Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 KENTYAŞAM HEMŞİRELİK HAFTASIKUTLAMALARI >UGUN • TÜYAP tarafından düzenlenen 4. Fotoğraf ve Sinema Fuarı saat 11 OO'de, TÜYAP Tıcaret Merkezı'nde (The Marmara Otelı) açılıyor. • Mülklyelller Bırtığı ıle istanbul Mülkiyelıler Vakfı'nın Anayasa forumu İTÜ Maçka Kampüsu'nde süröyor Bugimkü forumun açılışım Devlet Bakanı ibrahım Özdemır yapacak MEKTUP~ Yeşil flgisizükten kuruyor • Fenerbahçe Stadı karşısındakı yonca yaprağı tabır edilen dönemeç ve etrafındakı otlar her sene ilgisizlıkten kuruyor. Buradan her sabah ve akşatn gelip geçen yetkili ve tüm vatandaşlar, bu duruma seyırci kalıyoruz. Yetkılılenn çevre ve yeşıle olan sevgimiz dikkate almalarını ıstıyoruz. ABDURRAHMA&I POLAT Psikolog Dr. Nevin Ergin ise "Ev kadını evinin, hemşireler çalıştıgı hastanenin senisiyle sorumlu konumunda oluyorlar" diyerek, hastanelerde hastalarm yakmmasına muhatap olan hemşirelerin, hastalara gösterİstanbul Üniversitesi Çapa dikleri yakınhğın çoğunlukla Tip Fakultesi 14 Mart Amfısi'n yanlış anlaşıldığmı ve farklı dede yapılan ve Yard. Doç. Dr. Sel ğerlendınldığmi belirtti. va Şenturk'ün yönettıği panelde, ulkemizde 43 bın kadın hemşiUzman hemşire Ülkiı Özbek renın, çalışan kadın sayısı kesı de fedakârlığın, hemşireler için minde yuzde altılık bir oranı çağdaş bir zorunluluk haline oluşturduğunu açıklayan Prof. geldiğini, buna karşın sosyal ve Dr. Neda Pur, hemşırelik hiz ekonomik koşulların sevindirimetlerinin, olağanustu koşullar cı duzeyde olmadığını söyledi. İstanbul Haber Servisi önceki gtin başlayan Hemşırelik Haftası kapsamında düzenlenen "Kadın Olarak Sorunların Hemşireüğe Yansıraalan" konulu panelde konuşan Prof. Dr. Neda Arat, "Gelecekteki kuşakları uretecek bir variık olarak konumlandınlan kadın, birey ve insaıı olma temelini oturtmak durumundadır. Kadın mesleği olarak değerlendirilen hemşireligi, erkeklerin de yapmalannı oneriyorura" dedi. Erkelder de hemşîre olsıırf da yerine getirilmeye çalışılan yıldırıcı bir meslek olduğunu, düşilk ücret nedeniyle de cazibesini yitırdiğinı söyledı. Prof. Pur, kadının iş ve aile yaşamı arasında sürekli bir denge kurmak zorunda kaldığını belirtti. 4 Sirkeci Kumkapı Bankadan çektiğiparayı çaldırdı İstanbul Haber Servisi Sirkeci'de bir muhasebecinin bankadan çektiği 100 milyon lira çalındı. Bir şirketin muhasebeciliğini yapan Birol Uçarel, dün saat 15.15 sıralaynda, Dışbank'ın Sirkeci şubesınden 100 milyon lira çekti. Parayı beraberinde getirdiği Bond tipi bir cantaya yerleştiren Uçarel, banka personeliyle sohbete daldı. Bu sırada UçarePin konuşurken yere bıraktığı çantası kimhkleri henuz belirlenemeyen kışılerce çalındı. Emniyet yetkilileri yaptıkları araştırmalarda olayla ilgili olarak, 3 kadın ve bir erkeğı arıyor. Kadnılann yanında bir çocuk bulunduğunu beürleyen poüs, samkların yakalanması amacıyla aramalar yapıyor. Sözen balık halinde tstanbul Haber Servisi tstanbul Büyukşehır Beledıye Başkaru Nurettin Sözen ıle fcelediye ust düzey yetkilileri Kumkapı Balık Hali'ni denetledi. Dün sabah erken saatlerde balık haline gelen Sözen, Balık Hali'nın yerinden kaldırılacağı söylentisinin asılsız olduğunu söyledi. Işlemlerin yürütülmesi, sağlık ve çevre bakımından denetimler yaptı, ilgililerden bilgi aldı. Denetleme öncesi balık haliyle ılgılı bilgıler veren yetkiHler, en büyük sorunun esnafın büro ve depo sorunu olduğunu söylediler. Yetkililer, 30 buro ve depo isteminin avlanma yasağının bitimine kadar karşılanacağını behrttiler. (Fotoğraf: Behzat Şahin) m Polh İMdat: 055 • rtlatya: 000 • JmdanM: 056 • Zabıta MfMtıUiO: 527 57 00 • MMVUM» MOdfiriüfl: 172 13 73 7475 ve 088 • İSKİ an»: 068 • SA6UK: Hızır Acil: 077 Saftlık MüUSriftftü: 511 89 18 C«nfcpa*a Tıp: 588 48 00 Çapa Tıp: 525 92 30 Marmara Tıp: 340 01 00 Haydarpaşa MumiM: 345 46 80 Şlfll EtM: 131 22 09 Taksta llkyartmı: 152 43 00 SSK Samatya: 588 44 00 SSK OkMyduı: 132 30 00 SSK Gİztepa: 358 67 60 • THAFİK: Tıaflk Suta Md.: 176 24 14 (Ist). 356 04 8586 (KadıkOy) • THY: Iç Hatlar 573 13 31, Dif Hatlar: 574 23 00 (25 hat), SMtnri: 574 73 00, Rezanasym: 574 82 00 (45hat) • DDY: Slıfcacl Oanrçraa: 527 00 50, H.Pap Danısjna: 336 20 63 H.Pa*a SMtral 348 80 20 • VAFUH: Sehlr Hattan: 526 40 20, 144 42 33, DMU Yollan (teatjteU 145 53 66, 144 25 02 149 18 96 15 MAYIS 1991 CjEREKLİ TELEFONLAR Sinema • Tiyatro • Oösteri SOVEREIGN SUNAR 1991 ENİYİERKEKOYUNCUOSCARl JEREMY IRONS * * 146 97 38 • 132 64 26 RÛBEKTDENIRD RDBlN¥lLUAMS 8 B S J M ORTAOYll^DLAH I s t ı k l a l C a d No 1 40Tel 1511865 66 Ferhan ŞENSOY Hiçbir maclze yalnızca mucızeden İbaıet degUdur. FERHANGİ ŞEYLER ^ Çarşamba 21.00 650. OYUN TALİHİN DÖNÜŞÜ 3 DALDA OSCAR ADAYI • EN İYİ ERKEK OYUNCU • ENİYİ YÖNETMEN • EN İYİ UYARLAMA SENARYO UYANISIAR Gcrçek Bır Övku JOHN TRAVOLTA KIRSTIE ALIEY Mİkey yine bbderie! Bu kez hayatının en bü\Tjk rakıbı ılp karşı karşı>a Küçük bır kızkardeş "' İSTANBUL U SAT1Y0RUM Munir Özkul Erol Gunaydın 50 OYUN Ferhan Şensoy un Raymond Queneau Arzu Bıgat Baril Yonetmen: BARBET SCHROEDER "17 Mayısta Harblye A 8 SlnomaBinda" STANDARD FtlMCIUK ÖNÜ İLİKLENMEMİŞ TRAMVAY Çar«smtw 21 00 REKLAM FİLMİ OACITIMIND* 13 ODULLU • £N İYİ FİLM • TN İYİ YONETMCN • EN İYİ EBK6K OYUNCU • 6N İYİ VARDIMO 6RK6K O • EN İYİ FİLM MUZİGI • EN İYİ GORUNTU • EN İYİ DEKOR • EN İYİ COSTUM D6SIGN • ENİYİSES • EN İYİ KURGU 1 OSCAB ÖDULU 1OCESAR ÖDULU 2 CANNESÖDUIU 17 MAYISTA SİNEMALARDA B M A R D UMATOBIAN MARIA dc MHEROS • Erotık bır şahaser. Phılıp Kaufman kadıhın cmsel uyanışı ile ilgili muhteşem bir film yapmış. Movielinı Magazine B*yoAlu EMEK IzmlrlZMİR (21 42 61) 12 1514 3016 45 19 00 21 P«k Ylkmfe KrtlkSy REKS, AnkW« AKUN BıkırkSy 74 ç M» ŞAFAK Slnamılannda bAKâ \KIU\ M ROS\\\,\ mPHLlPKAUFMANıut OBERTS aki D ü s m a n K0NUŞUY0R! Bruce Wiltis, Roseanne Barr ve Damon Wa\ans'ın sesleriyle. Bsyojlu FİTAŞ (14» 01 66) 12 00 14 1S16 30 16 4521 15 KrtıMy YILDIZ (M« 51 24) 11 1513 1515 1617 1519 1521 30 ÇlaşŞAFAK (516 26 60) 1100 13 00 15 00 17 00 19 00 2100 Şl»ll NOVABARAN (140 35 58) 12 00 14 30 17 00 19 30 21 4 5 k f Ank.ı.BATI (118 83 23)12 1514 3016 4519 002115 *» IzmlrÇINAR (14 48 61) 10 3012 1514 3016 4519 00 13, AdanaMETRO (14 69 96) 12 00 14 15 16 45 19 00 2115 Aöft 5. HAFTA 0 K M Otrebovu C»d 110 Ortakov IS8 69 87 1 'i 30 1 (> İO 20 OO 149 50 33 Erkek, masumlyetl kadın, güzelllğl slmgellyordu. JOHNNY DEEP VVINONA RYDER EQWARD SCISSORHANDS DIANNE WI£ST Yon: TIM BÜRTOM DUYURUIAMNIZ İÇİN 146 97 a» • 132 64 36 İJŞ A N I U I I R E l C t) I V E EHIR T I Y A T R O L A R I 12.00 Film TEHLİKELİİLİŞKİLED fon Stephen FREAHS 15.00 Stlyleşl BEYOfiLU BtYOÛLU Vllıll HAKKO Jık DELEON 17 30 Happanıng 19.00 Pıldır Kültür Tlyatrmu Savjılı Yotma Y u J««n Psul Sartre (Harbiye M Ertugrul da| Sall 12.00 Film KUMSALDAKİ ŞARKI Y6n Garry MAASHM 15.00 Soylesi SALAH BİRSEL SÖYLESİSİ 17.30 Happenmg 19.00 Marmara ünl Iktisadi Bllimler Fak Tiyatro Kulubu BÜYUK ROMULUS Yaz F Durrenmatt' (Harblye M Ertugrul dı| Çar? 12.00 Film İNSANLAR YAŞAOIKÇA Ş d Z1NNEMAN Yon Fred Z1NNEMAN 15.00 Kontar GRUP CABAREF 17.30 Dla Faruk AKBAŞ ANAOOLUYUM BEN 19.00 Tiyatro Tlyatora Sevgi Yaban Yaz Sam SHEPART IHarblyt M Ertugrul da) Perş 12.00 Film YURTTAŞ KANE" Yon Orson WEUES 15.00 Bale Isl l)nı Deviet Konservaluırf 17.30 Dla Nevzat ÇAKIR ASIUCAK FOTOGRAFUR 19.00 Ittanbul Tıp Fak Tiyatro Toplulugu WOYZECK Yaz G Buchner IHarblye M Ertugrul da) Cuma 12.00 Film KWAI KÛPRUSU Yon Davit LEAN 15.00 Soylesi TURİZM VEGENÇÜK' Nst Holding Lapls Turtab. Rebberler Dernegı 17.30 Ola Ay»e G0MULLI)LERO6LU Sinema • Tiyatro Gtfstori «OSlAHCı KONSER 16 YAŞIMDAN KÜÇÜKLER SEYREDEMEZ FÜSUZI ŞendÜ Serdar Yalçın 20 Mıytt. 19.00 [k K.M Oriı Tlyılrosul 1. GENÇLİK GÜNLERİ KAYAHAN 16 /17 /18 /19 /20 Mayıs 21.00 İŞ /19 Mayıs 16.00 GişeIer:BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ iüfi So»iortfi Lunapartt yntu) 13 Msyıs P.tssl 7. GENÇLİK GÜNLERİ (631 Mayıs) 14 Mayıs EDDIE MURPHY 1824 Mayıs '91 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi lOııılıul D«vl«t Opera v> BalBSl Gmçllk Korosu Konterl Ştl Yücel Elnut HUSM»I« K v ı o g r ı l Slbel Kısspoölu ZİYARETÇİ bıle K o r u g r ı l Htlriun tedlctn DİNO İLE CEREN balıKorsogrıl Ytvuz Ozdel KADIN balB Kortogrtl Nll B v k ı n 20 M » T U 18.00 Ittanbul Devlet Ogera va Bıletl Gmçllk Korosu Konıerl Şef Yücül Elmıt 21 M*T>* 1800 BİR UZAY MASALI pep optra Mıizlk Tlmur Selçuk sltıntyt Kof>n Sümtıı» »nm«n 21 M » T M 18.00 Oda Muılgl Aksamı Şebnem Kartal Imenosoprano] Oktay Kerlmofllu (keman Sadako Yokoyama IIIüll »ni Incl |vlyola) Ihtan Ksrlll |ç«lto| J»n Sılty Ipiyınal Kemın Rıtltall Faıun Şandlt |ktman| S«rdır Yılçın (plyanol 15 Mayıs İSTANBUL DEVLET 23 Bteru ia00 16 Mayıs SEZONUNSONOYUNU Aleksander Gelman 24 Maru 18.00 MOZlKALUnDEN SEÇMEUD Yoneten: Çetın İpekkaya Çeviren: Belgı Paksoy Oynayanlar: DENİZ GÖKÇER • ZAFER ERGİN 141516171819 Mayıs Suareler 19.00, Mat: 15.00 YÜZYÜZE AKM ODA TİYATROSU Gişetel: 151 56 00/254 9 dalda Oscar ödülü alan son yıllann en büyük filmi Raksotek'te. Kaçırmaym! Yonetmen: XAVIER KOLLER M<HgHi öıçay l««P«™i t»«n T Çaglar lm«zzo«oprano| Tlmuf Doğaıny (lenor) Nurten Ttzmen Kolçık (plyanol • Oö»t»rü«r ÜcreUiıdlr • 20 Mayıs 1991 tanhlı kon«enn bılellan A.K M. g>M>Wrınde «olılmaktoclır. Qi«« t*l 151 10 23 / 151 56 00 (7 hat) 254 VAKKORAMA Taksim 151 İS 71 VAKKORAMA Suadiye 360 90 90 BiletFiyatlan: 25.00035.00040.000 * Yetienrruz numoraltdtr 17 Mayıs KOHSfR SMGNU 15 Mayıs Çarşamba Saat 19.00 PURCELL KONSER SALÜNU 17 Mayıs Cuma Saat 19.00 18 Mayıs C.tesi UMUD A YOLCULUK Beyoğlu FİTAŞ CEP (149 01 66) 1 2.OO14 1 51 6 301 8.452 1 15 Ankara DSM (229 96 18) 12.1514.3016.4519.0021.15 Kocaell KÜLTÜR MERKEZİ (155 767) PENTA FİLM CATPICS & CONOOR Features 1991 En İyi Yabancı Film" O S C A R M BOĞAZÎÇt ODA SOLlSTLERt "The Faıry Queen" Operası'ndan I ve II Süıtler BOTTESINI "Passıone Amoroso" Reyent Bölükbaşı Çello Melih Balçık Konlrabas MOZART Kitçük bır gece müzığı MOZART Dıvertımento, Fa majbr "GRAZMARIATROST" ORKESTRA ve KOROSU ŞEF: PROF. LIPPE "Avusturya Kültiır Ofısı Katkılarıyla" 19 Mayıs Pazar 6. HAFTA 16 Mayıs Persembe Saat 19.00 PETER KATIN SCARLATTl Beş Sonat SCHUBERTDört Empromptu, D.935 DEBUSS Y "Estampes" Pagodes, La Soıree dans Grenade, Jardms Sous La pluıe CHOPIN Sonat, op 58Sımınbr "Britiah Councıl Kathılarıyla" Grup Indlrlml yapılır. Bllel Satış Y»rl«fl Konser Salonu 148 53 92 Gallena Darrtşma Burosu 559 95 60 VaKtsorama Taksım 151 15 71 Vakkorama Suadıye 360 90 90 20 Mayıs Pazartesi Saat 19.00 Piyano Resitali DMITRI ALEXEEV Piyano Resitali LISZT Bach'ın bır teması üzerıne çeşıtlemeler PROKOFIYEF "lOVısıons Fugıtıve" op 22 RAHMANINOF "3 Moments Mımcaux" op 16 CHOPIN 4 Mazurka, ap 67 Sonat, no 3 S« mmör * Grup satışları yapıldığından yerferim/z »ınırlıdır. Bllet Satı«.Yerlerl Konser Salonu 148 53 92 Gatlena Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 71 Vakkorama Suadıye 360 90 90 Unlvarslte Sanat Tıyatrosu DÜŞLER Yaz Gunter EICEK IFatih Reşal Nurı de) 19.00 Gençler Tiyatro Toplulugu Kahvallıdan Once Yaz Eugene 0 NEILL IFatih ResatıNuri de| 12.00 Film SÜNAYDIN VİETNAM" Yön Barry LEVINSON 15.00 Soylesi KUR5AT BA$AR SÛYLEŞİSİ" 15.00 Itt Dev Opera ve Balısl Gançllk Korosu Konsıri Şef Yucel ELMAS IKadıköy Haldun Taner de) 15.00 Adile Nasit Denemt Sahnetl BİR ŞANSStZ OYUN (Fatih Retıt Nurl de) 17.30 Oia Merib AKOfiUL "OÜŞLER ANLAR ANIUR 19.00 İstanbul Sahnnıl Tiy Toplulugu EMMEK KİME PİŞECEK Yaz Bartoll BRECHT IFatih Resat Nurl da) 12.00 Film CAMOAN KALP' Yon Fehrnl YAŞAR 15JM Soylesi Camdan Kalp FehmiYASAR 17.30 Dia Saygun DURA BU DUNYA OAN M i r 19.00 Şenir Tlyatroları BARiŞft ŞANSVERM YazYbnttın Can DOfiAN IHjrblys M Ertugrul dt) 18.00 lkisl/7lyaretçi Dlno Ile Ceren/ Kadın IKadıköy Haldun Taner de) 15.00 S İSTANBUL KONSERLERİ 22 23 MAYIS 1991 21:00 TAKSİMAÇIKHAVA TİYATROSU YaıUrNumaraboır BILFTLER DunyaSınemasr.1499361 Vakkorama: 15128 8 M 6 0 90 90 AçıkhavaTıyatrosu Toplu Btlet Satısı: 513 73 60 E R G i L E R (631 Mayıs) Harbiye M.Ertuğrul'da RESİM: Okın B Kılıç Snlçuk Clndıj F0T06MF. Ay«t Btnimulırotlu Ujur Bataran Gtup ÇjttsmU Mılımt (kıı Graflk ve SERIGMFI. Ahmel Esı ETKİNÜKUR HARBİYE M ERTUÖRUl TİYATROSUNDA OLUP, İZLEMEK ÜCRETSİZOİR STANDARD FİLMCIÜK Cınema Paradıso'nun unlu yonetmenı GIUSEPPE TORNATORE O v 1 C A ^ S J 1990 CANNES EN İYİ YÜNETMEN ÖOÜLüO v HERKESİN KEYFİ YERİNDE STANNO TVTTl BENE" MARCELLO MASTRO1ANNI K«dlU)y KSM (349 09 83) 12 00 14 15 16 30 19 00 21 TAXIBLUES 0^ "17 Mayısta Harblye AS Slnemasında" PAVEL LOUNGUINE BAĞLA BENİ Hvbiye AS KadıkSy OCAK OUty FİLM DEVAM EDİYOR Piotr Mamonov • Piotr Zaitchenko Natalia Koliakanova YÖN: PEDRO ALMODOVAR Vlctorla Abrll • Antonlo Banderas 5 HAFTA 16 yaşından Turkıye Işletmesı küçükier giremez STANDARD FİLMCİLİK (147 63 15) 11 00 13 00 15 00 17 15 19 3021 45 (3363771) 11 O 1300 1500 1700 19 00 21 30 O TurVıye i^leimeu JB^h STANDARD FİLMCİLİK W
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog