Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUJ T/It) DIŞ HABERLER 16 MAYIS 1991 Winnie Mandeb'nın 6 yıl hapis cezosvna çarpttnlması siyahlar arasındaki kuzursuzJuğu doruğa çıkardı Güney Afrika'da yüksek gerilim masından sonra tilkede siyahbeyaz gerginliğinin büyüdüğu ve siyahlar arasındaki çatışmaların yeniden hız kazanmasından endise edildiği haber veriliyor. Reuter'în haber yorumuna göre Winnie Mandela'nın cezalandınlması ile birlikte yönetim ile siyahlar arasında sürdürülen göriışmelerin kesintiye uğraması olasıhğı belirdi. Reuter, siyahlar arasında Nelson Mandela'nın eşi Winnie olmadan yönetim ile görüşmelere devam etmeyeceği yolundaki görüşlerin ağırlık kazanmaya başladığıru bildirdi. Nitekim, Winnie Mandela'nın 6 yıl hapis cezasına çarptınlmasımn ardından, ANC yanlıları Johannesburg'da büyük bir gösteri düzenleyerek kararı protesto ettiler. Güvenlik güçlerinin geniş çaph önlemler aldığı gösteride siyahların, "Adaletsiz bir yönetimin adaleti olamaz", "Mahkeme bizi temsil etmiyor" şeklinde pankartlar taşıdıklan bildirildi. Rçuter'in haberine göre gösteride bir konuşma yapan Winnie Mandela, karara olan tepkisini şu sözlerle düe getirdi: "Hepinize tek tek tesekkttr edîyorum. Güney Afrika basını tarafmdan cezaya çarptmldım. Güney Afrika basınımn verdigi yanlış haberler, mahkeme karannı etkiledi." Mahkeme salonunda kararı eşi Winnie Mandela ile birlikte öğrenen ve eşini kararın okunmasmdan sonra teselli eden Nelson Mandela ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, "kanm suçsuzdur. Adaletin tecelli edecegine inanıyorum" dedi. Mandela, eşinin cezaya çarptınlmasımn yönetim ile surdürdüğü görüşmeleri etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine de, "sanıyorum" dedi. Tüm dünyada ırkçıhğa karşı savaşın simgesi olan Mandela, VVinnie'nin cezaya çarptırılması ile ilgili olarak son sözün söylenmediğini de belirtti. Ajanslar, ANC yanhlarımn birkaç gün içinde yönetime karşı gösterilerine hız vereceklerini belirtiyorlar. Güney Afrika yönetimi kademelerinde siyahların terörist eylemlerde bulunabileceği yolunda enşideler de artıyor. Güney Afrika üst düzey yöneticilerinden biri, Reuter'e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Frederick de Kterk'in, Winnie Mandela için kişisel ağırhğını kullanarak bir af çıkarabileceğini Öne sürdü. Bu arada ANC ile tnkatalar arasındaki sürtüşmenin de "VVinnie Mandela'nın aldığı ceza ile büyüyebileceğinden endise ediliyor. BBC'nin haberine göre Güney Afrika Cumhurbaşkanı Klerk, tnkata liderleri ile dün bir araya geldi. Klerk'in, siyahlarla sürdürülen görüşmelerin kesintiye uğramamasv için tnkata yetkilileriyle görüştüğünü bildiren BBC, ayru zamanda ANC ile çatışmaya girümemesi konusunda tnkatalann uyarüdığını kaydetti. Siyahi lider Nelson Mandela'nın eşi Winnie Mandela, "Basının yanlış haberleri nedeniyle bu cezaya çarptırıldım" derken siyahlar kararı protesto için gösteriler düzenlediler. Gözlemciler, siyahbeyaz çatışmasmın artabileceğini, siyahlar arasındaki çatışmaların da hız kazanabileceğini belirtiyorlar. MoiseyevABD'ye gidiyor • MOSKOVA (AA) SSCB Başkanı Mihail Oorbaçov'un Sözcüsü Vitaly Ignatenko, Gorbaçov'un ABD Başkanı George Bush'la yapması planlanan doruk toplantısı önündeki en önemli engeli oluşturan silahsızlanma konusundaki anlaşmazlıkları çözümlemek atnacıyla, Sovyet Genelkurmay Başkanı Mihail Moiseyev'in hafta sonunda Washington'a gideceğini açıkladı. lerdi. Kaçınlarüardan birinin daha sonra ölmesi üzerine Güney Afrika basını olayın üzerine gitmiş ve dövülme olayının Winnie Mandela'nın evinde gerçekleşürildiğini yazmıştı. Afrika Ulusal Kongresı (ANC) lideri Nelson Mandela'nın hapiste olduğu sırada meydana gelen bu olay nedeniyle siyahlar arasında da anlaşmazhklar başgöstermiş ve ANC yanlılan ile ülkenin ikinci büyük siyah Winnie Mandela, 1988 yılında 4 siyahm gttcttnü oluşturan tnkata hareketi arasında kaçınlması ve dövülmesi olayına kanştığı ge çatışmalar olmuştu. Winnie Mandela'nın önceki günkü duruşrekçesiyle 3 aydır yargılanıyordu. Mandela yanhlan, kaçırılan 4 siyahın eşcinsel olduğu masında beyaz yargıç Stenmann tarafmdan nu ve polisle işbirliği yaptığını öne sürmüş 6 yıl hapis cezasına çarptınlmasımn açıklanDış Haberler Servisi Güney Afrika'da siyahi lider Nelson Mandela'nın eşi Winnie Mandela'nın 6 yıl hapis cezasına çarptınlmasmın ardından gerginliğin büyüdüğü haber veriliyor. Mandela yanlısı siyahlar, Güney Afrika mahkemelerinin Kendilerini temsil etmediğini öne sürerek kararı protesto ederken, Winnie Mandela, "Bu cezaya basın tarafından çarptınldık" dedi. Sirsenk füzeyle korunuyor Ttirkiye arkadan hançerledi MEHMET AKA StRSENK Çokuluslu guç denetimindeki Kuzey lrak'ta bulunan Sirsenk Havaalanı devreye girdi.. Sekiz gun suren onanm çahşmalarının ardından dun Incirlik'ten havalanan C130 tipi bir nakliye uçağı Sirsenk Havaalanı'na indi. Havaalanının çokuluslu güce bağlı 1100 asker ve Stinger fuzeleriyle korunduğu bildirildi. Genelkurmay BaşkanlığYnın çokuluslu guç birliklerinin Habur'dan karayoluyla Irak'a geçişlerınde "on izin" koşulu getirmesinin ardından onanmına başlanan Sirsenk Havaalanı'na dün ilk kez lncırhk'ten kalkan C130 tipi bir nakliye uçağı inış yaptı. Sabah 06. İS sıralannda Sirsenk'e inen ilk uçakla Kuzey 8 GÜNDE ONARILDI Amerikalılar, Kuzey Irak'taki Sirsenk Havaalanı'nı Uk 5 gün 24 saat Irak'a bir askerı araç ve uçuş kulesi için gerekli elektronik ay aralıksız çalışmak üzere 8 günde kullanılabilir hale geürdüer. (Fotoğraf: Cumhuriyet) gnlar taşındı. 375 bornletın (uçaktan atılan verişli duruma getirilmesine kar rın tamamlanması için 40 IngıDahok kentine 30, Türk sını buyuk bomba içensine yerleşti şın buyuk bölumünün henüz liz muhendisi görev yapıyor. nna ise 16 kilometre uzaklıkta rilmiş patlayıcılar) imha edildi onarılamadığı göruldu. Onanm çahşmalarında 60 kadar Iraklı Helikoptere ateş ki Sirsenk Havaalanı'nın geniş ğini söyledi. Garcia, havaalanının korun Kürt de görev yaptı. Ote yandan Kuzey lrak'ta çoliği 20, uzunluğu ise 2100 metSaddam'ın sarayına sekiz ki kuluslu güç tarafmdan ilan edire. Sirsenk'te gazetecilerın soru masına ilişkin bir soruyu yanıtlarını yanıtlayan bölgedeki ço larken, "Büyük ölçüde Stinger lometre kadar uzakhkta bulu len guvenlik bölgesinde, dün kuluslu güç birliklerinden so fuzeleriyle korunuyor. Başka nan Sirsenk Havaalanı'nın ko gece bir ABD helikopterine ateş rumlu ABD'li Binbaşı Wayne sistemler de var, ama bu konu rumasında gorevlendirilen lngi açıldı. Dohuk'un 12 kilometre batıGarcia, "Havaaianını ilk beş da açıklama yapmam guvenlik liz, ABD'H, Fransız ve İtalyan gun 24 saat aralıksız çalışarak açısından dogru oimaz" dedi. askerler çevrede oluşturulan smda OH58 tipi helikoptere uç Sirsenk Havaalanı halen ço "çadırköy"de barındınlıyor. ya da dört yerden hafif silahlarsekiz günde kullanılabilir durukuluslu güce bağh 1100 asker ta Havaalanmdaki onanm çalış la ateş açıldığı, menzil dışında ma getirdik" dedi. Havaalanına Körfez savast sırasında rafmdan korunuyor. Bu asker maları buyuk olçude Ingiliz tek olması nedeniyle helikopterin ABD uçaklanndan attlan 16 lerden 302'si havaalanı içinde, nisyenler tarafmdan yurutulu isabet almadığt biidirildi. yor Irak'in yapım aşamasında Çokuluslu guce bağh askerbombanın isabet ettiğini vurgu geri kalanı ise çevresinde mevterk etmek zorunda kaldığı ha ler, ateşe herhangi bir karşılık layan Garcia, bölgenin temiz zilenmış durumda. Havaalanı vaalanında yarım kalan binala vermedi. lenmesı sırasında patlamayan pıstının bir bölumunun ınişe el Sekiz gün süren onanm çalışmalanrun ardından dün Sirsenk havaalanına ilk uçak indi 1R AK ENFORMASYON VE KÜLTÜR BAKANI HAMMADt; Bakan Hamit Yusuf Hammadi,"Savaş sırasında isteseydik Türkiye'yi vurabilirdik" dedi. kâr edemez. Bu iyi bir komşuluk ilişkisi mi? Biz Musul'dan Rus uçaklanntn kalkıp Ankara'yı bombalamalarına izin verseydik ne yapardınız? Roketlerimiz vardı, lncirlik'i ya da Türkiye'deki oteki Amerikan uslerini vurabilirdik. Ama biz sadece kardeşçe, diplomatça yollardan şikâyette bulunduk. Amerika ve Ingiltere, Türkiye'yi Irak'a karşı savaştırmak istedi." Hammadi, göruşme sırasında, Kurt sorununun Turkiye'yi de çok yakından ilgilendirdiğini ve "Türkiye'nin istikrarıyla ilgili olduğunu" ileri sürerek bu konudaki soruya şu karşılığı verdi: "Bütün Kürtler kuzeydeki kentleri terk ettiler, ancak Irak ordusu Dahok'ta ateş açmadı, yalnızca Kerkuk'te 68 saatlik bir çatışma oldu. Suleymaniye, Erbil ve Dahok'ta çatışma olmadı. Irak ordusu Dahok'a girince kentin yüzde 70'inin terk edOdiğini gördü. ABD kasıtlı olarak sivilleri sınıra sürdü ve bir insanhk sorunu yarattı. Amaçlan batı'nuı dikkatini bunfya çekmekti. Sonunda butun TV kameralan geldi. Konu eğer bir yardım sorunuysa biz komşumuz Turkiye ile bunu çozmeye hazırız. Türkiye Kızılayı ve Dışişleri Bakaniığı ile temastayız. Temel sorun, araç gereç ve guvenlik sağlanması ise bizim Musul, sizin de Diyarbakır havaalanlarınızdan bu destegi ya ÇinSovyet yakınlaşması • Dış Haberler Servisi Sovyetler Birliği ile Çin arasındaki ilişkiler gelişiyor. Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Yang Zemin, Mihail Gorbaçov'la görüşmek Uzere dün Moskova'ya gitti. Yang Zemin, 34 yıldan bu yana Sovyetler'ı zıyaret eden ilk Komünist Parti lideri oluyor. Zemin, Çin ile Sovyetler Birliği arasında bir sınır anlaşması imzalanmasıru beklediğini söyleüi. Kuzey Iraklı Türkmenler » n . ı. • • VVASHINGTON (Cumhuriyet) lrak Türkmen Partisi Başkanı Dr. Muzaffer Arslan, dün ABD Dışişleri Bakanlığı'na gelerek Kuzey Iraklı Türkmenlerin durumu hakkında görüşmelerde bulundu. Arslan, Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları ile ilgili yetküilerine Iraklı Ttirkmenlerin içinde bulunduğu koşulları anlattı ve Kuzey lrak'ta sadece Kürtterin değil, Türkmenlerin de bulunduğunu, Amerıkan dtkkatine getirdi. BAGDAT (AA) Irak Enformasyon ve Kültür Bakanlığı'na kısa bir sure önce atanan Hamit Yusuf Hamınadi, "Savaş sırasında isteseydik Türkiye'yi vurabilirdik" dedi. Hammadi, çok sayıda yabancı gazeteci kendisiyle görüşmek için Bağdat'ta günlerdir sıra beklerken, AA muhabirinin talebini derhal kabul ederek sorularını yanıtladı. Irak Enformasyon Bakanı, Amerikalılar ve Batı Avrupalıların, tarihte ilk kez Kürtlere âşık olduğunu belirterek şimdi Batılı basın kuruluşlan ve kamuoyunun dünyanm öteki bölgelerindeki sorunları gözardı edip objeküflerini Irak'a çevirdiğini belirtti. Bakan, şöyle devam etti: "Bütün basın kuruluşlan ve kamuoyu dunyanın hiçbir yerinde Kürtlerden başka sorun yokmuş gibi buna ağırlık veriyor. 24 saat sadece Kurtleri anlattyorlar. Biz Kurt kardeşlerimize karşı değiliz. Ama bu ani aşk nereden çıkü." Hammadi, savaş sırasında Türkiye'ye karşı tutumlannın olumlu olduğunu, ancak Türkiye'nin tutumuna gücendiklerini ifade etti. Bakan, "Türkiye'nin kendiierini arkadan hançerlediğini" ileri sürerek şöyle konuştu: "tndrlik ve Türkiye'deki öteki Amerikan uslerinden kalkan uçakların bizi bombaladığım herkes biliyor. Kimse bunu in pabiliriz. Türkiye, kilit bir rol oynayabilir. Türkiye Kürt problemini çözmek için bizim istikrarımıza katkıda bulunmalı. Aksi halde, Irak'ın istikrarstz bir ülke olarak Türkiye'ye komşu olması, Türkiye'ye de acı çektirir. Türkiye ile işbirliğine hazırız. Hatırlarsınız, biz Türk ordusunun sınırımızdan 40 kilometre kadar içeriye girmesine izin vermiştik üç yıl önce. Hangi ülke bunu yapardı? Siz başkasının sınırırıızdan 40 kilometre içeriye girmesine izin verir misiniz? lrak, Turkiye ile her zaman işbirliği yaptı, iyi niyetini ve komşuluğunu gösterdi. Fakat bazen arkamızdan hançerlendik." BM polis gticti geliyor Irak yönetimi ile Birleşmiş Milletler'in, Kuzey lrak'ta BM polis gücü yerleştirilmesine ilişkin bir anlaşmaya varmak üzere olduklan açıklandı. BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar New York'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'a 400500 hafif silahlı BM polis gücunun yerleştirilmesi konusunda Bağdat hukümeti ile yurütülmekte olan görüşmelerde nihai anlaşmanm yakın olduğunu söyledi. Görtiş aynhğı lrak Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani, Kürtlerle Bağdat yönetimi arasında yurütülmekte olan görüşmelerde demokrasi konusunda ciddi görüş ayrıhğı olduğunu söyledi. Müzik setinde Vestel. İleri... Daha ileri! Vestel, müzik setini kendisi dizayn eder!.. Kendi "ileri" teknolojisiyle kendisi üretir! Bu yıl müzik seti dünyasında neler moda olacak?.. Miniler mi, midiler mi, compact disc player'lılar mı, uzaktan kumandahlar mı?.. Müzik setinde kaç bant graphic equalizer olacak?.. Ferrit antenli mi olacak?.. Hispeed dubbing mi olacak?.. Vestel yön verir! Digital radyolu, beltdrive pikap sistemli, f auto reverse çift kasetçalarh müzik setlerinin hepsi stereo mu üretilecek?.. Dizaynının yapümasını da, teknolojisinin geliştirilmesini de, yılda ne kadar üretileceğini de Vestel belirler! Türkiye'de müzik setini Vestel'e sorun!.. 1990 yılında 386 bin adet müzik seti üreterek, Türkiye'de müzik seti üretiminin % 66'sını tek başına gerçekleştiren Vestel'e!.. Yeniliği dünyaca kabul görmüş tam 17 çeşit müzik setini 2.000 Yetkili Satıcı'sımn ve 490 Yetkili Servis'inin güveni, güvencesiyle sunan Vestel'e! Müzik setinde Vestel. İleri... Daha ileri! TVESTEL Öncü"+ Önder •+ Lider
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog