Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

11 MAYIS 1991 SERBESTPİYASADADÖVİZ Alış ABO Doları Alman Markı Isvıçre Frangı Hollanda Flonnı Ingılız Slertını Fransız Frangı 100 I Lıretı S A Rıyalı Avus Şılını 4045 2335 2750 2060 6920 685 312 1070 330 Satış 4055 2345 2760 2070 6970 695 317 1080 334 EKONOMI "Zarar ediyor, satalım" denilen TEKELe siyasi yatırım yaptırıyorlar CUMHURİYET/13 ALTIN GÜMÜŞ Alış Cumtiunyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bılezık 900 ayar gumüş Vakıfbank Altını Zıraat Altını Halkaltın 307 000 325 000 46 650 41800 575 243 000 241000 242 000 Satış 000 000 850 000 603 248 000 246 000 247 000 310 340 46 46 Türkiye'de mevcut kibrit üretim kapasitesinin yansı kullanılamazken TEKEL Kelkit Kibrit Fabrikası'nın makine ve teçhizat alımı için ihaleye çıkıldı. ABDURRAHMAN YILPIRIM MERAL Sigara yok, kibrit verelim YöneticiliktenTAMER patronluğa depolarının yeri uygun bulunur ve 1990'ın ekim ayında kibrit fabrikasına dönüştürulmek uzere temel atılır. 28 Şubat 1991 tarihli Resmi Gazete'de ise kurulmakta olan Kelkit Kibrit Fabrikası'nın makine ve teçhizat alımı ihaleye çıkarılır. İktidar partisinin oylarıyla Meclis'te Turkiye'nin tutun piyasası ve sigara pazarı, yabancı sigara ureticilerine açılırken KÎT'Ierden sorumlu Devlet Bakanı, zarar ettiği için Tekel'in kapatılması gerektiğini savunuyor. Aynı Tekel, başbakan ve bir başka bakan tarafından verimsiz bir yatırıma zorlanıyor. Türkiye'de yeni bir kibrit fabrikasını verimsiz kılacak göstergelerin başında mevcut uretim kapasitesinin ancak yarısının kullanılabilmesi geliyor. İkinci onemli etken ise genelde kibrit tüketiminin azalması ve yerini alternatif "yakıcı araçlara", yani çakmaklara birakması. Ikisi özel sektör şirketleri Kav ve Malazlar'ın. biri Tekel'in olmak üzere Türkiye'de üç kibrit fabrikası bulunuyor. Bu fabrikaların kibrit üretim kapasitelerinin toplamı 2 milyar 100 milyon kutu. Buna karşılık iç tüketim 1 milyar 50 milyon kutuda kahyor. Yani üretim kapasitesinin tam yansı kadar. Tekel'in İnegöl'deki kibrit fabrikasının kapasitesi 200 milyon kutu ve bunun da ancak yarısını kullanabiliyor. GSMH'nin artışı ve kişi başına 16001700 dolan geçmesi kibrit kullanımını azaltıyor. Ulaşılan teknoloji düzeyi ile kibrit maliyetine yakın maliyetle çakmak üretmek mümkün. Alternatifinin bulunması, kibrit kullanımın tepe noktaya vardıktan sonra azaltmaya başladı. Tekel1 in kibrit fabrikası yatırımı da kibrit kullanımının azaldığı bir döneme rastlıyor. Üstelik Kelkit ve civarında kibrit uretiminde ana hammadde olarak kullanılan "Kanada kavagı" değil, su kavağı yetiştiriliyor. kilileri, Kelkit Kibrit Fabrikasının 1992 sonunda devreye gireceğini ve fabrikanın kurulması konusunda "siyasi otoritenin karar aldığun" bildirdiler. Tekel yetkilileri, siyasi otoritenin fabrikanın bölgede kavakçılığı teşvik etmesini ve iş sahaları yaratmasını amaçladığını bildirdiler. Tekel Genel Müdurlüğu'nden yapılan resmi açıklamada ise fabrikanın yapımının Kelkit Belediye Başkanlığı tarafından istendiği, bölgenin kavak yetiştiriciliğine uygun olduğunun belirlendiği, bölgenin yakın hinterlandında yeterli kavağın yetişmekte olduğu, kibrit imalatında kullanılan kavak çeşidinin arttırılmasının öngörülduğü belirtilerek şöyle dendi: " 1 . Derecede Kalkınmada Öncelikli Yöreler arasında bulunan Gümüşhane bölgesine yan sanayi ile birlikte önemli canlılıklar getirecek proje, bölgenin mevcut ve potansiyel hammadde kaynaklarına dayalı bir sanayi projesi Tekel Genel Mudurlügü yet olmak özelliğini taşımaktadır." EKONOMDE KULIS Bir yıl kadar önce Sovyetler'le iş yapan bir şirketin kuruluşu nedeniyle M.BANKASI PİYASALARI TL Pıyasası DAvız Pıyasası Altın Pıyasası Ort Faız (%) IşlHac (Mılyar TL) Dolar tapanış(TL) Isl Hac (Mılyon $) Kapanış (ons/$) Islem Hacmı (kg) 80 67 2546 4087 78 09 3566 290 APde serbest dolaşım • Ekonomi Servisi Brehmen Üniversitesi oğretim uyelerinden Prof. Dr. Hagel Lichtenberg, 14 mayıs salı gunü Marmara Üniversitesi AT Enstitüsu'nde bir konferans verecek. Konuk öğretim uyesi konferansında, "Serbest dolaşım konusunda son gelişmeler ve TürkiyeAT ilişkileri" uzerinde duracak. Daha önce Meryem Demiral davasında danışmanlık yapan Lichtenberg, Avrupa Topluluklan Adalet Divanı'nın Hollanda danıştayının başvurusu uzerine "Sevince davası"nda verdiği kararla ilgili açıklamalarda bulunacak. Savunma sanayii şirketi Zarar ettiği ve kapısına kilit vurulması gerektiği savunulan KlT'ler arasında gösterilen Tekel, trilyonluk sigara pazarını yabancılara bırakırken milyonluk kibrit pazarına "hazırlanıyor." Tekel, Kelkit'e, verimliliği tartışılan ikinci kibrit fabrikasını kuruyor. 1986 yılında İstanbulKüçükdere'deki Tekel Kibrit Fabrikası'nın taşınma kararı verilirken zamanın Adalet Bakanı Oltan Sungurlu ile Tekel'den sorumlu Maliye Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin arasında bir çekişme olur. Fabrika'nın yeni yeri olarak Alptemoçin, kendi seçim bölgesi Inegöl'ü aday gösterir, Oltan Sungurlu ise kendi seçim bölgesi Kelkit'e taşınmasını ister. Kibrit fabrikasının Kelkit'e taşınması, hem kavakçılığın geliştirilmesi hem de istihdamın arttırılması yönühden bölgeye katkıda bulunacaktır. "Taşınma mücadelesini" sonunda Tekel'den sorumlu bakan kazanır ve kibrit fabrikasının tnegöl'e taşınmasına karar verilir. Bu taşınma işi 1989'da gerçekleşir. Bu arada, dönemin Başbakanı Turgut Özal, iktidar partisinin güçlü isimlerinden biri haline gelen Oltan Sungurlu'yu darıltmak istemez ve "Söz, sana da bir fabrika kuracağız" der. Bunun uzerine, Tekel'in Kelkit'teki mevcut Atilla Uras Atiila Uras imzalı bir davet aldığımızda Manıfacturers Hanover Türkiye Müdürü Atilla Uras'ı arayıp hayırlı olsun' demiş, ancak Uras'ın şaşkınlığı karşısında o Atilla Uras'ın başka bir Atilla Uras olduğunu anlamıştık. Uras, bize "Nerede bizde patronluk... Biz profesyonel yöneticiyiz" diyordu o günlerde... Ama Uras için patronluk pek uzaktarda değilmiş nıeğer. miş. Bu da demek oluyor ki Manifacturers Hanover'in Manifacturers Hanover TürTürkiye Müdürü olarak tanı kiye bölümü, önümüzdeki aydığımız Atilla Uras, bu ay so larda satılırsa şaşmamak genunda bankadan ayrılarak rek. Talipleri olduğu zaten biUras and Uras adıyla yeni liniyor. kurduğu şirketin başına geçiUras and Uras ne yapayor. Uras'ın bankadaki koltu cak? Uras'ın ifadesine göre ğuna da başyardımcısı Ame küçük bir holding gibi çalışarikalı Kevin Kehoe oturacak. cak. Bir yandan kuruluşlara Uras, ayrıldığı bankasıyla danışmanlık yaparken diğer ilgili olarak "Son 3 yılda ya yandan da yurtdışındaki şirbancı bankalar arasında en ketlerden hisse alacak. İştifazla kâr eden bankaydık. rakleri olacak. Bu yıl ilk 5 aylık performanPeki ya New York'taki bansı da hiç fena değil. Banka ka? mız martta AŞ oldu" diyor. Hisseleri 430500 kişiye Uras, yeni şirketi Uras and dağılmış olan sermayesi 1 Uras'la eski bankasına da milyon doların biraz üzerinnışmanlık hizmeti verecek deki güç durumdaki State • Atilla Uras, Manifacturers Hanover'den ayrılarak Uras and Uras'ı kurdu. • Dinç Bilgin'in de ortak olduğu ABD'deki banka SBW sermaye arttırdı. • A.Ş. olan Manifacturers Hanover'e talipler var. Bank of VVastchester'i Sabah gazetesinin sahibi Dinç Bilgin'le Atila Uras'ın birlikte aldıkları daha önce yazılmıştı. Uras, bankadaki hisse dağılımını şöyle anlatıyor: "Dinç Bilgin'in hissesi yüzde 15 dolaylarında. Avukat Ahmet Pekin, mali müşavir Faruk Seyrek, Sabah Yayıncılık'ın Genel Müdürü Ercüment Gündem, müteahhit Tarık Sekmen ve dış ticaretçi Erol User bankanın başlıca diğer Türk ortakları. Başkaları da var. Türklerin hisse payı yüzde 58'i buldu. Bankanın sermayesini 5.6 milyon dolara yükselttik. Adını SBW otarak değiştirdik. Viyana'da bir temsilcilik ve İstanbul'da da bölge müdürlüğü açarak bir Amerikan bankası olmaktan çıkartıp uluslararası bir banka haline dönüştüreceğiz. Uras ve Uras şirketi ise bu bankaya yönetim danışmanlığı yapacak. Karşılığında hisse obsiyonları alacak." Bizim anlayabildiğimiz kadarıyla söz konusu banka Uras and Uras'ın iştiraklerinden biri olacak. Bu çiçeği burnunda şirketin bir diğer iştiraki de Atilla Uras'ın Budapeşte'de bir Macar ortakla birlikte kurduğu Aktiv Dış Ticaret ve Danışmanlık şirketi olacakmış. Ona *Selçuk Beyi' deyin ternational Finance Corporation (IFC) ve Morgan Guaranty N.Y. gerçekleştirdi. Dunyanın önde gelen bankalarmın katıldığı konsorsiyumun sağladığı kredi ihracatın desteklenmesinde kullanılacak. İmza töreninde konuşan İnterbank Genel Müdürü Melih Araz, söz konusu kreracatçılarını desteklemek amacıyla kısa sürede sağladığı üçüncü büyük kredi olduğunu belirtti. Esbank ise dün imzalanan anlaşma iie U.S. Bank of New York önderliğinde 10 bankanın oluşturduğu bir konsorsiyumdan 25 milyon dolar tutarında bir sendikasyon kredisi aldı. Bankadan yapılan açıklamaya göre taahhüt fazlaiarıyla 30 milyon dolara ulaşan kredi, tekstil ve demir çelik ihracatçılarının sevk öncesi finansman gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılacak. Öte yandan, Eurotürk Bank liderliğinde 7 bankadan oluşan bir konsorsiyum audio ve video kaset üretimi yapan Raks Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 15 milyon mark tutarında ihracat prefinansman kredisi açtı. Eurotürk Bank liderliğindeki konsorsiyuma Citibank, KoçAmerikan Bank, Societe General, Credit Lyonnais, Banque Indosuez ve Manufacturer Hanover Trust Co. katıldı. 35 yaşında. Sıvaslı. Bekâr. Boyu bosu yerinde. Kızkardeşleriyle birlikte dolaşıyor. Özal'a hayran. Anadolulu olmakla övü'nüyor. Ve kendisini Özal'ın prensi olarak niteleyenlere de ısrarla "Bana Söylemezoglu prens demeyin. İlle bir sıfat takacaksanız, bana Selçuk Beyi deyin. Daha hoşuma gider" diyor. Evet Sümerbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Irfan Söylemezoğlu'ndan söz ediyoruz. Söylemezoğlu, ekim başında Sümerbank'a genel müdür oldu. Eski Genel Müdür Ahmet Özerdim'in geçen günlerde Yönetim Kurulu Başkanlığfndan da ayrılmasından sonra bu görevi de üstlendi. Hemen ardından da İstanbul'a gelerek ekonomi basınıyta tartıştr: ^" ~ ~~~' ~ " *"~ Işte size Sümerbank'ın yeni patronunun kendi ağzından küçük bir özet: • ABD'deki Türklerin Almanya'dakilerden farkı, biraz daha okumuş yazmış olmalarıdır. Orada da komüniteler vardır. ABD'de ilk tanıdığım kişi Rüşdü Saracoğlu idi. Boğaziçi Üniversitesi'nde sınıf arkadaşım olan Ercan Kumcu tanıştırmıştı. Özal'ı ise 1982'de Başbakan Müsteşarhğı sırasında borç ertelemesi için sık sık ABD'ye geldiğı sıralarda tanıdım. • 1985'ten sonra New York Eyalet Üniversitesi'nde finans profesörü olarak çalışıyordum. Sayın Özal 1987'de göz ameliyatı için Houston'a geçerken New York'a da uğradı. Kendisini ptekJe ziyaret ettim. Bana "Sen ne zaman geleceksin?" dedi. Ben de "Ne za • ANKARA (ANKA) Savunma Sanayii Müsteşarhğı, STFA, Havelsan ve Intes Inşaat A.Ş. ile savunma teknolojileri konusunda çalışmak uzere ortak şirket kurdu. 4 milyar lira sermaye ile kurulan şirkette müsteşarlığın payı yuzde 34 duzeyinde bulunuyor. "STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş" adıyla kurulan şirkette diğer ortaklardan STFA Savronik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 29.9 oranında 1 milyar 196 milyon liralık; STFA Enerji Telekomunikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yüzde 0.1 oranında 4 mflyon liralık pay edindi. Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Intes Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise şirkete yuzde 18'er oranında 720'şer milyon lira ile ortak oldular. Ihracata kredi desteği Ekonomi Servisi Bankacıhk kesimi dun hareketli bir gün yaşadı. Çukurova Grubu kuruluşlarından İnterbank, dünya piyasalarından sağladığı 60 milyon dolarlık krediye ait sözleşmeyi imzalarken Esbank da 10 bankanın oluşrurduğu bir konsersiyumdan 25 milyon dolarhk sendikasyon kredisi aldı. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı kökenli 7 banka ise Raks Elektronik'e 15 milyon mark tutarında ihracat prefinansman kredisi açtı. Düşük kur politikası nedeniyle hem Merkez Bankası'nı rahatlatan hem de bankacrhk sektörune 1991 'de bayram ettiren ancak Körfez krizi sırasında kuruyan dış kaynakh kredi muslukları yavaş yavaş açılıyor. İnterbank, 1990 Eylül'unden bu yana yabancı bankalardan sağladığı üçüncü kredi sözleşmesini dün Istanbul Çırağan Oteli'nde imzaladı. 60 milyon dolarhk orta vadeli konsorsiyum kredisinin öncülüğünü Dünya Bankası'nın yan kuruluşlarından In man emrederseniz..." dedım. Savunma Sanayii boş, oraya gel!" dedi. Bu konuşmanın ardından New York'taki evime döndüğümde "Yahu ben ne yaptım!" diye bir süre şaştım... • Sümerbank'ın kuruluşundan beri özelleştirilmesi gündemdedir. Bu felsefe hiç değişmemiş, ama maalesef kartvizit istihdamından vazgeçilemediği için Sümerbank bir türlü özelleştırılememiştir. Türkiye'de KİT'lerin fazla ıstıhdamından dolayı bir sosyal cinayet işlenmiştir. Aranıyor! Dün imzalanan kredi anlaşmalarıyla ihracatta kullanılmak üzere interbank 60 milyon, Esbank 25 milyon dolarhk drş kredi sağladı. dinin 1990 eylül ayında Morgan Guaranty tarafından düzenlenen 50 milyon dolar tutarındaki 3 yıl vadeli kredi ve Körfez krizine rağmen Ocak 1991'de Bankers Trust öncülüğündeki bankalarla imzalanan 40 milyon dolar tutarındaki 1 yıllık finansman imkânına ek olarak, Interbank'ın Türk ih • Aykut: Emekliye zam vapabiLiriz • ADANA (AA) Çalışma ve Sosyal Guvenlik Bakanı tmren Aykut, SSK primlerinin tahsilatının istenilen duzeyde gerçekleşmesi halinde işçi emeklilerine temmuz ayında bir zam daha yapacaklarını söyledi. Toplu iş sozleşmelerıne de değinen Aykut: "Toplu iş sozleşmeleri zor yuruyor. Çunku işin içine siyaset giriyor. Siyasi partiler, işçilerin sorunları ve sendikalardan ellerini çeksinler" dedi. Çiftçi uyardı OMER YURTSEVEN D E N İ Z L İ Hükumeti uyarmak amacıyla TZOB'nin eylemi için mesaj veren birlik başkanı Osman Özbek, çiftçilerin yapacağı bir yurüyüşun işçi yuruyuşune benzemeyeceğini savunarak "Biz sokağa dökülürsek tam dökiilürüz. Sessiz gibi görünen 3.5 milyon iiretici sesini yiikseltirse yer yerinden oynar" dedi. Konya'da yapılan ilk bolge toplantısında çiftçilere "yürüyiış" için çağrıda bulunan TZOB Başkanı Özbek, Türkiye'de tarımın "politikasız" olduğunu savunarak çiftçinin vaatlere ve beklemeye tahammulunün kalmadığını söyledi. Ozbek, çiftçiler arasında yankı uyandıran açıklamasının ardından konuya ilişkin soru muzu yanıtladı: TZOB'nin eylem için stratejisi oluştu mu? Aylardır bunun hazırlığını yapıyoruz. Konya'dan başlattığımız bolge toplantılarını haziran ayında tamamlayacağız. Şimdiden nabız yokluyoruz. Toplantılar bittikten sonra ziraat odası başkanlarını Ankara'ya çağırarak bu strateji için kesin bir karara varacagız. Devlet Bakanı Işın Çelebi, Odalar Birliği Başkanı Ali Coşkun'u arıyor. Bulursa sırtına binecek!.. Çelebi, hafta içinde ., İstanbulda basınla | sohbet toplantısı düAli Coşkun zenledi. Toplantıya katılan arkadaşımız Tayfun Devecioğlunun aktardığına göre Coşkun Çelebi'ye, "Siz bu tütün kararnamesini çıkartamazsınız" demiş. Çelebi de "Görürsünüz, 15 mayısa kadar çıkartacağım" diye ısrar etmiş. Bunun üzerine Ali Coşkun, "Eğer bu karamameyi çıkartmayı başarırsanız, ben de sizi sırtımda taşıyacağım" demiş. Basınla sohbet toplantısında Coşkun'la aralarında geçen bu konuşmayı gazetecilere aktaran Çelebi, "Ben karamameyi çıkarttım, ama Ali Bey'i ortalıkta göremiyorum" diye takılmış. Şiirlerle Sabancı, Simavi Tekstilbank'ın sahibi Nuri Akın ve eşi 6 ay kadar önce New York'tayken ünlü İtalyan tenor Pavarotti'nin konserini kaçırmışlardı. Akın'ın eşi Engin Hanım işi iddiaya bindirdi ve Amerika'da kaçırdığı Pavarotti'yi geçen hafta Budapeşte'de yakaladı. Hem de dostlarıyla birlikte... torik'e, Leyla ve İshak Ala Görmesin ömründe darlık ton'dan Ali Koçman'a 100 ki Onu övmek o kadar zor ki şilik renkli bir grup oluştu. Kalemim duruyor artık Geziye katılanlardan Vus • Güler Sabancı'ya lat Sadıkoğlu, Budapeşte'de Güler ulema kızımız yazdığışiirlerle 3 günlük Ma Yetişmez ona hızımız caristan turuna ayrı bir renk Düğün demek olsun ona kattı. Sadıkoğlu önce şiirleri Budur bizim son arzumuz yazıyor, ardından da üyesi olduğu Çocuk Sağlığı Vakfı'na Engin Akın'a 50 bin liralık bağış karşılığın Engin pırıl pırıl evlat da sahiplerine satıyordu: Işte Yeme içme yanında yat şiirlerden bazıları: Boyundan büyük işlere Kendisinden katıyor tat • Mustafa Taviloğlu'na Mudo anam derken bana Kendisine Ne yazayım bilmem sana Çok güzel şeyler gördünüz Olmayacak işler yaptın Övünün gözlerim gözlerim Allah yardım eder sana Benim artık takatım yok Dayanın dizlerim dizlerim • Çiğdem Simavi'ye İmza: Vuslat Sadıkoğlu Emlak Bankası 65 yaşında Ekonomi Servisi Emlak Bankası 65. yaşmı kutluyor. 1926 yılında Atatürk'ün emriyle "Emlak ve Eytam Bankası" adıyla kurulan, 1946 yılında "Türkiye Emlak Kredi Bankası" adını alan banka, 1988 yılında Anadolu Bankası ile birleşmesinin ardından üç yıldır "Emlak Bankası" olarak etkinliklerini sürdürüyor. Dün, "Emlak Bankası'nın diinü ve bugünü" konulu bir basın toplantısı düzenleyen banka Genel Müdürü Engin Civan, Emlak Bankası'nın Turkiye'nin Uçüncü büyük bankası olduğunu söyledi. 1990 yılında bir önceki yıla göre toplam aktiflerini yüzde 65 oranında arttırarak 16 trilyon 145 milyar TL.'ye; kredileri yüzde 66 artışla 7 trilyon 617 milyar TL'ye; mevduatı yüzde 66 oranında artışla 8 trilyon 216 milyar TL'ye; inşaat yatınmlan yüzde 46 artışla 1 trilyon 969 milyar TL'ye; özkaynaklarl ise yüzde 100 oranındaki artışla 826 milyar TL'ye çıkan Emlak Bankası'nın 1990 yılındaki kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 279 oranında artış göstererek 113 milyar TL'ye ulaştı. Emlak Bankası'nın kuruluş amacının Turkiye'nin imarı ve Türk halkının konut sahibi olmasını sağlamak olduğunu hatırlatan banka genel müdürü Civan, konuşmasında 19281988 yılları arasında bankanın 29 bin 95 konut ürettiğini, son üç yıldır ise "üstün performans" göstererek toplam 14 bin 226 konut inşaatını tamamladığını söyledi. Bankanın tamamlanan, satışta bulunan, inşaatı süren ve projesi yapılan konut sayısınm 157 bin 15'e ulaştığını açıklayan Civan, şunları söyledi: "Emlak Bankası, inşa ettiği ve sattıgı konutlar, verdigi yuva kredileri ve diğer bireysel kredil»rle elini uzattığı insan sayısı ile bugün ülkemizde her beş haneden birine girmiş bulunmaktadır." ATAKÖY Emlak Bankası son üç yıida 14 bin konut uretti. Bilgisayar ihaleleri • Ekonomi Servisi TÜBlTAK bilgisayar ihalesini EpsonRomar kazandı. Ihaleye bilgisayarlar içın 8, yazıcılar * için ise 4 firma katılmıştı. Mobil'in ihalesini de 'Toshiba bilgisayarları kazandı: Toshiba, Mobil'e Star projesi için şimdiye dek 58 Laptop bilgisayar eslim etti. Engın Hanım, Pavarotti'nin Macaristan'da konser vereceğini duyunca önce küçük bir grupla gidelim diye yola çıktı. Ama grup büyüdükçe büyüdü ve sonunda aralarında Erol Aksoy'dan Güler Sabancı'ya, Çiğdem Simavi'den Mustafa Taviloğlu'na, Vuslat Sadıkoğlu'ndan Semih Soh Çiğdem mükemmel yaratık Ayan'la Karslı mahkemelik Borsa aracı kurumlarından AOGTürk Invest'in sahibi Nasrullah Ayan'la eski İMKB'nin Başkanı Muharrem kavgası" yeni boyutlar kazandı. Taraflar geçen hafta karşılıklı olarak birbirleri hakkında "suç duyurusunda" bulundular. Nasrullah Ayan'ın borsada karşılıksız repo olayı Karsh'nın başkanlığının son döneminde ortaya çıkmış; ancak Karslı, yeniden borsa başkanı olma ihtimali suya düşünceye kadar bu olaya değinmemişti. Viğde Çimento "2 bin 500 lira lANKARA (ANKA) Nde Çimento'nun 13 n»ıs pazartesi günü bîayacak halka arzında SOlira nominal değerdeki his senetlerinin 82 bin 50tiradan satılması kaıJaştırıldı. Niğde Çiıhto hisse senetleri, fstaul Menkul Kıymetler Bosı'nda fıyatlar 1.000 lirabminal değer üzeden oluştuğu için 165 bin^ başlangıç fiyatıyla işleçörecek. Sermayesi 500'ılyon lira olan Niğde Çinto'nun piyasa değeri 82 b 500 liralık fiyatla 82.5Slyar lira duzeyinde oluşık ve geçen yıllci 3 mily39 milyon liralık net kâra6re fiyat kazanç oran7.1 olacak. Karslı arasındaki "repo IPC ECONLİNE BILGISAYARLARIALMANIN TAM ZAMANL 1500 adet IPC Econline bılgısayan ıçeren BAHAR K A M P A N Y A M I Z D A mudaka sızın gereksınimlerınize yanıt verecek bir konfıgürasyon bulacaksınız. IPC ECÇ>NL1NE; ödeme koşulları, kalitesı ve 5 yıl garantisı ile bir kez daha lidgr olacak. Bayi lUtomist ISIANHUL AsDdta Aykonı B.B.S. Bılkur Buromaks Ccbcka Çındr Elkon Ikbdl Infotck Intelkom 5/ıe en yakın bayimizi arayın ve hemen bir IPC Econline sahibi ofun lntertıx İnterkom Kemaş Komtrans PayJos Prokom Rem ANKARA Ans Gırışim Tecnmab 346 85 51 134 40 93 169 49 65 172 37 95 347 78 20 532 36 66 333 09 10 125 27 21 11866 10 231 32 55 145 01 51 AOANA AFtON ANTAL'rA ATOIN BALIKES1R BANDIRMA BÜLU BURSA BURSA DENİZLİ ER2URUM GAZlANTFr Akbım Doğus Devre Çelik Bllpa Bılsam Bancom Acomp BBM Makrodata Aybıl Iyıbim Gabım 116 235 12707 168 517 246 77 317 7C 37333 22359 223071 221818 507 86 35330 117393 IZMİR KOCAELI KCX~AFLI KUTAHYA MUÖLA MUĞI \ SAKAKYA SINOP US>AK TRABZON VAN Karsh Ayan S o n i r a f f f f m a t a r l h i 2 3 Ma y ı m 147 77 91 175 1551 338 7 İ 74 Î36 6 Î 8 6 15Î78 55 544 70 27 525 87 92 531 7187 531 76 49 164 61 46 511 12 82 D.A.G. sındaki sürtüşmenin devamı izlendi. TREND'de yer alan bir yazıda Muharrem Karslının borsa başkanı olduğu dönemde Milliyet gazetesinde Alp Tekinalp takma adıyla Borsa başkanlığına Ankara borsayı yönlendirebilecek şedan başka bir atama yapıla kilde yazılar yazdığı hatırlatıcağı kesinleşince Karslı, lıyor ve yazılardan örnekler AOG'yi repo olayında Anka verilerek Karslı hakkında suç ra'nın kurtardığını telaffuz duyurusunda bulunulup hâetmeye başlamış ve taraflar kimler göreve çağrılıyoriardı. mahkemelik olmuşlardı. Karslı da bu yazı üzerine Dünya gazetesinin Borsa Bültenı'ne demeç vererek Ayan hakkında suç duyurusunda bulundu. Nasrullah Yetkili Bolge Bayilerimiz: IÇ ANADOLU. D A.G (4) 118 66 10 EGE MASTER (51) 21 79 48 T\A ¥% I \¥m% A fl BİLGİSAYAR SISTEMLERİ MUŞA VIRL1K VE TİCARET A.Ş. Yeni Adresimiz: Sıvrıtaş Sok. No: 16 K 12 80290 Mecıdıyekoytstanbul Tel: 166 27 15 166 16 53 Fax: 167 43 54 Nasrullah Ayan'ın sahibi bulunduğu haftalık borsa dergisi TREND'in geçen haftaki sayısında Ayan'la Karslı ara Ayan'ın sahibi bulunduğu bir ihracat şirketi aracılığıyla Fiskobirlik'i 5 milyon dolar dolandırdığını vurgulayan Karslı, bu olayla ilgili kabarık bir dosyanın varlığından söz ederek şöyle dedi: "Bunlarla ilgili olarak bazı kimselerde kabarık dosyalar var. Bu dosyalarda Fiskobirlik'i nasıl 5 milyon dolar içeri attığı, spekülasyon amacıyla aldığı fındıklar satılmayıp elinde kalınca bir yolunu bularak bunları nasıl Fiskobirlik'e devrettiği, Fiskobirlik'e devredilen evsafını kaybetmiş fındıkların bilahare yağa ayrıldığı ve böylece satın alma değerinin yüzde 30'una düştüğü tereffuatıyla yazılıdır." Bakalım hâkimler bu karşılıklı suç duyurulannı nasıl değerlendirecekler? TREND dergisinin gelecek sayısında bu suçlamalara ne şekilde yanıt verilecek? KarslıAyan düellosu nasıl bir boyut kazanacak?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog