Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

PAMUKBANK ALO24 I Ş L E M :T AM AM< 188 24 24 68. Yıl; Sayı: 23969 Cumhuriyet * Borsa, faiz, döviz, bireysel kredi ve kredi kartları konusunda istediğiniz işlem tamam: 188 24 24 İstanbul Kurucusu: Yunus Nadi 1500 Mayıs 1991 Çarşamba Erdemir huzıırsuz İŞÇİ KUTLAMAYA KATILMAVACAK EreğliDemir Çelik Fabrikaları'ndaki işten çıkarmalara karşı tepkileryayılıyor KUKTLER Elde kalan çikolata SÜLEYMAN SARILAR KARADENİZ EREĞLİ Kara çarşaflannın sarmaladığı vucutlarından yalnızca gözleri ışıldıyor. Gozlerinden öfke okunuyor. Öfkelerini "işçi kıyımına son" ve benzeri sloganlarla dile getiriyorlar. önlerinde iki kız çocuğu. Onlar da sloganlara katıhyorlar çocuk sesleriyle. Yaşlıca olanı, genç çarşaflının koluna giriyor. Önde erkekler yürürken, arkada kadınlann en önunde yürüyorlar kara çarşaflanyla. Fotoğraflan çekilirken utanı yorlar Conılclar annelerinin ellerinden tutmuşlar soruyorlar "Babamı niye attılar" diye. Yaşlı Behiye Seviç "kuması" Havva Seviç'e çıkışıyor: "Sırayı bozraa. Bizim adantı işe koyuncaya kadar yüriiyeceğiz. Gel şöyle yanıma". Erdemir işçilerinden Abdullah Seviç önde erkeklerin arasında, iki karısı Behiye ve Havva ile çocukları Mafi/er ve Sultan arkada, fabrikadan çıkartılan işçilerin alkışlı protesto yürüyüşünde el ele değilse bile gönül gönüle yürüyorlar. (Arkası Sa. 16, Su. 6'da) Protesto yürüyüşüne destek Fabrikada çalışan beş bine yakın işçinin aileleriyle birlikte düzenlediği dünkü yürüyüşe ilçe halkından'da katılmalar oldu. Esnaf ilçede nüfusun yarısının doğrudan geçim kaynağını oluşturan Erdemir'deki uygulamadan rahatsız. îlçe belediye meclisinde siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan komite, işçilerle dayamşma içinde hareket ediyor. MESS: Köklü tedbir şart Erdemir'in bağlı bulunduğu MESS'ten yapılan açıklamada ' Trilyonlar mertebesinde büyük yatırımlara başlanmıştır. Bugün bazı sosyal sebeplerden doîayı köklü bir tedbir almaktan kaçınılırsa ileride çok daha fazla insanımızın işsiz kalması kaçımlmaz olacaktır" dendi. Erdemir'de 249'u sendikalı olmak üzere 350'ye yakın işçinin çıkarıldığı bildiriliyor. NtHAT CAN KARADENİZ EREGLİ Karadeniz Ereğli'de ekonomik yaşama damgasını vuran Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir) toplu işten çıkarmalara karşı tepkiler giderek yayılıyor. Fabrikada çalışan beş bine yakın işçinin aileleriyle birlikte düzenlediği protesto yuruyüşune yer yer ilçe halkından da katılmalar olduğu gozleniyor. İlçe Belediye Meclisi'nde siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan bir komite işçilerle dayanışma içinde hareket ediyor. Esnaf, 8 bin 513 kişinin çalıştığı ve 70 bin kişilik ilçede nufusun yarısının doğrudan geçim kaynağmı oluşturan Erdemir'deki uygulamadan rahatsız. Turk Metal Sendikası Ereğli Şubesi ya yımladığı bildiriyle ilçe halkından destek istedi. Erdemir'in bağh bulunduğu MESS'ten yapılan açıklamada "trilyonlar mertebesinde büyük yatırımlara başlanmıştır. Bugün bazı sosyal sebeplerden dolayı köklü tedbir almaktan kaçınılırsa ileride çok daha fazla insanımızın işsiz kalması kaçımlmaz olacaktır" dendi. Bu arada Erdemir'de Fabri(ArkasıSa. 16, Sü. l'de) ERDEMİR'DE TOPLUSÖZLEŞME SÜRECÎ16. Sayiada 13 BİN CAM İŞÇÎSİ GREVDE EKonomlde BORSA YAKIN TAKİPTE16. Sayfada Ozal ANAFı 'kffidedi' ANAP'ı ANAP'ı 5EN 'ÖZAL DÖNERSE tYİ OLUR' Başbakan Akbulut, Cumhurbaşkanı Özal'ın ANAP Genel Başkanlığı'na geri dönme olasılığını soran bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken "Zannedersern iyi olur. Eğer dönerse bizim yerimiz onundur. Ama dönerse ne olur kendi tercihidir. Muhakkak ki iyi olur. Ben hiç hesapları bilemem, yapmadım da. Ama mutlaka etkin bir nispet olur" dedi. 4 Sayfada DELEGELERLE GÖRÜŞÜYOR Cumhurbaşkanı Özal, ANAP'ın İstanbul, Ankara, tzmir ve Adana delegeleri ile Çankaya'da görüşüyor. Genel başkan adaylarından Yılmaz, kongre öncesi Özal ile görüşerek adaylık gerekçelerini anlatacağını söyledi. Güzel, Özal'ın ANAP kongresine gölge düşürdüğünü öne sürdü. Milliyetçi eğilimdeki ANAP'hlar dün TBMM'deki Sağhk İşleri Komisyonu'nda bir araya gelerek durum değerlendirdüer.4. Sayfada i P^TÎLERİN SÖZCÜLERİ NEDİYOR? Abdülkadir Ateş (SHP) Köksal Toptan (DYP) Gökhan Maraş (ANAP) İbrahim Aksoy (HEP) Kürtlerin tarihi ve Osmanlı'dan günümüze isyanlar A P Y KABACAU araştırdı, yazdı LA Urfa sokaklarında ArapçaKürtçe kaset ve şarkılar ŞENAY KALKAN'ın izlenimleri Bugün 14. Sayfada THYlden iç hatlara zam Haber Merked THY'de THY'de toplu iş sözleşmesinin imzalanan sözleşmenin ardınimzalanmasından sonra beklenen zam dün dan beklenen zam dun yapıldı. gerçekleşti. 1 hazirandan geçerli olmak üzere 1 hazirandan geçerli olmak uzeiç hatlardaki yolcu taşıma ücretleri yüzde re bilet ücretleri iç hatlarda yüzde 29.3 72.3 oranında arttırıl29.3 72.3 oranları arasında arttırüdı. Yeni tarifeye göre Ankara Istanbul ve İstanbulİzmir dı. Yeni tarife ile Ankara İstanbul hattında uçak bileti 300 bin hattında uçak biletleri 300 bin liradan 475 bin liradan 475 bin liraya çıkanldı. liraya çıkanldı. İstanbul'dan Dalaman 500 bin, THY'den yapılan açıklamaTrabzon ise 550 bin liraya yükseltildi. da, fiyat artışlarının yürurluğe gıriş tarihinden önce alınan biletlerden, 1 hazirandan sonra yapılacak seyahatler için fark alınmayacağı bildirildi. Açıklamada, basın ve sporcu gruplarına uygulanan tenzilat ile yuzde 10 olan aile tenzilatı ve 00.00 06.00 saatleri arasmdaki uçuşlardaki yüzde 50 tenzilat uygulamasının devam ettiği belirtildi. Öğrenci, balayı, evlilik yıldönümu ve 60 yaş ve uzeri yolcular için uygulanan özel ücretlerin de geçerli olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca iç hat seyahatlerinde belirli bir indirimi içeren "abonman bileti" programının kamuoyuna daha sonra duyurulacağı belirtildi. YENİ TARÎFE 16. Sayfada IMF heyeti kurmayları terletti Cumhurbaşkanı Özal'a önceki gün Köşk'te brifing veren ekonomi kurmayları dün de IMF (Uluslararası Para Fonu) heyeti ile görüşmelere başladı. Görüşmelerin para politikasındaki açmazlar ve ödemeler dengesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Merkez Bankası Özal'ın talimatı üzerine yılın ikinci yarısma yönelik para programını hazırlamaya başladı. 19. Sayfada İŞADAMLARI EKONOMİK ÖNLEMLERE NE DÎYOR? 19. Sayfada Ekonomi ŞEYHSAİTİSYANI Uğur Mumcu araştırdı, yazdı Askeri araca saldırı Şemdinlfde pıısu: 3 şehit Hakkâri'nin Kayacık köyü yakınlarındaki silahlı saldırıda bir asteğmen, bir onbaşı ile bir eryaşamımyitirdi. Elbistan ilçesi yakınlarında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 7 terörist ölü ele geçirildi. PERŞEMBE ADANA (Cumhuriyet Güney tlleri Bürosu) Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Kayacık köyu yakınlarında askeri aracı pusuya duşüren teröristler bir asteğmen, bir onbaşı ve bir eri şehit etti. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi dağlık kesimde guvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2'si kadın toplam 7 terörist ise ölu olarak ele geçirildi. Şemdinli'nin Kayacık köyü yakınlarında devriye görevi yapan bir askeri araç pusuya duşürüldu. Olayda bir asteğmen, bir onbaşı ve bir erin şehit oldukları öğrenildi. önceki gece 21.00 sıralarında meydana gelen olaydan sonra bölgede geniş çaplı operasyonlara girişildiği bildirilirken şehit olan askerlerin adları açıklanmadı. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği yetkilileri Şemdinli'deki olay konusunda kendilerine bilgi gelmediğini söylediler. Kahramanmaraş'ın Elbistan (Arkası Sa. 19, Sü, 4'de) KÜKTSORUNUNUN GELECEĞL Coşkun Kırca, Taha Akyol, Tarık Ziya Ekînci, Ali Sirmen, Burhan Oğuz tartıştılar Yakında Cumhuriyet'te BRÜKSEEDEN AHMET1AN Türkiye'ye Bakış (2) BRÜKSEL Avrupa Toplulugu'nun beyni, Briiksel'deki AT Komisyonu. Topluluğun politikasını yönlendiren, çıkarlannı temsil eden, üyelerin anlaşmalara uyup uymadığım izleyen bu komisyon. Komisyonda 17 bağımsız üye var. Komisyonda üye ülkelerden toplam 4 bin dolayında burokrat görev yapıyor. Bunlara Avrupalı burokrat anlamına, "Avrokrat" da deniyor. Ulusal bürokratlar gibi Avrokratlar da demeç vermekten kaçuuyorlar. Zaten bu konuda (Arkası Sa. 19, Sü. 2'de) AT: ATİNA'YA VETOYU KALDIR BASKISI 3. Sayfada ORTADOĞU BARIŞI İÇİN YOĞUN TRAFİK 10. Sayfada BEŞİKTftŞ BEŞİKTAŞ TARAFTARI NE DİYOR? Tribünlerdeki anketin sonuçlannı Şahin Alpay yorumladı. Beşiktaş taraftarı, hem yönetimi hem takımı yüzde yüze yaklaşan bir oranla destekliyor. Galatasaray'ı yenmek en keyiflisi. 15. Sayfada CUMA Madonna'nın, filminin tek özel galası için Cannes'a gtXi^ ş i m diye dek benzeri gonılmedik toplumsal bir histeriye ve görkemli bir medya olayına dönüştu. Her türlu çılgınlığı ve cinsel devrimi yaşamış, çeşitli tabulann yıkıldığına tanık olmuş yaşlı dünyamız, Madonna'nın kendine özgü "cinsel kışkırtma" yöntemi ile bir kez daha sarsddı. ATİLLÂ DORSAY'ın haberl Arka Sayfada • Kırık Bir Aşk Hikayesi' Bir Film Bir Yönetmen kuşağında, Omer Kavur'un 81 yıhnda çektiği filfni izleyeceğiz. Humeyra ve Kadir tnanır ftlmin başrolünde. 6. Sayfada • Gencer, Mozart söylüyor Yurtdışına her çıktşmda yeni Leyla Gencer plaklan buluyorum. New ^ York'ta bu seferki surpriz, j* Leyla Gencer CD'si "Leyla ^ Gencer Mozart Söylüyor" adını taşıyordu. 7. Sayfada • Sahne gençlerin Mimar Sinan Üniversıtesı Devlet Konservatuvarı bale bölümü öğrencileri bugün Atatürk Kültur Merkezi'nde yapacakları gösterinin heyecanı içindeler. 7. Sayfada liyoruz. butun bo mak gerekir. OLAYLARIN yutlarını Bilıyoruz kibir sorunu yeniden çızmek gibi birharitasım onyargısız bir yaklaDunyamn siyasal şımla kavramadan duşlemARDINDAKI çozumlemek Kürt sorununa ön den yola çıkmak, kuşkusuz başolanağı yoktur. langıçta bir yamlgıya dtişmekNe var kı GERÇEK Duyarlı Bir Konu... Cumhuriyet bugun yeni bir yazı dizisine başlıyor. Son yılların en tartışmalı konularından birine, belki de birincisıne eği yargısız yaklaşmanın guçluğu de ortadadır. Bu konuda şu veya bu yönden şartlanmış olanların gosterdikleri serl tepkileri de anlayışla karşılıyoruz. Her turlü şoven eğilimin ve bağnaz yaklaşımın ancak sağduyu ve aklın potasında eriyebileceğine inanıyoruz. Kürt sorununa bir çözum bulabilmek için önce hareket noktasını gerçekçi biçımde sapta le eşanlamlıdır. Bugün yeryüzüne serpilmiş Türk topluluklarına göre yeni bir harita çizmek "pantürkizm" ya da "Turancılık" diye anılmış, cumhuriyetten bu yana Turkiye'nin gundemınden çıkarılmıştır. Ortadoğu'da siyasal coğrafyayı yeniden çizmek isteyen Kürtçü • •• (Arkası Sa. 19, Su. l'de) • Sait Faik ödülü Darüşşafaka Cemiyeti'nin düzenlediği öykü yarışmasını kazanan Ayla Kutlu ödülünü aldı. 7. Sayfada • DİSK'e beraat talebi DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, Askeri Yargıtay'a başvurarak, DtSK'in beraat ettirilmesini istedi. Ekonomide • İstifa yok, kongre de yok Fenerbahçe Yönetim Kurulu 1992 mart ayına kadar 'göreve devam' dedi. Sporda • TV'de kupa maçı Barcelona ile M.United Avrupa Kupa Galipleri için karşı karşıya geliyor. Maç TVl'de. Sporda • Japonya'da kaza. 38 ölü Şigaraka kentinde dun meydana gelen tren kazasmda ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, 400'den fazla kişi de yaralandı. 19. Sayfada UGUR MUMCU GOZUM Erdemir... Erdemir kaynıyor! Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nda toplu işten çıkarma uygulamalannabaşlanınca işçiler tepki gösterdiler. Bu tepkiye yer yer Karadeniz Ereğlısı halkı da katılıyor. Karadeniz Ereğlisi ve Erdemir bu nedenle kaynıyor. İşçiler iş güvencesi istiyorlar. Bu yüzden işten çıkarılan (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog