Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

^ .* 100 YILDAN BERI YUZDE YUZ BASARI >• ; İ • •* X Bugün 15 Mayıs.' Philips'in doğum günü! Philips tam 100 yıl boyunca compact discten, televizyona, videodan portable audio'ya, teknolojik alanda en üst basamaklardaki yerini korumuştur. Yüzde yüz başarısı ve yüzde yüz kalitesiyle. Çünkü Philips yıllar boyu yalnızca teknolojiyi uygulayan değil, teknolojiyi yaratan kuruluş olmuştur. Her zaman yenilikleri... her zaman ilkleri yaratan bir kuruluş! 1960'larda audio casette... 1970'lerde video casette recorder... 1980'lerde compact disc... 1990'larda digital compact casette'i yaratan Philips 100 yıl boyunca görselişitsel alanda devrimler yaratan kuruluş olarak tanınmıştır. Ve yarattığı ilkleri yüzyıllara ışık tutmaktadır. MOZART'IN 200. YILINDA PHILIPS'İ PHİLİPS YAPANLARA 100. YIL FIRSATI Bu yıl Phillps 100. yılını kutlarken ünlü müzik dehası Mozarfın da 200. yılı kutlamyor. Philips onu bugünlere getirenlere 100. yıl armağanı olarak emsal değeri 1.990.000. TL olan 28 adet Mozart compact disc'inl sadece 1.000.000. TL'na sunuyor. NASIL KATILACAKSINIZ ? Aşağıdakl kuponu doldurarak en geç 27 Mayıs 1991 tarihtne kadar elimize geçecek şekildo "Tiirk Phillps Ticaret A.Ş., Talatpaşa Cad. No: 5, Gültepe 80640 İstanbul" adresine taartudü posta yolu ile gönderin. Yapılacak çekiliş sonunda belirlenen 200 talihllnln ismi 5 Haziran 1991 günü gazetede yayıntanacak ilania duyurulacaktır. Bu şanslı 200 klşi 1.000.000.TL. karşılığı Mozart Compact Disc setine sahip olma imkanını kaîanacaktır. Bu çekillşte kazanan talihliler keyfiyetln kendilerine posta ile bildirilmesinden Itibaren 1.000.000. TL. ödeyerek Compact Disclerini 10 gün içinde (yanl 15 Haziran 1991 gününe kadar) belirtilecek adreslerden bizzat almadıklan taktirde bu imkandan yararlanamayacaklardır. Isminiz/Soyadınız Mesleğiniz Telefon Numaranız Adresiniz L PHUPS 18911991 YÜ>, j Dev kuruluşlar için ilk yüzyıl, gelecek yüzyıllan aydınlatan bir temeldir. PHİLİPS Mıllı Plyango Idaresinin 13 051991 tarih ve BODB1991/6664379 sayılı Izni ile bu kampanya gerçekleştlrilmektedir Reklam Moran, Ogılvy & Mather ve Philips çalışanları kampanyaya ıştırak edemezler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog