Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

r CUMHURÎYET/18 SPOR 16 MAYIS 199, 20 milyona karşı sorumluyımı HALtT DERtNGÖR Fenerbahçe kulübünde uzun süredir gündemde olan 'toplu istifa' düşüncesine karşı çıkarak görevde kalacağını açtklayan Başkan Metin Aşık, son gelişmelerden sonra yaptığı açıklamada 20 milyon Fenerbahçeliye karşı sorumluluk taşıdığını söyledi. Kulüp içindeki huzursuzluğun ve bu nedenle oluşan başarısızhğm konuşmaktan öte bir şey yapmayan üyelerden kaynaklandığını vurgulayan Başkan Metin Aşık, bu kişilerin kulüpten uzaklaşması ile yeniden eski günlere döneceklerini belirtti. Camia içinde çıkar grupları oluşturulduğunu, dışandan bunun fark edilmediğini ve bu fark edilmeyişin çok sert eleştiriler doğurduğunu dile getiren Metin Aşık, konu değerlendirmesini yaparken şunlan söyledi: "Ben Fenerbahçe'yi seviyorum. tşin özfinde önce sevgi vardu;. Sevmeseydim bu denli bafclı olmazdım. Birçok yatınmım oldu. Bu yatınmlan sürdüreceğim. Çiinkü Fenerbahçe için bir şeyler yapmak her Fenerbahçeti için görevdir. Benim sadece yönetim kurutona karşı değil, kulübe üye olanlara karşı değil, ancak daba önemlisi Türkiye'deki 20 milyon Fenerbahçeliye karşı çok büyiik bir sonımlulugum vardır. Ben bunun bilincindeyim, ancak kulübü yıpratmaktan başka bir düşüncesi olmayanlar, bu sonınüuluktan her zaman kaçan kişUerdlr. Onlar sadece konuşan, konuşmaktan öte başka hiçbir şey yapmayan, yapamayan kisMerdir." Fenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık, görevde kalmasının nedenini açıkladv Kupa 2 MUnited'in Barcelona: 1 M.United: 2 STATi Feyenoord HAKEM: Bo Karlsson (6) BARCELONA: Busquests (6) Nando (6), Alexanco(6) (Pnil la 5), Keoman (6), Ferrer (5) Goicoechea (5), Laudrup (S) Salinas (5), Bakero (6), Euse bio (6), Beguiristain(5) MANCHESTER UNITED Sealey (6), Invin (6), Pallisteı (6), Bruce (5), Blackmore (6), Hughes (8), Sharpe (6), Inct (S), Phelan (5), Robson (6), M< Clair (5) GOLLER: Dk. 6875 Hughes, dk. 80 Keoman KIRMIZI KAKKNando HALUK BAKIR ROTTERDAM ~ Avrupa Kupa Galipleri Kupası finalinde Barcelona'yı 21 yenen Manchester United, uzun bir aradan sonra kupayı lnglitere?ye taşıdı. Maç boyunca daha üstün oynayan Manchester United,' Hughes'in 68 ve 75. dakikalarda attığı iki golle sonuca ulaşırken, Barcelona'nm tek golü 80. dakikada Keoman'dan gel, Konuşmaktan başka bir şey yapmayan, sorun çıkarmayı görev sayan kişilerin yıprattığı Fenerbahçe Kulübü'nde huzurun sağlanması için yoğun çaba harcayacağmı vurgulayan Başkan Metin Aşık, Avrupa'da da zaman zaman bu tür olayların yaşandığını söyledi. Bazı basın kuruluşlannı arkasına alan üyelerin yarattığı kaosun geçici olduğunu belirten Aşık, yakın bir gelecekte Fenerbahçe'nin eski günlerine döneceğini yineledi. METtN AŞIK "20 milyon Fenerbahçeliye karşı sorumluluk taşıyorum" diyor. sizlikti. Bunun üzerine harekete geçen muhalefet, bu açıklamayı koz olarak kullandı. Ve basında devamlı işlenen bir konu haline getirilince sorun içinden çıkdamaz duruma getirildi." Durmaksızın istifadan söz edildiğî günlerde hiç kimsenin ortaya çıkıp da bir istifa mektubu getirmediğini sözlerine ekleyen Başkan Metin Aşık, camia içindeki dedikoduların önüne geçeceklerini ve bunu sürdürmekten zevk alanlan kulüpten uzaklaştıracaklannı söyledi. Konu ile ilgili olarak Aşık'ın görüşü şöyle oldu: "Herkes istifadan bahsediyor. Oysa, bu gune kadar kimsenin istifası bana ulaşmadı. * / Kulüp içindeki tavırlan ile artık sadece eleştiri yapan kişiler olarak tanımlanan bazı üyelerin yakın dosthıklarla arkasına aldığı basın kuruluşlannm yarattığı kotnuoyu yanügısının kulübe pahalıya mal olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Metin Aşık, konuşmasının ikinci bölümünde şöyle dedi: " Yönetime talip olanlar varmış. Dışandaki bu çevreler hiçbir model önenneden ve sadece yıkma kompleksi ile garip bir tutum içindeler. Durmaksmn eküen kötülük tohumlan, gerçegi bilmeyenterin yonımlan ile ciddi sonuçlar doğurdu. Genel sekreterimiz Aziz Yılmaz'ın da baana yaptığı açıklamalar, yönetim kurulumuz için gerçekten büyiik talih Bunlar tamamen bulanık suda balık avlamaya benziyor. FJbette yaratnan huzursuzluğun varuğuu dışlayamayız. BeUd bir sttre daha huzursuzluk olacak. Ama böyle bir huzursuzluk vardır diye, iiç beş kişi suyu bulandırmak istiyor diye, Fenerbahçe'yi bırakıp kaçacak değilim. Bu akılcı bir yol değUdir ve Fenerbahçe sevgisi Üe bağdaşmaz. FenerbahçeU olarak takıuun şampiyon olması hepinüzin isteğidir. Bunnn aksini düşünmek olası değUdir. Btttün karşı eylemlerin öziinde, Fenerbahçe'yi yıkmak vardu. Ve ben buna izin vermeyeceğim." Sorunlan her ne pahasına olursa olsun aşmaya kararh olduklanru vurgulayan Metin Aşık sözlerini tamamlarken şunları söyledi: "Dtinyanın ve Avrupa'nın pek çok ttlkesinde bu turden olaylar yaşannuştır ve yaşanacaktır. Her yerde kötülük tohumlan ekmeye çalışan kişiler vardır. Ama bunlar sonuçta kendikrine yenilir. Fenerbahçe'nin topraksız, tesisslz bıraküması, çağın dışına itümesini isteyebilecek kadar aykın görüşlü bu kişilerin başanya ulaşması, gerçek Fenerbahcelilerin inancı Ue yok olacaktır. Biz bütün bunlan düşunerek teknik direktöründen antrenörüne, menajerine, futbokusuna kadar yeni kişilerin aranması gereken bir dönemde Fenerbahçe'yi yüzüstü bırakmazdık. Ve bırakmadık. Ben gruptan geldim. Ama bu görevi yaparken kimsenin etkisinde de kalmadım, kalmayacağun. Fenerbahçe, bu kaostan kurtulacak ve eski günlere dönecektir." Gündemde Petroviç var Spor Servisi Başansız bir yıl geçiren Fenerbahçe'de oluşturulan transfer komitesi ilk toplantısında "izlenecek yol" saptadı. DUn kulüp binasında Başkan Metin Aşık yönetiminde toplanan, Aziz Yıldınm, Osman Yalçın, Vefa Küçük ve Mehmet özbek'ten oluşan komite yeni sezonda Fenerbahçe kulübüne yapılacak olan transferler konusunu inceledi.Metin Aşık konu ile ilgili görüşlerini şöyle özetledi: "Oluşturulan transfer komitesinde bu yıl için düşünülen iç ve dış transfer politikasmı görüştük. Teknik Direktör sorunumuz var. Bunun için şu anda Kızdyüdız Takunı Teknik Direktörü olan Petroviç ile görüşmeler yapıyoruz. Olumlu yanıt alırsak göruşmeye çağıracağu." îlk iş olarak Ercan Aktuna'yı menajerliğe getiren transfer komitesi.Todor Veselinoviç'le de görüşeceği bildirildi. Transier Komitesi BeşiktaşTrabzon 'İstanbuT dediler Spor Servlsi Trabzonspor, şampiyon Beşiktaşla İstanbul'da oynamayı gecikmeli olarak kabul etti. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, dun Beşiktaş Kulübü'ne bir faks cekerek Beşiktaşla Trabzon'da yapacaklan maçı, Beşıktaş'ın ısteğı doğrultusunda İstanbul'da oynamayı kabul ettiğini bildirdi. Daha sonra kulübe gelen Trabzonspor KulUbu Basın Sözcüsü Ender Asman, Başkan Süleyman Seba ile görüşerek maçın gelirini ve diğer konulan görüştüler. Başkan Seba, bu görüşme sonrası gazetecilere bir açıklama yaparak "Trabzonspor Yönetim Kurulu'na bizim isteğimizi kırmadığı için çok teşekkiir edeıiz. Son maçımızı tstanbul'da kendi seyircimiz önunde oynamak, bizleri çok mutlu edecek. Durumu federasyona bir faks çekerek bellrtjlk, kendHerinden yarın (bogiın) haber gelir, ancak diger bir sorun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. KARARIV ALt BAYAR VERECEK G.Saray\la pazarlık ertelendi ni söyleyen yöneticiler 2 hazirandaki Cumhurbaşkanhğı Kupası maçından Galatasaray'da transfer, kupa maçı sonra görüşmelere devam edeceklerini sonrasına kaldı. önceki gün yapılan yö belirttiler. Bu arada Başkan Alp Yalnetim kurulu toplantısında lig bitmeden man'ın bugün yurtdışına çıkması nedeiç transferi sona erdirmek isteyen yöne niyle transfer görüşmelerinin ertelenmeticiler, daha sonra bu karardan vazgeç sini istediği öğrenildi. tiler. Yönetim kurulunun aldığı karardan Dün ilk önce futbolcuları Beyoğlu'n vazgeçmesi Uzerine, futbolcular bu oladakî kulüp binasına çağıran yöneticiler ya şaşırdı. Görüşmelerin bir an önce bitden Yurdaşen Karahasan ve Ekrem Dü mesini isteyen futbolculardan Erdal, Errüst daha sonra bu kararlanndan vaz han ve Bülent, kulübe gelip geri döndügeçtiklerini açıkladılar. Basının transfer ler. Ekrem Dürüst ve Yurdaşen Karahaolaymı yakmdan takip etmesi yüzünden, san'la kısa bir görüşme yapan futbolcutransfer görüşmelerinden vazgeçtikleri lar "Biz, bir an önce bitmesini istiyor Yöneticilerin görüşmek için çağarüğıjutbolcular kulüpten geri döndükr mezse maçı yine cumartesi günii akşam üstü Ali Sami Yen Stadı'nda oynamak istedigimizi Beden Terbiyesi tl Mudüru Sabri Sadıklar'a ilettik" dedi. Beden Terbiyesi tl Müdürü Sabri Sadıklar ıse bu konudaki sorularımızı yanıtlarken, "Elbette Beşiktaş Kulübü'ne yardımcı olmak isteriz, ancak cumartesi Inonu Stadı'nda maç oynanırsa pazar sabahı yapılacak 19 Mayıs kutiamalanna biraz sorun çıkabilir. Zira sahanın içine konan işaretter, bir de pislenen stadın temizlenme çalışmalan, bu kadar bir sıirede yetişmeyebüir. Ben de durumu yann (bugün) bu konuda karar yetkisine sahip Sayın Valimiz Cahit Bayar'a götürecegim, kararı kendisi verecektir" dedi. Bir gün önce futbolcuları kulübe çağıran yöneticilerden Yurdaşen Karahasan ve Ekrem Dürüst, daha sonra bu karanndan vazgeçtiklerini açıkladılar. Kulübe gelen futbolcular haberi duyunca şaşırdılar. MUSTAFA ERSOY duk" dediler. Bu kısa görüşmeden sonra kulüpte bulunan Uyeler "Bizim yöneticiler şaşırdı galiba, kupayı kazanırsak bu çocuklar daha da fiyat yükseltecekler" şeklinde konuştular. ö t e yandan dün yapılan kısa göruşmeye Tanju'nun gelmemesi dikkati çekti. Tanju'yla telefonda görüşen Yurdaşen Karahasan, Cumhurbaşkanhğı Kupası maçından sonra tekrar görüşme yapabileceklerini söyledi. Tanju ise Başkan Yalman'la pörüşmek istediğini belirtti. Yöneticiler kızdı Bu arada Alp Yalman'm görüşmelerden vazgeçmesi, diğer yöneticileri kızdırdı. Aip Yalman'm bu tutumu karşısında futbolculara 3 haziranda gelin diyen yöneticiler, "Herkes buraya kadar gelmişken bu işin bitmesi gerekirdi" dediler. Ayrıca transfer görüşmelerini erte leyen yöneticilerin, kupa maçından önce futbolcularla göruşebileceği öğrenildi. Futbolculara, " 3 haziranda gelin" diyen yöneticiler "Her an sid tekrar çağırabiliriz" dediler. Galatasaray ligin son maçı olan Aydınspor karşılaşmasınm hazırlıklanna başladı. DUn oldukça neşeli geçen bir calışma yapan SarıKırmızılılar son maçta Tanju için oynayacaklar. Avrupa'da halen ilk sırada bulunan ve son maçında atacağı gollerden sonra durumu belli olacak Tanju için SanKırmızılı futbolcular haarlık yapıyorlar. Dünkü çahşmaya hafıf sakathklan süren, Koseçki ve Hayrettin katılmazlarken dizinden sakatlanan Prekazi idmaru yarıda bırakmak zorunda kaldı. Dünkü çahşmada Hollanda'mn Feyenord genç takımında oynayan 16 yasındaki Hakan denendi. Spor Servisi Eltopunda Bayanlar GSGM Kupası'nı Halk Bankası'nı 3123 yenen TMO takımı kazandı. Maçtan sonra kupasını GSG Müdürü Tevfik Sarpkaya'mn elinden alan TMO böylece 199091 sezonundaki 3 kupayı da müzesine götürdü. Federasyon Kupası'nı ise Arçelik'i zorlu bir mucadeleden sonra 1918 yenen Mani. sa Vestelspor bayan takunı kazandı. Manisa Vestelspor takımına kupasını Federasyon Başkanı Prof. Dr. Yavuz Imamoğlu verdi. GSGM Kupası , TMO'nun Yağhgüreşe devlet protokolü Biz maçı kendi stadınuz tnönü'de cumartesi gecesi oynamak istiyoruz. Ancak pazar sabahı tnönU Stadı'nda 19 Mayıs Bayramı'nm kutlamaları var, şayet bu isteğimiz gerçekleş Bu arada dUn Kulüp Başkanı Süleyman Seba, Basın Sözcusu Anf Ertunga ile birlikte yapımı süren Yesüköy tcsislerini gezdi. Futbolcular ise dun 3 günlük bir aradan sonra haftanın ilk çahşmasım yaptılar. Teknik Direktör Gordon Milne, Ingiltere'de bulunduğundan çalışmayı Antrenör Bahattin Baydar yönetti. Antrenmana asker olan futbolcular katılmadı. Rıza: Hedefimiz 3. kupa Galatasaray ile oynayacaklan Cumhurbaşkanhğı Kupası maçımn tam bir 'rövanş' niteliği taşıdığım söyleyen Beşiktaş kaptanı Rıza Çalımbay, "Mustafa Ağabey'in söylediği sözier bizi hırslandırdı. Formdayız. Son kupayı almak istiyoruz" dedi. ARİF KIZILYALIN Beşiktaş kaptanı Rıza Çalımbay, hedeflerinin Cumhurbaşkanlığı Kupası olduğunu söyledi. Kazanılan lig şampiyonluğu sonrası "rehavete" düşmediklerini belirten Rıza, Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizü'nin Beşiktaş ile ilgili olarak yaptığı açıklamanın da kendilerini hırslandırdığını kaydetti. RenaultMAlS'in düzenlediği "Şeref Kürsüsü" aym sporcusu yanşmasma Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu thsan Kalkavan, Güreş Federasyonu Başkanı Yüce) Seçkiner ve Gençlik Spor Genel Müdürü Tevfik Sarpkaya ile birlikte "konuk jüri" olarak katılan Beşıktaş'ın emektar ÇAVUŞOĞLU LİSESt ŞEREF KÜRSÜSÜNDEDttnya Liselerarası Basketbol Şampiyonası'nda kaptanı Rıza, Galatasaray ile oynayacaklan Cumhurbaşkanbirinciliği kazanan Çavuşoğlu Lisesi, RenaultMais'nin yanşmasında birinci oldu. lığı Kupası maçımn gerçek bir "rövanş" olacağını vurguladı ve şöyle konuştu, "Mustafa ağabeyin bizimle ilgili sözleri tüm takımı çok hırslandırdı. Evet Galatasaray büyük bir takım ama Beşiktaş da çok iyi. Geçen yü kaybettiğimiz Cumhurbaşkanhğı Kupası'nı bu yıl kazanacağımıza inanıyonım. Tüm takım olarak bu maça bileniyoruz. Sezonu 5 kupa ile kapamak istiyoruz. TSYD'den sonra Cumhurbaşkanlıgı'nı da alacağız." Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Ihsan Kalkavan da kazanılan şampiyonlukla ilgili olarak yaptığı yorumda "Unvammızı koruduk" dedi. Şimdi yalnızca Avrupa kupasında tur atlamayı hedeflediklerini ve tüm Türkiye'nin kendilerinden bu başanyı beklediklerini belirten thsan Kalkavan, "Dortmund'da olsun, Malmö'de olsun hep tecrübesizlik ve profesyonelliği benimseyemeyişimiz yüzünden kaybettik. Ama şimdi bilinçlendlk. Bir iki takviye ile tur atlayacagımıza inanıyonım" dedi. GUreş Federasyonu Başkanı Yücel Seçkiner, Avrupa Serbest Gureş Şampiyonası'nda kazanılan başannın "tesadüfı" olmadığını ve planlıprogramlı çahşmalanmn karşılığnu madalya ile almaya başladıklarını söyledi. Seçkiner, serbest stildeki "patlama"mn grekoromende de gerçekleşeceğini belirtti ve "Dünya Şampiyonası'nda ilk madalya grekoromende gelecek. Güreşçimiz artık bilinçlendi. Eskiden bir tek 'kafakol'la puan ahrdık şimdi güreşin her oyununu yapabUiyoruz. Üstelik ildli müsabakalarla BulgarSovyet korkusunu da yendik. Türk güreşinde artık madalya alamamak diye bir şey söz konusu degildir" diye konuştu. Seçkiner, FILA üyesi Kemal Oktay ile Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda herhangi bir görüş ayrıhğma düşmediklerini de belirtti. Dünya Liselerarası Basketbol Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşan Çavuşoğlu Lisesi, şeref kürsüsü yanşmasında birinci oldu... Renault Mais'in düzenlediği yanşmada jüri üyelerinin verdiği oylann tamanuna yakımnı alan Çavuşoğlu Lisesi, nisan aymın başarıhsı seçilirken, Altın Kemer Boks Turnuvası şampiyonu Vahdettin îşsever ikinci, tenisçi Gülberk Gültekin de Uçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş Kaptanı Rıza, lig şampiyonluğunun kendilerini 'rehavete' düşürmediğinteöyledi Olimpizm ve » insan semineri , ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'nin çeşiıli bölgelerinde düzenlenen geleneksel yağlı güreş festivalle, rinde devlet protokolü uygulanacak. Yağlı güreşlerle ilgili olarak hazırlanan yeni yönetmelik, Resmi Gazete'nin dün' kü sayısında yayımlanarak yü' rürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre daha ön; ce belediyelerin yetki alamnda1 bulunan güreşlerin organizas. yonu, valiliklerce gerçekleşti^ rilecek. TENİSKULİS Cumhuriyet Kupası Elizabeth Ward'ın ZtYA 1ŞIKÜSTÜN Orhan Veli ünlü bir şiirinde "Hiçbir şeyden çekmedi nasırından çektiği kadar, "Yazık oldu Süleyman efendiye" der. Turnuva sezonunun başlaması Ue Istanbul'un göklerinden aynlmayan yağmur bulutları da tenis turnuvalarını sırılsıklam edip turıiuva programlarını alt üst etti. \ Raket Kulüp'te düzenlenen VTB F. Klasman Turnuvası, bir hafta yerine tam üç hafta sürdü. Ve yağmur, azizliğini final günü de yaptı. Tam ödül töreninde bastırdı ve kupalar şemsiye altında dağıtıldı. Tek kadınlarda birinci olan Elizabeth Ward, aynı zamanda gazetemizin koyduğu en başarıh bayan tenisçi kupasının da sahibi oldu. Peri Çoğal finalde çok iyi oynadı. Düşüp sakatlanmasına rağmen mucadelesini sürdürerek beğeni topladı. 30 + 'da Orhan Tuncel, kendi gibı sempatik oyunu ile finalde Cem Sunman'ı yenerken 45 + 'da tenisin atom karıncast Yalçın lumay, Seda Çelik karşısında rahat bir birincilik aldı. Bir hayli güçlü tenisçinin bulunduğu bu grupta fınale kadar yukselen Seda Çelık'ı ou başarısından dolayı kutlamak gerek. Çünkü tenise bir profesyonel gibi eğilip ciddi ciddi çahşıyor. Ve de ilerliyor. Karışık çiftlerde Tansı, Eşref Yıldırımer, Nükhet Turel Berke Bozkurt'u yenip birinci olurken çift erkeklerde 30+ H. Cemalı, C. Incesulu birinci, C. Sunman S.Tekin ikinci, 45 + H.Arter Teoman birinci, B. Bozkurt Z. lşıküstün ikinci oldular. Bu turnuva biter bitmez de Uluslararası îstanbul Veteriner Turnuvası TED Kulübü'nün kortlarında başladı ve devam ediyor. Ama yağmur da devam ediyor. Gerçi TED'in üç kapalı kortu ile sorun çözülebilir. Bu kadar yağmurdan sonra biraz da tenisten bahsedelim. Rumenlerin 35 + 'daki oyuncusu Viorelli ile 45 + 'daki tenisçisi Andrescu final oynayacak kalitede. Geçen yıhn 45 + birincisi Çek Jan yine iddialı. Eski Türkiye birincisi Domin Ataş ve Vartan Tetikbaş da çok formda. Ayrıca Fransız Larry Sedve, Luleburgazh Jean, kadınlarda Fransız Karmen, iki eski Türkiye şampiyonu Filiz Tukcan ve Nuray Devman turnuvaya renk katıyorlar. ANKARA (Cumhuriyet: Bürosu) Gençlik ve Spor, Genel Müdürlüğü ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Olimr. pizm ve İnsan" konulu seminer, 2223 mayıs günlerinde. Ankara'da yapılacak. 2000'li yıllarda olimpiyat oyunları düzenlemeye talip^ olan Türkiye'de, oyunlann çeşitli yönleriyle ele alınıp tartışılması amacıyla düzenlenen seminer, Milli KütüphaneKonferans Salonu'nda gerçeko leştirilecek. J Haliçspor rekor kırdı İSTANBUL (TSA) 2. Amatör Lig 4. grupta mücadele veren Haliçspor bir rekor kı. rarak lig boyunca gol yemeden şampiyon oldu. Oynadığı 18. karşılaşmadan 15'ini galibiyet ve üçünü de beraberlikle kapatan Haliçspor, sezon sonunda, 33 puanla şampiyon olarak 1.; amatör lige çıktı. Başarılı takımın antrenörü Vural Esmen "Haliç'in yeri 2. amatör lig degildi. Canla başla çalışıp 1. amatörlüğe çıktık. Şimdi he. defimiz 1. lig şampiyonluğu.dur" dedi. Haliçspor kalecisi Hüseyin,'' Dino Zoff'un 1140 dakikalık, Bafraspor'un kalecisi Erdo' ğan'ın 1170 dakikalık rekorlarını 1620 dakika gol yemeden kırdı. Eııılak Baıık'a 2 Sovyet sandr Sorokolet ile el sıkışıldı. 300 kez milli taEmlak Bankası erkek voleybol kım forması giymiş, 2 olimpiyat, 3 dünya kupatakımı CSK Moskova'nın ünlü sında yer almış bu oyuncu için ödenen rakam smaçörü Sorokolet, bayan takımı da 400 milyon civannda olduğu sanıhyor. Minskli Teterina ile anlaştı. Teterina sudan ucuz ' Bayan ve erkek voleybol takunı tnmsfere hvrfı başladı ALEV ANAKÖK ~ NBALİGİ Spor Servisi NBA lıgınde yan iınalist 4 takımdan uçu bellı oldu. Çeyrek final 5. maçında Chicago Bulls, rakibi Philadelphia 76'ers'ı 10095'lik skorla yenip yan finale yukselirken 38 sayı atıp 19 rıbaunt toplayan Michael Jordan takımını sırtladı. Scottie Pippen da dış şutlardaki isabeti ile takımının yan finale çıkmasında pay sahibi oldu. Ligın şampiyonluk adayı olan Portland Trail Blazers, Clyde Drexler ve Terry Porter'ın (22'şer sayı) başarılı oyunları ile Bulls, Lakers ve Blazers yan finalde tki sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Emlak Bankası Bayan Voleybol Takımı bu unvaıunı koruyabilmek için çaba harcarken erkek takımı da uzun süredir yakalayamadığı şampiyonluğa ulaşabilmek için atağa kalktı ve gelecek sezon için Sovyet oyuncularla şimdiden anlaştı. Erkek takunı için CSK Moskova'nın ünlü smaçörü ve milli takımın değişmez elemanı Alek Bu arada geçen ay ülkemize gelen ve bayan milli takımımızla antrenman maçlan oynayan Minsk'in başarılı orta oyuncusu Aila Teterina gelecek sezon için anlaştığı Emlak Bankası'ndan 20 bin dolar (yaklaşık 80 milyon) alacak. Ülkemizde sıradan oyuncuların bile nazlandığı bu rakama Sovyetler Birliği Milli Takırm'nda oynarmş ve ülkenin en iyi 5 blokoru arasında gösterilen Teterina ile anlaşan Emlak Bankası iç transfer için de çahşmalanm sürdürüyor. Utah Jazz'ı 103% yenip 41'lik ustunlukle yan final yolunu tuttu. Pasifik grubunu ikinci sırada tamamlayan Los Angeles Lakers, Magic Johnson ve Byron Scott'ın çok iyi oynadığı karşılaşmada Golden State Warriors önunde uzatmada 124119'luk galibiyet kazanıp 41 ile yan finale yükseldı. Batı ligi finali için Los Angeles Lakers ile Portland Trail Blazers karşı karşıya gelirken Chicago Bulls, Doğu ligı finalini Boston CelticsDetroit Pistons maçı galibiyle oynayacak. yet Alla Teterina ECZACIBAŞrmn başarılı oyuncusu Ali, Ankara'dan gelen cazip transfer tekliflerine "hayır" diyemedi. Kendisine Önerilen rakamlan Eczacıbaşı'na getiren Ali, kulübünün bu parayı ödeyemeyeceğini söylemesi uzerine Eczacıbaşı'na veda etti. G. SARAY VE F. BAHÇE: Ligler biteli bir hayli zaman oldu, ama gerek Galatasaray'da gerekse Fenerbahçe'de voleybolculann daha önceden ödenmesi gereken transfer alacakları ve bu arada 3 ayhk maaşları hâlâ ödenmedi. Sporcu ve antrenörler bu konuda ne yapacaklarını bir türlü bilemiyorlar. YEŞILYURT Bayan Voleybol Takımı'mn başarıh Çek voleybolcusu Carolin sanhk oldu. Tfedavisi süren Çek oyuncunun kısa bir sürede iyileşeceği söyleniyor. Bu arada Yeşilyurt'tan söz açü 3'er ayhk maaşlannı alamadılar VOLEYBOL KULIS Spor Servisi Sakatlar Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler devam ederken lstanbul'da yeni kurulan Yaşama Sevinci adlı özürlüler basketbol takımı ile Hollanda takımı arasında bugün özel bir maç düzenlendi. Abdi Ipekçi Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak olan maçı seyirciler ücretsiz izleyebilecek. Özürlüler basket maçı > mışken devam edelim. Gelecek sezon takımını güçlendirmeyi amaçlayan Antrenör Adnan Kıstak Sokol, Kiev'den bir Sovyet oyuncu ile anlaştı. Bu arada bir de pasör arıyor. G. SARAY Erkek Voleybol Takımı kaptanı Ahmet Gtilüm, uzun süredir şikâyet ettiği diz ağrılanndan kurtulmak için ameliyat olmaya karar verdi. ARÇELtK Bayan Takımı oyuncusu Didem, bir süre önce geçirdiği diz ameliyatından sonra iyileşme yolunda önemli adımlar attı ve ağırlık çahşmalanna başladı. ENKA'nın iki başanlı oyuncusu Barış ve Vefa, Galatasaray ile Eczacıbaşı arasında mekik dokuyor. İki takımın da istediği bu*oyuncular hangi kulüple anlaşacaklanna bir türlü karar veremiyorlar. Spor Servisi 14. Boğazi çi Rallisi, yann Merter'de ya pılacak "Süper Seyirci" etab ile başhyor. 2 gün sürecek ral liye 28 yarışçı kayıt yaptmrkeı yarışmacılar toplam 60 km.'lik bir parkur kat edecek ler. 14. Boğaziçi Rallisi Spor Servisi Dün koşul; Îstanbul At Yanşlarf nda A tılı Ganyan 7231156 şe linde sonuçlandı. At yarışı sonuçları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog