Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/12 DÖVİZ KURLARI Dövızın Cmsı 1 ABD Doları 1 Alman Markı 1 Avustralya Doları 1 Belçıka Frangı 1 Franstt Frangı ••00 Italyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Sterlm 1 S Arabıstan Rıyalı Duvız Alış EKONOMİ 14 Mayıs 1991 EfekM Alıs EfekM Satış ÇAPMZKUR Mvız Satış 3977 00 2306 44 3098 08 112 28 68158 31131 1060 51 3969 05 2301 83 3091 88 112 06 28 50 684184 1058 39 680 22 310 69 3965 08 3988 93 $ 1 7243 Alman Markı 2299 53 2313 36 $ 5 8349 Fr Frangı 3039 32 3107 37 $ 1 9412 Hol flonnı 11015 11015 $ 1 4564 Isv Frangı 679 54 683 62 $ 1277 50 Ital Lıretı 305 41 Körfez yardıım nazlanıyör rtirkiye'ye kriz dolayısıyla 3.1 milyar doları hibe, 4.1 milyar dolar yardım taahhüt edildi. Kullamlan hibe miktarı 1.2 milyar dolar. Kuveyt 300 milyon dolarhk bir hibe dilimi için Türkiye'yi oyalıyor. Hazine bu yardımı alabilmek için Kuveyt'e üç kez "hesap numarası" verdi. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Türkiye'nin Körfez faturasını hafifletmek için taahhüt edilen mali yardımlarda bugüne kadar umulan gelişme şağlanamadı. Sadece Japon krediîen zamanında gelirken Kuveyt hukumeünin ıse bu yıl için sör verdığı yardım konusunda Hazine*yi sürekli oyaladığı Öğrenüdi.' Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlannın yaptığı hesaplara göre Turkiye Körfez krizi nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak 78 milyar dolar civarında bir ekonomik kayba uğradı. ABD Hazine Bakanhğı'nm hderliğinde oluşturulan Körfez Yardımları Koordınasyon Komıtesı, Türkiye'nin kayıplan için 3 milyar 111 milyon doları hibe 982 milyon doları da uygun koşullu kredi olmak uzere toplam 4 milyar 92.4 milyon dolar mali yardım sağladı. Malı yardımlann 913.8 milyon dolarhk bölümu 1990 14 MAYIS 1991 28 56 28 22 6855 55 6835 00 103193 312 24 $ 139 26 Japon Yenı 28 64 $ 3 7500 S Arab Rıyalı 687612 £ 1 7237 $ 1063 69 Körfez hibe ve kredileri (milyon dolar) Taahhüt edilen Olkeler Kuveyt S Arabıstan Abu Dabı ABD Almanya Mollanda Toplam Japonya Fransa AT Toplam Gn. toplam 1990 Kııttanıınlar Toplam 1990 30.4.91 1991 UUiâklâU 1991 00 3720 00 500 88 0 75 517.5 388 0 00 195 0 583.0 1.100.5 Tootan KutlanılablllT tutat 11800 5880 00 140 0 00 00 1.908.0 100 0 301 40 0 170.1 2.078.1 BORSADA 13 M *» IS Hacml: 87.182.298.300 Mlktan: 6.521.290 itibartyla Kapanı? Bllejlk •ndeks: 3802.04 Mdl endeks: 3237.49 Sınal enMcs: 3824.49 (Ûncekı) Bıleşık endeks 3600 27 Mali endeks 3268 56 Smaı endeks 3802 05 Ortalama Bilnlk emtakj: 3623.35 Mall endekt: 3232.18 Sınal emtokv. 3862.53 (Ûncekı) Bıleşık endeks 3545 66 Malı endeks 3217 45 Smaı endeks 3745 35 öncokı se Bugunku Bugınku ans kapan en duşuk an yuksfik Bugunku kapanış ~WMM İStem mıktan En çok söz yapılanfıy AOirllkll ortfıy M a n (kn. l») »tana Vm. (0 475000 MtaiTaMtH Akcımento ftku Alarko Holdıng Anadolu Cam Aselsan Aslan Çım Ayoaz Bolu Çım«nto Bnsa Çanakkate Çımenlo Çesme Altmyunus Çımsa Q Elektrik Demırbank (BU) DMIZHCMI 31000 6600 1«75Q 29000 4500 24500 3100 142S0 26000 «300 14750 3900 5300 120000 •7M 5900 10750 4500 3900 0 2000 14250 MOOO 15750 4150 52000 »000 875 1750 »500 2950 80O0 MOO 4300 5100 6500 1100 19ZS0 MOO 1500 157SO 8500 2260 10000 4150 »300 8200 31000 6500 15500 JOSOO 5500 15500 2B5O0 4200 MOOO 3000 130O0 25000 «400 14500 3750 5000 «700 5700 10500 3850 1200 5800 16000 29500 4300 2(000 3150 U0O0 26500 10100 15250 4000 5200 . 6200 11250 31000 4050 7000 5600 1(000 29000 4300 25500 3100 14000 26000 9400 14750 3800 5000 57O0 10500 9300 38370 M120 109005 5100 22260 1900 2(0059 35350 11110 34700 (3220 89100 29800 3200 9250 111138 7(00 (12(0 24596 16200 127tI4 427000 18250 33M0 102600 1000 3000 927088 İOOO M020 30900 4000 HOO 56O0 19900 29000 4200 25500 3100 14000 26000 •M 15000 3900 5000 5700 10750 M02S 30911 »72 8690 3000 1160 0 100 0 00 74 3 18 5 1.652.8 2285 301 00 258.6 1.911.4 11800 00 00 190 0 88 0 00 1.458.0 14800 1160 0 100 0 190 0 162 3 18 5 3.110.8 7165 301 235 0 981.6 4.092.4 3000 2000 100 0 00 74 3 110 685.3 228 5 00 00 228.5 913.8 3000 5720 1000 500 162 3 18 5 1.202.8 616 5 00 1950 811.5 2.014.3 5635 155*0 28918 4233 29(49 3105 13981 25852 (SH 15017 3673 5040 5743 10825 3973 (423 4880 00 235 0 723.0 2.181.0 rakırken bu yıl için söz verdiği 1 milyar 180 milyon dolan ise aylardır serbest bırakmıyor. Türkiye'nin "1.2 milyar dolan toplu olarak verin" önerisini kabul etmeyen Kuveyt hükümeti, uzunca bir süredir geciken ödemeler nedeniyle nisan ayında 300 milyon dolarhk toplu ödeme yapmayı geri kalan bölumü de ayhk 100'er milyon dolarhk dilimler halinde serbest bırakmayı kabul etmisti. Nisan ayında iç ödemeler nedeniyle büyük bir kaynak sıkışıkhğma gken Hazine 300 milyon dolan bir an önce alabilmek için Kuveyt'e değişik tarihlerde 3 kez banka hesap numarası bildirdi. Ancak Kuveyt yetkilileri, "bu hafta, gelecek hafta" diye Hazine'yi sürekli oyaladı. Söz konusu yardım dilimi hâlâ Hazine'nin hesaplanna geçmedi. Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin bugün başlayacak Körfez gezisi sırasında Kuveyt yetküileriyle yapacağı götüşmelerde diğer konulann yanı sıra hibenin bir an önce verilmesini de gündeme getireceği belirtiliyor. Çelebi'nin 100 civarında müteahhit ve ihracatçı ile birlikte yapacağı Körfez turu Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı kapsayacak. Göruşmelerde söz konusu ülkelerle ekonomik ılişkilerin geliştirilmesi ve Kuveyt'in yeniden imarında muteahhıtlik hizmetlerınden daha fazla pay alınması uzerinde durulacak. Kummlar Verşisi değışecek ANKARA (ANKA) Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, Kurumlar Vergisi'nde değişiklik yapma yolunda cahşmaları olduğunu açıkladı. Kahveci, "Kurumlardaki istisnaları basitleştirmek üzere çahşıyoruz, düşüncemiz de şu: Tek bir istisna verelim diyoruz" dedi. Adnan Kahveci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Konseyi'nin toplantısında yaptığı konuşmada, yapılacak değişiklik ile gayri safı kârın yatınma dönüştürülen bölümünden vergi alınmayacağını belırtti TOBB Başkanı Yalım Erez ise konuşmasında hükumete sert eleştiriler yönelttı. Geçmiş dönemde yönelttikleri eleştiriler nedeniyle politika yapmakla suçlandıklarını hatırlatan Erez, bugun eleştirilerinde hakh olduklarının ortaya çıktığını söyledi. Erez, yeni bir istikrar paketine ihtiyaç olduğu yolunda bir görüş birliği oluştuğuna dikkat çekerek bunun yapılmaması halinde sorunların altmdan kalkmanın gelecek yıllarda çok daha zor olacağını bildirdi. Adnan Kahueci H Dilış Dojan Dojusan Mktas E.bp Yrtm» Eczacıbaşı llaç Edıg İplık Ege Btracılık EEdllM EtMkSljortJ E*k» HoMa»| i l U h EraJ» D Ç Fenış Mumınyum 1950 14000 21000 15500 52000 HOO 875 1800 «1M 9000 2000 14750 16000 530O0 MOO 925 1B00 HOD •100 3050 8000 5300 1150 1t7(0 2300 1(90 1(500 8500 2300 10500 4400 MOO 8100 6700 16000 21800 3150 10790 M«0 100000 UOO 1450 11500 4400 800 11000 MO 1400 1750 1050 2150 MOO 1800 4400 1500 6000 800 I! 3200 5200 4750 33500 4M0O İOOOO 8800 12000 3100 1950 14250 21900 15750 52000 9100 900 8SO0 9000 2900 8000 3050 4(90 9300 1100 19750 2300 1850 16000 8200 2200 10000 4400 8500 8100 6300 15500 M7S0 32000 2U0 (700 1100 10750 20(0 (7000 1100 1400 11000 4300 750 10750 900 1400 1700 1050 2100 9200 1800 4290 1500 6000 775 1! 3000 5200 32000 9800 8600 12000 3000 9100 1850 31000 10100 2550 2790 14000 3700 2M0 8900 1500 4100 1400 7(00 6000 179» 2200 1950 14000 21900 15750 1953 14205 21723 15852 52235 (392 M2 1(00 (2*4 «033 2969 8000 3042 4«U 5300 1103 1»740 2M3 1(25 1(114 8344 2203 10048 430» (313 8092 6537 15662 20153 iaoo 52000 9200 900 1(00 (200 Gortıon I51I Gubre fatı H m y Mncılıt Hrtt* 2900 8000 3000 4900 5300 MN yılı içinde kullanıhrken bu yılın ilk dört ayında da 517.5 milyon doları hibe olmak uzere 1.1 milyar dolarhk yardım Türkiye'nin hesaplanna geçti. Bu arada, Türkiye'ye en fazla malı yardım taahhüdü Kuveyt, Suudi Arabistan ve Japonya'dan geldi. Japonya, uzun vadeh ve düşuk faizlı kredi biçiminde söz verdiği 716.5 milyon doların 616.5 milyon dolanm bugüne kadar fülen kullandırdı. Projeye bağh olan 100 miyon dolarhk dılimin de önümüzdeki aylarda serbest bıraküması bekleniyor. Suudi Arabıstan da taahhüt ettiği 1 milyar 160 milyon dolarhk karşıhksız petrolün 200 milyon dolarlık bölumünu 1990 yılında verirken, bu yıhn ilk dört ayında da 372 milyon dolarhk petrol verdı. Suudi Arabistan'dan her ay ortalama 90 milyon dolarhk karşıhksız ham petrol çekıldiği belirtildi. Kuveyt ise işgalm sürdüğü 1990 yılında taahhüt ettiği 300 milyon dolarhk hibeyi 75'er milyon dolarhk dilimler halinde 4 hafta gibi kısa bir sürede serbest bı ss 2950 8000 »40 4950 5300 Imn I Motor Pıston Izmır 0 C lîocam Kav KelBbBk Mobllya Kem 61da Kopez ElekMk Koc Holdlng K K Yatınm Kmyı Clmtflto Konlı* Monıma Tar W|t>ı UUıuPonaln Luks Kadlle 1050 19500 22N 1(00 1MO0 8200 2150 10000 4200 »3O0 8000 6300 15250 IMOO JÎOOO 2700 HOO 3000 10500 2000 166750 17400 2100 11190 4500 82825 191O0 45*1» 14(00 7100 22900 70960 5M5S 25150 141118 34820 3000 52M0 10(758 10900 14400 27600 14500 5704M 74240 10100 55500 1100 1(790 2300 1(90 8300 2200 10000 4400 (400 8100 6500 15500 20790 32000 2M0 (700 3090 10790 2090 3100 1450 11000 4300 775 10750 900 1400 1700 1050 2100 (3(0 1750 4200 1600 6000 776 1NS 3000 5200 4700 12000 10000 8500 11750 3000 93N 1900 31500 102H 2550 2790 14000 3700 24(0 8900 1550 4100 1400 7400 5900 1700 2200 17(0 Memurlara umutışığı DENtZ TOPALOĞLU Memurlann sendika kurmalarına valihklerce getırılen engellerden bırı daha ortadan kalktı. lstanbul 6. Idare Mahkemesi Eğitim ve Bilim Emekçılen Sendıkası'nın (EğıtSen) kuruluş başvurusunun lstanbul Valiliği'nce işleme konulmamasma karşı açtığı davada yürütmeyı durdurma kararı verdi. îstanbul Valiliği değişik tarihlerde kuruluş başvurusunda bulunan altı memur sendıkasının başvurularmı önce kabul etmiş ancak işleme koymayarak evraklannı gen vermek ıstemişti. Sendika kuruculannın evraklan geri almaması üzerıne tutanak tutularak evraklann ıade edıldığı şeklınde bir uygulamaya gidilmişti. Bu gelişmelerin ardından mart ayı içinde Istanbul'da memur sendikalarınin genel merkezlerı Polis Vazıfe ve Selahıyeüen Kanunu gerekçe gösterılerek kapatıldı. tstanbul Valiliği aynı gerekçelerle EğitSen'in 13.11.1990'da 333 kurucu uye ile yaptığı kuruluş başvurusunu işleme koymadı. Sendıkanm genel merkezi 18 martta muhurlendi. Sendika yöneticılennin, EğitSen'in olağan genel kurulunu yapması ve yayın organı çıkartması amacıyla yaptıklan başvurular da işleme konulmadı. lstanbul Valiliği'nin başvurusu üzerıne, uç sayı çıkan EğitSen yayın organı hakkında, tstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesı "derginin sahibi ve yazıişieri mudunınun memur olmasını gerekçe göstererek yayını durdurma" kararı verdi. EğitSen yoneticileri, valilik aleyhine açtıkları davada ıdare mahkemesının verdiği yurutmeyı durdurma kararınm, valiliğın bütun uygulamalarını geçersiz kıldığınv savundular. Sendika yoneticileri mahkemenin 2 mayıs tarihli kararından sonra valihğe dılekçe vererek yayın organlarını çıkarmak, olağan genel kurullarmı yapmak ve sendikalarındakı muhürün kaldırılması ıçın başvuruda bulundular. EğitSen Genel Başkanı tstnet Aktaş, öğretmenler üzferîndeki ba^kiiann kaldınlmasını ıstedı. TümBelSen ve Tum SağhkSen sendıkalannın lstanbul Valiliği aleyhine açtıkları davalara halen devam edılıyor. Öte yandan EğitSen yoneticileri. ILO (Uluslararası Çalışma örgütu) Sendikal Özgürlukler Komitesi'ne yaptıkları başvuruların işleme konulduğunu belirttiler. Erdemîr «un 0 2000 84000 3000 1400 11000 4250 778 1OM0 900 1400 1750 6800 1050 2200 •1M 1800 4200 1500 6000 775 1800 3000 4000 5300 4500 2300 31500 4S500 9900 B600 12000 3190 ' 2700 325ü S200 460U 1850 31000 8200000 10000 2600 7400 Z7O0 14000 3850 5000 1650 3100 4250 1400 7300 6000 1700 3000 1190 30M 10700 20(1 97279 3002 1438 11074 4335 784 1(772 883 1400 1703 1050 2116 9404 1750 4291 1500 6000 778 1K2 3028 5200 4(71 H:ıklaa Ttkun Mariln ÇllMnU lUnl MarmarısM Ouı Marshall M Santral (BU) "" 1 5 Nasas Ncırıank NOI Holdıng Net Turızm Okan Tekstıl Olmuksa 1400 11000 4300 750 10500 850 1400 1700 1050 2100 «200 1700 400 1500 6000 775 1150 3000 5200 32000 4(000 9600 8500 11250 3000 (100 1650 31000 10100 2500 2790 14000 3700 2250 6300 1500 4100 1350 1300 5900 1700 2150 1700 ttMM OUtu Parsan PCQ Pıofllo Petkım Pınac Sut Pınar Errtegra Et * % Plmaş Polytan Sabah Viymcıt* UntnllMÜtM S1H5 S6tcsa Sun EteMiromk Tsm Stgom Tnbnk lekııılhanh » lezsarı T Garantı B TlsBank |B1 11$ Bank (A) I I » Baf* |t) TKB Toprak Kagıl TnkyaCaa T Sıemens TŞışaCam T.J.KJ. (W) TD Mküm Tunca Takstıl THY T Tuborg Ttıtunöank Usak Seramık VnM Vak'l Kiralama Yaot Yapı Kredı Tfaıu 81200 5600 424(5 7600 43460 83400 500 41900 10*00 3500 800 600 2594» 4(400 3600 14320 7200 18450 11200 50550 56510 2477(0 16450 5200 35020 29000 3400 27700 500 78100 11270 10430 (3(00 138340 12100 Uygulanan sübvansiyon nedeniyle buğdayda dış fiyatlar duşuk. 'Üretici suçlu değiT tZMtR (Cumhuriyet Ege Burosu) Buğdayda Turkiye'de bugun ulaşılan noktadan üretıcinin sorunlu olmadığını belirten TMMOB Ziraat Mübendislerı Odası Başkanı Mahir Gurbuz, "Üretici sorumlu olmadığı koşullara mahkum edilmemelidir" dedı. Gürbuz, dışpazarlarda 100 dolara buğday bulunduğunu belirten yetkihlere, "Uyguladıklan subvansiyonlarla dış pazara maliyetin altında buğday veren ulkeler, kendi ureticilerîne kilogramda 700 ile 860 lira arasında değişik fiyatlar uygulamaktadırlar" yanıtını verdi. Ziraat Muhendıslerı Odası tarafından yapılan hesaba göre yuzde 30'luk ureticı kârı yaklaşımıyla ikinci smıf ekmeklik buğday icia4uloda 715 liralık fiyat verilmesı gerekiyor. TMMOB Ziraat Muhendislerı Odası tarafından yapılan araştırmada, 199091 Nisan ayları arasında sadece gubrede yüzde ytizü aşan bir artış yaşandığı vurgulandı. Gübredekı fiyat artışların amonyum sulfatta yüzde 97, amonyum nitratta yüzde 160, ürede yüzde 113 düzeyinde gerçekleştiği vurgulanan Zftaat Muhendislerı Odası raporunda, tohumluktakı artışm da yuzde 87'ye ulaştığı açıklandı. Raporda tohum ve gübTenın buğday maliyetinin yüzde 32 5'ini oluşturduğuna dikkat çekildı. Ziraat Mühendisleri Odası uzmanlannca yapılan hesaplamaya göre yuzde 30'luk üretici kârı verilmesi geröktığı bıldırıldı. 1990 ürünü ortalama fiyatı ile yuzde 55'lik yıllık enflasyonun ilişkilendirilmesi sonucunda da bulunacak fiyatın bu düzeyde olduğu vurgulandı M41« 4M2( 9957 »548 11638 »11 MOO 1900 32000 10400 2550 14000 3950 2900 8900 1600 4100 1450 7(00 6000 1750 2300 1750 62M 31508 10211 2536 2794 14000 3787 23(1 8656 1650 4100 1398 7479 5909 1702 2189 17(4 1(9(0 YATIRIM FONLARI Katıbna betgeslMlı Iş Yatınm1 Iş Yatmm2 Iş Yatırım3 iş Yatınm4 Iş Yatmm 6 Interfon 1 !nterfon2 lnterfon3 interton4 lnterfon5 iktısat Yat1 b s a t Yat2 Iknsat Yat3 b s a t Yat4 İktısat Atılım Fon Garantı Yatınnvl GaranS Yatmm2 Gafantı Yatınm3 Garantı Yatınm4 Garantı Yatınm5 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yatjrım F YKB Sektör F YKB Hısse F YKB Kamu F YKB Lıkrt F YKB Karma t YKB Dflvız F YKB Kapıta! F , YKB AktJf F Vakıf Fon 1 Vakıf Fon2 Vakıi Fon3 Vakıf Hısse Vakıf Dunya Fon Vakıf Fon6 Dışbank Mavı Fon Oışbank Beyaz Oışbank Pembe Tütun Fon1 Tutun Fon2 Mıtsuı Fon1 Mıtsuı Fon2 Rnans Fon 2 Fınans Fön3 Rnans Fon4 Rnans Fon5 Ziraat Fon1 Iıraat Fon 2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fon4 HalkFoni Halk Fon2 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon1 Emlak Fon2 lmpex Fon1 tmpex Fon2 Töbank Fon Sumer fon Denız Fon Ege Fon Kalkınma, Fon Dennr Fon Tanş Fon OrtakFon TurttJank Fon NBtion Ebfon 13 MAYIS 1991 ÇA15 Nnku 76407 48721 20213 17136 14564 58323 50.265 25982 23327 11357 48579 39736 18519 19112 14360 59651 26170 14308 11477 9714 60.289 20009 14019 55376 42946 63396 42663 36343 42566 18581 13922 13537 43222 110452 20285 13.679 17366 13253 38200 51426 14325 42 640 11933 153132 18553 22626 19201 11753 22 285 16515 17781 16317 21736 1E746 22615 15349 18392 14515 17483 12707 15683 17565 18419 15313 15787 14816 15026 13280 12915 12758 12310 12J613 MANAGEMENT TRAINEES Esbank is seeking young and ambitious professionals to be trained in an intensive 6 months program. Eligible applicar.ts vvill be informed of the date of English proficiency test after vvhich successfut candidates vvill be invited for an intervievv. Unıversıty degre© or students o1 senıor class m Economıcs, Busıness Admınıstratıon, Fınance (rom a unıversıty ın Turkey or abroad Excellent command of wrıtten and spoken English Turkısh cıtızenshıp Maxımum age 26 N o mılıtary servıce oblıgatıon or a mınımum 2 year postponernerıt (for male candidates) SÜLEYMAN SAR1LAR EREĞLt ~ tşten atılmaları protesto eden Ereğli Demir Çelık Fabrikası ışçileri dun sendıkaya yurüyerek eylem yaptılar. Fabrikada calışan 5 bm 700 sendıkalı, 2813 sendıkasız ışçıden, gece vardıyasmda çahşanlann dışmdakiler ve ailelerinın oluşturduğu yaklaşık 6 bin kışılik topluluk, fabrika önunden Sahil Bulvarı'na yuruyüşe geçtıler. "Erdemir'de işçi kıyını»na son", "Zamma, zulme, kıyıma hayır" şeklinde slogan atan ışçılere, çevrede biriken halkın da alkışlarla destek verdiği görüldü. Genel müdurluk binası Önün' de de bır süre bekleyerek slogan atan işçilere polisin mudahale etmediği, ancak vıdeo Rlmı çektığı görüldü. İşçılerin bugun de sendikada toplanarak aralarında oluşturduklan komite ve sendika yönetimiyle birlikte eylem şeklıni belırleyeceklerı bıldirıldi. tşçiler esnaftan kepenklenni kapatmalarını ısteyecek, Erdemir'in kuruluş yıldönümü olan yann da şalter kapatma eylemi gerçekleştirmeye çahşacaklar Bu arada SHP PM uyesi Önay Alpago ve SHP'li Ereğli Beledıye Başkanı Ruhi Gobekoğlu işçilerle görüşerek destek sözü verdiler. İşçiler yurudu •• • • "1 • • 130757 1403B9 0910 89 170190 0406.90 190987 141287 270289 090190 160987 1002B9 0802.89 280289 1112B9 2210.87 1003B9 120250 30O5S0 290391 161187 3110.89 110730 021187 0703B8 0703B8 07X088 0703B8 0703.88 020189 190690 190630 0905.88 2404B9 181009 220390 260390 140690 280688 100459 280690 0407.88 101290 150758 2010.89 200789 181259 2003.90 051150 091059 140290 140290 200690 011159 08.0190 020190 280690 220150 1807.90 020290 040530 280390 120290 160490 040530 080590 070590 110690 270890 03 09 90 051190 011190 10500 20.000 10000 10000 10000 10661 9360 9959 11200 10.000 9764 9806 9596 9590 10000 9976 9731 10437 9936 9209 10319 100» 10000 10477 9795 9693 9628 9294 10.000 9542 10000 48279 10444 9S94 9785 9713 9574 10000 10.057 20558 10011 11021 10000 40000 10000 9956 10.428 9958 10000 10100 10000 10000 10000 11397 10357 10724 10469 10000 10X100 10086 9962 10000 10405 10508 10000 10000 10006 10.000 10000 10000 10000 10000 76702 48933 20288 17195 14615 58526 50439 26.073 23409 11271 48.776 39597 18996 19190 14389 59916 26313 14359 11250 9520 60519 20.087 14J066 55578 43096 63477 42519 36.488 43.034 18522 13.951 13.494 43372 110542 20348 13700 17299 13296 38320 51603 14390 42793 11377 153645 18626 22721 19286 11764 12567 22325 16.966 17842 16375 21504 16793 22691 15395 18485 14675 17561 12720 15738 17620 11482 15364 15539 14579 15.081 13321 12357 12811 12353 039 044 03? 034 035 035 035 035 035 076 0.41 041 041 041 020 044 055 036 198 109 038 039 034 036 035 013 037 040 039 022 0.21 032 035 035 031 0.15 039 032 031 034 045 036 037 034 039 0.42 044 0.09 0.43 018 030 034 036 031 028 034 030 051 0.41 045 010 035 031 034 033 033 043 037 031 033 042 035 OUALIFICATIONS Applicants should forvvard a C.V. along vvith a photograph, address and phone number by May 24th 1991 the latest to the follovving address: ESBANK Personel ve Eğitim Müdürlüğü Meşrutiyet Caddesi, No:141/1 Tepebaşı, 80050 lstanbul 13 bin cam işçisi greve çıkıyor tşSendika Servisi Kristaltş Sendikası ile Türkiye Cam Cimento ve Toprak Sanayii Işverenleri Sendikası arasmda surdürülen toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine bu sabahtan itibaren 13 cam fabrikasında çalışan toplam 13 bin işçi greve çıkıyor. Kristallş Sendikası Genel Başkanı tbrahim Eren dun yaptığı yazıh açıklamada göruşmelerde yapıcı bir tutum içinde olduklannı belirterek, "Ancak cam işverenleri, cam işçilerinin ozellikle iş güvencesi ve insanca yaşayacak bir ucret istemelerine karşı taviz vermez tutumlannda ısrar etmişler ve bize grevden başka imkân tanımamışlardır" dedi. Açıklamada işçi ücretlerine, tabanda 1 milyon 342 bin lira zam isteklerine karşıhk işveren sendikasımn 606 bin 934 lira önerdiği, işsizlik tazminatı, ihbar tazminatı ve işe giriş ucretlerin de de anlaşma sağlanamadığı bildirildi. Bugun greve çıkacak cam fabrikalaruun isimleri şöyle: Cam Holding'e bağlı Paşabahçe ve Çayırova Cam Sanayii, Camİş Madencilik, Cam Elyaf, Cam tşleme Sanayii, Topkapı Şişe Sanayi, Teknik Cam, Trakya Cam, Kırklareli Cam Sanayii, Anadolu Cam, Sinop Cam, Bursa OtoCam Sanayü.Koç Grubu'na bağlı tzocam Tarsus ve Gebze ışletmeleri. Şişe Cam Holding'e bağh lstanbul Cam Sanayii ve Birgi San. A.ŞÎde de 17 mayıs tarihinde greve çıkılacağı bildirildi. All applications will be held in strict confidentiality. Contemporary, dynamıc and pleasant workıng envıronment that rewards achıevement and offers promotıon Challengıng and hıghly rewardıng banKıng career ADVANTAGES ESBANK tLAN OSMANİYE SULH HUKUK HÂKtMLİĞl'NDEN Dosya No: 1990/221 Duruşma Günü: 12.6.1991 Davacı Hanifı özkan veküı Av. Murtaza Akıncı tarafından davalılar Döndü Cemiloğlu vs. aleyhine açılmış bulunan "uıksım ve tzalei Şuyuu davasının yapılan açık yargılamasında verılen ara kararı gereğince davacı ile davalüann müşterek malık olduklan Osmanıye üçesi Yenımahalle Pafta 53, Ada 411, Parsel 6'da 41640 m2 olarak tapuya kayıtlı bulunan taşıntnazı hissedarlar aralarında a>nen taksım edemedıklennden mümkün ıse aynen olmadığı takdııde satış suretıyle ortakhğın gıdenlmesv için dava açmış ise de adlarına dava dilekçesı ve duruşma günü teblığ edılemeyen tapu tnahklerı Mehmet Kızı Döndü Cemiloğlu, Mehmet oğlu Yaşar Kara; Alı oğlu Hasan Atmaca, Alı oğlu Ahmet Albayrak, Abdurrahman kızı Kıymet Taşdelen, Hasan oğlu tsmail Yenen, Şükrü oğlu Salman Doğan, Dede oğlu Ahmet Karamanoğlu, Hüseyın oğlu Hamdı Sozkurt, Iskender oğlu Mehmet önalan, Mehmek kızı Leyla Güven, Nalbant Mehmet oğlu Memduh Eren, Fakı oğlu Velı Doğan'a Yemmahalle Şeftali Bahçesı 1. Yol, 2. Sokak olan adreslerıne dava dilekçesı ve duruşma günu tebhğ edılemedığı, Zabıta manfeüyle de teblığe yarar açık adreslen tespıt edilemedığınden bu şahısların yukarıda yazıh duruşma gün ve saatmde mahkememızde hazır bulunmaları, bulunmadıkları takdırde duruşmamn gıyaplarında yapıhp karar venleceğı hususu dava dilekçesı yerıne kaim olmak üzere ılanen teblığ olunur. Basm: 47083 ALACA KADASTRO MAHKEMESİ Sayı 1974/199 Alaca Çevrelı köyunden Rıza Samut'un davalılar Satı Kadı ve aleyhine açtığı kadastro tespıtıne ıtıraz davasının mahkememızde yapılan açık yargılaması sırasında verılen ara karar gereğınce, Alaca Çevrelı köytfne aıt Dolamaç mevknnde bulunan 93 nolu parsel ile aynı köy Yoncalı mevkıınde bulunan 531 nolu parsellerle ılgılı davada davalılar Alı Kadı mırasçılarından Alı kızı 1949 D'lu HATÎCE KADI, Alı oğlu 1950 DNu HASAN KADI, Alı oğlu 1964 D'lu ALt KADPya dava dilekçesı ve duruşma gunü teblığ edılemedığınden adı geçen kışılerın durusmanm bırakıldığı 31 7 1991 gününde Alaca Kadostra Mahkemesı salonunda saat 9'da hazır bulunmaları veya kendılerını bir vekılle temsıl ettırmelerı, delıllenm bıldırmelerı, gelmedıklerınde yargılamanın yokluklarında yapılıp sonuçlandırılacağı hususu teblığ olunur VEEAT Biricik annemiz kaybettik. Cenazesi öğlen namazı (bugün) RumeliKavak Camii'nden kaldırılacak. Tanrı'dan rahmetler SANİYE SEZER'İ AtLESİ Pendik UYDUKENT'teki kooperatif hissemi devrediyorum. Tel: 157 45 82 SATILIK DAtRE Acıbadem, Basın Sıtesı'nde kalorıferlı, merkczı sıstemh, hıdroforlu. 95 m2. 95 mılyona acele satılıktır. TEL: 325 22 V
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog