Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

:UMHURÎYET/8 KENT3AŞAM ECZAC1LJK KONGRESt BAŞLADI 11 MAYIS 1991 >UGUN • "Yüksek Öğretim Kurumlannda Ozerkliği ve Yeni Üniversite Yasası'nın Getirdikleri Götürdükleri" konulu panel, saat 15.00'te Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayacak. "Vatandaş ilaca ulaşamıyor" İstanbul Haber Servisi "4. Türkiye Eczacılık Kongresi" Sheraton Oteli'nde başladı. 12 mayıs pazar günü sona erecek olan kongreye, İstanbul, kmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Trabzon ve Sakarya Eczacı Odalan temsilcileri kanlıyorlar. Kongrenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, eczacılığın genel sağlık hizmetleri zincirinin en önemli halkalanndan birini oluşturduğunu belirterek, serbest eczacılann, aym zaman'da sağhkta danışmanhk hizmeti verdiklerini söyledi. İlaç fiyat)annın, vatandaşı, ilaca ulaşamaz duruma getirdiğini kaydeden Sözen, "Halkımız yaşamak için kullanmak zorunda olduğu bazı ilaçlan, fiyatı nedeniyle satın alamamak gibi bir sorunu yaşamaktadır. Bu dtırumda eczacının görevi daha da zorlaşmaktadır. Ekonomik gü>cü yetersiz olduğu için vatandaşların hastanelerde rehin kalması, devlet için bir insanhk ayıbı oluşturmaktadır" dedi. Daha sonra SHP adına Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen, DYP adına Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve DSP Yurütme Kurulu uyesi Atilla Ballı birer konuşma yaparak görüşlerini sundular. Bu arada İstanbul Eczacı Odası tarafından "Basında tlaç, EczacılıkHalk Sağlığı" alanında "En İyi Haber, AraştırmaRopörtaj ve Program" ödülleri verildi. Basın ödülleri dalmda tşSendika Servis Şefimiz Şükran Ketenci en iyi haber, tç Politika Servisi Şefimiz Celal Başlangıç da En iyi Roportaj Ödüllerini kazandılar. Alkol ve dayak GEREKLİ Büyük kentte yaşayanfar, külfetine katlanmak zorunda Eşini iple boğdu İstanbul Haber Servisi Fatih'te bir kadın, her akşam eve içkili gelerek kendisini ve çocuklarını dövdüğünü öne sürdüğü kocasını iple boğdu. Suadiye'de de yalnız yaşayan bir kadın eviıu de pantolon kemeriyle boğularak öldürülmüş halde 'bulundu. Fatih Seyit ömer Mahallesi, Köprülüzade Sokak'ta oturan 3 çocuk annesi Gülizar Karagülmez (25), dün sabaha karşı eve içkili gelerek kendisini ve çocuklarını dövduğünü belirttiği kocası Ertuğrul Karagülmez'i uyuduktan sonra iple boğdu. Olaydan sonra karakola telefon ederek kocasını 6ldürdüğünü söyleyen Gülizar Karagülmez, kucağuıda 3,5 aylık oğluyla, ağlayarak verdiği ifadede, Öldürdüğü kocasıyla daha önce bir kez boşandıklarını söyledi. Büyükşehrin bedeli ANKARA (ANKA) Anayasa Mahkemesi, büyük kentlerde yaşamanın bir bedelinin olduğunu ve bu bedelin ödenmesi gerektiğini bildirdi. Yüksek Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasası'nın atık su bedelleriyle ilgili hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu yolundaki savı reddetti. Anayasa Mahkemesi'nin, bu konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. tstanbul 8'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, tSKl kuruluş yasasının bazı hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu yolundaki başvurusunu görüşen Yüksek Mahkeme, yasanın bir maddesi hakkında, anayasanın geçici 15'inci maddesi uyannca, 12 Eylül sonrasında çıkarılan yasalann anayasaya aykınhk savının ileri sürülemeyeceği ve bu maddenin iptal edilmesinin mümkün olamayacağı yolunda oy çokluğuyla karar verdi. Yüksek Mahkeme, aynı yasanın atık su ücretlerini duzenleyen hükümlerinin ise anayasaya aykırı olmadığı görü TELEFONLAR MEKTUP ~~ Sulanmızakmıyor • Üsküdar örnek Mahallesi Gl Sokak 1 numaralı evde oturuyorum. 20 gün önce su tesisat borusundaki patlama nedeniyle sularımız akmıyor. Muammer Coşkun KlSA KISÂ~ • Büyükşehir Belediyesi'nin havadan ilaçlama çahşmasına katılan helikopter Göksu Deresi üzerinde tehlike atlattı. Yüksek gerilim hatüna çarpan helikopter tarlaya zorunlu iniş yaptı. Anayasa Mahkemesi, İSKİ kuruluş yasasının atık su bedelleriyle ilgili hükümlerinin anayasaya aykırı olmadığına İcarar verdi. Mahkeme büyük kentlerde yaşamanın bir bedeli olduğunu bildirdi. şüne vardı. Atık su bedelleri ile ilgili bölumde şu yorum yapıldı: "Anayasanın öngördüğii eşitlik, yasa önünde eşitliktir. Başka bir deyişle eşitler arasında eşittiğin sağlanması gereklidir. Bu durumda, atık su bedelleri konusunda öne sürülen eşitsizlik savı, büyükşehirlerde oturanlarla, bu illerin dışında bulunan yurttaşlar arasında düşiinülmelidir. Doğaldır ki büyükşehirlerdeki kent yaşamı, büyük Immetleri ve daha çok yatırımı gerektirmektedir. Büyükşehirlerdeki yaşam, kimi külfetlere katlanmayı zorunlu kıldığı gibi büyük kentte bulunmanın yararlarını da sağlar." Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilen Yekta Giingör Özden ise söz konusu karara karşı oy kullanırken yerel yönetimlerin özerk kılınmasından ve daha çok yetkiyle donatılmasından yana olduğunu, ancak bazı kamu kurum ve kuruluşlarının siyasal nedenlerle, kârlarını yükseltmek amacıyla, tek yanlı zamlar yaparak yurttaşları güç durumda bıraktıklanna dikkati çekti. • Polis imdat: 055 • htaiye: 000 • Jandama: 056 • Zahrta MüılurtuSu: 527 57 00 • Mezarlıklar Müdüriap: 172 13 73 7475 ve 088 • İSKİ anıa: 068 • SAfiLIK: Hızırftcll:077 Sağlık Mudürtüğü: 511 89 18 Cerrahpaşa Tıp: 588 48 00 Çapa Tıp: 525 92 30 Maımara Tıp: 340 01 00 tUydaıpa*a Numune: 345 46 80 Şi$» Etlal: 131 22 09 Takslcn ilkyardım: 152 43 00 SSK Samatya: 588 44 00 SSK Okmeydanı: 132 30 00 SSK Gdztepe: 358 67 60 • TRAFİK: Traflk Şube IM.: 176 24 14 (Ist), 356 04 8586 (Kadıkdy) Bftlge Trank: 377 22 07 (E5), 356 04 86 (Şehırıçı), 314 36 (B Çekmece) • THY: İvHatlar. 573 13 31, Dı* HaUar. 574 23 00 (25 ttat), Santral: 574 73 00, Rezenasyon: 574 82 00 (45hat) • ODY: Siıkecl Danışma: 527 00 50, H.Paşa Damgna: 336 20 63 H.Paşa Saırtral 348 80 20 • VAPUR: Sehir Hatlan: 526 40 20, 144 42 33, Sinema • Tiyatro • Gösteri ?üm DENlRD RDB1NVIUJAMS JOHN TRAVOLTA K I R S T I E U U Y 146 97 38 • 132 64 26 sOSTftHtt Hiçbir mucize yalni2ca mucizeden ibaret değikUr. Mİkey yine bideıie! Bu kez hayatının en büyük rakıbı ile kar^ı karşıva. Küçük bir kızkardeş "! KAYAHAN 11/16/17/18/19/20 MAYIS 21.00 11/12/18/19 MAYIS 16.00 Gişeler: BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ (Vst Bostancı Lunapark ynnı) I s l i k l a l Cad. No: 1 4 0 T e l : 1 5 1 186566 TURNE NEDENİYLE SON OYUNLAR Cıhan Öksuz/Ferhan Şensoy Cumartesi 15.30 ve 18.30 Pıerre Henrı Cami/Ferhan Şensoy AŞKIMIZIN GEMİSİ DIK KABUÖU UYANISLAR "AWAKEN1NGS* Gerçek Bir Oyku BAKÜUDA Bruce W illis, Roseanne Barr ve Damon VN'ayans'ın sesleriyle» Beyoğlu FİTAŞ (1*^0166) 12 0014 1516 3018 452115 Kadıkby YILDIZ (346 51 24) 11 1513 1515 1517 1519 1521 30 ÇtaşŞAFAK (5162680) 110013 00150017 0019002100 Şl»« NOVA BAftAN (140 35 58) 12 0014 3017 0019 3021 45 |A AnkKaBATl (118 83 23)12 1514 3016 4519 002115 TO UmlrÇINAR (14 48 61) 10 3012 1514 3016 4519 00 Zİ AdanaMETRO (146996) 12 0014 1516 4519 002115 flW tf.18M.VlBn YORGUN MATADOR 21.00 FERHANGİ SEYLEl Ferhan Şensoy Çarşamba 21.00 Ferhan Şensoy'un ROBJdJ Yatağımdaki Düşmaı *, sleeping wıth the enemy PATRICK BERGIN KEVIN ANDERSON BİR JOSEPH RUBEN filmi $t«U SİTE KcdıkCy « K S tayoftlu BEYOÛtU Ç t«« 9AFAK 00 13Ö0 1&1b ı2Oal* 151630 '200 14 15 16 30 1 00 130015 00 >1 30 19 4V21 4S 18 45 Î1 15 19 00 21 15 17 00 \% Ou 21 1& KONUŞUYM! VAKKORAMA Taksim 151 15 71 VAKKORAMA Suadiye 360 90 90 BiletFiyatlan: 25.00035.00040.000 KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI Pazar 15.30 18.30 İSTANBULU SATIY0RUM Munır özkul•aMAMfll 14 Msyıt 21 00 Ferhari Şensoy un Raymond p e e Arzu Bıgat B a n l BoyoöluEMEK (144 B4 39) 12 0014 1516 3018 452115 IzmirlZMİH ( Î 1 4 2 61) 12 1514 3016 4519 002115 Pek Yakında: Kadıkjiy REKS, Ankaıs AKUN Bakırkö» 74, ç.ta» ŞAFAK Slnemalnrmda '$£?**' ÖNÜ IÜKLENMEMİŞ TRAMVAY 21 u p«ar 1S 30 I.T.O. VAKF1 KUlTÜR «E SANAT E T K m Ü K U M 100 1300 1500 1700 19 00 2100 «PHILIPKAUFMANM FROTMID UMATHLMN MARlAiMömOS Erkek, masumıyetı kadın, gUzelligi simgeliyordu • Erotik bir şahaser. Philip Kaufman kadının cinsel uyanışı ile ilgili muhteşem * bir film M yapmış. ^Tt Movieline< Magaıine 1 6 AAASALİSTAN Vazan Hılâl Celenk Muzık Reyman Eıay 1D1L ABLA ÇOCUK TİYATROSU AŞKIN NURİ YENGt Konserı ttH i T U AVAZftGA KAMPUSU S f W SALONU UASU*'. TARİH' 11 MAVİS 1991 CUUARTESI SU1 1fiOC BİU1 MTIŞ liM.HH l ı k t t * AkkıUMl T U Utkıl »mktt Mıttı Muztklı Kabafe 2 Bolum "Kıbm lurnetl nıdtnlylı P B*yoglu SİNEPOP Ç.l«» ŞAFAK 4 Kldlkty MODA Panganı WCİ Bokırkby KARYA MAKAS ELLER EDVVARD SCISSORHANDS JOHNNY DEEP VVINONA RYDER OIANNE WIEST Yönetmen.TIMBURTON (143 70 7 1 ) 1 2 0014 1516 3018 432100 h , 516 26 60) 110013 3016 0018 302100 [ B (337 01 26) 12 0014 1516 3019 0021 30 ( 1 W « 95) 113014 0019 002115 ( 5 4 î 1 1 7 t | 12 0014 1516 3018 452100 S0H OYUNLAR YENİKAPI SAHİL YOLU HUBRlf H CÖSTtRl MERKEZİ Kocamustafapaşa Çevre Tıyatrosu'nda 585 52 63 Tifknlı MrtlrlUk kilbK Nrgcn C.tosl P n ı n 11.00 ITU VakfıMotka 143 11 ) ] YAŞINOAN K Ç K E SEYREDEMEZ UU LR KONSEH SALONU 17 Mayıs Cuma Saat 19.00 ACILDI Kurabıye SokaV ( k SmeınaM arkası) 14*> 20 133606821 H W te V&3H91W^ 46 IH16Z03) 11 3014 00 16 3019 0W1 30 11437576)1200150018002115 İ&72W44) 11 » 1 3 *516 36«41M1 *S> (5163660111 0013 4516 1S»ia4H1 15 (1257476) 12 !b15 1516 1521 30 Duyuruların» için Sinema Tiyatre Gösteri © «uMvtt*icrnîaî«s.«: "Fllmln bıtınds UnlU çlzgl kahramanı BftRTMftMın gttstgrlsl" EDDIE MURPHY "GRAZMARIATROST" ORKESTRA ve KOROSU ŞEF: PROF. LIPPE M8MRMMMMMMHHBİ TİYATROLAR! 146 97 38 133 64 26 7»1 İJŞ EHİR 7. GENÇLİK GÜNLERİ (631 Mayıs) D0 THE BARTMAN GE0Offl Yönetmen: XAVIER KOLLER UMUD'A YOLCULUK ı) 12.1514.3O16.4519.OO21.15 Kocaell KULTUR MERKEZİ (1 55 767) PENTA FİLM CATPICS & CONDOR Features 1991 "En İyi Yabancı Film" O S C A R ' I 6. HAFTA Rıf at Ilgaz'm sinemaya aktarılan unutulmaz eseri Raksotek'te. Kaçırmaym! 1991 EN İYİ ERKEK OYUNCU OSCAR'I JEREMY IRONS GLENN CLOSE • RON SILVER Yönetmen: BARBEJ SCHROEDER "Avusturya Kültür Ofısi Katkılarıyla" 6 Mayıt C.tui 20 Mayıs Pazartesi Saat 19.00 \ZM Film (IMftGINEI Jotın UHNON 15J0O Konıır (GHUP GÜNDOGARKEMI 19.00 Onakty Hılk Sahnnl lEylül Anılırıl 12.00 fllm (BENİM SlttEMALAKIM) Vtn Flruzan G Karamuıtal) 15.00 Sayle (BENİM SİNEMALARIMI Flruzan 8 Karaımıstafa 19JW Tiyatro Sandıgı Şiır Kola) IBARIJ İCİK Dİ2EURJAKONTLA SİVAUI DMITRI ALEXEEV Piyano Resitali LISZT Bach'm bir teması uzerıne çeşitlemeler PROKOFIYEF "10 Vısıons Fugıtıve" op.22 RAHMANINOF "3 Moments Musıcauz" op 16 CHOPIN 4 Mazurka, op.67 Sonat, no 3 Sı mmör * Grup safış/arı yapıldığından yerlerlmlı sınırlıdır. Bllel Salış Yerleri Konser Salonu 148 53 92 Gallerıa Danışma Burosu 55#95 60 VakKorama Taksim 151 15 71 VaVKorama Suadiye 360 90 90 ? M s y ı s Salı B M a y ı t Çarjarntı» 12.00 Fllm (6AH0HI \! Y5n Rlchırd ATTENBOROCH 15.00 S6yl«|l |3AV»5 VE BARIŞI lltıan SELÇUK MJK Ist Unl Oevltl Konurvaluırı 1YALAKCII GolrJonl 9 M s y ı s Perşembe \ 2 J » Fllm IGAHOHl ll| Yon Blchard ATTENBOflOGH 1 5 J » SoyltV [XI OE CA.HU YAYIN SPIKERLİGI| Guler KAZMACI Falnu TOKÇABALABAN Ec«H BOBATAP 19.00 Sarıyn Halk EJII Mrk Tlyılro Kolu ICIKTIK AÇIK ALINLAI 10 M a y ı s Cuma 12.00 Film |VE GEM GIOUORI t<m Ftdarlca FELÜNİ 15.00 Soyl»?ı | f m m IUŞKİURI Doç Qr «rıalul KAYIR 17.30 Oıa GoslerM |T«$W QlL.ll Tolunay TIMUÇIN 19.00 IttUnllUlsat Fak Tlyatro Klılbu ITRUEOİ) Mayakavski 12.00 Fllm (flOMA R0MA1 Yün Ftdtrlco FELLİNİ 15.00 Konser (EVRENSEL SANATLARI Tlylun GÜLTEKİN 17.30 Dia tSA ÇELIK 1 9 Ü 0 SüzHm Gmçllk Tlyatrotu |0Ç| Yız Orhan ASENA MM 15.00 17.30 19.00 Fllm ILİLI MARLENİ 1in R W Fnjblndır Konser IGRUB SELENLER) Ola IKAPA.OOKYAOAN IZLER1 Hakan KIZILCIKOGLU Ist Unı Vgterlnarllk Fak [SDZÜN 1)211) Grub Çalısma» OLAY FİLM DEVAM EDİYOR B A Ğ L A B E N İ ATAME Harbiyc AS YÖN: PEDRO ALMODOVAR S. HAFTA Vlctorla AbrVI • Antonlo Banderas 16 yaşından Turkıye Işletmesı STANDARD FİLMCİLİK küçükler giremez (147 63 15) 11 0013 0015 0017 1519 3021 45 (336 37 71) 11 0013 0015 0017 0019 0021 30 STANDARD FİLMCİLİK Cınema Paradiso'nun uolu yonetmenı GIUSEPPE TORNATORE HERKESİN KEYFİ YERİNDE "STANNO TVTT1 BENE" *Jİ£Ö£ MARCELLO MASTROIANNI SOVEREKİN KaOıkSy KSM (349 09 83) 12 00 14 1516 3019 0021 15 TALİHİN DÖNÜŞÜ KONMDl 13 Mayıs Pazartesi Saat 19.00 11 M s y i s C.test STANDARD FİLMCİLİK 17 MAYİS'TA SİNEMALARDA ,c*M,>.^,STANBUL Genç Yetenekler Serisi 12 M a y ı * P n a r İstanbul devlet opera ve balesi I Istanbul devlet opera ve balesi ATATttBK KtLTt)RMERKE2t'NDE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE BİR FLORANSR TRAJEDİSİ operı 1 perde ÖZGÜR AYDIN Piyano Resitali BACH, FRANCK, LIZST KEREM Orkeslro 5efı fedor GULUŞENKO / Serdar YALÇ1N Sahneye Koyon Aydm G U N (Devlel Sonatçısı) Dekor Acor BAŞKUT Kostum Şondo ZIPÇI Koro Şefı Gökçen KORAV I51V Ahmet OEFNE ktelm Selohattm BATU A. Adnan Saygun DEVLET TIYATROSU AKM l0VW SMJOH ( I f i i M 00/2M) (Cml 21 30. Pazar 14 0019 00) Azlz Nesın dntan Çehov A. von Zemllnskl HAPŞIRIK Uyarlayan nflthael Frtyn foneten Chrıs Harrls Çevıttn Ul« Eren KONSER 10da Muzljjt Mwıw| Şebnem Kartal |Wezzo«oprano| Zeynur Erengul İKemm) Anı lncı IVİyola) İhsan Karla! |Çello) Jan Salay IPrjanol 13 Mayts 1900 da (Oda Tivıtrasu! * EThamass opera 3 percfe SahnnyB Ko»m ttnder Gbkumı YAŞAM VE İNSAN bıle I petde KoreDgratl ve Satıruye Koyan Sllçvık Botlk Müzik T TlnmttnHM/S Wl««/B fiubtia 10 Mayıs. 1900 da Sanatçılar. Erol URASRuhsar OCALlşın GÜYERAyhan BARAN (Devlet Sanatçısı) Jaklın ÇARKÇISuat ARIKANlurfıyor IMANOVAlı ihsan ONATKenan DAĞAŞANYığıt TOKSÖZNecat PINAZOGLUCahıt ŞAHERGulderen ONBAŞIOĞLUNılgun ARDAMehmet ORTAÇSevan ŞENCANAİİ AYBAR Kurtutuş DEMİRPERÇINBolent ATAKKevork TAVITYANHuseyın LIKOSAttıla TIKNAZMustafa KARTAL 11 Mayı$ Cumartesi taat 15.30 (Prömiyer) (Ittonbul'da ilk BİI«H«r l«m«lden iki hafla ance A.K.M. glfelerinde, SuadıyeTatuim Vakkorama, Pangaliı Gençlsr Mağaıalarlnda ve Gallerıa AtaUoy donifmo buroıunda «atı^a çıkmaktadır. G i ( . t«l: 151 10 13 / 151 S4 00 (7 hat) 254 SİHİRBAZ OZ çocuk müzıkall 2 bölum Sıhntye Koyan Sumeray Arıman 11 Mayıs I I 00de YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Muzlk Tımur Selçuk lU2B»yı« 7a.9.101U2Mayts Aleksander Gelman YÜZYÜZE Yonelen, Çelin Ipekkaya Çevıren Belgi Paksoy 14.15.1617.1S.19 Mayıs PURCELL, BOTTESIN1, MENDELSSOHN, MOZART BOĞAZİÇİ ODA SOLtSTLERİ 16 Mayıs Perşembe Saat 19.00 15 Mayıs Çarşamba Saat 19.00 S E R G L E R (631 Mayıs) Harbiye M. Ertuğrulda RESİM: Okan B. Kılıç. Selçuk Canbaş F0T06RAF: Ayşe Gonullüleroğlu. Uğur Başaran Grup Çar$amba. Mahmut An GRftFlK ve SERİBRAFİ: Ahmet Ess PETER KATIN Piyano Resitali SCARLATTl, SCHUBERT, DEBUSSY, CHOPIN "BritUh Coumil Katkılarıyla" Bllet Satış Yerleri Konser Salonu 148 53 92 Gallerıa Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorama Taksim 151 15 71 Vakkorama Suadiye 360 90 90 Michael Frayn 1824 Mayıs 1991 Kadıkoy Haldun Taner Sahnesi 18 Mayıt 1500 Islanbul Devlet Opera ve Balesi Gencllk Korosu Konıerl 19 Mayıs 1800 Iklsl Zlyarel«lDlno ile Ceren Kadın Itale) 20 Mayıs 1600 Islanbul Devlet Opera ve Balesi Gençhk Korosu Konseıl 21 Mayıs 1800 Bir Uzay Masalı IPop Qpeıa| 12 Mayıs 1800 Oda Nluzıgl ftkSJnıi 23 IflayiE 1800 Keroan Hesılalî 24 Mayıs 1800 San Konseri IBosleıhet utretsııdirl Bdetlar t n n a U t n ikı hafta ance A K M. gnelennde, SuadiyvTakıim Vokkorama, Pongaltı Gençler Mağazatannda ve Galleria At'jkoy darnfma burosunda satısa çıkmoktadır. Gı$*t«lt 151 10 2 3 / 1 5 1 56 00 |7 hot) 254 l.GENÇLIK GÜNLERİ 0YUNUN OYUNU Yoneiün Clıris Hartis Çevlren. Lale tren 7.B.9.10.1V12 Mayıs All Taygun M. ERTUĞRUL TİYA.TROSUNDA. OLUP, İZLEMEK ÜCRETSİZDIR Willıam Gıbson SALINCAKTA İKİ KİŞİ Yoneten Alev Stzer Çevlren Sevgl Sanlı 11.12 Mayıs MASAL Yonelen Esih Ö7itıan (Çocuk Oyunu) UMayıııaat 1100 REKUM flLMl OAfilTIMIND* Bilat Sa«ı«: Vaktorama Toksım 151 15 71 Vakkoroma Suodcye 340 90 90 | Gallerıa Damirna Burosu 559 95 60/1153 O«vl«t Tıyatrotarı Halkla lli»kil«r 145 53 36 Bıletlerımız ıkı haita'nk olarak sotıştadır Her Solı bir sonrakı haftonm bıietterı sahşa sunulur SON OYUNLAR AklRA M'KOSAVİA 5. HAFTA 0 K M Dereboyu Cad U0 Orlakov '58 69 87 133O1 6.30 20.O0 Sinema • Tiyatro 149 50 33
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog