Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank gençlik içîn "Genç" dergisini çılcardı. CumhurİYet 68. Yıl; Sayı: 23973 Kurucusu: Yuous Nadi DEMIREL: ÎNÖNÜ: 1 Genç Parnukbank Türk gen.çlrainin bayramını kutlar " v "A PAMUKBANK iyi ba nkad ı r Paris'ten FENERBAHÇE Muhalefet öfkeli Akbulut kimin uşağı? Demirel ülkeyi yönetenlerin "selahiyetsiz" insanlar olduğunu vurgularken de "Bir punduna getirdik her isteneni yaptık, diyor ülkenin başbakam. Her isteneni uşak yapar" diye sordu. TÜREY KÖSE 4 Sayfada 1500 TL <KDVdahıi) 19 Mayıs 1991 Pazar Montmartr^de Ahmet imzalı resimler MİNE G. SAULNIER Ahmet Oğuzer, Paris'teki yaşamına Ahmet imzalı resimlerle başlamış ve bir süre sonra bir bakmış ki Jacques imzalı Yugoslav'ın resimleri daha iyi satıyor, başlamış resimlerini Pascal diye imzalamaya... Halk hanedana hesap soracak Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve ailesini "hanedan" diye niteleyen lnönü, "Halkın gücü, hanedamn gücünden, kat kat üstündür. Halkın gücü ile hanedan, sabun köpüğü gibi dağılacaktır" dedi. lnönü, Cumhurbaşkanı'nın halkın karşısmda yer aldığım vurgulayarak "Hanedan işte budur. Biz hanedandan Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurtulduk, Türkiye'den çıkardık. Ulusal egemenliği kurduk. Şimdi tekrar gelmesine izin verecek miyiz" diye sordu. UMİT ASLANBAY'ın haberl 5. Sayfada I Berlin'den Geçmiş zaman olur ki hayali cihan deger FenerMn ışığını kimsöndürdü? Takımın sosyal tesislerinde bir taraftan kâğıt oynanıyor, bir taraftan Fener konuşuluyor. ABDÜLKADİR YÜCELMAN, Fenerbahçe yönetimini anlattı. Cinin mi var Ahmet Hoca'ya git DtLEK ZAPTÇIOĞLU Ahmet Hoca, Berlin'in en ünlü üfürükçüsU, muskacı hocası. Almanya'nın her yerinden Türkler cinlerinden kurtulmak için ona gidiyor. ANAP'ta Akbulut Yılmaz, Tuncer ve Güzelyurt gezilerine hazırkmıyor Adaylar yollara dtiştiyor 1516 hazirandaki büytik kongrede çekişecek adaylarm partililerle yapacakları toplantılarda " ANAP'ta birlik beraberlik" konusunu işleyecekleri bildirildi. Geçen çarşamba akşamı milletvekilleriyle sohbet ederken "destekleyeceği adayı 10 güne kadar açıklayacağını" söyleyen Cumhurbaşkanı özal'ın, "eğer kararmdan dönmezse" kaf asmdaki adayı bu hafta sonuna kadar kamuoyuna duyurması bekleniyor. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) ANAP'ta büyük kongre yarışı Anadolu'ya yayılıyor. Genel başkanlığa adaylığını koyan Başbakan Yıldırım Akbulut, Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer, Mesut Yılmaz ve Hasan Celal Guzel çeşitli illerde toplantılar yapmak uzere yurt gezisine çıkmaya hazırlanıyorlar. Dün yurda dönen Başbakan Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan destek isteyeceğini, ancak herhangi bir söz almasa da başkanlık yarışını bırakmayacağını söyledi. Adaylar, partililerle yapacakları toplanülarda "ANAP'ta birlik beraberlik" konusunu işleyecekler. Cumhurbaşkanı Özal'ın eşi, İstanbul İl Başkanı Semra Özal'ın genel başkanlığa "bu dönem" aday olmayacağını ilk kez açık bir biçimde ifade etmesı, ANAP kuhsini hareketlen Yöneticiler nediyor? Metin Aşık: Hepimiz suçluyuz. Aziz Yılmaz: Suçlu Kadıköy Grubu. Kâzım Bayülken: Suçlu Birleşik Cephe. 15. Sayfada dirdi. Kimi ANAP'hlar, "Semra Hanım bugün için aday değilim diyebilir. Ancak onumiizdeki gunlerde şimdikinden daha fazla aday çıkar, Cumhurbaşkanı bu adaylara 'Aranızda anlaşın, biriniz için feragat edin' derse, adaylar da anlaşamazsa (Arkası Sa. 19, Su. 4'de) Korfu'dan Plastikten oluşmuş bir cennet LALE FtLOĞLU Cafelerin önünde sayısız genç kız ve erkek sahnmaktadır. Bir o kadar da motosiklet park edilmiştir. Çoğunluğu mini etekli, cilveli kızların buzlu kahve yudumladıklan cafeleri Türkiye*de olduğu gibi "plastik" basmıştır. 1 ÖZAL: SENDİKA İŞÇİ Ç1KARMAK İÇİN ANLAŞT119. Sayfada Irak Kürtlerî BM'yi bekliyor Dohuk'tan Irak askerlerinin geri çekilişi stirtiyor. ABD'lüer moral bozmak için dev hoparlörlerle Jimi Hendrix dinletiyor. Halk ise tüm olan biteni izliyor. Tek dilekleri kaçan akrabalarmın geri dönmesi ve yaşamlarını bjr düzene koyabilmek. IVIübarek Ankara'da VEDAT YENERER DOHUK Irak askerleri Kuzey Irak'ın en önemli yerleşim bırimlerınden biri olan Dohuk'tan dün sabahtan itibaren çekilmeye başladı. Bu arada Irak'ın Dohuk'a giden bir yolu açmasıyla dağlarda bekleyen sığınmacıların kente gelmeleri bekleniyor. Birleşik Kürt Cephesi Kuzey Irak Sorumlusu Dr. Kemal Kerküki, Dohuk'a, yapılan anlaşmalar gereği muttefik askerlerin girmeyeceğini, onlann yerine BM görevlüerinin kentte guvenliği sağlayacağını söyledi. Dohuk kentine dun ilk kez iki gazeteciyle birlikte Cumhuriyet de girdi. Türk sınırına yığılan yuz binlerce Kuzey Irakhnın geri dönuşleri muttefik askerlerce oluşturulan güvenlik bölgeleri(Arkası Sa. 16, Su. J'de) Cumhuriyet Dohuk'ta TUTUKLU VE HÜKUMLUYE ACI HABER Terör suçlusıına açık göriiş yok Adalet Bakanhğı'nca Terörle Mücadele Yasası çerçevesinde yayımlanan genelgede "Disiplin cezası alanların, tlrar eden veya firara teşebbüs edenlerin, firar etmek amacıyla tünel kazanların veya duvar delenlerin, cezaevi idaresine karşı isyan edenlerin, anarşi ve terör suçlanndan hükümlü ve tutuklu olanların" açık görüşten yararlanamayacağı bildirildi. TURAN YILMAZ ANKARA Adalet Bakanhğı'nca yeni açık göruş kurallarının belirlendiği genelgede, Terörle Mücadele Yasası çerçevesinde, "anarşi ve terör suçlanndan hükümlü ya da tutuklu olanların" açık göruş yapamayacağı bildirildi. Siyasi tutukluların avukatlan, genelgenin iptali için Danıştay'a başvurdular. Başvuruda, bu genelgeye dayanak oluşturan Terörle Mücadele Yasası'nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidilmesi istendi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce 8 Mayıs 1991 tarihinde hazırlanarak tüm cumhuriyet savcılıklarına gönderılen genelgede, açık göruş uygulamalanndan şu durumda olanların yararlanamayacakları belirtildi: "Her ne sebeple olursa olsun, disiplin cezası alanlar, firar eden veya firara teşebbüs edenler, firar etmek amacıyla tiınel kazanlar veya duvar delenler, cezaevi idaresine karşı isyan edenler, 12 Nisan 1991 gün ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 16. maddesi gereğince anarşi ve <Arkası Sa. 16, Su. 3'de) New York'tan Kraliçenin ABD çıkarması ŞEBNEM ATİYAS İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 40 kişilik maiyeti, Earl Grey çayı, tereyağh bisküvileri, kuştüyü yastıklan ve paha biçilmez mücevherleriyle birlikte Amerika'daydı. 10. Sayfada Gündem Ortadoğu Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Cumhurbaşkanı Turgut ÖzaPın konuğu olarak dün Ankara'ya 15 saatlik bir çahşma ziyareti yaptı. İki ülke yetkilileri arasındaki görüşmelerde Ortadoğu'daki barış ve karşıhkh anlaşmalar ağırlıklı yer tuttu.11. Sayfada PAZAR KONUĞU İZMİR BELEDÎYESt BUGÜN PLAKET VERÎYOR PABLAMENTO IÇtN SANDIK BAŞ1 Yılın Atatürkçüsü' Nadîr Nadi^yc tören Izmir Anakent Belediye Meclisi Başyazarımıza İzmir halkınm şükran duygularını dile getiren bir yazı sunulmasını ve kent merkezinde Milli Kütüphane Caddesi olarak arulan caddeye de adının verilmesini kararlaştırdı. (Cumhuriyet Ege Bürosu) tzmir Anakent Belediye Meclisi'nce "Yılın Atatürkçüsü" seçilen Başyazarımız Nadir Nadi'ye plaketi bugun 15.30'da gazetemizin Istanbul'daki merkezinde törenle verilecek. îzmir Anakent Belediye Meclisi, Nadir Nadi'ye İzmir halkının şükran duyguiannı dile getiren bir yazı sunulmasını kararlaştırdı. Anakent BelediyeMecüsi'nin 7 Mart w Rum Kesimi'nde 'sessiz' seçim 56 sandalyeli Rum Parlamentosu'nda siyasi partilerin dengesini belirleyecek seçimlerdeki tansiyonun düşükJüğü iki nedene bağlanıyor: 1 Parti liderlerinin bu seçimlerde açık toplantılardan çok radyoTV'den halka seslenmesi. 2 Başkanlığı etkilemeyeceği için halkın vereceği mesajm pek öneminin bulunmaması. STELYO BERBERAKİS LEFKOŞA (Rum Kesimi) Kıbrıs Rum kesiminde bugün yapılacak milletvekili seçimleri, Rum Parlamentosu içindeki siyasi partilerin dengesini belirleyecek. Kıbrıslı Rumlann "Kıbns sorunu" konusunda izledikleri siyaseti etkilemekten uzak görunen bu seçimlere karşı gösterilen ilgi oldukça az. 381177 seçmen, Kıbrıs Rum kesiminin 6 seçim bölgesinde oy hakkını kullanacak. Bu seçimlere irili ufakh 7 parti katılıyor. Partilerin en büyüğü şu anda Glafkos Klerides'in sağ eğilimH partisi "Demokratik Uyan" (DISI)... tkinci sırayı alması beklenen parti ise Yorgo Vasiliu'nun başkanhğmı destekleyen Komünist AKEL... Eski Başkan Spiros Kipriyanu'nun partisinin (DIKO) ise bu seçimlerde oy kaybma uğraması, ancak 3. sırada yer alması bekleniyor. (Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) TURGUT KAZAN Anti terör yasası kabus gibi İ S T A N B U L BAROSU BAŞKANI.YENİYASAYI Y A Z A R I M I Z A LI 1 2 . tZMtR 1991 gunü yapılan oturumunda Başyazarımız Nadir Nadi oybirliğiyle "Yılın Atatürkçüsü" seçilmişti. Kent merkezinde Milli Kütüphane Caddesi olarak anılan caddeye Nadir Nadi'nin adının verilmesi öngörülmüştü. Bu arada perşembe gunü olağanüstu toplanan Anakent Belediye Meclisi, Nadir Nadi'ye İzmir halkının şükran duygula(Arkası Sa. 16, Sü. 3'de) SİRMEN'E ANLATTI S a y f a d a BUGÜN 1991 TftMs» güzeli Pınar Özdemir'in ^ g d e r e c e y e gjremediği Kâinat Güzdlik Yanşması, Meksikah Jupita Jones'in zaferiyle bitti. Yanşmada Hollandalı Paulien Huizinga ikinci ve Sovyetler Birliği'nden Yulia Lemigova üçttnctt oldular. (Fotoğraf: AFP) 3. Sayfada 19 MAYIS'TA ÖZAL'A PROTESTO 16. Sayfada Her pazar Cumhuriyef1e blrtlkts kurumları, spor yerıni sapta yona ulaştı, tl Başkanı, belediye en iyi ve tartışılmaz alan alanlan, kulüpleri OLAYLARIN yacakdunyasındakıHerkes biliyor yapan gençlik spor çoğaldt; spor Istanbulgirmeyin" diye uyardı.başkanlarını dün oynanan maçlarda, F.Bahçe, Antep'i 20, GOZUM Bursa da Ankaragücü'nü 10 yendi. Sporda 5. Sayfada saym arttı. Buna 'Kulise olimpiyatlardır. ı Vahşl ormanlardan • Mavi ki ulkemiz olımpiyat göstergelekarşm ARDENDAKI rinde sılınmiştır. Üstelik bundan olimpiyatlar dunyasmdan Kadar'ın Otel TV2 de ekrana gelecek John UĞURMUMCU jmoda dünyasına yönetmenliğini yaptığı dizide, David neden silındiğimızi acıyla du • SHP'de llçe kongrelerl sürüyor • Fenerbahçe ve Bursa galip 1. ligde GERÇEK 19 Mayıs 1991... kırk yıl once durumumuz bu şunmek gerekir. Dunkü sömürgunkü gibi değilken Turkiye'ye geler bağımsıztıklarım kazanarak altın madalya kazandıran, îstik devletlerıni kurmuş ve sporlalMarşı'm olimpiyat forumun da adlannı duyuracak duzeye da dinletmek yeteneğini göste gelmişlerdir. Turkiye niçin bu ren sporcularımtz vardı. Şimdi okadar geri kalmıştır? gunler bir duş gibidir; ancak 19 Mayıs'ın bir anlamı da belleklenmizde tatlı anılar ola "gençlık"te odaklantyor. Bu açıdan Türkiye'nin olumsuzluk Bugün 19 Mayıs. Gençlik ve rak izlerini surduruyorlar. Oysa aradan geçen sürede yollannda yuruduğti söylenebiSpor Bayramı!.. Spor konusunda ozel birfıkir Turkiye goreceli biçimde zengin•kkk ileri sürecek değiliz Türkiye'nin leşti, nufus patlamasıyla 57 mil(Arkası Sa. 19, Sü. l'de) lAfrika'mn o kendine özgü Wamer, Rex Evehart oynuyorlar. 6. Sayfada renklerini, desenlerini • VVestern meraklılarına TV3'te \kullanıyor modacılar. yayımlanacak olan John Guillermin'in 'El [Afrika'nın büyiisüne Condor' adlt 1970 yapımı fılmi western kapılmayan modacı yok meraklılan için kaçırümamah. 6.Sayfada Igünümüzde. Arka Sayfada • Saddam'dan Kürtlere özerkllğe evef • Sözcükler ve gövdeler Uluslararası Kürdistan Demokratik Partisi lideri îstanbul Tiyatro Festivali'ne iiç yabancı, Mesut Barzani, Irak yönetimi ile ilke anlaşmasına varıldığını açıkladı. 11. Sayfada yedi yerli topluluk katılıyor. Arka Sayfada • Yenl bir alışverlş 5 milyar liraya mal olan • istanbut'da bombalı saldırı Beyazıt'ta korsan gösteri yapan bir grup belediyeye ait ve 5 bin m' alana yayılan Migros Atrium'da 30 bin çeşit ürun satılıyor. Arka Sayfada iki aracı ateşe verdi. 16. Sayfada Eriyen ANAP... Bir ormanın içinde bu ormanın büyüklüğü küçüklüğü anlaşılmaz. Tavla oyunu da dışarıdan daha iyi görünür. ANAP'ın eridiğini ANAP'ın içindekiler pek göremiyorlar. Bu erimeyi, bu çöküşü ANAP içinde görenler de var. Var ama onlar da seslerini çıkarmamayı yeğliyorlar. ANAP'ın güneş görmüş kar gibi eridiğini görenlerin ba(Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog