11437 42.725 109.187 20.065 13590 16598 11112 37542 50914 14.182 42.133 11788 151312 18.322 22335 18520 12.241 12 433 22.159 16.735 17570 16.122 21.544 16.641 22355 15.150 18144 14 438 17.181 12.650 15.505 17382 18201 15271 15617 14618 14.841 13140 12.794 12584 12175 1 MAYtS 1991 BuaMct 75543 47563 19593 16560 14.412 57.725 49758 25.725 23.106 11341 47992 39.257 18691 18581 14.262 58521 25.697 14.121 11520 9.298 59607 19.770 13535 54539 42577 62.143 42.259 36.009 42395 18.475 13.982 13494 42 774 109.306 20082 13549 17.011 13.126 37540 50.938 14.167 42.183 11503 151.452 18320 22363 18547 11.715 12452 22.046 16.724 17.600 16.150 21.469 16561 22333 15.116 18.134 14.425 17207 12551 15520 17.400 18.225 15.158 15.617 14537 14560 12.780 12.602 12.190 Mtdm (H) 011 1.12 0.13 011 010 012 0.12 012 0.12 2.00 0.13 0.14 0.13 013 0.28 014 0.40 0.21 2.44 •038 0.11 007 •042 0.05 011 •3.41 0.11 0.10 0.06 031 0.05 0.42 011 0.11 008 030 0.08 011 001 0.05 011 012 013 0.09 0.01 0.13 0.14 430 015 051 •0.07 0.17 017 0.35 0.49 •0.10 •022 0.06 0.09 0.15 078 010 010 013 074 O00 0.13 0.13 0.11 011 014 012 Air France hava boşluğunda Saddam Hüseyin'in Fransız Havayolları'na maliyeti335 milyar frank oldu ANKARA (AA) Kamu Ortaklığı tdaresi (KOt), gökler de tekrar Almanlara ve bir süredir ara verdiği özelEkonomi Servisi tkinci leştirmeye hızlı başlıyor. rildi. Lufthansa, geçen yıl Pan Dünya Savaşı sonunda Berlin'e KOt, bu hafta Ziraat BanAm'a 150 milyon dolar ödeyeuçuşu yasaklanan Alman havakası'nın iştiraklerinden rek iç hatları işletmeyi üstlendi. yolu şirketi Lufthan&a, yaklaşık Meysu, Nimsa ve Güneysu'28 Ekim 1990 yılında başlayan yarım yüzyıllık bir aradan sonyu, gelecek hafta da Gönen ilk seferler Berlin'i yarım yüzra ilk kez, tstanbul'dan Berlin'e Gıda ile Meybuz'u blok sayıl sonra Lufthansa tarafından uçuyor. Nuremberg'e, Frankfurt'a, Mu tış yöntemiyle satışa çıkara1926 yılında Deutsche Luftııttı'e, Düsseldorf'a, Stuttgart'a cak. Bu ay içinde GİMA'nın hansa AG adıyla kurulan AlKOl'ye ait hisseleri halka ve Hamburg'a bağladı. man havayolu şirketi, Berlin'arz edilecek. TÜPRAŞ ile den Istanbul'a ilk kez, Türkiye öte yandan Lufthansa Baş Petrol Ofisi'nin ise haziran Cumhuriyeti'nin altıncı kuruluş kanı Heinz Ruhnau ile eski Do ayında halka arz edilmesi. yıldönümünde, 29 Ekim ğu Alman havayolu şirketi In bekleniyor. 1929'da bir deneme seferiyle uçterflug'un Başkanı Klaus HenBu hafta blok satış yönmuştu. Lufthansa'nın Istankes, birlikte çalışarak Berlin'in (emiyle satışa çıkarılacak bul'a son uçuşu ise lkinci Dünhavaalanları konusunda projeNiğde Meyve Suları ya Savaşı'nın sonuna doğru, 4 ler yapmaya başladılar. 2005 yı A.Ş.'nin (Nimsa) hisseleriAğustos 1944'tegerçekleşmişti. lına kadar havaalanı kapasitesi nin yüzde 92.7'si, Meysu ni 30 milyon yolcuya çıkarmak Lufthansa, 15 yıl boyunca A.Ş.'nin yüzde 96.l'i, Güzorunda olan Berlin'de şu anda koruduğu bu Berlintstanbul neysu A.Ş.'nin hisselerinin yalnızca üç havaalanı bulunu de yüzde 67.3'ü Kamu Orhattını, önce savaşın Alman yor. Tegel, Tempelhof ve Scho taklığı Idaresi'ne ait bulunubaşkentine uçuşları gerçekleştienefeld. Tegel ve Tempelhof, rilemez hale getirmesiyle, daha yor. llanla önümüzdeki hafhemen hemen kentin içinde yer sonra da ikiye bölünen Berlin'ta satışa çıkarılacak Güney alıyorlar. Lufthansa, kentin gü Gıda Sanayli A.Ş.'nin yüzin bir 'savaş cezası' olarak kenneyinde yeni bir havaalanı kurdisine yasaklanması nedeniyle de 49, Meybuz A.Ş.'nin mayı düşünüyor. yitirmişti. yüzde 98.5 oranındaki hisseleri KOl'nin elinde buluBerlin'i yeniden ele geçirme Geçen yıl yalnızca Berlin kennuyor. çabalarını yoğunlaştıran Luftti değil, Berlin gökyüzü de Alhansa, nihayet Almanya'nın tamanlara yeniden 'teslim' edildi. Danışmanlığını Türk Böylece Lufthansa, 45 yıldır ilk Eski Batı Berlin'deki Tegel Havaalanı, Pan Am, Air France ve Britisb Ainvays'ln tekelinden ye rihsel başkentinden dünyanın Merchant Bank'ın yaptığı büyük kentlerine uçuşlarını başkez, bir zamanlar tümüyle ege niden Lufthansa'ya geçti. GİMA T.A.Ş.'nin KOl'ye lattı. Bu çerçevede, tstanbul da men olduğu, bir anlamda ait yüzde 54.7 oranındaki 'kendi' havaalanı sayılan eski letlerin, iki büyük şirketin ortak Almanlann yitirmesiyle birlikte, nı Lufthansa'ya kapatmışlardı. Lufthansa'nın programında yer hisseleri bu ay içinde halka Batı Berlin Havaalanı'na yeni olduğu, halka açık bir kurum müttefikler tarafından ka Batı Berlin'deki Tegel Havaala alıyor. 4 mayıs cumartesi günü arz edilecek. GİMA'nın diden kavuşmuş oldu. ğer hissedarı ise TARİŞ. Gİnı, ABD'li Pan Am, Fransız Air saat 15.15'te bir Lufthansa ııçaolarak faaliyet göstermeye baş patıldı. MA, bir süre önce sermayeFrance ve lngiliz British Air ğı, Istanbul Atatürk Havaalalamıştı. Savaşın başladığı 1939 Tam on yıl boyunca faaliyet 1926 yılında Alman Posta nı'ndan kalkarak Berlin Tegel sini 2 milyar liradan 10 milldaresi'nin, havayoluyla posta yılında, 117 bin yolcu taşıyan, gösteremeyen Lufthansa, 1956 ways tarafından paylaşıyordu. Havaalanı'na uçacak. yar liraya çıkarmıştı. taşımacılığını geliştirmek ama 18 milyon kilometrelik yol ya yılında yeniden seferlerine baş Batı Berlin'den diğer Batı AlSermayesinin tamamı man kentlerine yapılan seferlepan, Tokyo'dan Pekin'e, Leİadı. Ancak bu arada Berlin ikicıyla o sırada var olan iki havaBundan sonra da IstanbulKOİ' ye ait olan Turban Tuyolu şirketini birleştirmek için ningrad'dan New York'a kadar ye bölünmüş, savaşın galipleri, ri bile Pan Am üstlenmişti. Berlin arasında Lufthansa, hcr rizm A.Ş.'ye (TURBAN) ait Almanya nihayet yeniden bir cumartesi ve pazar uçmayı sürönayak olmasıyla kurulan Luft kıtalararası yollarda uçan Luft yani ABD, Fransa, Ingiltere ve Bodrum, Kuşadası, Antalya hansa, Alman devletinin, eya hansa, lkinci Dünya Savaşı'nı SSCB, bu kentin havaalanları Ieştiğinde ve duvar yıkıldığında, dürecek. Kaleiçi ve Kemer Marina ile Kemer Marina Oteli özelleştirilmek yerine kiraya verilecek. Daha önce 4 marina ve 1 otelin özelleştirilmesi için ihale açılmış, ancak ihaleye katılan firmalann teminat mektuplarını verilen süre içinde yenilememeleri nedece grubunun yönetim kurulu başkanı geleceği karanlık görmüyorlar. niyle ihale iptal edilmişti. ter ise dış hatlara da açılıyor. Ayrıca Air MİNE G.SAULNIER Bernara Attali, durumu: "Bay Saddam France, ABD piyasasında, diğer AvruVerilen bilgiye göre bu ay Zararı hafifletmek üzere yalnız kadPARİS Savaşın galipleri arasında HUseyin, bize 3.35 milyar franga mal ro azaltılmasına değil, 50 hattın iptali ve pa hava yollarının önünde, aslan payıiçinde ayrıca yüzde 99.8'i olmasına karşın, Fransa da Körfez'in fa oldu" sözleriyle açıklıyor. KOl'ye ait olan Niğde ÇiUç şirkette de belirsiz süreyle aylıkların nı almaya hazırlanıyor. turasını ağır ödeyen ülkeler arasında. 1990 yılında, Fransa'nın iç hatları de dondurulmasına karar vcrildi. Şimdiye mento Sanayii A.Ş.'nin hisMichelin Zorda Fransız Ulusal Hava Yolları Air Fran mek olan Air Inter'in zararı 495 milyon değin 500 görevlinin sözleşmeleri iptal selerinin bir bölümü halka ce, tarihinde ilk kez 1400'e yakın kad frank, Afrika hatlarmı temsil eden edildi. öte yandan ülkenin ve dünyanın 1 nu arz edilecek. KOİ, nonıinal ronun iptali, geçici kontratların yenilen UTA'nın açiğı 460 milyon, Air France maralı lastik Ureticisi Michelin, kurututarı 244 milyon 178 bin memesi ve süresi dolan elemanların (Dış Hatlar) ise 1.5 milyar frank zararBuna karşılık grup, rekabet gücünü mun Clermont kentindeki fabrikalarınolan Niğde Çimento hisse emekli edilmesi yoluyla personel kısın da. Bütün bunlara 1 milyar dolayların geliştirmek üzere 1991 ile 1994 yılları da 2300, dünyadaki fabrikalannda topsenetlerini halka arz etmek tısına gitme kararı aldı. da "kfirdan zarar" da eklenince kuru arasında tam 35 milyarlık yatırım yapa lam 4900 kişiyi işten çıkararak ekonoüzere geçen hafta Sermaye UTA, Air Inter ve Air France hava mun ibreleri tehlikeli biçimde kırmızıya cak ve bu yatırımın °/o 80'i ile 75 yeni misini sağlıklı hale getirmeye çalışacağını Piyasası Kurulu'na başvurmuştu. yollarını bünyesinde toplayan Air Fran vuruyor. Fakat Air France yöneticileri uçak alacak. iç hatlarda çalışan Air In açıkladı. 47 yıl sonra yeniden Berlinle KOİ, satışa hızlı başlıyor TAKDİRİ KIYMET VE SATIŞIN İLANEN TEBLİĞ1 990/13 Satış Tebliği yapılacak davalı: Vehbiye Erginli. Adresi bilinmiyor. Yozgat Sulh Hukuk Mahkemesi 9.8.990 tarihli 989/697 esas, 990/459 karar sayılı ilam ile paydaş oldugunuz Yozgat Eskipazar Mahallesi 21 Kayseri Caddesi'ndeki 13 parsel numaralı 302.50 m lik gayri menkulün ortaklığın gidcrilmesi suretiyle satışına, satışın Yozgat lcra MUdürü'nce yapılmasına karar verildiğinden bilirkişiler marifetiylc mahallen kıymeti takdir ettirilraiş, 21.093.264 TL. degerinde olduğu belirtilmiştir. Mevcut adresinize gönderilen kıymete dair tebligat adresi ni/.in meçhul olduğundan işlemli olarak iade edilmis, zabıtaca yapılan araştırmada sonuçsuz kalmıs işlemlerin ilan yolu ile tebliği gerekmiştir. Gayrimenkulün birinci satışı 21 Mayıs 1991 Salı günü saal 14.00'ten 14.30'a kadar Yozgat lcra Dairesi mUdürlük odasında, yapılacak %75 gerçekleşmediğinde aynı yer ve aynı saatlerde ikinci satışı 31 Mayıs 1991 Cuma güntl yapılarak takdir edilen bedelin %40'ını bulması vc satış giderlerini geçmek şartı ile en çok fiyat verene ihale edilecektir. Bedele karşı itirazınızı, kararı veren Sulh Hukuk Mahkemesi'ne 22 gün içinde bildirmeniz ve satıştan bilgi almanız ilanen tebliğ olunur. Basın: 46824 T.C YOZGAT SULH HUKUK MAHKEMESt GAYRİMENKUL SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TÜRKİYE VE ORTA DpĞU AMME İDARESt ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ LİSANS ÜSTÜ UZMANLIK PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR Enstitümüz 19911992 Akademik Yılı Kamu Yönetimi Lisans Üstü uzmanlık programına kamu görevlisi olup, yüksek öğrenim görmüş, askerlik dahil en az bej yıl kamu kesiminde çalışmış, 45 yaşını geçmemiş ve son üç yıl olumlu sicil almış olan ve bu süre içinde uyarma ve kınama cezalarından daha ağır bir disiplin cezasıyla cezalandınlmış olmayanlar arasından sınavla öğrenci alınacaktır. Sınav koşulları ve program hakkındaki açıklamaları içeren broşUr bakanlıklara, kurumlara, kuruluşlara, valiliklere, kaymakamlıklara ve il belediye başkanlıklanna gönderilmistir. llgilenenler bu bilgileri enstitüden sağlayabilir. Giriş smavları 14 Mayıs bajvurma tarihi 10 Mayıs ADRES: Türkiye ve Orta Genel Müdürlüğü 1 Nolu Yücetepe/ANKARA 1991'de yapılacaktır. Program için en son 1991 saat l7.OO'ye kadardır. Doğu Amme tdaresi EnstitüsU Cadde No: 8 Basın: 24773 TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ İSTANBUL MERKEZİ SUNAR YALNIZ 1 GECE İÇİN ÖZEL GALA Johann Strauss'un YARASA Yöneten: Hakan ALTINER Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları 4 Mayıs 1991 Cumartesi Saat 21.30 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BİLETLER TURKİYE YARDIM SEVENLER OERNEfil'NİN RUMELİ CAODESİ KAYMAKAMLIK ALTINOAKİ 0AİMİ SERGİSİNDEN TEMİN EOİLEBİLİR Tel: 147 52 58
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog