Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

75 MAYIS 1991 GORUŞ HAYVANLAR tSMAlL GÜLGEÇ CUMHURİYET/9 Doğa İNSANLAR F Ü S U N Ö Z B İ L G E N Doğa yalnız sessiz harflerden oluşan bir şifredir. Bir anlam çıkarmak için ona aklın, sesli harfler eklemesi gerekir. Haman SEZARYEN ORTAMİNDA YAZILMAYAN BİR ANAYASAMIZ 0LMAS1 İÇİN Robot anayasa portresi hazır fetsiz bir büyükanne" olarak nitelenen Vaimar Anayasası'ndan etkilendiğini anlatan Çağlar şöyle dedi: "Yarı başkanlık sistemi diye bir şey yoktur. Ya parlamenter sistem vardır ya da başkanlık sistemi. Fransa'da da dönemlere göre değişmiştir. Eğer başkanın partisi varsa o sistem hiper başkanlık sistemi olur. Bu tür sistemlerde hak ve hürriyetleri korumak zorlaşır." Aynı forumda konuşan DYP Genel Başkan Yardımcısı Hüsamettin Cindoruk da bu sözlere şöyle yorum getirdi: "Türkiye'de yarı başkanlık rejimi değil de üç çeyrek başkanlık sistemi var. Anayasaları Türkiye'de askeri biirokrasi yapmış sivil bürokrasi de yardım etmiş. Halka da sadece bu hazırlanan anayasaları onaylama hakkı tanımışlar. Şu günün ortamında ise anayasa sızlık durumu var. Çünkü siyasi iktidar 1982 Anayasası'nı uygulamaktan da vazgeçti. Sivil, asker, bürokrasi yeniden anayasa hazırlığında. Detnokrasiyi hızlandırmak için anayasa hazırlamak durumundayız. Paris Şartı da bunun için iyi bir fırsattır. ıı. • U . '1 " [' " 1982 Anayasası sezaryenle doğmuş. 1961 ve 1924 anayasaları da. Partisizleştirilmiş ortamlarda yazılan anayasaların, bu dönemler içinde toplumun kaybeden gruplanrun uzun yürüyüşü bitince tartışılmaya başlandığını söylüyor Prof. Bakır Çağlar. Bu kez anayasa yazma tekniğinin farklı olması için, anayasanın toplumun tüm kesimlerinin katıldığı bir ortamda, bir sosyal uzlaşma içinde yazılması gerektiğini vurguluyor. tstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Anayasa Kürsüsü öğretim üyesi Prof. Bakır Çağlar, Istanbul Mülkiyeliler Vakfı'nın düzenlediği Anayasa Forumu'nda ilginç bir konuşma yaptı. Günümüz dünyasında, uluslararası kurum ve kuruluşlann oluşturduğu insan haklan ve özgürlüklerle ilgili metinlerle ve altına imza atılan Helsinki, Paris Şartı gibi sözleşmelerle uluslararası bir "robot anayasa portresinin çizilmiş olduğunu" hatırlatarak "Yeniden bir anayasa yazdacaksa bu kez anayasa hazıriayıcılann kollan bağlıdır" dedi. Bu bağlann da uluslararası anayasa hukukunun giderek belirginleşen hüProf. Bakır Çağlar kümleri olduğuna işaret etti. Hukukun artık Batıh toplumlarda sadece siyasi çoğunluk tarafından ve merkezde üretilmediğine, yerel makamlarda üretildiğine, sahneye çıkan yeni gücün sivil toplum olduğuna dikkat çeken Çağlar, ulus toplumundan halk toplumlarına geçildiğine dikkat çekti. Çağlar şöyle anlattr. "Ulus toplumu seçim sandığmdan çoğunluk iktidan çıkanr. Bu toplumda bölünme yok bütünleştirme vardır. Halk toplumu ise farklı olma hakkını tanımlar. Farklı düşünceye ulaşma, başka düşünme hakkının teminat altına alınması fert olmayı ön plana çıHüsamettin Cindoruk karır. Fert merkezli toplum felsefesine sahip olmak da yetmez. Bu felsefe devietin yapısını da belirlemelidir. O da yetmez, ekonomik yapı da buna göre belirlenmelidir. " Prof. Çağlar, bu arada toplumların kendi farklıhklannın da ihmal edilmemesi gerektiğini, uluslararası hukukun çizdigi robot anayasa hukukunun ince hatları belirlenirken ulusların tarihi yapılarının çizgilerinin ortaya konulacağını belirtirken bunu da "tarihin ağırlığı" olarak niteledi. Başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sisıem ile ilgili bılgi verirken Akdeniz ülkeleri anayasalarının temelinin "if KİM KİME DUM DUMA BEHîç AK HIZLI GAZETECİ NECDET ŞEN SAUBA MUTLULUfOKMÜLÛ ADALARDA NELER OLUYOR? Burgazada'ya 25 blok izni ADA Dostları Derneği, tstanbul'un incisi adalara sahip çıkmak üzere Adalıların bir araya gelmesi ile oluşturuldu. Ada Dostları sık sık Adalardan haberler veriyorlar, ancak bu haberler genellikle iç açıcı olmuyor. En son haber de Burgazada'ya 17 blok yapılma izni verildiği yolunda. Işte Ada Dostlan'nın habcrlerinden bazıları: alan olarak belirlenen 17 dönümlük Burgazada'da Marabetler'in yeri iskâna açıldı. Yetki 2 nolu kurula ait olduğu halde tstanbul *3 nolu StT STATÜSÜNE İHA T.K.T.V. Bölge Kurulu söz koNET Anakent Belediyesi'nce nusu arazide 25 blok yapılmaonaylanan imar planında yeşil sına izin verdi. Adalar Belediyesi'nin de bu izin doğrultusunda tavır alacağı söylentileri esefle karsılanıyor. • Heybeliada Su Sporları Kulübü, daha önce Değirmenburnu piknik alamndan kopardığı toprağa doymadı. Tesislerine paralel yaklaşık 5 dönümlük şeridi daha beton direk ve tellerle çeviren kulüp bu alan içindeki tüm fidanları da söktü. • Ada Dostları'nca oluşturulan yoğun tepki ve takip sonucu üzerinde gerekli değişiklikler yapılan 1/5000 ölçekli Korumaya Yönelik Adalar İmar Planı'nın Anakent Belediyesi'nce onaylanarak yürürlüğe girmesi ferahlatıcıydı. Buna karşılık, TBMM gündemindeki imar yasa tasarısı ve Adalar Belediyesi'nce yapılacak 1/1000 ölçekli plan Adalıları endişelendirmektedir. KIYI DOLGULARI • Kıyı Yasası'nca kesinlikle yasaklanmasına karşın Anadolu KulUp'Un önü doldurularak havuz yapılıyor. Basında fotoğraflanyla yayımlandığı halde belediye başkanı "yok" diyor. • Büyükada Aya Nikola Koyu'nun doldurulması sürdürülüyor. • Heybeli, Burgaz ve Kınahada'da inşaat molozları kıyılara, orman içlerine veya makilik araziye dökülüyor. YENtDEN AĞAÇLANDIRMA • Ada Dostları'nın büyük tepkisi üzerine Heybeliada'da ağaçlar tıraşlanarak askeri tesislere "emniyet şeridi" olarak verilen 15 dönümlük toprak yeniden ağaçlandırıldı. AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GİJRSES s\ AYA İRİNİ'DE ARTİSAN MÛDA DEFILESI <\e.\en Şynı evin daha anee de eieKrJ Gösterisi' önceki gUn Aya trini'de yapıldı. Mozart'ın müziği ve Binnaz Aydan'ın koregrafisi ile gerçekleştirilen defilede giysileri Ankara Devlet Balesi sanatçıları Leyla Güven, Elif Poyrazoğlu, Sanem Sezer, Özlem Kuru, Gamze Toper, Deniz Çığ, Misket Alkım, tnci Hızel, Pınar MU1dür taşıdüar. Hint ve Osmanlı ipek kumaşlar kullandığuu, detaydan çok renk bütünlüğune önem verdiğini söyleyen stilist Bilge Mestçi "Günün modasından çıkmayarak kendimden de bir şeyler vermeye çahştım. tpek vuallerden yapılmış çiçekler ekledim. Mozart'ın minüetlerini özellikle istedim, çünkü o devrin ruhunu yansıtmasını amaçladım" dedi. Defilede sunulan gelinliklerin fiyatı 5 milyon, diğer giysilerin fiyatı ise 1.5 ile 4.5 milyon lira arasında değişiyor. Doğal Hayatı Koruma Derneği yaraMozart'ın ruhu dolaştınna gerçekleştirilen 'Artisan 1991 Moda Balerinler Mozart'ın » Minüetleriyle dans ettiler. (Fotoğraf: Muharrem Aydın) GARFIELD J/M DAVIS Galeri • Atölye SANAT AKA GÜNDÜZ TEMUR Tmvtklye U I M 5 8 fsx. 146 67 68 146 97 38 • 132 64 26 GALERİSİ • AYŞE NUR KOCATOPÇU Suluöoya Resim Sergısi 13 Mayıs 31 Mayıs '91 Türkiye I; Bankatı Sanat Galerisi Istiklâl Cad Meselik Sok. Yurekl, Han K 7 • 144 20 21 ESTETIK S A NAT E Vİ Resim Sergisi 8 Mayıs31 Mayıs'91 ftbıii Ipekçl Cad No 48/1 Güzel Sanatlar yetenek sınavlarına hazırlık kayıtları başlamıştır. l<kel« Cad. Uk.le Çıkmau Sk. 1/BBokırköy5«40 7î ' ATİLLA ATAR Özgün Baskı Resim Sergisi 4 Mayıs23 Mayıs Husrev Gcrede Cad. A2S T«jvikiye Tcl. 136 12 79 Sanat JÜTekstilhank Sa Galerisi AEDPA YAZ KARMIASI Avni Arbot Ali Atmaca Şefik Bursalı Turan Erol Bodri Rahmi Eyüboğlu Eren Eyüboğlu Hamit Görele Tuba Inal Komet Alev Mavitan Bihrat Mavitan Fikret Mualla TARİHTE BUGÜN MİJMTAZ ARIKA1S 133O 'OA 8UGÜN, UOS7TESCER 15 Mayıs ILK UOSTESLBR.. KEZ MCnSTS' MATHR1A15 ıNSOR HNEV/TON RESIM, BOYAıARıNıN SANATA VE SANATÇIYA KATKILARI İLE 2. BEŞİKTAŞ KÜLHİR VE SANAT ŞENLİĞI W X ALMELEK •TÜRKKtiLTÜKÜNE" HİZMETVflKn Caferağa Medresesi Sultanahmet 513 18 43 192O'Ü , SAZI ZgPLİM VE UÇAKLAGPA MEMUKLAR.1 SÖKE^L£NOİeİLMİÇTr. KADIN/$£ 6/&rŞİ, ÖfilCE AMERİKA 8HZLBÇİK BAşuiMtşr/. "BOE/NG Ünlü Ressamlorla Birlikte Duvar Resimleri Fuat ACAROĞLU Mevlüt AKYILDIZ Elvan ALPAY R4sul AYTEMUR Aytül Bubi Şirin İSKİT Yusuf KATtPOĞLU Argun OKUMUŞOĞLU trfan OKAN Hakan ONUR Dogan PAKSOY Şahin PAKSOY Aka Gündüz TEMUR AsafZeki YÜKSEL Yer : Devlet Konukevi Yam Açık Otopark Tarih: 15 Mayıs 1991 19 Mayıs 1991 Saat : 15.00 BEŞİKTAŞ BtLtDİVt: BAŞKANLIĞ1 BELEDİYhSl CAHİT GÜZEL GÜRAYDIN SANATLARA Resim Sergisi 27 Nisan 18 Mayıs Nnpotiye Aytaı Cad. Nil Apt. 24/6 Uvont 149 80 14 728 Mayıs 1991,11.00 18.00 Isüklafcaddesı 141 Beyoğlu Isıanbul Tfel 1521&<38 Kurs Kayitlanmız I Başlamıştır. | HAZIRLIK Orhan Peker Mustafa Pilevneli Burhan Uygur Eşref Üren OLUÇAAJ 8İ KUfttoUÇn/fSOLP*} . HOSTESLE&, O M/IN 8/LE, İKRAM VE /ZAHATl.tK S & 7*W ÇOK, VOLCULA#tN GÜrEAlUğ/ İÇffit <SERE/CLf'yO/. GEÇİKDİKLEgt EĞİrİML£, S/R 7EHLİKE OtlfiUJMUNM NE MP/ICAKlAIStNt 06İ Resim Sergisi MUSTAFA ASL1ER C A R A NT İ SANAT 0 A Ll RIS I Utku Variık 14 Mayıs14 Haziran Vapur Ulcelsıi Sk. Na: 3 Ortaköy Tel: 159 51 55 ARTtöAN EDİS TEZEL Rıvmı Sergisi M e h m e t Resim Sergisi 627Mayısl991,llD018.00 Gü n e § ft Yonca (PazaıgMeridışında) Modern Sanat valikonağı Caddesi No. 117/2 Nişantaşıistanbul Tel: 130 39 80 ATATÜRK KÜLTÜR MERKE2İ Sanat Galerisi * 151 56 00/318287 1990/314 Davacı Gülbiye Erbay vekili Av. Hasan Orta tarafından davahlar, Seyit Alpkaya, İbrahim Aslan, Asiye Yaran ve arkadaşları aleyhine açılmış bulunan izaleyi şuyu davasının yapılmakta olan mahkemesi sırasında: Verilen karar gereğince: Davacı vekili tarafından Çorlu'nun Seymen köyü hudutları dahilinde tapu parsel 4,71,27,7 ve 18'de tapuda kayıtlı Cem'an beş parça gayrimenkul hakkında mahkememizde izaleyi şuyu davası açılmış, davanın devamı sırasında davada davalı olarak bulunan SEYtT ALPKAYA ile İBRAHtM ASLAN'ın, adlarına çıkarılan duruşma günü davetiyeleri bila tebliğ iade edilmiştir. Bütün aramalara rağmen bu şahıslann adresleri tespit edilemediğinden kendilerini duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu sebeple davalılardan SEYtT ALPKAYA ile İBRAHÎM ASLAN'ın, duruşmanın atılı bulunduğu 18.6.1991 günü saat 9.35'de mahkemede haar bulunmalan veya vekille kendilerine temsil ettirmeleri, aksi halde H.U.M.K.nun 509510 maddeleri gereğince duruşmaya gıyaplarında devaın edileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ÎLAN OLUNUR. Basın: 47059 ÇORLU SULH HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN 1990/54 Davacı Adile Oül (Bilgin) Vekili Avukat Ahmet Göklü tarafından davahlar ö m e r Bilgin ve arkadaşları aleyhine mahkememizde ikame eylediği ortaklığın giderilmesine ilişkin davanın yapılan açık duruşması sırasında mahkememizce verilen oturum ara kararı uyannca; 1 Halfeti ilçesi Yukarıgöklü köyünden Yusuf oğlu davalı Ömer Bilgin, 2 Halfeti ilçesi Yurakıgöklü köyünden Yusuf oğlu davalı Mustafa Bilgin, 3 Halfeti ilçesi Yukangöklü köyünden Kadir kızı davalı Sabiha Bilgin (Öğretmen), 4 Halfeti ilçesi Yukarıgöklü köyünden Kadir oğlu davalı Ahmet Bilgin'e tüm aramalara rağmen adreslerinin tespit edilemediğinden dava dilekçesi ile duruşma gününü bildirir davatiyeler tebliğ edilememiştir. Bu itibarla bu davalılara ilanen dava dilekçesi duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmis olup bu ilan tarihinden itibaren dava dilekçesi olan Halfeti Y. Göklü köyünden 488, 502, 527, 539, 546 parsel sayılı taşınmazlarm ortaklığın giderilmesine ilişkin dava dilekçesi ile duruşma günü olan 3.5.1991 gün saat 8'de olduğunun kendilerine ilan tarihinden itibaren tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 19.3.1991 Basın: 47075 HALFETİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog