Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

11 MAYIS 1991 HAVA DURUMU Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğu'nden alınan bilgiye göre, bütün bölgelerimiz çok bulutiu Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Akdeniz sağanak yağışlı geçecek. HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerierde bıraz azalacak Ûteki yerlerde değışmıyecek RÜZGAR: Kuzey ve batı yönlerden hafıf, ara sıra orta kuvvette esecek. Denizlerde: Karadeniz'de gündoğusu ve poyraz, Marmara'da yıldız ve karayel, öteki denizlerimizde kıble ve Adana Adapazan Adtyatnan Afyon Aj)rı Ankara Antakya Antalya Artvın Aydın Balıkesır Bılecık Bıngöl Bıöıs Bolu CUMHURtYET/17 TURKIYE'DE BUGUN B 27° 16° Dıyarbakır Y 23° 11° Edırne A 25° 11° Erancan Y 18° 10° Eraınım B 15° 1° Estaşehır Y 19° 6°Gaaantep B 25° 18° uresun B Y 27° 13° Gümüşhane B ş â B B 18° 9°Hakkârı Y 26° 15° Isparta Y 24° 11° istanbul Y 22° 10° Izmif B 18° 8°Kars B 18° 5° Kastamonu Y Y 18° 8°Kaysen Y 24° 11° Kırklarelı Y20°13°Konya B 20° 6°Kulahya Y 24° 14° Malatya 26° 9°Manısa 21° 10° K Maraş 20° 6°Mersın 14° O°Mu0la 19° 7°Muş 27° 12° Nığde 20° 13° Ordu 18° 6 ° t a 22° 7°Samsun 20° 9°Sıırt 22° 12° Sınop 25° 14° Sıvas 15° 1°Tekırdağ 18° 7°Trabzon 20° 5°Tuncelı 22° 10° Uşak 19° 6° Van 18° 10° Yozgat 22° 10° Zonguldak lodostan 35 kuvvetınde saatte 1021 denız mılı hızla esecek. Dalga yukseklıği 0,51,5, yer yer 2 metre dolayında bulunacak. Van Gölü'nde hava: Parçalı bulutlu geçecek. Rüzgâr kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Göl küçük dalgalı olacak. : açık ı bulutlu ' yaflmuılu Bursa Çanakkale Çonım Denızli Y 25° 15° B 25° 12° B 23° 19° Y 23° 12° B 19° 6° B 20° 5" B 19° 13° B 19° 12° B 20° 12° B 26°12° Y 20° 13° B 17° 5° Y 21° 11° B 20° 13° B 21° 9° Y 18° 11° B 18° 5° Y 17° 5° Y 20° 13° L Helsınkı Lenıngrad Moskova DÜN. Amsterdam Amman Atına Bagdat Barcelorta Basel Belgrad Berlın Bonn Bruksel Budapeşte Cenevre Cezayır Cıdde Dubaı Frankfurt Gırne Helsınkı Kahıre Kopenhag Koln Lefkoşa B 16° BUGÛN V. ımgrad Luııdra Madnd Mılano Montreal Moskova Münıh NevvYork Oslo Pans Prag Rıyad Roma Sofya Y 70 A 29° Y 22° A 31° Y 18° Y 16° Y 19° Y 12° Y 15° B 15° Y 17° Y 17° A 22° A 30° A 40° Y 16° A 28° Y 10° A 27° Y 14° Y 15° A 29° B 14° Y 17° Y 15° B 13° Y 17° Y B Y A Y Y A 12° 19° 17° 40° 19° 21° 30° MFHMF.n KF.MAI VE OTESİ I Şam Jkarlı Aaçık Bbulutlu Gguneşlı Kkarlı Ssıslı Yyaîmuriu Tel Aviv Tunus Varşova Venedık Vıyana VVashıngion Zürıh Y Y Y Y 13° 17 16° 17° BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Aynı yapıda kişilerin ve nesnelerin tümü. 2/ Torbaya benzer büyük gözlü balık ağı... Yankı. 3/ Şarkının sert bir biçimde vurgulandığı disko müzik tislubu... Gökcisimlerini izleme. 4/ Yiyeceği 6 ortaklaşa sağlanan toplantı. 5/ Akılhca davranış. 6/ Notada durak işareti... "Çok önemli kişi" anla 9 mında uluslararası kısaltma. 7/ tslamhktan önce Kâb^de duran üç puttan biri... Bir çeşit yumurtalı ve hafif hamur tatlısı. 8/ Bir tür tavla oyunu... Türkçe'de ilgi adılı. 9/ Uzaklarda esen rüzgârdan sonra başlayan dalga hareketi. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Kuzey batıdan esen, genellikle soğuk, kimi kez fırtına niteliğinde yel. 2/ Bir tiyatro oyuncusunun, seyircüerin duyacağı biçimde, ama sanki diğer oyuncular duymuyormuş gibi düşünmesi ya da konuşması... Paltoya benzer bir tür üstlük. 3/ Nohut, patates, tahin ve soğanla yapılan bir tür meze... Çok ince gözenekli dokuma. 4/ Hayat arkadaşı... Hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki... Bir gösterme sıfatı. 5/ Kınm hanlanna ve prenslerine verilen san... Başıyla kanat ve kuyruk uçları aynı renkte olan güvercin. 6/ Sarma tekniğiyle yapılan bir tür işleme 7/ Soyda olan ve birkaç kuşak sonra ortaya çıkan özelliklere biyolojide verilen ad. 8/ Yapma, etme... Sanat, hüner. 9/ Kulak iltihabı... Pamuk kozası. Cnmhnriyet GazetesPne Açık Mektııp Eğer Türkiye'de gerçekten demokratik bir hukuki yaklaşım egemen olacaksa, 12 Eylül mahkemelerinin verdikleri bütün kararların yok sayılarak diğer bütün hukuki kurumlarıyla, düzenlemeleriyle birlikte ortadan kaldırılması gerekir. Anımsayacağınız gibi size 1990 yılının son aylarında gönderdiğimiz bir mektupta, iktidar çevrelerince bizlere (yani 12 Eylül yargılamaları sonucunda 11 yıldan fazla bir zamandır hapishanede bulunanlara) karşı kaba ve ilkel bir düşmanlık ve öç alma temelinde politikalar yürütüldüğünü; çeşitli bahanelerle özellikle açık görüşler gibi kazamlmış haklann (yasal güvence altına alınmış olmamalarından yararlanarak) gasp edildiğini; tutukluların açlık grevlerine, ölüm oruçlarına zorlanarak bu yolla âdeta azar azar, parça parça yıpratılıp yok edilmek istendiğini anlatmaya çalışmıştık. Sonraki gelişmeleri biliyorsunuz: önce yübaşı açık görüşleri kısıtlayıcı önlemler getirilerek engellendi. Daha sonra ise bir "tecilanti terör yasası" gündeme getirildi. Resmi TV haberleri ve basına verilen demeçlerle cezaevleri boşaltıhyor türünden sözlerle kamuoyu, tutuklu aileleri ve elbette tutuklular bir beklenti içine sürüklendi. Sonuçta ise pek çok antidemokratik ve baskıcı hükümler taşıyan bir antiterör yasasıyla birlikte açıkça ayırımcı ve çifte standarda dayalı bir 'Şartlı Tahliye' Yasası çıkarıldı. Bu yasayla bir yanda 141142 vb. maddelerin kaldınldığı gürültüyle ilan edilirken öte yandan çok ağır baskıcı hükümler getirildiği ve Şartlı lahliye Yasası'yla getirilen ceza indiriminin bu baskıcı hükümleri gizlemeye yönelik olarak kullanıldığı konusu Uzerinde durulmaktadır. Bu, bizce de kuşkusuz yerinde olan bir değerlendirmedir. Ancak demokratik kamuoyunda ve özellikle de bu demokratik kamuoyunun oluşumunda önemli bir yer tutan gazetenizin yayınlannda Koşullu Salıverme Yasası'ndaki açık ayınmcılık ve eşitsizlikler uzerinde yeterince durulmadığı kanısındayız. Düşünün, getirilen yasaya göre idam hükümlüsü bir sağcı 10 yıl hapis yatar, solcu ise 20 yıl. Müebbet hapis cezasına mahkum bir sağcı 8 yıl, solcu ise 15 yıl. Buna göre K. Maraş olaylarında örneğin 10 kişiyi öldürmüş bir sağ görüşlü salıverilirken bu olayları protesto eylemlerine katıldığı veya silahlı çete yönettiği iddiasıyla idam veya müebbet hapis cezası alan bir solcu bu yasadan istisna hükümleri içinde kalarak yararlanamayacaktır. Kuşkusuz bunları siz de biliyorsunuz. Bizim hatırlatmak istediğimiz şey, böyle açıkça hiçbir mantıkla savunulamayacak bir yasanın nasıl olup da çıkarılabildiği ve daha da önemlisi demokratik kamuoyunun böyle bir yasaya karşı bir avuç tutuklu yakını dışında nasıl bu kadar tepkisiz ve sessiz kalabildiğidir? Bunun bir göstergesi ya da örneği olaraK genelde ilerici ve demokrat bir çizgiyi temsil ettiği kabul edilen Milliyet gazetesi alınabilir: Bu gazetede (ne haberlerinde ne de köşe yazılarında) konuyla ilgili olarak tek bir satır dahi yazılmamıştır. Işte bize göre iktidarın bu kadar rahat davranabilmesinin önemli bir nedeni kamuoyundaki bu duyarsızhkta aranmalıdır. Bu nedenle böyle bir yasayla 80 öncesinde binlerce ilerici yurtsever insanımızı, gençlerimizi, aydınlarımızı, Tütengilleri, Bedrettin Cömertleri... katledenler salıverilirken içerde bırakılan solculara açık görüş bile yaptırılmayabihniş, hatta Ceyhan Cezaevi gibi bazı yerierdeaçık görüş isteyenlerin üzerine silahhcoplu askerler gönderilerek dövdürülebilmiş, tutuklu yakınları cezaevi yakınma bile sokultnayabilmiştir. Sizin bu konu uzerinde yeterince durmayışınızın ve bu konudaki yayın politikanızın nedenlerini bilemiyoruz. Olayın sonuçlannı doğrudan yaşayan bir konumda olanlarm biraz öznelce ve abartıh bir yaklaşım içinde olabileceği düşünülse bile bu konunun sadece içerdeki 3000 insanı ve yakınlannı ilgilendiren bir konu olarak kabul edilmesi kuşkusuz söz konusu olamaz. 12 Eylül hukukunun doğrudan sonuçlarıyla ilgili olan böyle bir konuda taşıdığınız ve paylaştığımızı sandığımız duygu ve düşünceleri bildiğimiz için bu konudaki tav Ceyhan Özel Tip Cezaevi nnızda bizim bilemeyeceğimiz başka neden DevrimciYol tutuklulan TARTTŞMA 60 YIL ONCE Cumhuriyet 11 MAYIS 1931 Şair Nazım Hikmet Bey aleyhine müddeiumumilik MİMARLAR tarafından ikame edilen İNŞAATgLAR muhtelif halk tabakalarım MÜTEAHHİTLER birbirinin aleyhine tahrik ve komünistlik yapmak davası hakkındaki karar dün sabah ikinci ceza mahkemesinde tefhim edilmiştir. HER D A H AYNİ T . Mahkeme salonu daha MEZ dNS erkenden şairi tanıyan bir çok kimseler ve mektep talebelerüc dolmuştu. Saat onbirde Nazım Hikmet Bey, vekili Irfan Emin Beyle birlikte salona girdi. Heyeti hâkime Hâmit Beyin riyasetinde ve muavin Muhlis Beyin huzurile teşekkül etmişti. Kararda "Sesini kaybeden" isimli şiir mecmuasından dolayı evvelce takibat yapıldığı için yeniden karar ittihazına mahal olmadığına "1 + 1", "835 satır", "Jokont ile Siya" ve "Varan 3" isimli şiir mecmualannda ise şairin kasdı cürmisi görülmediği ve bu yazıların eşhası cürüm ikama tahrik mahiyetinde olmadığı ve anasırı cürmiyenin de mevcut bulunmadığı esbabı mucibesile izah edilerek hakkında ittifakla beraet kararı verildiği zikrediliyordu. Beraet kararı mahkemeyi dolduran samiin tarafından şiddetle alkışlanmıştır. Nazım Bey beraat etti lerinizin olması elbette mumkündür dıye düşünüyoruz. Belki olay AntiTerör Yasası'nın kamuflajı için bir aldatmaca olarak görülmüştür; belki Özal'ın itibar kazanmak için getirdiği bir "aüfet" olarak değerlendirilmiştir. Konuya soğuk bakılmasını haklı kılacak başka nedenler de bulunabilir... Kuşkusuz 12 Eylül hukukunun getirdiği olumsuz sonuçlar, haksızlıklar bu biçimde tümüyle ortadan kaldırılamayacaktır. Eğer Türkiye'de gerçekten demokratik bir hukuki yaklaşım egemen olacaksa, 12 Eylül mahkemelerinin verdikleri bütün kararların yok sayılarak diğer bütün hukuki kurumlatıyla, düzenlemeleriyle birlikte ortadan kaldırılması gerekir. Böyle bir gelişmenin ise emperyalizme dayalı egemen güç politikalarının bir sonucu olarak değil, ancak ve ancak ülkemizdeki tüm demokratik güçlerin yükselişinin ve siyasal etkinliğinin bir sonucu olarak gündeme gelebileceği de açık bir şeydir ve bizim özlemlerimiz de budur. Ancak bütün bunlar bize göre getirilen Koşullu Salıverme Yasası'ndaki (temeli 12 Eylül mahkemelerince atılmış olan) eşitsizlikler ve çifte standartlara karşı çıkılmasına engel olmamalıdır. Eğer bir ülkede 1015 kişiyi öldürmekten dolayı 1015 idam cezası almış bir kişi önce bütün idam cezaları tek bir idam cezasına indirilerek sonra da Koşullu Salıverme Yasası uyarınca 10 yıl yattığı göz önüne alınarak salıveriliyorsa, buna karşılık bir soygun ya da öldürme teşebbüsü nedeniyle 125 ya da 146. madde uyarınca müebbet hapis cezası almış bir kişinin aynı yasa gereğince 15 yıl hapis yatması gerekiyorsa ve bütun bu ayınmcılık ve eşitsizlik insanların sağ ya da sol düşüncelere sahip olması (>a da sırf Kürt olması) nedeniyle yapılabiliyorsa ortada çok önemli bir siyasi ve hukuki sorun var demektir. Bugün 12 Eylul yargılamaları sonucu içerde bulunan binlerce insanın ve yakınlarınm sizden bu konuda haklı olarak bir şeyler beklemekte olduğunu iletir, konuya gereken ilgi ve duyarhğı göstermeniz umudu ve dileğiyle içten selam ve sevgiler sunarız. Bu kıyıları nice yıllar var bilirim. Çankırılı kayıkçılar karşıdan karşıya adam taşıriardı. Rıhtım meyhanelerinde içerdik. Saati geldi m i , Ankaraİstanbul trenine yetişmek için karşıya bu kayıklarla geçerdik. Eskiden bir iskele vardı, şimdi iki oldu. Yeni iskeleden sadece KaraköyKadıköy vapurları kalkmıyor. Beşiktaş'a gidon vapurlar var. Yeni yöneticiler şimdi bu alanı açmışlar, onarmışlar, olduğundan yaygın bir hale getirmişler. Otobüsler, minibüsler, dolmuşlar rahatlamışlar. Uzun uzun kuyruklar gene var, birbirinin tepesine yığılmıyor Kıyıya, yeni iskeleden Haydarpaşaya kadar parkeler döşertmiş, güzel bir gezinti yeri olmuş. Herhalde bir tasarım var, tümü uygulanmamış... Sebze ve meyve halinin buraya getirileceği anlaşılıyor, yeri ayrılmış. Acaba ne aranırsa bulunan Kadıköy çarşısının yerini tutabilecek mi? İstanbul'un görkemli iki çarşısı vardı, biri Bevoğlu Bahk Pazarı, öteki Kadıköy... Çarşı da yerini yitiriyor mu? Kişi geçmişi arıyor, biraz da geçmişle yaşıyor. Hasan Kıyafet ve birkaç arkadaşı belediyeden yazarların kitaplarını satması için bir yer istemişler, yöneticiler de burayı uygun görmüşler. Geçende açılışı vardı bu evin (kulübenin), beni de çağırdılar. Kadıköy ve yöresindeki yazariar kitaplarını buraya verecekler, burada satılacaktı. Güneşin altında, bir kulübenin çevresinde toplanarak açılış töreni yapıldı. Çelenkler, çiçekler, buketler gelmişti, ama yöneticilerden kimseler gözümüze ilişmedı. lltifatları bu kadarmış!.. Şimdiler ortada kalmış gibi görünen Yazariar Evi, ilerde ne yapılır da gelişir, ilgi çekerdi? Ondeki boş alanda davullar çalmalı, halaylar çekmeli mi? Gençler haftanın belirli günleri gelip gösteriler mi yapmalı? Artık bunu Hasan Kıyafet ve arkadaşları geliştirecek... Yazar ve şairlerin böylesi günlerde bir araya gelmesi bir imza gününde oluyordu. İmza günleri son zamanlarda pek yaygınlaşmıştı. Her yerde yapılıyor, biraz tadı kaçmıyor muydu? Burada da imza günü yapılmak istenmiş, birçok yazar ve sanatçının adı duyurulmuştu. Ancak pek azı gelip yerlerini almıştı. Şöyle bir gelenlere bakıyorum, Tahir özçelik (elinde torunu), Behzat Ay (yanında yeni eşi), Zihni Anadol, Ömer Nida, İsmet Kemal Karadayı, Insancıl Dergisi'nin yöneticisi Cengiz Güngör, DilTarih yıllarından dostumuz Fuat Hikmet Güner, yazınımızın çalışkan karıncası Asım Bezirci dostumuz, Hasan Kıyafet, erotik şiirleri ile ünlenen bayan şairimiz Leyla Şahin, Cemal Süreya'nın eşi Zühal Seber... Ziba adlı kitabı yeni yayımlanan Ercüment Uçar, törende limonatalı votka dağıtıyorlardı. Behzat Ay dostumuzun limonatalı votkaya, eski içki dostlarına pek iltifat etmediği görülüyordu. Dikkatimi çeken bir başka nokta da kitaplara ilgi duyanların yaşlarıydı. Diyebilirim ki 1525 arasıydı. Bunlar da kitaplara bakıyorlar, fakat fiyatlar karşısında alamıyorlardı. Harçlıkları ile kitap alanlar için bunlar pahalı sayılırdı. Sorduğum gençler aldığımız harçlık kitap almamıza yetmiyor diyorlardı. Aldıkları harçlık ne ki, haftada 50 bin lira... Bir tost, bir kolanın beş bin lira olduğu bir ülkede bir genç aldığı harçlığın nesini kitaba ayırabilirdi? Bir koşu evlerine ulaşmak için duraklara koşan insanlardan 'burada bir kitap sergisi var' diye ilgi beklemek hayli zordu. Dönüp bakamıyorlardı bile.. Buraya yönelenler ise kitaba sevgiyle bakanlardı. Yazar. lar Evi Kadıköylüleri kitaba doğru çekecek miydi? Bu kadarı da umut vericiydi. Biz eskiden kiralık kitaplar alır, okur, geri verirdik. Paramız yetmez diye gününü geçirmezdik. Burası bir ödünç kitaplar alma yeri de olamaz mı? Birkaç kuruşa alsınlar, okusunlar, sonra geri versinler... Bilmem elur mu? Kadıköy'de Yazariar Evi... İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGFNDAN İHALE İLANI 1 Bakırköy Esenler 4 pafta, 19955585702 parseller uzerinde Esenler Yeni Bostan Hali 1. Kısım Inşaat Işi 9.954.000.000. TL. + KDV muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçici Teminat: 298.620.000. TL. Şartnamesi: 900.000. TL. bedelle Yapı İşleri Müdürlüğu'nden satın ahnabilir. 2 Yanıcı Parlayıcı ve Kimyevi Depolar Müdürlüğü'nün Bakırköy 11 pafta, 1358 parsel sayılı yerdeki Resneli Tesislerinde yapılacak ikmal ve bilumum onanm inşaat işi 5.032.500.000. TL. x KDV muhammen bedelle ihale olacaktır. ' Geçici Teminat: 15O.975.OOO.TL Şartnamesi: 600.000.TL bedelle Yatırım Planlama Müdürlüğu'nden satm alınabilir. 3 BakırköyZeytinburnu arası dolgu alanı sahil düzenlemesi inşaat işi 4.200.000.000.TL. + KDV muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçici Teminatı: 126.000.000. TL. Şartnamesi: 540.000. TL. bedelle Yatırım Planlama Müdürluğü'nden satın alınabilir. 4 Bakırköy Güngören Mezbahası inşaat işi 2.350.000.000. TL. + KDV muhame men bedelle ihale olacaktır. Geçici Teminatı: 70.500.000. TL. Şartnamesi: 420.000. TL. bedelle Yatırım Planlama Müdürlüğu'nden satın alınabilir. 5 Florya Atatürk Ormanı Piknik Alanı düzenleme inşaatı işi 2.180.000.000. TJL. + KDV muhammen bed<?lle ihale olacaktır. Geçici Teminatı: 65.400.000. TLŞartnamesi: 420.000.TL bedelle Yatırım Planlama Müdürlüğu'nden satm alınabilir. 6 Beykoz Meydanı düzenlemesi inşaat işi 1.490.000.000.TL + KDV muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçici Teminatı: 44.700.000. TL. Şartnamesi: 360.000. TL. bedelle Yatırım Planlama Müdürlüğu'nden satın alınabilir. 7 Paşabahçe İskele Meydanı ve Çevresi Düzenlemesi inşaat işi 924.000.000. TL. + KDV muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçici Teminatı: 27.720.000. TL. Şartnamesi: 240.000. TL. bedelle Yatırım Planlama Müdürlüğu'nden satm ahnabilir. 8 Kanhca Meydan Düzenlemesi İnşaat işi 888.000.000. TL. + KDV muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçici Teminatı: 26.640.000. TL. Şartnamesi: 200.000. TL. bedelle Yatırım Planlama Müdürlüğu'nden satın alınabilir. Yukarıda yazılı işler 28 Mayıs 1991 günü saat 11.00'de İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümeni'nde 2886/36'ncı maddesine göre kapalı zarf eksiltme usulü ile şartnameleri vechile ayrı ayrı ihale olacaktır. İhalelere katılmak isteyenlerin ihale tarihinden en az 5 (Beş) işgünu önce Belediye'ye müracaat etmeleri gerekmekte olup, şartnamelerinde yazılı belgelerle birlikte (tekliflerini içeren kapah zarflarını saat 10.00'a kadar) yukarıda yazılı ihale gün ve saatinde İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümeni'nde hazır bulunmaları gerekmektedir. İlan olunur. İLAN TC KUYUCAK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Esas: 1989/141 Karar 1990/90 Zina suçundan sanık lsmet ve Kadriye'den olma 1969 Dîlu Kuyucak ilçesi Gencelli Koyu nufusuna kayıtlı Reyhan Eroğlu mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı hukmu ile TCK'nun 440/1, 80, 647 SYlnun 4, 5 maddeleri uyarınca 1.050.000 TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, sanık tum aramalara rağmen bulunamamıştır. İlanın gazetede yayımlandığı tarihten 8 gun ıçerısınde hukum kesinleşeceği hususu tebliğ olunur. 29.1.1991 Basın: 25642 CİDE ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1991/39 Davacı TEK Genel Mudurlüğü tarafından davalılar Mehmet Kalyoncu ve 25 arkadaşı aleyhine açılan 2942 sayılı yasanın 16. maddesine göre tescil davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince; Davalılardan Kasımpaşa Yahyakahya 33 hanede nufusa kayıtlı Mehmet kızı 1337 Klu Hatice Eren, Cide Ece Mahlden Mehmet Kenan kızı 1942 Klu Necla Kalyoncu ile Cide Ece Mahîde lbrahim oğlu 1270 Klu Ahmet Kalyoncu'nun tum aramalara rağmen açık adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verildiğinden adı geçen davalılar Hatice Eren, Necla Kalyoncu ve Ahmet Kalyoncu'nun duruşmanm bırakıldığı 28.5.1991 gunu saat 12.00'de duruşmada hazır bulunması veya kendilerini bir vekılle temsil etmeleri, aksi halde yargılamamn yokluklarında yapılacağı açıklamalı çağrı kâğıdı yerıne geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2119510 Sicil Nolu sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. ZAHtDE SA YDAM VEFAT 1 Mayıs 1991 gunu Sovyetler Birliği'nde geçirdikleri trafik kazâsı sonucu arkadaşlanmız i K. NACİ ŞAHİNİ ile YAKUP AKTÜRKOĞLU, ZEYTUN BUDAYEV aramızdan ayrıldılar. Acımız çok büyük. V 30 YIL ÖNCE Cumhuriyel 11 MAYIS 1960 Yüksek Adalet Divanı, tarihi Yassıada duruşmalarının mihrak noktasını teşkil «decek olan "Anayasa" davasının samklarını, 27 Mayıs İnkılâbının birinci yıldönümüne 16 gün kala, bugün yargılamıya başlıyacaktır. D.P. Iktidarının Anayasaya aykırı tutumunun 8 madde halinde inceleneceği bu önemli davanın 397 CetalBayar sanığı bulunmaktadır. "Anayasanın tamammı veya bir kısmını tağyir veya tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs etmek" suçu ile yargılanacak olan sanıklardan 3?'si hakkında T.C. Kanununun 146'ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince idam cezası talep edilmektedir. Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından hazırlanan kararnamede idamı istenen sanıklar şunlardır: Düşük Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Düşük Başbakan Adnan Menderes, Düşük Meclis Başkanı Refik Koraltan, Düşük Meclis Başkan Yardımcısı tbrahim Kirazoğlu, Düşük Bakanlar Kurulu üyeleri Medeni Berk, Izzet Akçal, Celâl Yardımcı, Ethem Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, Atıf Benderlioğlu, Tevfik Ileri, Hayrettin Erkmen, Hadi Hüsman, Nedim Ökmen, Şemi Ergin, Haluk Şaman, Sebati Ataman, Abdullah Aker, Meclis Tahkikat Komisyonu kurulması hakkındaki kanunu teklif eden düşük D.P. Milletvekilleri Hüseyin Ortakçıoğlu, Reşat Akşemsettinoğlu, Sefer Eronat, Meclis Tahkikat Komisyonu Başkanı Ahmet Hamdi Sancar ve Komisyon üyeleri Nusret Kirişçioğlu, Nüzhet Ulusoy, Vacid Asena, Kemal Biberoğlu. Tlıran Bahadır, Bahadır Dülger, Sait Bilgiç, Hilmi Dura, Osman Kavuncu, Himmet Ölçmen, Kemal özer, Necmettin önder, Selami Dinçer, Ekrem Anıt. Diğer 360 düşük D.P. milletvekilinin ise aynı suça iştirakten 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına carptırılmalan ve siyasetten men edilmeleri istenmektedir. ARKADAŞLARI Arkadaşımız K Nacı Şahın'in cenazesi 12 Mayıs 1991 pazar günü Bostancı Kuloğlu Camn'nde (ıstasyon arkası) kıhnacak öğle namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verılecektır. Anavasa Davası VEFAT Merhum Bektaş Şahin ile Zehra Şahin'in oğlu, DoğanFerhunde Bozşahin'in damadı, Hamdi Sarıkaya'nın kaymbiraderi, Mehtap Sarıkaya'nın ağabeyi, Ali Yüksel Şahin'in kardeşi, Ezgi Sarıkaya'nın dayısı Cem Bozşahin'in eniştesı, Cihan Şahin'in eşi, Deniz, Güneş ve Barış'ın babaları K. NACİ ŞAHİNİ acı bir trafik kazasında yitirdik. Acımız çok buyuk. Toprağı Bol olsun. AİLESİ Cenazesi 12 Mayıs 1991 pazar günü Bostancı Kuloğlu Camıi'nde (ıstasyon arkası) kıhnacak öğle namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verılecektır. VEFAT Sevgılı Buyuğumüz AYŞE SEZAVER ARSLANGİRAY Babası merhum Omer Lütfu Bey ile annesi merhume Zehra Hanım'a, kardeşi merhume Muazzez Taraç'a, eşi merhum Muammer Arslangiray kızı merhume Bedia Belkıs Arslangiray'a ve yakın akrabaları Elmalıh Şekerci Ailesi'nin merhum ve merhumelerine kavuşturmuştur. Cenazesi 11 Mayıs 199,1 cumartesi gunu (Bugun) Teşvikiye Camii'nde kıhnacak öğle namazından sonra Karacaahmet Kabristanı'nda toprağa verilecektır. Tanndan rahmet dileriz. GEÇEN YIL BUGUN Cumhuriyet 11 MAYIS 1990 Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Danıştay'ın 122. kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, Danıştay'ın ve idari mahkemelerin uygulamalarını eleştirdi. Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri ile çok sayıda hâkim ve savcının bulunduğu törende "uyarı" niteliğinde bir konuşma yapan Özal, "Yürütmenin durdurulması kararı bazı koşullara bağlıdır. Ne var ki uygulamada bu lazımeye her zaman riayet edilmediği hususunda bazı şikâyetler olduğunu müşahede etmekteyim. Bu durumdan kamu hizmetinin zarar göreceği izahtan varestedir. Özal, Danıştay'dan rahatsız ACIKAYBIMIZ SHP Kurucu Üyesi, Konya eski milletvekili, can kardeşımiz, siyasal ideal arkadaşımız, dostumuz SABRİ IRMAK'ı yitirdik. Aziz anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Tüm dostlarının başı sağolsun. Dr. TURHAN TEMUÇlN, ENGİN AYDIN, AYTEKlN YILOIZ, İSMET CANTÜRK, TEOMAN YALAZAIN Merhume Sündüs ve merhum Asım Arın'ın torunu, merhume Feride ve Sırrı Guzeldoğu'nun oğlu, merhume Leyla ve merhum Hayrullah örs'un damadı, merhum Cemil Arın, Saffet Arın, Bahriye Kutsoy, Mesrure Gur ve Fikret Şevki Bulut'un yeğeni, merhum Sururi, Aydın ve Ergun Guzeldoğu'nun kardeşi, Ahmet örs'un eniştesı, Ulaş Guzeldoğu'nun babası, Zeynep Guzeldoğu'nun eşi, Arın, örs, Güzeldoğu, Kutsoy, Gur, Somer, Dinçer ve Bulut aılelerınin yakın akrabası VEFAT TORUNLARI TÜLAY BEDİZ, SEDEF BEDİZ, METİN BARIM TÜRK DİLİ DERGİSİ iki ayda bir çıkan bu dergının MayısHazıran sayısı (24 sayı); Ahmet Miskıoğlu, Ömer Asım Aksoy, Samı Karaören, Abdullah Rıza Ergüven, Melisa Gürpınar, Alı Özenç Çağlar, Halım Uğurlu, Yusuf Çotuksöken, Oğuz Tansel, Ali Dündar, Muzaffer Uyguner, Mahir Ünlu, Fahrıye Kuru, Müştak Erenus, Erhan Tiğlı, Ihsan Topçu, Hasan Akarsu, M Güner Demıray, Irfan Yıldız, Şahap Sıtkı, Mehrızat, Mehmet Aydın, Fakır Baykurt, Osman Bolulu, Abıdm Sonmez, ismet Kemal Karadayı, Behzat Ay, Arat Ovah'nın yazı, eleştırı, şıır ve değerlendırmelerıyle çıktı Mali Müşavir FERİDUN GÜZELDOĞU vefat etmiştir. Cenazesi, 11.5.1991 Cumartesı gıinu öğle namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilecektır. DÜZELTME • Uğur Mumcu'nun dünkü yazısında 'SOFA Anlaşması', 'Sofya Anlaşması' olarak çıkmıştır, düzeltir özür dileriz. Pendik UYDUKENT'teki kooperatif hissemi devrediyorum. Tel: 157 45 82 AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog