Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

14 MAYIS 1991 HAVA DURUMU Devlet MetEorolotı Işlen Genel Mudürlüğü'nden alınan bılgıye göre, yurdun kuzey ve batısı çok bulutlu, Marmara, Ege, Karadenız Iç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı geçecek HAVA SICAKUĞI'nda unemh bır değişiklik olmayacak Ruzgâr değişik yönlerden hafıf, güney ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek. Demzlerde gündoğusu ve poyrazdan 35, Akdenız açıklarında ney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek 6 kuvvetinde saatte 10/21 Akdeniz Göl kuçuk dalgalı görüş uzaklığı 10 km dolayında bulunacak açıklarında 27 deniz mıli hızla esecek. Dalgayüksekliğı 0.51.5 Akdeniz açıklannda 23 metre dolayında bulunacak. Van Gölü'nde hava rrbulutlu yajmurlu g £ s t s l t >?k >?kartı parçalı bulutlu geçecek Ruzgâr gu 'Qc a ç B Y Adıyaman A Afyon Y Afin Y Ankara Y Arrtakya B Antalya B Artvın Y Aydın Y Balıkesır Y Y Bılecık B Bıngöl B.tl.s B Y Bolu Bursa Y ÇanaMate Y Çorum Y Denızlı Y Adana Adapazarı CUMHURtYET/17 TURKIYE'DE BUGÜN 30° 18° Dıyarbakır 24° 14° Edırne 29° 15° Erzmcan 25° 11° Erarum 20" 2°Eskışehır 26° 10° Gazıartep 28° 18? Gıresun 29°WGumüşhaneY 2tf> 10° Hakkân 30° 16° Isparta 27° 13° Istanbul 23° 10° Izmır 25° 9°Kars 25° 9°Kastamonu Y 25° 10° Kaysen 27° 14° KırHarelı 22° 14° Konya 24° 8°KüBhya 29° 15° Malatya 28» 12° Manısa 23° 12° K Maraş 20° 2°Mersın 20° 2°MuGla 26° 11° Muş 29° 15" Nığde 20° 13° Ocdu 19° 8 ° t a 21° 3°Samsun 27° 12° Sıırt 21° 14» Sınop 28° 15° Sıvas . 20° 2°Telan)ağ 24° 9°Trabzon 24° 9°Tuncelı 23°12°Uşak 25°11° Van 26° 10° Yozgat 26" 10° Zonjutak DÜNYA'DA BUGÜN Amsterdam B 15° Amman A 31° Atına Y 33° A 37° Moskova Barcelona A 19° B 11° Basel Y 21° B 15° Berlın B 17° Bonn B 16° Brüteel Budapeşte Y 17° Cenevre B 12° A 22° Cezayır A 38° Cıdde Ankara •' • Oubaı A 40° • Tebnz Frankfurt B 16° A 26° Gıtne B 14° Helsınkı Kahıre A 41° • Sam Kopenhag Y 14° köln B 17° Lelkoşa A 33° Unıngrad Londra Madnd Mılano Montreat Moskova Munıh NewYoık Oslo Pans Prag Rıyad Roma Sotya Şam Tel Avıv Tunus Varşova Venedık Viyana Zünh B B A B 19° 18° 22° 19° MUSTAFA EKMEKÇİ ANKARA NOTLABI Sevgi Mektupları... Ayşe İlhan, 1930'lu yıllarda Sabahattin Ali'nin sevdiği, mektuplaştığı arkadaşı. Sabahattin Ali'nin özel mektupları, "İki Gözüm Ayşe" adıyla, Ataol Yayınları arasında çıktı. Ayşe İlhan adı, kitap yayına hazırlanırken, Ayşe'nin baba adı olan "Sıtkı" kullanılarak düşünüjmüş. Ayşe Sıtkı, benden "Ayşe İlhan" diye yazmamı istedi. İlhan, Ayşe'nin ölen eşinin soyadı; o, Ayşe'nin mektupları yayımlayacağını duyunca heyecanlanmış, galiba da çekinmiş biraz. Ayşecik, eşini üzmemek için, "Ayşe Sıtkı" adını kullanmayı yeğlemiş. Ayşe, Sabahattin Ali'nin mektuplarım 60 yıl saklamış. Evlenince, bir arkadaşına götürüp, saklamasını istemjş. Saklanması ne iyi olmuş. Bu mektuplarda, çok kimsenin tanımadığı bir Sabahattin Ali çıkıyor ortaya. Bir gönül adamı Sabahattin Ali, tepeden tırnağa sevgi adamı. Sabahattin Alinin sevgi coşkusuna karşılık Ayşe daha bir kendini tutar görünüyor. O yılları bir düşününçe, daha da hak veriyorum Ayşe'ye. 1930'lu yıllar, Atatürk'e, İnönü'ye taşlamalar ya2mış, hapis yatmış bir Sabahattin Ali; bunlara hiç aldırmayarak ona sürekli mektuplar yazan bir öğrenci kız, Ayşe. Sabahattin Ali, ona, açık kapalı hep aşkını anlatır. Mektup bekler; her mektubunda Ayşe'nin mektup yazmada geciktiğinden yakınır. Doymaz bir sevgiyle beklemektedir mektupları. Sabahattin Ali, 125.1934 günlü mektubunun sonuna şunları eUler. "Adresim hep Sıhhat Yurdu'dur. Her gün eve uğrar, senden mektup sorar, 'yok' cevabını alırım. Sinop'ta her perşembe postadan bir şey çıkacağını bekleyip ancak dört beş haflada bir mektup aldığım zamanlardan bilirim bu beklemenin tadını..." (Nereden yazılmış olduğu belirtilmemekle beraber, Ankara'dan yazılmış olduğu anlaşılıyor, notunu koymuş Ayşe ilhan) Sabahattin Ali, yine Ankara'dan yazdığı anlaşılan bir mektubunda, 28.5.34 günü şöyle diyor Ayşe'ye: "Sevgili Ayşe, Sana söyleyecek söz bulamıyorum. Aman yarabbi, ikî koskoca ay (aycık değil) mektup yazmıyor, beni Ankara çöllerinde deliye çeviriyor, sonra da ortada hiçbir şey yokmuş gibi bir mektup. Zaten eskiden beri senin bu sükun ve itidaline hayranımdır. Senden mektup almak için herhalde 'darılırım, yüzüne bakamam, küstüm' diye tehdit mi savurmalı. Biraz geç yazsan da alıştım dedim diye fırsatı ganimet bildin. Neyse, sana sahiden darılmak bir türlü elimden gelmiyor. 'Sana senden çok inanıyorum' diyorsun, bu gayet tabiidir, bana yeryüzünde inanmayan bir kişi varsa o da benim. Ama hiç inanmayan. Bazen kendime olan itimadım fevkalade artıyor, bazen de on para etmez, hiçbir işe yaramaz bir insan olduğumu sanıyorum. Mamafi dün bir hikâye yazdım, tekrar okuyunca kendi elimi sıktım. Halbuki mütemadiyen çok fena olduğu kanaatinde idim. İsmi "Kanal". Bir bozkır hikâyesi. Birkaç kişiye okudum, onlar da beğendiler. Temize çeklp sana da bir adet yollarım, ama bu mektuba yetiştiremem. Mübalağalı hissettiğim doğru... Bir anda ve fevkaiade şiddetle hissederim, fakat bu hissim devamlı değildir. Kısa bir zamanda durulurum. Hislerim aynı ufki (yatay) hattı takip edip gitmezler. Adeta bir mütenavib (alternatif) cereyan gibi, kabarıp alçalarak, kesilip tekrar başlayarak devam ederler. Uzun zamandan beri bunun farkındayım. Ne yapayım. Bu gibi taraflarıma müdahale etmeyi aklıma bile getirmiyorum. Bunlar o kadar tali şeyler ki.." Sabahattin Ali, büyük bir aşkla sevdiği Ayşe'ye evlenmelerini önerir. Ayşe, olmazlanır. Dost olarak kalmaları daha yararlıdır, arkadaşlıkıarının sürmesi için. Ayşe İlhan, Sabahattin Ali'nin eski harflerle yazılmış mektuplarını, Cumhurıyet'ten Doğan Akın'a bir bir okudu; Doğan Akm bunları daktiloya çekti. Uğur Mumcu'nun odasında çalışıyorlardı; kitabın çıkmasını heyecanla bekledim. Ayşe IIhan'a sordum: Bugün olsa, Sabahattin Ali'nin evlenme önerisine yine '.'Hayır" der miydin Ayşe? Demezdim! yanıtını verdî. Neresi nerde kalırsa kalsın, deyip ona koşardım! A A 18° B 15° Y 13° B 18° Y 14° B 19° B 21' A 31° B 18° B 17 B 14° B 11° s» Aaçık Bbuluttu Gguneşlı Kkariı Ssısb YyaOmurlu BULMACA 1 SOLDAN SAĞA: 2 3 1/ "Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin / Sana dediler, diş biledim Hakka bile" (Faruk Nafız Çamlıbel)... Ticarette gemide teslim satışa verilen ad. 2/ Hamam... Çıplak vücut lesmi. 3/ Oksürükotu da denilen otsu bir bitki. 4/ Şeker kanştınlarak pişirilmiş meyve ezmesi. 5/ Seciye, karakter... Şöhret. 6/ Güney Afrika Cumhuriyeti'nin plaka işareti... Bir şeye uyma, tabi olma. 7/ Kalori... öğütülmüş tahıl. 8/ Bir yüzey ölçüsü birimi... Afrika'da bir ülke. 9/ Faktör... Dudak boyası. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ "tnsandır suda akan yaprakta yeşil gülde / Zorlu bir dal gibi eğleniriz de fırtınalarla / İnce bir sızı birdenbire kırar kollanmızı" (Hasan Hüseyin). 2/ Iskambüde bir kâğıt... tslam inancına göre kıyamet günü bütün ölUlerin dirilerek toplanacağı yer. 3/ Güncel bir konu hakkında yazılan gazete ve dergi yazısı türü... Soy. 4/ ölüm cezası... Küçük mağara. 5/ Hekimlikte kullamlan iri gövdeli ve büyük yapraklı bir bitki... Çinkonun simgesi. 6/ Bir ilimiz. 7/ Parlayan, parlak... Iran'm plaka işareti. 8/ Ozenli, düzgün... Sancı. 9/ Akarsu kıyısında bulunan ağaçhk... At eğitimine ve bu eğitimin yapıldığı yere verilen ad. Türk Evine Saygı Kültür Bakanhğı'run, "Gelenekten Geleceje Evimiz" adı altında düzenlediği mimari proje yarışması önümüzdeki günlerde sonuçlanacaktır, Bakanlığın sunuş yazısında "Günümüz Türk ailesinin çeşitli katlarından örneklerine, geçmişten giinumiize geçerli olan etkenler ve değerler göz önünde bulundurularak konut tasanmı amacı ile" yarışmanın düzenlediği belirtilmektedir. Hedef olarak ise "söz konusu yanşma ile daba sonra giincelliğini konıyarak siirekliUk kazandırılması amaçlanan bir düşünce sistematiğinin başlatılmasuun" istendiği gösterilmektedir. Bu teşvik yarışması gerekçesi, konusu, hedefi ve diğer ayrıntüan açısından sadece çok değerli bir nesne olan "geleneksel Türk evi" ile ilgilenenleri değil olaya bilimsel, sosyo ekonomik, kültürel, özellikle politik yönlerden bakabilenleri kuşku ve endişeye sevk eder niteliktedir. Yarışmanın gerekçesine göre "kırsal yöreden gelen kişi ve aile büyük kentte nunalıma itilmiştir. Geleneksel hayat alışkanlığından kopan aile ve toplum kriz içine düşmektedir. Kriz ise evlerinden ve çevrelerinden başlamaktadır. Geleceğin Türkiyesi ise uyumlu bir şehir yaşammı barındırabilecek konut mimarisi ile mıimkun olabilecekür." Tasarlanacak evler tek katlı veya çok katlı olabilecçktir. Seçilecek ömekler için ise yöre, büyüklük söz konusu değildir. TABÜSMA Kahıre • Süreklilik kazandırılması istenen "düşünce sistematiği" ulusal marşın bestesinden başlayıp tipaile, davullu bale ile devam eden bir süreçtir.Mimaride tip ev de bu zincirin yeni bir halkasıdır. 60 YBL ÖNCE Cumhuriyet Ticareti Hariciye Ofîsi 14 MAYIS 1931 Bu sene Köstence, Pire ve tskenderiye'de ticareti hariciye ofisine merbut SIHHİ n UCÜZ olmak üzere üç ajanlık ihdas edilecektir. Ajanslar, bu memleketlerle, bunların arkalarmda bulunan MOINSCOUTEUK.* memalik mahsulâtı hakkında aldıkları malumatı muntazaman ticareti hariciye ofisine bildirecekler ve bu memleketlerle yaptlmakta olan ticaretimizin inkişafı için yapacakları tetkikatı raporlarla bildîreceklerdir. Ticareti hariciye ofisi bundan başka şimal memleketlerinde de muhabirler elde etmekte, bilhassa fındık, tiztim, badem ve ceviz gibi mahsulâtımızm bu memleketler piyasasındaki satışları hakkında malumat istihsal etmektedir. Memleketimiz fındık mahsulâtının ytlzde yetmiş beşini satın almakta olan Pizani miiessesesi, Türkiye'de fazla fmdık istihsalâtından bahsederek fındık piyasasını Avrupa'da yüzde kırk nisbetinde düşürmüş ve Hamburg piyasasında Türk fındıkları hemen hemen alıcı bulamamışken, ticareti hariciye ofisinin yapmış olduğu neşriyat ve propaganda üzerine 70 kuruşa kadar sukut eden fındıklarvmız 102 kuruşa çıkmış ve piyasadaki mallar tamamile satıldıktan başka bugün, geçen sene mahsulü olarak hemen hemen mal kalmamıştır. Ofis, fındıklarımız hakkında yapılan propagandaları nazarı itibara alarak şimdiden tedabir ittihazına başlamış ve bu sene rekoltesi hakkında malumat cemetmeğe başlamıştır. Alınan haberlere nazaran, bu sene Karadeniz'de hüküm süren fırtmalar hasebile bu seneki rekoltenin geçen seneye nisbetle ytizde yirmi beş nisbetinde noksan olacağı anlaşılmaktadır. PLUS HYGKM0UE DlRll! Türk konutunun korunması, etüdü ya da değerlendirilmesi ise bunun yolu bilimsel forumlardan geçer. Bu yarışmanın hedefi, bakanlığın sunuş yazısından da anlaşılacagı üzere "süreklilik kazanan bir düşünce Ashnda "Gelenekten Geleceğe Evimiz" sistematiğinin" mimari alandaki denernesimimari proje yarışması, bilimsellikten ve dir. Bu denemenin sonucunda iflas ettiği idgerçeklikten yoksun pahah ödülleri olan bir dia edilen ve ülkemizde pek de iyi anlaşılmamış olan, "postmodern" vari tasarımmotivasyondan başka bir şey değildir. Geleneksel evlerimiz kültür varlıklanmı lar ortaya çıkacaktır ve neticede, büyük kenzın uzun süre küçümsenmiş olan önemli bir te göçecek insanlara ilüzyon dolu davetiyebölümüdür. Bu binalann korunmasmın ne ler oluşacaktır. deni geçmiş dönemin unığı olmalarından Süreklilik kazandırılması istenen "düşünve buna bağh olarak da tasıdıklan değer ce sistematiği" ulusal marşm bestesinden lerden ötürüdür. Bunlan korumak ve yaşat başlayıp tip aile, davullu bale ile devam eden mak en başta onları gerektiği gibi kullana bir süreçtİT. Mimaride tip ev de bu zincirin bilmekle olur. Ancak bu oldukça zor bir ko yeni bir halkasıdır. Topluma düşünce sistenudur. Türkiye gibi henüz bu konuda ku matiği, mimara bina formu empoze edilmerumlaşmamış ve belirli kavram uzlaşması melidir. XXI. yüzyıla girerken, duvarlar yına erişememiş bir ülkede daha da içinden kılırken Türk insanmın ve mimarinin ısmarçıküamaz bir duruma gelmiştir. Nitekim ge lama duvarlar arasvnda sıkışmaya niyeti çen yıl yapılan Taşınmaz Kültür ve Tabiat yoktur. Varhkları Koruma Kurultayı yapay olduğu Geleneksel Türk konutunun modern yaiçin bir gösteriden ileri gidememiş, değil ka şama dönük mükemmel uygulamaları varmuoyunda, hiçbir bilimsel ve kültürel or dır. Söz konusu konutun çağdaşhğa uygun tamda yankı yapmamıştır. Kültür varlıkla yönleri bu konuyu gerçekten büenlerce karının korunması ile ilgili yasalar hızlı değiş nıtlanmıştır. Gerçek amaç işte bu özelliktirilmiş 1710, 2863 ve bunun değişiği olan leri bilimsel değerlendirebilmek olmalıdır. 3386 sayılı yasa da bakanlığı tatmin etme "Gelenekten Geleceğe Evimiz" özgür dümiş ve kapah kapılar ardmda bir yenisinin şünceli Türk mimarınm başkalarının müçalışmalan başlatılmıştır. dahalesi olmadan kendince bulup yorumYarışmanın mantığı ICOMOS Uhıslara layacağı bir yapıt olacaktır. rası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin ilkelerine PROF. HALUK SEZGİN de aykırıdır. Eskiyi taklitçilik bu kuruluş ICOMOS ça reddedilmiştir. Açıkhava bina müzeleri Ulustararası Anıtlar ve Sitler Konseyi korumacılık ilkesine ters düşmektedir. Yöresel Mimari Komitesi Daimi Üyesi Bu yanşmadan amaç nedir? Geleneksel tstanbul Sevgili YÜKSEL GÖZEN ölüm senin güzelliğini bizden alamaz. Mekânın bağ olsun. RAZVITE JAK DELEON Arkadaşımız ÇETİN ARISOY'u kaybettik. Çektiği fotoğraflarla aramızda yaşamaya devam edecek. Ailesine ve fotoğrafseverlere başsağlığı dileriz. FOTOCRAF DERNEKLERt ÇALIŞMA KURULU AFAD, AFSAD, ANFAD, BUFSAD, FOTOFORUM, FOTOGEN, GAFSAD, tFAD, İFOD, tFSAK, KASK Düzeltme: 12 Mayıs 1991 Pazar günü çıkan, "Kavanoz Dipli Dünya..." başlıklı 'Ankara Notları'nda, iki sözcük yanlış çıkmış. Yanlışlıklar, dizgi ya da düzeltmeden değil, benden kaynaklanmış. Biri, Cemal Süreya'nın Hasan Eren'i anlatan yazısında bir yerde geçen "Hasan Eren dönek mi yoksa öteden beri çeşit olarak mı bulunuyordu kurumda?" tümcesindeki "çeşit" "çaşıt" olacaktı. "Caşıt", casus demekl İkinciyanlış da, Hasan Eren'in alınmadığı Larousse'la ilgili. Bu, "iletişim Larousse" değil, "Gelişim Larousse" olacaktır. Düzeltir, ikisi için de özür dilerim. J YAYINEVİGÜNLERİ ANT YAYINLARI 23 NİSAN14 MAYIS 1991 Sohbel Toplantısı BAŞSAGUGI CHP'de uzun yıllar hizmet vermiş, değerli insan TURAN HAKKI SAYIN'ı ve partimizin üyesi, Fenerbahçe delegesi, değerli insan 30 YIL ÖNCE Cumhuriyet Gürserin demeci 14 MAYIS 1961 Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel bugün saat 10.30 da yaptığı basın toplantısında, Istanbul, Bursa, Izmit ve Ankaradaki son tevkif olayları ile ilgili olarak sorulan bir soruyu "Nezaret altına alınanlardan emekli subay olarak bir kişi vardır. Hepsinin yekunu 140 tır. Silâhlı kuvvetlerden kimse Cemal Gürsel yoktur. Belki bir iki assubay bulunabilir. Bu rakamlar, işin ehemmiyeti hakkında bir fikir veremez. Bunların çoğu kötü niyetli kimseler tarafından kandırılmış iyi düşünemiyen vatandaşlardır. Tabii bu bakımdan cezalannı göreceklerdir" şeklinde cevaplandıran Başkan Gürsel, "Kötü niyetli vatandaşlardan kimleri kastediyorsunuz?" sorusuna şu cevabı vermiştır: "HEDEFE VARACAĞ1Z" "Bazılarınm kızdığı kuyruk kelimesi var. Halen Yassıadadakilerin peşinden ayrılmıyan, onları kurtaracakmış gibi çahşanlar var. Bunlar ihtilâl yapacaklarını zannediyorlar. Bu kolay değildir. Bu işler kolayca yapılacak işler değildir. Vatandaşlar onun bunun fıkrine kapılmamalıdır. 50 bin kişinin ayaklanıp bu işi yapması kolay değildir. Kalabalığa bir jet gönderirsem olur biter. tşlerini bırakıp bu kötü işlere burunlarını sokmasınlar. Biz hedefimize varacağız, hiç bir kuvvet bizi yoldan ayıramaz!' I CUMATI I BEKLEYİN! I \ K. NAQ ŞAHIN'i kaybettik. Ailelerine ve partililerimize başsağlığı dilerim.. ÜMtT StLAN SHP KADIKÖY İLÇE BAŞKANI Cemal Şener Reha Çamuroğlu 14 Mayıs Salı Saat uoo16 00 V» PAN YAYINCILIK BaıMros Bulvtn 74(4 ve TERÖR YASASI'NA KUŞKU 1990'DATÜRKBASINI Lafta kalan özgürlük ve demokrasi vaatleri Prof Dr Nıyazi öktem'in incelemesi tLAN T.G ADIYAMAN KADASTRO MAHKEMESİ Esas No: 1989/28 Adıyaman ili merkez Karapınar mahallesinde bulunan 2 % ada, 1 ve 27 parsel sayüı taşınmaz hakkında mahkememize açılan tespite ititaz davasının yapılan sanık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince; Davah Mustafa kızı Ayşehan Aktulum'm tebligata yarar adresleri mahkememiz ve keza kolluk kuvvetlerince dahi tespit edilemediğinden, ilanen tebligata karar verilmiş olup, yukarıda açık kimliği yazıh şahsın duruşma günü ve saati olan 25.7.1991 günü saat 09.00'da mahkememize ait duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, dava sebep ve delillerini bildirmeleri, duruşmaya gelmedikleri veya vekil dahi kendilerini temsil ettirmedikleri veya dava sebep ve delillerini bir düekçe ile mahkememize bildirmedikleri takdirde yargılamamn yokluğunda yapılacağı, Tebligat Yasası'nın 29 ve devamı maddelerince davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 2.8.1990 Basın: 47035 BURSA'DAKİ KÜÇÜK BABIALİ Bursa'da gelişen basının öyküsü ORTADOĞU'DATÜRK GAZETECİSİ OLMAK Rafet Ballı'nın ızlenımleri Basınla ilgili ilginç haberler, yorumlar. 1 1 . SAYI ÇIKTI Genel Dağıtım: YayDağ, GEÇEN YELBUGUN Cumhuriyet Demokrasi yolunda 14 MAYIS 1990 Arnavutluk Devlet Başkanı Ramiz Alia, ülkede demokratikleşme hareketinin geri dönülmez bir süreç olduğunu söyledi. Bu konuda ilk kez görüşünü açıklayan Alia, önceki gece Tiran'da bir grup yabancı gazeteyle yaptığı söyleşide, ABD ve lngiltere ile ilişkilerin yeniden kurulmasından yana olduğunu da belirtti. İLAN KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK HÂKtMLİCİ'NDEN Dosya No: 1990/122 Esas 1990/629 Karar Davacı Dündü Yüdız tarafından davah Rafet Yıldız aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda: Kırşehir ili Mucur ilçesi Kıran köyu cilt 033/01, sayfa 35, hane 8'de nüfusa kayıtlı Cemal ve Saniye"den olma 1948 Klu Rafet Yıldu ile eşi, lbrahim ve Selvi'den olraa 1957 Klu Döndü Yıldız'ın boşanmalarına, tarafların müşterek çocuğu 1985 Klu Derya Yıldız'ın velayetinin davah babaya verümesine, velayeti babaya verilen çocuğun her ayın 1. günleri, her yılm dini bayramlanmn ikinci günleri sabah saat 9 ile 17 ara&ında ve her yılm ağustos ayının tamamında davacı anne yanında bırakılarak şahsi münasebeüerinin sağlanmasma, dair Yargıtay yolu açık olmak üzere davacının yüzunde, davalının yokluğunda verilen karar davalı Kırşehir Mucur ilçesi Kıran köyunden Cemal oğlu 1948 Klu Rafet Yıldız'a tebliğ edilmek üzere ılanen tebliğ olunur. 6.2.1991 Basm: 47076 KARS KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 991/881 Davacı Hazine vekili, davalılar; Yusuf oğlu Kahraman, Pehlül ve Hamit aleyhine açmış olduklan tespitin iptali ve tescil davasmm yapılan yargılaması sonunda verilen kararı davacı Hazine vekilince temyiz edilmiş olup karar Yargıtay'ca bozuk gelmekle yeniden mahkememiz esasma kaydı yapılmış olup, davalıların adresleri belli olmadığından davalüara duruşma gününü ilanen tebliğine karar verildiğinden adı geçen şahıslann davaya karşı diyeceklerini 4.7.1991 günü saat 09.00'da yapılacak duruşma gününe kadar göndermemz veya duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya bir vekil tarafından temsil edilmediğiniz takdirde yargılamamn yokluğunuzda devam edeceği ve karar verileceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 47037 DÜZE1TME • Gazetemizin 11 mayıs cumartesi tarihli sayısında 7. sayiada, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi'nm programı kapsamındayanlışlıkla Nazlı Eray'ın konuşmasının yer alacağı belirtilmiştir. Ancak 11 mayıs günü aynı yerde Ayşe Buğra'nın konuşmasına yer venlmıştır. ACELE SATILIK DAİRE Bakırköy lncirli Cad. thsan Kalmaz Sokak No: 4/A'da yan bodrum 3 oda 1 hol, kaloriferli, hidrofotlu daire Akşam 18.00'den sonra Tel: 561 27 70
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog