Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERLER 16 MAYIS 199ı BüYÜK KONGREYE DOĞRU ANAP Başbakan Akbulut, GKom'de kongre için kendinden emin konuştu' POLİTİKA GÜNUJĞÜ HİKMETÇETİNKAYA Hükümeti değiştîreceğîın Ozal. sınıra gidiyor • ANKARA (UBA) Cumhurbaşkanı Turgut Özal, bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gidecek ve KUrtlerin kamplannda incelemeler yapacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü BUyükelçi Kaya Toperi tarafından yapılan konuyla ilgili yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Turgut özal, 16 mayıs perşembe günü incelemelerde bulunmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gidecektir. Cumhurbaşkanı bu gezi sırasında Kuzey lraklı sığınmacıların halen bulunduğu Şemdinli ve Silopi'deki kamplarda incelemelerde bulunacak ve ilgililerden bilgi alacaktır" denildi. Özal, akşam Ankara'ya dönecek. Akbulut, kongrede seçilmesi halinde başkanlık divanını da değiştireceğini söyledi. Başbakan, kendisiyle G.Kore'ye gelen milletvekillerine "Benim Köşk'le bir sorunum yok. Bana karşı çıkmazlar" dedi. Akbulut, Cumhurbaşkanı Özal'ın delegelerle görüşmesini 'normal' buldu. TUNCAY OZKAN PUSAN/SEUL Başbakan Yıldınm Akbulut'un Güney Kore gezisi, ANAP büyük kongre kulisinin gölgesinde geçiyor. Akbulut, kongre için kendinden emin gözükurken kongre sonrasında hükümeti ve parti yonetimini değiştireceğini açıkladı. Akbulut, yanında Güney Kore1 ye gelen milletvekillerine de "Benim Köşk'le bir sorunum yok. Bana karşı çıkmazlar" diye konuştu. Başbakan Akbulut, bu arada Cumhuriyet muhabirinin, "Kongreden sonra hükiimette ve Başkanlık Divanı'nda değişiklik yapacak mısınız" sorusuna, "El Başbakan'ın heyetiride yer alan ANAP'lı il başkanları, kongre ile ilgili olarak kararsız olduklarını, ancak Akbulut'un işinin zor olduğunu söylediler. Devlet Bakanı Güneş Taner'in geziye katılmaması ise Cumhurbaşkanı Özal'ın Akbulut'u 'uyardığı' biçiminde yorumlandı. berindeki ANAP'lı milletvekillerine, kongrede Cumhurbaşkanı'nın kendisine destek vereceği imajını ilettiği de kaydediliyor. Akbulut'un, milletvekillerine "Benim Köşk'le bir sorunum yok. Rahatım. Bana karşı çıkmazlar" dediği oğrenildi. ANAP'lı milletvekillerinin yanı sıra heyette bulunan SHP Milletvekili Ethem Cankurtaran, gezinin ANAP büyük kongre kulisinin bir uzantısı halinde geçtiğini, ANAP'lı milletvekillerinin kendilerinin Güney Kore'de, akıllannın Ankara'da olduğunu söyledi. Cankurtaran, ANAP'lı milletvekillerinin yoğun biçimde kongre kulisinin heyecanı ve tedirginliği içinde olduklarını gözlediğini aktardı. Başbakan Akbulut ile birlikte G.Kore'ye gelen ANAP'lı 10 il başkanı ise kongre ile ilgili ortak bir değerlendirme yapılmasını yeğliyorlar. tl başkanları "Heniiz adayları tartıyonız, kararsızız. Ama Başbakan Akbulut'un işi zor" yorumunu yapıyorlar. II başkanlarından bazıları Mesut Yılmaz'la partinin canh kalacağını belirtirken, çoğunluğu adaylara destek konusunda henüz karar vermediklerini belirtiyorlar. Bu arada Devlet Bakanı Güneş Taner'in, geziye katılmayışı heyette, "Cumhurbaşkanı Özal 1 ın, Akbulut'u uyardığı" biçiminde yorumlandı. Akbulut, Taner'in geziye katılmayacağmdan haberdar olduğunu söyledi. Akbulut, Taner'in Cumhurbaşkanı Özal tarafından gönderilme olasılığının bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, "Bırakın 'bunları, 1>ıı önemli değil. Bir ay sonra genel başkan seçilir, her şey o zaman belli olur" karşılığını verdi. Ankara'dan edinilen bilgiye göre ise Taner, Cumhurbaşkanı'nın ekonomi brifingine katılması nedeniyle, cönuş için Akbulut'un özel uçağını istedi. Akbulut'un bu isteği reddettiği bildirildi. Bu arada Taner, dun Seul'de bulunan Başbakan'ı telefonla arayarak göruştü. Kore'de Guneş Taner'in imzasını bekleyen ikili ekonomik ilişkilerin teşvik edilmesine ilişkin anlaşmaya, zorunlu olarak Adalet Bakanı Oltan Sungurlu imza attı. Başbakan Akbulut, G.Kore gezisinde dün, Pusan kentindeki Turk şehitliğini ziyaret ederek çelenk koydu ve Fatiha okudu. Akbulut daha sonra, beraberindeki işadamlarına hitap etti. Pusan'dan Seul'e geçen Akbulut buradaki Türk anıtına da çelenk koydu. G.Kore ziyareti sırasında, Koreli öğrencilerin sürdürduğu hükümet karşıtı eylemler Türk heyetini de etkiledi. önceki gün, Akbulut ve beraberindekilerin kaldığı otelin bitişiğinde meydana gelen olay nedeniyle polisin kullandığı gözyaşartıcı bombalar otel bahçesinde yemekte olan heyeti de etkiledi. bette. Kongre sonrasında, tıükümet ve başkanlık divanı değişikliğine gideceğim" karşılığını verdi. Akbulut, Cumhurbaşkanı Özal'ın il başkanlarını ANAP kongre delegelerini Çankaya Köşku'ne çağırmasından rahatsızlık duymadığını belirterek "Normal, onda bir şey yok" dedi. Başbakan Akbulut'un bera Türban yasağı • ANKARA (ANKA) MazlumDer Genel Başkanı Mehmet Pamak başkanlığında bir grup, ODTU'de uygulanan turban yasağını protesto etti. Mehmet Pamak ve beraberındekiler dün ODTÜ'ye giderek Genel Sekreter Yardımcısı Turan Başkan'a, üniversıte yönetiminin turbanlı ögrencilere yönelik lutumunu kınayıcı ıçerikte bir protesto yazısı verdı. Pamak, burada yaptığı konuşmada da ODTU'de türban takan öğrencilere baskı yapıldığını ve bazı öğrencilere uyarı cezasından, okuldan uzaklaştırmaya kadar bir dizi disiplin cezası verildiğini, bu durumu kınadıklarını söyledi. a >A«tt«HK Başbakan Yıldınm Akbulut, Pusan şehrindeki meçhul asker anıtını ziyaret etti. (Fotoğraf: AA) Geç kalan devirteslim lç Politika Servisi ANAP tstanbul İl Başkanı Semra Özal, kongreden 18 gün sonra bugün ilk kez Istanbul'a gelerek görevine başlayacak. Atatürk Havalimanı'nda, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili tarafından karşılanacağı belirtilen Semra Özal'ın daha sonra konvoy eşliğinde, il merkezine gideceği belirtildi. ANAP tstanbul tl Başkanhğı Basın Müşavirliği'nden verilen bilgiye göre Semra Ozal, görevi Eymen Topbaş'ın ABD'de bulunması nedeniyle tkinci Başkan Zeki Aytaç'tan devralacak. Bu arada özal'a il merkezi çalışanlan tarafından mali durumu özetleyen küçük bir birifing de verilecek. Semra özal daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirecek ve görev dağılımı yapacak. Istanbul'da iki gün kalacak olan Semra özal yeni il merkezi için saptanan binaları gezerek birini seçecek. Yann tstanbul milletvekilleriyle il merkezinde bir toplantı yapması da beklenen Semra özal'ın bu arada ANAP T)üyük kongresi için bir nabız yoklaması yapacağı da öne sürüldü. ANAP tstanbul il kongresi sırasında Semra özal'ın karşısında yer alan Talat Yılmaz'ı desteklediği belirtilen ANAP Teşkilat Başkanı ve tstanbul Milletvekili Orhan Demirtaş ise "Ben herkesin teşkilat başkanıyım. Hiçbir polemiğe giremem" şeklinde konuştu. UBA'nın haberine göre kongrede Semra Özal'ın divan başkanı adayı Mustafa Taşar'ın karşısına Talat Yılmaz'ın desteklediği aday, Istanbul milletvekillerinden Hayrettin Elmas'ın da bu toplantıya katılacağı belirtildi. Semra özal'ın milletvekilleriyle Semra Özal 18 gün sonra koltuğuna oturuyor \argı yolu • ANKARA (Cumhuriyet Biırosu) TBMM lnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, "1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası'nda değişiklik öngören ve sıkıyönetim komutanlarınca işlerine son verilen kişilere yargı yolunun açılmasını" öngören öneriyi benimsedi. SHP Hatay Milletvekili öner Miski'nin önerisini benimseyen komisyon, Adalet Bakanlığı AT Koordinasyon Dairesi Başkanı Doc. Dr. Şeref Ünül ile TBMM lnsan Hakları Komisyonu Danışmanı Doc. Dr. Metin Kazancı'nın ayrı ayrı hazırladıkları raporlardaki görüşleri de kabul etti. yapacağı toplantıda, Talat Yılmaz'ı açıkça destekleyen tstanbul milletvekillerinden Baki Albayrak'la Adnan Yıldız'ın da bulunması bekleniyor. Istanbul kongresinde Semra Özal'ın karşısında yer alan diğer aday Talat Yılmaz ise çağrılması durumunda, Semra özal'ın ANAP Istanbul il başkanlığına başlaması nedeniyle yapılacak törenlere katılacağını belirtti. Yılmaz, Semra özal'ın genel başkan adayı olma olasıhğını "gayet iyi olur" şeklinde yanıtlayarak şunları söyledi: "Semra Özal'ın adaylığı ulkeye de partiye de faydalı olur. Türk seçmenlerinin yandan fazlası Semra Hanımı il başkanlığına seçildiğine göre bizinı tavnmız yanlışmış. Şimdi görüşümüz değişti. Bundan sonra siyaset yapacağım. Mutlak doğrularla siyaset olmuyor." Her Türk vatandaşı yasada ve parti tüzüğünde gösterilen koşullara ve yönteme göre siyasi partilere üye olma ve dilediğinde üyelikten çekilme hakkına sahiptir... Kimse, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamaz, aksi halde son kayıt tarihinden önce yapılmış olan üyelik kayıtları geçersizdir... Siyasi Partiler Yasası'nın altıncı maddesi aynen böyle... SHP İzmir İl Genel Meclisi Üyesi Nazmi Aydın, Buca Ufuk Mahallesi delege seçimlerinde oy kullanan on üyenin yedisinin ANAP'a, üç üyenin de DYP'ye üye olduklarını saptamış. Bu on kişinin aynı zamanda SHP'ye de üye olduklarını belgelemiş. Şimdi bize soruyor: ' On kişiden yedisi hem ANAP hem de SHP delege seçimlerinde oy kullandı. Onların seçtikleri delegeler ilçe kongresinde ANAP başkanını, yönetim kurulunu belirlemede rol oynadı. Yine bu kişilerin seçtiği delegeter, SHP ilçe kongresinde oy attı. DYP'ye üye olanlar da aynı işi yaptı. Partiler Yasası açıkça çiğnendiğine göre bu kongreler geçerli midir? Bu soruya bizim yanıt vermemiz isteniyor. Sanırız ilçe seçim kuruluna başvurulduğunda bir karar çıkar ve durum aydınlanır... > Elimizdeki belgelere bakıyoruz. Buca ANAP İlçe Başkanı Sedat Turan, 21.4.1991 tarihli 1991/19 sayılı 'Üye kaydı hakkında' yazısında Abdullah Çetinkulum, Ali Akar, Rüstem Akar, Abdullah Akar, Bahattin Atalay, Mehmet özdere, Mustafa Albayrak'ın partiye kayıtlı olduklarını bildiriyor... DYP Buca İlçe Başkanı Nimet Beşgül de 20.4.1991 tarihli 991/028 sayılı yazısında Osman Erdoğan, Hüseyin Savaş ve Ramazan Savaş'ın partilerine üye olduklarını belirtiyor. Üç değişik partiye üye olanların doğum yerlerine, doğum tarihlerine, ana ve babalarının adlarına baktık, aynı. Yani ad benzerliği filan yok. Kimileri "ne olacak canım burası Türkiye" diyerek olayı önemsemeyebilir. Oysa durum değişik açılardan değerlendirilirse ülkemizde 12 Eylül 1980'den sonra bireysel çıkarların siyasal yaşamımızı ne denli olumsuz etkilediğini ortaya çıkarıyor. Büyük kentlerin varoşlarında yaşayanlar salt kendi çıkarlarını korumak ve kollamak için aynı soyadı taşıyan 300500 kişilik grupları ANAP, SHP ve DYP'ye üye yapıyor. Yine kişisel çıkar gözeten, geiecek için politik yatırım yapan yerel politikacılar bu tür oyunlara göz yumuyorlar. Bu kişiler, o dönemde hangi parti güçlüyse onun için çalışıyorlar, kendi adamlarını delege, belediye meclisi ve il genel meclisine üye seçtiriyorlar... İki Partiye Olunur mu? Uye SHP İzmir II Genel Meclisi üyesi Nazmi Aydın, Buca Ufuk Mahallesi delege seçimlerinde oy kullanan on üyenin yedisinin ANAP'a, üç üyenin de DYP'ye üye olduklarını saptamış. Bu on kişinin aynı zamanda SHP'ye de üye olduklarını belgelemiş. KURULTAY ÖNCESİ GRUPLAR SERTLEŞTİ 2000'e Dogru'ya dava • ANKARA (AA) ANAP Ankara Milletvekili Mehmet Çevik, yayımladığı bir yazıda kişilik haklanna hakaret ettiği gerekçesiyle 2000'e Doğru dergisi aleyhine 50 milyon liralık tazminat davası açtı. Ankara 19. Asliye Mahkemesi'ndeki bugunku ilk duruşma delillerin toplanması için ileri bir tarihe ertelendi. Milletvekili Çevik, geçen yıl mart ayında 2000'e Doğru dergisinde yayımlanan '120 ANAP milletvekili hakkında araştırma" başlıklı yazının bazı bölümlerinin kişilik haklanna hakaret niteliği taşıdığını öne sürerek dergiden 50 milyon lira tazminat istiyor. SHP'de yenilîkçiler bayrak açü ÜMİT ASLANBAY ANKARA SHP'de genel merkez yönetimi ile ittifak halinde olmakla birlikte olağan kurultaya yönelik çalışmalarını ayrı sürdürerek dikkat çeken "Yenilikçi" hareket, "Örgiit tçi Demokrasi ve Örgütlenme" üzerine yayımladığı bir platformla, "Parti içindeki gruplann iist ve alt yönetimlerde nispi sistemle temsil edilmesini" istedi. Platformda üyelik hakkına sımrlama getirilmesi de önerilirken parti içi eğitimin üyeler için zorunlu hale getirilmesi, il düzeyindeki görevler için 3, milletvekilliği için de en az 4 yılhk partili olma koşulu getirilmesi görüşü ortaya konuyor. Yenilikçiler, SHP tabanına "genel başkan yardımcılığı oluşturacaklan" mesajını da verirken görevden almaların tüzükten çıkanlmasını isteyerek genel merkez yönetimine eleştiri getiriyorlar ve ililçe başkanlannın parti meclisine girmelerini istiyorlar. Eğer siyasi partiler özellikle Istanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da ciddi bir araştırma yaptırırlarsa üyelerin ve delegelerin birden fazla partiye kayıtlı olduklarını saptayacaklardır..,, Zamaf zaman değinmişizdir bu tür çarpıklıklara. Çünkü?* bu birden fazla partiye üye olanlar SHP ve ANAP içinde da» ha çoktur. Kimileri belediye başkanlarıyla yakın ilişki kurmuş, bir iki yıl içinde köşsyi dönmüştür. Bu tipler bugün SHP'nin çevresini örümcek ağı gibi kuşatmışlardır. Gerçekten yaşananlar, insanın tüylerini ürpertmektedir. Bir yandan demokrasi savaşımı veren SHP, öte yandan 'sosyal demokrat maske' takıp 'çağdaş insan' avına çıkan ve çıkar ilişkisinden öte hiçbir şey düşünmeyen parti üyeleri... İl Genel Meclisi üyesi Nazmi Aydın'ın bize ulaştırdığı dosya SHP Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Hikmet Çetin ve Genel Sekreter Yardımcısı Güneş Gürseler'in de elinde bulunuyor. Belki bu tür belgelerin sayısı bir hayli fazla. SHP Genel Merkezi bu durumda ne yapacak, ne karar verecek bilmiyoruz. Acaba bu anlattıklarımız sizlere de çarpıcı geldi mi? VEFÂT Sevgili eşim, babamız PLATFORMDAN 1. Parti içi gruplar nispi sistemle temsil edilmeli. 2. Aidat zorunlu olmalı. Ödemeyenler parti içi seçimlere katılmamalı. 3. Üyelik hakkı sınırlanmah. 4. Görevden almâ tüzükten çıkarılmalı. 5. Kadın kotası delege seçimlerinde de uygulanmalı. 6. İl ve ilçe başkanları PM'ye girmeli. 7. Genel başkan yardımcılıkları oluşturulmalı. lıdır. (Aidat gelirlerinin ilçe, il ve genel merkez arasındaki bölüşümü, tahsil biçimi vb konularda bir yönetmelik çıkarılmalı dır.) 10. madde ile üyelik hakkı sımrlanmalı, esas olarak sınırlayıcı yasalardan ötürü parti üyesi olamayan kimselerin önseçimlere katılabilmeleri için kullamlmalıdır. Seçim Yasası'nda kontenjan bulunduğu hallerde ayrıca tüzüksel olarak ek kontenjan uygulanmamalı, ancak Seçim Yasası'nda kontenjan öngörülmemesi na'dan oluşturulan Ahmet tsvan, Cevdet Selvi ve Ertuğrul Günay'ın da genel merkez yönetimi içinde kalarak destekledikleri "eşgüdüm komisyonu"nun hazırladığı "rejim" hakkında platformdan sonra yayımladığı ikinci platform özetle şöyle: Parti içi seçimler, her kademe için nispi sistemle yapılmalıdır. Listeler güçleri oranmda temsil edilmelidir. Ercan Karakaş, Yakup Kepenek, Re Aidat zorunlu hale gelmeli, Ödemeşat Kadayıfçdar, Metin Şahin, Jale Can yenler parti içi seçimlere katılmamalı, aidan, Erzan Erzurumluoğlu, Altan lu dat miktan kurultay karanyla saptanma halinde yüzde 5'i geçmemek koşuluyla ve uzmanlıklarından yararlanılması düşünülen kişiler için uygulanmalıdır. Görevden alma tüzükten çıkartılmalı, ancak üst kurula kongre yenileme hakkı tanınmalıdır. (Aynca delegelere seçim maddeli olağanüstü kongrelerde yöneticilerini değiştirme hakkı tanınmasının yolu açılmalıdır.) İl ve ilçelerde yönetim kurulu üyeliklerinin sayısı arttırılmalıdır. Yönetim kurulu üyehkleri nüfusu 200 binden fazla olan ilçelerde 15'e, 1 milyonun üzerindeki illerde 21'e çıkarılmahdır. İl ve ilçe başkanları SHP'nin belediye meclisi gruplarının başkanı olmahdır. Genel başkan yardımcılıkları konulmalıdır. Genel başkan yardımcıları başkamn önerisiyle parti meclisinin onayı ile belirlenmelidir. Platformda 12 Eylül rejiminin halkı politikadan uzaklaştırmak için koyduğu sımrlamalara dikkat çekilerek bunun demokratik alternatifinin hazırlıklarının ortaya konulması gerektiği belirtiliyor ve çerçevesi veriliyor. KEMAL ERCAN'ı kaybettik. Üzüntümüz sonsuzdur. AİLESİ ILAN TEKA Teknik Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından biidırılmiştır: Şirketimız esas mukavelesının 16'ncı maddesi gereğince yapılması meşrut olağan genel kurul toplantısının, 04.06.1991 ve kanunî nısabın temın edılememesi halinde 11.06.1991 tarihlerinde saat 14.00'de Şirket Merkezinde yapılmasına Yönetim Kurulunun 14.05.1991 tarihli toplantısında karar verilmıştir. Yönetim Kurulu Adına KARLO MİLOVİÇ GÜNOEM: 1. Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporlarının okunması. 2. Şirket Bilançosunun, kâr zarar hesabının ve geçmiş yıllar kazancının dağıtılmaması hakkındakı Yönetim Kurulu önerisinın tasdik veya reddı. 3. Katıldıkları toplantı üzerinden Yönetim Kurulu üyeleri aidatları ile murakıp ücretlerinin saptanması. 4. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıbın seçilmesi. 5. Şirket sermayesinin 2.000.000.000: (İki Milyar) TL.sına çıkarılması/arttırılmasının kararlaştınlması. Keyfiyet esas mukavelenın 21'inci maddesi gereğince ilan olunur. Sakatlar Haftası • Istanbul Haber Servisi Turkiye Sakatlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Ülkemizdeki Siyasi Partilerin Sakatlara Bakış Açısı" konulu panelde, devletın ve bireyın sakatlara hizmette yetersiz kaldığı vurgulandı. Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Turgut Göksoy, Türkiye'de 2.5 milyon sakatın seçmen ulduğunu belirttiği konuşmasında, partiler arasında sakatlara hizmet yarışını başlattıklarını söyledi. Sakatlar Haftası nedeniyle düzenlenen panelde ANAP adına Mehmet Topaç, SHP adına Hasan Fehmi Güneş, DYP adına Yaşar Topçu, DMP adına Tınaz Titiz, DSP adına Jlhan Uğurtaş, RP adına da Recep Tayyıp Erdoğan katıldı. Anayasa Forumu'nda devletin ekonomikyaşama müdahalesi tartışıidı '\asama organının yetkisi daraltıldı' anayasaların, ekonomik sistemin de temelini oluşturması sonucunu doğurduğunu söyledi. Artık 'devletin ekonomik anayasası'ndan söz edildiğini anımsatan Prof. Tan, 82 Anayasası'nın siyasi iktidarın ekonomik politikasını yürütmesin elverişli olduğunu anlattı. Anayasalara cömertçe yerleştirilen ekonomik ve sosyal haklarm uygulamaya geçirilmesinde sıkıntılarla karşılaşıldığını ve bugünku siyasal iktidar zamanında bütçe dışı fonların giderek yaygınlaştırıldığını kaydeden Prof. Tan, "Bu şekilde kamu harcamaları arasında öncelikler, bütçe dışına çıkartılıp yüriitme organınca belirlenir hale gelmiş, buna paralel olarak yaOturuma yorumcu sıfatıyla katılanlarProf. S a v a ş Ekonomiye yapılan müdahalelerin pek azı dan Prof. Dr. Emre Gönensay, ekonoparlamentonun çıkardığı yasalarla gerçekleşmekte, büyük mide devletin "dozunun" açık bir biçimkısmı kanun hükmündeki kararnamelerle ortaya çıkmakta. de belirlenmesi ve bu konuda toplumsal uzlaşmamn anayasaya yansıması gerekProf .Tan 82 Anayasası siyasi iktidarın ekonomik tiğini öne sürdü. politikasını yürütmesine elverişli. Bütçe dışı fonlar yaygınlaştı. Gazeteciyazar Mehmet Altan da "sasama organının yetkisi de daraltılmıştır" dedi. Konuyla ilgili olarak ikinci bildiriyi sunan Prof. Dr. Vural Savaş ise bütün çağdaş Batı demokrasilerinde devletin ekonomik yaşama mudahalesinin her gün giderek genişletildiğini öne sürdü. Ülkemizde ekonomiye müdahalelerin takdiri bir biçimde gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Savaş, "Öte yandan ekonomiye yapılan bu takdiri müdahalelerin pek azı parlamentonun çıkardığı yasalarla gerçekleşmekte, büyük bir kısmı ise hükümetin yürürlüğe koyduğu kanun hükmünde kararnamelerle ortaya çıkmaktadır" dedi. de bir vatandaş" olarak yaptığı değerlendirmede, devleti yurttaşa karşı koruyan, hak arama yollannı kapatan, devleti kutsal sayan 1982 Anayasası'nı eleştirdi. Işadamı Osman Kavala, anayasa tartışmalarına işçi ve işveren kesimlerinin birlikte çağrılmasını olumlu bulduğunu belirterek tüm anayasalarımızın demokratik olmayan ortam ve yönetimlerle yapıldığını söyledi. Kavala, anayasaların demokratik bir biçimde hazırlanması, siyasi partilerin özgürce girdiği seçimler sonrasında oluşacak bir parlamentonun uzlaşmasıyla ortaya çıkarılması durumunda anayasamızm itibar kazanacağını anlattı. tstanbul Haber Merkezi Mülkiyeliler Vakfı ile Mülkiyeliler Birliği Istanbul Şubesi'nce düzenlenen "Anayasa Forumu"nun dünkü bölümünde devletin ekonomik yaşama mudahalesinin her geçen gün genişletildiği ileri sürüldü. Bütçe dışı fonlarla parlamento dışı yeni iktidar sistemlerinin oluşturulduğu belirtilen oturumda, siyasi iktidarın ekonomiye mudahalesinin toplumsal uzlaşma çerçevesinde tutulabilmesi için bu konuda anayasal düzenlemelere gidilmesi gerektiği savunuldu. tTÜ'nun Maç)ca. Kampusu'ndaki "Anayasa ve Ekonomik Düzen" konulu oturuma, açış konuşmasım yapmak için davet edilen Devlet Uakaıiı Ibrahim Ozdemir rahatsızlığı nedeniyle katılmadı. Yazarekonomist Güngör Uras'ın yönettıği oturumun ilk konuşmacısı Prof. Dr. I\ırgut Tan, günümüzde ekonomik alanın örgütlenişi ve işleyişinin hukuk kurallarına bağlanması zorunluluğunun 48. Dönem Olağan Mali Kongre Toplantımız 25 Mayıs 1991 Cumartesi günü saat 14.00'te cemiyetimizın Taksim, Cumhuriyet Cad. 27/6 no'daki lokalinde, çoğunluk sağlanmadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 15 Haziran 1991 Cumartesi günü saat 14.00'te yine Cemiyetimiz Lokalinde yapılacaktır. 1 Açılış 2 Kongre Başkanlık Divanı Seçimi 3 Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporunun Okunması 4 Denetım Kurulu Raporunun Okunması 5 Raporların Müzakeresi ve İbra 6 Bütçenin Sunuluşu ve Kabulü 7 Tüzük Tadili 8 Dılek ve Öneriier 9 Kapanış MALİ KONGRE İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ GENEL MERKEZİ YÖNETİM KURULUNDAN MALİ KONGRE TOPLANTISINA ÇAĞRI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU GÜNDEM:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog