Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makale



Katalog


«
»

CUMHURİYET/4 Karayalçın'ın çagrısı • ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın hızla kentleşen Türkiye'de yerel yönetimlerin Türkiye ekonomisinin önemli bir sektörü haline geldiğini belirterek 'Bu sektör için artık dışa açılmanın zamanı gelmiştir' dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Karayalçın Tİlrkiyeîsviçre Ticaret ve Sanayi Odası tarafından lsviçre"nin Cenevre kentinde düzenlenen yemekli toplantıda yaptığı konuşmada, sosyal demokrat belediyelerin Türkiye ekonomisinde büyüyen rolleri konusundaki yaklaşımı ve Ankara deneyimini anlattı. Murat Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu projelerin finansmanı için uluslararası para piyasalarındaki girişimlerinin olumlu sonuçlar verdiğine de değindi ve toplantıya katılan yabancı bankacılar ile işadamlarını Ankara'da yatırıma çağırdı. HABERLER 14 MAYIS 1991 Esenboğada el öpme yarışı Uçak merdiveninden şeref salonuna dek uzanan kuyruktakiler uzun süre özal'ı beklediler. Akbulut, Kore gezisine özal'ı görmeden çıkmadı. Başbakan'ı fark etmeyen yeni bakan Gemalmaz'ı eşi uyardı. FARUK BİLDİKİCİ ANKARA Bakanlar, ANAP'lı milletvekilleri, partililer ve işadamları önceki akşam Esenboğa Havaalanı'nda Cumhurbaşkanı lurgut Özal'ı karşılama, Başbakan Yıldınm Akbulut'u uğurlama yarışına girdiler. Özal'm elini öpmek için kuyruğa girenler, uçağın merdivenlerinden itibaren sıralandılar. Ama el öpme kuyruğu piste sığmadı ve şeref salonunun içlerine değin uzandı. Cumhurbaşkanı'nı korumak için pistin etrafına, uzun namlulu tüfeklerini havaya kaldırarak yerleşen "özel hareket timi", Başbakan'ın uçağı için aynı önlemi almadı. Akbulut, Cumhurbaşkanı'nı karşılamadan Kore gezisine çıkmamaya özen gösterdi. Akbulut'un bu özeni partilileri havaalanına iki kez gelip gitmekten kurtanrken, özal'ın Uzakdoğu gezisinden dönüş saatinin sürekli ertelenmesi, şeref salonunda bekleme süresini uzattı. özal'ın dönüş saatinin önce 22.00 olarak açıklanması nedeniyle, partililer saat 21.30'dan itibaren Esenboğa'ya gelmeye başladılar. TBMM Başkanı Kaya Erdem ile Bakanlar Mehmet Kebaşanlı" ve "çok iyi" değerlendirmesini yaptı. Özal, gezinin önemini sık sık vurguladığı toplantıda, geziye çok sayıda gazeteci ve işadamının kaolmasının da bu önemi gösterdiğini anlattı. Özal, Singapur'a uğradıklarım anlatırken de mimarların yüksek binalara karşı tavrını eleştirdi ve "Yiiksek binalann yapılmasına izin vermek lazım" dedi. Akbulut, Özal'ı kapıya kadar giderek uğurladı. Özal'ın ayrılmasıyla birlikte özel hareket timi görevlileri de pistin etrafındaki yerlerini bıraktılar. Akbulut'u Başbakanlık koruma polisleri ile havaalanı güvenlik görevlileri korudular. Cumhurbaşkanı'nı karşılayanlar arasında yer alanlardan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Giireş ile bazı işadamları da Akbulut'u Kore'ye yolcu etmeden kente döndüler. Akbulut'u uğudama kuyruğu, özal'ı karşılama kuyruğuna göre oldukça kısa kaldı. Akbulut'u Kore'ye götüren BİRİ GELDİ, DİĞERt GİTTİ Cumhurbaşkanı Özal'ı yurtdışından dönüşünde Başbakan kar THY'nin "Aksu" adlı 300 kişilik Airbus uçağına 10'u ANAP şıladı. Akbulut, karşılaraa sonrası Kore'ye gitti. (Fotoğraf: AA) il başkanı, 9'u koruma görevliçeciler, Namık Kemal Zeybek, malmaz, Başbakan'ın geldiğini me yarışına girdi. Bu sırada si, 8'i milletvekili olmak üzere Imren Aykut, Şükrü Yüriir, fark edemeyince, eşi elinden çe HEP'li Salih Sümer elinde ağzı toplam 92 kişi bindi. Geziye kaMustafa Taşar, Cemij Çiçek, kerek, hızla Başbakan'ın yanına na kadar dolu poşetler ve kol tılacağı açıklanan Devlet BakaKemal Akkaya, tsmet Özarslan, götürdü. Akbulut, sargılan ye tuğunun altında çocuğuna alığı nı Giineş Taner de CumhurbaşCengiz Altınkaya, Mehmet Ya ni açılan sağ eliyle tokataşırken org ile ağır ağır merdivenden in kanı'nın ekonomi brifingi nedezar, Togay Gemalmaz ve Giineş sürekli "Aman yumuşak sıkın" di. Uçaktan inen yolcuların için niyle yolculuğa bir gün sonra Taner eşleriyle birlikte şeref sa uyarısında bulundu. de en neşelisi herkesin tersine başlayacağını söyledi. Böylece lonunda bekleyenler arasında özal ve beraberindekileri ta kot pantolon ve tişört giyen Ba özal, Uzakdoğu gezisinden Bayer aldılar. 22.30 sıralarında şıyan "Meriç" adlı THY uçağı ğımsız Milletvekili Cüneyt Can kanlar Lütfullah Kayalar, Cengiz Tuncer ve Kurtcebe AlpteBaşbakan Akbulut'un geldiği saat 23.35'te piste indi. Akbulut ver'di. belirtilince, bakanlar kapıda sı ve eşinin yer aldığı protokol Özal, Akbulut ile kısa bir sü moçin ile dönerken Akbulut, saralanarak, "Hoşgeldin" dediler. kuyruğu Özal ve eşinin uçağın re görüştükten sonra düzenledi dece Adalet Bakanı Oltan SunBu sırada bir mületvekiliyle soh merdivenlerinde görünmesiyle ği basın toplantısında, Avustral gurlu ile geziye çıktı. Uçak, gebet eden yeni Enerji Bakanı Ge birlikte karıştı ve herkes el öp ya gezisi için "fevkalade ce 00.40'da havalanabildi. Cumhurbaşkanı Özal geldi, Başbakan Akbulut gitti POLITIKA GUNLUGU HİKMETÇETİNKAYA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut, temmuz ayında işçi emeklilerine zam yapılacağını açıkladı... Bir işçi emeklisi ayda kaç bin lira alıyor? Taban 400 bin liradan başlıyor ve 900 bine dek çıkıyor. Memuriann durumu biraz daha farklı. Onlar derecelerine ve daha önceki konumlarına göre emekli ücreti alıyorlar. Enflasyonun yüzde 60'ları aştığı Türkiye'de devlete vergi ödeyen kesim işçiler ve memurlar. Ama en az ücreti alanlar da onlar. Bu adaletsizlik niye? Emekli işçiler ve memurlar bir kenara, KİT'lerde çalışanlar işten atılma korkusuyla karşı karşıya bugün. KİT'lerin zarar etmesi gerekçe olarak gösterilip Ereğli Demir Çelik Fabrikalan'nda bir çırpıda 674 işçinin işine son veriliyor. Oysa Erdemir kâr eden bir kuruluş. Zararda olmayan bir kuruluşta işçi kıyımı yapılması bugünkü hükümetin çalışan kesime olan yaklaşımını göşteriyor. Her grevden sonra gerek özel kesimde, gerekse KİT'lerde işçi kıyımı söz konusu. Erdemir'deki işçi kıyımına yetkililer bir kılıf bulmuşlar. O da şu: 600 işçi işten çıkarılmamış, emekli olmuşlardır. Küçük yaşta işe başlamış ve bugün 3540 yaşında olan işçiler zorla emekli ediliyor ya da kıdem tazminatı ödenip işten çıkarılıyor. Öğrendiğimiz kadarıyla bu sayı bu yıl sonunda 2 bine ulaşacak. Onların yerine yenileri alınacak. Ne zaman olacak bu işçi alımı? 1992 yılında. Yani genel seçimlerden önce. ANAP K.Ereğli örgütünün seçeceği işsizler doldurulacak Erdemir'e. Şimdiden köy muhtarlarına haber salınıyor... Bilindiği gibi bir ay ^ ^ ^ « ^ Erdemir'de Işçi Kıyımı... önce Erdemir'de top Emeklİ İŞÇİIer Ve lu ış sozleşmesı ımzaı .• Basın sandığı • ANKARA (AA) ANAP Grup Yönetim Kurulu, Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın ekonomik bakımdan zor durunjda bulunan gazetecilere yardımda bulunması için basın sandığı kurulmasına ilişkin yasa önerisini benimsedi. TBMM Başkanlığı'na sunulacak öneri, çalıştığı kurumun krize girmesinden dolayı ürettiklerini alamayan, işten çıkarılıp iş bulamayan ve çalışamaz durumda olan gazetecilere borç para vermeyi ve karşılıksız yardımda bulunmayı öngörüyor. Öneriye göre basın sandığımn yönetim kurulu TGS'den bir, merkezi Ankara'da bulunan en fazla basın kartlı üyeye sahip dernek ve cemiyetten birer, merkezi Istanbul'da bulunan en fazla sarı basın kartlı üyeye sahip dernek ya da cemiyetten bir ve Anadolu Basın Birliği'nden görevlendirilecek bir üyeden oluşacak. ŞSSSSSSSSİ Klrlerde ŞSSSSSSSSİ IŞten atllmal ği gelenlerin listesi hazırlandı. Parti parti çıkarmalar başladı. Zonguldak yöresi sol lanmıştı. Beş gün ön memurlar bir kenara, l ğy 'Sosyal demokratlann iktidara geleceğini kendisi de biliyof diyen lnönü: oyian yüzde 43.4, gostenlıp Ereğli Demır • ; 1989 yerei seçimierin Celik Fabrikaları'nda de ıse yıne aynı du ' . . .M . . , rinde SHP artı DSP 1987 genei seçimie gerekce KİT'lerin zarar etmesi . . . ' . . . olarak , j L l . . 'Ozal, her gün yanlış yapıyor' ANKARA (Cumhuri sorusu uzerine, Özal'ın "Ben Cumhuryet Bürosu) SHP Ge başkanı iken sol iktidar uzak ihtimal" nel Başkanı Erdal lnönü, yolundaki sözlerini değerlendirdi. özal'Cumhurbaşkanı Turgut ın tarafsızlık yeminini çiğnediğini, Özal'ı yanıtlayarak "Bili "Cumhurbaşkanı olarak mı Bay Ozal yorum ki Sayıın özal ba olarak mı konuştuğunun belli sına, kamuoyuna yansı olmadığım" vurgulayan lnönü, özetle mayan araştırmalar yaptınyor. Onların şunları söyledi: hepsinde sosyal demokratlann kazandığı "Cumhurbaşkanı yemininde tarafsız ortaya çıkıyor. Onun için öyle demeçler davranacağını, biitiin görevlerini tarafvermeye başlıyor" dedi. sızlıkla yerine getireceğini söylüyor. ŞimInönü, dün TBMM'de gazetecilerin di de kalkıyor, 'Anamuhalefet partisi seçimi kazanamaz' diyor. Bunun tarafsızlıkla hiçbir şekilde bağdaşacak tarafı yok. Gene yeminine aykırı davranmış oldu. Her gün bunu yapıyor. Her gün yanlış yapıyor. Ama her gün de yeminini çiğnemiş oluyor. Her gün yeminini çignemiş bir Cumhurbaşkanı halktan nasıl saygı bekler ve böyle bir devlet düzeni nasıl halkın yaranna çalışır? 'Sosyal demokratlar önümüzdeki seçimi kazanamazlar' diyor. Bunu niye söylüyor? Herhalde sosyal demokratlann önümüzdeki seçimi kazanacağını göriiyor. Kamuoyu yoklamalarına göre SHP birinci partidir. Biliyorum ki Sayın Özal basına, kamuoyuna yansımayan araştırmalar yaptınyor. Onların hepsinde de sosyal demokratlann kazanacağı, AN AP'.n üçüncü parti, dördüncü parti olarak goründüğii ortaya çıkıyor." Öte yandan SHP, iktidann "erken seçime gitme olasüığının azaldığından" hareketle, yaz ayıyla birlikte ara seçimi gerçekleştirmek için iktidarı zorlayacak. zeyde. ANAP bu yore bir çırpıda SESHAŞ SAKARYA EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ A N O N İ M ŞİRKETÎ 3 1 . ARALIK 1991 YILI BİLANÇOSU AKTİF I.DÖNENVARLIKLAR A Hazır Deg«rter B KısaVadellAlacaklar 1 MuşlerilefHs 2 OrtaklarHs 3. Emanetlsr Hs 4 ÛJroncıSon Hs. 5 OrtaklarCanHs C Stoklar 1 Gıyım Mağazası 2 Kıftasıye magzası D Psş'rıödsn Gıderler E Peşın öden Vergıler II. DURAN VAHLIKLAR A Uzun Vadelı Alacaklar 1 Oepozıl B Iştırakler (Nel) C Maddı Sabıt Kıym 1 8ına 2 Arsa 3 Demlrtaşlar 0 D^et Varlıklar Amortı Edılen KOV UI1989VIUKARZARAR 872.261.915.. 4 769.597.327 313.482.(4907B613) (26.370 000.) (51 145 8 9 8 ) (192622 9 0 0 ) (8 096 071 ) 201 432 634 (80 839200 | (150 593 434) 307 68900031057 2021.494.502.518.750 700(750 700 •) 50000001 427 954 748 (177 383 285) (1016 520.202) (234 051 261 ) 60797 070(60 797 070) 192.714.45S2JJ9.478.888.2559.47838».1. KISA VADELİ YAB. KAYNAKUR A.KısaVadeliBwÇl» 1 Peşin uflr Hasılat 2 Bantalar 3 ÖdenecekMaaşua 4 SSKKonulFonu 5 Tasarrul Fon Kes B ÛdOMcekVerglPrım 1 ÖdenecekVergl 2 OdenecekSıg Prlm C Bırikmış Amortısman H. ORTA VE UZUN VD. KAYNAKLAR A Velıler Hesabı III. ÖZ KAYNAKLAR A Sermaye B Ödenecek Kâr Payı C. Yedok Akçeler D 1990 yıh Kâf BİLKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÛ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 19911992 ders yılında, aşağıda belirtilen öğretim programlarına, sınavla yüksek lisans öğrencilerı alınacaktır. Sınavlar Ingilizce yapılacaktır. Isteklilerin Güzel Sanatlar Enstitüsünden alacakları başvuru formlarını ve istenen belgeleri en geç 29 Mayıs 1991 Çarşamba günü, saat 17.00'ye kadar Enstitüye iletmiş olmaları gerekmektedir. Öğretim Programı Bütün programlar için PASİF 1386232.027847449 824.(698.190353.) (15J26849.) (43268836.) (25 413.850) (64 749.736.) 447350151(368285 2 2 1 ) (79 064 93a) (91 432.252.2O9M5.740.(209 035.740 •) 964^11.121.(600000000.) (25 793 308 •) (30 677 744) (307 740 069) > önlemler alıyor... İşten atılan işçilerle telefonla görüştük. Atılmaların politik olduğunu, ama buna kılıf bulunduğunu söylediler. Şöyle diyorlardı: v Ekonomik durumun kötü olduğu söyleniyor. Erdemiri in yıllık kârı 1 trilyonu aşıyor. Bize kalırsa işten çıkarmalar politik. Erdemir işçileri yıllarını vermişlerdi. Emekleri vardı Erdemir'in her parçasında. Yirmi yıl, yirmi beş yıl çalışan işçilerdi bunlar. Devlet Bakanı Hüsamettin Örüç, "işçi kıyımı yok" diyordu. Bakan Örüç'e göre 600 işçi kendi isteğiyle emekli olmuştu. Şöyle sürdürüyordu bakan konuşmasını: Şu aşamada 2025 yılını dolduran işçileri emekli ede<ceğiz. Onların yerine yenilerini alacağız... Evet oyunun kuralı belli oimuştu... SBP Genel Başkanı Sadun Aren, iki dönem Zonguldak milletvekili çıkan SBP Genel Başkanı Yardımcısı Kemal Anadol ile birlikte K.Ereğli'ye gitmişlerdı. Anadol, Erdemir Mudürü Turan Onur'u yakından tanıyops du. 1965 ve 1971 yıllarında Onur'un yüzlerce işçiyi kapı önüne bıraktığını açıklıyordu. ANAP iktidarı işçi düşmanı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aykut ise işçi emeklilerine müjde veriyor: Temmuzda zam var, haberiniz olsun... PETKİM'de 55 gündür eylem sürüyor. THY ve HAVAŞ'ta grev bitti. Ardından "işçi kıyımı" gündeme geliyor. Halk desteğini yitiren ANAP hıncını emekçiden alıyor... fuS!îg!îff*!SS /ş/ne son veriliyor. 674 ışçının , Sınav Şekli Ingilizce yeterlık (Çevıri yazılısı) Mülakat Tarih ve saat 31 Mayıs, 10,00 CUIVfHURİYET ; KİTAP KULJÜBÜ BEYOĞLUBELEDtYESİ ışbırlıgı Resim va Grafik Tasarım Desen ve Mülakat 1 Haziran, 10;00 iç Mimari ve Çevre Tasarımı 1 Haziran, 10;00 Değerlendirme sonucu başanlı olan adaylar arasından Araştırma Görevlileri de atanabilecektır. B E Y O Ğ L U 1531 MA YIS y BİLANCO DİP NOTLARI ; 1 2 3 4 5 6 KAYITU SERMAYEMİZ YOKTUR NORMAL AMORTISMAN USULÜ UYGUUNMAKTADIR AKTİF DEĞERLER ÜZERİNDE MEVCUTİPOTEK YOKTUR. ALACAKLAR İÇİN İPOTEK VEYA TEMINAT YOKTUR PASIFTE YER ALMAYAN TAAHHÛTLERİMIZ YOKTUR AKTİFTE YER ALAN işfİRAKLER 5 000 000 TL BAŞVURU ADRESİ Bılkent Unıversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 06533 Bılkent ANKARA Tel : 266 44 71 KİTAP GÜNLERİ Mis Sokak ta SAKARYA EĞİTİM VE SAĞUK HİZMETLERİ A N O N İ M ŞİRKETİ 1 OCAK 1990 31 ARALIK 1990 DÖNEMİ GEÜR TABLOSU BRUT SATIŞ HASILATI 1 HASILATTAN INDIRIMLER II NET SATIŞ HASILATI V BRÜT SATIŞ KARI V GENELGİDERLER VI DÖNEMKAR VII IŞLETME DIŞI GIÖERLER VIII 1989ZARARMAHSUBU X VERGİDEN ÖNCEKİ KÂR X ÖDENECEK VERGIVEYASAL YÜKÛML XI. DAĞITILACAK KAR 2 419293 672 SESHAŞ SAKARYA EĞİTİM VE SAGUK HİZMETLERİ A N O N İ M ŞİRKETİ 1 OCAK 1989 31 ARAUK 1989 DÖNEMİ GEÜR TABLOSU 1 BRÛT SATIŞ HASILATI II HASILATTAN İNDIRİMLER III NET SATIŞ HASILATI IV. BRÛT SATIŞ KARI V GENELGİDERLER VI DONEMZARAR! 9679038281.160 618.283 SESHAŞ İLAN ALİAĞA ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1989/181 Karar No: 1990/355 Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davahlar Çukurova A.Ş. Erdoğan Merter ve Mustafa Gönençer aleyhine açılan alacak davasının mahkemetnizde yapılan açık duruşmaları ve incelemeleri sonunda karara çıkmış olup davalılardan Erdoğan Merter ve Mustafa Gönençer'e tebliğ yapılamadığından kararın ilanen tebliğine karar verilmiştır. 8.683.278 TL'nin sarf ve onay tarihi olan 14.6.1988 tarihinden itibaren % 30 kanuni faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı kuruma verilmesine dair mahkememizden verilen 27.11.1990 tarihli karar aynı zamanda SSK vekili tarafından temyiz edildiği, Işbu hükum özetinin ve hükmun temyiz edildiğinin davalılar Erdoğan Merter ve Mustafa Gönencer'e karar tebliği ve temyiz dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 25760 • İmza günleri • Üyelere indirim • Her türden binlerce yapıt. 2 419293 6722 419 293672 2070 3B0 044 348.913 62841173559307 740069.192 714 455 11502561449402 89465 622 720 SESHAŞ SAKARYA EĞİTİM VE SAĞUK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 1.1.1990 31.12.1990 DÖNEMİ DENETİM RAPORU SESHAŞ SAKARYA EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ A Ş. GENEL KURULUNA, Ortaklcğın Unvanı SESHAŞ SAKARYA EĞİTİM VE SAĞUK HİZMETLERİ A Ş. Merkezi ADAPAZARI Sermayes 600 000 000TL (ALTIYÜZMİLYONÜRA) Faalıyel Konusu özel 6ğrebm Kurumları açmak. ışlemek. AOISOYADI ORTAKUGI GÖREVSÛRESİ 1 AlıBekırÂkbaş ŞırketOttaJı 2Yıl 2 Nurcıhan Canbaz ŞııketOnağı 2Yıl 3 FıkretŞen Şırkel Onajı 2Yıl Yapılan Denetleme Kurulu Toplanlısı Denelleme Kurulu kendı aralaında hef ay topiantı yapmışlanjır KARS KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya Esas No: 988/91 Dosya Karar No: 990/254 Davacı Hazine vekili tarafından davalılar Ramazan Cici ve müşterekleri aleyhine açmış olduğu tespitin iptali ve tescil davasının yapılan yargılama sonunda davacı Hazine'nin davasımn reddi ile dava konusu tstasyon mahallesi 574 ada, 97 nolu 53559 nolu parselin tespiti malikleri adına tesciline dair verilen 18.10.1990 tarihli kararı davacı Hazine vekili 28.11.1990 tarihli dilekçesi ile temyiz etmiş olup, karar ile temyiz dilekçesinin davalılardan Burhan Cici, Oktay Cici, Orhan Cici'ye tebligat yapılamadığından yukarıda özeti yazılı kararın ve temyiz dilekçesinin adı geçenlere ilanen tebliğine karar verildiğinden karar özetinin ilanen tebliğine ilan tarihinden itibaren 15 gun içerisinde karara ve temyiz dilekçesine karşı diyeceklerinizi mahkememize bildirmeniz ilanen tebliğ olunur. Basın: 47036 DENETÇİLERİN Orlaklık hesapiarı, deltat ve belgelerı üzerınde yapılan ıncelemenın kapsamı. hangı larıhlerde ınceleme yapıldığı ve varılan sonuç T T K nun353 Mad 1 F 3 B gereğınceortaklıkveznesındeyapılan sayımlann sayısı ve sonuçlan • T T K nun 353 Mad 1 F 4 B geıegınce yapılan ınceleme tanhler! ve sonuçlan Intikal eden şlkâyet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan ışlemler 23Nısan1990 23Temmuz 19901 Ekım 1990 2 Ocak 1991 tannlennde yapılan mcelemelerde defter ve kayıUacın zamanında doğru ve yasalara uygunluğu laratımızdan tesbıt edllmtştir Defter ve belgelenn incelenmesi esnasında 4 (dört) dela kasa sayımı yapılmış ve kasa dederlerl ile ıkfli mulabakat sa#anmı;tır Denelleme kunılunca 2 Ocak 1991 Caı?amba gunü ınceleme yapılmış ve Mançonun lanim ş«WI hakkında kuara vanbnıslır. Herhangi bir şikayet ve yolsuzlukla karştlaşılmamıştır SERHAŞSakaryaEğıbmveSağlıkHızmellerıAnanimŞırkelı'nlnOI 01 199031 121990donemıhe3apvelşlemlenniT.TK,ortaklı$nesass6zl«şmegvec«9Vm«vzuatıleg^ danlanna göre ınceiemış bulunmaklayız v Goruşumüzegöre ıçengınıb«nınised4ımızelılı31 12 1990tarıhı>lıbariytedaıenlenmışWaiYp,ortakhğıi)a™ian 1990d6n«mlneaıl KarZararTabtosıı.anılandöoeme aıl gerçek laalıyet sonuçiannı yansıtmakta yasalara ve onaklık esas sözleynesıne uygun bulunmakladır Bılanço ve KarZarar Hesaplarının onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun ıbra edtlmesıne oylarınıza arz ederlz. 31121990 DENFOEME KURULU AÜBEKIRAKBAŞ NURCİHAN CANBAZ FİKRETŞEN ADAPAZARI ÇARK CADDESİ'NDE 2 ADET SÜPER LÜX DUBLEX DAİRE Telf: Adapazarı: 12606 Istanbul: 1602954 HER GÜN 9.3021.30 İSTİKLAL CADDESİ MİS SOKAK (BEYMEN YANİ)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog