Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/10 Ortadoğu barışı için yoğun trafik ABD ve SSCB dışişleri bakanları Baker ile Besmertnih'in yoğun çabalarına karşın, barış umutları Suriye ve İsrail'in tutumları üzerine düğümlendi. Baker'm bugün Israil'de yapacağı temasların bu nedenle çok önemli olduğu belirtiliyor. Suriye'nin tutumunda ısrarlı olması durumunda konferansa katılmaması olasüığı belirdi. DIŞ H ABERLER Baker, bugün tsmil'de. Besmertnih dün Suriye'ye tekmr gitti ve daha sonm Cenevm'de Arufafla görüştü 75 MAYIS 1991 Bush: Zirve belirsiz • VVASHINGTON (AA) ABD Başkanı George Bush, bu yaz yapılması öngörülen ABDSSCŞ doruğu için henüz bir anlaşma bulunmadığını, ancak böyle bir doruğun yapılabileceğini söyledi. Başkan Bush, dün düzenlediği kısa basm toplantısında, "Donık için belirlenmiş bir tarih ve anlasma yok" diye konuştu. Bush, "Bazı koşullarda, Moskova'ya gitmek istediğimi açıkça söyledim ve bunu yapmayı düşünüyorum" dedi. SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov'un, ABD Başkanı George Bush ile bu yaz Stratejik Silahların Indirimi'ne ilişkin anlaşmanın da imzalanacağı bir zirvede biraraya gelmek istediği açıklanmıştı. Dış Haberler Servisi Ortadoğu'da ba da tuttuğu diğer toprakların pazarlık konurış umutlan Suriye ve İsrail'in tutumları üze su yapılmayacağını ve barış görüşmelerine rine düğümlendi. Ortadoğu Barış Konferan Filistin Kurtuluş örgütü'nün (FKÖ) katılması'nın biçimi üzerine iki ülke arasındaki gö ması gerektiğini savunuyor. rüş ayrılıklan sürerken ABD ve SSCB DışişBaker ve Besmertnih'in önceki gün Kahileri Bakanları James Baker ile Aleksander Ye'de yaptıkları ortak basın toplantısında soBesmertnih, barış yolundaki pürüzlerin gi rulara verdikleri yamtlardan ortaya çıkan diderilmesi amacıyla çabalannı yoğunlaştırı ğer bir pürüzün de Suriye'nin tutumu olduyorlar. Baker, bugün İsrail'de temaslarda ğu belli oldu. ABD Dışişleri Bakanı Baker, bulunacak. Besmertnih ise dün Suriye'ye Suriye'nin, BM gözetiminde uluslararası bir sürpriz bir ziyarette bulundu ve daha sonra barış konferansından yana olduğunu belirda Cenevre'de FKÖ lideri Yaser Arafat ile tirken bu ülkenin barış görüşmelerine katılgörüştü. maması olasıhğını da ima etti. AP'nin haberine göre geçen hafta sonunAjanslar, ABD'nin, Washington ve Mosdan bu yana Baker ve Besmertnih'in Orta kova'nın himayesinde bölgesel bir konferans doğu ülkelerinde yürüttüğü diplomatik te toplanmasına Suriye'nin 'engel' olması dumaslar, Arap ülkeleri ile Israil arasındaki gö rumunda Şam'ı devre dışı bırakılabileceğini rüş ayrıhklannı gideremedi. îsrail, Ortado belirtiyorlar. Baker'ın yaptığı açıklamalar ışığu Barış Konferansı'nın sembolik nitelikli ol ğında, şu an için Ortadoğu barış umutlarını ması ve Arap ülkeleri ile doğrudan görüşme gölgeleyen pürüzler, üç başlık altında toplalere geçilmesi yolundaki ısrarlı tutumunu sür nıyor: dürdü. tsrail, ayrıca Kudüs'ün ve işgal altın1) Birleşmiş Milletler'in, Suriye ve Ürdün başta olmak üzere bazı Arap ülkelerinin istediği biçimde barış görüşmelerinde etkili bir rol oynayıp oynamayacağı, 2) Ortadoğu Barış Konferansı'nın toplanması ve görüşmelere başlandıktan sonra bir sonuç alınamaması durumunda, müzakere sürecinin devam edip etmeyeceği, 3) Filistinlilerin barış konferansında nasıl temsil edileceği. AP'nin haberine göre dün Ürdün'de Kral Hüseyin ile görüşen Baker, özellikle bu sorunlann üstesinden nasıl gelineceğini sorguladı. Baker'ın, üç maddelik sorunlar paketinden son ikisini çözebilmesi durumunda, Suriye'yi, barış görüşmelerinden dışlayabileceği kaydediliyor. Baker, Ürdün'de yapacağı temaslardan sonra bugün İsrail'de Israilli yetkililer ile bir araya gelecek. Baker'ın, İsrail'i özellikle Filistin Kurtuluş Örgütü'nün konferansa katılabilmesi konusunda ikna etmeye çalışacağı ve İsrail Başbakanı İzak Şamir'den katı tutumunu bir ölçüde de olsa yumuşatmasını isteyeceği kaydediliyor. Şamir, Baker ve Besmertnih'in Ortadoğu barışına ilişkin son temaslarını sürdürdükleri bir ortamda, yaptığı açıklamalarla uzlaşmaz bir tutum gösterdi. Şamir, Kudüs'ün ve işgal altındaki diğer toprakların hiçbir biçim de pazarlık konusu yapılmayacağını söylemişti. SSCB Dışişleri Bakanı Besmertnih ise Kahire'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geçerek Kral Fahd ile görüştü. Besmertnih daha sonra beklenmedik bir biçimde Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Ajanslar, Besmertnih'in, Suriye'ye Hafız Esad'ı bazı tavizler vermeye ikna etmek için gittiğini belirtiyorlar. Sovyet Dışişleri Bakanı, geçen hafta Ortadoğu gezisine Şam'dan başlamıştı. Ajansiar, Ortadoğu Barış Konferansı için yapılan diplomatik temaslann en önemli ayağını, bugünkü BakerŞamir görüşmesinin oluşturduğunu bildiriyorlar. Reuter'e göre Baker'ın zor da olsa israil yetkililerini Ortadoğu Barış Konferansı'nın önündeki engellerin ortadan kaldırılması yolunda ikna etme olasılığı bulunuyor. Bu arada, Sovyet Dışişleri Bakanı Besmertnih, dün Şam'dan sonra Cenevre'ye giderek FKÖ lideri Yaser Arafat ile görüştü. Besmertnih ile Arafat'ın daha önce Amman'da görüşecekleri açıklanrruş, ancak daha sonra görüşme ertelenmişti. Diplomatik gözlemciler, Besmertnih ile Arafat arasında yapılan görüşmenin Arap ül kelerinin birinde gerçekleşmemiş olmasmın, FKÖ liderinin Arap dünyasında ne kadar yalnız olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtiyorlar. Cuellar'dan Baker'a övgü AA'nın haberine göre BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, ABD Dışişleri Bakanı Baker'ın Ortadoğu barışı için sürdürdüğü girişimleri 'mükemmer olarak niteledi. Perez de Cuellar, gazetecilerle konuşurken 'Baker'ı, çabalannı siirdürmesi için destekliyonım, çabalarının mUkemmel olduğunu düşünüyorum" dedi. Suriye'nin bir Ortadoğu barış konferansına katıhp katılmayacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Cuellar, "Herhangi bir Arap ülkesini, özellikle de,Ortadoğu'da önemli bir yeri olan bir ülkeyi görüşmelerden dışlamak hata olur" diye konuştu. Genel Sekreter, BM'nin Ortadoğu'da önemli bir rol oynaması gerektiğini belirtti ve "Çünkü, bu bölgesel bir sorun değil, bütün uluslararası topluluğu yakından ilgilendiren bir konu" dedi. Perez de Cuellar, ayrıca BM Genel Kurulu'nun 1974'te Siyonizmi 'ırkçılık' olarak niteleyen kararını 'yanhş yorum' olarak değerlendirdi. Ankara uzl asıııad an umutlu Ortadoğu sorununun çözümü için ABD ve SSCB'nin birlikte hareket etmeleri, çözüm arayışlannda görülen hareketlenme ve İsrail'de bu konuda yaşanan tartışma, Ankara'daki iyimserliğin başlıca nedenleri arasında sayılıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkjye'nin evsahipliğine talip olduğu Ortadoğu Konferansı için sürdürülen yoğun diplomasi, önumüzdeki günlerde Ankara'ya da yansıyacak. Mısır Cumhurbaşkanı Husnü Mübarek'in hafta sonu yapacağı ziyaret sonrasında Ürdün Dışişleri Bakanı Tahir £1 Masri de önumüzdeki günlerde Ankara'ya gelecek. Ortadoğu'da ABD ve Sovyetler Birliği'nin 'lokomotif rolü oynadığı yoğun diplomatik temasları yakından izleyen Ankara, bu konudaki değerlendirmelerini Mübarek ve El Masri'den alınacak bilgiler ışığında olgunlaştıracak. Bu değerlendirmenin ardmdan Ankara'nm, Cumhurbaşkanı özal tarafından ortaya atılan 'Ortadoğu Konferansı'na evsahipliği' fikrini yeniden canlandırmasî bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Baker'ın Kudüs, Şam ve Kahire nezdindeki temaslarından bugüne kadar olumsuz bir görüntü çıkmasına karşın Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Ortadoğu sorununun çözümü konusunda bu kez daha iyimser olmaları dikkat çekti. Söz konusu yetkilılerı bu iyimserliğe sevk eden unsurlar d ise şu şekilde sıralamyor: 1 Geleneksel olarak lsraü'i destekleyen ABD ile Suriye'yi destekleyen Sovyetler Birliği'nin Körfez krizinde sağlanan işbirliği çerçevesinde Ortadoğu sorun u n u n çözümü için de birlikte harekçt etmeleri. 2 Sovyetler Birliği'nin Şam'dan 'otomatik' desteğini geri çekmesi ile ABD'nin israiPe karşı ilk kez baskıcı tavır alma3 Körfez krizinin yarattığı beklenti ortamıyla yukarıda sayılan unsurlann Ortadoğu sorununun çözümü arayışlanna Camp David'den beri görülmeyen bir hareketlilik getirmiş olması. 4 İsrail hükümetinin son günlerdeki uzlaşmaz tavrına karşın bu konunun Ulkede büyük bir tartışma yaratmış olması ve bazı etkin çevrelerin sorunun çözümü için bu fırsatın değerlendirilmesinden yana tavır alması. 5 Filistin devletinin kurulması gibi tartışmalı bir konu yerine tarafların sorunun çözümü için 'adım adım' ilerlenmesi yöntemi yönünde eğilim göstermeleri. sı. 6 Körfez tşbirliği Konseyi'nin, İsrail'in hazır bulunduğu bir konferansa gözlemci göndermeyi kabul etmesinin, Suriye'nin Uzerinde yaratacağı baskı. ö t e yandan Dışişleri çevreleri, ABD Dışişleri Bakanı Baker'ın bunun Ortadoğu'ya yapacağı son tur olduğunu açıklamasının, ilgili tüm ülkeler Uzerinde aynca baskı oluşturacağını kaydettiler. Bunun çözüm için 'son şans' olduğunu da vurgulayarak "Eninde sonunda çözum Filistin, Suriye, Ürdun ve İsrail ekseninde gerçekleşecek. Bu tarafların ise Ortadoğu'nun barışı ve istikrarına olanak veren bu son şansı kaçırmak isteyeceklerini sanmıyoruz" diye konuştular. Hüsnü Mübarek ve Ürdün Dışişleri Bakanı El Masri, Ankara'ya geliyor Kraliçe Elizabeth ABD'de • WASHINGTON (AA) Ingiltere Kraliçesi Elizabeth, 10 günlük resmi bir ziyaret için eşi prens Philip'le birlikte ABD'ye geldi. Concorde uçağı ile okyanusu asan Kraliçe, önce Andrevvs Üssü'ne indi, oradan Beyaz Saray'a helikopterle götürüldü. Resmi karşılama töreni Beyaz Saray bahçesinde yapıldı ve Başkan George Bush Kraliçe'ye "Hoşgeldiniz" dedi. Bu arada Bush ile Elizabeth'in tngilizce konuşmalanna karşın "birbirlerini anlamama tehlikesine karsı" bir çevirmen kendilerine eşlik edecek. tngiltere kraliçesi, yarın Koagntte bir konuşma yapacak. Bu, bir tngiltere kraUçcsinin Amerikan Kongresi'ndeki ilk konuşması olacak. DIRIM. ü CA N K A Ç A N, DÜ8EN YAT1RIMLAR I I Sirsenk göreve hazır Haber Merkezi ABD'nin, Turk Genelkurmay BaşkanhğYnın sınırdan geçişlerde " ö n izln" koşulunu getirmesinin ardından, onarımına başladığı Kuzey İrak'taki Sirsenk Havaalanı müttefik ülke uçaklarımn yardım mâlzemeleri, silah, teçhizat ve mühimmat sevkıyatı için bugün devreye giriyor. Operasyon çerçevesinde bölgede görev yapan müttefik ülkelere ait asker sayısı da 30 bine yaklaştı. Kuzey Iraklılarla ilgili diplomatik temaslar "ve incelemeler de sürüyor. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, BM Genel Sekreülkelerin uçaklanna açılacaktı. Bu amaçla da İncirlik Üssti'nden Sirsenk Havaalanı'na pazartesi günü bir basm gezisi düzenlenmesi planlanmıştı. Ancak Sirsenk Havaalanı'nda bulunan teknik personelin, gerek havaalanının "hazır" olmadığını, gerekse bölgede güvenliğin tam olarak sağlanmadığını bildirmesi üzerine bu gezi iptal edilmişti. Bugünden itibaren müttefiklerin uçaklanna açılacak olan Sirsenk Havaalanı'na, gerek Kuzey Iraklı sığınmacılar için yiyecek ve yiyecek yardımı, gerekse güvenliğin sağlanması amacıyla, silah, teçhizat ve mühimŞIRNAK Uludere /* T Silopi Mr f Çukurca» ^ Müttefiklerce onanlan havaalanı bugün devreye giriyor MtTSOTAKtS'tN MESAJI Komünisüere seçim darbesi • ROMA (Cumhuriyet) ltalya'nm 61 belediyesinde yapılan belediye seçimlerinde kısa süre önce ad değiştiren ttalyan komünistleri büyük bir gerileme kaydetti. Bir yıllık çekişme ve tartışmadan sonra geçen mart ayında "Demokratik Sol Parti" adını alan eski komünistler 1 milyon seçmenin katıldığı belediye seçimlerinde 8.2 puanlık bir gerileme kaydetiler. Achille Occhetto Uderliğindeki "Demokratik Sol Parti"den ayrılarak "Komünist Parti" admı ve amblemini koruyan Cossutta'nm değişimi kabul etmeyen komünistleri ise ortalama olarak yüzde 2.6 oranında oy aldılar. dan dolayı teşekkur ettiğini söyledi. Ağa Han, daha sonra da Devlet Bakanı Dinçerler'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Diyarbakır Büromuzun bildirdiğine göre Milli Savunma Bakanı Mehmet Yazar'ııı davetlisi olarak Türkiye'de bulunan tngiltere Savunma Bakanı Tom King de dun inceiemelerde bulunmak üzere gittiği Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, Türk yetkililerle NATO'nun ileriye dönük stratejisi hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi. Öte yandan AA'ya göre Irak, İngiltere Başbakanı John Ma• HAKKÂRİ Özal soğukkanlıhğuu kaybediyor Mitsotakis, daha sonra düzenlenen basın toplantısında bu konuya açıklık getirerek şunlan söyledi. "Türkiye Ue Yunanistan arasında iki ayrı egitim protokolü imzalanmıştır. (1954 ve 1968). Bu protokoUere göre Yunanistan, Türkiye'deki Rum okullanna; Türkiye ise B.Trakya'daki Türk okullarına ders kitapları gönderecekti. Bu kitaplardan ise ülkelerin birbiriui kuçuk düşürticü bölümleri çıkartılacakü. Yunanistan, bu şartlara uymuştur... Türkiye ise uymamıştır... Dolayısıyla büyük bir sorun haline gelen bu sıkıntının giderilmesi amacıyla, Türkiye1 nin çıkarmadığı bu bölümleri biz kendimiz çıkararak, kitaplan okullara dağıtacağız..." STELYO BERBERAKİS GÜMÜLCtNE Yunanistan Başbakanı Konstantin Mitsotakis Batı Trakya ziyaretinin ikinci gününde de Müslüman Türk azınlığının sorunlanru "En kısa zamanda çözecegiz" yolundaki vaadini yineledi. Azınhğın en yogun yerleşim merkezi Gümülcine'de azınlık ileri gelenleri ve yerel makamlarla görüşen Mitsotakis, ayrıca Cumhurbaşkanı Turgut özal'a da bir mesaj iletti. Mitsotakis, özal'ın Avusturalya'da yaptığı açıklamalarına karşılık olarak, "Sayın Özal anlaşılan bazen sogukkanlılıgını kaybediyor" şeklinde konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü: "...Bugünkü dünya konjonktüründe ve özel olarak degisen Avrupa'da tehditlere geçit yoktur. Kimse, artık kimseden korkmamakta ve tahrik gönnemektedir. Yunanistan, komşu Türkiye ile iyi Uişkiler ve içten bir dostluk istemektedir. lç sonınlann, dış politikaya alet edilmemesi gerekir." Arap Birliği toplanıyor • KAHİRE (AA) Arap Birliği örgütü'ne üye 21 ülkenin Dışişleri Bakanlan, Körfez krizinden sonra ilk kez tam katıhmla gerçekleşecek toplantıları için bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelecekler. Arap Birliği'ne yakın kaynaklar, büyük ölçüde bir formalite olarak görülen toplantı sırasında Mısır Dışişleri Bakanı tsmet Abdülmecit'in, boş bulunan genel sekreterlik görevine seçileceğini belirttiler. Türk Genelkurmay Başkanhğı'nın sınırdan geçişlerde "ön izin" koşulunu getirmesinin ardından, ABD'nin onardığı Kuzey irak'taki Sirsenk Havaalanı müttefik ülke uçaklarımn yardım ve mühimmat sevkıyatı için bugün devreye giriyor. teri Jstvier Perez de Cuellar'ın özel temsilcisi Prens Sadreddin Ağa Han'ı kabul etti. Milli Savunma Bakanı Mehmet Vazar'ın davetlisi olarak önceki gün Türkiye'ye gelen İngiltere Savunma Bakanı Tom King dün özel bir uçakla Diyarbakır'a giderek inceiemelerde bulundu. Öte yandan 36. paralelden Türkiye sınınna kadar olan bölgenin güvenlik bölgesi ilan edilmesinden sonra ülkesine dönen Kuzey Irakhların sayısının 220 bini aştığı büdirildi. Ankara Büromuzun haberine göre yaklaşık 10 gün kadar önce onarımına başlanan Sirsenk Havaalanı önceki gün müttefik TÜRKİYE ABD'nin onardığıf havaalanı | 0 Jr" Z*" IRAK • ELİMADİYE kasabası DUHOK jor'm Saddam Hüseyin iktidarda kaldığı sürece BM'nin Irak'a karşı uyguladığı yaptırımların sürmesi gerektiği şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak BM'ye şikâyette bulundu. Irak Dışişleri Bakanı Ahmet Hüseyin Hudayer, BM'ye bir mektup göndererek Major'ın sözlerini "fesat, kttstah ve gülünç" olarak niteledi. Bu arada çokuluslu güçterin Sirsenk'teki basm merkezi görevlüeri, Irak ile İngiliz askerleri arasında önceki gün meydana gelen çatışmada, iki Irak askerinin öldüğünün, üç Irak askerinin de yaralandığının sanıldığını belirttiler. mat aktarımı yapılacak. Ayrıca bugün tncirlik Üssü'nden Sirsenk Havaalanı'na bir basın gezisi düzenlenecek. AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dün Ankara'da, BM Genel Sekreteri De Cuellar'ın özel temsilcisi Prens Sadreddin Ağa Han'ı kabul ederek bir süre görüştü. Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler'in de hazır bulunduğu gorüşmeden sonra bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kaya Toperi, Ağa Han'ın, Özal'a Bağdat, Kuveyt ve sınır bölgelerinde yaptığı incelemelerle ilgili bilgi verdiğini, Türkiye'nin sığınmacılara yönelik yardımın Mitsotakis ayrıca, azınlık okullarındaki öğretmenlerin Selanik özel Pedagoji Akademisi'nde, gördükleri öğretimin 2 yıldan 4 yıla çıkartılacağım ve yüksek okul statüsüne geçirileceğini söyledi... Mitsotakis, bu yöntemle, işsiz kalan azınlık üyesi öğretmenlerin sıkıntüanrun giderileceğine inandığmı da özal, Avustralya'da yaptığı sözlerine ekledi. konuşmada, Yunanistan'a sesGümülcine'de dün Mitsotalenerek, "Biz 56 mllyonuz, on kis'in izlediği resmi geçit törenlar ise 10 milyon. Bizimle başe lerine davet edilen, Gümülcine demezsiniz" demişti. Bağımsız MiUetvekili Dr. Sadık Gümülcine'nin Yunanistan'a Ahmet, Mitsotakis'in bu açıkilhakmın 71. yıldönümü kutla lamalannı "ümit verici" olarak malanna katılan Mitsotakis, niteledi. vali konağında yaptığı konuşOysa, İskeçe Bağımsız Milmasında, azınlık sorunlarına letvekili AhmefFaikoglu, Mitgeniş yer verdi... sotakis'in aynı içerikli konuşBir gün önce tskeçe'de yap masını "şiddetle protesto" ettığı konuşmasına ek olarak, mişti. azınlık okullarının karşılaştığı Mitsotakis, Batı Trakya ziya"yasamsal" sorunlara değinen retinin son gününde, TürkMitsotakis, yıllardır ders kita Yunan ilişkilerinden de söz etbı sıkıntısı çeken azınlık okul mek fırsatını buldu... Trakyalarına 199192 öğretim yılı için daki azınhğın iki Ulke ilişilerinde Türkçe ders kitapları dağı de "dostluk köprttsü" oluşturtılacağını açıkladı. ması gerektiğini belirtti. BUGUN ANAYASA / orumu GİRİŞ S E H B E S T T İ R 10.001230 YARIN İngiltere Savunma Bakanı King, kamplan gezdi Sığmmacılar lıızla dönüyor Ferhat Ataman, Diyarbakır'da basın toplantısı düzenledi. Sözcü yardımcısı Ataman, 14 Nisan 1991 tarihinde sırurlarımızdaki Iraklı sayısının en yüksek düzeye ulaşırken 466 bin kişiyi bulduğunu hatırlatarak söz konusu rakanun bugün itibanyla 235 bin azalıp 231 bin kişiye düştüğünü belirtti. Türkiye sınırları içinde halen 85 bin, Irak topraklarında da 145 bin sığınmacı Iraklı bulunduğunu bildiren sözcü yardımcısı Ataman, Türk topraklan içindeki en yoğun bölgelerin Üzümlü ve Silopi Hacılar kampı, Irak topraklanndakinin ise Yekmal ve Çukurca bölgeleri olduğunu söyledi. baren ülkelerine gitmeye başladıklarını vurgulayan Ataman, bu kamptan dün 410, bugün de 500 kişilik. grubun Irak'a gittiğini kaydetti. tngiltere Savunma Bakanı Tom King, Türkiye'nin Kuzey Irakhlar için yaptığı yardımların kendilerini çok memnun ettiğini söyledi. Bölgeye gelerek Türkiye ve Kuzey irak'taki kampları gezen ve yardım çalışmalan konusunda bilgi alan Tom King, Ankara'ya hareket etmeden önce Silopi'de gazetecilerle görüştü. 15 MAYIS 1991 ÇARŞAMBA 10.00 1230 ANAYASA VE EKONOMtK DIIZEN Açif İBRAHİM ÖZDEVÖR, Devltt Bakam Yönetlm GÜNGÖR URAS, Yazar • Ekonomut 1. BiUirt Prof Dr. TURGUT TAN 2. BiUiri Prof. Dr. VURAL SAVAŞ, Anayasa Malıkemesı Eski Üyesı Yorumlar Prof. Dr. EMRE GÖNENSAY, (B U) Doç Dr TÜLAYARIN,(/t;) MEHMET ALTAN, GazeteaYaıar MÜNtR CEYLAN, PeırotİS Send Gn B§k OSMAN KAVALA. /{ Adamı 16 MAYIS 1991 PERŞEMBE ANAYASAL SİSTEMLER Aft} OLTAN SUNGURLU, Adakt Bakanı Yoıutim GÜNERt CtVAOĞLU .Gazetea Yazar BiUiri Doç. Dt. SÜHEYL BATUM, Yorumlar Prof. Dr. OYA ARASU, (A U) Prof Dr ERGUN ÖZBUDUN, (A U J COŞKUN KIRCA, £m. Buyükelçı, Yazar TAHA AKYOL, Gaıelecı Yazar (tÜ) Prof Dt ORHAN ALDIKAÇTI, (1U) MÜLKİYELİLER BİRLİGİ W ISTANBULŞUBESl W }§MJ İSTANBUL 1 İ W MÜLKİYELİLER VAKFI : • İTÜ MAÇKA KAMPÜSÜ, (ESKİ MADEN FAKÜLTESİ), MAÇKAİSTANBUL Haber Merkezi Iraklı sığınmacıların, Ülkelerinde oluşturulan güvenli bölgelere dönüşlerinin hızlanması^la birlikte, Türk sınırında kalaîı sığınmacı sayısının 231 bine düştüğü bildirildi. Bu arada bölgeye giderek Türkiye ve Kuzey irak'taki kamplarda inceiemelerde bulunan ingiltere Savunma Bakanı King, "Buraya gelip güvenlik bölgeleri oluşturmasaydık, yüz binlerce kişi ölmüş olaeakü" dedi. King, NATO'nun koruyucu şemsiyesinin genişleyebileceğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ferhat Ataman, 14 nisanda 466 bîn olan sığınmacı Iraklı sayısında 235 bin kişilik azalma görüldüğünü bildirdi. King, bölgedekilerin gelecekte de tehlikelerden korunması Silopi kampında barındınlan için ne gerekirse yapılması geIraklıların da önceki günden iti rektiğini belirtti. Giresun Trabzon Artvin Amasya ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüklerine bağh işletme depolanndan 1991 yılı tahsisi olarak alınacak kâğıtlık odunların müessesemize naklini teminen 28 Mayıs 1991 salı günü saat 12.00'ye kadar kapalı zarf ile teklif alınıp ihale kapalı zarf eksiltme usulü ile yapılacaktır. Verilen tekliflet aynı gün saat 14.00'te müessesemiz salonlannda açılacaktır. Bu işe ait şartname müessesemizden bedelsiz olarak alınabilir. tsteklilerin, yüzde 3 muvakkat teminat (banka mektubu ise limit dahili olması gerekmektedir.) Ticaret odası veya meslek demeklerinden âlacakları nakliyeci belgesi, kooperatif adına girilecekse kooperatif tüzüğü ve nakil vasıtalarının listeleri ekli teklif mektuplanru söz konusu şartnamemiz dahilinde 28 Mayıs 1991 salı günü saat 12.00'ye kadar müessesemiz haberleşme şefliğine vermelen gerekmekte olat^ müessesemiz 2886 sayılı kanuna tabi olmadtğından ihaJeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Postada vaki olacak gecikmelerden dolayı belirtilen süreden sonra gelecek teklifler dikkate alınmayacaktır. Telefon: 9 051 11540 Telef: 051 17978 SEKA AKSU MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEKA AKSU MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GİRESUN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog