Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

11 MAYIS 1991 Tom King'in Ankara ziyareti • LONDRA (Cumburiyet) tngiltere Savunma Bakanı Tom King resmi bir ziyaret için pazartesi günü Türkiye'ye geliyor. Ankara'da Savunma Bakanı Mehmet Yazar ve diğer yetkilileTİe görüştükten sonra Kürt sığınmacılara yardım amacıyla Güneydoğu Anadolu'da bulunan Ingiliz askeri birliklerini de ziyaret edecek. Türkiye'de iki gün kalacak olan bakan "Kürtlerin sığınmaya başladığında Türkiye hükümetinin gösterdiği çabaları takdirle karşıhyorum. Bu durumun yol açtığı sorunlan çözme çabaları sırasında yanlış anlamalar da oldu. DIŞ HABERLER CUMHURlYm/u israiVi ziyaret eden ilk SSCB Dışişleri Bakanı, Ortadoğu barışı için adım atıldığına inanıyor Tarihi ziyaretten ıııııut doğdu Dış Haberler Servisi SSCB Dışişleri Bakanı Aleksandr Besmertnih ile tsrail Dışişleri Bakanı David Levy ve Başbakan tzak Şamir arasında dün Tel Aviv'de gerçekleştirilen görüşmelerde çözülmesi gereken birçok sorun olduğu, ancak tarafların ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek konusunda görüş birliğine vardıkları bildirildi, Besmertnih, Kahire1 ye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Hiçbir ülkenin başka bir ülkeye banş sürecinde baskı uygulamaması konusunda anlaşmaya vardık" dedi. 1948'de İsrail devletinin kurulmasından sonra bu ülkeyi ilk tanıyan SSCB'nin Tel Aviv'i ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olan Besmertnih, altı saat süren tarihi ziyaretini tamamlamadan önce, Ben Gurion Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı David Levy ile yaptığı iki saatlik görüşmeden sonra gazetecilere, "tsrail'in konumunu dataa iyi aıüadıgııu" söyledi. Görüşmeleri sürdürme ve sürekli ilişki içinde olma kararı aldıklarını açıklayah Besmertnih, Ortadoğuda banşın sağlanmasının herkesin istediği bir şey olduğunu söyledi, "Ortadoğu barış sürecinin başlatılması için bu iyi bir şanstır" dedi. Besmertnih, İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. İsrail Dışişleri Bakanı David Levy de Besmertnih'in şahsında sorunları dinlemeye hazır, açık bir kişiyi tanıdığını belirtti. Ancak "Hâlâ çözmemiz gereken birçok sorun var" dedi. Sovyet bakan Israil'e gelmeden İsrail Başbakanı Izak Şamir, SSCB'nin Ortadoğu barış sürecinde rol oynayabilmesi için îsrail ile SSCB arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tn üst düzeye çıkartılması gerektiğini söylemişti. İsrail Konut Bakanı Ariel Şaronun bir sözcüsü aracüığıyla yaptığı bir açıklamada, Israil'in Kudüs civarında 36 bin yeni yerleşim merkezi kuracağını açıklaması da Besmertnih'in tepkisine yol açmış, Sovyet bakan yeni yerleşim birimlerinin açılması ile barış sürecini bağdaştıramadığım belirtmiş, Sovyet Yahudilerinin Israil'e göçünü kaldıraç olarak kullanarak bu politikaya müdahalede bulunabileceklerini söylemişti. tsrail Radyosu, BesmertnihLevy görüşmelerinden sonra verdiği bir haberde, Sovyet SSCB Dışişleri Bakanı Besmertnih, İsrailli yetkililerle görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması ile ilgili bir açıklama yapmadı. İsrail görüşmelerinde yeni yerleşim birimi kurulmaması konusunda Besmertnih'ten bir uyan gelmediğini bildirdi. Besmertnih, göç eden Yahudilerin SSCB vatandaşUklarının sürebileceğini açıkladı. Bugün Kahire'de temaslara başlayacak olan Besmertnih'in yarın son iki ay içinde dördüncü Ortadoğu gezisine çıkan ABD Dışişleri Bakanı James Baker ile Kahire'de bir görüşme yapacağı açıklandı. Üst düzey bir FKO yetkilisi, SSCB Dışişleri Bakanı ile Yaser Arafat'ın görüşme yerinin belirlenmesi için çahşmaların sürdtirüldüğünü açıkladı. Besmertnih ile Arafat'm Amman'da bir araya gelmeleri bekleniyor. Almanya Başbakanı, kendisine yurmrta atıp, Yalana' diye bağımnlaru sinirlendi Israil ile banşma • BELGRAD (AA) Yugoslavya Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Srdjan Kerim, 24 yılhk aradan •sonra, Yugoslavya'nın İsrail ile tekrar diplomatik ilişki kuracağını bildirdi. Yugoslavya, 1967'deki Araptsrail Savaşı'nın ardından diğer Doğu Avrupa ülkeleri ile birlikte, İsrail ile olan diplomatik ilişkilerini kesmişti. Kohl, gösterici yumrukladı takımı" diye konuştu. Halle'de meydana gelen olaylardan eyalet içişileri bakanını sorumlu tutan Kohl, şunları söyledi: "Burada güvenliğı sağlamak, SachsenAnhalt Eyaleti tçişleri Bakanı Wolfgang Braun'un görevi idi. Eğer tçişleri Bakanı gerekli tedbiri önceden almış olsa idi, bugünkü olaylar meydana gelmezdi." "Nereye gitsem karşıma çıkıyorlar. Hep aynı grup. Bir avuç sokak Irak'ta 52 kolera olayı • LEFKOŞA (AA) Irak'ta 52 kolera vakası görüldüğü bildirildi. Irak Sağlık Bakanlığı tarafmdan yapılan açıklamada son üç gün içinde 52 kolera vakasının belirlendiği, ancak ölüm mcydana gelmediği kaydedildi. Açıklamaya göre kolera, özellikle güneydeki Basra ve kuzeydeki Dohuk ve Süleymaniye yöresinde ortaya çıktı. Bakanlık, koleranın ortaya çıkmasını, rnüttefik kuvvetlerin içme suyu tesisleriyle kanalizasyon şebekelerini de bombalamış olmasına bağladı. HALLE (AA) Almanya Başbakanı Helmut Kohl, dün Doğu'daki SachsenAnhalt Eyaleti'nin Halle kentini ziyareti sırasında üzerine çürük yumurta atan göstericileri yumrukladı. Kent meydamnda kendisini protesto eden ve üzerine çürük yumurta, domates atarak "Yalancı, yalancı" diye tempo tutanlara aşın halde sinirlenen Kohl, bir anda kendini tutamayarak göstericilerin üzerine yürüdü. Koruma görevlilerinin şaşkın bakışlan arasında koşarak kendisine yumurta atan ve aleyhinde tezahüratta bulunanlan yakalamaya çalışan Kohl, kolundan tuttuğu bir iki göstericiyi yumrukladı. Çok sayıda güvenlik görevlisınin etrafmı sarmasıyla göstericilerin arasmdan uzaklaştınlmaya çahşılan Kohl, yanındakiler tarafından zorlukla teskin edildi. Kohl, daha sonra lehinde tezahürat yapan grubun yanına giderek tek tek ellerini sıktı. Bu arada, lehte tazahürat yapan grubun içinde bir kadının ağladığı ve Kolh'den saldırganlar adma özür dilediği görüldu. Olaydan sonra bir açıklama yapan Helmut Kohl, "Halle'deki güvenlik önlemleri tam bir rezalctti" dedi. Aleyhtetezahürat yapan göstericilerin Almanya'nın neresinde olursa olsun kendisini takip ettiğini kaydeden Kohl, Kohl'ün, dün Halle'ye yaptığı ziyaret, iki Almanya'nın birleşmesinden sonra Doğu'daki eyaletlere yaptığı üçüncü geziyi oluşturdu. Kohl, Doğu'ya yaptığı bundan önceki ziyaretinde de bir grup göstericinin saldınsına uğramış ve aynı şekilde çürük yumurta yağmuruna hedef olmuştu. Dış Haberler Servisi Yugoslavya'da Başkanlık Konseyinin önceki gün aldığı ve orduya geniş yetkiler tanıyan kararlanndan sonra durumun sakin olduğu bildirildi. Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman, konseyin yerel güvenlik güçlerinin silahsızlandırılması şeklindeki karara uymayacaklannı açıkladı. Hırvatistan'daki Sırp azınlık Başkanlık Konseyi'nin aldığı kararları memnuniyetle karşılarken, bölgedeki Sırp militanların lideri Milan Martiç, Hırvatların da aynısını yapmadıkları sürece silahlarım tesUm etmeyeceklerini açıkladı. Reuter'in haberine göre Hırvatistan'm güneyindeki Krajina bölgesinin lideri Milan Babiç de anlaşmayı olumlu karşılarken, Hırvatlarla sorunları görüşmeye hazır old«4P nu hj'dir*' di. Babiç, Hırvatlanrft^ mayıs tarihinde yapmayı planladıkları ve bağımsızlık ilanını kesinleştirecek olan referandumun iptal edilmesini de istedi. Bölgede bulunan muhabirler, Başkanlık Konseyi'nin kararları ertesinde, çatışmaların yoğun olarak meydana geldiği bölgeKOHL'UNStNtRLENDtĞİ AN Almanya Başbakanı Hel ta atarak "Yalancı" diye bağıran birkaç göstericinin üzerine yü lerde barikatların kaldırıldığım mut Kohl, Halle kentini zivareti sırasında iiraritıp oiirük vnmur rüdü. Kohl, zorlukla yatıştınldı. (Fotoğraf: AFP) haber veriyorlar. Gergjntik azalıyor Yugoslavya Bangladeş'te kolera kaygısı • LONDRA (AA) Uluslararası yardım kuruluşlan Bangladeş'te geçen haftaki fırtınadan kurtulan 1 müyondan fazla insanın kolera ve diğer salgın hastahklara yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklannı bildirdüer. BM Çocuk Teşkilatı (UNICEF) doktorlarından Robin Needham, 1.7 milyon kişinin bağırsak hastalıklarına, bunların 1 milyonunun ise koleraya yakalanabileceğini söyledi. Needham, bu hastahklann 12 saat içinde müdahale edilmediği takdirde özellikle çocuklarda öldürucü olabileceğini belirterek "Koleranın dörtbeş gün içinde ortaya çıkacağmı tahmin ediyorum" dedi. 0 Kaymakamın gururu M • Kendisine önem yakıştınp bu yakışürmaya dünyanın hiç aldırmadığını fark eden kaymakam tipi, Türk bürokrasisinde mizah konusudur. Ama gerçek bir kaymakam, tngiliz askerler tarafından gururu kınldığında işin şaka götürür tarafı kalmamıştı. Kürt sığınmacılar için yapılan yardıma katılan askerler, kaymakamın bir yük deposuna girdikten sonra tartaklandığım söylüyordu. Türklerin boğazlarında bir şeylerin düğümlenmesine neden olan ise kaymakamın, tngiliz basımnda yer alan suçlamalan yerinde anlamaya çalışmasıydı... Kaymakam olayına karışan İngiliz askeri birliği hemen ülke dışına çıkartıldı. Yani birkaç kilometre ötede Kuzey Irak'a... Türk makamları ayrıca Dışişleri sözcusünün "Şlmdiye kadar görülen en önyargılı ve hatalı habercilik" diye nitelediği yazardan da kurtuldular. Bay Fisk'i sınır dışı etme acelesi içinde olan Türk polisi, ilk adı da Robert olan başka bir İngiliz gazeteciyi, Bay Fox'u da tutukladı. Yazdıklanndan hiç geri dönmeyen gerçek Bay Robert uçakla ayrılırken kendi gururlarını okşamak isteyen Türkler aslında kendi kuyularını kazmışlardı. Birçok Türk gazetesi, bir gazetecinin sınır dışı edilmesini o kadar da benimsemedi. Ancak İngiliz makamlarının karamsar bir ifade ile "askerlerin davrantşına ilişkin masum bir yanlış anlama" diye tanımladıkları olay ' onusunda Türk gazeteleri duyduklan hoşnutsuzluğu da giz DlŞRASlN r The . Kaymakamın gururu İngiliz İngİlİZ askerler tarafından kınldığında işîn şaka götürür tarafı kalmamıştı. CKore durulmuyor • Dış Haberler Servisi Güney Kore"de Devlet Başfcanı Roh Tae Woo'ya karşı sürdürülen gösterüerde kendini yakanların sayısı 5'e yükselirken Roh, göstericilerin hükümetin feshedilmesi şeklindeki isteğini yerine getirmeyeceğini açıkladı. Devlet Başkanı, şiddet eylemlerinin sürmesine bundan böyle hoşgörüyle yaklaşmayacaklannı da belirtti. Güney Koreli öğrencilerle işçiler ve muhalifler önceki gün dev bir gösteri düzenlediler. AP'nin haberine göre 250 bin kişinin katıldığı gösterüerde, Roh Tae Woo'nun hükümeti dağıtması ve ekonomik ve siyasi reformlar uygulaması istendi. lemediler. Ciddi köşe yazarları Türkiye'nin Gülemediler. Ciddi köşe yazarları Türkiye'nin neydoğusu'mm şimdi işgal altındaki Irak'm kuzeyden farklı oimadığını savundu. Yabancı askerlerin Türkiye'de ne işi olduğunu soran öfkeli sesler duyuldu. Bunun yanıtı, yaşam kurtarmak. Amerika'mn lojistik gücü olmadan hiç kimse dağ başında kalmış 350 bin kişiyi bekleyemezdi. Yabancı ülkelerin helikopterlerini ve ikmal birliklerini yolsuzizsiz yerlere davet etmek, ulusal bir yüzkarası değil sağduyudur. Türkler öteden beri dik kafalı Kürtlerden huzursuzdur. Türkler, Irak Kürtlerine kamyonlar dolusu yaptıklan yardımdan hoşnuttu. Dünya basınının, Kürtlerin dağ başında TUrk süngüsü zoru ile tutulduklan şeklindeki ısrarları karşısında ise öfkelendiler. Yabancı askerlerin sadece yardım dağıtmaya değil, ulusal çıkarları izlemeye geldikleri şeklinde yorumlar da kaygıları arttırdı. Her zaman olduğu gibi Ingilizlerden kuşku duyuldu. Ne de olsa Ingilizler, Türkleri Kerkük petrol bölgesinden çalım atarak çıkartmış, bölgeyi kendi denetimlerine almışlardı. Amerikalılar da bu kuşku geleneğinden paylanna düşeni ahyordu. Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, bölgeyi ziyaretinde müttefik kuvvetlerin Kuzey Iraktaki güvenli bölgeye silah da veriyor olabileceklerine değindi. Basın zaten buraya "Bushistan" adım takmıştı. Cumhurbaşkanı Özal'm Yeni 2felanda'yı ziyareti sırasında Wellington'da kırmızı halıya adımını atmadan önce uçağı celeplerin eski geleneği uyarınca ilaçlanmca, gazeteler bu kez de "Cumhurbaşkanım filitlediler" diye başlıklar attılar. Korsika'ya kısıüama • PARİS (Cumhuriyet) Fransız Anayasa Mahkemesi, Sosyalist Parti tarafından hazırlanıp meclisten geçirilen ve Korsika adasına yeni bir özerklik statüsü tanıyan yasanın birinci maddesini iptal etti. Söz konusu yasanın birinci maddesinde "Korsika halkı, Fransız halkının bir katmanıdır" ibaresi yer ahyordu. Muhalefet partilerinin başvurusu üzerine toplanan anayasa mahkemesinin 9 üyesi, 'Korsika halkmın' ayrı bir tanım gibi kabul edilmesinin, Fransız anayasasımn ikinci maddesini oluşturan "Fransız Cumhuriyeti, bölünmez bir bütündür" ilkesine aykırı bularak, oybirliğiyle iptal etti. Çimentonun Varlığmı Anlatm Ona N'KJdeÇimentoSanayiiTürkA.Ş. Itisse Senetleri Satışa Sunuluyor. Çimentonun sürekli yükselen verimine, size guvenen sevdikleriniz için ortak olun... Niğde Çimento Sanayii Törk A.Ş'nin Hisse Senetleri, 13 • 14 Mayıs 1991 tarihlerinde Türkiye İş Bankası'nın elektronik hizmet veren yurtiçi ve yurtdışı şubelerinde satışa sunuluyor. Niğde Çimento Sanayii TürkAŞ.; 1.000 TL nominal değerdeki beher hissenin satış fiyatı: 165.000 71. Bir kişinin satın alınabileceği azami hisse tutarı: 33.000.000. TL Satışa ılişkın broşür, adı geçen Banka'nm şubelennden temin edtlebilır. Sloganı ile Konusunda Ekol Yaratan Gözlük Konusunda en son yenilıklen ATAKÖYATRJUM'dakt yeni mağazasl\ genış ımkanlarıyla (CumartesıPazar dahıl saat 10.0Q'dan 22.00'i hızmetınıze sunmuş bulunmaMadır. FAHRİ KUZ OPTİK laboratuvarında m FAHRİ KUZ OPTİK'in cam konusunda getirdiği yenilikler Normat camdan %50 hafit ve kınlmaz, çıztl mez yansımasii ve her turiü hancı ıştğa karşı gözu koruyan LENT)LUX CAM Nomal camdan %60 daha ınce ve görünöşü daha I ANTIRIFLE CAM Yanstmasız, tar ve her çeştt hanci tştğa karşı gözü konjyan Nomal camdan %4O ınce ve hafif, Özeltıkle yüksek mıyoptar îçin kieal Her mesafeden net I ve rahatgörvş sağla I yan, her mesafeyt tek j I t&mda toplayan BCrtün bu cam\Min göze va gözlöğe uygulanın^ı tekrnötnın en son hankası PHOTOCENTRON cıhazıyla resım çekılerek POS1CENTRON cıha2i ıle merkezlenerek bdgısayar denetmınde el değmeden yapıiır FAHRİ KUZ OPTJK gözlükte şıklığın, rahattığın, zeraföltn ve estetığm sımgesıdır Kıştttğtn«ın sımgesı olacak gözluğü FAHRİ KUZ OPTıKien seçın Cagttaş b^orlamda ftlıs^ris edebileceginiz FAHRİ KUZ OPTİK ' saaecn ATAKOY ATRIUM AL1SVERİS MEBKEZI 606162 'de TEL.559 96 94 560 20 21 560 71 49
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog