Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

16 MAYIS 1991 HABERLER CUMHURÎYET/5 DYP lideri Demirel, öğrendlere "insan haklarına sahip çıkın" dedi CUNEYT ARCAYUREK 'Herkese iş, herkese aş/ "Terör korkusuyla gençleri ülke sorunlarıyla uğraşmaktan koparmış üniversite olmaz" diyen Dernirel, bu iktidardan kurtulmak için herkesi 'işin bir ucundan tutmaya' çağırdı. Demirel, Evren'e 12 Eyltil öncesi "tapu müdürü müydünüz" diye sordu. berkese aş istiyorum. Sosyal devleti anyorum. Bunlan benim tek başuna aramam yetmez, hep beraber arayalım" dedi. parmış üniversite olmaz" dedi. Demirel gençlere, "İnsan haklanna sahip çıkın" derken, 1991 mayısında Türkiye'de çoğunluğa dayanan bir devlet yönetimi olmadığım söyledi. Demirel, "Türkiye bir yere varacaksa ilk halledilmesi gereken dışanda dolar bulup, birilerine dağıtmak değildir. Ya da ilk halledilecek mesele, dünya turlarına çıkıp kutuplara kadar gitmek değildir. Bu ülke dışarıya 50 milyar dolar borçlanmışsa, bunu nasılsa biri öder, diyemezsiniz. O birisi, sizsiniz" dedi ve şunları söyledi. 1 YAZIYOR Korucu ücretleri işçilere • ANKARA (UBA) Halkın Emek Partisi, işçilere toplusözleşmelerde daha fazla para ödenmesi için koruculara ödenen paraların kullanılmasını istedi. Malatya Mületvekili Ibrahim Aksoy, köy koruculuğunun kaldınlmasım önerirken "30 bin köy korucusuna her ay ödenen 25 milyar lira iireten işçilere * verilmelidir" dedi. Aksoy, işçinin ahnterinin karşılığını vermeyen devletin bu paralarla tuttuğu köy korucuları marifetiyle Doğu'da ve Güneydoğu'da halk üzerinde baskı kurduğunu öne sürdü. Keçeciler'e fizik tedavisi • ANKARA (AA) Başbakan Vekili ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde fizik tedavisi görüyor. Keçecüer'in bel ağrısından şikâyetçi olduğu ve bu nedenle bir haftadır rehabilitasyon tnerkezinde ayakta tedavi gördüğü öğrenildi. Mehmet Keçeciler, tedavinin bir süre daha devam edeceğtni söyledı. Hasan Tahsin anıldt • İZMİR (Cumhuriyet Ege Burosu) Gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin yıldönümünde Konak Alanı'ndaki "İlk Kurşun Anıtı" önılnde törenle anıldı. Törende konuşan lzmır Gazetecüer Cemiyetı Başkam tsnıail Sivri. "Kahraman şehidimiz Hasan Tahsin'in bir gazeteci oluşundan gurur duyarken milletimiz laik ve demokratik düzen içinde çağı yakalamak amacıuda görev ve sorumhıluklannm bilinci içindedir" dedi. Şehit gazeteci Hasan Tahsin'i anma törenine Vali Vekili Nazmi Kahraman, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Fikret Küpeli, Anakent Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erol Şahin, Konak Belediye Başkanı Ahmet Sarışın, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, asker ve sivil yetkililer katıldı. Erdost yargılandı • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) tnsan Hakları Derneği Ankara Şube Başkanı Muzaffer îlhan Erdost, Dernekler Yasası'na aykırı davrandığı gerekçesiyle dün yargıç önüne çıktı. Başkent'te gözaltılann yoğunlaştığına ilişkin basın açıklaması ile Dernekler Yasası'na aykırı davrandığı gerekçeleriyle yargılanan Erdost'un, hazırladığı basın jnetnini gazetecilere Idağıtması da suçun Hşlendiğine kanıt gösterildi. haklarının tümünü istiyorum. Demokratik idare sadece Demirel'e mi lazıın? Demirel hep aynı lafları yineliyor, diyorlar. Aranması lazım gelen hür bir DYP Genel Başkanı Süleyrejim yok da ben fuzuli işlerle man Demirel, dün 26 yıl önce mi meşgulum. Ben benim ültemelini attığı Ege Üniversitesi kemde herkese eğitim istiyoFen Fakültesi amfisinde bir korum, fırsat eşitliği istiyorum. "Ülkeyi idare edenlerin idare nuşma yaptı. Demirel, gençleri TÜREY KÖSE Zenginlik istiyorum. Herkese iş, hakkı kalmadı. Bir omuzluk ülke sorunlanyla ügilenmeye çaherkese aş istiyorum. Hadi bracanları kaldı. Bir gayret, nolur ğırarak "Uçmaya giden uçağın İZMİR vo kaptan yap bunlan, demebir gayret. Sandık buniara me pilotlan sizîersiniz. ÜniversiteDYP Genel yin. Herkesin ucundan tutmasızar olacak" diye seslendi. De lerin ileriye, uygarlığa doğru giBaşkanı Sttleynı istiyorum." mirel, Ege Üniversitesi'nde yap den yolda deniz feneri görevi matı Demirel, Cebinden çıkardığı 50 bin litığı konuşmada da öğrenciler yapmasını bekliyoruz. Gençler sağanak yağış rayı sallayan Demirel, sözlerini den öncelikle "insan haklanna anarşi oldu diye sanık sandalyenedeniyle sadeşöyle sürdürdü: sahip çıkmalarını" istedi ve sine oturtulursa, günah olur. ce 7 dakika sü"Enflasyon denen canavar "İnsan Hakları Beyannameren Karşıyaka'daki "Milletin "Herkese eğitim istiyorum, fır Terör korkusuyla gençleri ülke sat eşiUiği istiyorum. Herkese iş, sorunlanyla uğraşmaktan ko si'nde, Paris Şartı'ndaki insan milleti birbirine düşUrdü, fıkaSesi" mitinginde yurttaşlara, ralığa iten, ahlak bozan bir halk düşmanıdır. Bugün bu 50 bin liranın gelecek sene 30 bin lirası yok. Evinize hırsız girmeyecek, kimse cebinize el atmayacak, amabu 30 bin lira gidecek. Bu, parayı pul etmektir. Ben sosyal devleti anyorum, sosyalist devleti degil. Baba aramaya devam et. Sadece benim aramam yetmiyor, hep beraber arayalım. Bu herkese lazım. Ne zatnana kadar arayacağız. Bıkmak yok. Buluncaya kadar." Türkiye'nin dışborcunun 50 milyar doları bulduğunu anımsatan Demirel, "Borç yigidin kamçısıdır diyen benim. Ama bulduğunuz her şeyi alın demedim ki. Tarım ürunleri bile ithal ediliyor. Türkiye kivi aldı. Borç bundan mı arttı, Evet, kividen arttı. Biraz kividen arttı, biraz şeftaliden arttı, biraz muzdan arttı. Bu borç karşılığında Türkiye'de hangi fabrika yükseldi" dedi. Geçmiş dönemleri anlatırken eski cumhurbaşkanı Kenan Evren'e, Demirel, "13 eylül günu duran kan, 11 . eylül günü niye akıyordu. Türkiye bunu bilmeye mecburdur. Şimdi Marmaris'te hatıralar yazılıyor. Zatıaliniz o zuman acaba Antalya'da tapu müdürü müydünüz" dedi. Demirel, Körfez Savaşf ndan sonraki gelişmelere de değinerek "Sınırımızın öbür tarafı ile ilgili endişeler var. Newsweek bu bölgeye Bushistan diyor. Meseleyi savaşla çözeceğiz, Saddam gidecek dediler. Savaşla çö/.düler, Saddam devrilmedi. Şimdi sınıDemireller, DYP balosunda Hülya Avşar'ın şarkılanns cşük etti. (Fotograf: AA) nmızdaki bu insanlar zor durumda. Bir kış geçerse bu insanlann yarısı öliir. Türkiye, en çok bu insanlar ölürse bu olaydan zarar gorür. BM ile işbirligi yapüarak bu hadisenia alünkanlardan Nahit Menteşe ile sohbeti de dik muer, çeşitli espri ve fıkralarla davetlileri dan kdlkılmalı" diye konuştu. İDRtS AKYÜZ kat çekiyor. Coşkun'un davete katılımı De eğlendirmeye çalışırken Demirel'e "evlilik" Hilton Convenction Center'in kapı önü mirel'le "eski dostluğu"na dayandırıhyor. hakkındaki göriişünü soruyor. Demirel, Üniversitedeki konuşmasınoldukça kalabahk. Şık giyimli hanımlar ve Demirel'ler, ünlü işadamı Vehbi Koç'un "muüuluktur" yanıtını veriyor. Ünal öz dan sonra Karşıyaka'ya giden beyler otomobillerden iniyor, tek sıra ha da bulunduğu protokol masasında yerini yümazer mikrofon elinde, biraz daha bek Demirel, sağanak yağış nedeniylinde salona giriyorlar. Ünlti politikacılar, ahyor. Masada aynca, TOBB Başkanı Ya liyor, bu kez Demirel, "Eee, söyledik ya, le çok kısa bir konuşma yapaişadamlan, partililer ve diğer davetliler, lun Erez, işadamlanndan Halit Narin'in ya daha fazla zorlama" diyor, aynı soruya bildi. Ülkeyi idare edenlere arDYP balosuna katıhyorlar... nı sıra DYP Genel Başkan Yardımcısı Tan Nazmiye Demirel de "Bozmayalım, tık idare etmek hakkı kalmadığını belirten Demirel, sözlerini Ev sahipliğini yapan DYP İstanbul İl SB Çiller ve eşi Özer ÇUler oturuyor. De muüuluktur" karşıhğını veriyor. şöyle noktaladı: Başkanı Orhan Keçeli, 11 Yönetim Kurulu mirel, Koç'la öpüşüp, 'ayaküstü' sohbet Gecede assolist olarak sahne alan Hülüyesi Ergun Gürsoy ve eşleri misafırlere ederken kendisini 'iyi' görmekten memnun "Vatandaş bunlardan şikâ"taoş geidiniz" diyor. Gecenin en önemli olduğunu söylüyor. Diğer masalarda ara ya Avşar, ağır makamlarla başladığı prog yetçi. Bir omuzluk canları kalramında, herkese gülücukler dağıtıyor. dı, bir gayret, nolur bir gayret. konuklan DYP lideri Süleyman Demirel ve larında, Besim Tibuk, Ziya Kalkavan, Oseşi Nazmiye Demirel. önceki gün Sakarya man Kavala, Nihat Gokyigit, Sadık Özgür, "Şimdi uzaklardasın" şarkısını söylerken Türkiye'de yapıiacak bir seçim mitinginde, "işçi ve köylünün sıkınü içeri Halis Toprak, Ahmet Çuhadaroglu ve Os mikrofonu Demirel'e uzatıyor. Demirel sadece iktidarı çıkarmayacak, sinde kıvrandıguu" söyleyen Demirel, man Çannıkh'nın da bulunduğu işadam şarkırun "hiç aynlamam derken kavuşmak hırsızlıkları, yoksullukları, palarının kalabahklığı oldukça ilgi çekiyor. hayal oldu" nakaratını eşi Nazmiye Demi halılıkları da tasfiye edecektir. "ayağının tozu" ile baloya katıhyor. Yaklaşık 800 davetli birer milyon ödeyeBalonun açüış konuşmasını yapan İl Baş rel'le birlikte okuyor. Şarkısını bitiren Hül Sandık buniara mezar olacak. rek salondaki yerlerini alıyorlar. Misafir kanı Orhan Keçeli, DYP'nin kuruluş tari ya Avşar, "KendUerinin çok anlayışh ve ki Hiçbir yerde insanlar hayatlaler arasında, aktif politikayı bırakan İhsan hinin 23 haziıan olmasına karşın kutlama bar olduğunu biliyordum, ama bu kadar rından memnun değil. Bunlar Sabri ÇaglayangU, eski MDP Genel Başka yı 14 mayısta yapmalarımn nedenini bir 'şeker' olduğunu bilmiyordum" diyor, ar gidecek, millet bu kararı verdi. nı Turgut Sunalp, eski DP ve AP kökenli yandan DP'nin 1950 seçimlerini kazanma dından Nazmiye Demirel'e de "Siı de, çok Damariarı kurumuştur. Kurupolitikacılar gözleniyor. İstanbul Büyükşe sına, diğer yandan da 23 haziramn Kurban şekersiniz" diye Utifat ediyor. Demirel de yan damara taze kan aranıaktahir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden Bayramı'na rastlamasına bağhyor. "Sen de çok güzel okuyorsun" diye komp dırlar. Kuruyan damar taze kanı kaldırmaz." istifa eden SHP'li Alev Coşkun'un, eski baGecenin programmı sunan Ünal Özyıl Uman yapıyor. ANKARA Yunusların günü, "D" veya "G" günü, generallerin gecesi gibi filme alırtmış ünlü senaryolardan sonra, ANAP kongresinin önemli senaryolarından biri olan "delegeler günü"nü, Bay Çankayalı "halk günü" adı altında dün öğleden sonra Köşk'te sahneye koydu. Senaristliğin yanı sıra başrejısörlüğü, başrol oyunculuğunu her zaman her olayda olduğu gibi dün de kimseye kaptırmayan Bay Çankayalı'nın baş yardımcılığını salona elini tutarak girdiği Bayan Çankayalı yapıyordu. Önemsenen roller aldıkterı sanısıyla, iki yüze yakın kongre delegesi İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ve Adana'dan gelmiş.T"Memleketin âli menfaatleri"ni Bay ve Bayan Çankayalı ile gö'rüştükten sonra Köşk'ten ayrılırken küçük ya da büyük armağanlar alacaklar mıydı yoksa unutamayacakları böylesi bir günün değerli anısıyla yetinecekler miydi? Dün sabah kuliste, gazete bürolarında çeşitli siyasal varsayımlar tartışılırken, armağan konusunda hiç kimsenin fikri, bilgisi yoktu. Ne var ki, Bay Çankayalı'nın dört büyük kentin ANAP kongresini etkileyecek sayıdaki detegelerine neler "telkin edeceöi" üzerinde çeşitli görüşler öne sürülüyordu. Örneğin SO'nün genel başkanlığmı "imâ" edebilirdi. Mesut Yılmaz'a yan tutan cümleler, davranışlar gösterebilirdi. Akbulut'u gözden çıkarmadığını duyumsatabilir veya üzerinde hiç durulmayan bir "yeni ismi" piyasaya sürebilirdi. En azından pazara düşen bir ismin eleştiri sağanağıyla vaktinden önce tükenebileceğini hesaplar, partide birlik 1983,1985 ve 1987'lerde ve beraberlikten söz ANAP'a şans ve öncelik eder, "son gün du veren kamuoyu yuracağı talimatları beklemelerini" dele yoklamalarını dilinden gelerden isteyebilir düşürmeyen Bay Çankayalı, di.Bir olasılık, son ikiyıldırnabız günlerde olabilirli yoklamalanna fena bozuk. ğinden söz edilen bir olasılık gösterişli Pekiama Bay d o k u n d u r m a l a r a Çankayalı'nın kimseye karşın aslında Bay duyurmadan yaptırdığı Çankayalı'nın kafa söylenen özel kamuoyu sındakı çeşitli senararaştırması sonuçlarma ne yoların hiçbirinde yer almıyordu. Bay demeli? Scylendiğine göre Çankayalı eşi görül yurt düzeyinde ANAP memış bir özveriyle yüzde 11, Çankaya yüzde cumhurbaşkanlığın 13 oy desteğinde. dan istifa ederek ANAP genel başkanlığına gelecek! Olmayacak duaya amin demek gibi bir şeydi. Bay Çankayalı istifa ettiği dakikada başına gelecekleri biliyordu: Köşk'ü bıraktığında artık "sade bir vatandaş"m yasal haklarına sahip olacak. Çevresindeki yığınla goril, Süleyman'ın hazineleri muhafaza ediliyormuş gibi Köşk'teki buyük güvenlik önlemleri, zırhlı arabalar, özel uçaklar, gemiler... Hiçbiri olmayacak. Babasının çiftlığinde gezer gibi sür'at yaptığı şehirlerarası yollarda trafik polisi karşısında. Bay Çankayalı, bir milletvekilinin yasal olanaklarından bile yoksun olacak. Örneğin TC Çeza Yasası'nın 158. maddesiyle susturulan ağızlar, istifa ettiği dakikada, diledikleri gibi konuşmaya başlayacak, jster hakaret, ister övgü, hepsi işleyecek. Ve TV... Her lıdere verdiği önemi aynı ölçülerde Bay Çankayalı'dan esirgemeyecek. Bay Çankayalı bu katı gerçekleri göze alabiliyorsa, efelendiği günlerde söylediği gibi çok cesur ve yazıldığı gibi gözü kara ise, buyursun istifa etsin. Devlet ve yasal olanaklardan yoksun bir siyaset dünyası kaç bucakmtş, uygıilarrtâlarıyla öğrensin! ' " 1983,1985 ve 1987'lerde ANAP'a şans ve öncelik veiffcM kamuoyu yoklamalarını dilinden düşürmeyen Bay ÇankayaH; iki yıldır nabız yoklamalanna fena bozuk. Pekı ama Bay Çankayalı'nın kimseye duyurmadan yaptırdığı söylenen özel kamuoyu araştırması sonuçlarma ne demeli? Söylendiğine gore, yurt düzeyinde ANAP yüzde 11, Çankaya yüzde 13 oy desteğinde. Hodri meydan cart curtlanna karşın erken seçimden köşe bucak kaçması, gerçeği yansıtan kamuoyu araştırmalarına sinirlenerek ağır dille saldırması, halktan zar zor alabildiği yüzde 13 destekten... İstifa et ve bak gör, neler oluyor nelerl Inanılmaz Masalların Sonuncusu... Demireller'in 'Hülyalı' gecesi P A R T İ L E R D E N DYP'nin 2 haziran atağı ANKARA (ANKA) DYP, 2 haziranda 18 beldede yapıiacak yerel seçimlere iddialı hazırlamyor. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in talimatıyla, milletvekilleri ve y parti yöneticilerinden oluşan üçer kişilik heyetler, seçim çahşmalarını yürütmek üzere beldelere dağüdüar. DYP Genel Başkanı Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkam Hasan Ekinci yapürılan bir anket sonucunun, DYP'nin 2 haziranda seçime gidilecek 18 beldenin 10'unda birinci parti olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi. Seçime gidilecek yerlerin küçük nüfuslu olmaları nedeniyle iktidarın baskısının etkili olabileceğini kaydeden Ekinci, bütün baskılara karşın 18 beldenin tümünde olmasa bile tUmune yakın bölümünde başanh olmayı hedeflediklerini beürtti. DSP LÎDERİ ECEVİT KIRKLARELt MtTtNGtNDE KONUŞTUt Ülkeyi yönetenler padişalı gibi YURDAGÜL ERKOCA KIRKLARELİ DSP Genel Başkam Bülent Ecevit, dün Kırklareli'nde halka hitap ederekEğer Türkiye, köylünün, işçinin, kamu kesiminin hakkım veremeyecek kadar fakirleşmişse, devletin başında bulunanlann sultanlar gibi yaşamaya hakları yoktur" dedi. DSP Genel Başkanı, Başbakan Akbulut'un Ankara'da verdiği bir iftar yemeğinde 300 milletveküine "kongre rüşveti" olarak 1 milyar lira değerinde saat hediye ettiğini hatırlatarak "Bugüne kadar sordum. Haysiyetleri varsa, cevap verene kadar sormaya devam edeceğim. Ey Akbulut, milletvekillerine dağıttığın 1 milyar lirayı nereden buldun? Devlet bütçesinden ödediysen hangi faslından? Eğer parti kasasından ahp hediye ettiysen rakiplerinin hakkım yemeye ne hakkın var? Eğer cebinden ödediysen bu parayı nerden buldun?" şeklinde konuştu. Ecevit, dün partisinin düzenkdiği açık hava toplantısı için 1.5 saat gecikmeyle Kırklareli'nin Cumhuriyet Meydanı'na gkdiğuıde kalabahk bir topluluğun 'Baş •Borıı hattı için jheyet • • Dış Haberler Servisi îlrak Petrol Şirketi çalışanlanndan bir grup yetkilinin Türkiye'ye gelerek .Türkiye'nin Körfez krizi •sırasında kapattığı petrol »boru hattının durumu Ikonusunda incelemeler "yaptıkları bildirildi. Botaş ;boru hattı idarecisi Oktay Vural, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Irak'ın Kuzey IPetrol Şirketi'nde 4 yetkilinin şirket başkanı ;Gazi Sabır başkanlığında •Ankara'ya gelerek "teknik konularda" Türk yetkililerle görüşmeler yaptığını belirtti. Vural, boru hattının açılması konusunun ise tıpkı kapatılması gibi BM kararlarma bağlı olacağım söyledi. "Osmanlı devletinin çöküntü döneminde olduğu gibi yöneticiler lüks içinde" diyen Ecevit, DSP için örgütlenmenin son derece önemli olduğunu vurgulayarak "Orgütümüz iyi çahşmıyorsa hesap sorun. Böylece büyük parti olalım" şeklinde konuştu. bakan Ecevit, halkçı Ecevit' sloganlanyla karşüandı. Sabah, 20 araçlık bir konvoyla istanbul'dan hareket eden Ecevit, geçen yü Kırklareülilere verdiği sözü gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen mitinge gitmek için eski Kırklareli yolunu yeğledi. Sabah erken saatlerden itibaren aralıksız yağan yağmura karşın, yol üstünde biriken Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy, Kırklareli'ne bağh Saray, Vize, Çatıh, Pınarhisar ve Krakıkderelilere de hitap etti. Program dışı konuşmaları sık sık 'Başbakan Ecevit', 'Halkçı Ecevit', Yaşa Karaoğlan', 'Umudumuz Ecevit' sloganlarıyla kesiien DSP Genel Başkam için bütün durduğu yerlerde kurbanlar kesildi. Ecevit, Kırklareli'nde de "Tarımdan devlet destegini kaldıracağız diyorlar. Köstek olmaktan vazgeçsinler. Köylünün cebinden ellerini çeksinler yeter. Sanki bugüne kadar destek mi oluyorlardı" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ülke, köylünün ürününün maliyetinin üstünde taban fiyat belirlemeye gelince fakir oluyor. Avusturya'dan 5 milyarhk avize alırken milletvekillerine 3 milyonluk saat hediye ederken zengin oluyor. Ekonomi, çiftçi, köylü bu kadar köttt durumdayken devleti yönetenlerin sultanlar gibi yaşamaya hakkı yoktur. Padişahhk döneminde bile görülmedik ölçüde devleti yönetenlerle devletin bütçesi birbirine kanşmış durumda. Osmanh devletinin çöküntü döneminde olduöu gibi, yönetenler lüks içindedirler." Ozal'm "Benim ahhatimle, benim hatırımla Batüı dostlanm daha çok ilgileniyorlar" dediğini belirten Ecevit "Tabti Ugüenecekler. Çünkü Özal, Türk halkının degil, onlann hizmetinde" dedi. Ecevit, daha sonra şunları söyledi: "Özal, ben zenginleri severim, diyor. Biliyorsunuz. Ama bu ülkenin zengin olmayan halkı Özal'a dersini verecek." Ecevit, daha sonra "Türkiye, yiyecek, içecek bakınundan, tanma dayalı sanayi girdisi bakımından 100 milyonluk bir nüfusu rahatukla hesleyecek durumdayken ANAP iktidan akıl almaz bir sonımsuzlukla ulkendzi hızla tanm üriinü bakınundan dışa muhtaç kılmaktadır." Ecevit konuşmasında aynca DSP için örgütlenmenin, köy, kasaba, mahalle örgütlenmelerinin son derece önemli olduğunu, gerektiği gibi örgütlenme çahşması yapmayan teşkilatlan önce uyardıklarını, ama tutumlarında ısrar ederlerse kendilerine, bu işi sizden daha iyi yapanlar var diyerek görevden uzaklaştırdıklarmı belirtti. DSP Genel Başkanı, kendisini alkışlayan halka, "Eğer ilçemizdeki DSP örgütü iyi çahşmıyorsa doğru il merkezine gidin, ili uyarın. tlçe varsa belde örgütü yoksa Uçenin kapısına dayanın, neden belde örgütü kurmuyorsunuz, diye hesap sorun. Eğer beldenizin mahalle örgütleri kurulmamışsa belde örgütünden bunun hesabını sorun. Eğer böyle örgütienirsek, Türkiye'nin büyük partisi olmamanuz için hiçbir neden yoktur" dedi. İnönu Karadeniz gezisinde ANKARA (UBA) SHP Genel Başkanı Erdal Inönü, 1820 mayıs günlerinde Kastamonu, Samsun, Giresun ve Ordu illerini dolaşacak. Inönü, 18 mayıs cumartesi günü Ankara'dan ayrılarak ilçe kongresinin yapıldığı Bartın'da bir konuşma yapacak. Daha sonra Kastamonu'ya geçecek olan İnönü il başkanhğı ve belediye başkanlığmı ziyaret edecek. SHP Genel Başkanı İnönü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun'da düzenlenen resmi törenlere katıldıktan sonra, partisince düzenlenen gençlik kongresinde bir konuşma yaparak Giresun'a geçecek. İnönü, geceyi Giresun'da geçirerek 20 mayıs pazartesi günü Giresun Aksu şenliklerine katılacak, Ordu ve Fatsa'da halka hitap edecek. DEVREN SATILIK DÜKKÂN ÜSTGÖZTEPE'DE HEDİYEÜK EŞYA OYUNCAK KIRTASÎYE 1000 KASETLİK VtDEO KULÜBÜ TEL:3596985 Cesmede 3 6 8 . 0 0 0 TL den HUrpa Buyükdere Cad Hür Han 15/A Şişlı 80260 İstanbul Tel 132 32 00/12 Hat baslayan taksitlerle tapulu devre mülk Aynntıh bilgi HÜRRIYET te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog