Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

15 MAYIS 1991 SERBESTPİYASADADÖVb Alış ABDDolan Alman Markı Isviçre Frangı Hollanda Horini ingiHz Steriini Fransız Frangı 100 I.Lİreti S.A.Riyali Avus. ŞiKni 4050 2350 2785 2080 7000 693 314 1090 333 Satış 4055 2355 2795 2090 7050 700 31B 1100 338 Döviz dengesi zorda Cari işlemler Ödemeler dengesi (milyon dolar] MVİZE dengesinde 4 milyar TUH* pmBUH doların üzerinde açık CkMİ$UMUER smurE MMiEnal görülüyor. Bunun 2.5 1050 14175 DoOrudan Yatırımlar Ihracal 14180 milyarı hibelerle 22500 Portiöy Yatınmları 1400 23160 Ithalat 8325 Kredı Manımlan •8980 2800 TİUMTtçA kapatılacak. Dış borç Borç Ûdemeten 4 000 2250 Dresdner 200 3300 Tunzm Gelın ödemeleri 8.3 milyar 850 KISA VADEULER (Nel) Faız Gelın 1000 1520 5200 04er Gelır 4900 dolara ulaşacak. 740 750 COBBEIKC 600 Döviz rezervleri bu yıl Tunzm aden 3250 3800 Faız Gıden 2 milyar dolar 3100 3100 Dıfcr Gtder azalacak. 2800 Işçı Oönzler: 3400 Dıjeı (hıteıe dahıl) 1100 2885 EKONOMİ CUMHURİYET/13 T U K E T I C I MERAL TAMER G O Z U Y L E ALTIN 6ÜMÛŞ Alış Cumhuriyet 24 ayar altın 22 ayar bileak 900 ayar gumuş Vakrtbank Altını Ziraat Altını Halkattın 308.000 330.000 46.800 41.850 585 241.000 240.000 243.000 Satış 311.000 345.000 46.950 46.000 612 246.000 245.000 248.000 M.BANKASI PİYASALARI TL Piyasası DflVlZ Piyasası Altın Piyasası Ort.Faiz (%) Işl.Hac (Milyar TL) Dolar kapanış (TL) Işl Hac.(Mılyon $) Kapanış (ons/$) Işlam Hacmi (kg) 79.98 3.557 4090 58.79 357.1 316 BİLAL ÇETÎN ANKARA Körfez krizinin Türkiye'nin döviz gelirleri üzerindeki olumsuz etkisinin bu yıl da süreceği saptandı. Ödemeler dengesini, 3.2 milyar doları bulacağı beklenen mali yardımlar da kurtaramıyor. Bu yıl cari işlemler açığının 1 milyar 790 milyon dolar olacağı, Merkez Bankası döviz rezervlerinin ise 2 milyar 10 milyon dolar azalacağı hesaplandı. CMİ IJtiHlfil DEMESİ •2371 •17M tş Bankası sermayesi • Ekonomi Servisi TUrkiye lş Bankası olağanüstü genel kurul toplantısı 31 mayıs cuma günü Ankara'da genel müdürlük binasında yapılacak. Toplantıda, bankanın sermayesinin 2,5 trilyon liraya çıkarılması yanında temettü dağıtılması ile kanuni ve olağanüstü yedek akçelerin kullanılması konularındaki banka ana sözleşme değişiklikleri ele alınacak. Bankadan yapılan açıklamaya göre sermaye arttırımımn 416 milyar liralık kısmının yeniden değerleme fonundan karşılanması, kalanın ise apeller halinde nakten tahsili suretiyle gerçekleştirilmesi öneriliyor. Hisscdarlar sahip oldukları her bir hisse için bir adet bedelsiz (C) tertibi hisse alabilecekler. 1990 yılı program hedefleri, IMF'ye sunulmak üzere geçen günlerderevize edildi. Yapılan bu son düzeltmeye göre Türkiye'nin bu yılki dış borç ödemeleri toplamı, 3.6 milyar doları faiz olmak üzere 8.3 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir düzeye çıkacak. Borç ödemeleri artarken başta turizm olmak üzere döviz gelirlerinin ise önemli ölçüde ge lar düzeyine yükseleceği görüldü. Ancak Körfez yardımlarıKYta nın cari işlemler açığını önemli tJUUto ölçüde firtanse edeceği varsayıldı. 800 Bu yıl kullanılabilecek du230 rumdaki 2.5 milyar dolarlık ' 3000 4 200 Körfez hibesi düşülerek açık 1 500 milyar 790 milyon dolara çekil450 di. ABD hükümeti, Dünya Ban•2010 kası ve uluslararası finans çevreleriyle yapılan kredi görüşmelerinden sonra Türkiye'nin bu yıl ödeyeceği 4.2 milyar dolarlık orta ve uzun vadeli anapara bor^ cu ve 500 milyon dolarlık Dresdrileyeceği tahmin ediliyor. Edi ner Bank hesabına karşıhk sanilen bilgiye göre programda 3.3 dece 3 milyar dolar borçlanabimilyar dolar öngörülen bu yıl leceği varsayıldı. Bu durumda ki turizm gelirleri toplamı 2 mil ödemeler dengesinin finanse yar 250 milyon dolar, 3.4 milyon edilebilmesi için Merkez Bankadolar öngörülen işçi dövizi ge sı döviz rezervlerinin bu yıl toplirleri de 2.8 milyar dolar olarak lam 2 milyar 10 milyon dolarlık revize edildi. bir azalma göstermesi kaçınılÖdemeler dengesinde yapılan maz olacak. 1991 programında bu düzeltmeler sonucu geçen yıl ise rezervlerde azalma bir yana 2.6 milyar dolar olan cari işlem 600 milyon dolarlık artış bekleler açığının bu yıl 4.3 milyar do niyordu. Işe yaramayan alarm ABD'den 200 milyon dolar • ANKARA (ANKA) Türkiye'nin Körfez krizi nedeniyle uğradığı zararın karşılanmasına yönelik olarak ABD'den sağlanan 200 milyon dolarhk hibe ile ilgili anlaşma bugUn imzalanıyor. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hibe ödçmelçr .d.Çfl&^uu,.,, , desteklemek amacıyla kullanılacak. Ekonomi Servisi Ekonomi kurmaylarının "kemer sıkma" kararlan hisse senedi piyasasmın "boğazını sıkıyor." Zirveden faiz yarışının engellenmesi yolunda hiçbir karar çıkmayınca borsanın canlanması yolunda umutlar bir kez daha ertelendi. Istanbul Borsası'nın dünkü seansında endeks 31 puan daha kaybederek 3571 puana inerken, pîyasa uzmanları fiyatların bir sure daha aynı trendi' koruyacağını belirtiyorlar. 1991 şubatından beri döviz ve faizin sopasından bir türlü kurtulamayan hisse senedi piyasası önceki gün Çankaya Köşkü'nde yapılan ekonomi zirvesinden de umduğunu bulamadı. Zirvede, tarımsal ürün destekleme alım fiyatlarının düşük tutulması ve ödemelerin takside bağlanması, memur maaşlarına yılın ikinci yansında yapılacak zamların duşuk tutulması maaş ve borç ödemesi dışındaki bütce odemelerinin kısılması,. bazı yatırım projelerindeki ödemelerin askıya alınması ve subvansiyon ödemelerin en aza indirilmesi gibi Borsanın da kemeri sıkılıyor Borsanın mayıs seyrî (114 mayıs) S 35$ 1 2 MAYIS 6 7 8 9 10 13 14 fazlaca bir umut olmadığına göre, işlemlerin büyük bir bölümü yine büyük oyuncular tarafından gerçekleştirilecek ve günlük kârı düşünen anlayışın hâkim olduğu borsa küçük dalgalanmalarla aynı trendi koruyacaH. Enflasyon rakamları ve KİT z a m i a n : Daha önce yüzde 45 olarak öngörülen enflasyon oranı yüzde 60'lar olarak revize edildi. KlT'lerin yüksek oranlı zamian sürdüreceği de zirveden çıkan kararlar arasında. Borsanın en önemli rakiplerinden biri faiz. Lira sıkıntısı içindeki bankalar, tasarrufçuya davetiye çıkartmak için reel getiri sağlamak, yani enflasyonun üzerindeki oranlarda faiz uygulamak zorundalar. Büyüme hızmm yüzde 5 'in altında kalacağı yolundaki öngörü de sanayi şirketlerinin geeçen yüki performanslarına yetişemeyeceğini gösteriyor. Yüksek finansman maliyetlerinin kârlılık üzerindeki olumsuz etkileri de cabası. kararlar alınmıştı. Önceki gün yapılan toplantıda 1991 başında yapılan makro projeksiyonlar da revize edilmiş, büyüme hızının yuzde 5'ın altında kalacağı, enflasyonun da yuzde 60'lar seviyesıne tırmanacağı dile getirilmişti. Piyasanın canlanması ile ilgili tahminlerde "1992" tarihi daha sıkça duyulmaya başlarken, borsacılar zirvedeki önlemleri 2 başlık altında toplayarak şu yorumları yaptılar: ödemeterinin kıBorsanın umudu cmis yonun artması, dolayısıyla bu piyasaya taze paranın gelmesiydi. Yağışlar nedeniyle tarımda yuksek rekolte beklentisi piyasaya çıkacak olan paranın miktarını daha da arttıracaktı. Ancak destekleme ahmlarında peşin yerine taksitle ödeme şeklinin benimsenmesi ve bütçe harcamalarının mümkün olduğunca kısılmasının kararlaştırılması taze para umudunu yok etti. Dövize ve faize yönelen kuçük tasarrufçunun bu piyasaya geri dönmesi için fiyatların yukseliş trendine girmesi gerekiyor. Bu yonde Satın aldıkları pahalı ithal malı ürünler 23 mini vermek istemediler, ancak daha sonra ay sonra kullanılmaz biçimde ellerinde ka "İthalatçı firma kim bilmiyoruz, fakat biz lan okurlaımızın sayısı giderek artıyor. Kimi bu alarmları İstanbul'dakl toptancı OTO çocuğuna aldığı ve hiç kullanmadan bozu UZAY'dan alıyoruz" diyerek OTO UZAY'ın lan pahalı bir oyuncaktan, kimi parçası bu telefonunu verdiler. OTO UZAY'la irtibat kurduğumuzda görüşlunamayan ithal malı bisikletten, kimi aylarca parça beklendiği için kullanamadıkları it tüğümüz Cahit Toprak ise "Bu alarmlar italhal malı otomobillerden, bugün sözünü ede yan malıdır. Yedek parçalan da yoktur" deceğimiz okurumuz ise 2 ay içinde bozularak di. "Bozulduklan zaman ne olacak?" diye kullanılamaz hale gelen ithal malı otomo sorduğumuzda ise "entegre devre yanmışsa yapacak bir şey yok" yanıtını aldık. bil alarmmdan şikâyet ediyor. Sonuç tümünde aynı. Yedek parça bulun 450 bin lira ödenen bir mal bu durumda çömuyor. Otomobil yedek parçası hariç, diğer pe mi atılacaktı? Cahit Toprak pek başka lerinde 1 yıl da beklense parçanın gelme çare görmüyordu. Ayrıca "Satın aldığımız umudu yok. Ve sonuçta yüzbinler, hatta ba başka ithal mallannda da benzeri durumla karşılaşmıyor muyuz?" diye soruyordu. zı durumlarda milyonlar cöpe atılıyor. Toprak'a göre belki Ankara'dan yazan tek çözüm, alarmdaki okurumuz Aytaç Kesarızayı belirleyip, eğer kineğe şöyle diyor: mümkünse yerli oto "Ocak1991'dearaalarm üreticilerinden bama taktırdığım AUbenzeri bir parçayı alTOSONİCTSIKTmarmak ve tamiratı yapka araba alarmı mart maktı. Toprak "20 çe1991'de bozuldu. şit ithal malı oto alarAlarmı servisine gömı var. Hangislnin türdüğümde, parça yedek parçası var değiştirilerek anzanın ki... Yedek parçalangiderilebileceği söynı getirtmekle başa lendi. Ancak kendileçıkalır mı?" diyor. rinde parça yokmuş. İthalatçı firma OTO Bana alarmı satın alUZAY'dan İtalya'daki dığım yere başvurüretici firmanın telefomamı salık verdiler. nunu alarak Ankaralı Ben de bu alarmı okurumuza bildirdik. satın aldığım OTO GÜR'e gittim. İskitler'deki Büyük Sanayi Ayrıca okurumuza entregre devre bozulmuşSitesi'nde mağazanın sahibi Levent Göz sa yapacak bir şey bulunmadığını aktardık. gü, yedek parça bulunduramadıklarını Hayır, bozuk olan entegre devre değildi. Alarsöyledi. İthalatçı firma ile irtibat kurmak mın "ultrasonik gözleri" bozulmuştu ve bu istedim. Her nedense adres ya da telefon durumda otomobile bir el girdiğinde alarm vermekten kaçındı. görmüyor, devreye girmediği için de hırsız eliŞu an 2 ay önce 450 bin lira ödeyerek ni kolunu sallaya sallaya işini görüyordu. arabama taktırmış olduğum alarm hiçbir Geçen hafta okurumuzu yeniden aradık. fşe yaramamaktadır. Yedek parçası, doğrudürüst servisi olmayan bir aletin ithaline Kendisi tamirci aracılığıyla İtalya'daki firmayla irtibat kurmuş ye alarmın tamir edilebilmesi ve satılmasına nasıl izin verilir?" Okurumuzun bu mektubu üzerine, mek için gerekli parça İtalya'dan istenmişti. Şimtupta bize bıldirdiği telefon numarasını ara di bu parçanın gelmesi bekleniyor. Umarız yarak ÖTO GÜR'le irtibat kurduk. OTO GUR parça gelir ve 450 bin lira ödenmiş olan yetkilileri önce bize de ithalatçı firmanın is alarm, aylar sonra yeniden çalışmaya başlar. TUKETICININ SESI Tahtakale'ye gidecekseniz... gördüm ve diğer müşterllerin yanında satıcıya bunu belirtip fiyatın çok yüksek olduğunu söyledim. Sonra da oradan ayrılıp diğer tezgâhları dolaştı^tan sonra yeniden oradan geçerken aynı satıcı benim yolumu kesti ve "müşterinin önünde neden o makinenin normal ob|ektifli olduğunu soyledin" dedi. Ben de objektif konusunda müşteriyi kandırıyordunuz, onun için müdahale ettim deyince "neyi, kime kaça satacağım seni ilgitendirmez" dedikten sonra küfür ve hakaret de işittim. Hatta dövülmeyle tehdit edildim. ÜRETİCİYE TEŞEKKÜR Tiırizmde hayale yer yok' Ekonomi Servisi "Türk iurizminin, 1991 yılı turizm potansiyelinde hedeflediği nıkamların çok gerisinde kalacağı artık belli olmuştur. Bu gerilemenin ardında Körfez krizi ile başlayan olumsuz gelişmelerle yanlış uygulamalar bulunmaktadır. TUrkiye, hem özel hem de devlet seklörüyle ciddi olarak Turizm politikalarını gözden gecirmelidir. Tedbirler sadece teorik olarak iiretilmekle kalmayıp bunların piyasaya intikal etmesi de saglanmalıdır. Aksi takdirde özellikle Türkiye dışında başka ülkeleri de pazarlayan tur operatörleri, daha fazla zarar görmemek için başka ülkelerin satışlarını destekleyeceklerdir." Bu sözler bir "tehdit" değil. Yalnızca Türk turizminin şu sıralarda yaşamakta olduğu "gerçeğin" bir ifadesi. Söyleyen ise turizmcilerin yakından tanıdığı bir isim, Lothar VVolfgang Schmidt. İlk kez 1961 yıhnda gezdiği Türkiye*ye "hayran" kalarak sık Boruya zam • tSTANBUL (AA) tstanbul'da inşaat malzemeleri ile temel sanayi ürünlerinin alınıp satıldığı Salıpazarı ile Perşembepazan'nda, galvanizli boru ve dîkişli siyah boru fiyatları arttı. Son zamlarla, galvanizli boru fiyatlanndaki artışlar, yüzde 4.26 ile yüzde 5.15 arasında değişirken dikişli siyah boru fiyatlanndaki artışlar yüzde 4.99'la yüzde 5.05 arasında oldu. Tedbirler sadece teorik olarak üretilmeyip piyasaya intikali sağlanmalı. İlk dört ayı zaten kaybedilmiş bir sezonun ikinci yarısı için fazla hayalci olmayıp turisti teşvik ve ikna edici bir fiyat politikası oluşturulmah. sık ziyaret etmeye başlayan, daha sonra "Türkiye'yi tanılmak" uğruna turizmi meslek edinen Schmidt, Türk turizminin bugünkü görünümünden dolayv oldukça "kaygılı". Çünkü 1981 yılında Viyana'da kurduğu InTour ve Incentive Tours adlı firmalarının etkinlik alanı yalnızca Türkiye ile KKTC. Lothar Schmidt Sanayide üretim • ANKARA (ANKA) Sanayide üretim düşüklüğü yönünde olumsuz sinyaller devam ediyor. Sanayi kesiminde yıhn ilk iki ayında tüketilen elektn'k cnerjisi miktarının geçen yılın aynı dönemindeki düzeyin yüzde 14.6 altına kalması dikkat çekici bir olumsuzluk olarak niteleniyor. 18 sektörden 12'sinde elektrik enerjisi tüketimi geçen yılın altında kaldı. devlet desteği ve sübvansiyonların uygulanmasındaki gecikme ile tanıtım ve reklam çalışmalarının yeterli ve zamanında yapılmamış olmasına bağlayan Schmidt, "Subvansiyon ve destekleme stratejileri gözden geçirilmelidir" diyor: "Deslek ve subvansiyonlarda temel aınaç bunların (üketiciye, yani turiste vansıtılması olduğuna göre uygıılamada kaynağa, yani müşteriyi bulan üriinii satan lur operatörüne destek zorunludur. Ayrıca devlet desteğinin yani sıra özel sektör, yani otelciler de gerçekçi olmalıdır. İlk dört ayı zaten kaybedilmiş bir sezonun ikinci yarısı için fazTürkiye'nin tanıtımına ve tu la hayalci olmayıp turisti teşvik rizmine yaptığı katkılardan do ve ikna edici cazip bir fiyat polayı Marmaris ve Side belediye litikası oiuşturulmatıdır. Bunu lerinin aldığı kararlarla "fahri söylerken Türkiye'nin pahalı bir hemşehri beratı" verilen ve bir ülke olduğunu söylemiyoruz. anlamda "fahri Türk" olan Ancak böylesine kritik ve büyük Schmidt, 1990 yılında "krize zararlann söz konusu olduğu bir rağmen" 52 bin turisti Türkiye^ dönemde 199Pden ne kurtarırye getirdi. Türk turizminin "kriz sak kâr olduğunu da görmek gesonrası" yaşadığı "bunalımı", rekir." STUDYO ALPER'in jesti Vesikalık fotoğrafa ihtiyacım vardı. Evimin yakınında Taşmektep sokakta Stüdyo Alper'e gittim. 12 tane istedim. Almaya gittiğimde kendi resmimi o kadar kötü buldum ki ister istemez "Ah, ne kadar kötü çıkmışım" dedim. Bu tepkım üzerine firma sahibi Haşmet Bey, "Kaç tane ihtiyacınız varsa alın, kullanın. Ben size ücret almadan yeniden çekerim" dedi. O resimlerde o kadar kötü çıkmamın nedeni, makyajımsaçım falandı. Saçımın düzgün olduğu bir başka gün gıdip yeniden resim çektirdim. Belki başka fotoğrafçılar da yapmışlardır, ama ben ilk kez karşılaştım. Nilgün incedelen • İstanbul 7 mayıs günü fotoğraf makinelerine bakmak amacıyla Tahtakale'ye gittim. Tezgâhları dolaşırken bir tezgâhta 2 kişinin fotoğraf makinesi fiyatlarını sorduklarını ve satıcının da 350 bin liralık bir fiyat verdiğini gördüm. Zenith122 marka aynı fotoğraf makinesini 34 ay önce kendim 150 bin liraya aldığım için söylenen fiyat çok pahalı geldi ve satıcıya makinenin neden pahalı olduğunu sordum. Satıcı makinenin objektifinin değişik olduğunu, mm'llk normal objektiflyle Olay daha fazla büyürse diğer satıcılar da bana karşı tavır alır diye çekinerek sesimi çıkartmayıp oradan ayrıldım. Zaten Tahtakale'deki işporta pazarının herhangi bir yasal temele dayanmadığını ve denetimden yoksun olduğunu tahmin ettiğim için herhangi bir yere şikâyette bulunma"orijinal 50 dım. Kısaca Tahtakale'den alış280 bin lira" olan fiyatın, maveriş yapacak olanların, alakineye takılı geniş açı objekcakları malın tam özellikleritif nedeniyle 350 bin liraya ni ve piyasadaki fiyatını çok çıktığını söyledi. iyi bilerek Tahtakale'ye gitmeObjektife baktığımda geniş lerini öneriyorum. açı olmayıp normal olduğunu Sedat Alkoy • istanbul DISK'e beraat talebi IşSendika Servisi DİSK mesi'nin verdiği 23.12.1986 taGenel Başkanı Abdullah Baş rihli kararı daha önce temyiz ettürk, Askeri Yargıtay'a başvu tiklerini anımsatarak şöyle derarak " T e r ö r l e Mücadele di: "Yerel mahkeme kararında uygulanan Yasası" ile birlikte TCK'nın hakkımızda 141. maddesinin yürürlükten TCK'nın 141. maddesi 3713 sakaldırıldığı gerekçesiyle DİSK' yılı yasa (Terörle MUcadele Yain beraat ettirilmesini ve hak sası) ile yürürlükten kaldmlmış kındaki kapatma kararının yok bulunmaktadır. Şahsıma isnat olunan eylemler 3713 sayılı yasayılmasını istedi. Baştürk, Askeri Yargıtay 3. sa ile suç olmaktan çıkartıldığıDaire Başkanlığı'na önceki gün na göre TCK'nın 2. maddesi verdiği dilekçede, DlSK hakkın uyannca hakkunda beraat karada 1. Ordu Komutanlığı 2 No' rı verilmesi gerekmektedir. lu Sıkıyönetim Askeri MahkeVerilecek olan beraat kararının kesinlesmesi ile birlikte 2821 sayılı Sendikalar Yasası 'nın ge çici 5. maddesinde yer alan hü küm doğrultusunda sanık konu mundaki biz yöneticiler, (kişileı olarak) ve gerekse konfederas yonumuz DİSK ve bağlı sendi kalar (tuzel kişiler olarak) sen dikal faaliyette bulunma hakkı na yeniden kavuşmuş olaca ğız." Baştürk dilekçesinde, DlSK' in sendikal faaliyetlerde bulun masının serbest bırakılmasını d; istedi. Asgari ticret için toplantı • ANKARA (AA) Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için toplantıya çağrıldı. Alınan bilgilere göre, komisyon, sanayi kesiminde çalışan işçiler için 24 mayıs cuma, tarım kesiminde çalışan işçiler için de 28 mayıs salı günü ilk toplantısını yapacak. Komisyonun toplantıya çağrılmasına ilişkin yazılar önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ» tarafından taraflara gönderilecek. Komisyon, geçen yıl, asgari ücreti 1 agustostan geçerli olmak üzere, 16 yaşından büyükler için günlük 13 bin 800, aylık 414 bin lira, 16 yaşından küçükler için de gUnlük 10 bin 125, aylık 330 bin 750 lira olarak belirlemişti. Hükümet ve işveren temsilcilerinin oylarıyla benimsenen bu ücrete Türkİş, "yeterli bulmadığı" gerekçesiyle muhalif kalmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümet, Türktş ve TtSK temsilcilerinden oluşuyor. IMTAŞ'LA BİR AILEYIZ İmfaş Sigorla topluluğu bir aile gibidir.Yöneticilerimiz, çalışanlarımız, acenfelerimiz, elcsperlerimiz ve müşterilerimizle... Biz de bu aileye mensup bir sigortacı ekibiyiz.Amacımız, sigortalılanmızın uğrayabilecekleri zararları tamamen karşılamak, kaybettikleri maddi değerleri, aynen yerine koyabilmelerini sağlamakhr. tecrübesİ ve büyük mali gücü başanmızın kaynağı, acentelerine . verdiği güven, sağladığı destek ise gönül nuzurumuz, mesleki ve ticari itibarımızdır. İta ÇelinHasan Saday, Ay>o Gürfeyan 2 0 yıllık imtaş Sigorla Ac«nlaliği Millel Cod. Ö n a l I» Han. 6 / 1 1 Kat. 2 AloarayİST. T«l. 9 (1)525 52 75 523 84 68 İmtaş Sigorta'mn 73 yıllık İmtaş Sigorta "Bu Gücü Kullanm" hançd koşullarda? İmtaş ailesinin bir parçası olmaktan mutluyuz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog