Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

JlHURİYET/12 ^Knsı yvızı(UtiILARI i&izin 11 Mayıs 1991 0ÖVI2 Dovız A)ış Satış 3972 00 2300 61 3111.27 64418 271962 31129 28 61 6839 78 1059 12 . Efektıf ftlış 396010 2293 71 3052 26 636 46 2711 47 305 39 28 27 6819 27 1030 58 Efektıf Satış (;APRAZ KW 3983 92 2307 51 3120 60 64611 2727 78 312 22 28 70 6860 30 1062 30 $ 1 7264 Alman Markı $ 5 8349 Fr Frangı $ 1 9443 Hol Florını $ 1 4604 Isv Frangı $ 1275 98 ita Lıretı $ 1 3 8 63 Japon Yenı $ 3 7502 S Arab Rıyal £ 1 7219 $ T t ~«/i ABD Doları /) 1 Alman Markı 1 Avustralya Ooları / 1 Isveç Kronu / / 1 İsviçre Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Steriın 1 S.Arabıstan Rıyalı 3964 06 2296 01 3105 05 642 89 2714 18 310 67 28 55 682610 1057 00 Impexbank için otelde pazarlık Impexbank'ın dün yapılan genel kurulunda, bankanın çoğunluk hissedarları Eliyeşil ailesi ve Karamehmetler uzun bir pazarhktan sonra anlaşmayavardı. Karamehmetler' in hisselerini Eliyeşiller'e vermesi kararlaştırıldı. Kemal Derinkök'ün de daha sonra tümünü devralmayı planladığı öğrenildi. AYŞEN GÜR Kuruldugundan beri birçok kez sahip değiştiren ve bu yüzden kavgalara Mehmet Reşat ve Hasan Karamehmet sahne olan Impexbank'ta yeniden du Mehmet Can Eliyeşil rum değişti. Hasan ve Mehmet Reşat Kısa süren genel kurulda, bankanın ço dan Mehmet Ali Yılmaz aradan bir yıl Karamehmet bankadan çekildi, hissegeçmeden bu ilkeyi bozmuş, çoğunluk lerinin geçici olarak bankanın öbür sa ğunluk hisselerini ellerinde bulunduran hisselerini el altından toplayarak banEliyeşil ve Karamehmet aiieleri tam hipleri olan Eliyeşil ailesine devredil görüş birliği içinde hareket ettiler.bir ka genel kurulunda diğer hissedarların mesine karar verildi. Malatyalı işadakarşısına aniden "patron" olarak çımı Mustafa Kemal Derinkök'ün de Ancak biriki "catlak" ses de duyul kıvermişti. Mehmet Ali Yılmaz, içinde bulunduğu bir grup finansörün du. Banka üzerinde denetim haklan ol 1988'de bankayı gizlice Asil Nadir'e daha sonra bu hisselerin tümünü alma mayan A tertibi pay sahipleri ve kuru satınca, küçük hissedarlar yine sürpcu hissedarlardan bir bölümü, "çoğunyı düşündüğü öğrenildi. luğun azınlık iizerindeki baskısı"ndan rizli bir genel kurul yaşamışlardı. Dün Istanbul Divan Oteli'nde yapı yakındılar. Bu hissedarlardan biri banBu yüzden dünkü Impexbank Genel lan Impexbank'ın genel kurulu, ban kanın sahibinin kim olduğunu bilme Kurulu da bir bakıma öncekilerden kaıun daha önceki genel kurulları gibi diklerini söyledi, genel kurul öncesi ya farksızdı. Kurucu hissedarlar yine ay"heyecanlı" geçti. Bankanın azınlık pılan pazarlıkla ilgili bilgi istedi. Bir nı "aidablnuşlık" duygusu içinde eleştaki kurucu pay sahipleri genel kuru başka hissedar da "Nasal olsa yann ga tirilerini dile getirdiler. Ancak hukulun yapdacağı salonun önünde toplan zetelerden öğreniriz" diye şaka yaptı. ken hiçbir yaptınmları yoktu. Sonuç tının başlamasını beklerken otelin bi Impexbank'ın azınlıkta kalan bu ku olarak bankanın Yönetim Kurulu Başrinci katındaki bir başka odada, saat rucu hissedarlannın durumu, 1985 ve kanı Mehmet Can Eliyeşil kürsüye gelerce bankanın devir işlemleriyle ilgili 1988'deki genel kurulları hatırlatıyor lerek onları yatıştıran bir konuşma pazarlık sürdü. du. Banka 1984'te Titibank adıyla Ga yaptı. Genel kurulu, (bir üst odada yaGenel kurul, ancak pazarlık sonuç ziantepli ve Karadenizli işadamları ta pılan pazarlık nedeniyle) geciktirdikleri landıktan, Eliyeşil, Karamehmet ve rafından kurulduğunda, künsenin yüz için özür diledi, ancak pazarlığın soDerinkök'ün vekilleri arasında bir an de 10'dan fazla hisseye sahip olmaması nucunu açıklamaktan kaçındı. Yalnızlaşma sağlandıktan sonra yapılabildi. ilkeye bağlanmıştı. Ancak kurucular, ca "Biiyük hissedarlar arasında bir anMustafa Kemal Derinkök laşmaya vanldığı aşikflrdır. Ancak bu, bankanın pay def terine geçmediği siirece kanuni sayümayacagından, şimdilik bir açıklama yapmak imk&nsızdır" demekle yetindi. Oysa, genel kuruldan birkaç saat önce, henüz pazarlık görüşmeleri devam ederken gazeteciler Karamehmetler'in hisselerini geçici olarak Eliyeşiller'e devredeceğini, hatta daha sonra hisselerin tümünün Mustafa Kemal Derinkök'ün de aralarında bulunduğu bir gruba satılmasımn planlandığını öğrenmişlerdi. Mustafa Kemal Derinkök'ün avukatlarından Ayşe Mine, sonunda bankanın yeni sahibinin Derinkök olacağım beürtmiş, hatta "Kemal Bey bir işi yapmayı kafasına koymuşsa bunu sonuna kadar götiiriir" demisti. Impexbank'taki bu karmaşık savaş, Asil Nadir'in gecen yıl bankayı Eliyeşil ve Karamehmet kardeşlere satmasından sonra başladı. Geçen mart başında, Mustafa Kemal Derinkök, Eliyeşil ailesinin hisselerini almak üzere bir ön anlaşma yaptı. Hemen ardından, bankanın yüzde 53'üne artık sahip olduğunu açıkladı. Ancak bankada yönetimi fiilen sürdüren Mehmet Reşat ve Hasan Karamehmet buna itiraz ettiler. Ortaya bir "hisse sorunu" çıktı. tki taraf da çoğunluğun kendisinde olduğunu iddia ediyordu. Çoğunluğun o ya da bu tarafa geçmesini sağlayan yüzde 4.5'lik bir "anahtar" hisse, Karamehmetler'in kardeşi Alev Elpe'nin elinde bulunuyordu. Ancak Eliyeşüler bu 4.5'lik hisseyi, Karamehmetler'in "tahrifat ve hile yoluyla" ele geçirdiğini öne sürerek bir dava açtılar. Mahkeme, 28 martta yapılan genel kurul gttnü bu 4.5'lik hisse üzerinde ihtiyati tedbir karan alınca, Karamehmetler azınhğa düşerek bankanın denetimini Eliyeşiller'e kaptırdılar. 4.5'lik hisse davası sürdü. Dün yapılan genel kuruldan bir gün önce, mahkeme bu bissenin yine kullanılamayacağına karar verince, Karamehmetler bankadan tümüyle çekilmek üzere Eliyeşiller ve Derinkök'le pazarlığa oturdular. Bu arada, geçen ay Hazine'nin bankaya yaptıgı müdahale dolayısıyla çıkan sorun ise varhğım sürdürüyor. Hazine, Bankalar Kanunu'nun 64. maddesi gereği, bankanın mali yapısının zayıflaması ve sorunlann uyanlara rağmen çözülmemesi nedeniyle Impexbank'a müdahale etmiş, banka yönetimine atama yapmıştı. Impexbank'ın bilançosuna göre bankanın kârı 1989'da 3 milyar 587 milyon lirayken bütün bankaların altın bir yıl y^şadığı 1990'da bu rakam 3 milyar 141 milyon liraya düştü. Ayrıca tahsili gecikmiş alacaklar da 1989'da 6 milyar civarındayken geçen yıl 10 milyarı açtı. EKONOMİ 11 MAYIS 1991 BORSADA 1 O M | ^ 1 9 9 1 I M M I nBCflth 119.449.178.850 IstemMlktan 10.367.062 Kapamş Bltesft •mtek» 3600.27 Mall endeks: 3268.56 Sınal endeks: 3802.05 (uncekı) Bileş k endeks 3608 01 Malı endeks 3274 41 Sınaı endeks 3810.96 OrMam MhtJk C M M O : 3545.66 Mall endeks: 3217.45 S I M İ «ndeks::1745.35 (Ûncekı) Bıleşik endeks: 3616 26 Malı endeks 3274 75 Sınaı endeks' 3824. 8 Ûncekı seans kapan Adana Çim (A) Adana Çim (C) Akal Tekstil Akbank 475000 93000 M9O0 3950 7000 5400 15500 25000 3150 13250 24900 9600 14000 3900 9001 120000 6800 5700 10750 4500 3900 9200 Bugunku Bugunku en duşuk en yüksek 455000 86000 29901 3800 6600 9200 14250 27000 4200 24000 2350 12290 24500 8900 13790 3900 50M 6400 9*00 10250 4500 3750 8900 1900 13750 20000 15250 49000 8600 1750 7500 8500 2850 8000 2790 4400 5100 1050 19750 2200 1500 14500 2150 9900 4000 8300 9200 6100 15O00 18250 29000 2550 6400 2000 10000 1900 99000 2900 1400 10500 4100 10000 1400 1650 1050 2200 9900 1900 4050 1450 1900 3000 3950 5200 4300 2300 31500 43500 9800 8400 11250 2900 2700 5100 1800 29000 9750 2450 2600 13250 3800 2250 9300 1600 3100 4250 1350 9900 5800 1700 2900 1600 475000 93000 31500 3900 6800 5*90 15000 29000 4900 25000 3100 14500 2*001 9400 14750 4000 5301 7000 5000 10750 4500 3900 9200 2O0O 14500 21500 15750 S2000 9100 1750 8000 8500 3000 8000 2000 45O0 5300 1100 19290 2300 1600 15750 2250 10000 4150 8400 9300 6500 15900 20000 30900 2700 6600 3100 10250 2000 94000 3000 1400 11000 4250 10900 1400 1750 1090 2200 9100 1950 4200 1550 1900 3000 4000 5300 4500 2300 320O0 45500 9900 8600 12000 3100 2700 5200 1850 31000 10000 2600 2750 14000 3950 2350 9900 1750 3100 4250 1400 7300 6000 1700 3000 1650 Bugunku kapamş 475000 93000 30500 3900 6800 9900 14750 29000 4500 24500 3100 14250 29000 9300 14750 3900 5301 6700 5900 10750 4500 3900 9200 2000 14250 21000 15750 5200C 9000 1750 8000 8500 2950 8000 2900 4500 5100 1100 19250 2200 1500 15750 2250 10000 4150 8300 9200 6500 15500 20000 30500 2600 6600 3000 10250 2000 94000 3000 1400 11000 4250 10500 1400 1750 1050 2200 9100 1800 «200 1500 1900 3000 4000 5300 4500 2300 31500 «5500 9900 8600 12000 Işlem mıktar 35240 31160 105700 19662 3200 117995 6660 344Q| 20700 247130 28100 11750 49«M 154900 1190*0 21068 1451 72886 9491 174146 1000 22100 30000 57000 21274 154106 678900 44490 17750 31930 11500 1200 1523262 2500 J3400 3200 9700 150982 33990 16317 4500 22400 118000 5900 78425 6100 19300 48450 735*9 97925 171000 48100 22894 192950 2300 65340 130*99 50100 6050 29900 15900 319020 2*9*50 66059 9000 67400 3050 1600 21900 14100 2*975 79400 22275 2790 1550 3090 2000 32300 6300 13500 71054 1000 22620 9800 En çok söz yapılan fıy 470000 91000 30000 3850 6700 5500 14250 29000 4500 24500 3000 14000 25500 9300 14590 4000 9301 6500 5900 10500 4500 3850 9200 1950 14000 21000 15500 4*000 9000 1750 8000 8600 2900 8000 2790 4500 5200 1050 19000 2300 1500 15750 2200 10000 4100 8300 (300 6200 19290 19500 30000 2600 6600 3000 10000 2000 93900 3000 1400 11*00 4200 10290 Agırlıklı ortfıy 466 577 90280 2*991 3836 6681 53*4 14409 24601 2993 137*3 2512* 9232 14310 3951 5190 6596 5121 10500 4500 3843 9087 1970 14097 20790 15518 900*0 8943 1750 7834 8500 2911 8000 2*24 4466 5200 1051 199*2 2267 1533 15336 2209 9920 4115 8333 8293 6304 15195 19721 29094 2590 6544 3019 10062 1968 91*39 2950 1400 10775 4215 10339 1400 1694 1050 2200 9977 1920 «135 1498 1*00 3000 3*91 9225 4496 2300 31575 44605 9850 8573 11523 AfyM f l m l t Mcçtmta Aksa AUrtıHoMlaı A M M U Can ArçelıK Aselsan »900 4390 2*0*9 43*2 MU.ÇİB. «ım Bnsa Bagfas. •MıÇtMrto / // Çesme Altnyunus Çelık Halat Çlm> ç Elektrtk Demırbank (BU) Denızlı Cam Deva Holdlng Dltas Dogan Dogusan Doktas E Başı Yatınm Eczacıbaşı llaç Edıp Iplık Ege Endüstn Ege Gubre Emek Sigorta Enka Holdlng Erciyas Blracılık Eregil D Ç Fenıs Alumınyum Gemaş GoodYear Gorbon Işıl Gubre Fab N M T BlHCnlfc Hektas Ik&satF Kıralama Intema 1 Motor Pıston tmırOÇ 2000 14250 21500 15750 Aicr 4131 91000 9000 1800 8100 9500 2950 2*00 4700 5300 6500 1100 19000 2300 1500 15750 8500 2300 9790 4200 8400 9100 31000 6700 19290 19900 «9000 2700 6600 2990 10500 2000 93000 3000 1550 10790 4250 10200 1400 1750 1000 2200 •000 1990 4190 1550 6000 1790 3200 3990 9200 4600 2300 31500 45000 10000 8600 12000 3250 5200 4600 1850 30900 820000 10000 2650 7400 2850 13900 3900 2350 9700 5000 1700 3300 4250 1400 7200 6100 1700 3000 1650 0 875 850 900 875 500 875 873 FhMtknk eooo Kav Kartonsan Mefeıfc M>MI)i Kent Gıda Kepez Etaktrik Koc HfMfeH «OçTltm» loaya ÇlMirto Kordsa Koruma Tar MgM . • • w MtnMI tat» LOks Kad'itB Makına Takım Martin OtıMnlo Maret MarmansM Otsl M Santral (BU) Nasas ttetbank Net Holdıng Olmuksa 0 Dampingli itlıalat tekstiliıı başağrısı SHP Genel Başkanı Erdal tnönü, hükümetin, dampingli ithalatta tekstilcilere destek olmasını istedi Ekonomi Servisi Türkiye Tekstil Sanayii Işverenleri Sendikası'nın 30. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen seminerde, tekstilciler sorunlarını anlattı, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü dinledi. Inönü, tekstilcilere hitaben yaptığı konuşmada, ihracat ve istihdam açısından dinledi. öncü sektör olan tekstiljn sorunlarını yakından takip ettiklerini belirterek antidamping konusunda hükümetin tekstilcilere destek olması gerektiğini savundu. Türkiye Tekstil Sanayii Işverenleri Sendikası'nın "Türk Tekstil ve Haar Giyim Sanayü'nin Öncelikleri" seminerinde sendika başkanı Halit Narin, tekstil sektörünün dampingli mal ithalatı nedeniyle sıkmtı içine girdiğini belirterek yıllık 10 milyar dolarhk bir ihracat potansiyeline sahip olan sektörün dampingli ithalat durdurulmazsa batma noktasına geleceğini savundu. Narin, "Yarattığı istihdam ve katma değer ile ülkenin kalkınmasında öncü görevi üstlenen Türk tekstil sanayii, etkin önlemlerle müdahale edilmediği takdirde, telafisi miimkun olmayan biiyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktır" dedi. Kota uygulamalarınm Türk tekstiline dış ülkelerde sınırlama getirdiğine işaret eden Narin, sübvansiyonlu mala kapılarını açan tek ülkenin de Türkiye olduğunu savundu. Tekstil sanayicisinin ithalata karşı değil, dampingli mala karşı olduğunu vurgulayan Narin, antidamping kanununun sektörler arasında aynm yapılmadan tarafsız olarak uygulanmasını istedi. Seminerin sunuş konuşmasmı yapan İTO Başkanı Hamdi Tombak, Türk tekstilinin finansman, teknoloji geriliği, karşıhksız çek ve senet, işçi ücret Muharrem Hilmi Kayhan, sektörün lerinin yüksekliği gibi sorunlar nede ku'r politikasmdan doğan büyük bir sıniyle son yılların en durgun noktasına kıntı içinde olduğunu belirterek iplikgeldiğini belirterek önlem alınmazsa le ham bezde çok açık olarak görülen fabrikaların kapanacağını söyledi. sübvansiyona karşı antidamping soruşTürkiye İşveren Sendikalan Konfede turmalarının yavaş yürüdüğünü savunrasyonu Başkanı Refik Baydur ise du. Kayhan, antidamping ile ilgili poTürkiye'nin ihracat ağırlığı olan teks. litikalann konfeksiyoncuyu kolladığını til sektörünü bir tarafa iterek bir yere da öne sürerek "Tekstil sanayii olmavaramayacağını belirterek siyasi parti dan konfeksiyon bir yere varamaz" delerin post kavgasını bırakıp sektörün di. Kayhan dampingle ilgili tekstilcilesorunlarına eğilmesini istedi. TEKSİF rin korkusunun serbest rekabetten deGenel Sekreteri Zeki Polat da Türki ğil, haksız rekajjetten kaynaklandığıye'nin geleceğini kurtarmak için her nı da söyledi. kesin aklını başına toplaması gerektiHazır giyim sanayiinin görüşlerini ğini vurgulayarak sektörde tekstilciler anlatan Türkiye Giyim Sanayicileri ile konfeksiyoncular arasındaki anti Derneği Başkanı Hasan Arat ise antidamping kavgasının bir an önce bitiril dampinge karşı olmadıklarını belirtemesini istedi. rek ihraç kaydıyla geürüen mallann soTekstil sektörünün sorunları konu ruşturma dışında kalması gerektiğini sunda konuşan Söktaş Genel Müdürü anlattı. SHP Genel Başkanı Inönü tekstilcilere hitaben yaptığı konuşmada sektörün, enflasyonun getirdiği maliyet artışı, enflasyon ile TL'nin döviz karşısındaki değeri arasındaki fark ve teknoloji geriliği gibi nedenlerden sıkmtıda olduğunu anlatarak SHP olarak sorunlann çözümünü yeni bir sanayileşme politikası izlemekte ve teknoloji yenilemekte bulduklarını açıkladı. Uzakdoğu'dan yapılan ham bez ve iplik ithalatının tekstilcileri darboğaza soktuğunu vurgulayan Inönü, antidamping konusunda şunları söyledi:" Antidampingin çözümünü terbiye edici politikalarla bulamayız, Uzakdoğu'da nasıl ucuza üretim yapılıyorsa, bizde de aynı şey izlenmeli. Hükümet teşvik sağlamalı, tekstil sanayicileri hükümetten gereken desteği aldıklannda* kosfeksiyoncularla olan sorunlan da çözülecektir." 750 925 725 779 775 750 749 850 925 900 1400 1700 1090 2200 9000 1*00 4200 1500 1900 3000 4000 5200 4500 2300 31500 45000 9900 8600 11250 3000 2700 5100 1800 30500 10000 25O0 2650 13750 3850 2250 900 891 OknT«tM OtoSM FartH KaPnfflo Petkııtı PmarSut Pınar Entegre Et Fmrta Nn Pınar Un Rabak Sabah Yayıncıhk Santral Holdıng Slfaş Soksa SunEWrtronik 775 750 775 775 775 763 IvkaıriM TMO*«1I T Oışbank Tetetılbank eletaş "ezsan T Garantı B mo 2700 3M* 2700 ıoeoe 510 6623 43950 743*0 240160 22900 3000600 45670 4300 34924 3600 14*52 22900 2200 57678 21750 9400 106877 260225 20550 2M3 2700 5200 1850 31000 10000 2600 2700 14000 3850 2350 «900 1650 3100 4250 1400 7300 6000 1700 3000 1650 5133 1812 3019* 9880 2518 2676 13547 3870 2266 9949 1652 3100 4250 1384 7094 5902 1700 2972 1640 T.b «a*. |B) T i ; Bank (A) TlşBank (C) 6 oprak Kâjrl Trakya Cam Şışe Cam T S K B (BU) TKB 'JİMMS T.O. DMta Tunca Tekstil urk Hava Yollan Tuborg ütunbank Usak Seıamık Vakıf F Kıralama Yasaş Yapı Kredi Yünsa am 1600 3100 4250 1400 7200 5900 1700 2950 1650 45X VtsM YATIRIM FONLARI IMrim bekjesladı İş Yatırım1 Iş Yatınm2 iş Yatırım3 Iş Yatınm4 Iş Yatınm6 lnterton1 lnterfon2 interton3 lnterfon4 lntertbn5 kösat VSıt1 1 * MAYIS 1991 Çdos Çttof tııM 130787 1403.89 091039 170190 0406.90 1909.87 1412.87 2702.89 07.0889 0901.90 16.09.87 1002.89 08.02.89 280289 1112fi9 2210.87 100349 1202.90 3005.90 290391 16.11.87 3110.89 110730 021137 0703.88 070338 07.03.88 07.03.88 07.03.88 020189 19.06.90 19.06.90 0905.88 24.04.89 18.10.89 22.03.90 26.0330 140650 280638 10.0439 28.0630 04.0738 10.12.90 15.0738 20.1039 20.0739 18.1239 20.03.90 05.1130 09.1039 14.0230 14.0230 200630 011139 08.0130 02.0130 2806.90 220190 18.0730 02.0290 04.0530 28.0330 12.0230 16.0490 04.05.90 080530 07.0530 11.0630 27X1890 03.09.90 05.1130 01.1130 defeıl 10.800 20000 10000 10.000 10000 10.661 9960 9S59 11.200 10000 9.764 9.806 9.596 9890 10.000 9.976 9731 10.437 9936 9209 10319 10.000 10.000 10477 9785 9.713 9.795 9.693 9.828 9294 10.000 9542 10.000 48279 10.444 9594 9.874 10000 10.057 20558 10011 11.021 10.000 40.000 10.000 9356 10.428 9358 10.000 10.100 10.000 10.000 10000 11397 10357 10724 10469 10000 10.000 10.086 9362 10.000 10.405 10308 10.000 10000 10.006 10000 10.000 10.000 10.000 10000 Mnkü degefl 76.310 48717 20.187 17.116 14547 58268 50219 25363 23323 11449 48513 39682 18394 19086 14365 59564 26.326 14 290 11616 9612 60221 19393 14.015 55343 42393 64162 42610 36295 42341 18587 13325 13369 43.172 10322 20.260 13.688 17.222 13239 38166 51389 14324 42588 11319 152385 18531 22596 19.168 11305 12592 22.296 16302 17756 16295 21726 16745 22.605 15345 18362 14595 17459 12736 15665 17546 18398 15 295 15775 14 797 15.007 13.266 12307 12742 12 296 BugJMctt dsferi 76.407 48.721 20.213 17.136 14564 58323 50265 25382 23327 11.357 48579 39736 18919 19112 14360 59651 26170 14308 11.477 9714 60289 20.009 14.019 55376 42346 63396 42663 36343 42366 18581 13322 13537 43.222 110.452 20285 13.679 17366 13.253 38200 51426 14325 42640 11333 151132 18553 22.626 19.201 11753 12613 22.285 16.915 17781 16317 21736 16746 22.615 15349 18392 14615 17.483 12707 15.683 17565 18419 15313 15787 14816 15026 13.280 12315 12758 12310 D«V*hn m 013 001 0.13 0.12 0.12 0.09 0.09 007 0.02 030 0.14 Iktisat Yat2 Iktisat Yat3 Iktisat Yat4 Iktisat Atılım Fon Garantı Yatınm1 Garantı Yatınm2 Garantı Yatırım3 Garantı Yatınm4 Garantı Yatınm5 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yaünm F. YKB Sektör F. YKB Hisse F. YKB Kamu F. YKB Liktt F. 014 0.13 0.14 0.03 0.15 059 0.13 120 106 011 tşSendika Servisi THY'den sonra HAVAŞ'ta çalışan 2.500 işçinin 40 gündür sürdürdüğü grev dün sabah gerçekleştirilen anlaşmayla sona erdi. HavaIş Sendikası ile kamu işveren sendikası TÜHİS arasmda imzalanan toplu iş sözleşmesi ile çalışanlann ücretlerinde yüzde 200 ile yüzde 500 arasında artış şağlandığı bildirildi. Ücret ortalamasının THY'ye göre daha düşük olması nede> niyle HAVAŞ işçilerine yapılan ücret artışı daha yüksek tutulurken nisandan itibaren en alt grupta çalışan bir işçinin net maaşmın 1 milyon 179 bin lira, en yüksek kademedeki ücretin. ise 3 milyon 55 bin liraya yükseltildiği bildirildi. Üçüncü ve dördüncü altı ayda da yüzde 25'erlik ücret artışı kabul edildi. HAVAŞ çalışanları bu sabah 8.00'den itibaren işbaşı yapacaklar. HAVAŞ'ta endüşük zam%200 KAMUOYUNA DUYURU îstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmemizle Belediye İş Sendikası arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir. Görüşmelerimizin devamı esnasında çalışanlarımızın Grev ve Lokavt Kanunu'na uymayan direniş ve davranışlarda bulunmaları sonucunda İstanbul halkı sıkıntılı günler yaşamıştır. Kurumumuzca tasvip edilmeyen yasadışı eylemlerden üzüntü duymaktayız. İETT olarak çalışanlarımıza önerdiğimiz ücret paketini hazırlarken belediyemizin çahşanlarına uyguladığı ve kamuoyunun alkışladığı toplu iş sözleşmesine, enflasyon miktarı da eklenerek ücret teklifi yapılmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda tüm çalışanlara önerilen ücretler toplamı 437 milyar lirayı bulmaktadır. Bugün çalışanlarımıza ödediğimiz ücretler toplamı ise 173 milyar liradır. Aradaki artış miktarı 264 milyar liradır. Çalışanlarımıza önerdiğimiz 437 milyar liraya diğer giderlerimiz (bugünkü fiyatlarla) 200 milyar lirayı eklediğimizde toplam giderlerimiz 637 milyar liraya yükselmektedir. Bunu karşılayabilmemiz için ya bilet ücretlerini 5 bin TL'ye yükseltmemiz ya da 8 bin 500 çalışanımızı, 5 bin kişiye indirmemiz gerekecektir. Aşağıda İETT'de çalışan 10 yıllık bir odacı ve şoförün halen aldığı ücret ile önerilen ücretlerin karşılaştırmalı tablosunu ve önerilen zam yüzdelerini bilgilerinize sunuyoruz. 0.08 0.03 006 012 YKBKarmaF YKBMrvfeF. 119 0.12 0.13 006 i • • l YKB Kapital F. YKB Akttf F. Vakıf Fon1 Vakrf Fon2 Vakıf Fon3 Vakıf Hısse Vakıf Dunya Fon Vakıf Fon6 Dışbank Mavi Fon DışbankBeyaz Dışbank Pembe Tütun Fon1 Tutün Fon2 Mitsui Fon1 Mitsuı Fon2 Rnans Fon2 Rnans Fon3 Rnans Fon4 Fnans Fon5 Ziraat Fon1 Ziraat Fon2 Ziraat Başak Fon Ziraat Fon4 Halk Fon1 Halk Fon2 Pamuk Fon Pamuk Hısse EnHak Fon1 Emlak Fon2 lmpex Fon1 lmpex Fon2 Töbank Fon Sümer Fon Deniz Fon Ege Fon Kalkınma Fon Demir Fon Tanş Fon Ortak Fon Türkbank Fon Netton Etiion •003 0.02 126 012 012 034 0.12 •0.07 0.11 0.09 007 0.01 0.12 0.12 010 012 0.13 0.17 •0.44 0.17 0.05 0.06 0.14 014 0.05 0.01 0.04 0.03 016 0.14 0.14 0.23 0.11 011 008 0.11 0.12 0.13 0.13 0.11 0.06 013 0.11 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SHP, DYP ve DSP genel başkanlan haziran ayında 200 uluslararası yöneticinin katılacağı "VVorld Economic Forum" toplantısında konuşacaklar. Toplantıda Karadeniz Ekonomik Işbirliği, Türkiye'nin ekonomik yönetimi ve yabancı yatınmlar konulan ele alınacak. Her yıl Davos görüşmelerini düzenleyen VVorld Economic Forum bu yıl 67 haziran tarihlerinde tstanbul Svvissotel'de "ülke forumu" gerçekleştirecek. Kuruluş, toplantıya SHP lideri Erdal tnönü, DYP lideri Süleyman Demirel ve DSP lideri Bülent Ecevit'i konuşmacı olarak çağırdı. Toplantıda muhalefet liderlerine ağırlık verilmesi, yabancı şirketlerin bu liderlerin görüşlerini dinlemek istemelerine bağlanıyor. Edinilen bilgiye göre 200 yabana yöneticinin katüacağı toplantıda SHP lideri tnönü, "Türkiye'deki muhalefet partilerinin ortak hedefleri" konulu 1.5 saatlik bir konferans verecek. Inönü daha sonra yöneticilerin çeşitli konutardaki sorularmı yanıtlayacak. Muhalefet Türkiye Forumu'nda İETT Genel Müdürlüğü Halen aldığı brül yevmiye Önerilen briit yevmiye (primier dahil) Halen aldığı Önerilen net Önerilen net aylık ücret (sosyal haklar dahil) aylık ücret (sosyal haklar dahil) zam yüzde (primier datıil) ODACILAR ŞOFÖRLER 25.876r TL. 38.703rTL. 6 4 . 9 0 0 ^ TL. 82.300rTL. 765.541rTL. 950.692^TL. 1.884.332:TL 2.756.940^TL 244 290
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog