Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank'ın yarışma programı Penaltı91 her Pazar 16.40'daTV2'de! Penaltı'yı kaçırmayın! PAMUKBANK %t «ı Cumhu 68. Yıl; Sayı: 23972 Prof. Dr. Emre Kongar: Yakında seçim yapılması halinde parlamentoya dört parti girer ve büyük olasıhkla bir. DYPSHP koalisyon hükümeti kurulur. Siyasi istikrar ve demokratikleşme açısmdan böyle bir hükümet ülkeye yararlı da olur. Prof. D r . t s t ü n Ergüder: Türk seçmeni bugüne kadar hiç görülmedik ölçüde uçarı. Sağın iki partisiyle solun iki partisinden oluşan dörtgenin içinde oy kaymalan görülebilir. ĞönS| Üyesi Kartı'nız Pamukbank'ta. Tarattara selam: İşlem tamam! BANK24 İ Ş L E M T A M A M ! Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL<KDVdaM)\% Mayıs 1991 Cumartesi Ufukta koalisyoıı Devlet başkanı bunalımı Dıs Haberler Servisi Yugoslavya'nın güçlü merkezi otorite tarafından yöneülmesım sa vunan cumhuriyetlerle, gevşek b'r federasyondan yana olan cumhuriyetlerin arasındaki iktidar savaşı sonucu patlak veren "başkanlık bunalımı" üçüncü gUnunu tatnatnlarken, dun öğleden sonra krizi ortadan kaldırmak uzere yeniden bir araya geien Başkanlık Konseyi bir karara varamadan dağüdı. Yetkililer, Yugoslavya'nın Slovenya, Hırvatistan ve Makedonya cumhuriyetleri hderlennın toplantıyı terk ettiklerini kaydettiler. Sırası gelmesıne rağmen, Hırvatistan Devlet Başkanı Stipe Mesiç'in, Yugoslav Devlet Başkanı olmast konusunda oybirliğine vanlamaması üzerine Yugoslavya'da çarşamba akşamından beri devlet başkanı bulunmuyor. Toplantıdan sonra Hırvatistan televizyonuna bir derneç ve Siyaset bilimciler, hiçbirpartinin tek başına iktidar olamayacağı görüşünde FENERBAHÇE P r o f . D r . Yılmaz E s m e r : Seçraenlerin partilere bağlıhğı zayıfladı. Bu yüzden seçmen tercihlerinde aynı borsa değerlerinde olduğu gibi günlük kaymalar olabiliyor. Bu durum, demokratik rejimin istikrarı açısından olumlu görülebilir. Bttlent T a n l a : Parlamento üç irice (DYP, SHP, ANAP) ve iki küçük (RP ve DSP) partinin temsilcilerinden oluşacak ve koalisyon hükümetleri kaçınılmaz o l a c a k . ŞAHİN ALPAY'ın yazısı16. Sayfada Yugoslayya'daki kriz büyüyor ANAP'ta adaylar kongreye yükleniyor Başbakan Akbulut, bölge toplantıları yaparak 'ANAP'ı parçalanmaktan ben kurtardım', 'birleştirici rolü oynadım' temalarını işleyecek. Ulaştırma Bakanı Tuncer, kongre çahşmalannı daha rahat sürdürmek amacıyla makam odasını değiştirdi. Tuncer, yurt gezisine çıkacak. Hasan Celal Güzel, 'ANAP'ta 4 eğilim yok, tek eğilim var, o da sandalye' dedi. Devlet Bakanı Taşar, özal'ın işaretini bekleyeceklerini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) ANAP'ta kongre kulisi hareketleniyor. Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'ın kafasmdaki genel ba^kan adayını henüz açtklamamasına karşm, Başbakan Yıidınm Akbulut, Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer, Mesut Yümaz ve Hasan Celal Güzel, kongreye "var güçleriyle asılmaya" hazırlanıyorlar. Akbuiut, Uzakdoğu gezisi dönüşü bölge toplantıları düzenleyecek. Akbulut, kongre için de dar (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) «« Sarı Lacivertliler tarihinin en kara yılım yaşıyor Neden bu haledüştü? Milyonların sevgilisi Fenerbahçe nasıl yönetiliyor? Fenerbahçe'de tüzük destekli emekli iktidarı Sarı Lacivertli kulübe üye olmak kolay mı? Yugoslavya'nın güçlü merkezi otorite tarafından yönetilmesini savunan cumhuriyetlerle gevşek bir federasyondan yana olan cumhuriyetlerin arasındaki iktidar savaşı sonucu patlak veren "başkanlık bunalımı" üçüncü gününü tamamladı. Sırası geldiği halde Devlet Başkanı olamayan Hırvatistan Devlet Başkanı Stipe Mesiç, kendisini ttlkesinin anayasal başkanı olarak kabul ettiğini söyledi. ren Hırvat başkanlık adayı Stipe Mesiç, ülkede başkanlık sisteminin otomatik olarak döndüğünu beiirterek, "Kendisini ülkenin auayasal ba^kanı olarak kabul ettiğini" söyledi. Yugoslavya'nın kurucusu Josef Tko'nun milliyetçilik akımlarını dizgınlemek amacıyla oluşturduğu Başkanlık Konseyi'ne kimin başkanlık edeceği sorunu hâlâ çözulemedi. Hangi cumhuriyetin davranışmın ulkeyı parçaladığı tartışması yapılırken, devlet başkanlığı koltuğuna üçüncü günün sonunda da kimin oturacağı saptanamadı. Çarşamba günu boşalan başkanlık koltuğuna Hırvat Stipe Mesiç'in geçmesi Sırbistan, Voyvodina ve Kosova temsilcilerinin oylan ile engellenmişti. Karadağ temsilcisi oylamaya katılmamış(Arkası Sa. 19, Su. 7'de) BUSH, ORTADOĞU'DA BARIŞTAN UMUTLU 10. Sayfada Yarın Cumhuriyet'te Güneydoğu'da acı tablo 5 ayda 9 polîs öldürüldü 1990 yıb içinde polis ve Silahlı Kuvvetler bünyesinden 11 güvenlik görevlisi suikasta uğradı. Üst düzey bir emniyet yetkilisi, "Türkiye'de terörle mücadele yalnızca polise bırakılıyor. Yasadışı örgütler polisi bu mücadeleden yıldırmak istiyor, ancak teşkilatımız samkları yakalamak için canla başla çalışıyor" dedi. tstanbul Haber Servisi Istanbul'da önceki gece iki ayrı silahlı saldırıda, Bakırköy Ekipler Amirliği'nden bir komiser yardımcısı ve bir polis ile Fulya'da emekli bir komiserin öldürülmesi emniyet örgütünde derin üzüntü yarattı. Polis ekipleri, sanıkların yakalanabilmesi için her yerde yoğun arama ve operasyon düzenliyor. Kuşkulu görülen çok sayıda kişi gözaltına alındı. örgütlerin eylem olasılığına karşı emniyet amirlikleri ve karakol önlerindeki korumalar ile devriye gezen ekip otolannda bulunan görevlilerin dikkatli olmaları için sık sık uyanldıkları belirtildi. tstanbul'da görevli üst düzey bir emniyet yetkilisi, terörle mücadelenin yalnızca polis örgütüne bırakıldığını beiirterek yasadışı örgütlerin bu tür eylemlerle polisi yıldırmaya çahştıklannı söyledi. Emniyet Mudurü Mehmet Ağar ise saldırganların yakalanması için yoğun çalıştıklarını kaydetti. Bu arada, 1990 yılı içinde polis ve Silahlı Kuvvetler üyelerinden oluşan 11 güvenlik görevlisi öldürülürken suikast sayısı 1991'in ilk 5 ayında ll'e ulaştı. Mecidiyeköy ve Bakırköy'de yasadışı sol bir örgütün gerçekleştirdiği bildirilen saldırılarla ilgili soruşturma sürüyor. îstanbul Siyasi Şube Mudurluğu Devlet Büyükleri Koruma Bölümü'nden emekli olan üç çocuk babası Şamil Kasap ile Bakırköy Bahçelievler'de ekip otosuna otomatik silahla yapılan saldırıda yaşamını yitiren Hasan Erkan (45) ve Hüseyin Kavaklı'nın (28) cenazeleri Adli Tıp Morgu'na kaldmldı. Çapa Tıp Fakultesi'ne kaldınian yarah polis memuru Tev(Arkası Sa. 19, Su. 3'te) TERÖRISTLER KORUCU IstanbuVda güvenlik güçlerine silahlı saldırüar 199Vde artış gösterdi spor olanağı sağlayan yaz okullanna ilgi giderek artıyor. Çeşiüi kulüplerin oluşturduğu yaz okullannda yüzmeden baskete, baleden bilgisayara kadar birçok alanda kurs veriliyor. Kurs ttcretleri 30 bin liradan başlayarak 3.5 milyon liraya kadar uzanabOiyor. Beden Terbiyesi Spor ANAP lstanbul ll Başkanı Okulu'nun kurslan ise ücreısiz. Beden Terbiyesi lstanbul tl Müdiirü Sabri Sadıklar, "Ozel spor Semra özal genel okullanna para veremeyen ve tatile gidemeyen, günlerini sokakta geçiren çocuklara spor yapbaşkanhğa adayhğıru ma alıskanlıgı ve zevki vermek istiyoruz" diyor. FİGEN ATAtAY'in haberl Arka Sayfada koymayacağmı beiirterek "Içiniz rahat olsun" dedi. AYŞE YILDIRIM Haydi çocuklar yaz okuluna n s a S Semra Ozal: Sürprîz yok, aday değilim ÖLDÜRDÜ 19. Sayfada TEĞMEN'İN AŞK CİNAYETİ 15. Sayfada ANAP lstanbul II Başkanı Semra Özal, Cumhuriyet muhabirinın sorusu uzerine ANAP Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Özal, "Ben yokum. Donıip dolaşıp aynı soruyu soruyorsunuz. Semra Hanım son anda çıkıp bir sürpriz yapar mı diye bekliyorsunuz. Ama son anda surpriz yapmayacağım. tçiniz rahat olsun" dedi. Semra Ozal, dun akşam kalmakta olduğu Çırağan Sarayı'nda ANAP genel başkan adaylarından Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer tarafından ziyaret edildi. Semra Ozal, bakanlar, milletvekilleri ve ilçe başkanlarını (Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) Haber Merkezi Doğu ve ni söyledi. Güneydoğu Anadolu'nun bir Güney tileri Büromuzun habölümünde önceki gün sabaha berine göre Mervan çayının taşkarşı meydana gelen sel ve su ması sonucu su ve sel baskınıbaskmlarından ölenlerin sayısı na uğrayan Elazığ'ın Ancak il33'e yükseldi. Kaybolan 23 ki çesinde dunden bu yana 9 kişisinin aranması ile yerleşim bi nin cesedi bulundu. Cesetlerden rimlerînin kesilen karayolu ula 4'u Diyarbakır'ın Eğil ilçesinin şımı, elektriğin sağlanması ça Sarmaşık köyu yakınlarında lışmalari devam ediyor. Telefon Dicle nehrinde bulundu. Arıbağlantısı ise dun akşam sağ cak'ta bulunanlardan 4'ünün landı. Elazığ'ın Arıcak ilçesine (Arkası Sa. 19, Su. l'de) henüz ulaşılamadı. Bayındırlık ve Iskân Bakanı BUGÜN Cengiz Altınkaya, yaptığı açıklamada, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyamaıi'daki sel afetinden etkilenen yurttaşlara her türlu yardımm anında yapılmaya çahşıldığını bildirdi. AA'nın haberine gore afet ekiplerinin olay yerine ulaştıklarını ve çahşmaların hızla surduruldüğunu belirten Altınkaya, sel felaketinden etkilenen illere 300 milyon lira ve çadır gönderildiCousteau ile ğini söyledi. Altınkaya'nın verdiği bilgiye Türkiye üzertne göre bakanhğa bağlı DSİ, Ka Denizlerin ünlü rayolları ve İller Bankası ekip araştırmacısı Kaptan leri, selden hasar gören kentle Cousteau'nun, sualtı rin yol, içme suyu ve kanalizas filmleri belgeselcisi Haluk yon şebekelerinin onarım çaiış Cecan'a Türkiye için malarını surdurüyor. Karayol söyledikleri larına bağlı ekipler, ulaşıma kapanmış yolları açmak için ça Cinsiyeti belirleyen genin bulunmasının ve cinsiyeti lışmalara başladı. Bayındırlık ve Iskân Bakanı değiştirilen fare Ricky'nin Altınkaya, sel felaketinden olen öyküsü. vatandaşlara Tann'dan rahmet dilediğini beiirterek kayıplarm B U G 0 M V E H E R en kısa sürede telafi edileceği C U M AR T E S I Selde 33 ölü Siyaset /5 Dış polltlka/11 Kurtler /14 Sinema / 20 Demirel: Ey ahali sesinizi cıkartın Ali Sirmen/ Hikmet Çetinkaya Gorbaçovtemel sektörlerde grevleri yasakladı Sorunun çözümü demokraside yatıyor • En 'dlşi' hükümet Fransa Başbakanı Edith Cresson'un açıkladığı yeni kabinede beş kadın bakan yer alıyor. 11. Sayfada • Dört yanımız lastik Binek otomobil üretiminde ortaya çıkan patlamaya bağlı olarak 1991 yılında lastik talebinin 5.5 milyon adede ulaşması bekleniyor. Ekonomide • Okur kitaba koşuyor Cumhuriyet Kitağ Kulübü ile Beyoğlu Belediyesi'nin işbirliği • sonucu Mis Sokak'ta düzenlenen Kitap Günleri büyük ilgi görüyor. 15. Sayfada • Fenerbahçe'nln yarısı satısta uaşaryşız bir sezon geçiren SarıLacivertliler yeni sezon için operasyona başhyor. Sporda • 'Yabancı yasağı şart' tkinci kez yılın kalecisi seçilen Beşiktaşlı Engin, Türk kalecilere şans tamnmasmı istiyor. Sporda Cannes: 'Et' filmi şok yarattı • Köpekler Sam Peckinpah'ın ünlü filmi 'Köpekler', yönetmenin şiddet içeren, gerilim dozu yüksek bir yapıtı. 6. Sayfada • Türk sineması Kongresi'nden önce Yıldırım Akbulut'un des Yönetmenliğini Tunç ANKARA Turgut Özal, 1989 kasımında Çankaya'ya çıkarken partısinin başma teklenmesını isterken şöyle der: Başaran 'm yaptığı "Sizden son defa benim istediğimi yapma 'Uçurtmayı Vurmasmlar' gelecek politikacıda görrnek istediği niteliklerı, basına da yansıyan bir söyleşisınde şöy nızı istiyorum. Bu bir geç/ş dönemidir. Akbu filıninde başrolleri Nur lut'u seçin. Başansız o/ursa, iki yıl sonra is Sürer ve Ozan Bilen le sıralar: "Dış dünyayı tanıyan, ılımtr, yabancı dil bi tediğinizi seçersiniz. Bir daha işinize karışma oynuyor. 6. Sayfada yacağım." len, çağdaş ve karizması olan..." • Sahneye sığmayan roman Yaşar Kemal'in Öyle der, ama bugün yıne genel başkan Ortadirek adlı romanmı sahneye uyarlayan Böyle der, ama şapkadan Yıldırım Akbulut çıkar. Mehmet Ulusoy, Franstz ele$tirmenlerden (Arkası Sa. 19, Su. l'de) Yine Turgut özal, 1989 sonundaki ANAP bu kez olumlu not alamadı. 7. Sayfada • 19 Mayıs'a alternatif kuüamaBoğaziçi Üniversitesi'nin Sanat Bayramı 1924 mayıs HASAN CEMAL arasmda gerçekleştirilecek. 7. Sayfada ANAP'lı Notlar... acm UGURMUMCU Atilla Dorsay Buna da Alışıldı ... İstanbul'da önceki gün bir emekli başkomiser ile iki polis öldürüldü. Kanlı olaylar yine tırmanıyor. Tırmanan ve görünmez gizli ellerce tırmandırılan bu olayları birçoğumuz tam bir duyarsızlık ile izliyoruz. Son bir yıl içinde İstanbul'da emekli Sıkıyönetim Adli Müşaviri Yargıç Albay Dursun Akşen, Sağmalcılar Cezaevi Sav(Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog