Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

11 MAYIS 1991 DİZİRÖPORTAJ CUMHURİYET/1S 'Bizden korkunca, saygl duyuyorlar' Alman toplumunun kendilerine karşı tavrını şöyle anlatıyor: "Bugüne kadar bizi işitmek istemediler, şimdi hissetsinler bakalım. Dayağı yiyince kim olduğumuzu anlamaya başladılar. Çete, İcorku verîci olumsuz bir çağrışım yapıyor. Bizim de istediğimiz bu zaten. Korku vermek. Korktukça varlığımızm farkına vanyorlar ve bize karşı saygı duymaya başlıyorlar. Korktukça küstah sesleri kesildi. Yabancı düşmanlığı sürdüğü müddetçe savaşacağız" Berlin'deki Türk gençlik çetelcrinin ne olup olmadığını, bu gençlerin ne istediğini daha iyi anlamak için çetelerden biriyle söyleşiyi yapmak istiyoruz. Uzun bir uğrâştan sonra tanınmış gençlik çetelerinden fighters' (Savaşçılar) adlı bir grup bizimle söyleşi kabul ediyor. Şimdi bu gruba bağh bir grup gençle yaptığımız söyleşiyi, banttan çözdüğüm şekilde yorum katmadan aktanyomm. Evet, söz Fighters grubunun... '36 Boysiarb yine caüştıfuıızı duydum. Mesele neydi? ALİ Bizden birisi güya '36 Boys'lara küfretmiş. Toplandığımız gençlik evine gelip olay çıkarmak istediler. Bizden bir arkadaş kamayı çekince basıp gittiler. Hafif yaralanan oldu, ama olay fazla büyümedi. tyi ama esas sebep neydi? Knfretmiş olnuuuz mı sadece? ALİ Evet, sebep buydu. Aptalın biri analanna küfrettiğünizi söylemiş. Fakat doğru değiL Biz kimsenin anasına küfretmedik. ALİ Bizim gerçek sorunumuz '36 Boys'larla değil, TAF^ larla. TAF mı, o da ne? ALİ 'Türldsche Armee fraktion' {Türk Ordusu Fraksiyonu.) Kim bunlar? ALİ Bunlar da bir gençlik grubu. Oldukça eski bir grup, ama eskiler yaşlanıp gruptan çekildi şimdi yeniler geldi. Tanınmak, meşhur olmak istiyorlar, onun için de olay çıkarmaya çauşıyorlar. 1720 yaşlanndalar. Onlar da Kreuzberg'de. Berlin'de en tanınnuş grup rizsiniz galiba. HAKAN En tanınmışlardan bir tanesiyiz. *36 Boys'lar ile Hlack Panters'lar da çok tanınryor. Ama çok tanınmak iyi bir şey değil, sakıncalan var. Ne gibi sakıncalan var7 ALİ Basm sizden çok bahsediyor, isminiz kötüye çıkıyor. Türk çetelerini oluşturan gençler, Alman toplumundaki dışlanma ve aşağılanmayı "şiddef'le aşma eğilimindeler Dayakla farkımıza vardılar Türk gençlerden biri, Almanya'da Türk gençlik çeteleri Şiddet çözüm mü? Güner Yüreklik Neden I n g i l i z c e isim? Savaşçılar (Fighters) grubunun gençlerinden biri şöyle diyor: "Grup isimlerini îngilizce koyuyoruz. Çünkü îngilizce enternasyonal. Almanca isim koysaydık, bir Alman grubu gibi olacaktık. Oysa grubumuzda Yugoslav var, Rus yar, Arap var. Yani biz enternasyonal bir grubuz, onun için kendimize Îngilizce bir ismi daha uygun bulduk. Eylemlerimizi bazen planlayarak yapıyoruz. Bazen de kendiliğinden (spontan) gelişiyor. Irkçılara karşı olduğumuzu göstermek istiyoruz." İyi ama bana niye öyle fotograflar çektirmiyorsunuz? FİKRET Çünkü senin çekeceğin fotoğraflan Skinheads1 ler değil bizim ailelerimiz, Türkiye'deki akrabalarımız görecek. Onlara korku vermek istemiyoruz ki. (Alkışlar). Fakat sadece Skinheads'ler değil tiim Alman toplumu sizden korkuyor. Sizin yüzünüzden bütün Türklere antipati duynluyor. KEMAL Eskiden çok mu seviyorlardı bizi sanki. Anne babalanmız işyerlerinde az hor görülmedi. Kudam bulvarına çıkmaya utanırdık. Türk olduğumuzu söyleyemezdik. Şimdi rahat rahat sokağa çıkabiliyor, Türklüğümüzle iftihar ediyoruz. Korktukça aşağılayıcı küstah sesleri de kesildi. Grubunuzda kız yok gali 2 tiyoruz. Yeter artık yaptıklan, her şeyi sineye çekmeyeceğimizi görsünler. ALİ Bugüne kadar bizi işitmek istemediler, şimdi hissetsinler bakalım. Dayağı yiyince kim olduğumuzu anlamaya başladılar. Dazlak avı Çıkbguuz eylemlere 'Dazlar An' diyorsunuz galiba. Nasıl cıkıyorsunıız eyleme, yani dazlaklann nerede olduklannı nereden biUyorsunuz? HAKAN (Gülüşmeler) Onlar bizim nerede, biz de onların nerede olduklannı çok iyi biliyoruz. KEMAL Sadece biz onlara saldrnyormuşuz gibi anlaşılmasın. Skinheads'ler de saldırıyor. Minibüslerle toplu halde çıkıp ani baskınlar yapıyorlar ya dikkatli davranıyoruz. Gece eve giderken sokakta kuşku uyandıncı birilerinin ya da arabalann olup olmadığına bakıyoruz. Bundara kadar geliyorlar mı? FİKRET Geliyorlar tabii. Beni bir kere yakaladılar.^ gün beyin sarsıntısından hastanede yattım. Hepsi maskeliydi. ALİ Şimdi eskisi kadar sık gelemiyorlar. Hepsini sürdük buradan. Daha önce çok Skinheads vardı burada. Şimdi Doğu Berlin'deler. Duvar açıhnca hepsi öbür tarafa gecti. Sanıyorum hepiniz silah tasıyorsunnzdur. Ne tür silah bunlar? HAKAN A'dan Z'ye her türlü silah taşıyoruz. En çok bıçak. Basın, gençlik gruplannın son zamanlarda tabanca taşıdık ALİ O kadar çok fazla değiliz. 30 kişiyiz. Küçük bir grubuz, hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve birbirimize güveniyoruz. Küçük grup olmamız daha iyi. Büyük gruplar daha çabuk parçalanıyorlar. A m a bir eylemimiz veya sorunumuz olduğu zaman daha kalabahk olabiliyoruz. 2030 kişi daha katılabiliyor bize. Okula gidiyor musunuz, yoksa işsiz güçsüz müsünüz? H A K A N Okula gidenimiz de var, işsiz güçsüz olanımız da. Peki pottsin sizi yakalamasından korlunuyor musunuz? Bir yakalanırsanız bfltün geleceginiz mahvolacak. H A K A N Çok yakalananlanımz oldu. Çoğumuzun poliste kaydı var. Sonra polis tarafsız davranmıyor. Nefret ediyoruz polisten. Kaç arkadaşımızı ayakkabdannı gasp ettikleri söyleniyor. Siz de yapıyor musunuz böyle şeyler? H A K A N Grup olarak kesinlikle yapmıyoruz. Fakat 30 kişilik bir grubuz. Içimizde hırsızlık yapanlar olabilir, bu bizi bağlamaz. Kendi adına hırsızlık yapanlara kanşamayız. Yaptıkları gruba mal edilemez. Söyledik, içimizde çalışanlar, işgüç sahibi olanlar da var. Kara Panter Getto Bacı Alman basınına sürekli olarak 'Bunlar ne biçim Türk' manşetleriyle konu olan Türk çeteleri sürekli değişim halinde. Kalıcı bir örgüt yapısı taşımayan bu çetelerde kaç gencin bulunduğu da kesin olarak tespit edilemiyor. BERLİN^DEKt TÜRK ÇETELERİ Çete Size çete denlyor. Hoşunuza gidiyor mu size çete denmesi? ALİ Çete denmesi hoşumuza gidiyor, ama anlatılanlar hoşumuza gitmiyor. Hakkımızda çok boktan şeyler anlatıyorlar. HAKAN Çete korku verici, olumsuz bir cağnşım yapıyor. Polise giiven yok HAKAN Sizin ne yazacağınızı bilmiyorum ama bugüne kadar basın bizim istediklerimizd yazmadı, bizi yaşhların rüyalanna giren haydutlar gibi gösterdi. Fakat biz, kendini Skinheads'lere karşı savunmak isteyen bir grubuz. fTKRET Ufuk Şahin bıçaklanarak öldürüldükten sonra biz bu grubu kurduk. Gerçi daha önce de bizim bu grubumuz vardı, ama Ufuk Şahin öldürüldükten sonra bugünku grubu oluşturduk ve eyleme geçtik, dazlak avına çıktık. Neden kendinize 'Fighters ismini verdiniz? Ne demek Tighters.' HAKAN Tighters' savaşçı demek. Bize en uygun bir isim. KEMAL Şimdi herkes bizden söz ediyor, bizim ismimizi kullanmak istiyor. Çok tamndık bu isimle. NiyepekitngUizce bir isim akhnız? Almanya'da yaşıyorsu•uz, Almanca bir isim de bulabflütUniz kendinize. ALİ Îngilizce enternasyonal. Almanca isim koysaydık, bir Alman grubu gibi olacaktık. Oysa grubumuzda Yugoslav var, Rus var, Arap var, Afganlı var. Yani biz enternasyonal bir grubuz, onun için kendimize îngilizce bir ismi daha uygun bulduk. Eylenüerinizi planlayarak mı yapıyorsunuz? FKRET Bazen planlayarak yapıyoruz, bazen de spontan. Eylemlerimizle ırkçılara karşı olduğumuzu göstermek is KOLAY LOKMA DEĞİLİZ Berlin'deki Türk gençler şoyle konuşuyorlar: "Türkiye'deki tanıdıklarımıza gerçek yuzumuzie gorunmek isteriz. Biaim sorunu muz Alman toplumundaki ırkçılarla ve dazlaklarla. Bizim kolay yutulacak lokma olmadığımızı anlamalarııu istiyoruz." da gizlice fotoğranarmuzı çekiyorlar. Sonra fotoğraflan arkadaşlanna dağıtıp teker teker bizi yakalamaya çahşıyorlar. Kim birini yakalayıp döverse ona bir sandık bira armağan ediliyor. lannı yazıyor. Dognı mu bu, nereden temin ediyorsunuz tabancalan? FİKRET Doğu'daki Rus askerlerinden. HAKAN Tabanca temin etmek zor bir iş değil. ALİ 100150 markı verdin mi makineli tüfek bile bulabilirsin. HAKAN Rus mah, Kalaşnikof. El bombalan 3040 mark. Sizde de var mı bu silahlardan? HAKAN Yok canım... Gerekirse buluruz, diyorsunuz ama (gülüşmeler). Peki kaç yaşlarındasınız? FİKRET 16 Ue 25 yaşlanndayız. Fakat bizim bir de gençlik grubumuz var. 'Young Fighters' isimleri. Onlar 1517 yaşlanndalar. Kaç kisisiniz? ormana götürüp dövdüler. Şikflyet etmiyor musunuz? FfiCRET Künyelerini göstermiyorlar ki. Isteyince daha çok küfredip dövüyorlar. Kimi kime sikâyet edeceksin? A I İ Künyelerini göstermelerini isteyince^ "Künye vatandaşlara gösteriür, siz vatandaş değilsiniz, defolun gidin" deyip gülüyorlar. HAKAN "Kanakenlar sizi memleketinize sürmek lazım" diyorlar. Bunlar sadece birkaç örnek. Daha bir sürü örnek verilebüir bu konuda. Bunlan söyleyenler polisler. Polise hiçbir güvenimiz yok. Bazen dost gibi de görünüyorlar ama çıkarları olduğu zaman, birini ihbar etmemizi istedikleri zaman. Gençlik gruplannın hırsızuk yapnkkuı, tek tek gençleri çevirip beyzbol ceketlerini, spor Bizim de istediğimiz bu zaten. Korku vermek. Korktukça varhğmuzın farkına vanyorlar ve bize karşı saygı duymaya başlıyorlar. "Der Spiegel" dergisindeki fotoğrafı onun için mi öyle çektirdiniz? Korku ve dehşet verici eşkıyalar gibi çıkmışsınız fotoğrafta. Oysa gerçek görüşunflz çok daha farklı. Sonra da kalkıp basm bizden kötü bahsediyor diyorsunuz. Böyle fotograflar çektirirseniz basın tabii ki sizden kötü bahseder. HAKAN Ne yapalım yani, süt çocuklan gibi fotoğraflar çektirelim de Skinheads'ler gelip üzerimize mi saldırsınlar? Korksunlar bizden. Korksunlar bizden ki yanımıza yaklaşamasınlar. Saygı duysunlar bize. Yutulacak lokma olmadığımızı anlasmlar. ba. Neden? HAKAN Yapüğımız iş tehlikeli çünkü. Sırası geldiğinde bıçağı çekip dövüşmek var. Kızlar bunu yapamaz, korkarlar. Ormana ya da sakin bir yere gidip askeri egitim yapıyor musunuz? Kavgalara nasü hazırlryorsunuz kendinizi? KEMAL Dazlak avına çıkarak. En iyi askeri eğitim dazlak avı bizim için. önemli olan kin ve cesaret. Cesaretin oldu mu kavga edersin. Cesaretin kinin yoksa ne kadar askeri eğitim yapsan boşuna. Peki ne yapmak istiyorsunuz bundan sonra? Bu böyle mi sfirecek? HAKAN Herhangi bir politik hedefimiz yok. Yabancı düşmanlığı olduğu sürece savaşacağız, kendimizi koruyacağız. Fotoğraflanmızla arananlar listesine ahnıyoruz. Korksunlar . Bu korkunç bir yaşantı. Her an bir köşe başında çevriUp salduıya uğravabüirsiniz. SürekH korku icinde yaşar insan. HAKAN Ne yapalım böyle yaşamak zorundayız. Alışıyor insan. ALİ Onun için bu grubu kurduk. Grup halinde olunca bir şey yapamazlar bize. Hep grup halinde mi dolaşiyorsunuz? HAKAN Hayır, ama tek başunıza olduğumuz zaman çok Almanya'da 3.5 milyon tirajh ünlü "Bild" gazetesi, 1 Mayıs 1990'da Berlin'i Beyrut'a çeviren olayların ardından haberine, "Bunlar ne biçim Türk?" Berlin'de 1621 yaş arasında 25 başlığını atıyor, "sınırdışı edi bin Türk genci var. lemeyen, işsiz, güçsüz" bu söylüyorlar. Bulundukları Magençlerin kimler olduklannı erkisches Viertel dışına da Sjk okurlanna bu şekilde duyuru şık "dazlak avına" gidiyorlar. yordu. Young Fîghlers: "highters" Batı Berlin'deki yabancı ların gençlik grubu. Geçen yıgençlik çetelerinin hemen tama »n şubat ayında kuruldular. mını Türk gençleri oluşturuyor. Yaşlan 1316 arasında 2030 Zaten hangi konuda olursa ol gençten oluşuyor. Onlar da busun "yabancı" deyince ilk akla lundukları ilçe dışında "dazlak gelen ve anlaşılan Türkler de avına" gidiyorlar ve 16 yaşını ğil mi? tamamlayıp ağabeylerinin yeriBerlin'de 1621 yaş arası ço ni alana dek siyah Amerikan ğunluğu Türk 25 hin genç bu ceketi giyiyorlar. önemli eylemler lunuyor. e ağabeyleriyle birlikte katı| Bu çetelerin sayıları üzerine hyorlar. çok farklı tahminler yapıhyor. Black Panters: Bunlar da Çürekli değişim halindeolduk Wedding ve Reinickendorf ilçeları ve kalıcı bir örgütlenme ya lerinde etkinlik gösteriyorlar. pısı taşımadıklan için kesin bir Aynı ilçedeki diğer gruplardan sayı verilemiyor. Kuruluşundan farklan üyelerinin tamamını kısa bir süre sonra dağılanlar Türk gençlerinin oluştunnasj. olduğu gibi isrm değiştirenler Sayılannın 50 kadar olduğu sade var. Ancak bugüne dek dik nılıyor. Sırtlannda beyaz renkkati çekmiş en önemli gençlik te "Black Panters" yazılı, siyah çetelerini şöyle sıralayabiliriz: Amerikan ceketleriyle dikkati 36 Boys: "ThirtySixBoys" çekiyorlar. "Streetfighters", diye okunan ve 36 sayısmı, Kre "Fighters" ve "Black Panters" uzberg ilçesinin kod numara gruplan bulundukları VVedding sından alan bu gençlerin en ilçesinde sık sık bir araya geligüçlü grubu oluşturduklan söy yorlar ve kendilerini bu ilçede leniyor. Sayılannın 150 kadar bir "büyük aile" olarak görüolduğu tahmin ediliyor. Yaşla yorlar. Ancak "Black Panters" n 1422 arasında. Grubun ta adlı grubun bir çatışma anında mamını Kreuzbergli Türk genç daha çabuk "bıçağa sarıldığı" leri oluşturuyor. Dazlaklann ve daha çok gözü kara olduSu saldırılarına İcarşı 1989'da ku söyleniyor. ruldular. Bulldogs: 80 kadar Türk ve 26 Ghetto Sisters (36 gettolu Arap gencinden oluşan bu grup kız kardeşler): "36 Boys" gru Berlin'in Moabit ilçesinde bubuna bağh genç kızlar grubu. lunuyor. "Neonazilere, SkinheYaşlan 1518 arasında. Topla adlere ve yabancı düşmanı Alnırlarsa 5060 kişi oluyorlar. manlara karşı kendilerini saDuvarın yıkılışından sonra ku vunmak için" 1989'un mart ruldular. ayında kuruldular. Son zamanStreetfighters (Sokak savaş larda isimleri duyulmuyor. çılan): Kreuzberg'den sonra Giants: Türk, Alman ve LübTürklerin en yoğun oturduğu il nanlı gençlerin oluşturduğu bir çe Wedding'de etkinlik gösteri grup. Kent merkezindeki. metyorlar. Sayılannın 70 kadar ol ro istasyonlannda, dazlak çeviduğu sanılıyor. Grubun çoğun rip dövmek, gençleri soymak, luğunu Türk gençleri oluşturu ceketlerini, spor ayakkabılanyor. Aralannda Alman ve diğer nı, walkmanlerini çalmak, aşıyabancılardan gençler de var. rı sağcılarla kavga etmek gibi Sırtlannda grubun ismi yazılı olaylara adı karışan bu grubun siyah renkte Amerikan ceketleri 20 kişilik gözü kara bir cekirgiyiyorlar. dekten oluştuğu söyleniyor. PoFighters: Dazlaklann bir za lisin aldığı önlemlerle bunların manlar aktif oldukları Maer da son zamanlarda ismi duyulkisches Viertel ilçesinde etkin maz oldu. Yine de bu grubun lik gösteren bu grubu "Street 100200 kişilik bir sempatizan fighters"larla karıştırmamak çevresi var. gerekiyor. Ayrı bir grup. 1620 South Side Raiderş: Sayılan yaşlannda 70 kadar gençten 2030 arasında. Çoğunluğu oluşuyor. Çekirdeğini 30'a ya Türkler olmak üzere Alman, kın Türk gencinin oluşturduğu Yugoslav ve Lübnanh gençlergrupta, Alman, Yugoslav, Rus, den oluşuyor. Arap ve Afganlı gençler de var. Ufuk Şahin'in 1989'da öldürü Y a r ı n : ' B a e ı l a r ' lüşünden sonra kurulduklarını n e d l y o r ? GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI ŞARKİKARAAĞAÇ İCRA DAİRESİNDEN Dosya No: 1990/264 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: 1 Arak köyü bentbaşı mevkiinde kain pafta 6. parsel 1424, 1425, 1426 parsel nolu gayrimenkullerin (arsa) Kont Gıda Sanayii Limited Şirketinin hissesi 7.500.000r TL. değerinde, 2 Arsa üzerindeki iki adet bina 1bina idare binast 120.000^ TL. m2 tutan 7.987.200= TL. dir. Bina 6.40x10, 4066 m2 alanı kapsamaktadır. 2 bina imalathane 120.000 TL. m2 dir. lutarı 24.096.000 TL. dir. 19.60x10, 25200.80 m2 yeri kapatmaktadır. Her iki binarun evsafları ve kullanılan mazlemeler priket duvar ve ahşap çatı örtüsü eterniktir. 3 Makinalar, Susam kabuk soyma makinası 4.000.000 TL. Susam kurutma makinası 3.500.000^ TL. Susam kavurma makinası 2 Ad. 4.000.000 TL. Tahan Değirmeni 12.000.000^ TL. Şeker kaynatma kazanları 2 Ad. 15.000.000r TL. Helva Çarpma makinası 2.500.000 TL. Helva kalıbı 2.500.000r TL. Ambalaj mtlzemesi 10.000.000 TL. degerindedir. Sataş sartlan: 1 Satış: 1/7/1991 günü saat 9.30'dan 10.30'a kadar Şarkikaragaç Hükümet önünde açıkarttırma sureti ile yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudü baki kalmak şartı ile 11/7/1991 günü hükümet önünde saat 9.30'dan 10.30'a ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırma da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhudü saklı kalmak üzere arttırma Uanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetim'n % 40'uu bulması ve satış isteyenin alacağına rüçham olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarım geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 tpotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 lhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshıne sebep olan tüm abcılar ve kefülen teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5 Şartname, ilan tarihmden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen ahcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayüacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1990/264 sayılı dosya numarasayla müdürlüğümüze başvurmaları ılan olunur. 24.4.1991 (lc. If. K. 126) (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. VAKFIKEBİR SULH CEZA MAHKEMESt Esas No: 990/10 Karar No: 991/47 Hİkim: Niyazi Tülek 23589 Kâtip: Ayşen Bebek Sanık: Osman Eyüboğlu, Tsmet ve Ayşe oğlu, 1946 doğumlu Vakfıkebir Köroz Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve mukim. Suç: Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne aykırılık. Suç Tarihi: 21.11.1989 Sanığın işletmekte olduğu üretim yerinde satışa sunulan beyaz peynirin analizinde tuz miktarımn fazla olduğu ve Gıda Maddeleri Tüzüğü'nün 68/C maddesi uyannca taklit ve tağşiş edilmiş sayıldığı anlaşılmıştır. Sanığın Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefetten eylemine uyan TCK'mn: 398 maddesi gereğince üç ay hapis ve 20.000 lira ağır para cezası ile tecziyesine, Üç aylık hapis cezasının 647 sayılı yasanın 4. maddesi gereğince beher günü 5.000 liradan 450.000 lira ağır para cezasına çevrilmesine, TCK'nın 72. maddesi gereğince sanığın neticeden ve içtimaen 470.000 lira ağır para cezası ile tecziyesine, TCK. 402/1 maddesi gereğince sanığın cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatının ve ticaretinin tatiline, Fiilen işleniş şekli göz önüne alınarak takdiren yedi gün süre ile işyerinin kapatılmasına, sanığın cezalarının ertelenmesine, Hüküm özetinin kapatma süresi kadar işyerinin göze çarpan bir yerinde asılmasma, Kararın kesinleşmesini müteakip hüküm özetinin Ankara, tstanbul ve Izmir'de yayımlanan tirajı 100.000'nin üzerinde olan gazetelerden birinde yayımlanmasına, ayrıca suç yerinde yayımlanan mahalli gazetede ilanına, masrafların bilahare sanıktan tahsiline, 33.290 lira yargılama giderinın sanıktan tahsiline karar verildi. Sanığın yokluğunda yasa yolu açık olmak üzere açıkca verilen karar usulen okunup anlatıldı. Basm: 25520 AVUSTRALYA'DA ÜNİVERSİTE AEA (Australlan Educatlon Abroad) MR. LEIGH HOBBA ve MR. DUDLEY KELSO 14 Mayıs 1991 16 Mayıs 1991 tarihlennde şırketlmizde Avustralya üniversitelerini temsilen seminer sunup önkayıt yapacaklardır Genel, akademik İngilizc8r4niversite (lisans veya yüksek lisans) konularında bilgi ve önkayıt isteyenlerin, randevu için şırketimize başvurması gerekmektedir. Bağdat Cad. No: 510/6 Tek Dıs A.Ş.: 362 39 59 BostancıİSTANBUL. 362 40 96 ESKİŞEHİR BtRİNCİ SULH CEZA MAHKEMESİNDEN BtLDİRİLMİŞTİR. SANIK: ŞERtF HİKMET BAŞER Yunus ve Binnaz'dan olma 1937 doğumlu Samsun LadikSalur köyü nüfusuna kayıtlı, Eskişehir Sakarya Caddesi No: 60'da oturur. HÜKÜM ÖZETt: Yukarıda kimliği yazılı olan sanığın T.C. Ziraat Bankasr Eskişehir şubesince kendisine verilen çek karnesini bankanın geri istemesine rağmen iade etmediği ve böylece çek kanununa aykırı davrandığı anlaşıldığından; Mahkememizin 7.11.1990 tarihli 1990/573528 numaralı karanyla sanığın 3167 numaralı kanunun 13/1. maddesi gereğince 120.000 lira ağır para cezası ile cezalandınlmasına karar verilmiştir. Bu karar sanığın mevcut adreslerine tebliğ edilememiştir. Zabıta tahkikatı ile de sanığın yeni adresi tesbit olunamamıştır. Bu nedenle 7201 sayılı tebligat kanununun 28. maddesi uyannca hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hüküm ilan edildiği tarihten yedi gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacaktır. İlan olunur. 10.4.1991. Basm: 2SS15
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog