Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

14 MAYIS 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/11 Baker, uzlaşma sağlayamadı Baker dün Kahire'de Sovyet meslektaşı Besmertnih ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ortadoğu Konferansı konusunda taraflar arasında görüş ayrılıklarının devam ettiğini söyledi. Besmertnih, Suudi Arabistan'a gitti. Dış Haberler Servlsi Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD Dışişleri Bakanı James Baker ile Sovyet meslektaşı Alexander Besmertnih arasında önceki gece başlayan görüşmeler dün sona erdi ve Besmertnih, Suudi Arabistan'a gitti. Görüşmelerin sona ermesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısmda Baker, Ortadoğu konferansı ile ilgili olarak taraflar arasında hâlâ bazı görüş ayrılıklan bulunduğunu, ancak bunları gidermek için çaba harcamaya devam edeceklerini bildirdi. Baker, Suriye'nin düzenlenecek bir barış konferajısında Birleşmiş Milletler'e de önemli rol verilmesinde ısrar ettiğini, ancak tsrailin buna karşı çıktığını belirtti. Baker, bir diğer görüş aynhğının da böyle bir konferansın sürekli bir forum niteliğinde olup olmayacağı üzerinde yoğunlaştığına işa1 Isruirie Suriye, Ortadoğu konferansı konusunda kendi görüşlerinde ısmr ediyorlar Alia'nuı yardım çagrısı , • TtRAN (AA) . Arnavutluk Devlet Başkanı Ramiz Alia, ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik t ve sosyal sorunlann çözümünde Türkiye'nin • yardımına ihtiyaçlan olduğunu söyledi. . Arnavutluk'ta, her alanda reformlar yapacaklannı bildiren Alia, "Tek partili döneme son verdik ve seçimler sonunda ortaya çıkan çeşitli siyasal güçler arasında konsensüse vanlmasına çalışıyoruz" dedi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen gezi çerçevesinde Tiran'da bulunan 30 kadar Tttrk gazeteciyi bugttn kabul eden Arnavutluk Devlet Başkanı Alia, Türkiye ik Arnavutluk arasında dostluk ve iyi ilişkiler bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı Sayın özal, ülkemizi ziyaret edecek. Ben de Türkiye'ye geleccğim. 1945'ten bu yana ülkemizde uyguladığımız sistem sonucunda batakhkları kuruttuk" önemli bir ülke. Biitün taraflan görüşme ma ilerleme kaydetmeyi beklemediğini söyledi. nitelendirerek, "Bazı güçlükleri giderdik" desasına getireceğimizi iimit ediyoruz. Taraflar Yetkili "Suriye de îsrail de tutumlarında ıs di. önce masaya oturmalı ve sorunlannı daha rar ediyorlar. tki ülke de yumuşamaya egi"ABD, sorumlu olur" sonra tartışmaya başlamalıdır." limli göriinmüyorlar" dedi. Filistin Kurtuluş örgütu Yürütme KomiSSCB Dışişleri Bakanı da uluslararası bir Bush'tan KİK'e destek tesi üyesi Cemal Surani, Ortadoğu'da barış konferans düzenlenmesi olasılığı konusunda ABD Başkanı George Bush, Suudi Arabis çabalarının başarısızlığa uğramasından umudunu koruduğunu söyledi. ret etti. ABD'nin sorumlu olacağını söyledi. Israil, konferansın ilk oturumundan sonBaker, Sovyet Dışişleri Bakanı ile iki ülke tan ve Körfez Işbirliği Konseyi'ne (KİK) üye Surani, Kahire'de AFP'ye yaptığı açıklamara doğrudan görüşmelere geçilmesini istiyor. liderleri arasında bir doruk toplantısı düzen diğer beş ülkenin, bir Ortadoğu barış konferansına temsilci gönderme kararını memnun da, ABD'yi uluslararası meşruiyete karşı çaîsrail konfransın yöresel ve sembolik nitelikte lenmesi konusundaki çabaları da sürdürmelışmakla suçladı ve "Baker zaman kazanmaolmasını istiyor. Suriye ise BM gözetiminde, yi kararlaştırdıklarını belirterek, "Ancak bu lukla karşıladı. Başkan Bush, Andrevvs Hava Üssü'nde ba ya, işgal topraklarında kurulan Yahudi yerBirleşmiş Milletler'in önemli rol oynayacağı, yıl ortasında böyle bir toplantı olup olmatam anlamıyla bir uluslararası konferans top yacağı, önUmüzdeki günlerde yapdacak silah sın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suudi leşim merkezlerinin oldubittiye gelmesine ve lanmasmı savunuyor. lann kontrol ü görüşmelerinde kaydedilecek Arabistan'ın son açıklamasını cesaret verici yeni bir statükoyu empoze etmek için niifus yapısının değişmesine çalışıyor" dedi. olarak nitelendirdi. Suriye'ye göre Araplarla Îsrail anlaşama ilerlemeye bağlı olacak" dedi. Baker'ın, Suriye ile Îsrail arasındaki görüş Bush, İsrail Arap anlaşmazlığının gidedıkları takdirde ABD ve Sovyetler soruna Besmertnih ile kimyasal silahlar ve bu tür müdahale edebilmeli. Îsrail ise buna karşı çı silahların dünya çapında yasaklanması üze rilmesi yolunda sağlanabilecek ilerlemeyi tah aynlığma ilişkin sözlerine değinen Surani, Sumin edebilmek için henüz çok erken olduğu riye'nin tutumunun uluslararası hukuka dakıyor. rinde de durduklarını kaydeden Baker, bu ko nu söyledi. yandığmı, ABD'nin tutumunun ise buna karBu görüş ayrılıklarını gidermek için çaba nuda iyimser olduklarını bildirdi. George Bush, önceki gün Sovyet lideri Mi şı olduğunu kaydetti. harcamaya devam edeceklerini bildiren ABD Cemal Surani, "Bir banş konferansı tophail Gorbaçov ile yaptığı 45 dakikalık teleDışişleri Bakanı Baker, "Suriye olmadan bir "Baker umutsuz" fon gorüşmesinde, Ortadoğu'nun yanı sıra lanması için harcanan çabalann başansızhkonferans diizenlenip düzenlenemeyceği" soAP'nin haberine göre Kahire'de bir Ame "birçok diğer konular" Üzerinde de durduk ğa uğramasının sorumlusu Suriye degil, ABD rusuna da şu karşılığı verdi: olacakür, çiinkii onlar uluslararası meşruiyete "Suriye'nin de katılacağı bir konferans dii rikalı yetkili, yarın Israil'e gidecek olan Ba larını kaydetti. Bush, Gorbaçov ile görüşmesini iyi olarak karşı çıkıyorlar" diye konuştu. ker'in uluslararası konferans konusunda bir zenlenmeslni arzu ediyoruz. ÇUnkii Suriye Ermenistarfın iddiasma tepki • ERZURUM (AA) Atatürk Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Enver Konukçu, Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan'ın Kars'ın Ermeni toprağı olduğu yolundaki iddiasının ilmi ve siyasi gerçeklerden uzak, tamamen hayal mahsulü olduğunu belirterek "Bugünkü sınır, Trans Kafkas hükümetleri ve özellikle Ermenistanla görüşülerek çizilmi$tir. GUmrü Anlaşması'nı imzalayanlar da Ermenilerdir" dedi. Dış Haberler Servisi Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlı milislerle Azerbaycan güvenlik güçleri ve Sovyet askerleri arasında yaklaşık 2 hafta önce başlayan çatışmalar, önceki gün Kızılordu'nun Ermenistan'ı abluka altına alması ile yeni bir aşamaya ulaştı. Moskova, Azerbaycan'ın catışmalı sırur bölgelerinde trafiğe kısıtlama getirdiklerini açıkladı. Ermenistan yetkilileri, bu kararın cumhuriyetin ekonomisine darbe vuracağını bildirdiler. AP'nin Sovyet resmi haber ajansı TASS'a dayandırdığı haberine göre Sovyet askerleri son haftalarda yaklaşık 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalara son vermek amacıyla Azerbaycan'm sınır bölgelerinde geliş gidişlere bir sınırlama uygulamaya başladılar. Dağlık Karabağ bölgesi ordu kumandanı, özel izin kâğıdı olmayan araçların geçişlerine izin vermiyor. Kızılordu tarafından başlatılan bu son uygulama ErmenisZORUNLLJ GÖÇ Sovyet askerleri ve Azeri güçler tarafından önceki gün denetim altına alınan tan'da tepkiyle karşılandı. ErGetaşen köyü halkı evlerinden oldu. Getaşen, Azerbaycan'a bağlı bir Ermeni köyü. ( AFP) menistan'ın Moskova'daki tem Ermenistan'a abluka silcisi Felix Nanukonyan, Moskova'yı cumhuriyeti abluka altına almakla suçladı. Ermeni temsilci, düzenlediği basın toplantısında, başkent Erivan ve Azerbaycan sınınndaki Goris bölgesinin Kremlin tarafından ekonomik ablukaya ahndığını söyledi. Namıkonyan, Moskova'nın Ermenileri "dize Sovyet askerlerine saldırmasını önlemek amacıyla sürdürdüğü sınır bölgesindeki köyleri silahsızlandırma operasyonunu "Ermeni balkına karşı uygulanan barbarca bir yöntem" olarak niteledi. Azerbaycan Devlet Başkanı Ayaz Muttalibov'u, "Kremlini in Kafkaslar'daki tek desteği" iki Ermeni köyü, Martunaşen ile Getaşen'i denetim altına aldıklarını ve bu köylerde yaşayan halkı göçe zorladıkları iddia edildi. Azeri güçlere ait helikopterlerin aynı gün Seislan köyüne ateş açtığı, olay sırasında bir kişinin öldüğü de belirtildi. Ermenistan Içişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada da cuma günü Sovyet askerler ve Azeri güçler tarafından saldırı düzenlenen Paravakar köyünde durumun sakin olduğu, ancak orduya ait helikopterlerin köy üzerinde sürekli uçtukları bildirildi. SSCB Devlet Başkanı Mibail Gorbaçov ile Rusya Federasyonu Yüİcsek Sovyet Başkanı Boris Yeltsin, dün bir araya geldiler. AP'nin haberine göre görüşme sırasında Rusya'nın 16 özerk bölgesinden 14'ünun de temsilcisi bulunuyordu. Kremlin'de 5 saat süren toplantıda, özerk bölgelerin de Sovyetler Birliği birlik anlaşmasına eşit taraf olarak imza atmaları kararlaştırıldı. SOVYETLER BIRLÎGI Sovyet askerleri, Azerbaycan'ın sınırdaki catışmalı bölgelerinde trafiği kısıtlama uygulamasıbaşlattılar. Ermeniler, Moskova'yı ekonomik abluka uygulamakla suçladılar. getirmeye" çalıştığını da öne sürdü. AA'nm haberine göre SSCB Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Leon Ter Petrosyan, Moskova'nın Ermenistan'ı sindirmeyi başaramayacağını ve başlattıkları bağımsızlık sürecinin devam edeceğini bildirdi. Petrosyan, Fransız "Libeiation" gazetesinde yayımlanan demecinde, Sovyet birliklerinin Ermeni müitanlarımn Azerilere ve olarak niteleyen Petrosyan, Moskova'nm bu operasyonla Muttalibov'a destek vermek istediğini savundu. Petrosyan, Kremlin'in asıl hedefinin, başlatılan bağımsızlık sürecinde Ermeni halkını korkutarak kendi kurumlarına güvenmi sarsmak olduğunu savundu. Ermenistan Dışişleri Bakanlığ^ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, Azerbaycan güvenlik güçleri ile Sovyet askerlerinin .. * Pire'de toplıı firar • ATtNA (AA) Yunanistan'm en büyük hapishanelerinden birisi olan Pire'deki Koridalos Cezaevi'nde önceki gün yeniden toplu bir firar gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre C koğuşunda 20 ile 30 kadar mahkum koğuştaki sigortanın tamiri için gardiyanın kapıyı açmasından yararlanarak gardiyanı ve elektrik teknisyenini zararsız hale getirdikten sonra dışarı çıktılar. Tatil günü nedeniyle hapishanedeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olmasından da faydalanan mahkumlar, cezaevinin duvarını sj, tırmanarak aştıktan sonra. kactılar. VTELETAS SAYIN HİSSEDARLARA DUYURU 1990 YILI KÂR DAĞITIMI D i 1 Nisan 1991 günü yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karara göre, 1990 yılına ait 13.500.000.000.TL tutarında dağıtılacak kâr payı, 15 Mayıs 1991 tarihinden itibaren, 4,5 ay süre ile, Sayın Hissedarlarımıza; hisse senetleri üzerinde bulunan 1990 yılına ait kâr payı kuponu karşılığında,Türkiye Vakıflar Bankası'nın bütün şubelerinde ödenecektir. 11990 yılı için; Cumhurbaşkanfnın, Atina'}>a yaptığı çıkışlar gündemde OzaPın 'çıkışı' tartışılıyor Ankara'da bazı çevreler Turgut özal'ın açıklamalarını "hassas bir dönemde yapılmış gereksiz çıkışlar" olarak yorumluyorlar. Bazı yetkililer ise özal'ın açıklamalarını "yararlı" buluyorlar. vurguladı. Türkiye'nin Yunanistan'dan büyük bir ülke olduğunu söylemekle ise Ankara'nın Atina'nın santajlanna boyun eğemeyecek kadar güçltt bir ülke olduğunu bildirdi. Bu açıklamalar Atina'da tepki yaratdirdiler: SEMİH tDtZ "tçerik açısından söylenende hata yok. tıysa demek ki hedeflerini buldular. Sama'Türkiye yaydmacıdır' yaygarası ise ANKARA Cumhurbaşkanı Turgut Cumhurbaşkanı Özal, tarihi ve fiili gercekÖzal'ın son günlerde TürkYunan ilişkileri lerden söz ediyor. Ancak bunların şu sıra Batı'nın bUinçli çevrelerinde kabul görecek konusunda yaptığı sert açıklamalar Anka larda bu tonla söylenmesinin ne kadar isa D İ r 8 o r ü s d e 8 1 1 A t i n a Türkiye'nin Körfez ra'daki yetkili çevrelerde farkü görüşlere yol betli olduğu tartışılabilir, Türkiye'yi, yayıl k r i z i çerçevesinde sağladıgı itibardan ve Kıbaçtı. Bazı yetkililer bu açıklamaları "has macı emeller besleyen bir ülke göstermek n s > " l u S k i n s o n gelişmelerden duyduğu rasas bir dönemde yapılmış gereksiz çıkışlar" için büyük çaba sarfeden Yunanistan'a böy hatsızlıgı yansıtmaya devam ediyor ve bu iüolarak yorumlarken diğerleri bunların "ta le bir kozun verilmiş olması gereksizdir. Ni •>"« zedelemeye çalışıyor. Ancak jeopolorihsel ve siyasal gerçeklerin perspektife otur tekim Atina zaman geçirmeden Samaras ka <* gerçekler bu çabalan aşıyor. tulması açısından yararlı olduğunu" belirt nalıyla Türkiye'nin Viyana'ya kadar emelSamaras ın Tklabanı ile Şam da gıriı leri olduğunu duyuran açıklamalar yapmaSamaras ın Tklabanı ile Şam da gıriı tiler. i va basladı Bunun cerek Balkanlar'da ne 8 o r ü $ m e yaptıklarını söylemesını 'dddiye Yunanistan Dışişleri Bakanı Andonis Sa va basladı Bunun Balkanlar'da ifade eden maras'ın Cumhurbaşkanı özal'ın çıkışlarına tepkisini ise "söylenen sözlerin gisi olmayan çevreleri etkilemesi beklenebi Atina'nın böylece dolaylı yoldan yi tehdit etmeyi amaçladığını belirttiler. Taçarptınlması" olarak değerlendiren yetkili lir." labani'nin Ankara'ya geldiğini hatırlatan ler, Samaras'ın Kurdistan Yurtsever Birliği Bazı yetkililerin ise Cumhurbaşkanı yetkililer, Atina'nın "Kürt kartını" Türkilideri Celal Talabani ile Şam'da "gizli" bir özal'ın açıklamalarını "isabetli" olarak dekar r görüşme yapıldığma ilişkin açıklamasını ğerlendirerek bunlann "tarihi ve siyasi ger ?$* 5» ^"f".^,?i .işimlerinin ise "İki n l k e çeklerin perspeküfe oturtulması açısından «rasmdaki dışldlen daha da bozmak"ciddiye almadılar". aas ş Cumhurbaşkanı özal'ın "12 adanın za yararlı olduğunu" bildirmeleri dikkat çek Un başka işe yaramayacağını" kaydettiler. manında Türkiye'ye ait olduğunu" hatırla ti. Bu görüşü savunanlar, "meydanın YunaÖte yandan Yunanistan'm Ankara Büyütan ve "Bizimle baş edemezsiniz. Bugün nistan'a boş bırakümaması gerektigini" bil kelçiliği'nden dün yapılan bir açıklamada Türkiye 52 milyon onlar 10 milyon" ifade direrek şunları söylediler: Kuzey Iraklı sığmmacılara Yunanistan tarasini kullandığı açıklamasını "gereksiz" ola "Cumhurbaşkanı tarihi gerçekleri anla fından 90 ton kadar yardım malzemesinin rak değerlendiren yetkililer şu görüşleri bil tırken bunlann artık geride kaldıgını da gönderildiği bildirildi. Belçika'da yabancı düşmanlığı • BRÜKSEL (AA) Belçika'nm başkenti Brüksel'de yabancıların çoğunlukta olduğu St.GiIles semtinde, polisle yabancı gençler arasında cumartesi gecesi başlayan önceki gün devam eden çatışmada bir polis ve bir çocuk yaralandı. Çatışma, cumartesi gecesi polisin Kuzey Afrikalı bir gencin kimliğini kontrol etmek istemesiyle başladı. Bir grup yabancı ile polis arasında meydana gelen çatışmadan sonra 14 kişi gözaltına alındı. Olayı protesto etmek için dün gece polis karakolu önünde toplanan 200 kadar yabancı genc, polis binasını taşladı. 50.000.TL nominal değerli hisse senetlerine 100.000.TL nominal değerli hisse senetlerine 200UÖ0.TL nominal degerli hisse senetlerine 500.000.TL nominal değerli hisse senetlerine kâr payı ödenecektir. 20.000.TL nominaToeğerli hisse senetlerine 1.000.TL nominal değerli hisse senetlerine 2.000.TL nominal degerli hisse senetlerine 5.000.TL nominal değerli hisse senetlerine 10.000.TL nominal değerli hisse senetlerine 1351)00711 270.TL 540.TL T3507Î1 2.700.TL 5.400.TL 13300.TL 27.000.TL 54TK)0.TL Q Sayın hissedarlarımızın 15 Mayıs 1991 tarihinden itibaren 30 Eylül 1991 tarihi akşamına kadar, Türkiye Vakıflar Bankası Şubelerine başvurarak kâr paylarını almalarını rica ederiz. Q B U dönem içinde anılan banka şubelerine başvurmayan hissedarlarımızın kâr payı ödemeleri, 1 Ekim 1991 tarihinden itibaren, yine 1990 yılına ait kâr payı kuponu karşılığında, Istanbul'da Şirket Merkezi ile Ankara ve Izmir Bürolarımızdan yapılacaktır. NOT: 1. (1), (2), (3) ve (4) no'lu kupon ödemeleri ve 1988 sermaye artışına aitbedelsiz hisse senedi dağıtımı Şirket Merkezi ile Ankara ve Izmir Bürolarımızda devam etmektedir. 2.1990 yılı sermaye artışına ait bedelsiz hisse senedi dağıtımı ise 30.6.1991 tarihine kadar Vakıflar Bankasının daha önce ilan edilen şubelerinde devam edecek bu tarihe kadar bedelsiz senetlerini almayan Ortaklarımız mevcut hisse senetleri ile birlikte Şirket Merkezi ile Ankara ve izmir Bürolarımıza başvurarak yeni hisse senetlerini alabileceklerdir. Saygılarımızla, YÖNETIM KURULU İSTANBUL Alemdağ Caddesı 81257 UmranıyeISTANBUL Teleion (1) 328 35 00 Teleks 29458 tltstr Telefaks (1) 33517 36 Teleteks 938611 teltastr Abdullah Cevdet Sokak 20/6 06680 ÇankayaANKARA Telelon (4)139 23 43 Teleks 46239 tltatr Telefaks (4)13923 44 Hurrıye! Bulvarı 5/1 Musullugıl Işhanı Kat 2 Oaıre 203 35210 ÇankayaİZMİR Telefon (51) 13 28 06 Teleks 53784 teıztr Telefaks (51) 13 31 75 'Geçmişte hatalar oldu' STELYO BERBERAKİS İSKEÇE Yunanistan Başbakanı Konstantin Mitsotakis, Batı Trakya gezisinin ilk durağı olan Iskeçe'de Müslüman Türk azınlığa hitap ederken "Geçmiste hatalar oldu. Bu hataları Yunanistan hükümetleri kasten yapmadı" dedi. Mitsotakis'in Batı Trakya'daki azınlığın Türk, Pomak ve Çingene olmak üzere üç ayrı etnik gruptan oluştuğunu söylemesi, Iskeçe bağımsız milletvekıli Ahmet Faikoğlunun sert tepkisine yol açtı. Batı Trakya ziyaretine dün, Kavala'da Sovyetler'den Yunanistan'a göç eden Pontuslu Rumlar için inşa edilen köyün açılış törenine katılmakla başlayan Mitsotakis, akşam üstü tskeçe kentine vardı. Iskeçe'de yerel makamlann yanı sıra azınlık köylerinin nahiye müdürleri ile de görüşen Mitsotakis, onuruna verüen akşam yemeğinde, Batı Trakya'nın kalkınmasını öngören hükümet programmı açıkladı. Mitsotakis bugün de Gümülcine kentini ziyaret edecek ve oradaki azınlık ileri gelenleriyle görüşecek. Mitsotakis, Batı Trakya'yı bu şekilde ziyaret etmekle, azınlık sorunlannı "ilk elden dinlemek amacıyla" Yunanistan'm bu bölgesini ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı sıfatını kazanmış oldu. Batı Trakya'da yaşayan yaklaşık 120 bin nüfuslu Müslüman Türk azınlığının, yıllar yılı suren sorunlarına "mutlaka bir çare" bulunacağı vaadinde bulunan Mitsotakis'in hedefi; Avrupa Topluluğu ülkelerinin "en az gelişmiş bölgesi" haline gelen Batı Trakya'yı ekonomik açıdan kalkındırmayı öngörüyor. Mitsotakis, bu hedefine nasıl ve ne zaman ulaşacak? Bu sorunun yanıtını şimdiden vermek guç. Ancak Iskeçe'de yaşayan azınlık üyeleri, bugüne kadar çcsitli Yunan hükümetlerinin vermiş olduğu vaatlerden "bıkmış" bulunuyor. Yalnız "sözde" kalan bu vaatlerin gerçekleşmesini dileyen azınlık, her şeye karşın son bir yıl içinde, eskiye oranla daha "ferah" bir düzene girildiğini de söylemekten kaçınmıyor. Bina onarımı, ehliyet gibi güncel sorunların giderildiği; üniversite diplomaları muadeletinin kabulü; eczane dışmda, klinik, poliklinik açma izinlerinin verildiğine dikkat çekiliyor. Iskeçe Belediye Sarayı'nda konuşan Mitsotakis, "Yunanistan, anayasaıun da öngördüğü gibi tüm vatandaşlanna eşitliği sağlamak zorundadır. Ancak eşitlik sadece haklarda degil, aynı zamanda sonımluluklarda da geçeriidir" diye konuştu. Batı Trakya'da "Türk kökenlilerden" başka Pomak ve Çingene Müslümanların da Lozan Antlaşması'na dahil oldukları için bunlann tümüne birden "Türk azınlığı" denilemeyeceğini belirten Mitsotakis, "Yunanistan'm insan haklarını çiğnediğini kimse ileri süremez" dedi. "Geçmişte hatalar oldu. Bu hataları Yunanistan hükümetleri kasten yapmadı" diyen Mitsotakis, Lozan Antlaşması'nm karşılıklılık ilkesine dayanan bir anlaşma olduğunu belirtti. Türkiye'nin tstanbul, Bozacaada ve Gökceada Rumlannın haklanm çiğnediğini ve Kıbns'ın bir bölumünü işgal ettiğini iddia eden Mitsotakis, "Bütün bunlar Batı Trakya'daki Müslümanların Mitsotakis, Batı Trakya'da Müslüman Türk amlıkla görüşüyor Girne konferansı bitti • LEFKOŞA (AA) Uhıslararası 7. Girne Konferansı sona erdi. Konfcransın bugünkü çalışmalan sırasında SSCB, Türkiye, Bulgaristan, Kanada ve ABD'den gelen 9 uzman bUdirilerini sundular. BakU Üniversitesi'nden Prof. Kazimov Davudoğlu, "TürkSovyet llişkileri ve SSCB'nin Yaklaşımı", Nihat Gökyiğit "TürkSoyyet Ekonomik llişkileri" konulannda konuşma yaptüar. ANKARA IZMİR yaşantısında da olumsuz bir ortamın yaratılmasına yol açtı. Ancak Yunanistan kesinlikle intikam politikasını esas almadı" dedi. Bugünkü Yunanistan hükümetinin Batı Trakya'daki olası haksızhkların bertarafı yükümlülüğü altına girdiğini vurgulayan Mitsotakis, buna karşılık "azınlığın isteyerek ya da istemeyerek" vatana karşı hareketlerde bulunmamasım istedi. Mitsotakis, "Geçmişte yapılan hatalardan bazı çevreler faydalanmaya kalktı. Batı Trakya Müslüman azınlığın fertleri anayasaya, yasalara ve adalete saygılı olmalı ve vatana karşı hareketlerle işbirliği yapmamalıdır" şeklinde konuştu. öte yandan Iskeçe Bağımsız Milletvekıli Ahmet Faikoğlu, Mitsotakis'in konuşmasında, Türk azınlığın etnik kökenlerinin Türk, Pomak ve Çingene olduğu iddiasma tepki gösterdi. Faikoğlu, "Mitsotakis azınlığımıza değinirken toplumumuzu Türk, Pomak ve Çingene diye vasıflandırarak Uç unsura bölmüş ve böylelikle sorunlanmızı çözmeye değil, sorun yaratmaya geldiğini kanıtlamıştır" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog