Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

11 MAYIS 1991 CUMHURÎYET/9 YASAKLAR KITASI ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Bürosu Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Başkan Vekili Yekta Güngör özden seçildi. Özden'in hukuk anlayışını anlamak için bir süre önce çıkan "Hukukun Üstünlüğüne Saygı" adlı kitabına bakmak yeterli. İşte "Anayasa Mahkemesi'nin Değeri" başlıklı bölümden satırbaşları: " Siyasal iktidarları anayasa çerçevesi içinde tutarak hukuka karşı ve hukuk devleti gereklerine aykırı gidişlerini önlemek için kurulan Anayasa Mahkemesi, demokrasinin başlıca koruyucusudur. Yasama organının, sayısal çoğunluğun, gücünün sınırlanması, günümüz demokrasilerinin gereğidir. Ulusal istenç, çoğunluğun belirlemesi de olan, ulusal egemenlik, içinde azlığın da bulunduğu tüm ulusundur. Bu nedenle azlığın haklarını gözetmeyen, onları güvenceye almayan, azlığı vazgeçilmez oğe kabul etmeyen yontem, basktcı olur, buna demokrasi denilemez. Cumhurbaşkanı ile yasama organı, iktidar ile muhalefet arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için başvurulacak bir organın varlığı, demokrasi yönünden büyük şanstır. Bilinen koşullarımız ve ortamımızda değeri daha da artmaktadır. Siyasal iktidar, yargıya çatmakla, yargıyı suçlamakla değil, yargıya saygılı davrandıkça başarılı olur. Konuları, siyasal Kediler özal'ın "Pasifik Dünya" turunda alışılmadık yasaklarla karşılaşıldı Bunların başında, "haşere ılacı sıkılmadan, uçaktakilerın dışarı salıverilmemesi" geliyordu. Cumhurbaşkanı'nın Avustralya'ya ayak bastığı gün, bu ülkeden bır başka yasak haberı geldi: "Kedılere gece sokağa çıkma yasağı." Yasak kararını, Melbourne kenti yakınlarındaki Sherbrooke kasaba konseyi almıştı. Kedi sahiplerinin kedi gibi "tıslayarak" protesto ettıği kararın nedeni, Sherbrooke ormanındakı ender bulunan bir kuşu korumaktı. Kuşun, geceleri köpekler, tılkıler ve kediler tarafından avlandığı saptanmıştı. Yasağın, Özal'ın gezısiyle ilgilı olmaması, herkesı öyle bir rahatlattı ki... HAYVANLAR tSMAtL GÜLGEÇ BAŞKAN1N OÖZÛYLE ANAYASA MAHKEMESİ'NİN DEĞERİ KİM KİME DUM DUMA BEHtç AK 0 J 9 oA/ <ırAc Mlftffe*' Kifn,ZJe en o/an, u ntr A Siyasal iktidar yargıya saygılı davrandıkça başarılı olur olmakla birlikte hiçbir siyasal amacı ve eğilimi olmayan, etkılenfnelere kapalı, hukuktan başka bir şey düşünmeyen, bağlı olduğu kurallardan başka şey gözetmeyen Anayasa Mahkemesi'ni bilimsel eleştiriler dışına çıkarak suçlamak yakışıksızdır iptal karariarını sonuçsuz kılmak için aynı yasayı yeniden yürürlüğe koymak, KHK'lara hız vermek, hatta olası iptal kararlarına karşı KHK'ları sümenlerde bekletmek hukuk devletini gölgeleyen tutarsızlıklardır. Anayasa Mahkemesi ilgilileri de iptallere Özal'ın "Inönü 12 adayı almalıydı" sözüne en güzel karşılığı Hüsamettin Cindoruk verdi: O kadar kolaysa Kerkük'ü alsaydı!.. üzülmektedirler, ama aykırı .yasaları yürürlükte tutmamak mutluluğu, o üzüntüyü silmektedir. Anayasa Mahkemesi'ne gözdağı verir gibi yakışıksız konuşmalann demokrasiyle bağdaşır yanı yoktur. İktidar ve kımı politıkacılar istıyor diye görevıni yapmasın mı? Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanının, başbakanın ya da başka bir kimsemn, bir kuruluşun isteğine değil, anayasanın ilgili kurallarına bakar. Kuruluşundan bu yana geçen sürede binasından başka bir gereksinimi yeterli biçimde ele alınmamış Anayasa Mahkemesi, giderek sınırlanan yetkilerle çalışmaktadır. Batı'daki örneklerine uygun konuma getirilmesi zorunludur. Üye seçiminden yetki ve görevlerine değın doyurucu bir düzenlemeyle güçlendirilmesi önlenmektedir." n gıt>l AfelST o/at^ /Ifarmın. 'ft evtendi. 8u do 6ifcKow JAMiy AKoKfOkv/ju/ıkrif on/af{ Devlet Bakanı Işın Çelebi: "Hukümetın uygulamaları doğrudur." Yanlışlıklara devam!.. PİKNİK PtYALE MADRA BU MlNlK Galeri Atölye Tl 146 97 38 • 133 64 26 NERİMAN ERKUT Sanat Galerısı SANAT AKA GÜNDÜZ TEMUR Resım Sergısı 8 M a y ı s 31 Mayıs91 ftbHı Iptkçı Cal No 48/1 Tısvlklye 141 04 58 Fax 146 67 68 SANAT ODASI GMER1SI GÜLBÜN SÜERDEN (Tasarım KARMA SERGİ Takı Sergisi Yapım) 1) Mayıs 2 0 Moyts91 General Necmetttn öktem Sok 13/1 Erenkoy 355 35 87 KORAY EXCLUSIVE S A N A T M E R K E Z İ ARİŞ Galeri Nev HAMİT GÖRELE ADİL DOĞANÇAY ZEKİ FAİK İZER Ozel Kolleksıyonc/an Bagdal Cad 385/1 Suadiye rSuadıye Is Bankası Ustü) 363 76 94 359 17 84 Naiie Akıncı Nedim Argun Gürdal Duyar Fatoş (Heykel) Nuri İyem Rasin Giinay Sağun Yaşar Yeniceli 10 Mayıs6 Hazıran Rumeli Cad Malbaacı Osmanbey Sk 35/2 Erkul Apt Osmanbey 146 05 47 HORHOB BİT PAZA8I KIRIK TULUMBA SOK No 13/22 FATİH Ttl 524 35 92 SANAT GALERISI HIZLI GAZETECİ NECDET ÇOK MU SevezeYlM ? SIKJLOI ve. a ı T r ı • Y /HUHA68ETf YAPSAM Mİç 3WU«AZpl P ç M A K ALLAASKIMA ? P Ş ^ ? Ü U SURUOEKl 6İBİ, 8İZIMKİLEÇ İÇIM PE SAVAŞ, ' " • X&\ SiLAH OYSA AKlATTlSM KSHDtLERt RE f OLA&lUROl. SAMIYOLAR : S A T A N , ' FÂB&KA eözüYoB ZBRZ&AT GORBON CAIERİSİ TEM SANAT GALERÎSİ BILGEHAN UZUNER SKRAMIK SERdlSI «Mau.s'lHa/ıran 1W JMAÇKASANATCALERISI BAYRAM GÜMÜŞ Resım Sergtsı 10 Mayıs10 Hazıran Goztep&»Rıdvan Pasa Sok No 21 Tel 385 00 15 ADNAN VARIHCA Resim Sergisi 25Nisan25Mayısl991 V0H01.091 Cod Prof DrOrinn Eruk Sok 14;'! N.*Mo;ı mm Islonbııl H |1| 117 08 « ARKEON SANAT GALERISI GEYRE VAKFI ERGUN Afrodısıas Kazıları Fotoğraf Sergisi 9U Mayıs91 (Turk Exımbankın Katkılanyla) 4*imTekstilbank Sanat Galerisi AEDPA ÇAĞATAY ATİLLA ATAR Dzgup Baskı Resım Sergısı 4 Mayıs 23 Mayis Husrev Gcfede Cad 126 Tesvikıye Tel 1361279 ÇİZGİLİK KÂMİL MASARAC1 Iskele Cad Salhane Snk No 19 Ortakoy Tel 159 92 57 DffHOI arxp*/crra MURAT RECEVİK 7 Mayıs 8 Hazıran Eytsm Cad 3.1 A Maçka 140 80 23 SANFA SANAT GALERISİ TUĞRUL SELÇUK Heykel Sergısı 8 Mayıs4 Hazıran DERlSHOft IHUMUR iMamutCfl Ye$ıiçroer>$fc No 9l BesıMaş iSi leı 1597255HH) GALERİ LEBRİZ ÇEŞİTLEMELER UHART SANAT GALERİLERİ JE EDIS TEZEL Rt'sım Seijfhi 3 Mayıs İH Wr/ıv\ ATATÜRK KULTÜR MERKEZİ Sanat Galerısı 151 56 00/318287 BIRSEN SELAHİ RESİM SERGISI <? o'OİOpkn 27NISAN25MAYIS !99I B SANAT/ >AM «GALERISI Levent Arşlray Ergln Atlıhan All Atmaca Neş'e Erdok Murat Morova Komal öneoy Tülln öztürk Hale Sontaş Zühtü Mürldoğlu 10 Mayıs5 Hazıran Eytom Cad Açıkhava Apt No 16 Nışantav 140 22 82 Guze! SanaUara Hazırltk " a k t a r ı m l a r " 2 30 Mayıs ' s m c t D o 9 a n Haluk Gedik Arzu Başaran Fuat Acaroğlu Abdı Ipekçı Cad No 18 Nifantafıist 141 21 83 ÇIPLAK AAAYA PINAR KUTAT EKİM Resım Sergısı 25 Nısan25 Mayıs 1 L«vent Sulun Sok No U T e l 170 03 62 pnt sanat galerısı GÜLÇİN ANIL Resım Sergısı 9 Mayıs12 Mayıs 91 STFA Blokları B5 Doıre 55 Kozyatağı Istonbul Tel 362 94 30 AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES p I sAoece VAZflRın\... o C M O K 22C 226 « 3tt MoOO 810 BURHAN DOĞANÇAY Fotoğraf Sergısı 6Nısan13Mayıs 1991 r^ıİÇMİMARİ SjGRAFİK Kurs kayıtlanmız başfamıştır. 34697733480530 Altıyol Su/be* Y E N I BİR I Ş I K Aydınlatma ve Aksesuar Calerisi DERİMOD KÛLTOK MERKEZİ SshılyOlu B « s k i r d e ; l e r D u r j k I S T A N 8 U L K j ^ n t i m e M7 16 CM6 Hat TEKSTİL RESİM Modern oydınlotmodo oncu ısım Dikit. sarkıt. masa lambası aplikler. resim aydlnlatma elemanları ve yuzlerce çağdaş tasarım 12 Mayıs a kadar TOyap Ideal £v Fuarı ndayız lAmenkan Bar Karş>sı) Bankalar, Okcu Musa Cad Tulsak Sok No 31 Karaköy Tel 154 81 54155 62 70 7 28 MdVTb 1991 1100 1800 GARFIELD JM DAVIS Pazar dahıl hergun 1900a kadar açığız fazar gımlen dısmda) istıklafcaddesı 141 Bevoglu Isanbu! Tfel 1521698 Resim Sergisi MUSTAFA ASLIER S \ \ \ T G ^ L E R I S KLASİK ÇAĞDAŞ TABLO Resim Sergisi MÜZAYEDESt 12 MAYIS 1991 ÎSTANBUL HİLTON OTELÎ 225 Eser Galerimizde sergilenmektedir. M e h m e t G ü n e ş TARtHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKÂIS $t Yonca 11 Mayts 6 27 Mayıs 1991 11001800 (Pazargunlendışında) Valıkınağı Caddesı No 117/2 Modem Sanat Galerisi»^,,, Nışantaşı Istanbul Ttl 130 39 80 M A C I N = TBKN/ĞİKUSURSUZDU AMA... 43 Ç£ , BeSTECISt KALP SBHTESlNPeN OLOÛ. GOMAA/rtZM SOMRASI MÜY , DADYADOST SANATEVÎ SETTAR BİRECtKLtGtL Resim Sergisi 26 Nisan15 Mayıs Kusdlll Cad Deregazlno Sok No 4 (Eskı Altıneller) KadıkBy 345 40 30 345 40 28 CLASSICCD&MC JAZZ ROCK POP Holep !ş Hanı istıkla) Cad 140/95 BEVO&LU (Ses 1885 Tıyatrosu PasajO CtUK AÇlSINDAN SMfgtf YAPirA SAHIPTİHAK.İKA ÇOOJK OtAfSAK PaNYAW GCLMIŞ, PlYANO KOMSEISlERıYte be AOINI OUYURMUŞTU BBSTSC/UĞe 8AŞLAPIS/NDA, fCLAStfC Ç4G ÖNCBSl QOHSE£UCIĞe OÖ~ A/Ûf y/HPMfÇ, BU AR/OA MUZtĞE LHAAA f, &UUlÇm/J, COfKU VE ANTİK A.Ş. MUZAYEDE ORGANİZASYONU EVTAM CAD NO 16 NİŞANTAŞ1/ İSTANBUL Tel 131 44 65 130 74 82 141 47 76 141 40 48
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog