Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

75 MAYIS 1991 DİZİRÖPORTAJ CUMHURÎYET/15 Cumhuriyetverı araştırma W işbirliğiyle yapılan ankete göre Beşiktaş taraftarı hem takımın hem yönetimin arkasında Taraftarlar artık Beşiktaş'm Türkiye şampiyonu olmasını yeterli bulmuyor, takımın Avrupa kupalarında da başanlı olmasını istiyor. "Avrupa kupalarında başarı önemli" diyen Beşiktaş taraftarlarının oranı yüzde 92. "Ferdinand", taraftarların Beşiktaş'ta netür "yıldız" futbolcu görmek istediklerini anlatan bir simge: Futbol yaşamınm son yıllarında bir "eski" yıldız değil, genç, meslek hayatının başmda ve keşfedilmeyi bekleyen bir * 'yıldız.'' Anketimizin en keyifli sorusuna verilen yanıtlar, Beşiktaş taraftarlarının en çok Galatasaray karşısında kazanılan galibiyetlerden zevk aldıklarını ortaya koyuyor. Beşiktaş seyircisi en çetin rakip olarak Galatasaray'ı görüyor. Tribüııler soıııuıa kadar 2 ŞAHİN ALPAY Son on yılda kazanılan dört şampiyonluk ve dört ikincilik Beşiktaş'm takım olarak Türkiye futbolunda son yılların en buyuk takımı olduğunu tartışmaya yer bırakmayacak bir şekilde ortaya koymakta. Cumhuriyet'in düzenlediği "Beşiktaş Taraftarları Anketi" bu başarıların, takımtaraftaryönetim arasında kulübün tarihinde belki az rastlanan bir "bütünleşme"yi sağladığını gösteriyor. Anket sonuçları taraftarların kulup yönetiminden ileriye dönük beklentilerini de yansıtmakta. Anket sonuçlarına göre taraftarların buyuk çoğunluğu Beşiktaş'ın yeni sezonda yıldız futbolcularla desteklenmesini istiyor. Bu isteği dile getirenlerin oranı yuzde 73. Geriye kalan dörtte biri aşkın bir kesim (yuzde 27), "yıldız" futbolcu istemiyor. Yıldız futbolcu transferine olumsuz bakanlar, taraftarlar arasında "yıldızların" Beşiktaş'ın "takım oyununu" aksatabileceği endışesini yansıtıyor olabılirler. Beşiktaş seyircisınin zihnınde "yıldız futbolcu" kavramıyla neredeyse özdeş olan isim, Les Ferdinand ya da Beşiktaşlıların kendi koydukkarı ismiyle Ferdi... "Beşiktaş'ta görmek istediğiniz yıldız futbolcular kimlerdir?" sorusuna, anketi yanıtlayanların yüzde 36'sı doğrudan "Ferdi" yanıtını veriyor. Yerliyabancı başka futbolcuları Beşiktaş'ta görmeü isteyenlerin oranı yuzde 7'yi geçmıyor. "Ferdinand her türliı fedakârlığa katlanılarak mutlaka getirilsin mi?" şeklindeki bir soruya olumlu yanıt verenler ise yuzde 69 gibi çok yuksek bir oranda! Kısacası büyuk çoğunluğuyla Beşiktaş seyircisinin takımda (yeniden) görmek istediği tek futbolcu, Ferdi. Ferdinand'ın yeniden Beşiktaş'a gelmesi mümkun olmayabilir. Ama belki anketin bu sonucunda bir mesaj gizli. Belki Ferdinand taraftarların Beşiktaş'ta ne tur "yıldız" futbolcu görmek istediklerini tanımlayan bir simge: Futbol yaşamının son yıllarını Türkiye'de geçirmeye gelmiş bir "eskı" yıldız değil, genç, meslek hayatının başında ve keşfedilmeyi bekleyen bir "yıldız" Yabancı ve tercihen de tngiltere'den... Gordon Milne ile başlayıp. Ferdinand, Walsh ve Wilson ile devam eden "ilişkinin" Beşiktaş ile lngiliz futbolu ve futbolculan arasında özel bir yakınlık kurduğu anlaşıhyor. Beşiktaş taraftarlarına takımda görmek istedikleri yabancı futbolcular sorulduğunda saydıkları isimler hep tngilizler: Ferdinand, Totenham'dan Lineker ve Liverpool'dan Barnes... Beşiktaş taraftarı gerek Süleyman Seba'nın temsil ettıği kulup yönetimine, gerekse Gordon Milne'in temsil ettiği teknik kadroya tam bir guven duyuyor. Anket sonuçları bu konuda kimsenin kuşkusu olmaması gerektığini kesin bir şekilde ortaya koyuyor. Başkan Seba'nın ve Teknik Direktör Gordon Milne'in göreve devam etmesini isteyenlerin orayı yuzde 9598 yani neredeyse taraftarların tamamı! Beşiktaş taraftarları tam bir destek vermekle beraber kulüp yönetimine bazı uyarılarda da bulunuyor. Taraftarların yarısında çoğunun (yuzde 51) Beşiktaş'ın defans kademesinde zayıf kaldığı göruşunu dile getirmeleri, takımın özellikle bu kademede yenilenmeye ihtiyaç gösterdığinin bir ifadesi. Anketin açıklıkla ortaya koyduğu bir başka husus, taraftarların artık Beşiktaş'ın futbolda Türkiye şampiyonu olmasını yeterli bulmadıkları, takımdan Avrupa kupalarında da başarılı olmasını ıstemeleri. "Avrupa kupalarında başarı önemli" diyenlerin oranı tamı tamına yüzde 92. "Türkiye şampiyonluğu yeter" diyenler çok kuçuk bir azınlık. Taraftar Avrupa'da başarı bekliyor; gelecek sezon için hazırlıklar buna göre yapılsın istiyor. Beşiktaşh taraftarların kulup yönetimine başka bir uyansı, yalnız futbolda başanlı olmanın ye terli olmadığı. Taraftarların yine yüzde 90 gibi e^ici bir çoğunluğu, Beşiktaş'ı öteki spor dallarında da ülkenin lider kulubu olarak görmek istiyor; öncelikle basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, boks, yuzme ve gureşte... Taraftar, "Beşiktaş Turkiye'nin bir numaralı spor kulubu olmalı" diyor. Kulüp yönetimi bu sese kulak vermeli. Ankete yanıt verenlerin tamı tamına yukde 85'inin, Beşiktaş'ı basketbolda başanlı görmek istemeleri, kulübun işe nereden başlaması gerektiği konusunda bir işaret... Anketimizin belki en keyifli sorusuna verilen yamtlar, Beşiktaş taraftarlarının en çok Galatarasay karşısında kazanılan galibetlerden zevk aldıklarını ortaya koyuyor. Denilebilir ki Beşiktaş seyircisi en çetin rakip olarak Galatasaray'ı göruyor. Bu sonuç bu yüki lig mucadelesinin esas olarak Beşiktaş ve Galatasaray arasında geçmiş olmasıyla; gelecek yıl da mucadalenin buyük olasılıkla bu iki takım arasında geçeceği inancının yaygınlığıyla açıklanabilir. Galatasaray yöneticileri ve teknik kadrosunda genellikle "çok konuşan" ve "buyuk konuşan" kimseler bulunması da herhalde bu sonucu yorumlarken hesaba katılması gereken bir etken. Yann: Sipleyman Seba ne diyor? ANKET SONUÇLARI Yalnız futbolda başarı yeterli mi? Taraftarların bir kısmı ıçın Beşıktaş'ın yalnız futbolda başanlı olması yeterli. Başka bir kısmı ıse ötekı spor dallarında da mutlaka başanlı olunmasını ıstıyor. Sız hangi görüştesiniz? Futbolda başarı yeterli Avrupa kupalarında başan önemli ml? Bazı taraftarlara gore Beşiktaş futbol takımının Avrupa kupalarında da başanlı olması çok önemli Bazılarına göre ıse Türkıye'de şampıyon olsun yeter Sız hangı görüştesiniz? Avrupa kupalarında basan önprnlı uiıt'iiin oeyiı, lutkıye şampiyonluğu yeter Ferdinand gelsin mi? Bırçok Beşiktaş taraftarı her turlü fedakârlığa katlanılarak Ferdı'nın Ingıltere'den getırılmesını ıstıyor Sız bu görüşe katılıyor musunuz? Ferdı'nın gelmesı önemli değil Ferdı mutlaka getırilsın Hanglsl en çok keyif veriyor? Beşiktaş futbol takımının rakıplerınden hangısını yenmesı sıze en çok keyıf veriyor? Beşiktaş seyircisi, takımını 90 dakika desteklemesiyle Türkiye'de apayn bir yere sahip. Taraftar, özellikle oyundan memnun olmadığında, futbolculara destek ve moral verebiliyor. Anketi ünHiBJK'hlardayamtkıdı RAUF TAMER: Beşiktaş'ın yıldız futbolculan Süleyman Seba başanlı mı? kendi bunyesınden yetiştirBeşiktaş Kulubu Başkanı Süleyman Seba'yı başanlı mesinı istiyobuluyor musunuz? Yoksa Seba değışmelı mı? rum. / Takımda bir tane yabancı futbolcu yeterli, o da Ferdinand olsun derim. / Beşiktaş takımında görduğum en buyuk Seba görevi yenı bir başkana devretmeli % 5 yetersizlik, şut eksikliği. / Sııİeyman Seba çok başanlı ve göreve devam etmeli. / Gordon Gordon Milne başanlı mı? Milne bugiıne kadar başarılı, Beşiktaş Teknık Dırektörü Gordon Mılne'ı başanlı buluyor ama bundan sonra ne yapar bilinmez... / Beşiktaş'ın Avrupa musunuz? Yoksa Beşıktaş'a yenı bir teknık dırektör mü kupalannda Galatasaray'ın sağgelmelı? ladığı başaı ıları sağlamasını isterim. / Oteki spor dallarında başan sağlanamadığı ıçin yöneticileri kınıyorum. / GS'yi yenMilne yerine başka teknik direktör gerekli mek buyuk zevk. CENK KOBeşiktaş'a alınması RAY: BeşikBeşiktaş yıldız Istenen futbolcular taş'ın yıldız futbolcu alsın mı? Beşiktaş'ta görmek istedığiniz yıldız futbolcularla futbolcular kımler? En ço((ıkı ısım desteklenmesı Yıldız futbolcu alınmasını söyleyınız. gerekiyor. / önemli bulmuyorum Yabancı: Ahnacak yeni %32 Ferdinand (QPR) futbolcular InLineker (Totenham) % 4 gılız olması Barnes (Liverpool) % 2 şartıyla kim olursa olsun. / FerYerll: dinand'ın getirilmesi önemli de% 7 ğil. / Takımda en çok uç yabanRıdvan (Fenerbahçe) Çengız (Ankaragücü) %3 cı olması doğru olur. / ForvetÜnal (Trabzonspor) %3 te sol açık problemi olduğu kanısındayım. / Seba'nın başarılı Beşiktaş futbol olup olmadığı sorusunu duymayanında hangl sporlarda mjş olayım. / Gordon Milne Beşiktaş yıldız çok başarılı, goreve devam etbaşanlı olmalı? futbolcularla desteklenmelı %85 meli. / Bence Beşiktaş Türkiye Basketbol %43 şampiyonu olsun yeter. / Ama Voleybol Beşiktaş'ta kaç % 16 futbol dışındaki dallarda da baHentbol yabancı oynamalı? Atletızm %13 şan sağlanmalı. /Galatasaray'ı Beşiktaş futbol takımında en çok kaç Boks % 6 yendiğimizde çok keyifleniyoyabancı ıstersıniz? % 6 rum. Yüzme Iki yabancı % 54 Güreş %6 EROL MABir yabancı % 26 NİSALI: Be Üç yabancı % 11 Araştırma nasıl yapıldı? şıktaş'ın yıldız Yabancı gereksız % 8 "Beşiktaş Taraftartarı Anketı", 5 futbolcularla Mayıs 1991 gunü oynanan Beşiktaş Beşiktaş futbol takımının desteklenmesi Sarıyer maçına seyırcı olarak gegerekli. / Bezayıf yanlan hanglleri? len Beşiktaş taraftarları arasında uySizce Beşiktaş futbol takımının za gulandı Soru kâğıdı Cumhurıyet ta şiktaş'ta goryıf yanları var mı? Varsa sızce en rafından hazırlanan anketın alan ça mek ıstedığım futbolcular Sazayıf yanları hangılerı? lışması, Verı Araştırma A Ş taraDefans % 51 fından gerçeklestınldı Ankete rıyerli Cengiz ve Bolusporiu FaKaleci % 24 "numaralı" trıbunden 52, "kapalı" ruk. / Ferdinand'ın gelmesinı Forvet % 22 tnbunden 52 ve "açık" trıbunden onemh bulmuyorum. / Bence Zayıf yanı yok % 16 96 olmak üzere toplam 200 kışı ka Beşiktaş'ta butun futbolcular yerli olmalı. / Beşiktaş'ın zayıf Ortaalan % 11 tıldı Galatasaray'ı yenmek Fenerbahçe'yı yenmek Ötekı takımları yenmek En keyiflisi CSaray'ı yenmek yanı forvetteki sakatlıklardan kaynaklanıyor. / Seba başarılı ve göreve devam etmeli. / Aynı şeyı Gordon Milne için de duşunüyorum. / Bundan sonra Avrupa kupalannda başarılı olmak çok onem taşıyor. / öteki spor dallarına da önem verilmesi Beşiktaş'a yakışır. / Galatasaray'ı yenmek en keyiflisi. MÜMTAZ SOYSAL: Beşiktaş'a yıldız futbolcu alınmasını önemli bulmuyorum. / Ferdinand'ın gelmesi de bence önemli değil. / Beşiktaş'ın butun futbolcularının yerli olmasını istiyorum. / Defans ve orta sahada zayıflama, forvette beceriksizlik belirtileri göruluyor. / Seba, çok başarılı göreve devam etmeli. / Gordon Milne de göreve, devam etmeli. / Avrupa kupalarında başan onemh. / Oteki spor dallarında da başarı sağlanmalı. / En çok Galatasaray'ı yenmek keyif veriyor. BEDRİ KORAMAN: lsterim kı Beşiktaş hep kendi bunyesinden yıldız futbolcu yetiştirsin. Ama şurası bir gerçek kı bir Avrupa kupası maçı oynadığımızda yabancı yıldız çok aranıyor. / Ferdınand, Beşiktaş'a faydah oldu! / Beşiktaş'ın çok başarılı olan bu takımı alışkanlık yaptı.. Yeni yetenekli futbolcular alımrsa maçlar renklenir. / Defansa ve forvete dıri futbolcu desteği gerekli. / Seba kadar sabırlı ve mantıklı başkan bulmak çok guç. Camiaya çok fayda getirdi. Onun değişmesi demek sarsıntı olur. / Gordon Milne yalnız teknik direktör olarak değil eğitimci olarak da buyuk yarar sağladı. / Avrupa kupalarında başarı çok önemli. / Beşiktaş tüm spor dallarında başan aramalı. Spor futbol demek değil. / Hem FB hem de GS'yi yenince çok keyifleniyorum. YATIRIMLARDA HER ZAMAN KAYNAK VE KAZANÇ FARKI OLACAKTIR. TIPKI TERAZİNİN İKİ KEFESİNİN HER ZAMAN EŞİT OLMAMASI GİBİ. AMA HANGİ KOŞULLARDA? BİZ YATIRIMLARIMIZIN DEĞERİNİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZCA KÂRLILIĞIYLA ÖLÇMEDİK. ÇÜNKÜ HER YATIRIMIN KENDİNE ÖZGÜ BİR GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ OLDUĞU KONUSUNDA 128 YILLIK BİR BİRİKİMİMİZ VE İLKEMİZ VAR: yatınmlann değerini, yalnızca kazançlar değil, koşullar da belirler! 128 YILDIR OSMANLI BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog