Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

1 MAY1S 1991 **** HABERLERİN DEVAMI CUMHURtYET/19 dakı askeri mevcudıyetın surmesı, özellıkle Washıngton'da "Şimdi ne yapacağız" sorusunu gundeme getırecek. Bir yandan askerlerın eve dönmesi ıçın, dığer yandan ıse Kurtlerin güvenliğinın sağlanması için kamuoyu baskısı altında kalacak olan Washıngton'un, 36. enleme kadar uzanan ve ABD'nin garantısınde bir "ozerk Kurt bolgesi" formülünü benimsemesi olasılığı büyük. îngiltere ve ,Fransa'mn da destekleyeceği bu formül ise Kürtlerı güvenceye alırken bölgesel istikrarsızlığa yol açacak. Aynı zamanda bunu "bağımsız Kurt devletine yönelik bir adım" olarak yorum sorun beniın iç işim. Bunlar üllayacak olan Ankara'nın, Was kenin toprak butunlüğünü yıkhington, Londra ve Pans ile iliş ntak uzere ayaklandılar. Siz de kilerini hassas bir noktaya ge ulkenizde bir ayaklanmaya karşı koyardımz. Ancak şu anda tirecek. 3 Bu karmaşık durumun bi sorunu kendimiz haUetmeye çalincinde olan Bağdat, ınce bir lışıyoruz. Nitekim Kurt liderlerdıplomatik manevra ile BM'nin le göruşüyoruz" şekhnde bir Kuzey Irak'ta devreye gırmesi yaklaşımı ıleri surecektir. ni reddettı. Böylece, Irak bir yandan "Topraklarım işgal ABD'den Irak a altında" argumanını surdürme Bu arada ABD'nin, Irak hüşansına sahip olurken dığer yan kumetinden, ülkenin kuzeyine dan ABD'nin Turkiye, Iran ve BM polis gücü yerleştirilmesi Suriye ile ilişkilerindeki potan şekhndekı önerıye verdiği ret yasıyel gerginliğin sürmesıni sağ nıtını yenıden gozden geçirmelamış olacak. Kurtlerin güven sını ıstedıği bıldirildi. BM Genel liği ileri sürüldüğünde ise "Bu Sekreteri de Cuellar ıse Irak'ın verdiği ret yanıtına karşıhk, BM pohs gucunün Kuzey Irak'a yerleştirilmesi ıçın kararın Güvenlik Konseyi'nde benimsenmesi gerektiğinı söyledı. AP'nın haberıne göre Irak askerlerinin bir bölumu daha Duhok'tan çekıldı. ABD Kongresı, Kürt sığınmacılar için başlangıçtan mayıs sonuna dek yapılacak masrafları karşılamak uzere yönetıme 556 mılyon dolar verilmesinı onayladı. öte yandan tngıltere Başbakanı John Major, Saddam Huseyin iktidarda kaldığı sürece Irak'a karşı uygulanan BM ambargosunun kaldınlmasına karşı çıkacaklarını bildirdi. GERÇEK Baftarafı 1. Say/ada) [)LA¥LABEN 4RDINDAKI Yuksek KuruVun 12 Eylitl döneninden sonra yeni bir duzenleneye tabi tutulması sonucu, butfinku işleyiş şekil ve yontemi ve \erekse üyelerinin seçimi itibanyla tam bağımsız bir kurum oliuğunu kabul etmek zordur." Damştay Başkam'nın "kuru\un özlenen bağtmsızhğına kavuştunılması" dıleğını doğal saymak gerekıyor. Bu ıstek hu mü ıçın yapılan törende Cumkukun ılstünluğu ve hukuk dev hurbaşkanı Ozal yoktu. Bir dış letı için gereklı koşullartn yara gezıde olduğu ıçın torene katıttlmasım gundeme getırmekten lamayan Özal'ın konuşmalarbaşka bir şey değıldır dan hoşnut kalması da bekleneTurkıye'mn hukuk devletı yo mez. Kendısıne vekâlet eden lundakı çabalan bir bakıma kı Meclıs Başkanı Kaya Erdem'ın sa bir bakıma uzun sayılabılır. konuşması bıle Sayın özal'ın Batı'ya göre gerıde, çoğu Üçun Turkıye'de kurmak ıstedığı ve cu Dunya ulkesıne göre ılerıde fiilen buyuk ölçude uygulamasayılmz. Ancak 19'uncu yuzyıl ya geçirdiği düzene ters düşda başlamış olan çabaların mektedır. Sayın Cumhurbaşka21'ıncı yuzyıla yaklaşırken bıie nı'nın hukukla ve hukuk devlesurmesı, kendı tanhımız ıçınde tıyle başınm hoş olmadığım arde gen kaldığımm vurguluyor. tık bılmeyen yok... Türkıye bu sorunlannı çoktan îdarı yargmın temelmın atılaşmalıydı. 12 Eyltil bu bakım masından bu yana 123 yıl geçdan Türk toplumu ıçın tam bir mış bir ulkede, talihsız ve garıp gerıcı darbe olmuştur. bir çelışkı, değıl mı! Danıştay'ın 123'üncU yıldönu• •• Kuzey Irak'ta BM krizi (Baştarafı 1. Sayfada) rin Kuzey Irak'ta "36. enlem'e kadar uzanan alan ıçındeki askeri mevcudiyetlerini konsolide etme girışımleri surerken Irak'ın BM'yi bu şekilde dışlaması ve Başkan Bush'un sbzlen Turkıye'nin "ozerk Kurt devleti" konusunda duyduğu kaygıları pekıştirdi. ANKA Ajansı ise sekiz Batılı ulkenın askerı guçlerımn yüruttuğü operasyon için tanınan sürenin 11 hazirana kadar uzatıldığını bıldirdı. Siyası gözlemciler, sorunun "insani boyutunun" çözümlenmesınden sonra BM'nin devreye gırmesinin "Irak'ın toprak buttinluğunu" savunan Turkıye açısından onem taşıdığını bıldırerek şu noktalara ışaret ettıler: 1 BM'nin devreye girmesı Kuzey lrak'takı yabancı mevcudıyette bir meşruıyet getırecektı. Şımdikı durumun ıse herhangı bir yasal dayanağı bulunmuyor. Sadece, başta Fransa tarafından ortaya atılan, "insani gerekçelerle mudahale etme hakkı" gıbı esnek ve temelsız bir zemıne dayanıyor kı bunun uluslararası duzeyde bir dke olarak kabul edılmesı imkânsız. 2 Sığmmacıların guvenlı bölgelere yerleştırılmesınden sonra bölgede Amerika başkanuğın Avustralyalı askerler Incırlık Üssü'ne dün Avustralya'dan yardım operasyonu çerçevesinde beş asker geldi. Bunlara önumuzdekı gunlerde 75 Avustralyalı askerin daha ekleneceğı belirtiliyor. Türk yetkililerinm, bölgede yurütulen operasyonun NATO'nun SOFA Antlaşması (Status of Forces Agreement / Kuvvetlerin Statüsü Antlaşması) çerçevesinde olduğunu bıldırmelerıne karşın, NATO uyesı olmayan Avustralya'mn bölgeye asker göndermesi dikkatleri çektı. Kuzey lrakh sığınmacılar için yürütülen yardım operasyonuna katkıda bulunan asker sayısı ıse gün geçtikçe artıyor. Son belirlemelere göre bölgede bulunan asker sayısı 27 bine ulaştı. Bu arada Zaho'da kurulan çadır sayısı 2 bın 85O'ye ulaşırken kampa yerleştırılen sığmmacı sayısı da 15bin845 oldu. y y Terzime çok güvenirim, Işını ıyi bılır. Ama kumaşı hep ben seçerim... Ağahan Diyarbakır'da BM Genel Sekreteri'nin Özel temsılcısı Prens Sadrettin Ağahan, sığınmacılara yönelık yardımlardan tatmın olmadığım söyledı. tran'daki gezisini tamamladıktan sonra Diyarbakır'a gelen Ağahan, "Kürtlere ozerk bolge verilmesi durumunda BM garantörltik yapar mı" yolundaki soruya, "Bu konu siyasi, gerçekleşmesi için BM'den karar çıkmast gerekir" yanıtım verdı. . " » rî* VELtEFENDİ'DEN FtKRET DAĞLIOĞLU Centralîne kazanır 1. AYAK: Bu yarış ıçın yaptığı hazırlıklarında Dare Devıl'e ilk şansı venyoruz. lyı bir form yakalayan Souther Dancer ve son yaptığı 36, 24,12 R sprıntınde ıyi görunen Best Lıne daha sonra düşünulebilır. 2. AYAK: Tara, son yaptığı 41, 27, 13.5 sprintinde akışh göründü. Kendısıne rakip olarak Ulubey ve çım pıste çok yatkm olan Begüş'ü görüyoruz. 3. AYAK: Izmır'de ıyı bir hazırlık dönemı geçiren Cankut ve Istanbul'da derecelı galoplar yapan Hıratasan yarışın en şanslı tayları görünumündeler. 4. AYAK: Geçen hafta sert rakıplerle mücadele eden ve netıce alamayan Kevser, müsaıt grupta koşuyor, rakıp olarak Serdarbey'ı görüyoruz. 5. AYAK: Son yarışına eksik işlerle gıren Şahnaz, bu kez yeterh galoplarla yarışa hazırlandı. Sabah ıdmanlannda dereceli galoplar sergıleyen Şeyda, iyi duruma gelen kalite ısım Myra netice alabilir. 6. AYAK: Iyi bir form yakalayan Centralîne, tecrübelı aprantisi ile bu zayıf grupta bırinciliğe uzanacaktır. \ , Yünlü Karışım: %100 saf yeni yünlü karışım. Parlak, ince, hafif... Koloy koloy kınşmayan. Tam Altmyıldıı'don beklediğiniz oıellikler. TAHMİNLER 1. KOŞU: F. Altınçocuk (1), P. Aşkar (2). 2. KOŞU: F. Dare Devil (1), P. Souther Dancer (5), S. Bets Line (2). 3. KOŞU: F. Tara (2), P. Ulubey (3), PP. Beguş (7), S. Ebru IV (9) 4. KOŞU: F. Cankut (1), P. Hiratasan (6), PP. Yelinoğlu (13), 5. Fırat 15 (4). 5. KOŞU: F. Kevser (5), P. Serdarbey (7), PP. Handan (4), S. Osmanağa (6). 6. KOŞU: F. Şahnaz (10), P. Şeyda (11), PP. Browinie (2), S. Gay Bride (3). 7. KOŞU: F. Centraline (5), P. Apricot (3), PP. Final Cut (10), S. Alaslan (6). İyi Bir Elbisenin Sırrı Kumaşında Gizlidir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog