Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

15 MAYIS 1991 HAVA DURUMU Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mudürlüğü'nden alınan bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin batısı yer yer sağanak yaöışlı geçecek. HAVA SICAKLIGI: Biraz azalacak. Rüzgâr güney ve batı yönlerden hafif ara sıra poyraz, güney Ege ve Akdeniz kıble ve lodostan 35, orta kuvvette esecek. Deniz yer yer 6 kuvvetinde saatte 1021, yer yer 27 deniz lerimizde rüzgâr: Karadeniz ve mili hızla esecek. Van Gölü; Açık geçecek. Kuzey Ege'de gündoğusu ve ı bulutlu yajmurlu sıslı M : açık poyraz, Marmara'da yıldız ve Adana Adapazarı Aöryaman Afyon Y 28° 18° Dıyarbakır Y 23° 11° Edırne V 25° 14° Erancan Y 24° 9°Erzurum 8 19° 10° Eskışehır Y 24° 10" Gazıantep Y 29° 19° Gıresun Y 25° 15° Gümüşhane Y 20° 11" Hakkin Y 27° 14° Isparta Y 26° 10° Istanbul Y 27° 7<Mnw Y 23° 10° Kars B 25° 15° Kastamonuı Y 20°11°Kaysen 23° 11° Kırklarelı Y 22°14°Konya Y 24° 7°Kütahya Malatya CUMHURİYET/17 TURKIYE'DE BUGUN Y Y Y Y Y Y Y Y A Y Y Y B Y Y Y Y Y Y 27° 12° Manısa 23° 10° K Maraş 22° 10° Mereın 18° 6°Muğla 24° 8°Muş 26° 16° Nijde 18°14°0rdu 22" 10° Rıze 23° 12° Samsun 24° 8°Sıirt 19° 11° Sınop 26° 13° Sras 19° 6°Tekırda& 18° 7°Trabzon 25° 9°Tuncelı 19° 11° Uşak 25° 11° Van 24° 10° Yozgat 26° 11° Zonguldak Y Y Y Y B Y Y Y Y A Y 27° 13° 27° 16° 24° 20° 24° 10° 23° 9° 23° 8° 19° 14° 20°14° 17° 13° 26° 15° 18° 12° 20° 20° 23° 23° 19° 23° 17° 12° 15° 9° 9» 9» 8° 12° DÜNYA'DA BUGÜN Amstefdam Y 15° Amman A 33° Y A A A A Ağn Atına Bagdat Baıcelona Antera Antakya Antalya Attvm Aydın Balıkesir Bılecık Btngöl Bıtlıs Bolu Bursa Çanakkale Çorum Denıılı Berlin Bonn Belrjrad Y 20° r Y Y Y Y B Y Y Bruksel Budapeşte Cenevre Cıddt Gııne Cezayır Dubaı Frânkfurt Helsınkı Kahıre Kopentıag Köln Lefkoşa Aaçık Bbulutlu Gguneşlı Kkarlı Ssıslı Yyagmurlu Kahıre • Y Y A A A A Y A Y A Y Y A 24° 39° 21° 18° 16° 16° 15° 15° 17° 18° 23° 40° 41° 15° 26° 15° 30° 16° 15° 26° Lenıngrad Lontlıa Madrıd Mılano Montreal Moskova B Y A A 16° 18° 21° 19° POLTTIKA VE OTESI MFHMFn KFMAI, Münıh New York Oslo Pans Y 16° Y 16° Y 17° Y 20° A 40 A Y 20° 19° Geçmiş Günlerde... Sabahattin AN gençiik arkadaşı 'İki Gözüm Ayşe' dediği tarih öğretmenine yazdığı mektupların birinde şöyle der: 'Ayşe, sana, yalnız sana bir şey söyleyeceğim: Dünyada pek çok hatalar yapılmıştır, fakat bunlardan bir tanesi gayri kabili tamirdir. Ve beni her zaman üzecektir. Ben bu şiirleri kitap halinde çıkarmamalı idim. Bunları neşretmekle asla iyi bir şey yapmış olmadım. Başkalarının fikirlerini bir tarafa bırakalım, bu manzumelerin kaç paralık şeyler olduğunu ben herkesten iyi bilirim. (...) Şimdi bunları senden başkasının bilmesine lüzum yoktur." Şiir yüzünden 14 ay hapis giyen üstat şiirden yakınıyor. Çünkü özünde bir yazar olduğunu çok iyi biliyor. Şiirler yalnızlığın ve hapishane günlerinin ürünüdür. Hapisten çıkar çıkmaz da ivediye gelmiş, yayımlanmıştır. Gençliğinde şiir yazmayan kişi pek azdır. Kişi yazı, çizi ile uğraşıyorsa biliniz ki bunun içinde şiir de vardır. Şiir yazıp da şairliğini saklayanlar da olur, bir süre sonra yırtıp atanlar da... Geçende Oktay Akbal, gençliğinde şiir yazdığını, fakat bir süre sonra beğenmediği için bunları yırtıp attığını yazıyordu. Sabahattin Ali'nin 'Dağlar ve Rüzgâr' adıyla basılan kitabı öyküleri kadar ilgi çekmedi. Ancak 12 Mart ve 12 Eylülden sonra mapushaneler ağzına kadar dolunca, bu şiirlerin de türküleri söylendi. Bu şiirler birer devrim marşı oldu. Toplantılarda, yürüyüşlerde söylenmeye başlandı. Sabahattin Ali çok genç yaşta 41'inde öldü. Daha doğrusu öldürüldü. Kendi de ölümünün genç yaşta olacağını sanır ki bir mektubunda şöyle der: "...On beş gün sonra askere gideceğim. Tam bir buçuk sene. Sonra yirmi sekiz buçuk, yani yirmi dokuz yaşında olacağım. Daha şimdiden kendimi otuzun üstünde nissediyorum. Bilmem ihtiyar bir Sabahattin Ali tasavvur etmek size yabancı geliyor mu? Ben gebersem kırk yaşında bir Sabahattin Ali'yi gözümün önüne getiremiyorum." Rıfat llgaz'ın geçen ay içinde 80. yaş günü kutlandı. Daha önceleri de 70 ve 75. yaş günlerini kutlamıştık. Yurdun çeşitli bölgelerinde de bunların kutlanması bekleniyor, uzun ömürler dileğimizdir. Rıfat'ı, Sabahattin Ali'nin Marko Paşadan arkadaşı bilirdik. Meğer yıllar öncesinden bir tanışma varmış. Bizim kart delikanlı Sabahattin'le 1934'lerde tanışmış. Rıfat askerdir. Bağlı olduğu alay İran Şahı'nın gelişindeki törenle görevlendiriliyor. Alay Adapazarı' ndan kalkıp Ankara'ya geliyor. Şurasını da ben söyleyeyim, İran Şahı'nın geliş töreninde ben de izciydim. Yol boyuna dizilmiştik. Rıfat, bir dinlenme sırasında arkadaşları ile Orman Çiftliği'ne gidiyor. Öğrencilerin burası gezme yeridir. Karşıdan da bir öğretmen grubu görünüyor. O yıllarda herkes birbirini tanıyor. Ayakta çiftlik birası içerlerken biri; "Bak, şu sarışın, orta boyluca yakışıklı genç Sabahattin Ali'dir" diyor. "Ya ben yazılarını okudum. Viyolensel adlı bir öyküsünü okudum. Başta Meşale dergisi olmak üzere birkaç dergide de şiirlerini gördüm." Rıfat, böylece Sabahattin'le tek yanlı tanışmış oluyor. Marko Paşa serüveni ise yıllar sonrasıdır. İran Şahı'nın Türkiye'ye gelişi önemli bir olaydı. Atatürk, bu gelişle, 'Sadabat Paktı'nı kuracaktı. Bundan titizlik gösteriliyordu. Şah, Doğu'dan sınıra girmiş, Trabzon'dan vapurla İstanbul'a, oradan trenle Ankara'ya ulaşmıştı. Şah iri kıyım, iki metreden fazla boylu olduğu için mihmandar olarak benzer ayarda Gtneral Fahrettin Altay eşlik etmişti. Şah'a karyola ve yatak bulma bir sorun olmuştu. Ankara Halkevinin üst katı onarılarak Şah'a ayrılmıştı. Şah'ın gelişi ilgi çeki.yordu. Ama önemli yazarımızın gençiik yapıtlarına yansımadı. Prag Rıyad Roma Sofya Şam Tel Avıv Tunus Varşova Venedık Viyana Y A 16° 20 Washıngton Zunh A 17° BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ "En ummadığın keşfeder ı derunun / Sen herkesi kör âlemi sersem mi sanırsın" (Ziya Paşa)... Göğtls. 2/ Yerbilim. 3/ Elektrik ampulünün takıldığı yivîi yer... Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamalan üzerine konulan işaretler. 4/ Mezopotamya'da kurulmuş eski bir 9 uygarlık... Gözün saydam tabakasına uygulanan bir cins mercek. 5/ Palamut, torik gibi balıklann dilim dilim kesilerek yapılan salamurası. 6/ Bir ilimiz. 7/ Deniz Kuvvetleri'nde bir rütbe... Tantalın simgesi. 8/ Üstten sağa doğru eğik olan basım harfi. 9/ Cennet ile cehennem arasında bulunduğuna inanılan yer... Genelev işleten kadın. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1/ "Akşam erken iner mahpushaneye / olsan kâr etmez / Ne kavgada ustahğm / Ne de çatal yürek civan oluşun" (Ahmet Arif). 2/ Asya'da bir başkent... Türlü bitkilerin yaprak ve kabuklan ile kokulandınlmış acımtırak bir içki. 3/ Bir petrol şirketinin petrol yalaklarını işlettiği ya da topraklarından petrol borularmı geçirdiği ülkeye ödediği komisyon. 4/ Bir renk... öğretim ve eğitim sistemi. 5/ Satrançta özel bir hareket... Birmanya'nın para birimi. 6/ Çiy... Mikroskop camı. 7/ tskambildeki karo rengine verilen bir başka ad... Lantamn simgesi. 8/ Güney Amerika'daki dağ sırası... Belirli bir iş ya da hizmeti başarabilecek güçteki en küçük askeri birlik. 9/ Bir gösterme sıfatı... Alay anlamında argo sözcük. Çagdaş Kentler Son günlerde komisyondan geçip Meclis'in gündeminde olan yeni Imar Yasası ile DOP, Jo 40'a çıkarılmaktadır. Bu gerçekten son derece önemli bir olaydır. Ülkemizde 67851605 sayılı İmar Yasası, 1985 yüına kadar yürürlükte idi. Bu kanunun 42. maddesi, imar plaru uygulaması işlerini düzenliyordu. Bu maddeye göre düzenleme ortakhk payı (DOP) % 25 idi. Bu % 25'lik zayiat oranı Ue imar planı uygulamalannda bu tutan aşan alanlan kamulaştırmak gerekiyor. Bu da 42. maddenin çahşmasma imkân vermiyordu. Bu tıkanıkkğı gidermek için 1985 yüında 3194 sayılı yasa yürürlüğe girdi ve DOP % 25'ten % 35'e çıkarüdı. Son günlerde komisyondan geçip Meclis1 in gündeminde olan yeni tmar Yasası ile de DOP, % 40'a çıkarümaktadır. Bu gerçekten son derece önemli bir olaydır. Bu zayiat oranı ile imar planındaki yol, yeşil alan, park, çocuk bahçesi gibi kamuya ayrılan alanlann yanında cami, kara'kol, okul sağlık ocağı gibi kurumlara ayrılan alanlan da 18.madde uygulaması ile İcamulaştırma bedeli ödemeden elde etme imkânı doğmaktadır. Ancak bu 18. madde uygulaması ile imar parseli üretme olayını teknik kadrolardan yoksun olan ya da yeterli kadrosu bulunmayan belediyelerimizle yerine getirmek müınkün değildir. Belediyelerimizin çoğu aslında bugünkü harita ve imar planı üretiminde de yetersiz kalmakta, bu hizmetleri tller Bankası Genel Müdürlügü eliyle yürütmektedir. lller Bankası ürettiği, harita ve imar planlannı, ilgili belediyeye göndermekte, belediyeler ise bu planı gerektiği gibi uygulayamamaktadır. İmar planında yola, yeşil alana az yer veren tarla sahipleri, 3194 sayılı ÖZDEN AKGÜÇ yasarun 19. maddesine göre yerlerindeki yol HaritaKadastro Müh. ve yeşil alanlan, yola terk ederek ifrazıru yaptınp imar parseli elde edebilmektedirler. Tarlasmdan büyük miktarlarda yola, yeşil alana, çocuk bahçesine ya da yukarıda bahsedilen kamu kuruluşlarına yer aynlmış vatandaşlar ise imar planı tadilatı isteği ile belediyelere müracaat etmekte ve belediyeleri bunaltmaktadırlar. Sonuç olarak imar planı tadilatı ile planın bütünlüğü bozulduğu gibi birçok haksızlıklar ortaya çıkmakta ve böylelikle de çarpık kentleşme meydana gelmektedir. Çözüm, hazırlanan imar planlar.ınm, lller Bankası ya da yeterli teknik kadrosu olan belediyelerce 18. madde uygulamasıyla herkesin eşit şekilde imar zayiatına katıldığı bir düzenleme ile modern kent dokusuna sahip olmaktır. Karakol, cami, okul, sağlık ocağı gibi yerlerin arsaları herkesin katıhmı ile oluşacaktır. Böylelikle imar planları baskı unsuru olmaktan, haksız kazanç elde edilen unsur olmaktan çıkacak, neticede kentlerimiz çağdaş bir görünüme kavuşacaktır. Ülkemiz, teknik kadrosu ve deneyirni hukuksal yönü ile bu güzel tabloya ulaşabilecek potansiyele sahiptir. Biraz cesaret, biraz gayret ile bu potansiyeli harekete geçirdiğimizde inanınız, sihirli degnek değmişçesine ülkemizin çehresi değişecektir. 6 0 YIL ONCE Cumhuriyet TURKIYE CUMHURtYET MERKEZ BANKASI'NA EĞİTİM ARAŞTIRMACISIALINACAKTIR T.C. Merkez Bankası, Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdürlügü, Eğitim Müdürlüöü'nde çalıştırılmak üzere sınavla Ekonomi, Yönetim ve Psikometri aianlarında çalıştırılmak üzere EĞİTİM ARAŞTIRMACISI alınacaktır. îpekçilik 15 MAYIS 1931 Ticaret Odası, ipekçüiğin inkişafı için çok çalışıyor. Bu cümleden olarak böcek tutanlarla temas etmek ve koza rekoltesini çoğaltmak için propaganda yapmak üzere Vekâletin ipekçilik mütehassısı ve enstitü mudürü Tahir, Ticaret Odası Ba$kÂU& İHASİh #e •İHOmnmr'r ı borsası komiseri Mümtaz ükrü Beylerden mürekkep va\ rııhırınizı >ir heyet Bursa köylerini dolaşmağa başlamıştır. Heyet bcslt'viniz. bir hafta zarfında 18 köy gezmiş ve müstahsillerle doğrudan doğruya temasta bulunmuştur. Bu heyete riyaset eden rnütehassıs Tahir Bey; köylüye fennî koza yetiştirme usullerini bizzat talim etmektedir. T U R Y A P EĞİTİM MERKEZİBorsa uzmanı, emlak uzmanı, İngilizce dil eğitim kayıtları başlaJı. Randevu için: 154 26 64 154 27 95 156 11 51 (Sibel Hanım) GAZETECİ BAYAN MühürdarModa civarında KİRALIK EV ARIY0R 1. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR a. Türkiye'de ya da yabanci ülkelerde en az 4 yil lisans öğrenimi veren yüksek öğrenim kurumlannın aşağıda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun olmak, Ekonomi: Ekonomi/Iktisat Yönetim: Işletme, Yönetim, Kamu Yönetimi Psikometri: Psikoloji, Eğitimde Psikolojik Hizmetier Son sınıf öğrencileri de bu durumlarını, ilgili öğrenim kurumlanndan alacakları belge ile karatlamak koşuluyia sınava katılabilirler, ancak smavda başanlı olanlann 31 Temmuz 1991 günü akşamma kadar bitirme belgelerini getirmeleri gereklidit. Bu tatihten sonra verilecek bitirme belgeleri dikkate alınmayacaktır c. Son başvuru tarihi olan 29 Mayıs 1991 tarihi ıtıbanyle 30 yaşından büyük olmamak, d. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurlan Yönetmeliği'nin 2. maddeslnde belirtilen öteki koşulları haiz bulunmak. 2. SINAVLAR a. Yabancı Dil Sınavı Yabanci dil sınavı, lngiliz dilinden 12 Haziran 1991 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır. Yabancı dıl sınavında başanlı olamayanlar meslek sınavına alınmazlar. Yabancı dil sınav sonuçları 5 Haziran 1991 tarihinden itibaren Ankara'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tdare Merkezi'nde liste halinde asılarak ilan edilecektir. b. Yazıh Meslek Sınavı Yazılı Meslek Sınavları 12 Temmuz 1991 tarihlerinde §u konularda yapılacaktır: Ekonomi Alarunda Çalışacaklar tçin: Makro Ekonomi Mikro Ekonomi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri Yönetim Alanında Çalışacaklar tçin: Yönetim Yetenek Testi (Belli bir konuda ön hazırbk gerektirmemektedir) Araştırma Yöntem ve Teknikleri Psikometri Alanında Çalışacaklar İçin: Psikometri ağırlıklı olmak üzere Psikolojinin temel alanlan (Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Psikometri, Sosyal Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji) c. Mülakat Meslek sınavında başanlı olanlar ayrıca mülakata tabi tutulacaklardır. Mülakat yeri ve tarihi, başanlı olan adaylara, yazılı olarak bildirilecektir. Tel.: 512 05 05'den 445 TURKIYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NA ARAŞTIRMACI ALINACAKTIR Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Idare Merkezi Araştırma Planlama ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nde çahftınlmak üzere, sınavla Araştırmacı alınacaktır. 1. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR a. Türkiye'de ya da yabancı ülkelerde en az 4 yılhk lisans öğrenimi veren yüksek öğrenim kürumlarının iktisat Bölümlerinden mezun olmak, Iktisat bölümü son sınıf öğrencileri de, bu durumlarını, ılgılı öğrenim kurumlarından alacakları belge ile kanıtlamak koşuluyla sınava katılabilirler, ancak, smavda başanlı olanlann 31 Temmuz 1991 günü akşamına kadar bitirme belgelerini getirmeleri gereklıdır Bu tarihten sonra verilecek bitirme belgeleri dikkate alınmayacaktıı. b. lngiliz dılini iyi derecede bılmek, c. Son başvuru tarihi olan 29 Mayıs 1991 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, d. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurlan Yönetmeliğinin 2 maddesinde belirtilen öteki koşulları haiz bulunmak. 2. SINAVLAR a. Yabancı Dil Sınavı Yabancı dil sınavı, Ingili2 dilinden 12 Haziran 1991 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır Yabancı dil sınavında başanlı olamayanlar meslek sınavına alınmazlar. Yabancı dil sınav sonuçları 5 Haziran 1991 tarihinden itibaren Ankara'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'nde, liste halinde asılarak, ilan edilecektir. b. Yazılı Meslek Sınavı Yazıh Meslek sınavları; 12 Temmuz 1991 tarihlerinde, Ankara'da, Iktisat (MakroMikro) ve tktisarta Kantitatif Yöntemler (MatematikEkonometri) konularından yapılacaktır. c. Mülakat Meslek sınavında başanlı olanlar ayrıca mülakata tabi tutulacaklardır. Mülakat yerı ve tarihi, başanlı olan adaylara, yazılı olarak bildirilecektir. 3. BİLGİ ALMA VE BAŞVURU Bilgi almak isteyenler ANKARA'da Araştırma Planlama ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne şahsen ya da 312 10 86 no'ya telefonla başvurabilirler. Aday Olmak İsteyenler a. Ankara'da Araştırma Planlama ve Eğitim Genel Mudürlüğü'nden alacaklan "Görev Isteme Formu" nu, b. Öğrenim beigesini (son sınıf öğrencileri ilgili öğrenim kurumlarından alacakları, durumlarını gösterir, belgeyi) c. Nüfus Hüviyet Cüzdanını, d. 4,5x6 cm boyutunda iki fotoğrafı, Bir dilekçeye ekleye<ek en geç 29 Mayıs 1991 günü akşamına kadaı Araştırma Planlama ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne şahsen vereceklerdir Posta ile yapılacak başvurular kabul edılmez. 30 YIL ÖNCE Cumhuriyel Hrutçefin taktiği 15 MAYIS 1961 Sovyef Şefi Hrutçef, yeniden yumuşak bir uslup kullanmağa başlamıştır. Rus diktatörü, komünistlerin kuvvet istimali suretiyle Laos'ta menfaat sağlamağa çalıştıkları bir zamanda, silahsızlanma müzakereleri konusunda ciddi teşebbüslere geçtiğinden dem vurmaktadır. Sovyet Şefi, Ermenistana yaptığı Hrutçef seyahat vesilesiyle yaptığı konuşmada, Amerika ile Rusya arasında silahsızlanma müzakerelerinin yakında başlıyacağını ileri sürmüştür. Halbuki Washington resmi şahsiyetleri, silahsızlanma problemi üzerinde ikili bir müzakerenin programlaştırılmamış olduğunu açıklamışlardır. Ancak elde, çok taraflı silahsızlanma müzakerelerinin ağustosta başlaması için bir plan mevcuttur. Hrutçef, zaten tahmin ettiği gibi, yaptığı konuşma dolayısiyle belli başlı dünya gazetelerinde manşetlere çıkmıştır. Dikkate değer nokta, Hrutçef in açıklamasmı Gagarin'in 12 nisanda sağladığı ileri sürülen zaferi mütaakip değil de Shepard'ın Amerika adına ilk feza yolculuğunu tamamlamasının hemen akabinde yaprhış olmasıdır. Amerikan yetkili şahsiyetleri, HrutçePin mülahazalanndan şu iki neticeye varmaktadırlar: 1 Amerikanın fezanın fethi yolunda atmış olduğu büyük adımın tesirini ktiçültmek veya üzerine bir perde çekmek. 2 Yumuşak bir üslup kullanmak suretiyle, Güney Vietnam veya Berline hazırlanmakta olan komünist tecavüzünden önce Laos'a Rusya'nın yapmış olduğu askeri müdahalenin Hür Dünya üzerinde yarattığı şoku bertaraf etmek. Hrutçef aynı taktiği, son yıllar zarfında mütaaddit defalar kullanmıştır. 3. BİLGİ ALMA VE BAŞVURU Bilgi almak isteyenler ANKARA'da TCMB Eğitim Merkezi, Atatürk Bulvan No: 140 Kavaklıdere'ye şahsen ya da 1675560 no'ya telefonla başvurabilirler. Aday Olmak İsteyenler a. Ankara'da Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Mudürlüğü'nden alacakları "Görev lsteme Formu"nu, b. Öğrenim beigesini (son sınıf öğrencileri ilgili öğrenim kurumlanndan alacakları, durumlannı gösterir belgeyi), c. Nüfus Hüviyet Cüzdanını, d. 4,5x6 cm. boyutunda iki fotoğrafı, Bir dilekçeye ekleyerek en geç 29 Mayıs 1991 günü akşamına kadar Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne şahsen vereceklerdir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmez. TÜRKİYE CUMHURÎYET MERKEZ BANKASI 1 İdarc Merkezi DOSTLARIMIZA En büyük guç oldunuz En değerlı varlığımızı yıtırdığımizde • 60 D0NEM • 22 mayıs hafta iç: 25 mayıs hafta sonu ÖZEL B0RA SÜRÜCÜ KURSU TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi sevgisi katlanmakta yüreğlmlzde Billyoruz o da blzlmle, slzler de HatlceBarışzeynep Yaral GEÇEN YIL BUGUN CumhuriYet Eğitime başlayacaktır > Kayıtlar 18 mayıs' sondur Merkezi sistemle test %79 Direksiyon sınavında %95 Dersane Üsküdar: 343 67 82 Pistlerimiz: Kozyatağı: 362 47 33 Tarabya: 162 08 18 647589 nolu ehliyetim ile 34 L 7449 plakalı otomun ruhsatını kaybettim. Hukümsüzdür. GÖKŞEN SÜRÜCÜ KURSU ÖDEMEDE KOLAYLIK Millet Cad. 20 Aksaray ÜSTGÖZTEPE'DE HEDİYELİK EŞYA OYUNCAK KIRTASİYE 1Ö00 KASETLİK VÎDEO KULÜBÜ DEVREN SATILIK DÜKKÂN TEL: 359 69 85 İşsizler sınır dışı 15 MAYIS 1990 Federal Almanya'da yaşayan yabancılara ve büyük ölçüde burada yaşayan 1.5 milyon Türke birçok kısıtlamalar getiren yabancılar yasası, Federal Parlamentodan geçti. Yasa bir yandan ulkedeki yabancıların ikamet ve çalışma haklarını güvence altına alırken bir yandan da bunların sınır dışı edilmelerini kolaylaştırıyor. ACELE SATILIK DAİRE Bakırköy Incirli Cad. lhsan Kalmaz Sokak No: 4/A'da yarı bodrum 3 oda 1 hol, kaloriferli, hidroforlu daire Akşam 18.00'den sonra Tel: 561 27 70 ÖZGÜRLEŞME EYLEMİ: KÖY ENSTİTÜLERİ Mehmet Başaran 5.000 lira(KDV içinde) Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 3941 Cağaloğluhtanbul Ödemeli gönderilmez. RAMAZAN KARAÇA Y 525 30 00 D E R S A N E £* E G I T I M K A D I K Ö Y ÇANAJANS 1510044 AÇIKLAMA Gazetenizin 6 Nisan 1991 tarihli nüshasında yayımlanan "BATIKENT DİYE BİR KÖY" başlıklı yazı incelenmiştir. Batıkent posta dağıtım hizmetleri köy dağıtımına bağlı olmayıp dağıtım hizmetleri Ankara Posta tşleme Merkezimizce 13 yöne bölünerek yürütülmekte ve 13 yönden 12'sinde gunluk dağıtım, siteler ve şanüyelerin bulunduğu yerde ise gunaşırı dağıtım yapılmâktadır. Bununla beraber yeni kurulan Batıkent'in dağıtım ihtiyacı yakından izlenmekte ve gerekli düzenlemeler yapılarak, gecikmelere meydan verümemektedir. PTT GENEL MÜDÜRLÜGÜ LİSKUR Hafta Sonu: 25 Mayıs Hattaiçi: 27 Mayıs SabahAkşam KADIKÖY (Söğütlüçeşme Camii yanı) ILMDE İNGİLİZCE CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL SURUCU KURSU SINAVLARI BOĞAZİÇİ İNGİLİZCE KURSLARI PETEK FAXI 5 I4I 5 5 KAYSERİ 1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1990/295 Karar No: 1990/952 Içerisinde E. Coli nevi bakteri ürediği için sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılan sucuk imal edip satışa arzetmekten sanık Gemerek ilçesi Talazoğlu köyünde nüfusa kayıtlı ve halen Kayseri Karpuzatan mevkii No: 48'de icrai faaliyet gösteren Tamet sucuklan mesul mudürü Önder ATEŞ'in müsnet suçtan dolayı yapılan yargılaması sonunda: TCK. 3%, 35913506 sa. CK. 402/12,72, 647 sa 4 1 maddeleri gereğıncc 490.000 TL. ağır para cezası ile cezalandınlmasına, 3 a^ süre ile curme vasıta kıldığı meslek, sanat ve ticaıctinin ı:ıtilınt " "iın sure ile işyerinin kapatılmasına karar verilmi^lır. İlan olunuı. Basın: 25914 PET (CAUGRIDGE PfEUMNARY) CFE lCMfiHDGE F1HST CERTIRUTE) GENEL İNGİLİZCE • Yoğun, Yarı Yoğun • Yüksek Standart • Ekonomik Fiyat ĞençtürkCd. No.50LALELl 349 18 24349 18 25 336 02 06336 02 79 520 81 99 • ÖYS İNGİLİZCE bölümüne hazırlık kursları • Genel ve Meslekl ingilizce • Toefl Profidency sınavlarına takviye MECİDİYEKÖY Halk Bankası Yanı 174 20 70174 14 65 19911992 Üniversite hazırlık kurslarına ücretsiz YAZ DÖNEMİ YÖNLENDİRME Çalışmaları ile başlıyor. Halk pazan yanı Serencebey Yokuşu BEŞİKTAŞ 1 6 1 6 1 0 5 1 5 8 28 23
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog