Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 188 24 24 İ Ş L E M :TAM AM ! Cumhuriy 67. Yıl; Sayı: 23956 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL. Teltfon Bankacılığında Mayıs 1991 Pe istanbuVdaki izinsiz yürüyüşlerde çatışma çıktu 3 polis ve lOgösterid hafifyaralandı. 600 kişi gözaltında Mayıs kovala ıııacası MMayıs İşçi Baymmı dün çeşitli etkinliklerle kutlanırken, özellikle Istanbul, yeryer izinsiz gösterilere vepolisle gösteridler arasında taşlı sopalı çatışmalam sahne oldu M ürklş 1 Mayis'ı salon toplantılan ile, Haktş panelyapamk kutlarken, birçok işyerinde işçiler değişik sürelerie iş bımktılar. & endikalı işyerkrinin büyük çoğunluğunda Türklşya da sendikabnn hazjtrladıklan 1 Mayıs bildirileri okundu, yeryer davulzurna eşliğinde halay çekilip cyunlar oynandı ŞEVKET YILMAZ: MASALLAR ÜLKESİNDE DEBDEBE HAYATI 3. Sayfada İNÖNU: ANAP HÂLÂ 1 MAYIS'TAN KORKUYOR 3. Sayfada MOSKOVA'DA GORBİ'YE PROTESTO 3. Sayfada Sultanhamam'da "Yaşasın 1 Mayıs" ve "Haklıyız, kazanacaftız" sloganları atarak yüriiyen grupla polU araunda çatışma çıktı. (Fotograf: Suat Kozluklu) Şok sürüyon Petrol ile şekeri, dün de demirçelik, elektrik, beyaz eşya, otomobil ve tüpgaz izkdi YETKİ TASARISIIM GERİ ÇEKTt Zaııüar yağmur gibi iııiyor kamu iktisadi teşekküllerine, Körfez krizi do Tekel urünlerine, sütten PTT jetonuna, tren ve layısıyla kaçınılmaz hale gelen zamları vapur biletlerinden şekere kadar zam yaptılar. Bu zam salgını 'sindirildikten' üç ay sonra, 'geciktirmeleri' talimatı verilmişti. Amaç, zaıen yüzde 60'ı bulacağı anlaşılan yıllık enflasyon ar yani önceki gün ikinci dalga başladı. Bu kez devtışını daha fazla yükseltmemekti. Böylece zam let in zam yapmasının nedeni Körfez krizi değil, lar, 1991'e taşınmıştı. Ocak sonunda Hazine ve ekonominin yaşadığı darboğaz nedeniyle uyguDevlet Planlama Teşkilatı, hükümete bir kamu lanmaya başlanan istikrar tedbirleri. Son bir aydır gündemde olan 'istikrar paketi' finansmanı raporu vererek, artık zamların yapılması gerektiğini belirtti. Böylece şubatın ilk en kolay maddesinden, yani KİT zamlarından günlerinde bir zam salgını yaşandı. Art arda üç başladı. 'Kemer sıkmak', kendi açıklarını kagün içinde, devlet kuruluşları gazete kâğıdından patınak zorunda kalan kamu yönetimi, kendi sine bağlı kuruluşlara zam emrini verdi. Böylece Tüpraş, Türkiye Şeker Fabrikaları, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye DemirÇelik lşletmeleri art arda emre uydular. Şeker: Türkiye'nin şeker 'tekeli' olan Türkiye Şeker l abrikaları AŞ, büyük bir darboğaz yaşıyor. Bu kamu kııruluşu, Türkiye'deki şekerpancarı üreticilerinin elindeki malı destekleme alım politikası gereği satın alıyor. Ancak bu alımı yapmak için bankalara sürekli borçlanıyor, (Arkası Sa. 17. Sü. 4'te) OzaPa, kardeş OzaVdan tavır Ekonomi Servisi Acı istikrar tedbirlerinin ilk adımı olan, 1991 yılının ikinci büyıik KlT zamları dalgası, özel sektörün de dün araya girmesiyle bir şoka dönüştü. Kamu kuruluşlannın önce 30 nisanda şeker ve petrol Urünlerine, sonra 1 mayısta demirçelik ürünleri ve elektriğe yaptığı büyük zamlara, dün aynca özel sektör de buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi ve otomobille katıldı. 1991 yılının ilk zam dalgası, şubat ayı başlarında yaşanmıştı. 1990 yılının son iki ayında, Yetki tasarısının genel kurulda önergelerle : genişletilmesini isteyen Cumhurbaşkanı özal, ; Bütçe Komisyonu Başkanı kardeşi Yusuf Bozkurt Özal ile Başkanvekili Kutay'ı Köşk'e çağırdı. Bozkurt özal, Köşk'e girerken üzerinin ve makam arabasının görevlilerce aranmak istenmesi üzerine geri döndü. Bozkurt özal, yetki tasarısının genişletilmesine karşı olduğunu belirterek tasarıyı geri çekti. ANKARA (Cumhtıriyet Biirosu) Cumhurbaşkanı Turgut Özal, yetki tasarısı nedeniyle, kardeşi Bütçe Plan Komisyonu Başkanı Yusuf Bozkurt Özal ile yine ters düştü. Cumhurbaşkanı özal'ın yetki tasarısının genişletilmesi isteğini görüşnıek Uzere önceki gün Çankaya Köşkü'ne çağrılan Yusuf özal, üzerinin ve makam arabasının güvenlik görevlilerince aranmak istenmesi üzerine tepki göstererek geri döndü. Yusuf özal, TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan yetki tasarısını da geri çekti. özal, Cumhuriyet muhabirinin sorusu üzerine yetki tasarısının genişletilmesine karşı olduğunu belirterek "Temel ekonomik düzenlemelerin kararnameler yoluyla yapılması anayasaya aykırıdır. Bu düzenlemelerin parlaınentoda yapılması gerekir" dcdi. Yusuf (Arkası Sa. 14, Sü. l'dt) ÖZAL, YENİ ZELANDA VE AVUSTRALYA'YA GİDİYOR 17. Sayfada Ingiliz askerleri Kaymakam Ülker'esilah çekti BUGÜN KİTAP Şemdinlrde gerginlik T a r l a k l a d ı l a r Şemdinli Kaymakamı Erdoğan Ülker, Türk askerlerinin yardımları yağmaladıkları iddiasını araştırmak için geldiği Yeşilova'da Ingiliz askerlerince tartaklandı. Bir grup tngiliz askeri de kaymakanıa silah doğrulttu. Dışişleri'ne çağrılan İngiliz Büyükelçilik müsteşarından olaya karışan 30 askerin geri çekilmesi istendi. İngiliz askerleri Şemdinli'den ayrıldı. Başbakan Akbulut, "Onların hareketleri bizim kontrolümüzdedir" dedi.10. Sayfada B ü y ü k t e p k l Şemdinli Kaymakamı'na yönelik saldırı, yurtta büyük tepki yarattı. SHP lideri tnönü, "Kontrolün hükümetin elinden çıktığını söylerken bu tür olayları kastediyorduk" derken, DYP lideri Demirel, "Türkiye yönetiminin hassasiyetini yitirdiğini biliyoruz. Olay zaten onun neticesidir" diye konuştu. Dalan da hükümeti 'vurdumduymazhk'la suçladı. Vatandaşlar kaymakama yönelik saldırıya tepki gösterdi. 10. Sayfada TÜRKİYE 'STINGER* FÜZESt SATIN ALIYOR. 10. Sayfada LONDRA, BM POLİS GÜCÜ İÇİN BASTIRIYOR EDİP EMİL ÖYMEN'ln haberl 11. Sayfada ABD'NİN KUZEY IRAK İÇİN T Ü R K İ Y E P L A N I URJK GÖLDEMİR'ln haberl 11. Sayfada RAFSANCANl: KÜRT DEVLETİNE K A R Ş I Y I Z 14. Sayfada ABRAMOVVİTZ: AMACIMIZ GÜVENLtĞt SAĞLAMAK 14. Sayfada "Hiçbir kifiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tamnamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önunde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zvrundadır." ANAP iktidarı "cezaevlerini hoşaltmak " amacıyla çıkardığı "Terörle Mücadele Kanunu"nda bu maddeye aykırı davrannuş ve cezaevlerindeki tuluklu ve hükümlüler arasında ayrım yapmıştı. Terörle Mücadele Kanunu 'nun şartlı sahvermeyi sağla*** (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) PALAS 36 cezaevinin konugu oldu. 1950, 61, 66, 74 ve 91 aflarından yararlandı B U G Ü N VE H ER P E R Ş E M B E 'SADDAM'LA ANLAŞTIK' Cezaevinde 46 yıl ABDULLAH PALAS1JS YAŞAMÖYKÜSIJ 1 9 4 2 Maraş'ın Pazarcık ilçesinde kavga ettiği kişiyi öldürdü. 1 9 5 0 Aftan yararlanıp tahliye oldu. 1 9 5 3 Kamyonunu yakan 4 kişiden 2'sini öldürdü. Cezaevine girdi. Cezaevinde diğer iki kişiyi de öldürüp, müebbete çarptırıldı. 1 9 6 1 Afla cezası 15 yıla indi. 1 9 6 3 Konya Cezaevi'nde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp, 9 kişiyi yaraladı. 135 yıla çarptırıldı. 1 9 6 6 Afla cezası 36 yıla indi. Sinop Cezaevi'nde bir mahkutnu yaraladı. 8 yıl daha ceza verildi. Gönderildiği Edirne Cezaevi'nde bir mahkumu öldürdü. 1 9 7 4 Af Yasası'yla tahliye oldu. 1 9 7 7 Gaziantep'te yeğeni, oğlunu öldürdü, kendi yaralandı. Bir süre sonra lstanbul'da yeğeninin eniştesi, kızkardeşi ve iki yakını öldürüldü. Bu olaydan suçlu bulunarak mahkum edildi. 1991 Afla 3. defa tahliye oldu. 14 Sayfada YARIN TV ~ ANAP kongresi 15 haziratıda ANKARA (Cumhuriyel Biirosu) Başbakan Yıldırım Akbulut, ANAP kongrcsinin 1516 haziranda yapılmasını istediklerini açıklarken, genel seçimin gelecek yıl olduğunu yineledi. Cumhurbaşkanı Turgut özal, bugün çıkacağı ve 10 gün sürecek olan Uzakdoğu gezisi öncesinde ANAP yöneticilerine anayasa değişikliği ve erken seçim Talabani: 6 ayda seçimlere gidüecek BBC televizyonuna demeç veren Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani, Bağdat yönetimiyle, Devrim Komuta Konseyi'nin dağıtılması ve 6 ay içinde serbest seçimlere gidilmesi konusunda görüş birliğine vardıklannı söyledi. 10. Sayfada Başbakan Yıldırım Akbulut 6 veya 7 mayısta toplanacak ANAP MKYK'da büyük kongrenin 1516 haziranda yapılmasını isteyeceğini söyledi. konusunda bir işaret vermedi. Bunun üzerine DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in ana(Arkası Sa. 14. Sü. 2'de) ŞARTLI T A H L İ Y E Y E 2. DAVA 5. Sayfada MUHALEFET MEYDANLARA ÇIKIYOR 14. Sayfada [ymvuuıU kar «ıdifU Ur ıta itui%u *tr*r trlun «o«uk un gıcıll l i n i i ı t « u l t UOMa ylfum ıçlrUın Hljr BdUUa OıHUM IHMoai lurımlyli •trmda IW? »• IıMtarı'U |»c«itr Y AR H ER N VE C U MA OLAYLARIN ARDENDAKI Adaletin GereğL. GERÇEK İstanbul 2 NoJu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi ve Ankara 4. Kolordu Komutanlığt 2 NoJu Askeri Mahkemesi, "TerörleMü cadele Kanunu"nun geçici 4'üncü madde, birinci fıkru, 'a' ve 'b' bentlerinin "iptali" için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Başvurunun gerekçesinde, adt geçen maddenin ilgili fıkra ve bentlerinin anayasanm 10'uncu maddesine uykırı olduğu belirtildi. 82 Anayasası'nın 10'uncu maddesi "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düsünce, felsefi inanç, dil, mezhep ve benzerlsebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önunde eşittir" diye yazmakta ve şöyle sürmektedir: • Akyol'dan istifa iması Milli Eğitim • Air France hava boşluğunda Saddam Bakanı, Kuran kurslanna ortaokul staiüsü Hüseyin 'in Fransız Havayolları 'na maliyeti, kazçındırılmasma karşı çıktı. 4. Sayfada 3.35 milyar frank civarında oldu. Ekonomide • Ünlii oyuncular bir arada Starl 'de • Blucin, tekstilin gözdesl Blucin salgını saat 22.40'ta yayımlanacak 'Kumarhane' 'denim' üretiminde patlama yarattı. Ekonomide filminde Victoria Principal güzel bir • Biz oynadık, onlar kazandı A Milli kumarhane sahibesini canlandırıyor.ö.Sayfada Futbol Takımı, tngiltere karşısında 2. yarıda tek kale oynadı, ama şanssızlığını bu • Capra'dan güldürü klasiği 'Arsenik Kurbanları', TV3 'te saat 22.00 'de. 6. Sayfada karşılaşmada da yenemedi. Sporda • Güzellik uçuruma çağırıyorsa Burhan • Çizme'nln yıldızlan Uygur'un resim sergisi, 24 mayısa kadar sönüyor Itatyan futbolunda Kile Galerisi'nde açık kalacak. 7. Sayfada nülyariık ayakların başarısız m İTÜ sanatçı el ele İTÜ Vakfı. kız olmaları, taraftarlarda hayal öğrenci yurdunun yapımı için çeşiıli kırıklığı yaratıyor. sanat etkinlikleri düzenledi. 7. Sayfada Juventus'a 50 milyar TL'ye transfer olan Baggio da • Yiiksek voltajda kısa devre Oliver Luke bunlardan biri.Arka Sayfada Dörtlüsü bugün lstanbul'da çalıyor. 7. Sayfada UĞUR MUMCU GOZLEM Eşitlik. TRT'den kimler, ne ölçüde yararlanıyor? izmir Milletvekili Akın Gönen'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın bu yanıtı, TRT yöneticilerinin "görevlerini kötüye kullandıklarım" ortaya koyan bir suçüstü tutanağı gibidir. 21.5.199027.3.1991 arasında, Cumhurbaşkanı Turgut özal, radyoda 11 saat 19 dakika konuşmuş; TV'deki konuş(Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog