Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

15 MAYIS 1991 HAVA DURUMU Adana Y 28" 18° Dıyarbakır CUMHURİYET/17 TURKIYE'DE BU6ÜN Y 27° 12° Manısa Y Y Y Y 27° 27° 24° 24° 13° 16° 20° 10° DÜNYA'DA BUGUN Amsterdam Y 15° Devlet Meteoroloıi Işleri GeY 23" 10° K Maraş Adapazarı Y 23° 11° Edırne Adıyaman Y 25" 14" Erancan Y 22° 10° Metsn nel Müdürlüğü'nüen alınan Y 18° 6°Muğla Y 24° 9°Erzurum Afyon bilgiye gore tüm bölgelerımız B 19° 10° Eslaşehır Y 24° 8°Muş Ağrı bufutlu, Marmara, Ege, AkdeY 24° VP Gazuntep Y 26°16°NıO<le Ankara Y 18°14°0rdu Y 29° 19° Gıresun Antakya niz, İç Anadolu, Batı ve Orta Y 25° 15" Gumuşhane Y 22° 10° Rra Antalya Karadenız ile Doğu ve GüneyY 20° 11° Hakkâtı A 23° 12° Samsun Artvın Y 27° 14° Isparta Y 24» 8° Sıırt Aydın doğu Anadolu bölgelerinın baBalıkesır Y 26° 10° Istanbul Y 19° 11° Suup tısı yer yer sağanak yağtşlı geY Zl° 7° Izmif Y 26° 13° Sıvas Bılec* Y 23° 10° Kars B 19° 6° TekırdaJ. çecek HAVA SICAKLIGI Biraz BıngOI Bıllıs B 25° 15° Kastamonu Y 18° 7°Tfabzcın azalacak Rüzgâr guney ve Bolu Y 20° 11" Kaysen Y 25° 9°Tuncelı batı yönlerden hafif ara sıra poyraz, guney Ege ve Akdenız kıble ve lodostan 35, Bursa 23° 11° Kjrklarelı Y 19° 11° Uşak Y 25° 11° Van orta kuvvette esecek Denız yer yer 6 kuvvetınde saatte 1021, yer yer 27 deniz Çanakkale Y 22° 14° Konya Çorum Y 24° 7°Kutahya Y 24°10°Yozgat lenmızde rüzgâr Karadenız ve mili hızla esecek Van Gölü; Açık geçecek Malatya Y 26° 11° Zonguldak Denızlı Kuzey Ege'de gündoğusu ve ı bulutlu •j: açık yagmurlu j g | sıslı /g karlı Aaçık Bbuluüu Ggüneşlı Kkarlı S sıslı Yyagmurlu poyraz, Marmara'da yıldız ve k Amman Atına Bagdat A 33° 24° 39° 21° 18° 18° 16° 15° 15° 17° 18° 23° 40° 41° 15° 26° 15° 30° 16° 15° 26° londra Lenıngrad Madrıd Mılano Montreal Moskova Munıh Oslo Parıs Prag Rıyad Roma Sofya Şam B 23° 9° Y 23° 8° Y 19° 14° Y 20° 14° Y 17° 13° A 26° 15° Y 18° 12° Y 20° 8° Y 20° 12° Y 20=15° Y 23° 9° Y 23° 8° Y 1 7 Barcetona Basel Belgrad Y 23° 9° B 19° 9° o12o BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ "En ummadığın keşfeder ı derunun / Sen herkesi kör âlemi sersem mi saıursın" (Ziya Paşa)... Göğüs. 2/ Yerbilim. 3/ Elektrik ampulünün takıldığı yivli yer... Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamalan üzerine konulan işaretler. 4/ Mezopotamya'da kurulmuş eski bir 9 uygarlık... Gözün saydam tabakasına uygulanan bir cins mercek. 5/ Palamut, torik gibi balıklann dilim dilim kesilerek yapılan salamurası. 6/ Bir ilimiz. 7/ Deniz Kuvvetleri'nde bir rütb&.. Tantalın simgesi. 8/ Üstten sağa doğru eğik olan basım harfi. 9/ Cennet ile cehennem arasında bulunduğuna inanılan yer... Genelev işleten kadm. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ "Ak şam erken iner mahpushaneye / olsan kâr etmez / Ne kavgada ustahğın / Ne de çatal yurek civan oluşun" (Ahmet Arif). 2/ Asya'da bir başkent... Turlü bitkilerin yaprak ve kabuklan ile kokulandınlmış acımtırak bir içki. 3/ Bir petrol şirketinin petrol yataklaruu işlettiği ya da topraklarından petrol borulannı geçirdiği ülkeye ödediği komisyon. 4/ Bir renk... Öğretim ve eğitim sistemı. 5/ Satrançta özel bir hareket... Birmanya'mn para birimi. 6/ Çıy... Mikroskop camı. 7/ tskambildeki karo rengine verilen bir başka ad... Lantanın simgesi. 8/ Güney Amerika'daki dağ sırası... Belirli bir iş ya da hizmeti başarabilecek güçtekt en küçük askeri birlik. 9/ Bir gösterme sıfatı... Alay anlamında argo sözcük. Kahıre • Y A A A A Berlın Y Bonn Y Y Bruksel Budapeşte Y A Cenevre A Cezayır A A Dubaı Frankfurt Y A Gıme Helsınkı Y A Kahıre Kopenhag Y Köln Y A Lefkoşa B Y A A 16° 18° 21° 19° POLTTIKA VE OTESI 1VTFHMFT> KKMAI, Y 16° Y 16° Y 17° Y 20° A 40 A Y 20° 19° Geçmiş Günlerde... Sabahattin Ali gençlik arkadaşı 'İki Gözüm Ayşe' dediği tarih öğretmenine yazdığı mektupların birinde şöyle der: "Ayşe, sana, yalnız sana bir şey söyleyeceğim: Dünyada pek çok hatalar yapılmıştır, fakat bunlardan bir tanesı gayri kabili tamirdir. Ve beni her zarnan üzecektir. Ben bu şiirleri kitap halinde çıkarmamalı idim. Bunları neşretmekle asla iyi bir şey yapmış olmadım. Başkalarının fikirlerini bir tarafa bırakalım, bu manzumelerin kaç paralık şeyler olduğunu ben herkesten iyi bilirim. (...) Şimdi bunları senden başkasının bilmesine lüzum yoktur." Şiir yüzünden 14 ay hapis giyen üstat şiirden yakınıyor. Çünkü özünde bir yazar olduğunu çok iyi biliyor. Şiirler yalnızlığın ve hapishane günlerinin ürünüdür. Hapisten çıkar çıkmaz da ivediye gelmış, yayımlanmıştır. Gençliğinde şiir yazmayan kışı pek azdır. Kişi yazı, çizi ile uğraşıyorsa bilınız kı bunun ıçınde şiir de vardır. Şiir yazıp da şairliğini saklayanlar da olur, bir süre sonra yırtıp atanlar da... Geçende Oktay Akbal, gençliğinde şiir yazdığını, fakat bir süre sonra beğenmediği için bunları yırtıp attığını yazıyordu. Sabahattin Ali'nin 'Dağlar ve Rüzgâr' adıyla basılan kitabı öyküleri kadar ilgi çekmedi. Ancak 12 Mart ve 12 Eylülden sonra mapushaneler ağzına kadar dolunca, bu şiirlerin de türküleri söylendi. Bu şiirler birer devrim marşı oldu. Toplantılarda, yürüyüşlerde söylenmeye başlandı. Sabahattin Ali çok genç yaşta 41'inde öldü. Daha doğrusu öldürüldü. Kendi de ölümünün genç yaşta olacağını sanır ki bir mektubunda şöyle der: "...On beş gün sonra askere gideceğim. Tam bir buçuk sene. Sonra yirmi sekiz buçuk, yani yirmi dokuz yaşında olacağım. Daha şimdiden kendimi otuzun üstünde hissediyorum. Bilmem ihtiyar bir Sabahattin Ali tasavvur etmek size yabancı geliyor mu? Ben gebersem kırk yaşında bir Sabahattin Ali'yi gözümün önüne getiremiyorum." Rıfat llgaz'ın geçen ay içinde 80. yaş günü kutlandı. Daha önceleri de 70 ve 75. yaş günlerini kutlamıştık. Yurdun çeşitli bölgelerinde de bunların kutlanması bekleniyor, uzun ömürler dileğimizdir. Rıfat'ı, Sabahattin Ali'nin Marko Paşa^ dan arkadaşı biiirdik. Meğer yıllar öncesinden bir tanışma varmış. Bizim kart delıkanlı Sabahattin'le 1934'lerde tanışmış. Rıfat askerdir. Bağlı olduğu alay İran Şahı'nın gelişindeki törenle görevlendiriliyor. Alay Adapazarı'ndan kalkıp Ankara'ya geliyor. Şurasını da ben söyleyeyim, İran Şahı'nın geliş töreninde ben de ızcıydim. Yol boyuna dizılmiştik. Rıfat, bir dinlenme sırasında arkadaşlan ile Orman Çiftliği'ne gidiyor. öğrencilerin burası gezme yeridir. Karşıdan da bir öğretmen grubu görünüyor. O yıllarda herkes birbirini tanıyor. Ayakta çiftlik birası içerlerken biri; "Bak, şu sarışın, orta boyluca yakışıklı genç Sabahattin Ali'dir" diyor. "Ya ben yazılarını okudum. Viyolensel adlı bir öyküsünü okudum. Başta Meşale dergisi olmak üzere birkaç dergide de şiirlerini gördüm." Rıfat, böylece Sabahattin'le tek yanlı tanışmış oluyor. Marko Paşa serüveni ise yıllar sonrasıdır. İran Şahı'nın Türkiye'ye gelişi önemli bir olaydı. Atatürk, bu getişle, 'Sadabat Paktı'nı kuracaktı. Bundan titizlik gösterjliyordu. Şah, Doğu'dan smıra girmiş, Trabzon'dan vapurla İstanbul'a, oradan trenle Ankara'ya ulaşmıştı. Şah iri kıyım, iki metreden fazla boylu olduğu için mihmandar olarak benzer ayarda Gtneral Fahrettın Altay eşlik etmışti. Şah'a karyola ve yatak bulma bir sorun olmuştu. Ankara Halkevinin üst katı onarılarak Şah'a ayrılmıştı. Şah'ın gelişi ılgı çeki,yordu. Ama önemli yazarımızın gençlik yapıtlarına yansımadı. Tel Avıv Tunııs Varşova Venedık Vıyana Y A 16° 20 VVashıngton Zunh A 17° TARTISMA Çağdaş Kentler Son günlerde komisyondan geçip Meclis'in gündeminde olan yeni Imar Yasası ile DOP, % 40'a çıkarılmaktadır. Bu gerçekten son derece önemli bir olaydır. tJlkemizde 67851605 sayılı Imar Yasası, 1985 yılına kadar yürürlükte idi. Bu kanunun 42. maddesi, imar planı uygulaması işlerini düzenliyordu. Bu maddeye göre düzenleme ortakhk payı (DOP) % 25 idi. Bu Vt 25'lik zayiat oranı Ûe imar planı uygulamalannda bu tutan aşan alanlan kamulaştırmak gerekiyor. Bu da 42.. maddenin çalışmasma imkân vermiyordu. Bu tıkaruklığ^ gidermek için 1985 yüında 3194 sayılı yasa yürürlüğe girdi ve DOP "% 25'ten V 35'e çıkarıldı. o Son günlerde komisyondan geçip Meclis1 in gündeminde olan yeni İmar Yasası ile de DOP, % 40'a çıkarılmaktadır. Bu gerçekten son derece önemli bir olaydır. Bu zayiat oranı ile imar planındaki yol, yeşil alan, park, çocuk bahçesi gibi kamuya ayrılan alanların yanında cami, karakol, okul sağlık ocağı gibi kurumlara ayrılan alanlan da 18.madde uygulaması ile kamulaştırma bedeli ödemeden elde etme imkânı doğmaktadır. Ancak bu 18. madde uygulaması ile imar parseli üretme olayını teknık kadrolardan yoksun olan ya da yeterli kadrosu bulunmayan belediyelerimizle yerine getirmek mümkün değildır. ve yeşil alanlan, yola terk ederek ifrazını yaptınp imar parseli elde edebümektedirler. Tarlasmdan büyük miktarlarda yola, yeşil alana, çocuk bahçesine ya da yukarıda bahsedilen kamu kuruluşlarına yer aynlmış vatandaşlar ise imar planı tadilatı isteği ile belediyelere müracaat etmekte ve belediyeleri bunaltmaktadırlar. Sonuç olarak imar planı tadilatı ile planın bütünlüğü bozulduğu gibi birçok haksızlıklar ortaya çıkmakta ve böylelikle de çarpık kentleşme meydana gelmektedir. Çözüm, hazırlanan imar planlarmın, lller Bankası ya da yeterli teknik kadrosu olan belediyelerce 18. madde uygulamasıyla herkesin eşit şekilde imar zayiatına katıldığı bir düzenleme ile modern kent dokusuna sahip olmaktır. Karakol, cami, okul, sağlık ocağı gibi yerlerin arsaları herkesin katılımı ile oluşacaktır. Böylelikle imar planlan baskı unsuru olmaktan, haksız kazanç elde edilen unsur olmaktan çıkacak, neticede kentlerimiz çağdaş bir görünüme kavuşacaktır. Ülkemiz, teknik kadrosu ve deneyimi hukuksal yönu ile bu güzel tabloya ulaşabüecek potansiyele sahiptir. Biraz cesaret, biraz gayret ile bu potansiyeli harekete geçirdiğimizde inanınız, sihirli değ^ıek değmişçesine ülkemizin çehresi değişecektir. Belediyelerimizin çoğu aslında bugtinkü harita ve imar planı üretiminde de yetersiz kalmakta, bu hizmetleri tller Bankası Genel Müdiirlüğu eliyle yurütmektedir. lller Bankası ürettiği, harita ve imar planlarını, ilgili belediyeye göndermekte, belediyeler ise bu planı gerektiği gibi uygulayamamaktadır. İmar planında yola, yeşil alana az yer veren tarla sahipleri, 3194 sayılı ÖZDEN AKGÜÇ yasanın 19. maddesine göre yerlerindeki yol HaritaKadastro Müh. 60 YIL ONCE Cumhuriyet TURKIYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NA EĞİTİM ARAŞTIRMACISIALINACAKTIR T C Merkez Bankası, Araştırma, Planlama ve Eğitim Gene! Müdürluğu, Eğitim Mudurluöu'nde çalıştırılmak uzere sınavla Ekonomı, Yonetım ve Psikometn alanlarmda çalıştırılmak uzere EĞfTCM ARAŞTIRMACISI ahnacaktır 1 ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR a Turkıye'de ya da yabancı ülkelerde en az 4 yıl lısans oğrenımi veren yüksek oğrenım kurumlarının aşağıda belırtilen ılgıh boiumlennden mezun olmak, Ekonomı Ekonomı/lktisat Yonetım işletme, Yonetım, Kamu Yönetimı Psıkometrı Psikoloji, Eğıtımde Psıkolojik Hızmetler Son sınıf oğrencılerı de bu durumlarını, ılgıh öğrenım kurumlanndan alacakları belge ile kamtlamak koşuluyla sınava katılabıliıleT, ancak smavda başanlı olanlartn 31 Temmuz 1991 gunu akşamma kadar bitırme belgelerini getirmeleri gereklıdır Bu tatıhten sonra venlecek bıtırme belgelerı dikkate alınmayacaktır c Son başvuru tarıhı olan 29 Mayıs 1991 tarihl ıtıbariyle 30 yaşından büyuk olmamak, d Turkıye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yonetmehğı'nın 2 maddeslnde belirtilen öteki ko şulları haız bulunmak 2 SINAVLAR a Yabancı Dil Sınavı Yabancı dıl sınavı, lngılız dılmden 12 Hazıran 1991 tanhlennde Ankara'da yapılacaktır Yabancı dıl sınavında başanlı olamayanlar meslek sınavına almmazlar. Yabancı dıl sınav sonuçları 5 Hazıran 1991 tarıhinden ıtıbaren Ankara'da Turkıye Cumhuriyet Merkez Bankası tdare Merkezı'nde lıste halınde asılarak ılan edılecektır b Ya2ik Meslek Sınavı Yazılı Meslek Smavları 12 Temmuz 1991 tanhlennde şu konularda yapılacaktırEkonomi Alanında Çalışacaklar tçin: Makro Ekonomı Mıkro Ekonomı, Araştırma Yontem ve Teknıklerı Yönerjm Alanında Çalışacaklar İçin: Yönebm Yetenek Testı (Bellı bir konuda on hazırlık gerektırmemektedır) Araştırma Yontem ve Teknıklerı Psikometri Alanında Çalışacaklar tçin: Psıkometrı ağırlıklı olmak uzere Psıkolojınm temel alanlan (Deneysel Psıkolojı, Gelişim Psikolojisi, Psikometri, Sosyal Psıkolojı, Uygulamalı Psıkolojı) c Mülakat Meslek sınavında başanlı olanlar ayrıca mulakata tabı tutulacaklardır Mülakat yeri ve tarıhı, başanlı olan adaylara, yazılı olarak bıldırılecektır 3 BİLGI ALMA VE BAŞVURU Bılgı almak İsteyenler ANKARA'da TCMB Eğitim Merkezi, Atatürk Bulvan No 140 Kavaklıdere'ye şahsen ya da 1675560 no'ya telefonla başvurabılırler Aday Olmak İsteyenler a Ankara'da Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Mudurluğu'nden alacakları "Gorev İsteme Formu"nu, b Oğrenım beigesını (son sınıf öğrencılen ılgıh öğrenim Iturumlanndan alacakları, durumlarını gostenr belgeyı), c Nufus Huvıyet Cuzdanını, d 4,5x6 cm boyutunda ıkı fotoğrafı, Bir dılekçeye ekleyerek en geç 29 Mayıs 1991 gunu akşamına kadar Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Mudurluğu'ne şahsen vereceklerdır Posta ile yapılacak başvurular kabul edılmez îpekçilik 15 MAYIS 1931 Ticaret Odası, ıpekçiliğin inkişafı için çok çalışıyor. Bu cümleden olarak böcek tutanlarla temas etmek ve koza rekoltesini çoğaltmak için propaganda yapmak üzere Vekâletın ıpekçıhk mütehassısı ve enstıtu muduru Tahir, Ticaret Odası borsası komiseri Mümtaz ŞUkrü Beylerden mürekkep va\ rıılnnnizı bir heyet Bursa köylerini bcslcviniz. dolaşmağa başlamıştır. Heyet bir hafta zarfında 18 köy gezmiş ve müstahsillerle doğrudan doğruya temasta bulunmuştur. Bu heyete rıyaset eden mutehassıs Tahir Bey; köyluye fennî koza yetiştirme usullerini bizzat talim etmektedir. T U R Y A P EĞİTİM MERKEZİBorsa uzmanı, emlak uzmanı, Ingilızce dıl eğitim kayıtları başladı Randevu için: 154 26 64 154 27 95 156 11 51 (Sibel Hanım) GAZETECİ BAYAM MühürdarModa cıvarında KİRALIK EV ARIY0R Tel.: 512 05 05den 445 TURKIYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NA ARAŞTIRMACI ALINACAKTIR Turkıye Cumhunyet Merkez Bankası, tdare Merkezi Araştırma Planlama ve Eğıtım Genel Mudurluğu'n de çalıştırılmak uzere, sınavla Araştırmacı ahnacaktır 1 ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR a Turkıye'de ya da yabancı ülkelerde en az 4 yıllık lısans öğrenimı veren yuksek oğrenım kUrumlarının Iktısat Bolumlerınden mezun olmak Iktısat bolumu son sınıf oğrencılerı de, bu durumlarını ılgılı oğrenım kurumlarından alacakları belge ile kamtlamak koşuluyla sınava katılabılırler, ancak, smavda başanlı olanların 31 Temmuz 1991 gunu akşamına kadar bıtırme belgelerini getirmeleri gereklıdır Bu tarıhten sonra venlecek bıtırme belgelerı dık kate almmayacaktır b lngılız dılını lyı derecede bılmek, c Son başvuru tarıhı olan 29 Mayıs 1991 tarıhı ıtıbariyle 30 yaşından buyuk olmamak, d Turkıye Cumhuriyet Merkez Bankası Memurları Yonetmelığının 2 maddesınde belırtilen otekı ko şulları haız bulunmak 2 SINAVLAR a Yabancı Dil Sınavı Yabancı dıl sınavı, ingılız dılınden 12 Hazıran 1991 tanhlennde Ankara'da yapılacaktır Yabancı dıl sınavında başanlı olamayanlar meslek sınavına alınmazlar Yabancı dıl sınav sonuçları 5 Hazıran 1991 tanhınden ıtıbaren Ankara'da Turkıye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezı'nde, lıste halınde asılarak, ılan edılecektır b Yazılı Meslek Sınavı Yazılı Meslek smavları, 1 2 Temmuz 1991 tarıhlerınde, Ankara'da Iktısat (Makro Mıkro) ve tktısatta Kantıtatıf Yontemler (Matematık Ekonometrı) konularmdan yapılacaktır c Mülakat Meslek sınavında başanlı olanlar ayrıca mulakata tabı tutulacaklardır Mülakat yerı ve tarıhı, başarılı olan adaylara, yazılı olarak bıldırılecektır 3 BİLGİ ALMA VE BAŞVURU Bılgı almak isteyenler ANKARA'da Araşlırma Planlama ve Eğitim Genel Mudurluğu'ne şahsen ya da 312 10 86 no'ya telefonla başvurabılırler Aday Olmak İsteyenler a Ankava'da Araştırma Planlama ve Eğitim Genel Mudurluğu'nden alacakları "Gorev lsteme Formu" nu, b Oğrenım belgesını (son sınıf oğrencılerı ılgıh oğrenım kurumlarından alacakları, durumlarını gösterır, belgeyı) c Nufus Huvıyet Cuzdanını, d 4,5x6 cm boyutunda ıkl fotoğrafı, Bir dılekçeye ekleyeıek en geç 29 Mayıs 1991 gunu akşamına kadar Araştırma Planlama ve Eğitim Genel Mudurluğu'ne şahsen vereceklerdır Posta ile yapılacak başvurular kabul edılmez 30 YIL ÖNCE Cumhuriyet Hrutçefin taktiği 15 MAYIS 1961 Sovyet Şefi Hrutçef, yeniden yumuşak bir Uslup kullanmağa başlamıştır. Rus dıktatörü, komünistlerın kuvvet istimali suretiyle Laos'ta menfaat sağlamağa çalıştıkları bir zamanda, silahsızlanma muzakereleri konusunda ciddi teşebbuslere geçtiğinden dem vurmaktadır. Sovyet Şefi, Ermenistana yaptığı Hrutçef seyahat vesilesiyle yaptığı konuşmada, Amerika ile Rusya arasında silahsızlanma muzakerelerinin yakında başlıyacağını ileri surmüştur. Halbukı Washington resmi şahsiyetleri, silahsızlanma problemi uzerinde ikili bir muzakerenin programlaştırılmamış olduğunu açıklamışlardır. Ancak elde, çok taraflı silahsızlanma muzakerelerinin ağustosta başlaması için bir plan mevcuttur. Hrutçef, zaten tahmin ettiği gibi, yaptığı konuşma dolayısiyle belli başlı dunya gazetelerinde manşetlere çıkmıştır. Dikkate değer nokta, Hrutçef in açıklamasını Gagarin'in 12 nisanda sağladığı ileri surulen zaferi mutaakip değıl de Shepard'ın Amerika adına ilk feza yolculuğunu tamamlamasımn hemen akabinde yapmış olmasıdır. Amerikan yetkili şahsiyetleri, Hrutçef in miılahazalarından şu iki neticeye varmaktadırlar: 1 Amerikanın fezanın fethı yolunda atmış olduğu buyuk adımın tesirini kuçültmek veya uzerine bir perde çekmek. 2 Yumuşak bir uslup kullanmak suretiyle, Güney Vietnam veya Berline hazırlanmakta olan komünist tecavuzunden once Laos'a Rusya'nın yapmış olduğu askeri mudahalenın Hür Dunya uzerinde yarattığı şoku bertaraf etmek. Hrutçef aynı taktiği, son yıllar zarfında mutaaddit defalar kullanmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi DOSTLARIMIZA En değerlı varlığımızı yıtırdığımızde En buyuk guç oldunuz ÖZEL BORA SÜRÜCÜ KURSU • 60 DftNEM • 22 mayıs hafta ıçı 25 mayıs hafta sonu Eğıtıme başlayacaktır O Kayıtlar 18 mayıs" sondur Merkezi sıstemle test %79 Dıreksıyon sınavında %95 Oersane Uskudar 343 67 82 Pıstlerımız Kozyataği 362 47 33 Tarabya 162 08 18 647589 nolu ehlıyetım ile 34 L 7449 plakalı otomun ruhsatını kaybettim. Hükümsuzdur TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Sevgisi katlanmakta yüreğimlzde Billyoruz o da blzimie, slzier de HatlceBarışzeynep Yaral GÖKŞEN SÜRÜCÜ KURSU ÖDEMEDE KOLAYLIK Millet Cad. 20 Aksaray ÜSTGÖZTEPE'DE HEDİYELİK EŞYA OYUNCAK KIRTASİYE 1000 KASETLİK VÎDEO KULÜBÜ DEVREN SATILIK DÜKKÂN TEL: 359 69 85 GEÇEN YIL BUGUN CumhuriYet îşsizler sınır dışı 15 MAYIS 1990 Federal Almanya'da yaşayan yabancılara ve buyuk olçude burada yaşayan 1.5 milyon Turke bırçok kısıtlamalar getıren yabancılar yasası, Federal Parlamentodan geçtı. Yasa bir yandan ulkedeki yabancılann ıkamet ve çalışma haklarını guvence altına alırken bir yandan da bunların sınır dışı editmelerıni kolaylaştırıyor. ACELE SATILIK DAİRE Bakırköy tncırh Cad Ihsan Kalmaz Sokak No: 4/A'da yarı bodrum 3 oda 1 hol, kalorıferh, hıdroforlu daire Akşam 18.00'den sonra Tel: 561 27 70 ÖZGÜRLEŞME EYLEMÎ: KÖY ENSTİTÜLERİ Mehmet Başaran 5.000 lira(KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 3941 Cağaloğluhtanbul Ödetneli gondcrilmez. RAMAZAN KARAÇA Y 525 30 00 D E R S A N E &» E Ğ İ T İ M 1LMTJE INGILIZCE CAMBRIDGE UNİVEHSİTESİ ÇANAJANS 1510044 FAXI514155 AÇIKLAMA Gazetenızin 6 Njsan 1991 tarihli nushasında yayımlanan "BATIKENT DtYE BİR KÖY" başlıkh yazı incelenmiştir. Batıkent posta dağıtım hizmetleri köy dağıtımma bağh olmayıp dağıtım hizmetleri Ankara Posta tşleme Merkezımızce 13 yöne bölunerek yurutulmekte ve 13 yönden 12'sınde gunluk dağıtım, siteler ve şantıyelerin bulunduğu yerde ise gunaşırı dağıtım yapılmaktadır. Bununla beraber yenı kurulan Batıkent'ın dağıtım ıhtıyacı yakından ızlenmekte ve gereklı duzenlemeler yapılarak, gecikmelere meydan verilmemektedir. PTT GENEL MÜDÜRLÜCİJ SINAVLARI BOGAZIÇI bölümüne hazırlık kursiarı • Genel v e Mesleki hgilizce • Toefl Proficlency sınavlarına takviye MECİDİYEKÖY Halk Bankası Yanı 174 20 70174 14 65 İNGİLİZCE KURSLARI • ÖYS İNGİLİZCE KAYSERİ 1. SULH CEZA HÂKİMLİĞt'NDEN Esas No 1990/295 Karar No. 1990/952 Içerisınde E Colı nevı bakterı üredığı için sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılan sucuk ımal edıp satışa arzetmekten sanık Gemerek ilçesı Talazoğlu köyunde nufusa kayıtlı ve halen Kayserı Karpuzatan mevku No 48'de icrai faaiıyet gösteren Tamel sucukları mesul muduru Onder ATEŞ'ın müsnet suçtan dolayı yapılan vargılaması sonunda TCK 3%, 35913506 sa. CK 402/12,72, 647 sa 4 1 maddekrı gereğıncı. 490 000 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 3 .n sure ile curme vasıta kıldığı meslek, sanat ve tiLaıciınm t.ıtılınt " un sure ile ışyerının kapatılmasına karar verılmı>tır Ilan olunuı. Basın 25914 SÜRÜCÜ KURSU Hafta Sonu. 25 Mayıs Hafta jçi: 27 Mayıs PET (CAMBRIDGE PREUUINAfir) CFE (CuenoGE fiflsr CERTIRUTEI GENEL İNGİLİZCE • Yoğun, Yarı Yoğun / Yüksek Standart • Ekonomik Fiyat GençtürkCd No 50LALELİ SabahAkşam KADIKÛY 19911992 Üniversite hazırlık kurslarına ücretsiz YA2 DÖNEMİ YÖNLENDİRME Çalışmaları ile başlıyor. Halk pazan yanı Serencebey Yokuşu BEŞİKTAŞ 1616105158 2823 (SöğuUuçeşme Camıı yanı) 349 18 24349 18 25 336 02 06336 02 79 520 81 99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog