Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

14 MAYIS 1991 SERBESTPİYASADADÖVİZ Alış ABD Doları Alman Markı isviçre Frangı Hollanda Florini Ingiliz Sterlini fransız Frangı 100 ilıreti S.A.Riyali Avus. Şiüni 4060 2350 2760 2065 6950 688 312 1090 330 Satış 4065 2355 2770 2075 7000 695 317 1100 340 EKONOMt Tekstil, hükümeti bekliyor Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, antidamping soruşturmasını tamamladı. Rapor Güneş Taner'e sunuldu. tthalat Genel Müdürü Erdal Onursal 'Karan siyasi otorite verecek' dedi. ESİN SUNGUR Tekstilciler ile konfeksiyoncular arasında yaklaşık bir yıldır süren antidamping tartışmasında top, Devlet Bakanı Giineş Taner'e geçti. Uzakdoğu'dan yapılan pamuk ipliği ve pamukİu mensucat ithalatı için geçen yılın aralık ayında antidamping soruşturması başlatan Hazine, çalışmalannı tamamlayarak Taner'e sundu. Tekstilcilerin, pamuk ipliğinin Pakistan ve Hindistan'dan, pamuklu mensucatın ise Pakistan, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong ve Tayvan'dan dampingli fıyatlarla ithal edildiğine dair şikâyeti üzerine antidamping soruşturması başlattıklarını hatırlatan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tthalat Genel Müdürü Erdal Onursal, söz konusu mallann ithalatçı ve ihracatçısı olan fîrmalara soru kâğıtlarını gönderdiklerini ve cevapların gelmesi için tanınan 45 günlük sürenin dolduğunu söyledi. "Hazine'nin çalışmalan tamamlandı. Kararı siyasi otorite verecek" diyen Onursal, Hazine'nin bağU bulunduğu Devlet Bakanı Güneş Taner'in dampingli ithalata karar vermesi halinde söz konusu ülkelerden yapılan tekstil ithalatına geçici olarak yüzde 15 orarunda vergi konulacağını bildirdi. Uzakdoğu ülkelerinden yapılan tekstil ithalatımn şu anda büyük miktarda olmamasma karşıhk hızlı bir artış eğilimi gösterdiğini anlatan Onursal, damping olduğuna karar verildi ği takdirde 4 aylık geçici bir süre için vergi konulacağını, bu süre içinde yapılacak daha kapsamlı araştırmalardan sonra da antidampingin kesinleştirilebileceğini, soruşturmamn başlamasından 1 yıl sonra da kesinleşen antidampingin tekrar inceleneceğini bildirdi. Onursal, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçılannın ihracat kaydıyla yapılan teşvikli ithalatın soruşturma dışında tutulması yolundaki önerilerinin hatırlatılması üzerine de böyle bir karan hükümetin verebüeceğini belirterek şöyle konuştu: "Yaptığımız incelemeye göre geçen yü ithal edilen 79 bin ton pamugun yüzde 54'ü oranında 42 bin tonu teşvik belgeti, 30 bin ton pamuk ipliğinin yüzde 67'si oranında 20 bin tonu teşvikli ve 13 bin ton pamuklu mensucatın ise yüzde 81'i oranında 10 bin tonu teşvik belgeli olarak gelmiş. Yani teşvik kapsamı dışında yapılan ithalat son derece düşük. Büyük bölümü belgeyle yapılırken bunun soruşturma dışında tutulması pek mümkün görülmiiyor." T U K E T I C I MERAL TAMER "Sorunum, yeni alınmış bir OPEL VECTRA otomobilin ön camında kendiliğinden meydana gelen çatlağın ücretsiz değiştirilrnesiyle ilgilidir. 1990'ın son günlerinde GEDİZLER Opel bayiinden halen Siiifke'de ikamet eden babam Remzl Uçan adına, benim tavsiyem üzerine bir OPEL VECTRA S otomobil satın atdık. Bir müddet sonra kısa mesafeler için kullanılan kilometre saatinin sağlıklı çalışmadığını fark ettik. GOZUYLE CUMHURİYET/13 OPEL duyarlı davrandı ALTIN GÖMÜŞ Alış Cumhuriyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bilezik 900 ayar gümüş Vakıfbank Altını Ziraat Altını Halkaltın 309 000 325.000 46.800 41.900 585 241.000 240.000 243.000 Satış 312.000 340.000 46.950 46.000 612 246.000 245.000 248.000 Ithalata ^tekstilci vizesi' Ekonomi Servisi Türkiye Tekstil Sanayii lşverenleri Sendikası'nın hazırlattığı "Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim TicaretiTürkiye'nin Konumu" isimli raporda Türkiye'nin tekstil ihracatındaki avantajını koruyabilmesi için ucuz ithalatın devam etmesi gerektiğini savundu. Geçen hafta 30'uncu kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, kutlama kapsammda düzenlediği seminere sunulmak üzere Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Taner Berksoy'a bir rapor hazırlattı. Raporun Türkiye'yle ilgili olan bölumünde 199O'lı yılların başında hazır giyim ve tekstil ihracat performansınm yavaşlama içinde olduğu, üretim performansınm ise durakladığı saptandı. Ucuz ithalatın oluşturduğu tehdide karşı uygulanabilecek iki akernatif olduğu vurgulanan raporda, birinct alternatifin gütnrük, kota ve ithalat yasaklamalanyla ticarete müdahale etmek, ikinci alternatifin ise iç piyasada rekabet koşullarının oluşmasına izin verirken yerli üretimin rekabet gücünü arttırıcı tedbir almak olduğu belir M.BANKASI PİYASALARI TL Piyasası DAviz Piyasası Altın Piyasası OıtFaız (%) Işl.Hac. (Milyar TL) Oolar kapanış (TL) Işl Hac (Milyon $) Kapanış (ons/$) Işlem Hacmı (kg) 79 98 3.557.0 4090 58.79 3571 316 Tekstil ve hazır giyim ticaretinin büyüklerif*) TEKSTİL V» Ülke Ihracat B.AImanya 12.20 8.94 Italya Japonya 8.24 Çin 6.46 Hong Kong 5.96 BelçikaLüksemburg 5.81 Fransa 5.39 G. Kore 4.83 Taiwan 4.63 ABO 3.86 HAZIR BİYİM H Ifc ıı u ıı a 1 İthalat Ülke 9.98 Hong Kong 13.58 5.03 Italya 12.25 3.29 8.87 G. Kore 2.48 Taiwan 6.88 8.17 8. Alrnanya 6.80 3.32 6.97 1.39 8.80 Çin Fransa Ingiltere Portekiz Türkiye 4.81 4.14 2.91 2.39 1.94 hhalat 4.09 1.88 16.88 6.73 5.65 15 gün öncesinde ise bir sabah otomobilin ön cam sol kısmında tavanın üst kenarından başlayan 78 cm uzunluğunda aşağı doğru inen bir çatlama olduğunu gördük. Herhangi bir darbe ya da taş çarpmasına ait bir belirti yoktu. Hemen Gedizler Mersln Bayii'ni aradık, çünkü kendisi aynı zamanda da OPEL servisidir. Tetefondaki ilgili daha arabayı bile görmeden, 'Siz otomobilin kapısını hızlı çarpmışstnızdır. Blz bunu değiştlremeyiz" şeklinde konuştu. Otomobili 19 martta Silifke'den Mersin Opel bayisine götürdüm. Götürmeden de yıkattım. Yıkatırken sıcaklık farkından olmalı, çatlama bir miktar daha arttı. Kabul görevlisi camı görünce telefon konuşmamızı hatırladı ve şöyle bir baktıktan sonra yine kapıyı hızlı kapatmış olabileceğimizi ifade ettikten sonra 'Belki de taş çarpmıştır, bunu garanti kapsammda değiştiremeyiz' dedi. Daha yetkili olabileceğini düşündüğüm Servis Müdürü Sayın Özden Filiz'le görüştüm ve otomobili bizzat gösterdim. Özden Bey, 'Ben bu meslekte 20 yıllık tecriibe sahlbiylm. Bu çatlaklık ya yüksek sıcaktan ya da montajdaki sıkışmadan kaynaklanablllr. Fakat garanti kapsammda değlşmenin yapılabllmesi için fabrikayla görüşmem gerek" dedi. 24 nisan günü ise kendisini tekrar aradığımda, fabrikayla görüştüğünü, ancak camın garanti kapsamına girmediğinin kendisine bildirildiğini, dolayısıyla değiştiremeyeceklerini söyledi. Çok güvenli olması gereken bir otomobil ön camının, kapının hızlı örtülmesi ya da sıcaktan dolayı çatlaması normal bir olay mıdır? 4 aylık bir sürede ve halen 1800 kilometredeki bir otomobilin camının aşınması dolayısıyla çatlaması ve garanti kapsamı dışında kalması mümkün müdür? Eski otomobi Pamukbank'ın toplantısı • Ekonomi Servisi Pamukbank yöneticiler toplantısı yapıldı. Tüm şube yöneticileri, bölüm yöneticileri, bölge yöneticileri ve gruplardan sorumlu genel müdür yardımcılarının katıldığı toplantıya Genel Müdür Bülent Şenver Başkanhk Yaptı. Şenver, Pamukbank'm birçok konudaki hedeflerini aşarak büyük performans gösterdiğini kaydetti. (•) Toplam tekstil ihracatından ve ithalatından aiınan paylar (%). Rakam verilmeyen Ulkeler ihracatta yilzde l'in, ithalatta binde 6'nın altında pay alıyorlaj. limiz 13 yaşındadır ve halen bir kez bile camı değistirilmemistir. Montaj sırasında çok titiz çalışıldığı iddia ediliyorsa, küçük kilometre saatinin çalışmaması da acaba bizim kapıyı sert kapamış olma ihtimalimizden mi kaynaklanıyor?" İstanbul'dan yazan okurumuz Dr. Hamdi Uçan'ın mektubu üzerine arkadaşlarımız, OPEL'in üretildiği Torbalı tesislerinde Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Ali Pandır'la görüştüler. Pandır, Mersin bayiinin kendi ifadesinin aksine konuyu Torbalı'da merkeze "maalesef sormadığını" belirtti. Almanya'daki merkeze sorunu ileterek bize yanıt vermeyi vaat etti. Cam çatlağı karoserin içinden başladığı için, hatanın üretimden kaynaklanmış olabileceğini de ifade eden Ali Pandır, Almanya'dan gelecek cevaba göre bu camı garanti kapsammda mütalaa edebileceklerini ifade etti. Ve gerçekten de bu sağlandı. Üstelik bununla da kalınmayıp bundan böyle karoserden gelen cam çatlaklarının baştan garanti kapsamına alınması yolunda çalışmalar başlatıldı. Konuyla titizlikle ilgilenen Ali Pandır bize şu yazıyı gönderdi: "General Motors Türkiye olarak tekhedefimiz 'koşulsuz müşteri mutluluğu'dur. Bunu sağlamak için hem ürün hem de hizmet kalitemizl sürekli arttırmaktayız. Bu uyarınız, bizim bu konuda gerekli düzeltici önlemlerl almamıza hizmet kalltemizi arttırarak müşteri mutluluğu hedefinde bir adım daha atmamıza sebep olmuştur. Genelllkle tüm motorlu araç üretlcilerlnde olduğu glbl flrmamızda da camlar garanti kapsamı dışındadır. Ancak bu müşterlmlzln aracında çatlağın oluşum şekli özel bir durum arz ettiğinden yaptığımız ön incelemede bunun bir Imalat hatası olabileceği şüphesinl bizde doğurmuştur. Bu şüpheli durum üzerine bayimize tallmat verilerek bu çatlak camın özel olarak garanti kapsammda değlştirilmesi istenmiş ve konunun detaylı teknik incelemesine başlanmıştır. Bu inceleme sonunda eğer tarafımızdan kaynaklanan bir kallte sorununa rastlanırsa, derhal düzeltici önlemler alınarak sorunun tekrarı önlenecektlr. Gazetenlzln tüketlcl sorunlanna eğilerek yaratmaya çalıştığınız 'kalite toptumu' yolundaki katkılarınızı bir üreticl olarak kutlarız." Çimentoya zam • ANKARA (AA) Fransız firmalar yönetimindeki Ankara Çimento Fabrikası, yaklaşık bir ay aradan sonra çimento fiyatını yeniden yükseltti. Daha önce KDV hariç ton fiyatı 220 bin Hra olan torbalı çimentonun fiyatı 230 bin liraya, dökme çimentonun ton fiyato da 204 bin liradan 214 bin liraya çıkarıldı. tildi. Türkiye'de bugüne kadar uygülanması alışkanlık haline gelen ilk alternatifin sakıncalı olduğu vurgulanan raporda şu görüşe yer verildi: "tthalata müdahale, ithalat rekabetine maruz kalan üretim aşafaasının atalete süniklenmesine de neden olabilir." Bütün bu görüşlere rağmen hızla artan ithalatın ihmal edilmemesi gerektiği de vurgulanan raporda, ithalat artışındaki nedenlerin iyi araştırılması ve ithalattn yerli Üretimi tasfiye edecek bir potansiyel taşıyıp taşımadığınm saptanması gerektiği belir tiliyor. Türkiye gibi döviz kurunun yapay bir noktadan tutulduğu, enflasyonun finansman maliyetini sürekli tırmandırdığı bir ülkede artan ithalatın ihracatçı ülkenin haksız rekabetinden kaynaklandığınm kanıtlanmasının güç olduğu da vurgulandı. Raporda, "sektörü beUrli aşamalarda, ama mutlaka dış rekabete açmak zorunludur. tthalat liberasyonu sektörü daha rasyonel baza oturtur. Bu çalışmanın öneınli bir bulgusu, diinyada en büyük ihracatçılann aynı zamanda en büyük ithalatçı olduklarıdır" denildi. Bir reklam verene, bir de bedava ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Körfez savaşı ve Magic Box'ın yayına başlamasıyla reklam gelirleri azalan TRT, gelir getirici bir dizi önlem almaya yöneldi. TRT, 1 mart31 ağustos tarihleri arasında "ücretsiz reklam kampanyası" düzenlerken reklam yönetmeliğinde de değişiklik yaptı. TRT Reklam Dairesi Başkanı Ali Kalıpçı, "Sadece TRT'nin reklam gelirlerini arttırnıak değil, Iürkiye'deki reklam piyasasını harekete gecirmek isüyoruz" dedi. * "Ücretsiz reklam kampanyası"na göre bir ayda TVl'de gazete ve benka dışında belli bir marka ürünün 400 milyon liralık reklamı yaymlamrsa bu marka sahibinin TV2, 3, 4 ve GAP kanallanndan birinde 30 saniyelik reklamı ücretsiz yayınlanacak. Kalıpçı, bankaların bir ay içinde 700 milyon liralık reklam vermesi koşuluyla, aynı haktan yararlanabileceğini söyledi. Ali Kalıpçı, "TRT'nin bu kampanyanın yalnızca Körfez savaşının kaytplannın karşdanması amacıyla düzenlendiğini düşünmek yanlış olur" dedi. Kalıpçı, kampanyanın yan amacının da, reklam verenin daha az seçtiği TV2, 3, 4 ve GAP kanalanna talebi arttırmak olduğunu belirtti. Magic Box'm TRT'nin reklam gelirlerini düşürdüğü şeklindeki görüşleri de değerlendiren kalıpçı, şunlan söyledi: "Magic Box, çok yeni bir kuruluş. Reklam piyasasuun ne kadannı elinde tuttugunu bümiyoruz. Ancak reklam veren TRT ve Magic Box arasında tercih yapmıyor. Her iki tarafa da reklam veriyor. Ben Magic Box'ın etkisi olduğunu sanmıyorum. Kampanyamız da Magic Box rekabetine karşı başlatümıs bir uygulama degildir." TKT, reklam pastasını büyütmeye çalışıyor Nigde Çimento • ANKARA (ANKA) Kamu Ortaklığı idaresi, Niğde Çimento hisse senetlerinin halka arz fiyatımn yüksek belirlendiği yolundaki haberler üzerine yeni bir kâr hesabı yaptı. .Kamu Ûrtaklığı tdaresi'nden yapılan açıklamada. Şirketin kıdem tazminatı karşılığı olarak ayırdığı 4.5 milyar liranın şirketten nakit çıkışı gerektirmeyen bir tutar olduğu belirtildi ve bu tutar net kâra eklenerek fiyat kazanç oranı yeniden hesaplandı. pılabilecek. Buna göre ortak reklamlarda kolaylık getirilirken "Program sürelerini bırakma" ve "başvurularda süre uzatımına" gidilmesinin firmalar yararına yapılması öngörülüyor. Hareketli reklamlarda, sosyal amaçlı reklam ve TRT dışı mali destekle hazırlanan progTRT, "ücretsiz reklam kam ramlarda, reklam ajansının adı panyası"nı başlattıktan sonra TV4 ve jy.5'e reklam taiebi aıt "Süperpuıe" olaıak karenia tı. TV4'"e 16 dakika süreli 241 dörtte birini geçmemek koşuluymilyon liralık, TVS'e de 37 da la en çok iki saniye yeralabilekika süreli 912 milyon liralık cek. Yönetmelikte yapılan değişiklikle firmaların reklam progreklam alındı. TRT, reklam potansiyelini art ramını bırakma ve program testırmak için reklam yönetmeliği lim etme sürelerinde de kolaylık nin bazı maddelerinde değişik sağlanıyor. Buna göre firmanın lik yaptı. Yapılan değişiklikle, programı bırakmak istemesi habir markanın birden fazla işlev linde, 15 gün önce TRT'ye yazılere sahip ürününün tanıtımı ya lı olarak bildirmesi gerekiyor. T U K E T I C I N I N S E S I ÜRETİCİYE TEŞEKKÜR Yağa su kanşınca... Evimizde kullandığımız Komill ayçiçek yağının kullanımı sırasında etrafa çok fazla yağ sıçratması nedeniyle kuruluşa yaptığımız şikâyetin gerek incelenmesi, gerek hatalı kullanımdan kaynaklanmasına rağmen gerek zararımın karşılanması, gerekse analiz sonuçlarının tarafımıza bildirilmesi yönünde gösterdikleri ciddiyet ve duyarlılıkları için Komlli firmasına ve Pazarlama Müdürü Sayın Danış'a teşekkür ederim. Ayşe Asuman öztürk/ ., T istanbul SöğütGamma Due'91 Koleksiyonu Tanıtım Sergisi Yer: Yıldız Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi Tarih: 13 18Mayıs 1991 %76ve dahası.. ...Yeni yüksek gelir alternatifleri için TYT BANK'a gelin.Daha çok kazanın. TYTBANKFaizOrankırı Vadesiz 1 ayvadeii 6ayvodeN lyılvodeU 10 59 71 76 Aslında Üreticiye Teşekkür bölumünde yer alması gereken bu mektup, biraz da bilmece gibiydi. Okurumuz telefon bildirmediği için Komlli firmasından Sayın Danış'tan ayrıntıları öğrenmek istedik. Danış, tümümuz için yararlı olabilecek bilgiler verdi. Özetle aktarıyoruz: "18 lltrellk bir tenekeydi. Buraya alıp incelettiğlmizde gördük ki tüketici tenekeyl pratlk kapak yerlnden nodenso açmamış, 2 yanından çiviyle delmiş. Bu glbl tenekeler evde genelllkle evyenln altındaki dolapta bekletlllyor. Ve nltekim burada da öyfe o/muş. Evyeden s/zan su da doğaf olarak tenekenin içine girlyor ve yağ kızdıkça pat/amafar o/uyor. Bu bir yanlış tüketici alışkanhğı maa/esef. Sıfc sık da rastlıyoruz. Blz müşterimlze 20 klloluk yeni bir teneke verdik ve pratlk kapağı kultanmasını öğütledik. Tüketlciler bu pratlk kapak varken neden ylne çlvlyle delmeye devam edlyorlar anlamak mümkün değil. Ama ille de çlvlyle deleceğiz dlyorlarsa bari deldlkleri yerleri açık bırakmasınlar, kullanmadıkları sürece birer tıpa uydurarak tıkasınlar ki su ya da başka bir madde yağın İçine kanşmasın." KİP'e teşekkür Yaklaşık 4 ay önce Ankara KİP mağazasından bir kravat almıştım. Borcumu henüz bitirmiştim ki kravatın alt bölumünde herhangi bir dış etki olmaksızın ipiiklerinin ayrıldığını gördüm. Mağazada ilgili reyonun scrumlusuna durumumu ilettim. Değiştirrne ya da geri ödeme yapamayacağınt söyledi. Ertesi gün mağaza yöneticisine durumu anlattım. Hemen ilgilendi, durumu telafi edici bir çek yazarak reyon sorumlusunun ilgisizliğini giderdi. Hüseyin Yıldırım /Ankara Kola ve yoğurttan şikâyet Benim sorunum kola ve yoğurtlaria ilgili. Kblalı içeceklerde farklı depozitodan şikâyetçiyim. Uyanık geçinen esnaf mı, yoksa son satış noktalarına hiçbir denetleme uygulamayan Coca Cola ve Pepsl Cola firmalar: mı sorumlu bilmiyorum. Ancak esnafın yarıdan fazlası depozito olarak 1 litrelik şişe başına 1500 lira alıyor. Şişe götürüp kola alırsam sorun yok, depozit almak istersem sorun başlıyor. 750 liradan işlem görüyorlar, sanki sözleşmiş gibi... özellikle Pepsi Cola'da esnafın sır gibi sakladığı fiyat listesini öğrenmek istiyorum. Esnafın bir bclümünün 3250 liradan kola satmalarındaki ısrarı ise dürüstlüklerine bağlıyorum. Yo ğurt konusu başka âlem. Aldığım farklı marka yoğurtlarda dikkatimi çeken bir konu; hepsinin nasıl olup da hiç bozulmadan bir hafta kalabilmeleri. Ayrıca bir hafta önce zehirlenerek Çapa Acil'de tedavi \L\\\, l V * x\ J,s Özhoraküzmedi Lüleburgaz Oktay Spor mağazasından çocuğuma bir çift spor ayakkabı aldım. Ayakkabı defolu çıktı. Müracaatımız üzerine üretici firma özhorak hiç tereddüt göstermeden ayakkabıyı değiştirdl. Ramadan Rasim/ Lüleburgaz 3oyvodoH % 6 9 * Scramik BUGUN •Bileşik faiz hesabıyla yıllık getirisi % 89'dur. ANAYASA / or u mu GİRİŞ SERBESTTİR 10.00 • 1230 YARIN Işte 3'er aylık süper ek geliriniz: 6ayvadeli 64 lyılvadeH 65 (3aydabırfai2O<)cmelı) Üaydabtr faız odemelı) işto dftvtzinize yüksek gelir. Dd»b $ l*yV. »AyV. »**v. 1WV. 14 MAYIS 1991 SALI 10.00 1230 Açtt YBıutim BUdiri Yorumlar TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KEMALAKKAYAıDevtofiatanı, Hükümel Sözcüsü SEYFİ OKTAY. SHP Parti Meclisi Üyesi Doç. Dr. PAZIL SAĞLAM BÜLENT AKARCALI. TürkiyeAT Karma Parlamento Komıs Ejbaskanı Doç. Dr. KÜRŞAT BUMİN, (E.Ü.) Prof. Dr. ÜSTÜN ERGÜDER , (B.Ü.) Doç. Dr. İBRAHİM KABOĞLU, (M Ü) Prof. Dr. ALt YAŞAR SARIBAY. (V.Ü.) 15 MAYIS 1991 ÇARŞAMBA ANAYASA VE EKONOMİK DÜZEN Af ıj İBRAHİM ÖZDEMİR, Devlet Bakanı YBnetim GÜNGÖR URAS, Yazar Ekonomist 1. BUdiri Prof. Dr. TURGUT TAN 2. BUdiri Prof. Dr. VURAL SAVAŞ, Anayasa Mahketnesı Eski Üyesi Yorumlar Prof. Dr. EMRE GÖNENSAY, (B.Ü.) Doç. Dr. TÜLAY ARIN, (İ.Ü.) MEHMET ALT AN, GazeieciYaıar MÜNİR CEYLAN, Pelrollg Send.Gn. Bjk. OSMAN KAVALA, lf Adamı DM 6 5 8 8 9 9 11 13 11 13 TORKIYE TURIZM YATIRIM V« DıŞ TICARET BANKASı A.Ş. TYT BANK H»ıbiy«: Cumhuriyet Cad. 30! Harbıye/İSTANBUL TEL: 134 5I 6O(l0hat) 13150 27130 84 50 TYT BANK Nuruosmauyc: Nunıosmaniye Cad. 94 Cağaloğlu/İSTANBUL TEL: 512 86 4446 TYT BANK Kapahçu?: Sandal Bedestem Sk 14 Kapalıçarşı/tSTANBUL TEL: 511 29 91 TYT BANK Aakanı: Cinnah Cad. Görcmc Sk. Nazmı B«y t; Mcrkczı 1/2 Kavakhdere/ANKARA TEL: 127 28 7072 TYT BANK AMaly*: Cumhuriyet Cad. 70/A ANTALYA TEL: 18 75 38 (4 hat) TYT BANK l a n i r Cumburiyet Bulvan 87/A Alsancak/IZMIR TEL: 13 53 54 gören arkadaşımın durumu da ilginç. Zehirlenme nedeni yoğurt. Son olarak üretim ve son kullanma tarihlerini aramaktan yorgun düştüğüm ambalajlarda çoğu zaman bu tarihleri bulamıyorum. Örnek özsüt marka yoğurdun altında, "Şirln" yoğurtlarının ise "kapakta" yazılıdır dediği halde ikisinde de üretim tarihleri yok. Üzücü ve düşündürücü... Bu durumda Kocamustafa Paşa'daki Migros'a kadar gidip güvenilir markalar mı aramalıyım?"Ruklye Sayar/lstanbul MÛLKİYELİLER BİRÜGİ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL MÛLKİYELİLER VAKFl İTÜ MAÇKA KAMPÜSÜ, (ESKİ MADEN FAKÜLTESİ), MAÇKAİSTANBUL B A N K nrkadaşlarımız bu soruların yanıtlarını ararken Coca Cola firmasında durum karışık olduğu için pek bilgi alamadılar. Pepsi Cola yetkilileri ise 1 litrelik şişelerin doluşunun 3500 liradan satıldığını, depozitonun ise 1500 lira olduğunu, ufak sişelerden 500 lira depozito alındığını söylediler. Bu arada bayileri dışındaki bakkallara depozito konusunda müdahale edemediklerini belirttiler. Yoğurt konusunda ise söz konusu iki firmanın yetkilisi de üretim tarihinin kaşe ile basıldığını, belki mürekkebin silinmiş ya da görülememiş olabileceğini belirttiler. 2 ay kadar önce Koç ismine güvenerek Beldesan marka bir yarış bisikleti aldım. Peşinattmı Beko'nun yetkili satıcısı Elif Tlcaret'e ödedim. Daha bisiklete ikinci binişimde arka viteste, dişlisinde bir sorun oldu. Garantisi olmadığı için mahallemizde buiunan bisiklet tamircisine götürdüm. Vites dişlisinin dağıldığını ve 50 bin lira karşılığı değiştirilebileceğini söyledi. Hevesim kırılmıştı. Yaptırmadım. Sonradan bisikleti aldığım satıcıya giderek ne yapabileceğimi sordum. Hiç tereddüt etmeden Beldesan Ankara servisine götürmemi, servisin tespiti sortucunda zararımın firma tarafından tazmin edilebileceğini söylediler. Gerçekten de bisikletim tamir edildi ve tamir ücreti olan 30 bin lira Bekoistanbul'a fatura edildi. Tamer Tok / Ankara Elifve Bektfnıınjesti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog