Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 DÖVlZ KURURI Dovızın unsı 1 ABO Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Belçıka Frangı 1 Fransız frangı 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 Italyan Lıreti 1 Japon Yenı 1 Sterlın 1 S Arabıstan Rıyalı »VIZ Alış 3969 05 2310 27 3090 30 112 44 682 55 645 80 274960 31179 2B64 6855 33 1058 39 Oovız Satış 3977 00 2314 90 3096 49 112 66 68392 647 09 2755 11 312 41 28 70 6869 07 1060 51 Efektıf Alış 3965 08 2307 96 3037 76 110 53 68187 639 34 2746 85 306 49 28 36 6848 47 103193 Efektıf Satış 398893 232184 3105 78 113 00 685 97 649 03 2763 38 313 35 28 79 6889 68 1063 69 EKONOMİ 15 Mayıs 1991 CAPMznm »1 7180 Alman Markı t 5 8150 Fr Frangı 1 1 9339 Hol Flormı 11 4434 Isv rangı i 1273 00 Ital Lıreti i 3 liOa S Atab Rıyalı L 1 7271 $ 15 MAIlö 'Bu hükümet tanmı terk ettf Erdal Înönü Bu iktidarın ne yaptığı, nerede olduğu belli değil. Hükümet çiftçiye önem vermiyor. Tanm ürünlerinde ithalata gidiliyor. Çiftçinin devletten trilyonluk alacağı var. Tanma sübvansiyon yapmaya mecbursunuz. Bunu ABD de yapıyor. 30 milyonluk köylü nüfusun ortalama geliri 500 dolar. Özellikle orman köylüsü açlık çekiyor. çıkarıyorsunuz bu lafları? Ahaliyi sıkıntıya sokuyorsunuz. Yapılmasa ne olur? Bu adamlar, daha çok borçlanacaklar. Sübvansiyon yapmayacağız derseniz, dışarıda 800 lira olan mazotu 2000 liradan satamazsımz." Tanm Orman ve Köyişleri Bakanı Lütfullah Kay»lar, tarımda Türkiye'nin en önemli sorununun kaynak kıtlığı olduğunu belirterek "tktidannuz döneminde destekleme alımlan ve sübvansiyon konusunda elden gelen tüm imkânlar kullandmaktadır. Turkiye'de tanm sektöründen sanayi sektorüne geçmenin sıkıntıları yaşanmakta. Bir bakanımız bir toplantıda destekleme alımlarımn yapılmayacağın» söylemiş. Bunlar akademik duşuncelerdir. Bu düşünceler konuşulur" dedi. Malıye ve Gumruk Bakanı Adnan Kahveci de urunun yuksek fiyatla satılması için halk pazarlannın kurulması gerektiğini söyledi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Osman Özbek," Sorun, çiftçilerimizin fakirleşmesidir. Fakirleşmenin ana sebebi ise urun girdi fiyatlarındaki dengenin çiftçi aleyhine bozulması, iç ticaret hadlerinin tarımın aleyhine oluşmasıdır" dedi. înönü ve DemirelDünya Çiftçiler Günü'nde hükümetin tarım politikasını eleştirdi Süleyman Demirel Ziraat mühendislerinin raporu: • BORSADA triamHıcmi: 13.212.110.150 14 MaflS 1891 U|MM MUctttK 7.772.00 (Öıîcekij Bileşlk endeks. 3602 04 Malı endeks 3237 49 Sınaı endeks 3824 49 mtaht (Öncekı) Bıleşık endeks 3623 35 Malı endeks 3232 18 Sınaı endeks" 3862 53 BuQunku Bugunku Bugunku Öncekı se ans kapan en dusuk en yuksek kapanış 475000 465000 AdanaÇlm (A) 475000 485000 92000 95000 93000 96000 Adana Çim (Cİ 31000 30000 Afyon Çımento 31000 30000 4050 3750 3900 3850 AJalTekstıl 7000 6800 7000 7000 Akbank 5600 5400 5500 5500 Akçımento 15500 15500 16000 15500 Aksa 28500 28000 29000 27500 M»rta> Holdno Anadokı Cam 4300 4150 4250 4250 26500 26000 25000 24500 ArçaHk 3100 3050 2800 Aartsan 2800 14000 12750 13250 13000 AslanÇım AyjaıC) 26000 25000 25500 25000 9400 9100 9400 9200 Bagfaş 14500 14500 14750 14250 BoluÇımefflo Ortsa 3808 30S8 4000 3890 9008 9100 9100 9180 ÇMridak CtaMM Ğesme AHmyunus 20000 ÇeHk Halat 6800 6600 6800 6700 57O0 5600 5700 5600 Çımsa f. E M M k 1OM8 10900 10790 10790 Oemrtıank (BU) 4500 4400 4400 4400 4000 3850 4000 3850 OttmCm 9000 9300 9300 9300 OevaHoUing OtaşDoOan 0 1950 1850 1950 1900 Oogusan 14250 13750 14500 14000 Oököş 21000 21000 21500 21000 E B>şı Yatffim Eczacıbaşı llaç 15750 15500 15750 15750 Edlp loHk 4150 51000 Ege Bıracılık 50000 51000 52000 Ege EmUstrl 9100 8800 9100 9000 EgeGuDr» 900 875 875 B75 EmekStoorta 1800 1800 1800 1800 8H8 8900 MOO 8210 Ecciyas Blracılık 9000 Er»JIİ 0 Ç 2900 2800 2950 2900 Fenfe AJümtoyum 8000 8000 8000 eooo 3080 3000 3200 DMMkMk noo OMt* 4*90 4*50 5000 9000 fiooöVMr 5300 5300 5300 5300 6500 6500 6600 8500 Gottmılyl 1050 1158 1190 1180 ONnM. Gunoy Btracıdk 19750 19250 19750 19500 H«ktas 2300 2J50 2300 2250 1500 1650 1500 IktsalF KMıma 1660 15500 15750 15500 16000 Intema iMotor Mston 6200 IrmlıOÇ 2200 2150 2200 2150 la]CWu 10000 9750 10000 9750 Kartonsan 4400 4200 4400 4400 8500 8200 8300 8300 Kav Kalebek MoüHya 8000 8000 8100 8000 tollGnla 31000 31000 31000 31000 «300 6200 6400 6300 KocHotdmo 15900 15000 15500 15250 Koç Vatıren 20000 20500 20500 20750 32 MO »»900 3M0» 320M Kontea 28» 2800 2900 2850 Konııraîv «700 6500 6700 6700 »M »90 »100 »00 KdUhys Poıs^n 10750 10250 10500 10250 0 MM 8000 8000 Maklna Takım 2050 2000 2150 2050 Mvdln Çmwnto 97000 94D00 96000 S500G U»r.i 3100 3000 3000 30») 14S0 HnMriıa.8W 118» 1400 1490 Mauh.ll 11000 10750 11000 11000 M S«ntr«l(BU) 4300 4000 4200 4100 750 725 775 750 Mlgroj 10750 10000 10750 10000 HHX» 900 875 900 875 ItlkttK 1*80 1HO 1490 1490 NetHoMng 1700 1700 1750 1700 NM Turtun 68(10 Okan Tskstll 1050 1000 1000 1000 88wksi 21011 2100 2208 2200 Olosan 9200 8800 9300 8800 Parsan 1600 1700 175(1 1700 PEG Prolllo 4260 4000 4tS0 4100 Petkim (500 1460 1500 1500 Pmjı Suı eooo Pmaı Enugra El 775 750 800 776 1900 1750 1850 1750 PııurSu MM H00 »00 1ÎM Pavttı Ptmaı 4000 3800 4000 4000 5200 5000 5200 5000 PnyıtR 4600 4500 4600 4550 Ralnk Sabah YayıncM 2300 Santrıl MolOlng 32000 31000 32500 32000 SaıKuyun 46500 45000 46000 46000 Stfl, MOO 10000 MOO MOO SOtei »400 8500 8400 teoo Sun EMdrgnft 12000 11500 11750 11750 TımSkjoru 3000 2900 3100 2900 î Dışbank 2700 Tateültıank 3250 T«Wn 5300 9000 5300 5300 4600 Tızun TGaranDB 1850 1800 1350 1800 J1OOO 3OS00 MOOO 31MO T.I» *•*. (0 TlşBank (A) 8200000 T.I» 8 H k . ( q 18100 •710 10290 10290 TKB 2550 2450 S500 2450 Toprak Kajıt 7400 Trakya Cam 2750 2550 2750 2600 14000 13500 13750 13500 T Slemens 3700 3400 3750 3450 T S k B (BU) 2500 2200 2300 2300 TD Mkum 8900 8500 8700 8700 Tunca Takstll 5000 THV 1900 1900 1800 1950 T TuDorg 3100 2900 2900 2900 TulOnbar* 4100 4000 4100 4100 U»k Seramlk 1400 1300 1400 1350 vestel 7600 7300 7500 730O Vakıf F Kiralama 8000 5900 6000 6000 Yasa$ 1750 1650 1700 1700 Yapı Kredr 2200 2100 2200 2150 1780 1780 1000 1790 Ytau Islem mıMan 24815 32240 19100 475S2 <S300 63801 6550 23900 9100 287955 90200 6610 15500 120300 26900 44012 2300 56869 7900 207100 4000 6500 30050 92400 7600 117035 360155 8900 14100 90300 500 30000 1523825 3500 «100 20)00 9000 1100 104920 18530 15(35 23750 19900 82873 9093 42350 13500 1200 400 17120 62700 59931 JO*S» 55350 17400 7*000 4450 1080 B507O 76310 263Z0 40400 29600 38700 57090D 340800 86900 30080 196900 3300 3900 29815 24100 25082 61450 59660 7800 10N 3300 3600 17700 14700 53220 3700 22650 8600 6000 19966 53200 84370 318180 11100 54250 1400 115085 29700 17815 70800 1500 1900 51600 6900 45500 88500 373790 49000 En çok sta yapılan 1iy 490000 »4000 30000 3850 6900 5400 15500 28000 4200 25000 2950 13000 25000 9100 14500 3000 MOO 6700 5600 1090* 4400 3900 9200 1900 14000 21000 15500 51000 9000 875 1800 «200 28SO 8000 3108 9008 5300 6500 1180 19500 2250 1550 15750 2150 9750 4350 8200 8000 31000 6300 15250 20600 34*00 2850 6600 31M 10600 0*00 2050 95000 3000 1450 11800 4000 750 10000 875 1400 1750 1000 22*0 8800 1700 4100 1450 750 1850 1200 4000 5200 4550 31500 48000 9800 8400 11750 2900 5100 1800 31000 18000 2500 2600 13750 3400 2200 «700 1950 2900 4100 1350 7300 5900 1700 2150 1790 Aiıriıktı ortfiy 477905 93630 30096 3815 6866 5444 15500 28080 4213 25002 2940 13000 25210 9175 14403 3*13 MOO 6692 5628 10907 4400 3900 9150 1902 14000 21000 15526 50930 8940 875 1800 0011 2856 8000 3084 4*32 5300 6500 10*7 19548 2268 1561 15636 2171 9764 4359 8229 8000 31000 6283 15284 20403 140(1 2839 6596 3000 10375 0*00 2062 94931 3000 1430 10677 4059 759 10045 880 1400 1729 1000 2190 8941 1704 4100 1469 781 1803 1200 3933 5142 4554 31564 45708 98S7 8433 11715 2950 5137 1812 31190 10081 2476 2612 13642 3493 2234 8655 1S4O 2900 4066 1356 7386 5949 1697 2130 1734 iftçiye destek, T ve ABD'den az • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Muhalefet, Dünya Çiftçiler Gunü'nde hükümetin tanm poiitikalanna yüklendi. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, hükümetin çiftçiye ve üreticiye gereken önemi vermediğini belirterek "Bu hükümetin ne yapacağı, nerede olduğu belli değil" dedi. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, "Bugün Türkiytfyi yonetenlerin, köy köy dolaşıp köylü ve çif tçiden özür dilemeleri lazım" diye konustu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nce, Dünya Çiftçiler Günu dolayısıyla düzenlenen toplanfda, SHP lideri Erdal İnönü, tarımm Türkiye ekonomisinde en büyük sektör olduğunu vurgulayarak nüfusun yarıdan fazlasının bu sektörde çalıştığını kaydetti. Buna karşın hükümetin çiftçi ve üreticiye gereken önemi vermediğini savunan İnönü şuuları söyledi: "Hükümet, şimdi dünyanın bir ucuna seyahate çıktı. Daha önce de çok yetkili bir kişi, yine dünyanın bir ucunda seyahatte idi, yeni geldi. Bütun bunlar ne olduğunu, kimin neyi yonettiğini bilmediğimiz bir dönemde yaşadığımızı gösteriyor. Tanm ürünlerinde ithalata gıdılme sini eleştiren înönü, çiftçinin, devletten bir trilyon liranın üzerindeki alacağının hemen ödenmesini istedi. Bir bakanın "destekleme alımlarından vazgeçildiğini" açıkladığını, bir başka bakamn bunu yalanladığmı anımsatan İnönü, şöyle devam etti: "Bu iktidann böyle bir usulü var. Bir şey yapmak istediğinde, yapacağı kamuoyunun kolay kola> kabul edeceği türden değilse, önce söylüyorlar, daha sonra halktan nasıl tepki geltr diye bekliyorlar. Ardından Sayın Özal çıkıyor, 'Onları kandırdık. Bir yumruk attık, sersem oldular, ondan sonra istedığimizi yaptık' diyor. Ben çiftçimize burada uyarıda buhınuyorum. Bir bakan böyle bir şey söylemiş. Öteki bakan da bunu yalanlamışsa, bunun arkasında bir düşünce vardır." DYP lideri Süleyman Demirel de sayıları 30 milyona yaklaşan köylü nufusun ortalama 500 dolar gelir seviyesinde bulunduğunu savunarak özellikle orman köylüsünün açlık çektiğini kaydetti. Demirel, iktidarın sübvansiyon ları kaldırma kararında olduğunu an latarak. şunlan söyledi: * "Sübvansiyon yapmaya mecbursunuz. Bunu ABD de yapıyor. Nereden HAKAN KARA tZMİR Türkiye nüfuşunun hâlâ yüzde 50'sinin tanm kesiminde istihdam edildiğini vurgulayaîi TMMOB Ziraat Mühendisleri Genel Başkanı Mahir Gürbüz, tanm sektörünün piyasa koşullarına terk edilemeyeceğini söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi tarafından yapılan açıklamada da Avrupa Topluluğu'na üye ülkelerde bir çiftçinin Türkiye'deki bir çiftçiye oranla 80 kat daha çok teşvik aldığı, konuya dekar başına verilen tesvikler açısmdan bakıldığında da farkın 38.5 kat olduğu vurgulandı. 1980 sonrası tanm kesiminde yaşanan gelişmeler şöyle özetlendi: "Üikemizde ürün bazında destekleme kapsamı son on yılda daraltılmış, devlet fındık, çekirdeksiz kuruüzüm, kuru incirde fiyat dışında destekleme alımı rolünü burakmıştır. AT ülkeleri destekleme harcamaları içerisinde en önemli payı hayvancılığa ayırırken 1980 sonrasında Turkiye'de hayvancdık destekleme kapsamından çıkanlmıştır. Destekleme kapsamından çıkarılan hayvancılığımız kısa sürede öylesine bir gerileme göstermiş ki 1983 yılında DtE istatistik 'erinden bile çıkanlmış. tstatistiklerin dışında tutulmahydı ki gerileme görülmesin, ama gerileme ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yoksullaşması, süt ineklerinin kasaba gitmesi önlenemedi." Ziraat Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tomar, ziraat mühendisleri olarak Türk ekonomisindeki gelişmelere bakarak artık sanayiden tanma kaynak aktarma zamanının geldiği görüşünde olduklanıu söyledi. Ziraat mühendisleri, fiyat dışı yöntemlere ağırlık verilmesini önerdiler: "Bu kapstmda, fiyat isükrar fonu yapısal düzenlemelerle koruma, örgütleme, yayın, araştırma, kredilendirme, alryapının iyüeştirilmesi, ucuz ve kaliteli girdi saglanması ya da doğrudan gelir ödeme yöntemleri ele alınabilir. Bunlar gelişmiş Ülkelerde de yaygın olarak kullamlmaktadır." Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nca 1984 yıluıda "Dünya Çiftçiler Günü" olarak kabul edilen 14 mayısm Türk üretici tarafından her geçen yıl biraz daha buruk kutlandığını belirten Izmir Ziraat Odası Başkanı Reşit Kursun ise "Ezilen üretici alınterinin karşılığını aiamamakta ve gücü giderek azalmaktadır" dedi. 13 bin cam işçisi greve başladı Şişe Cam Grubu'na ait 12 işyeriyle Koç Holding'e bağh tzocam fabrikalarmda çalışan Kristaltş üyesi yaklaşık 13 bin cam işçisi dün greve çıktı. İşSendika Servisi Cam sektörunde 13 fabrikada çalışan yaklaşık 13 bin işçi dün greve başladı. Şişe Cam Holding'e bağh Paşabahçe, Çayırova Cam Sanayu, Camlş Madencilik, Cam Elyaf, Cam tşleme Sanayii, Topkapı Şişe Sanayii, Teknik Cam, Trakya Cam, Kırklareli Cam Sanayii, Anadolu Cam, Sinop Cam, Bursa Oto Cam Sanayii ile Koç Grubu'na bağh lzocam'ın Tarsus ve Gebze ışyerlerinde dun sabahtan itıbaren grev uygulaması başlatıldı. tstanbul Cam Sanayii ve Birgisan AŞ'de de 17 mayısta greve çıkılacağı bildirildi Paşabahçe Cam Sanayii'nde çalışan uç bine yakm işçi coşkulu sloganlar ve yürüyüşlerle greve çıktılar. Sabah 9.00'da Kristaltş Paşabahçe Şubesi önünden fabrikalanna kadar yuruyen işçiler "tş, ekmek, özgürlük", "Açhktan ölmeyiz, biz bu yoldan donmeyiz", "Vur vur inlesin ŞişeCam dinlesin" sloganları ile alkışlı protestolarda bulundular. Grev uygulamasına katılan Turkİş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mehmet Bamyacı, Deritş Sendikası Genel Başkanı Yener Kaya, Otomobillş Genel Başkanı Celal Özdoğan ile sendikalarının genel merkez ve şube yöneticileriyle birlikte fabrikanın 5. kapısına gelen işçiler, daha sonra sloganlarla 1. kapıya kadar yurüdüler. Sabah var Paşabahçe fabrikasında grev, başka işçilerin de katılımıyla coşkulu bir biçimde başladı. dıyası işçileri de sloganlarla fabrika ıçinden yurüyerek 1. kapı onüne geldiler. Bu kapıya grev pankartının asılmasından sonra konuşan Kristaltş Genel Başkanı İbrahim Eren, beş aydır surdurulen toplusözleşme göruşmelerinde anlaşma zeminı aradıklarını anlattı. Eren, göruşmelerde insanca yaşama ucreti ve iş guvencesi elde etmeye çalıştıklarını belirterek " Ancak işverenler yeterli üeret değil, sefalet ucreti önerdiler" dedi. Son yapılan toplusözleşme goruşmelerinin hepsinin grevle sonuçlandığına dikkat çeken tbrahim Eren, "Bunun nedeni sendikaların grevi çok sevmelerinden değil, işverenlerin ve ANAP iktidarının uyguladığı ekonomik modeldir" dıye konuştu. Turklş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mehmet Bamyacı da Türkİş'in cam işçilerinin grevini desteklediğini belirterek "20 mayıstan itibaren 650 bin kamu işçisi sizinle birlikte mucadele etmeye hazır oluyor. Haziran ayı 650 bin işçinin greve başlayacağı ay olacaktır" dedi. Paşabahçe Cam Fabrikası işçileri,* kendilerini desteklemek uzere yanlarına gelen Beykoz Deri Kundura, Tekel ve belediyede çalışan bir grup işçiyi coşkuyla karşıladılar. işçiler daha sonra şube binalanna kadar yine sloganlar ve davul zurna eşlığınde halay çekerek yurudükten sonra dağıldılar. Ote yandan Topkapı Şişe Cam ve Teknik Cam işyerlerinde çalışan bini aşkın işçi öğlen saatlerınde grev pankartlarını astıktan sonra şube binalanna kadar yaklaşık 1 kılometre yürüduler. tş, saat ücretine bırinci kademe ıçm 10 bin lira zam yapılmasını isterken işveren tarafı 5 bin 300 lira önerdi. Kristallş, 1. kademe için net 1 milyon 342 bin 954 lira ucret zammı isterken işveren tarafının önerisi 606 bin 934 lira. Yakacak, izin ve bayram paralanndan oluşan uçlu paket için sendika birinci yılda 6 milyon lira isterken işveren tarafı 3.5 milyon lira önerdi. Kristaltş işten çıkartılma durumunda 6 ay boyunca brut ucretin yuzde 50'si oranında işsizlik tazminatı, 24 hafta ihbar öneli ödenmesi ve işe giriş ucreti isterken işveren tarafı bu konularda teklif getirmedi. YATIRIM FONLARI Katıhna botgesiadı Iş Yatırım1 iş Yatınm2 iş Yatmm3 Iş Yatınm4 Iş Yatınm6 lnterton1 lnterfon2 lnterfon3 lnterfbn4 lnterfon5 Iktısat Yat1 iktısal Yat2 14 MAYIS 1991 ÇlfaS ÇlklS 10800 20000 10000 10000 10000 10661 9960 9959 11200 10000 9764 9.806 9596 9890 10000 9976 9731 10437 9936 9209 10319 10000 10000 10477 9785 9713 9795 9693 9.828 9294 10000 9542 10000 48279 10.444 9994 9574 10000 10.057 20558 10011 11021 10000 40000 10.000 9956 10428 9958 10.000 10.100 10000 10000 10000 11397 10.357 10724 10469 10000 10000 10086 9S62 10000 10.405 10806 10000 10000 10006 10000 10000 10000 10000 10000 Ounkü 76702 48933 20288 17195 14615 58526 50439 26073 23409 11271 48776 39B97 18996 19190 14389 59916 26313 14359 11 2S0 9320 60519 20087 14066 55578 42096 63.477 42319 36.488 42034 18622 13951 13.494 43372 110842 20548 13700 17299 13296 38320 51603 14390 42793 11977 153645 18626 22721 19286 11764 12667 22325 16966 17842 16375 21804 16793 22691 15395 18485 14675 17561 12 720 15738 17620 18482 15364 15839 14379 15081 13321 12957 12311 12 353 Bugfinku 76804 48.006 20314 17215 14634 58594 50497 26103 23436 11441 48842 39951 18022 19216 14 410 60002 26410 14383 11295 9855 60.604 20125 14097 55636 43132 63394 42337 36536 43063 18658 13378 13379 43423 110973 20371 13769 17280 13311 38367 51658 14406 42884 11392 153376 18654 22752 19313 11784 12684 22427 16396 17860 16393 21880 16846 22746 15437 18515 14 694 17588 12804 15758 17638 18501 15382 15864 14899 15100 13335 12985 12 817 12 368 Dsftitim 013 013 012 013 012 011 012 012 151 014 014 014 014 014 037 017 040 036 014 019 022 010 008 0.13 0.15 0.15 Greve nasıl gelindi? Kristalİş Sendikası ve Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Işverenleri Sendikası 23 Ocak 1991'de toplu iş sözleşmesi göruşmelerine başlamışlardı. Göruşmelerde anlaşma sağlanamaması uzerine KristalIş 2 mayısta grev kararı almıştı. Anlaşma sağlanamayan maddelerdeki karşılıkh teklifler şöyle: Kristal teat Yat3 Iktısat Yat4 iktısat Atılım Fon Garantı Yatınm1 Garantı Yatınm2 Garantı Yatırım3 Garantı Yatınm4 Garantı Yatırım5 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yatırım F YKB Sektör F YKB Hısse F YKB Kamu F YKB Lıkıt F YKB Karma F YKB Dövız F YKB Kapıtal F YKB Aktıf F Vakıf Fon 1 Vakıf Fon 2 Vakıf Fon3 Vakıf Hısse Vakıf Dünya Fon Vakıf Fon6 Dışbank Mlavi Fon Dışbank BeyaH Dışbank Petnbe Tütun Fon1 * Tutun Fon2 Mıtsuı Fon1 Mıtsui Fon2 Finans Fon2 \ t • î 1 Finans Fon3 Finans Fon4 Finans Fon5 Ziraat Fon 1 Zıraat Fon 2 Zıraat Başak Fon Zıraat Fon4 Halk Fon1 Halk Fon2 f Emlak Fon1 Emlak Fon 2 lmpex Fon 1 lmpex Fon 2 Töbank Fon Sümer Fon Denız Fon Pamuk Fon Pamuk Hısse Ege Fon Kalkınma Fon Demır Fon Tanş Fon Ortak Fon Türkbank Fon Net Fon Etı Fon 130Z87 140389 091089 170190 040690 190987 141287 270289 070889 090190 1609.87 10.0289 0802B9 280289 1112 89 221087 100389 120290 300590 290391 1611.87 311089 110790 021187 070388 0703.88 070388 0703.88 070388 020189 1906.90 190690 090588 240489 181089 220390 260330 140690 28.06.88 100469 280690 040788 101290 15Û788 201089 200789 1812.89 200390 051190 0910.89 140290 140290 200690 011189 080190 020190 280690 220190 180750 020290 040590 280390 120290 16.0490 040590 0S.D550 070590 110690 270890 030930 051190 011190 tZMtR (AA) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı Cemal Tercan, Halk Bankası'nı satın alacaklannı büdirerek "Bu gerçekleşirse ülke ekonomisi rehat eder" dedi. Tercan, bugün ANAP tzmir tl Başkanı Fevzi Kahraman ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek göreve gelişlerini kutladı. Tercan, burada yaptığı konuşmada, Turkiye'de dağıtılan 62 trilyon lira kredi içinde esnafm payırun yüzde 3.52 olduğunu, bu oranın yüzde 30'lara çıkanlması gerektiğini savundu. Tercan, Halk Bankası'run esnafa verdiği kredilerin de yetersiz olduğunu söyledi ve "Halk Bankası Türkiye'nin sırtında bir kamburdnr, işlevini yapamaraaktadır" dedi. Bu nedenle kendi bankalannı oluşturma çabası içinde olduklarmı anlatan Tercan şöyle konuştu: "Yüksek Planlamu Kurulu, Halk Bankası'nın satışını karara bağlamıştır. 275 milyar lira ödenmiş sermayesi bulunan bankanın trilyonlara varan mal varlığı mevcut. Biz bankaya talibiz, bize verin diyoruz. 30 mayıstan sonra hükümetin kapısındayız. Bu bankayı alacağız. Mevcut hUkümetten bir yıl içinde ne istediysem aldım. Şimdi banka istiyorum. Alırsak ülke ekonomisi rahat eder. Yok vermezlerse kavga edecegiz." Konuşmasında BağKur'u da eleştiren Tercan, kuruluşun, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetlerini tam anlamıyla yürütümediğini savundu. Halk Bankası'na esnaftalip Dünyanın gözde otomobilleri, İstanbul'da. VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Değerli arkadaşımız BURHAN YELKEN, eşı 004 013 007 019 019 035 0.12 0.12 KADRİYE YELKEN, oğlu 011 050 011 0.11 0.12 0.11 0.21 011 ' 013 015 015 014 014 017 013 046 018 010 011 035 032 024 027 016 013 015 066 013 010 010 012 016 013 013 011 022 005 012 MURAT YELKEN ve kızı EBRU YELKEN'i 12 Mayıs 1991 günü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Mutlaka zaman ayırın... Dünyanın önde gelen markası, Avrupa'nınlnumaralıJaponotomobiliNissan'lann enyeni modelleriyle İstanbul Hilton'da tanışın. 1973 Mezunlan ' ANKARA ÜNİVERStTESİ SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SATILIK DÂİRE KİRALIK EV 357 53 84 "Turkiye'de yaygın...dünyada saygın" Acıbadem, Basın Sıtesı'nde kalonterlı, merkezı sıstcmli, hıdroforlu. 95 m2. 95 milvoru .iLele satılıktır TEL: 325 22 17
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog