Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/16 H ABERLERİN DEVAMI 16 MAYIS 1991 HEP milletvekih tbrahim Aksoy'a işkence yapıldığının öne sürüldüğünü ve gezide yanında bulunan HEP muletveküi Salih Sümer'in bu iddiayı yalanladığım anlattı. "Gelecek yıllann Türkiye'nin olduğunu" vurgulayan özal, Iraklı sığınmacılar konusunda Türkiye'nin 25 gün içerisinde fevkalade başânh bir organizasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Yaklaşık yarım saat süren konuşmasından sonra özal, ANAP İstanbul il başkanı seçilen eşi ile birlikte davetlilerin arasında dolaşmaya başladı. özal bu sırada kendisine ANAP genel başkan adayları konusunda yöneltilen soruları şöyle yanıtladı: "Cengiz Tuncer adaylığım açıkladı, ne dersiniz? ÖZAL Açıklayabüir, normaldir, ne yapalım yani? Daha açıklayacaklar vardır. Bugün (dün) Cengiz bey ile görüştüniiz mii? ÖZAL Hayır, yolda Avustralya'dan beraber geldik ama tesadüf. Cengiz Bey'in siztn delegelerle toplanünızın başladığı saatlerde basın toplantısı düzenlemeşini nasıl karşdıyorsunuz? ÖZAL Tesadüf. Yani desteklemeniz söz konusu değil mi? OZAL Benim şu anda hiçkimseye destek veriyorum, vermiyorum diye bir lafım yok. 'Şu anda' dediğinize göre ilerde olabüir mi? ÖZAL Şu anda diyorum. İlerde belki vereceğim. Kime vereceğim belli değil. Bunun için daha ne kadar beklememiz lazım? ÖZAL Epey beklemeniz gerecek. Daha vakit var. Buraya beyanat vermeye gelmedim, vatandaşların vaktini alıyorsunuz!' Cumhurbaşkanı, gazetecilerin öbür sorulannı yanıtlamadan davetlilerle sohbet etmeye başladı. Gelenler özal'ın elini öperek, sohbet ederken, bir bayan pahahhk ve geçim zorluğundan yakındı, Cumhurbaşkanı da, "herkesin ayagını yorganına göre uzatması gerektiği" yanıtını verdi. Bayan özal, bir süre davetlilerle fotoğraf çektirdikten soni i ra eşini beklemeden içeri girdi. Çankaya Köşkü'nde yapılan halk gününden sonra bir grup sa bir süre görüştü. özal'ın bu görüşmede, "Cengiz luncer ile ben değil, Semra hanım görüştü. Adayımı 10 gün kadar sonra açıklayacağım" dediği belirtildi. Cumhurbaşkanı, dün akşam milliyetçi gruba mensup 35 kadar ANAP milletvekiliyle de yaklaşık 3 saat görüştü. Milletvekillerinin hangi adayı desteklediğini açıklaması yönündeki ısrarlanna özal, "Acele etmeyin, mevcut duruma bakacağım, arkadaşlarla, teşkilaüa tek tek görüşeceğim. Bütün nabzı tuttuktan sonra belki mevcut adaylar içinde bir değerlendirme yapanm" dedi. MÜletvekillerinden dikkatli olmalarını isteyen özal "Kendinlze yakın olanı değil, birteştirici olanı ve partiyi ileriye götürecek kişiyi seçin. Ben bu adaylann biçbirinin yanında veya karşısında değilim" diye konuştu. Ozal, yeni genel başkanın "hizipci" olmaması gerektiğini ve yeni adaylar çıkabileceğini söyledi. Anayasa değişikliğinin gerçekleştirilemeyeceğinin anlaşıldı&mı vurgulayan Özal, "Benim *# y»!™ var. Bu süreyi bitirdikten sonra bir daha seçilme şand k Hhld ö sım da yok. Herhalde görev sürem bittikten sonra bir kenara dile getirdi. Başbakan Akbulut ile ilişkisi konusunda da özal, "Herkes zannediyor ki ben söylttyorum o yapıyor. Zaman zaman bizim de ihtilaflannuz olmuştur. Dışandan göründüğü gibi degü" dedi. Erdemir'de trajedi yaşanıyor (Baştarafi 1. Sayfada) 26. Işletme Yıldönümü, işçüenn Çelik Fabrikaları'ndaki işten çıson" yazılı pankartı taşıyanlar protestosu nedeniyle iptal edil karmalar konusunda incelemedan biri olan Şenay Piroğlu dün di. Kutlama programı çerçeve lerin sürdüğünü belirtti. Aykut, gece iki kutu Laroksil adlı uy sinde spor karşılaşmaları, kon özellikle "kötü niyetli" işten çıku ilacmı içerek intihar etti. Şe ser gibi etkinlikler iptal edilirken karmalar üzerinde durduklarını nay, babası Savaş Piroğlu'nun 1520 yıllık işçilere verilen altm söyledi. STRASBOURG (AA) Avişten atümasına dayanamadığı lann dağıtılacağı tören yapılaMESS Başkam Bahri Ersöz için intihar ettiği yolunda not bı madı. Ancak işçiler "Bu altın ile Erdemir'deki son gelişmele rupa Pariamentosu, Türkiye'nin raktı. Geçen yıl geçirdikleri tra lar hakkumz" diyerek altınlan re ilişkin görüşme girişimimiz tam üyeliği yerine, siyasi ve eko"İstanbul dışında olduğu" ya nomik işbirliğinin arttırılmasını fik kazasında oğlu Ahmet'le eşi nı törensiz aldılar. terciht 0 ettiğini ortaya koydu. Parnıtı ile sonuçsuz kaldı. Ayten'i yitiren temizlik işçisi Sa AAvfcnt İ ' a m e n > AT'nin genişlemesi ve K U l Bu arada, SHP genel merkevaş Piroğlu, geçen yılki olayda J ' * Çahşma ve Sosyal Güvenlik zince oluşturulan bir hukuk kofazla istirahat aldığı gerekçesiyle işten çıkartüdığım anlattı. Kızı Bakanı tmren Aykut, kamu ve misyonu, Erdemir'de işten çı list parlamenter Luis Planas nın intihanyla baygmlık geçiren özel sektöre ait işyerlerindeki iş kartılmaları incelemek üzere bu Puchades tarafından hazırlanan ten çıkarmalarla ilgili görüş bil gün Ereğli'ye gelecek. KomisPir bir raporu onayladı. oğlu Ereğli SSK Hastanesi'nde dirmekten kaçınırken "Şikâyet yon, SHP Genel Başkanı Erdal Avrupa Topluluğu'na katıltedaviye alındı. Şenay Piroğlu' olduğunda olayı incelemek için Inönü'ye sunulmak üzere bir ra maları söz konusu ülkelerin tam müfettiş göndeririz" dedi. por hazırlayacak. nun cenazesi dün Erdemir işçiSHP Ankara Milletvekilleri üyelik müzakereleri sırasında lerinin sessiz yürüyüşü ile top Türklş Genel Mali Sekreterj Enver Toçoğlu, Erdemir'deki Rıza Yümaz ve TevTık Koçak da farklı özelliklerinin göz önünde rağa verildi. Şenay'ın tabutunu bulundurulması ve hiçbir Avruyürüyüş kortejinin önüne alan işten çıkarmalann Devlet Baka bugün Ereğli'de sendika ve Er pa ülkesine "dışlanmış" hissinin nı Işın Çelebi'nin talimatıyla demir yöneticileri ile görüşecek işçiler ellerinde büyük bez bir verilmesi istenen raporda, Türkve daha sonra bir basın toplan iye'nin tam üyelik başvurusuna fotoğrafım ve yakalarında fo gerçekleştiğini ileri sürdü. toğrafı basılı kartlar taşıdılar. Aykut, Erdemir Ereğli Demir tısı düzenleyecekler. kesin bir cevap verilmesi istenŞeriay Piroğlu, önceki günkü di. Bununla birlikte raporda, protesto yürüyüşü sırasında "iş"Türkiye ile Topluluk arasındaçi kıyımına son" yazılı pankart ki işbirliğinin tam üyelikten taşırken dikkati çekmişti. İşSendika Servisi tETT'de protestoda bulunmuşlardı. Ara farklı olması gerektiği ima edilŞenay Piroğlu'nun intiharı ile çalışan 7 bin 700 işçiyi kapsayan bulucu aşamasındayken önceki di." ilgili olarak polisten yapılan topîusözleşme görüşmeleri an gece sonuçlanan anlaşmanın 1 açıklamada ise genç kızın, ken laşmayla sonuçlandı. Önceki ge Mart 1991'den geçerli olacağı ve disini iştemeye gelen gençle ev ce varılan anlaşmaya göre orta bir yıllık süreyi kapsayacağı billenmesine babasınm karşı çık lama net 600 bin lira olan işçi dirildi. Anakent Belediye Başka (Baştarafi 1. Sayfada) ması üzerine intihar ettiği öne ücretlerine yüzde 215 ile yüzde nı Nurettin Sözen bütün beledi yaptığı görüşmelerde ilerleme sürüldü. 174 arasında zam yapıldı ve or ye işçilerinin sözleşmelerinin ay sağlandığını bildirdi. Baker, önümüzdeki günlerde emekli talama ücret 2 milyon liraya çı nı tarihte başlatılması amacıyla dün akşâm' Kudüs'te basına edilerek işlen çıkartılacaklar kartüdı. tstanbul Anakent Bele İETT sözleşmesinin bir yılhk yaptığı açıklamada, Israil Başarasında olduğu belirtilen Mus diye Başkanı Nurettin Sözen kabul edildiğini ve çalışma su bakanı tzak Şamir'le bugün satafa Gündoğdu'nun da aynı tETT'de halen 174 milyar lira resinin de 45 saatten 40 saate in bah yeniden görüşeceğini belirthastanede kalp krizi sonucu öl olan işçilik maliyetinin, bu söz dirildiğini belirtti. ti. düğü açıklandı. Doktorlar ön leşme ile 443 milyara çıktığını, Baker, tsrail'e geçmeden önNurettin Sözen dün düzenleceki günkü yürüyüşten sonra fe yakıt masraflannm ve memur diği basın toplantısında İETT iş ce Ürdün'de Kral Hüseyin ile bir nalaşan Mustafa Gündoğdu' ücretlerinin dahil edilmesi halin çilerinin ücretlerinde yuzde 215 görüşme yaptı. Görüşmeden nun tüm çabalara rağmen kur de masrafların 650 milyar lira ile 174 arasında zam yapıldığını sonra gazetecilere bir açıklamatarılamadığını bildirdiler. ya ulaştığını, buna karşıhk belirterek "İETT işçisi diişük da bulunan Baker, Ortadoğu Ereğli'de SSK'da çalışan tüm İETT'nin yılhk toplam gelirinin ücretlere mahkum edilmekten barış sureciyle ilgili tüm tarafların, kendisine bölgesel bir kondoktorlar işçileri desteklemek ferans toplanması konusunda iliçin gerektiğinde bir günlük iş Venl Zam oranı ke olarak 'olur' verdiklerini söyEski bırakma ve muayenehanelerini 33.703: TL. 106.086: TL. % 215 açrnama eylemi yapabüecekteri Otobüs şoföru ledi. 33.086: TL. 107.878: TL. % 226 ni söylediler. Bir bölüm esnaf Revizyon işçisi SSCB Dısişleri Bakanı AlekQQ ÛQO Tl 79.980: TL. % 167 da sendika ile işçilerin bir karar Âlölye işçisi sander Besmertnih'in Ortadoğu 25.87İ TL.' 70.840: TL. % 174 almalan halinde kepenk kapat Odacı barışına ilişkin sürdürdüğü temaya hazır olduklarını açıkladı (x) Tablo 10 yıllık bir işçinin kıdem zammı, vardiya zammı ve maslar ise onceki akşam noktalar. phmleriyle birlikte günlük eski ve yeni ucretleri gösteriyor. landı. Besmertnih, onceki gun Riyad'dan Suriye'ye geçti ve HaKundura satışı yapan Şenol Alaoğlu, işten çıkartmalar baş 443 milyar lira olduğunu söyle kurtanlmış, dengeli, cşit ve hak fız Esad'la görüştü. Arafat'ın, ladığından beri satışların yarı di. Sözen "Hem en yüksek de ça olanaklara kavuşturulmuş SSCB Dısişleri Bakanı Alexyanya düştuğünü, işçilerin elle ğer saydığımız emeğin hakkını tur" dedi. Belediyelş Sendika sandr Besmertnih aracılığıyja rindeki Daravı harcamak isteme verebilmek hem de haikımıza en sı Genel Başkanı Fuat Alan da ABD Dışişleri Bakanı James diğini belirterek "Onceki gün îyi hizmeti sunabilmek için İETT işçilerinin 10 yılhk kayıp Baker'a bir mesai gönderdiği bir işçinin eşi ayakkabı almak toplusözleşmelerimizi milyar lanıukarşüamayaçalıştıklarını, açıklandı. İçin geldi. VJç çift alacaktı, son lık açıklara kar^ın hakça bağıt varılan anlaşmanın Türkiye ölReuter ve AP'nin haberlerine ra 'Belki benim beyi de atarlar' lamak öncelikli ilkemiz çülerine göre olumlu olduğunu göre, Ortadoğu Barış Konferandiye sadece çok gerekli olan bir olmuştur" dedi. sı'nın toplanmasvna ilişkin olarak söyledi. çiftini aldı. Burada esnafın tek Nurettin Sözen İETT'nin ha iki ülke arasındaki görüş aynhkSözen bu zamdan sonra gelir kaynağı işçidir" dedi. len yılda 174 milyar lira olan iş lan şu noktalarda toplamyor: Nalbur Ismail Sözer, son haf İETT'nin yaşayabilmesi için çilik maliyetinin bu sözleşmeyKonferans ve BM rolü Suta içinde satışlarırun yarı yarıya otobüs biletlerine zam yapılması liraya ulaştığmı, riye, toplanacak konferansın ucretleri uluslararası duzeyde ve BM göyan işçinin ahşveriş yapmadığı sı için biletlerin en az 5 bin lira ile yakıt masraflarının da dahil zetiminde yapılması konusunda nı, sözleşmeden sonra satışların olması gerektiğini belirterek edilmesi şeklinde masrafların ısrarh bir tutum izliyor. artacağı yerde düştüğünü belir "Ama tabii ki sosyal demokrat Konferansın biçimi Suriye, milyar terek "Erdemir'deki işçiye bir bir belediye bilet fiyatını 5 bin 650karşılık liraya ulaştığını, bu toplanacak konferansın ikili göna İETT'nin bir yıllık şey olması, işten atılması bizim liraya cıknrmaz. Bu konudaki toplam gelirinin 443 milyar lira rüşmelerde sonuç uhnamaması de ölmemiz demektir" şeklinde zammın belirlenmesi için yarın olduğunu söyledi. Sözen, ulke durumunda bıle belirli arahklarkonuştu. Beyaz eşya satan Ca UKOME'yi (Ulaşım Koordinusyanlış ekonoIrit Cimit, işçilerin haklarım ara yon Merkezi) toplantıya çağıra mizdeıuygulanan enflasyon ne la surmesinden yana bir tutum izliyor. dığını, kendîlerinden kepenk cagım. Zam oranı, orada tespıt m i k p o i t i k a ı a r v eı Filistinlilerin temsili Suriye, i ücret erin s ü r e k u kapatma yolunda destek isten edilecektir" dedi. Sözen darge d e n i y l e i ş çkaydederek i n"işçilerin görüşmelerde FKÖ'nun temsil eridiğini diğinde buna katılacaklarını be lirlilerı sıkıntıya düşürmemek lirtirken kuyumcu BUIent Oğuz, için çeşitli sübvansıyonlar yapa s o n 1 0 yılda uğradıklan»haksız edilmesinden yana, İsrail ise "terorist" olarak nitelendirdiği h ğ l b i r o l ç u d e gidermeye çaHŞ "Bizim satışlar da birden düş rak zammı s tü. Biz işçilerimizin yanındayız. şacaklanm düşük tutmaya çalı t l k l a n n ıj . o y l e d i . Sözen şöyle de FKÖ'nun görüşmelere dahil da vurguladı. edilmemesini istiyor. v a m ett Onlar olmazsa aç kalırız. KeBM kararları Suriye, tETT Genel Müdürlüğü ile "Hem en yüce değer saydığıpenk kapaCmaya her an hazuız" Belediye İş Sendikası arasında 7 mız emeğin hakkını verebilmek Araplar ile îsrail arasında 1967 dedi. şubatta başlayan sözleşme gö için hem de haikımıza en iyi hiz ve 1974 yıhndaki çatışmaların Ereğli'de huzursuzluk yara rüşmelerinde uzun süre anlaşma meti sunabilmek için toplusöz ardından ahnan 242 ve 338 satan işten çıkartmaları protesto yürüyüşleri sürerken ilçe kay sağlanamaması üzerine İETT iş* leşmelerimizi milyarhk açıklara yılı BM kararlarına İsrail'in uymakamlığınca TürkMetal Sen çileri değişik sürelerle iş bırak karşın hakça bağıtlamak önce masını ve işgal ettiği topraklardan çekilmesini istiyor. dikası Ereğli Şube Başkanı Sü ma eylemleri gerçekleştirerek likli ilkemiz olmuştur!' leyman Kaymış'a gönderilen bir yazıda, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na aykırı dav (Baştarafi 1. Sayfada) 1988 yılında getirildiği Avrupa rengi solan Fransız Sosyalist ranıldığı, gösterilerin tekrarlan sında hükümet değişikliği ko tşleri Bakanlığı'ndan, "sosyalist Partisi'ne yeni bir canlıhk vermaması ve hakkında yasal işlem olduğunu ileri süren hükümetin, meyi amaçladığı bildiriliyor. yapılacağı belirtildi. Şube Baş nusunda önceden bir anlaşma sosyalist olmayan bir ekonomi On yıllık Mitterrand iktidarı kanı Kaymış, Erdemir Genel yapıldığı konusunda yorumla politikası güttiigii" gerekçesiy sırasındaki dördüncü sosyalist ra yol açtı. Müdürü Turhan Onur'un öncehükümeti kuracak olan yeni Kabinesini bugün açıklama le istifa etti. ki gün yayımladığı genelgeye Görevinden ayrılan Fransa başbakan, Fransa Cumhuriyetepki göstererek "işçi atılması sı beklenen yeni Başbakan Başbakanı Michel Rocard, isti ti'nin ilk kadın başbakanı oladurdu diyorlar. Bunların hiçbir Edith Cresson, 57 yaşında ve fasının açıklanmasından sonra rak dünyadaki kadın iktidarlasözüne güvenmiyoruz. tşverene Mitterrand'a yakınlığıyla oldu bir araya gelen Bakanlar Kuru rı kervanında yerini alıyor. hodri meydan diyoruz ve gelsin ğu kadar 'dikbaşlılığıyla' da ta lu Uyelerine "alnının açık Fransa tarihinde ulusal kahler konuşalım istiyoruz. Amaç nınan bir sosyalist. 198183 yıl gittifeini" söyledi. raman Jean d'Arc'tan bu yana lan arasında, AT'ye girmenin Türkiye'deki işçi mücadelesini Görüşlerinden ödün verme en yüksek mevkiye ulaşan ikinkırmaktır" dedi. Kaymış, Erde Fransız tarımında yarattığı kriz mir'de şalterin kapanmasımn an ortamında tarım bakanlığı gö yen, sert mizaçlı Edith Cres ci kadın, Giscard d'Estaing zameselesi olduğunu sözlerine ek revinde bulunan Cresson, bu son'un bu yanıyla Mitterrand' manında Avrupa Parlamentosu dönemde domates Ureticilerinin ın hoşuna gittiği, kurt politika Başkanlığı'na seçilen Simone ledi. 'salçalı' gösterilerine cesaretle cı cumhurbaşkanının, hüküme Veil olmuştu. Sosyalist Edith öte yandan Erdemir Stadyu göğüs gerdi. 198485 yıllarında tin başına, gözünü budaktan sa Cresson, Fransızların üçüncü en mu'nda yapılacağı açıklanan dış ticaret bakanlığı yaptı ve kmmayan bir kadın getirerek önemli kadını. 'Türkiye'nin üyeliğiyerine işbirligi' Avrupa Pariamentosu KöşkHe delege avı (Baştarafi 1. Sayfada) BETlMe sözleşme Barışın miyorum diye bir lafım yok. İleride belki vereceğim" diye konuştu. Özal, muhalefet liderlerinin sürekli seçim atmosferi yarattıklannı öne sürerek, muhalefet temsilcilerinin her konuşmalarımn TV'den yayımlanmamasını istedi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Çartkaya Köşkü'nde düzenlediği 5. "Halk Günü"ne yaklaşık bin kişi katıldı. Cumhurbaşkanlığı halkla ilişkiler müşaviri Fevzi tşbaşaren, çağrılanlar arasında İerörle Mücadele Yasası'ndan yararlanarak koşullu sahverilen 150 dolaymda mahkumlar ve ailelerinden oluşan bir grubun bulunduğunu, söyledi. Işbaşaran, ayrıca Tstanbul, Ankara ve Adana ANAP il Örgütünden de bir grup delegenin çağrıldığmı doğruladı. Delegelerin Çankaya'ya çağrılması nedeniyle köşkün kapısında ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, davetliler Çankaya Koşkü'nün "havuzlu" salonuna ahndılar. Cumhurbaşkanı Turgut Özal eşi Semra Özal ve devlet bakanları Mustafa Taşar ve Ercüment Kouukman ile birlikte alkışlar arasında salona girdi. Özal, salonun hemen girişinde merdivenin başında durarak, telsiz mikrofondan davetlilere seslenmeye başladı ve salonda sigara içUmemesini istedi. özal ilk olarak, muhalefetin kendisinin yurtdışı gezilerine yönelik eleştirilerini anımsattı. "Uzun süren, yorucu" Avustralya gezisine rağmen "vatandaşlarla görüşmeyi ertelemeyi diişünmediğini" kaydeden özal, "10 giine yakın seyahat ettik. Bazüarı kalkmış demiş ki 'niye geziyor yahu?' diyenlere bir cevabım var, gezip görmeyeo hiçbir şey öğrenemez" diye konuştu. Özal'ın bu sözleri alkışlamrken özal, "Sade okumakla olmaz. Sade TV seyretmekle olmaz. Bu ülkeleri gezip görmek lazım" dedi. "İnanır mısınız, New York Singapur sokaklarında beni göriip taruyan, Mr. Özal diye çağıran insanlar var. Bunun manası ne? Televizyonlar o kadar gelişmiş ki, herkes başka Ülkelerin başındaki insanları tanır hale gelmiş" diyen Cumhurbaşkanı, Marmaris lçmeler Belediye Başkanı'nı da Avustralya gezisine götürdüğünü belirtti. Bundan sonraki gezilerinde de bazı belediye başkanlarını götüreceğini söyleyen Özal, ANAP iktidarı döneminde gerçekleştirilen yatırımları ve ulaştırma hizmetlerini övdü. Cumhurbaşkanı daha sonra sözlerini özetle şöyle sürdürdü: "Efendim, Türkiye geri gidiyor laflan da çok söyleniyor, Her gün de maşallah teievizyondalar. Yani dünyada hiçbir ülke yok. Her gün böyle seçim varmış gibi konuşma yapılan tek ülke biziz. Bir demokrasi olmayan yerlerde sadece iktidarın çıktığını gördüm. Ama ileri, modern ülkelerde seçime yaklaşırken var, ondan sonra da çok haber mahiyeünde bir şey varsa var. Bizim TRT Kanunumuz da güya böyle ama artık muhalefet liderleri de mensupları da önemli şeyler söylese de söylemese de her gün televizyonda seyretmek mecburiyetinde kahyoruz. Yanlışlardan biri budur. Bir de Türkiye'yi seçim atmosferinde tutuyoruz, bu doğru değil. Tiirkiye'nin milli geliri 2600 dolar. Hadi bakalım nerede kaldı o konuşanlar? Memleketimizi kötü göstermeye muhalefetin bile hakkı yoktur. Dışarda gittiğimiz yerlerde Türkiye hakkında laflar söyleniyor, deniliyor ki, siz insan hakları ihlali yapıyorsunuz. Ben 10 senedir bunun kaynağı nereden geliyor diye düşünüyorum. Şimdi rahathkla söyleyebilirim. tçimizden geliyor, gelene gidene ispiyonculuk yapanlar ve yanlış bilgi verenler de burada." özal, "ispiyonculuk yapanlar" konusunda örnek verirken de Avustralya gezisindeki bir toplantısında Türkiye'de KÖŞK'TE HALK GÜNÜ Cumhurbaşkanı Özal, çeşltti U ve ilçelerden gelen son yasa ile şartlı tahliye olan hükUmlulerin ailelerinin de bulunduğu kalabalık bir vatandaş topluluğunu kabul ederek bir süre görüştü. (Fotoğraf: AA) ÇANKAYA'DA HALK GÜNÜ^NDEN NOTLAR Özal işaret vçrmedi FARUK BtLDtRİCt HAKKI ERDEM ANKARA Çankaya Köşkü'nün dünkü misafirleri iki gruba aynhyordu. Birincisi, koşullu salıverme olanağından yararlanarak cezaevinden çıkan mahkumlar... tkincisi, ANAP kongre delegeleri... Birinci grup, iş bulma umuduyla Köşke gelirken, ikinci grup cumhurbaşkanının ANAP kongresi için "işaret" vermesini bekleyip durdu. ANAP Isıanbul, Ankara ve Adana delegeleri, daha Köşke girerken Cumhurbaşkanı Özal'ın "işareti" üzerine tahminlerde bulunuyorlardı. Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in genel başkan adaylığım açık|adığı haberi, Özal'ın salona gelmesinden önce ANAP'lı davetliler arasında dalgalanma yarattı. ANAP'lı delegeler, neredeyse nefeslerini tutarak Özal'ın yanm saat süren konuşmasını dinlediler ve beklenen olmadı... Özal, adayını belli etmedi. Bini aşkın davetliye el öptüren ve dert dinleyen cumhurbaşkanı, gazetecilerin ANAP Kongresi'ne ilişkin sorularını büyük bir rahathkla yanıtladı. Özal, aday sayısının artmasından kaygı duymadığını, tersine memnun olduğunu ve kongreye kısa bir süre kala kendi adayını "işaret" ederek seçtireceğinden "emin" olduğunu açığa vurdu. maz'ın kardeşi Turgut Yılmaz, tım" yanıtını verdi. rulu üyesi Tunca Toskay'ın da üdarlann başansızlığım,' îran bulunduğu ANAP'hlar, özal' Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin ın sözlerini duymadıkları için .^anndaki^aiaşrnalara sür Türkiye'deki gelişmeleri övdüdürdüler. Kalabalığı yararak Özal'ın yanına ulaşmayı başa hurbaşkanı "ANAP'ın dogal nnlardan ANAP Çankaya ılçe olarak konuşurken, sabaşkam Ekrem Askın «'Isaret aid,,,,. B a n a g o z k ı r p t , " diye t u r m a y ı espri yapıyordu. İşin ilginci Ulaştırma Bakanı Fotoğraf çektirmek ve el öp,..a , nın adaylığım "şu an için" des türmekten ilk bıkan Semra Özal ¥. teklemediğini söyleyen Özal'ın oldu. Bayan özal, sessizce sal Öl' yarım saat süren konuşması bo londan ayrılırken, cumhurbaşyunca sürekli bu bakanhğın fa kanı delegelerle bir saat kadar aliyetlerini övmesiydi. Başba sohbet etti. özal ayrıldığında kanhktaki telefon sistemi saye aralarında bir tane bile siyasi sinde Avustralya gezisi sırasın mahkum bulunmayan ilk grup, da Venezuela yakınlarında Aro i§ umudunun sönmesinin, ikinba'daki ve Avustralya'daki ta ci gruptaki ANAP'hlar ise Çantil köyünde olan iki arkadaşıyla kaya Köşkü'nden kongre işare, şy konuşabildiğini anlatan özal, ti alamamanın üzüntüsü için, 1,5 yıl içinde üç büyük kentte deydiler. Cumhurbaşkanı Basın Danış3.5 milyon insanın kablo TV olanağına kavuşacağını anlattı. manı Metin Yalraan davetliler Acaba bu da bir işaret miydi? arasında ANAP'lı delege olmaÖzalların arkasmda salonda dığını söylerken, Halkla tlişkidolaşan devlet bakanları Taşar ler Müşaviri Fevzi İşbaşaran ve Konukman, Tuncer'in aday çağrılanlar arasında, "Semra lığı konusundaki soruları neşe Özal'ın il başkanlığı için çalışan içinde yanıtladılar. Konukman, delegelerin ve partililerin de bu"Pazartesi günü adaylann sayısı lunduğunu" açıklayarak Yaldaha da artacak" dedikten son man'la ters düşüyordu. ra, Semra özal'ın İstanbul il Bay özal, dün akşam "millibaşkanlığı görevine başlaması yetçi" kesimi temsil eden nedeniyle pazartesi günü tören ANAP milletvekilleriyle görüdüzenleneceğini anımsattı. Ko şürken, bir yandan da ANAP'nukman, soru yağmuru karşı ta yeni adaylar sahneye çıkmaAma aralarında Mesut Yıl sında kalınca da "Espri yap ya hazırlanıyorlardı. ANAP ktanbuTll YtoSfoT Cumhurbaşkanı, Ş.Urfa tüj . d e s k i k Fransa'ya ilk kadın başbakan İstanbuPa yıldız akıni fösterilerinin Atatürk Kültür Mcrkezi'nin yaru sıra Aya trini, Topkapı Sarayı, St. Antuan Kilisesi, Açıkhava Tiyatrosu, Sadi Gülçelik Spor Tesisleri, Gulhane Parkı, Suleymaniye Kültür Merkezi ve Korukent Rekreasyon Merkezi gibi mekânlarda da izlenebileceğini açıkladılar. Festival, Hhaziranda AKM'de Alexander Schwinck yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Hagacantare Korosu'nun konseriyle açılacak. Konserde, UNESCO tarafından ilan edilen Yunus Emre Sevgi Yıh nedeniyle, bu yıl yitirdiğimiz besteci Ahmed Adnan Saygun'un 'Yunus Emre Oratoryosu' seslendirilecek. Klasık muzık alanında festivale katılacak 'yıldız'lar arasında ünlü kemancı Sergey Stadler, Güner ve Süher Pekinel kardeşkr, Sovyet Filarmoni Orkestrası sefi Gennadi Rozdestvenski, virtüöz David Oistrakh'ın oğlu kemancı İgor Oistrakh, Bilkent Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası'nı yönetecek olan Gürer Aykal ve kemancı Suna Kan, iki ünlu piyanist Nikita Magaloff ve Gerhard Oppitz de yer alıyor. Son yıllann yıldızı parlayan çellistlerinden Ofra Harnoy, Aya lrini'de bir rcsital verecek. (Baştarafi I. Sayfada) Festivaliıı en ilginç konserlerinden birinde Stradivari Topluluğu'nu dinleyeceğiz. Çahşmalarını uzun yvllardır ABD'de sürdüren tlhan Mimaroğlu, uzun yıllar sonra Türkiye'de ilk kez bir elektronik müzik konseri sunacak. Festivalin oda müziği bölümünde Venedik Virıüozları Topluluğu, Meios DörtlüsU, Fontenay ÜçlUsü, Strasbourg Vurma Çalgılar Topluluğu, Los Angeles Gitar Dörtlüsü gibi alanlarının uzmanı topluluklar yer alıyor. Bu yılki caz/pop/folk bölümü ise yine festivalin en renkli gösterilerine tanık olacak. Uzun bir aradan sonra kendi grubuyla Avrupa turnesine çıkan Pat Metheny bu yaz şenlikte. Caz gitarın 'gidişatınf değiştiren seçkin muzisyenlerden biri sayılan Pat Metheny daha şimdiden caz tarihine geçmiş durumda ve 1978'den bu yana her plağı 'olay' oluyor. Caza değişik bir soluk getirmiş olan saksofoncu Ornette Coleman, şenliğe Prime Time adlı grubuyla geliyor. Ehlıyetimı kaybeıtım, hükumsıUüur. TURCAY BA1CI KÎRALIK KONUT İstanbul'un en merkezi yerinde ama trafik sorunu'yok, çünkü her yere yakın. İstanbul'un en merkezi yerinde ama park sorunu yok, çünkü özel garajı var. İstanbul'un en merkezi yerinde ama havası temiz, çünkü doğrudan Boğaz rüzgânna açık. İstanbul'un en merkezi yerinde ama su sıkıntısı yok, daima sıcak suyu var. Merhum Mehmet Sait ve merhume Hatice Sait'in kızları, merhume Hayriye Anğ'ın, merhume Necmiye Yücekök, merhume Nazmiye Kalaloğlu, Celal Sait Siren, Nezihe Srren ve Vehibe Türeli'nin kardeşleri, merhum Bekir Sıtkı Balkuv'un eşi, Lale ve Jale Balkuv'un sevgili anneleri, VEFAT İSTANBUL DEVLET TİYATROSU SEZONUNSONOYUNU Aleksander Gelman • 300 m2, * 4 yatak odası, 1 salon, • 2 büyük, 1 küçük banyo, • 2 mutfak, Ozel garaj, • Telefon, • Sürekli sıcak su, • Uydu anten. Müracaat: 177 24 48/177 96 05 tLAN tZMİR 4. İCRA TETKİK MERCİİ HÂKİMLİĞİNDEN Dosya No: 1991/364 Dilekçi: T. Vedat Eren Ordu Caddesi No: 105/B Izmir Yukanda ismi ve adresi yazılı bulunan dilekçi alacaklıları ile konkordato akdetmek üzere hâkimliğimize 13.5.1991 tarihinde müracaat etmiş olduğu ilan olunur. 15 Mayıs 1991 günü vefat etmiştir. Cenazesi 16 mayıs perşembe (bugün) Teşvikiye Camii'nde kılmacak öğle namazıru muteakip Edirnekapı Tokmaktepe Kabristaru'na defnedilecektir. NAİMEBALKUV AÎLESİ YÜZYÜZE 141516171819 Mayıs Suareler: 19.00, Mat: 15.00 Yöneten: Çetin Ipekkaya Çeviren: Belgi Paksoy Oynayanlar: DENİZ GÖKÇER • ZAFER ERGİN ANADOLU ÜNİVERStTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN FRANSA'YA MASTER VE UZMANLIK EĞtTİMİ İÇİN ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEKTİR Anadolu Üniversitesi Sivil Havacıhk Meslek Yüksekokulu adına Fransa'run Toulouse şehrinde mecburi hizmet karşılığında Uçak I3ektronigi (Avionik) Seyrttsefer Yardımcdan Elektronigi (Navaids) dallarında master ve uzmanhk eğitimi yaptınlacaktır. tngilizce veya Fransızca dillerinden en az birini iyi bilen istekülerin 24 Mayıs 1991 saat 17.00'ye kadar özgeçmişlerini içeren bir dilekçeyle (1 fotoğraf ekleyerek) şahsen Sivil Havacıhk Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne (Anadolu HavaalamMuttalip MevkiiEskişehir) başvurmaları gerekmektedir. Duyurulur. Basın: 26283 AKM ODA TİYATROSU Gişe tel: 151 56 00/254 Borsa uzmanı, emlak uzmanı, İngilizce dil eğitim kayıtlan başladı. Randevu için: 154 26 64 154 27 95 156 11 51 (Sibel Hanım) Nufus cuzdanımı, kredi karttarımı ve çek defterirni kaybettim, hükümsuzdur. GÜltZAR GÜNEŞ TURYAP EĞtTİM MERKEZİ TÜRK KALP VAKFI Muayene, Teşhis Tedavi, Laboratuvar, Röntğen 3 adet 87 model Renault 12 Station satılıktır. Tel: 5 1 2 0 5 0 5 / 486 Tel: 175 12 44/45 148 58 66
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog