Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/12 D0VİZ KURLARI DövMn Clnsl 1 ABD Dolan ! 1 Alman Marta j 1 Avustralya Dolan 1 Belçika Frangı 1 Fransız Frangı 100 Itatyan LlreM , 1 Japon Yeni , 1 Stertin ı 1 S.Arabisttn Rlyaliı DÖVİ2 3940.10 2332.81 3067.07 113.48 687.63 314.01 28.60 6890.85 1050.66 Mvız Satış 3948.00 2337.48 3093.26 113.71 689.01 314.64 28.66 6904.66 1062.77 Etekît Alış 3836.16 2330.48 3034.59 111.55 308.67 28.32 6883.96 1024.39 Etektif ÇtfMZKMt 3959.84 2344.49 3102.54 114.05 691.08 315.58 28.75 6925.37 1055.93 $1.6889 Alman Markı $ 5.7299 Fr.Frangı $ 1.9014 Hol.Ftorini $ 1.4290 Isv. Frangı $ 254.76 hal. Lireö 16 Mayıs 1991 AT ile kotalarda anlasma Türkiye ile AT arasında hazır giyim kotaları konusundaki pazarlık dün anlaşmayla sonuçlandı. tki yıl için yapılan anlaşmada ortalama kota artışı yüzde 30 oldu. 1991'dekotalaryüzde26.7,1993'te ise yüzde 32.3 oranında arttırılacak. Ekonomi Servisi Türkiye ile AT arasındaki kota pazarlığı nihayet sonuçlandı. Dün öğle saatlerinde imzalanan anlaşmaya göre kotalar 1991 yılı için yüzde 26.7, 1992 için iseyüzde 32.3 oranında arttırıldı. Türkiye ile AT arasındaki kota pazarlığına geçen yılın ekim ayında başlanmıştı. AT ile Türkiye arasındaki hazır giyim ve konfeksiyon anlaşması 31 Aralık 1990 tarihinde sona ermişti. Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ülkelerine yönelik hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 13 kategoride, tekstil ürünleri ihracatı ise 9 kategoride kısıtlanmaktaydı. Konfeksiyondaki kotaların tamamını, tekstil ürünlerindeki kotaların ise yaklaşık yansını dolduran Türkiye, görüşmelerde konfeksiyon kotaları için oturmuştu. Ekim ayında yapılan görüşmelerin başlangıcında ilk elde bir yıllık bir anlaşma yapılması konusunda mütabakata varıldı. Sıra arttınm oranlanna geldiğinde Türkiye 1991 yılı için yüzde 35 oranında arttırım talebinde bulundu. Genel olarak kotaları yıllık yüzde 6 oranında arttıran AT, Türkiye'ye bugüne kadar ortalama yüzde 15 artış imkânı sağlamıştı. Görüşmelerde Türk tarafının yüksek oranda arttınm için üzerinde durduğu en önemli argüman iki Almanya'nın birleşmesi, dolayısıyla pazann büyümesiydi. Bu arada Cumhurbaşkanı Turgut EKONOMİ 16 MAYIS 199ı BORSADA \#m Haari: 68.591.125.400 kİMlNtktei:6.32».1S1 : S515.59 MaH N M K 3169.71 SHMI ırtlkıı tn»M Türk ihracatçısının hemen hemen tüm kategorilerde yüzde 100 oranında doldurduğu AT konfeksiyon kotaları için pazarlık geçen yıl başladı. Birçok kez Cenevre'de bir araya gelen iki taraf karşılıklı tavizler vererek dün anlaştı: sektörünün temsilcileri görüşmelerde Yunanistan ve Portekiz'in olumsuz tutumlarıudan yakınmışlardı. Mart sonunda yarım kalan toplantılar 13 mayıs pazartesi günü yeniden başladı. Dün öğle saatlerinde ise her iki taraf anlaşmaya vardı. Anlaşmanın sürpriz yanı, daha önce bir yıl olarak belirlenen sürenin iki yıla çıkartılmasıydı. Arttınm oranları da Türk tarafının isteği doğrultusunda 1991 yılı için yüzde 26.7, 1992 için işe yüzde 32.3 olarak tespit edildi. Türkiye'nin AT ülkelerine yönelik konfeksiyon ve tekstil kotalarını iki yıl için ortalama yüzde 30 oranında arttıran anlaşmanın ayrıntıları bugün yapılacak bir Cola'ya zam yapıldı Ekonomi Servisi Zam yağmuruna bir damla da Coca Cola ve Pepsi Cola üreticilerinden geldi. Mart ayı içinde fıyatlarını arttıran kolacılar ürünlerine dünden itibaren yüzde 20'lik. bir zam daha yaptılar. Böylece bir şişe kolanın fiyatı 1200 liradan 1800 liraya, bir litrelik pet kolanın fiyatı 3 bin 300 liradan 4 bin liraya, iki litrelik pet kolamn fiyatı 5 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, kutu kolanın fiyatı da 1500 liradan 1800 liraya yükseldi. 1 litrelik cam şişe kolanın fiyatı da 2 bin 500 liradan 3 bin liraya çıkartıldı. Pepsi Cola'dan bir yetkili, ürünlerine iki ay içinde iki zam yapmalarının nedenini maliyet artışlarma bağhyor. "İki ay içinde en büyük girdimiz olan şeker ve yakıta 2 kez zam geldi" diyen yetkili, eskiden kolaya yılda bir kez ilkbaharda yüzde 6080 oranında zam yaptıklarını ancak kola boykotundan sonra yılda bir kez değil her maliyet artışını düşük oranlarda fiyatlanna yansıtmaya başladıklarını belirtiyor. Geçen yıl ürünlerine bir kerede yüzde 80'e varan zam yapan kola üreticileri bakkallar tarafından boykot edilmiş ve Türkiye'de ilk kez tüketici ve bakkalların katıldığı büyük çaplı bir boykotla karşı karşıya kalmışlardı. (Önceki) Blleşik endeks: 3571.67 Mali endete: 3199.39 Sınai endete: 3799.04 OtW«na Mtoşft M M K 3S29.07 MaR MHtokK 3172.96 S M H N t t c 3739.84 (Onceki) Bitaşlk endeks: 3544.13 Mali endeks: 3174.06 Sınai endeks: 3770.18 AnnMs«vnkapan. 475000 «000 30000 3S9O 7000 5500 15500 28000 4250 25000 2Mt 13000 25000 9200 14500 3850 5100 120000 £700 6600 10750 4400 3850 9300 0 1900 14000 21000 15T50 4150 51000 9000 875 •800 9200 9000 2900 8000 3100 5000 5300 8500 1150 19500 2250 15500 8200 2150 BugCnkO BugOrM «ndusök «ıyOkMk 465000 90000 29000 3600 6800 5300 15250 27500 4200 25000 11500 24500 9000 14250 3800 5000 6500 5500 10250 ' 4400 3700 9000 1850 13750 20500 15250 50000 8900 850 1800 8700 8700 2800 8000 2950 «00 5200 1050 19250 2200 480000 93000 30000 3950 7000 5500 15500 28000 4250 25500 HM 12000 25000 9200 14500 3900 5000 6700 5600 10500 4400 3800 9200 1900 14000 21000 15500 51000 9000 875 1600 9000 8800 2900 8000 3050 4700 5300 1100 19600 2250 1W 15750 2200 4400 8200 8000 31000 6400 15500 20500 34500 2850 6700 3100 10250 6900 2050 94000 3050 1450 11000 4100 775 10250 900 1400 1750 150000 1050 2150 MM 1850 4050 1500 775 1800 3200 3700 4900 4550 32000 48500 9400 8200 11500 «00 2400 4«00 1650 11JM 2450 2500 13750 3300 2300 8600 1550 2900 4100 1400 7400 6000 17M 2100 1750 BugOnU Kapınış 465000 91000 29500 3800 7000 5300 15250 28000 4200 25000 tm» 11500 24500 9000 14250 3800 5000 5600 10500 4400 3800 9000 1900 13750 21000 15500 51000 8900 875 1600 8800 8800 2800 8000 3000 4700 5200 1050 19250 2200 1180 15500 2150 MM 4400 8000 8000 31000 6300 1500020500 32500 2800 6700 3060 10250 6900 2000 93000 3000 1450 10500 4000 750 10000 875 1400 1700 146000 1000 2100 NM 1350 4000 1450 750 1750 3200 3700 4800 4550 31000 46000 9400 K00 11250 2900 2400 4850 1600 işlem mlMan 15910 34020 38900 28082 8850 70060 1410 11690 8070 124335 8120 5100 47450 21570 29250 76745 14500 166880 1000 19850 40110 65596 18122 69380 259920 13863 13200 57610 1100 27612 1500 840028 3000 19200 12850 2200 6500 22042 1MN 19100 51800 MM 33850 18400 1550 400 22420 32375\ 50950 128585 12560 82750 3164 1000 39900 49080 30220 1000 320X 14900 454925 131050 33200 36700 73300 700 4904 3400 4UM 12800 29600 79450 39520 4700 500 IQOQ 4100 15300 42502 En çok sta. yapılan fiy. 470000 91000 29500 3850 7000 5400 15250 28000 4200 25000 att 11500 24500 9100 14250 3800 5000 5500 10500 4400 3750 9000 1900 13750 20500 15500 51000 8900 875 1800 »000 8800 2850 8000 3000 4800 5200 1100 19250 2200 1MO 15500 2050 MM 4300 8000 8000 31000 6300 15000 20500 33500 2600 6700 3050 10250 6900 2000 93000 3000 1450 10750 4000 750 1000O 875 1350 1700 150000 1050 2150 MM 1800 4050 1500 750 1800 3200 3700 4900 4500 31000 48500 $400 «000 11250 2900 2400 4850 1600 ortfly. 470142 91581 29602 5391 15285 27973 4203 25114 tu» 11600 24540 9069 14287 3638 5000 6582 5541 10433 4400 3748 9046 13764 20748 15484 50984 tm özal'ın Körfez krizinde çıkan faturanın karşılanması için tüm dünyadan yardım yerine daha fazla ticaret istemesi ve görüşmelerin daha üst düzeyde yapılmasını sağlamasıyla, şimdiye dek yüzde 15 arttınm tanıyan AT, bu kez yüzde 20'ye çıktı. Ancak başlangıçta yüzde 35 arttınm isteyen Türk tarafı, yüzde 25'ten daha aşağıya inmeyince iki tarafın teklifleri arasında yüzde 5'lik bir fark kaldı ve gö~ rüş'meler bu aşamada kilitlendi. Mart sonunda Türkiye'ye dönen tekstilciler, 'imzanın geciktirilmesinin hiçbir olumsuz etkisi olmadığını, ekime kadar süre olduğunu ve yüzde 20'nin üzerinde bir artış için umutlu olduklarını belirtmişlerdi. Tekstil 1800 8950 6766 2841 8000 3001 4620 5225 19328 2210 1(4* 15505 2101 NM 4306 8066 8000 31000 6301 15139 20406 XT ile damping mücadelesi Türk ürünlerine karşı açılan damping soruşturmalan eleştirildi soruşturmalanna muhatap olmaması gerektiğini savundu. Arat, ortaklık anlaşmasını hiçe sayarak Türkiye'ye üçüncü ülke işlemi yapan AT'nin bu uygulamasmda da haksvzİık yaptığını belirterek, şöyle konuştu: "Başlangıçta antidamping konusunda tecrübesiz olan Türkiye artık konuyu ciddi şekilde ele alarak mücadeleye başlayacaktır. Bu konuda kendi argtimanlanmızı oluşturuyoruz. Bir yandan eğitim ve mevzuat çalışmalannı hızlandınrken, bir yandan da haklanmızı korumak için uluslararası hukuk bürolarıyla temas kuruyorüz. Artık kendimizi gerekirse Adalet Divanı'nda savunacağız!' AT Komisyonu'nun Türkiye'ye yönelik antidamping soruşturmalannda GATT kurallannı aşarak hukuk dışına çıktığını anEkonomi Servsi Türkiye, AT'ye karşı atağa geçti. Brüksel'de yapılan kota pazarlığından başarı ile çıkan tekstilciler, îstanbul'da da AT AntiDamping Dairesi Başkarıı Gerhard Hannes Welge'ye soğuk terler döktürdü. Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı tarafmdan düzenlenen "UluslararaSJ Ticarette Haksız Rekabet, AT ve Türk Hukukunda AntiDamping Düzenlemeleri ve Uygulama Sorunları" semineri kapsanunda yapılan panelde tekstilciler ve DPT, AT'nin Türkiye'ye açtığı antidamping soruşturmalannı eleştirerek, AT'yi poütik davranmakla suçladılar. Panelde konuşan DPT AT Başkanhğı Hukuk, Eğitim, tzleme Dairesi Başkanı Doç. Dr. Tuğrul Arat, Ankara Anlaşması'na göre Türkiye'nin AT'nin ortağı olduğuna işaret ederek antidamping im im 15500 2050 MM 4200 8000 8000 31000 6200 15000 20000 32500 5750 6600 3050 10000 6900 2000 93000 3950 1450 10500 4000 ?25 10000 875 1350 1650 145000 1000 2100 tm 4400 8300 31000 8300 15250 20500 35000 2850 6700 3150 10250 6900 2050 85000 3000 1450 11000 4100 750 10000 875 1450 1700 6800 0 1000 2200 aooo 33378 2796 6661 3070 10125 6900 2004 93423 2991 1450 10818 4008 753 10096 876 1371 147500 1038 2125 M77 1775 4045 1477 752 1777 3200 3700 4850 4520 31185 46260 9400 8099 11M2 2900 2400 4857 1782 10*41 2403 2449 13600 3262 2257 8521 1470 2900 4OE6 1346 7188 5903 17N 2061 1744 basın toplantısında açıklanacak. Türk tekstil sektörünün en 'hassas' kategoriler olarak tanımladığı, AT tarafından kısıtIamaya tabi tutulan konfeksiyon ürünleri arasında tshirt, sweatshirt, kazak, dokuma pantolon, bluz, gömlek, çorap, külot, bornoz, mont, mutfak örtüleri, eşofman ve örme giyim eşyaları bulunuyor. Cumhuriyet Ege bürosundan Hakan Kara'nın haberine göre Avrupa Topluluğu ile yapılan konfeksiyon görüşmelerinde kotalarda ilk yıl için ortalama yüzde 26.7, ikinci yıl için de ortalama yüzde 32.3 oranında sağlanan artış konfeksiyon dışsatımcılarını sevindirdi. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hüdai Kurt, görüşmelerden olumlu sonuç alındığını belirtti. İki yıllık bir anlaşma yapılmasını da olumlu karşıladıklannı vurgulayan Kurt, "Her ne kadar anlaşmalardan olumlu bir sonuç sağlandıysa da gönlümiizde kotaların tümiiyle kaldırıllatan Arat, bu yaklaşırmn serbest ticaret an nıası ya da yüzde yüz oranında layışının aşü?rak korumacılığın benimsen arttırılması yatıyor" dedi. mesinden kaynaklandığmı belirtti. Arat, Topluluğun çifte standarttan kurtulması geAT'de sürdürülen konfeksirektiğini söyledi. yon görüşmelerinde önce anlaşTlSK Başkaru Halit Narin, ATnin ser manın bir yıl üzerinden yapılabest ticaretin gelişmesi amacma yöneldiği cağı bekleniyordu. Alınan bilgini hatırlatarak, kısıtlama ve korumaya yö ye göre GATT'ın 1992'ye kadar nelik uygulamalannın kendi varhğım inkâr uzatıldığına ilişkin haberin gelanlarruna geldiğini savunurken, İTKtB üye mesi üzerine anlaşmanın 2 yıl si Ertekin Ashapoğlu, AT antidamping için gerçekleştirilmesine karar mevzuatım tek tarafh olmakla suçladı. verildi. anlaşmaya doğrudan TGSD üyesi Mahmut Abra ise Türkiye'nin, sektör temsilcilerinin katılımının Toplulukla ilişkilerinde AT'nin ortak, Tür da olumlu bir hava yarattığı bilkiye'nin ise pazar olmaması için elinden ge dirildi. Diğer yandan 198990 leni yapacağını söyledi. Abra, ülkeler ortak dönemi için yapılan konfeksiyatırımlarla birleşirken kısıtlama önlemle yon idari işbirliği anlaşmasının riyle hiçbir yere varılamayacağını sözlerine da yürürlükte kalmasi olumlu bir adım olarak değerlendirildi. ekledi. Coca Cola dağıtım şirketi kurdu tm 1700 4100 1900 8000 77S 1750 3200 4000 5000 4550 2300 32000 48000 9800 «400 11780 2K0 2700 3K0 5300 4«00 1800 I15M 820000 2450 7400 2600 13500 3450 2300 8700 5000 1550 2900 4100 1350 7300 6O00 17M 2150 1750 tm 1700 4000 1400 750 1750 3200 3700 4800 4900 31000 46000 9400 8000 11250 2900 2400 48» 1750 »IMS 2400 2400 13250 3200 2200 8400 1400 2900 4000 1300 7100 5900 1«M 2000 1700 Gölctik'te eylemler bitmiyor AHMET KURT tZMİT Gölcük Tersanesi'nde çalışan 4 bin 500 işçi toplusözleşme görüşmelerinin uyuşmazhkla sonuçlanmasını protesto için başlattıkları eylemleri, dün sabah 'servis boykotu' yaparak sürdürdü. Topluiozleşme goruşmelerinin uyuşmazhkla sonuçlanması üzerine 20 gündür toptu yürüyüş ve toplu vizite gibi eylemler gerçekleştiren askeri tersane işçileri, dün servis boykotu nedeniyle yarım saat geç işbaşı yaptılar. Servis otobüslerinden Kavaklı, Garajlar ve Donanma Kavşağı mevkilerinde inen işçiler üç ayrı koldan yürüyüşe geçtiler. İşçiler yürüyüşleri sırasmda alkışlı protestoda bulunarak Hükümet istifa', 'Haklıyız Kazanacağız', 'İşçiler El Ele, Genel Greve', 'Köle Değil İşçiyiz' sloganları attılar. Yaklaşık birer kilometrelik yolu yürüyen işçiler, Tersane Komutanhğı ana giriş kapısı önünde toplandılar. Burada da alkışlı protesto ve slogan atmayı sürdüren işçilere hitaben bir konuşma yapan Harbİş Sendikası Gölcük Şube Başkanı tzzet Çetin, "toplusözleşme görüşmelerinin başanyla sonuçlandırılması için 37 bin rrtilli savıınma sanayii işçisiyle birlikte 650 bin kamu işçisini ve örgütlerini sürekli ve etkin olarak mücadele etmeye" çağırdı. Çe Rabık SdHh YayTOİ*. <oo 14250 55225 1700 11900 12600 8275 1500 13585 67900 11MN 182 100 48020 3000 127370 7200 17032 45650 700 4000 97600 17000 11050 285170 29450 2400 2450 13250 3250 2300 8500 1400 2900 4100 1300 7200 6000 1TM 2050 1700 2400 2400 13750 3250 2250 8500 1500 2900 4100 1350 7200 5900 17M 2050 1750 YAT1RIM FONLARI lşYatmm1 lşYStınm2 lsYa6nm3 lşYadnm4 13.0747 14.0339 17.0130 04.0590 19.09.8? 14.12.87 27.02.89 07.0859 09.0150 16.09B7 08.02.89 28.02 B9 11.12J89 22.1OB7 10.03B9 12.0230 30.0590 29.0351 16.1157 31.1089 11.0730 02.11B7 07.03a8 07.0338 07.03.88 07.03*88 07.03.88 02.01.89 19J063Û 19.0650 24.04.89 18.1089 22.0390 26.0350 14.0650 28.06*8 10.04A9 28X1690 04.0738 10.12.90 15.0738 20.1069 2007,89 18.1239 20.0350 05.1190 09.1089 140230 14.0250 200650 01.11 B9 06.0150 02.0150 28D&90 22.0130 18.0790 02.0290 04.05.90 28.0390 12.0290 16.04.90 04.05.90 08.05.90 07.0530 11.06.90 77.0890 03.09.90 05.1190 01.1190 10800 20.000 10.000 10.000 1O000 10.661 9960 9959 11.200 76304 49.006 20314 17.215 14:634 58594 50497 26.103 23.436 11.441 48342 39951 19.022 19.216 14.410 60002 26.410 14383 11.295 9355 20125 14.097 55.636 43.132 63394 42337 36536 43.063 13978 11379 43.423 110973 20371 11769 17.280 13311 38367 51.658 14.406 42384 11992 153376 18.654 22.752 19313 11.784 12.684 22.427 16996 17360 16393 21380 16346 22.746 15.437 18515 14394 17588 12304 15.758 17.638 18501 15382 15364 14399 15.100 13335 12S85 12317 12368 15 IMYIS 1991 |%6 lntorfon1 tnterfon2 lnterfon3 nterfon4 nterton5 kSsatVtt1 WsatYat2 Iktlsat Yat3 Ikösat Yat4 İkfeat Anlım Fon Garami YMınm1 Garanti Yatnm2 Garaml Yannn>3 Garanti Ymnnv4 Garanti Yatınm5 EsbankFon 1 Esbank Fon 2 Eübank Fon 3 YKB Yatınm f. YKBSektörF. YKBHİsseF. YKB Kamu F. YKB ükit F. YKBKarroF. YKBDMzF. YKBKapttalF. YKBAMHF tötof Fon1 Vrtıf Fon2 VıkıfFon3 VUuiHlsse \Mu< DGnya Fon Vslu1 Fon6 Dnjbank Mavi Fon Dtjbank Beyaz Otsbank Pembe Tutün Fon1 TOtün Fon2 MRsui Fon1 Mtsul Fon2 finans Fon2 RnansFon3 Finans Fon4 Finans Fon5 Braat Fon1 Braat Fon2 Zlraat BaşakFon Zlraat ftm4 Halkftm1 Halk Fon2 PamukFon PamukHisse EmlaK Fon1 Elttak Fon2 hnpot Fon1 lmpex Fon2 TAbankFon Sumer Fon Ege Fon KUktnmaFon Demir Fon Tartş Fon OrtakFon TOrfcbank Fon NetFon EttFon mooo 9976 9.731 10437 9936 9.209 10319 10000 10.000 10.477 9.785 9.713 9.795 9.693 9328 9.294 10.000 9542 10.000 48.279 10444 9994 9374 10.000 10057 20558 10011 11.021 10000 40.000 10.000 9956 10.428 9958 10.100 10.000 1O000 10000 11397 10357 10724 10469 1O000 10000 10086 9962 mooo 9.764 9306 9596 9390 76901 49.177 20320 17.234 14J6S1 58.663 50555 26.133 23.463 11317 48908 40005 19.047 19.242 14.418 60084 26315 14.432 11304 60375 20144 14.106 55.694 43.159 63.026 42359 36570 43.062 18.685 13977 13305 43.473 111103 20393 13.760 17.232 13326 38.408 51708 14.419 42395 12.006 154.109 18382 22.783 19343 11.701 12.703 22397 17.006 17382 16413 21362 16330 22.754 15.436 18545 14.714 17312 12.775 15.776 17357 18525 15399 15378 14919 15.119 13349 12990 12333 12383 mooo mooo 10405 10308 mooo 10.000 10.006 mooo 10.000 10.000 mooo mooo 013 035 003 0,11 0.12 0.12 011 011 0.12 1.08 0.14 014 0.13 0.14 006 0.14 036 034 0.08 013 0.12 009 006 0.10 006 058 0.05 0.09 001 014 001 055 012 012 0.11 0X17 026 011 011 0.10 0.09 0.03 012 015 015 014 016 070 015 013 006 012 012 001 009 004 001 016 0.14 014 0.23 011 011 0.13 011 009 013 013 0.10 0.04 0.12 012 AvrupaYlaıı DİSK'e destek ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ASK), DİSK'in para ve mal varhklarına el konulmasının asla kabul edilemeyeceğine karar verdi. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, temel sendikal özgürlük ihlalleri sürdüğü takdirde, Avrupa Topluluğu'nun Türkiye ile ekonomik işbirliğini durdurması için harekete geçeceğini de bildirdi. 22 ülkeden 39 konfederasyonun bağlı olduğu ASK'ın 45 milyon üyesi bulunuyor. Lüksemburg'da toplanan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu 7. Olağan Kongresi'nde Türkiye ile ilgili olarak aldığı kararda, Türk hükümetinin konfederasyon üyesi DİSK'e karşı baskıcı tavrında hiçbir değişiklik olmadığının göruldüğü kaydedilerek "Onümuzdeki giınlerde Askeri Yargıtay'ın DİSK yöneticilerine karşı açılmış bulunan davayı bitirip, bu yöneticiler hakkında beraat karan vermesi beklenmektedir. Aynı zamanda, Askeri Yargıtay'ın, DİSK'in kapatılması eğiliminde olduğu da söz konusu edilmektedir" denildi. ASK'ın karannda, özetle şu görüşlere yer verildi: "ASK Genel Kurulu, Türk yetkililerine resmen çağrıda bulunarak ASK üyesi bir örgütün askeri veya sivil hiçbir makam tarafından kapatılmasını ve DİSK'in ve üyelerinin para ve PROTESTO Tersane Komutanlığı'nın ana girişinde toplanan işçiler sendika başkanının konuşmasını dinlediler. Çetin, "tşyerlerinde çalışma mesi görüşmelerinin taraflarca tin, askeri işyerlerinde çalışan 37 ri bir evvelki oturumda taraflarbin işçinin toplusözleşme uyuş ca anlaşmaya varılan ve parafe barışı ve iş huzuru istiyorlarsa başlatılmasını istiyoruz" diye mazhğını TÜHlS'le çözümleme edilen, tarafraportörlerincede TÜHtS veya MSB temsilcileri konuştu. nin mümkün olamayacağın'sa imza altına alınan 19 nolu tuta nin şimdiye kadar açıklamadıkŞube Başkanı tzzet Çetin'in vunarak "Sözleşmemizin 60 nağı imzalamayarak hukuk dışı ları ücret teklifini açıklamalarıgünlük süresi dolmuştur. Görüş davranışlarıyla toplusözleşme nı, 3 mayıs görüşmelerine ait 19 konuşmasından sonra alkışlarmelerin son gününde TÜHİS düzenini tanımadıklarını kamu nolu tutanağı kayıtsız, şartsız la içeriye giren işçiler, yarım satemsilcileri ve MSB gözlemcile oyuna ilan etmişlerdir" dedi. imzalamalarını, toplu iş sözleş at gecikmeyle işbaşı yaptılar. mal varhklarına el konulmasını asla kabul etmeyeceğini bildirir. ASK, Avrupa, kurum ve hükümetleri, uluslararası kurum ve örgütler nezdinde, Türkiye'deki sendikal açıdan olağanüstü anormal ve uluslararası sözleşmeler, özellikle Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleriyle derin çelîşki içinde olan bu durumun bir an önce düzeltilmesi için girişimlerde bulunmaya angaje olur. DİSK'in yeniden özgürlük ve yasallıgına kavuşması ve para ve mal varlığının kendisine geri verilmesi gereklidir." Sizi İstanbul Hilton'a davet ediyoruz. ANKARA (ANKA) CocaCola ile Has Holding arasında dağıtım konusunda çıkan anlaşmazlık, mahkeme karanyla Has Holding lehine • sonuçlamnca CocaCola, çareyi, dağıtım şirketi kurmakta buldu. Has Holding'in yan kuruluşlarından İmsa A.Ş. ile ABD'li Refreshment Product Services şirketi arasında dağıtım tekeli konusunda çıkan anlaşmazlığın, Has Holding yöneticilerinden.j Bilge Has'm mücadelesiyte kazanılmasının ardından CocaCola, 450 milyon liralık bir dağıtım şirketi kurdu. Merkezi îstanbul'da bulunan şirketin sermayesinin 449 milyon 960 bin lirahk bölümünü CocaCola öderken geri kalan sembolik hisselerde Ömer Yalçın, Yavuz Çekirge ve Fadullah Cerrahoğlu tarafından yatırıldı. Böylece merkezi Atlanta'da bulunan CocaCola Plaza, kendi ürünlerinin dağıtımmı bazı Türk ortaklarıyla birlikte gerçekleştirm&yolunda kararlı bir adım atmış oldu. Söz konusu şirket, her türlü alkolsüz içki ve meyve suları ile maden sularının dağıtımı, pazarlanması, depolanması ve satışı işleriyle uğraşacak. Şirket, aynı zamanda ithalat, ihracat, temsilcilik, acentelik, distrübütörlük ve nakliyat alanlannda da faaliyetlerde bulunacak. CocaCola ile Has Holding arasında bir süre Önce çıkan uyuşmazlık mahkeme karanyla Has Holding lehine sonuçlanmış ve Has Holding daha önce yitirdiği dağıtım tekeli hakkını kazanarak İstanbul, Bursa ve Adana'daki dağıtım hakkını elde etmişti. İstanbul dünyanın 72. pahalı kenti SHP'yi ziyaret Bu arada DİSK Yurütme Kurulu üyesi Mukbil Zırtıloğlu, Rıdvan Budak, Tahir.Güler ve Ali Kaya'dan oluşan heyet, dün sabah SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin'i ziyaret ettiler. Zırtıloğlu, DİSK'in açıhnasının "yılan hikâyesine" döndüğünü, 11 yıldır bekleyen davanın önümüzdeki günlerde Askeri Yargıtay'da görüşülerek olumlu bir sonuca ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Hikmet Çetin de DİSK davasının ulusal ve uluslararası normlara uymadığını, geciken adaletin "adaletsizlik" olduğunu söyleyerek "Bu demokrasi ayıbı ortadan kaldırılmalıdır" dedi. Mutlaka zaman ayınn... Dünyanın önde gelen markası, Avrupa'nınl numaralı Japon otomobiliNissan'ların en yeni modelleriyle İstanbul Hilton'da tanışın. "Türkiye'de yaygın...dünyada saygın" Ekonomi Servisi Istanbul'un dünyanın en pahalı 72. kenti olduğu belirlendi. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde olan özel bir danışmanlık firmasının yaptığı araştırmaya göre dünyanın en pahalı kenti, İran'ın başkenti Tahran. Ancak bu hesaplama, İran'daki resmi kurlara göre yapıhyor. Gerçekte Tahran' ın bu kadar pahalı olmadığı, iki Japon kenti Tokyo ve Osaka'nın birinci sıraya yükseldiği belirtiliyor. Gıda, giyim, eğlence ve ulaşım alanında 151 ayrı mal ve hizmetten oluşan bu pahalılik endeksine göre New York 100 puanla temel kent olarak ele ahnıyor. lstanbul'un puanı ise 81. tstanbul, Tayland'ın başkenti Bangkok ve Endonezya'nm başkenti Cakarta ile aynı pahalılik düzeyinde bulunuyor. Auckland, Kafaci, Budapeşte, Kahire, Bombay, Prag gibi kentler İstanbul'dan daha ucuz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog