Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/16 H ABERLERİN DEVAMI 75 MAYIS 1991 Erdemir huzursuz (Baftara.fi 1. Sayfada) Borsa yakın takipte Ekonomi Servisi 1965 yılınçıkanlacak işçi sayısı 610 olarak gerçekleştirilecek. DYP Milletvekilleri Köksal Toptan, Öıner Barutçu, Şinasi Altıner ve Veysel Atasoy diin Ereğli'ye gelerek işten atılan işçilerle görüştüler ve işçilere destek verdiler. Bağımsız Otomobil İş Sendikası örgütlenme Dairesi MUdürü Haydar Ydmaz da sendikayı ziyareti sırasında hükümetin erken seçim yatırımı amacıyla işçileri çıkartıp yerine kendi yandaşlarını alacağını söyledi, sendika olarak işçilere her türlü desteği vereceklerini belirtti. DYP Grup Başkanvekili Köksal Toptan işçilerle görüştükten sonra sorunun siyasi ve toplumsal boyut kazanmadan çözülmesini istedi. Toptan işçileri yataklannda hasta yatarken işten çıkarmanın 'cinayet' olduğunu belirterek şunları söyledi: Toptan, hükümete çağrıda bulunarak "Ikaz ediyoruz. Zonguldak'ta olduğu gibi burada da daha fazla toplumsal olaylara dönüşmeden işçilerin istediği gibi çöziim getirsinler" dedi. Toptan, konuyu yarın (bugün) TBMM'ye götüreceklerini de açıkladı. Ereğli'de günlük olarak yayımlanan 'Şirin Ereğli' gazetesinin 11 mayıs tarihli manşetinde, "Hükümet tarafından özelleştirilecek kârlı KİT'lerden pilot uygulama olarak seçilip ABD ve Japonlara satılacağı" ileri sürülen Erdemir'de bugün 26. kuruluş yıldönümü kutlamaları da işçiler tarafından protesto edildi. Sendika ve işçi komitesi, işten atılanların geri dönmesi için 'şalter kapatma' eyleminin hazırhklarına başladılar. İşçilerle birlikte ilçe halkında da gerginlik artarken dün ilçeye Zonguldak'tan üç otobüs çevik kuvvet polisi geldi. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı kentte, TürkMetal Sendikası'nın ilçe şubesine yapılan saldınyı yasadışı bir örgüt üstlendi. örgütçe dağıtılan bildiride, sendikaya yazı yazılması, sandalyelerin camların kırılması eyleminin 'bir uyarf olduğu belirtilerek 'işten çıkartılmalar devam ederse eylemlerimiz sürecek' denildi. Bu arada Erdemir fabrika girişinde özel güvenlik elemanı sayısının arttırıldığı, yöneticilerin camlannm demir parmakhklarla kapatıldığı bildirildi. tanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın faaliyete geçtiği 1986 yıhna kadar sessiz sedasız üretim yapan bir devdi. Türkiye'nin yassı mamul gereksiniminin tamamına yakın bir bölümünü karşılayan Erdemir'i belki de yalnız Karadeniz Ereğlililer ile metal sektörünün temsilcileri tanırdı. ka Müdürü Turan Onur'un gazetecilere 'toplantıda, şimdi görüşemeyecek' gerekçesiyle yanıt vermemeyi yeğlediği gözleniyor. Erdemir'den atılan işçi sayısı henüz tam olarak belirlenmedi. Sendikaya ulaşan bilgilere göre düri 249'u sendikalı olmak üzere 350'ye; yakın işçinin çıkartıldığı, fabrika idare meclisince alınan kararla emeklilik yaşınm kadınlarda 50'ye erkeklerde 55'e indirilmesinden sonra önümüzdeki günlerde işine son verilen işçi sayısının 2 bine ulaşacağı iddia edildi. Işten çıkartılan ve aralannda bir yıllıktan emekliliğine üç yıl kalanların da bulunduğu işçiler, aileleriyle birlikte dün de önce sendikada toplandılar. Daha sonra Erdemir'e yilrüyerek akşam vardiyasmdan çıkan arkadaşlanyla birleştiler. Yaklaşık 6 bin kişüik kadınlı çocuklu kortej, "Turan Onur dışarı, işçiler içeri', 'tşçiler el ele, genel greve', 'Kıyımlara karşı omuz omuza' sloganları atarak kent merkezine yürüyüşe geçtiler. Sendika yönetiminin de yer aldığı kortej, şehir içinde trafiğin kesilmesine neden olurken polisin müdahale etmediği görüldü. Çevrede biriken halkın alkışlarla işçileri desteklediği gö rüldü. Bu arada TürkMetal Sendikası Ereğli Şube Başkanlığı yayımladığı bildiride Ereğli halkını işçilerle dayanışmaya çağırdı. Bildiride, "Yıllardır huzur içinde yaşanan Ereğli'yi mateme bogdular. Arkadaşlarımızın hakları iade edilinceye kadar mücadelemiz sürecek" denildi. Işçilerin oluşturduğu komite başkanı Bayram Döner, sendikayla birlikte eylemler planladıklarını belirterek "Ereğli halkı yanımızda. Ya işe geri döneriz ya da Erdemir'de hayat durur" dedi. Sendikanın Şube Başkanı Siileyman Kaymış da komıteyle her sabah aldıkları eylem kararını aynı gün uygulayacaklarını belirterek, "Işin ciddiyetini anladıklarını umuyorum. Yoksa bunun şakaya gelir yanı yok" dedi. llçe Belediye Başkanı SHP'li Ruhi Cöbekoğlu da sendikayı ziyaret ederek belediye olarak mücadeleyi desteklediklerini belirtti. Cöbekoğlu, "Eregli nalkını temsil eden belediye meclisimizde her partiden bir temsilciyle komite oluşturuldu. Mesele, Ereğii meselesidir. Erdemir hisselerini New York Borsası'nda kote ettireceklermiş. Eğer personel sayısını Diinya Bankası raporunda belirtildiği gibi indi rirlerse, 2500 kişiyi sokağa atacaklar demektir. Buraya atom bombası atmakla aynı şey. Buna izin yeremeyiz" şeklinde konuştu. Önceki gün işçilerle görüşen SHP PM üyesi Önay Alpago da konuyu partisinin organlarına iletmek ve Ereğli'de miting düzenlenmesi için girişimlerde bulunmak iizere Ankara'ya gitti. Erdemir'in bağlı bulunduğu Madeni Eşya ve Sanayicileri Sendikası (MESS) Başkanı Bahri Ersöz, demir çelik sanayiinin Türkiye'de ve tüm dünyada büyük sıkmtı içinde olduğunu belirterek Erdemir'in çok yüksek bir toplusözleşme yükünü üsılendiğini kaydetti. Ersöz, Erdemir'deki son işçi çıkarmalarla ilgili soruyu yanıtlarken şunları söyledi: "Erdemir, bu sıkıntılar içinde ayakta kalmanın çarelerini aramaktadır. Bu cümleden olarak trilyonlar mertebesinde biiyük yatmmlara da başlamıştır. Erdemir'in gerek bugiin ayakta kalabilmesi, gerekse başlamış oldugu yatırımlan tamamlayarak ileride de Tiirkiye ekonomisindeki önemli görevini devam ettirebilmesi hayati bir durumdur. Konunun bu açıdan görülmesi zorunludur. Bugiin bazı sosyal sebeplerden dolayı kök lii bir tedbir almaktan kaçınılırsa ileride çok daha fazla insanımızın işsiz kalması kaçınılmaz olacaktır. Erdemir, her türlü rasyonel tedbirleri almak ve verimli çalışmak mecburiyetindedir." Erdemir Genel Müdiir Turhan Onur akşam saatlerinde personeline yayınladığı tamimde, toplusözleşmeyle bir işçinin şirkete maliyetinin yıllık 35 milyon liradan 90 milyon liraya yükseldiğini belirterek, "Görevi layıkıyla yapmayan veya yapamayanlar sizlerin sırtından geçiniyorlardı... Bu haksızlığa bir an önce son verilmesi göriişünden hareket eden yönetim, bu durumdaki toplam 320 aylık ve saat ücretli personelin hizmet akitlerini iş kanununun 13. maddesine göre ihbar ve kıdem tazminatlarını ödemek suretiyle 8 Mayıs 1991 tarihinde feshetmiştir. Bunun yanı sıra şirketimizde yaşhlık ve hizmet yılı gözönünde tutularak 5055 yaş ve 25 hizmet yılını dolduran emeklilik hakkını kazanmış 290 civarında personelin de iş akitlerini feshetme kararı almış olup önümüzdeki günlerde tatbik safhasına koyacaktır." "Olay, Türkiye'yi yönetenlerin Zonguldak'a karşı düşmanca tavırlarının sonucudur. Bu şekilde davranılarak bundan sonra yapılacak toplusözleşmelerde de baskı yaratılmak isteniyor. Yani'Çok para istemeyin. Çok para veririz, fakat işçiler; çıkanrız' diyorlar. Toplusözleşmeleri pazarlıkla değil, kıGenel Müdür Onur'un bu lıçların gölgesinde yapmak istiaçıklamasına göre Erdemir'den yorlar." TURİZM 'EL GÖKYÜZÜ ALTINDA TATİL HEYECANINIZDAKİ YENİ BOYUT UERI TOURISm CEHTER BAYRAM PROGRAMI K I BR I S aUBLAPETOS 1.619.000 CELEBRıTY 1.820.000 ACAPULCOT.K 1.780.000 GRAND RÛKS 1.717.000 DENİZ KIZI 1.731.000 MAREMONTE 1.722.000 SALAMİSBAY 1.647.000 aUBGÜZELYALI.... 1.421.000 RİVİERA 1.575.000 UA BUNGALOVV 1.995.000 Batlara dahil olan servisler: • Uçaklagıdışdönüş, • Transferler • Yarım pansiyon konaklama, • Çocuklara ve üçüncü kışılere özel ındınm, • Otellerde 7 gece konaklama. ASTIR PALACE 1.421.000 BLUE SEA HOTEL....1.128.200 PARADİSE HOTEL....1.128.200 PEGASOS HOTEL....1.128.200 OLYMPICPALACE....1 .240.200 AVRABEACHHTL...1.022.700 OCENİSHOTEL 1.022.700 METROPa!TANCWSIS.1.005.400 SUNFLOWERHTL.. 815.000 KAMIRASHOTEL(OK) 560.000 Fiatlara dahil olan servislar: • 7 gece yarım pans. konaklama, • Transferler • MarmarısRodosMarmaris teribot • Vergiler ve ayakbastı Ocreti. • IstanbulMarmarislstanbul Ulaşım: 150.000 208 balkon, banyo, teleton, deniz manzaralı oda. 2 restaurant, 4 bar. , Yüzme havuzu. 3 tenıs kortu. S6rf, d«nız bısıkletı, katamaran, yelksn. TurkFın hamamı (ücretli), jakuzi, sauna, masaj. fitness center. Jogtng, cımnastıK aerobık Okçuluk, voleybol, basketbol, masalenisı Su kayağı, muz (ücretli) Oyun salonu Dısco Gün boyu Fransız animalörlerle havuz oyunları, bar oyurdarı, akşam showları Zengın açık büfe ve şarap YETKİLİ SATIŞ ACENTELERİ İSTANBUL l REZERVASYON; Tal 9 (51) 199866 Tel 9(1) 130 10 80 SEDEF HN. 9 (") 167 36 10 4 hat 254259 131 82 92 131 63 52 KAPNk CLÜB K A D t K A L E H«fc«*R£Z.Toi 9(636) 1 2 6 2 1 BODRUM • • • RELAX TOUR İZMİfl TANYU TOURS ANKARA BABİL TURİZM LTD. • LONDRA REGENT PALACE... 2.825 000 ROSEHOTEL HİLTON OLlMPtA 2.287.600 2.920.070 2.946.000 2.998.200 YU RT İ Ç İ KUŞADÂSI Otel Onur ***** 1.262.750 Otel Balıhan **** 920.000 Otel Martı * * * 820.000 OtelSunny* 192.100 FETHİYE Otel Lıkya*** 850.000 ÂLANYA OıdemoteU* 379.250 BODRUM T.M.TT.K. 1.142.000 C.OtelFlora*** 691.200 Sport Duygulu *»*/ 525.000 Otel Duygulu ** 498.000 Otel Gündem ** 618.750 FO$A Oiel Leon *** 895.500 Otel Karaçam 558.375 Fiatlara dahil olan Mrvisltr • 7 gece yanm pans konaklama, • RenberlK hizmetleri, vergiler • MarmarisRodosMarmaris terbot • Vergiler ve ayakbastı ucreti. • Gidışdönüş Ulaşım: 170.000 CATAMARAN HOTE Tatilinizi bayramdan önce yapın, paranızın yarısı cebinizde kalsm. ADAMSHOTEL PLAZAHOTEL MOUNTROYAL HTL 3.315.200 CUMBERLANDHTL.3.785.100 Fıatlara dahil olan servisler: • Gidişdönüş uçak btleti, • Oda+Kahvaltı 7 gece konaklama • Transferler • Yarım gün şehir turu, • Alan vergıleri. • Klimalı, daimi sıcak sulu, telefonlu, üç kanal radyo ve müzlk yayınlı odalar • Açık büfe kahvalü • Plaj • Yüzme havuzu • Windsurf • Kano • Uydu yayınlı televizyon salonu • Havuz bar • Açık ve kapalı restaurant • Klasik gitar ve piyano eşllğinde beş çayları... tstanbul: Yakut Sok. No:30/43 34710 Bakırköy Tel: (1) 542 26 71, Faks: (1) 572 02 74 Bakırköy Bodrum : Gündoğan Yab Mevkü 48400 Bodvuır. Tel: (6144) 7404, Faks: (6144) 7324 AVRUPA, AMERİKA VE UZAKDOGUYA EKONOMIK UÇUŞLAR LONDRA DÜSSELDORF MÜNİH PARİS AMŞTERDAM BRÜKSEL ZURİH CENEVRE MİLANO ROME NEWYORK FRANKFURT HANOVER HONG KONG BANGKOK SYDNEY MEUBOURN 5İNGAPUR ÜCRETLER GİDİŞDÖNÛŞTÛR 1.100.000 1.430.000 1.165.000 1.250.000 1.265.000 1.380.000 1.696.000 1.696.000 2.528.000 2.238.000 2.612.000 1.260.000 1.370.000 1.100USD 738 USD 1.374 USD 1.429 USD 797 USD BAYRAM'da E I C T YINE OZEL UÇAK KEYFI M1TOS la BEYAZGECELER MOSKOVALENINGRAD Ûzel uçak ıle ulaşım, tüm transferler, 2 1 . 0 6 . / 2 8 . 0 6 rehberlık hızmetlen. gezıler. vıze ucrati.1. sınıt olellef. 1 tam pansiyon konaklama htzfDetı Boğaz gezisi Okulların ve şirketlerin grup gezileri için HAREM 89 gezi gemimiz yemekli yemeks'ız turları ile hizmetinizde... ' Rezervasyon için Tel: 160 48 38 Fax: 159 15 10 Halaskargazi Cad. No: 85/1 Harbiye Tel: 132 74 78147 62 80 146 80 34 140 88 84 MITOS la MOSKOVALENINGRADHELSINKI Özel uçak ıle ulaşım, tüm transferler. 2 1 . 0 6 . / 2 8 . 0 6 rehberlık hızmetlert, geziler vıze ücretı, 1. sınıf oteller, tam pansiyon konaklama ve revüler dahıl 850 $ **> MOSKOVA » 3 GECE ( PerşembePazar) ^ 4 GECE (Pazar Pcrşembe) işadamları için özel rehbertercüman, kiralık oio servisi... MITOS la Her Hafta C T KARADENİZDEN BALTIK'A BATUMLENINGRADMOSKOVA Otobus ve uçak ıle ulaşım, tüm transferler, tam pansiyon konaklama gezıler, rehberlık hızmaiteri, vıze ücreti darnl 1150 $ DUYURU MURATLI SULH HUKUK 600. $ 660. $ HÂKtMLtĞt Halaskargazi Cad. 48/1 Harbiye / İstanbul Tel: (1)132 48 42132 36 95131 47 74 Fax 132 36 96 MİTOS TURİZM ve TİCARET A.Ş. Borsanın faaliyete geçtiği 1986 yılında yüzde 58.6 oramnda prim yapan Erdemir hisseleri 1987 yılında yüzde 268.40 oranmda net getiri sağlayarak yavaş yavaş yatırımcmın gözüne girmeye başladı. Borsa endeksinin gerilediği 1988 yılını yüzde 36'lık İnönü gidiyor verimle kapatan Erdemir 1989 yıhndaki performansıyla âdeta Bu arada SHP Genel Başka ortahğı altüst etti. 38.4 milyarnı Erdal tnönii'nün, Erdemir lık ödenmiş sermayesi 384 milEreğlüdeki esnaf da huzur olaylarını yerinde incelemek yar liraya çıkartılan şirketin hissuzluktan yakınıyor. îşyeri sa üzere bugün Ereğli'ye gitmesi seleri hücuma ugramıştı. Aynı hipleri "Eğer işçiler işsiz kalır bekleniyor. SHP MYK bu sa yıl yüzde 1786.11 oranında getisa bu.ada hayat felç olur. Esna bah toplanarak konuyu ele ala ri sağlayan Erdemir hisseleri fın tüm geliri işçiden ve ailele cak ve bir grup milletvekilini "borsanın lokomotifi" unvanırinden. Bizim müşterimizin hep Ereğli'ye gönderecek. Edinilen nı kazanmış ve 1986 başında 10 si işçidir ve Erdemir'dedir" di bilgiye göre, MYK toplantısın milyon liralık Erdemir hissesi yorlar. Esnaftan bazıları işçile da cuma günü Ereğli'de miting alan yatırımcılar 4 yıl içinde parin görüşmesi sonucunda destek düzenlenmesi, önümüzdeki haf ralannı 100'e katlamışlar ve biiçin 'kepenk kapatma eylemine' ta da Genel Sekreter Yardımcı rer milyarder olmuşlardı. sıcak bakıyor. Komite, esnaftan sı Cevdet Selvi başkanlığında 1989'da patlayan borsa 1990^ bu eylem konusunda destek ara bir başka milletvekili heyetinin Ereğli'ye gitmesi bekleniyor. da özelleştirmeyi gündeme getirmaya devam ediyor. di. Devlet ilk elde borsanın lokomotifini halka açtı. Daha önce Türkiye Fonu kanalıyla Wall Street'e adım atan Erdemir'in ortakları arasına 1990 nisanın(Baştarafı 1. Sayfada) işten atılanlar toplamp öteki ar da Hakkârililer de katıldı. ErdeBehiye kadın çocuksuz. Gü kadaşlannın çıkmasını beklermüşhaneli Abdullah Seviç'le ev ken, içeriden işçiler akm ediyor. mir'in lokomotifliği belki de Erdemir'e gösterilen büyük ilgiyle lendiğinde birkaç yıl çocukları olmayınca, her Anadolu kadını Tüten bacalann altında vardiya sona erdi. Bu ilgiyi değerlendigibi "bir oğul veremedim sı bitenler kapıda bekleyen ar ren Özel sektörün art arda gerAbdullah 'ıma" deyip, kusuru kadaşlanmn alkışlanyla karşıla çekleştirdiği halka açılmalar kendinde bilip, kendi elceğiziy nıyorlar ve hemen kalabalığa borsanın hızını kesti ve 3 yıl içinle kuma buluyor. Havva'yı ku kanşıyorlar. İçeriden çıkanlar de sadece profesyonelleri ve şirma seçiyor kendine. Havva 20 la dışarıda bekleyen işten atılan ket kurulduğu zaman ortak yaş daha genç Behiye kadından. lar kucaklaşıyor, aralannda bir olanları zengin eden Erdemir Havva 33'ünde 5 çocuk veriyor birlerine sarılıp ağlayanlar da yaygın satış yoluyla hisse seneAbdullah'a. Giimüşhane'den var. Maksut Ozbakır içeriden di alanlan hüsrana uğrattı. kalkıp Ereğli'de ekmek kapısı çıkanlardan. 18 yıllık işçi. "Bu Erdemir ile ilgili her dedikobuluyorlar. Kumayls da olsa bir kıyımdır. Ötesi yok bunun. duyla çalkalanan borsa, grevi at • yaşamından memnun Behiye. tçeride çok tedirginiz. Çalışmak latan ancak bu kez işten çıkartAma bir hafta önce "adamı ölüm geliyor. Her an çıkartılma malarla "banşın" bozulduğu bu çıkarddığında" iki kadın da dü korkusu yaşıyoruz" diyor. Şa şirketteki son gelişmeleri yakmşüyor yola. 16 yılhk işçi Abdul ban Kesikbaş demir kapıların dan izliyor. Borsada kulaktan lah Seviç'in işsizliği ailenin zor ardından çıkıp kartını kontrol kulağa fısıldanan geniş bir degünler yaşamasına neden olu ettirip kalabalığa karıştığında dikodu portföyü var. Bunlann yor. Behiye kadına "Neden arkadaşlarına sarılıyor. başında Şirin Ereğli gazetesinin buradasınız" diye sorduğumuzErdemir işçisi yarm (bugün) manşetinde yer alan "Erdemir da sert çıkıyor: "Bir de sorar 26. kuruluş yıldönümü kutlamısın niye burdasın diye? Ada malarma katılmıyor. Bugün satılıyor" söylentileri var. Bu idmı işe koymak için burdayım. başlayan sazhsözlü Erdemir'in diaya kârlılığı azalma eğilimin16 senelik işçiyi kapıya koydu kfcruluş yıldönümü kutlamala de olan şirketin cazibesini arttırlar. Acımızdan ölelim mî? Ada rı nedeniyle işçiler için hazırla mak için çalışan sayısı dolayısıyla giderlerin azaltılması taktiği mımın parmn^ı 5u fjÜHTİksdll kl nan dokuz ton çikolata, fabri izleniyor. Başka bir iddiada ise. rıldı. Uğraşıp adamlarımızı işe ka yöneticilerinin elinde kalıyor. Japonlara yüzde 1015'lik bir koyacağız. Saddam'ı da geçtiler Fabrika yönetimi, kuruluş yıl hisse satışından bahsediliyor. Bu bunlar. Adamı öldürseler daha dönümü için her işçiye bir kilo iddialann normal olarak hisse iyiydi. Hiç degilse dul kadın ol çikolata hazırlamış, ama işçiler fiyatını yükseltmesi gerekirken saydım daha iyiydi" diyor. Be protesto amacıyla "belki de sa başka bir iddia fiyatın sUrekli hiye kadın kumasının çocukla tın alamayacaklan" çikolataları gerilemesine yol açıyor. Buna rına sahipleniyor "Beş cocuğum geri çeviriyorlar. Sendika şube göre ucuz fiyata doğacak tepkivar, açlıktan ölelim mi. Bizim başkanıyla atılanların oluştur lerden çekinen KOt, borsa fiyaadamı niye attılar" diye soru duğu komite, çikolataları alma tının düşmesine ve blok satış bema yönünde karar ahyorlar. Ve delinin makul görülmesine çalıyor. Havva Seviç, Behiye kadına çikolatalar yönetimin elinde ka şıyor. Sonuçta kaybeden yılbasaygılı. Onun dediğinden dışarı lıyor. Ayrıca işçiler stadyumda şına göre endeksin yüzde 10'luk çıkmıyor. İzin alarak konuşu düzenlenecek sazhsözlü kutla bir artış göstermesine rağmen yor. "Adamlarımız perişan ol ma konserine de katılmıyorlar. 4.5 ayda yüzde 20'ye yakın zadu. Bizler perişan olduk. Ne ya "Bizim eğlenecek halimiz mi rara uğrayan Erdemir yatırımcısı oluyor. palım yollara düştük" diyor. var?" diyorlar. Çocukları 10 yaşındaki Mafizer ile 4 yaşındaki Sultan'ı Behiye kadınla birlikte kucaklıyor. "Çocuklarımızı aç açık mı bıratşSendika Servisi Erdemir mahkemeye de yansıdı. Ancak kalım? Adam ne iş yapacak ki? işçilerinin sendikalaşma ve top kamuoyunda yoğun tartışmalaSuçu neydi ki?" diye soruları lusözleşme mücadeleleri ilginç ra yol açan yargı aşamasından birbiri ardma sırahyor. Yürüyüş gelişmelere sahne oldu. sonra da Otomobillş yetkiyi boyunca hep kolkolalar Abdulalamadı. Erdemir'de 1977'de Madealah Seviç'in kadınlan. Bu gelişmelerle 1987'ye gelin"tşçi kıyımına son" pankar tş'in toplusözleşme imzalaması di. BM anc«U Edemir işçilerinin tının altında iki küçük çocuk. nm ardından sendikalar arasın ücretlerine 1985'te Türk Metal Pankartı taşıyanlar gibi onlar daki yetki savaşı nedeniyle 10 yıl Sendikası'nca imzalanan bir toplusözleşme imzalanamadı. da çocuk sesleriyle bağırıyorlar 1979'da Madenlş ile Türkiye toplusözleşme teşmil edilerek sesleri kısılıncaya dek. Selin Alzam yapıldı. Daha sonraki yılçın üç, Yelda Irdural dört yaşın Madenîş arasmdaki yetki uyuş larda da işverenin uygun belirMadenlş lehida. "Burada ne yapıyorsunuz" mazlığı Tüıkiye Ancak Türkiye lediği zamlar yapıldı. sorusuna "Babamızın hakkını ne sonuçlandı. Madenlş 11 son istiyoruz. Yiiriiyeceğiz" yanıtı toplusözleşmeEylül 1980'deyapÇalışma ve Sosyal Güvenlik nı veriyorlar. Anneleri ve baba tıktan bir gün görüşmesiniEylül Bakanhğı'nın 1987'de toplusözsonra "12 lan kortejin içinde slogan attık dönemi" başladı. 1984'te yeni leşme yetkisini Türk Metal Sença küçükler de katılıyor. Olup toplusözleşme döneminin başla dikası'na vermesinin sonrasında bitenden şaşkma dönmüşler. Bir Erdemir'de 3 kez toplusözleşme saatlik yürüyüşte yorgun düşü masına karşın Erdemir'de yetki imzalandı. MESS ile Türk Meyorlaı. Zaman zaman oturuldu kavgası sürdü. tal arasmda son toplusözleşme ğunda dinlenip simit yiyerek yeBağımsız Otomobillş ve greve birkaç saat kala 3 nisan niden yola koyuluyorlar. Yürü Çeliklş ile Türklş'e bağlı Türk gecesi imzalandı. Bu toplusözyüşe katılan birçok çocuk gibi Metal sendikalan arasındaki leşmeyle işçi ücretlerine ortalaarada bir ağlıyorlar simit diye, yetki savaşı yülarca çözümlene ma yüzde 185 oranında zam yaaçıktım diye. Türk Metal Sen medi. Bağımsız Otomobillş pıldı. İş gruplarındırma sistemidikası Ereğli Şube Başkanı Sü Sendikası'nın toplusözleşme yet nin uygulandığı Erdemir'de son leyman Kaymış "Bu çocukları kisi için gerekli üye çoğunluğu zamla aylık, ücretlerin bir milaçlığa terkedenler utansın" di na sahip olmasına karşın Çalış yon 100 bin lira ile 2 milyon lira yor. ma ve Sosyal Güvenlik Bakan arasında değişen miktarlara Erdemir fabrikasının önünde lığı'nca engellendiği iddiası ulaştığı bildiriliyo'r. kalan çikolata Erdemir'de sözleşme süreci 550 S Halaskargazi Cad 46/1 Harbıye / istanbul Tol:(1) 132 48 42 132 36 95131 47 74 Fax 132 36 96 MİTOS TURİZM ve TİCARET A.Ş. • 31 Mayıs'a kadar yafnlan kayıllarda ozei mchnm' Grublara ozel indmm BflBAnfi OTCl Tat/t fiyata <Iat(ı VatiC 2 kişi 8 gün 7 gece • GÖLKÖY/BODRUM' Deniz kıyısmda...Denizle kucak kucağa... 555.000. TL.2 kişi 3 gün 2 gece • 165.000. TL.Oda KahvalU K D V Scrvis Fiyatlara dahildir. Açık büfe kahvaltı Odalarda muzik Sıcak su Telefon Kano Surf Su kayağı Masa tenısi Buyük Saıranç Rezervasyon: BABrtN TURİZM ve TİCARET A.Ş. BABANA OTEL GÖLKÖY 48 483 BODRUM Tel. 9 (6147) 71987199 F a . 9 (6H7) 7200 Sayı: 1989/276 Esas 1990/375 Karar Hâkim: Ülker Kirazcı 24401 Kâtip: Kezban tkinci Davacı: Bülent Camgöz vekili Av. Dilek Çelikkol tarafından davalılar Habibe Elçetin, Mustafa Elçetin, Hasan Elçetin, tdris Elçetin olarak açılan ortakhğın giderilmesi davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında dosyanın kararla neticelendiği, Muratlı ilçesi Balabanlı köyü Sarpdere mevkü 240 parsel sayıh 20.000 m2>lik tarlanın ortakhğının satılarak giderilmesine karar verilmiştir. Davalılar, Muratlı Balabanlı köyünden HABİBE ELÇETİN, aynı yerden İDRİS ELÇETİN, HASAN ELÇETlN'in tüm soruşturmalara rağmen açık adreslerinin saptanamadığından şahıslara duruşma sırasında da ilanen tebligat yapıldığından, adı geçenlerin tebligatı almalan için mahkemeye gelmeleri, gelmedikleri takdirde kararı kabul etmiş sayılacaklan çağrı yerine geçerli olmak üzere ve duvuru yoluyla bildirilmiştir. Basın: 47082 . tarıh toplum KULTUR GEZİLERİ Doç.Dr. M. İHSAN TUNAY 2130 Haziran 1991 RODOS Akdenlz'de Bir Kültür Gezisi THY zam yağdırdı Belirlenen yeni tarifeler ve SEFER Ankara Adana Ankara Antalya Ankara Dalaman . Ankara Diyarbakır Ankara Erzurum Ankara • Gaziantep Ankara İzmir Ankara Malatya Ankara Trabzon Ankara Van istanbul Adana istanbul Ankara İstanbul Antalya istanbul Dalaman İstanbul Diyarbakır İstanbul Denizli İstanbul Erzurum istanbul Gaziantep jstanbul izmir İstanbul Kayseri İstanbul Konya İstanbul Malatya jstanbul Trabzon İstanbul Van İzmir Antalya zam oranları şöyle: YENİ (TL) 400 400 450 400 400 375 500 350 400 450 550 475 500 500 500 400 500 500 475 400 400 500 550 550 350 bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin ARTIŞ (%) 37.9 45.4 37.9 37.9 37.9 29.3 72.4 37.9 45.4 57.1 58.3 53.8 53.8 53.8 33.8 53.8 42.8 58.3 33.3 33.3 53.8 57.1 57.1 ESKİ (TL) 290 bin 275 bin 290 bin 290 bin 290 bin 290 bin 290 bin 250 bin 290 bin 290 bin 350 bin 300 bin 325 bin 325 bin 325 bin 300 bin 325 bin 350 bin 300 bin 300 bin 300 bin 325 bin 350 bin 350 bin 250 bin • W L I K ANSIKLOPEDİK DERGİ 40 HatuşaşAmasyalahzonAjiiVanHasankeyfMirJyaiMarrJinUrfa Doç.Dr. M . l H S A N T U N A Y 7 Temmuz 1991 FildamıAyastefanosYanmburgaz Mağaralan Başvuru: FEST SEYAHAT ACENTASİ lel: 158 25 73 /158 25 89 Fax: 158 87 32 1930 Haziran 1991 KaradenizDoğu AnadoluNemrut FARUK PEKİN \ 40
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog