Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

10 MAYIS 1991 GÖRÜŞ Liderlik görevi CUMHURİYET/9 T HAYVANLAR İSMAtL GVLGEÇ İNSANLAR F Ü S U N Ö Z B İ L G E N Büyük liderler, uluslanna ganimet değil, sağlık, eğitim ve mutluluk vaat eder ve sağlarlar. Lâima Onat ÜÇ YILDIR BİTİRİLEMEYEN EMNÖNÛ MEYDANI'NIN ÖYKÜSU tSTANBUL'da son üç yıldır her gün 23 milyon insan Eminönü Meydanı'nı aşmak için çile çekiyor. Sürekli şurası burası kazılan, kazı yerleri teneke perdelerle örtülen, dipten çıkan balçıklann yağmur suları ile eriyerek çevreye yayıldığı, asfaltın da çukurlardan tarla halinde bulunduğu bu meydandan geçmek için arabalar ve yayalar her gün çile çekiyor, akrobasi yapıyor. Peki bu meydan 3 senedir neden bir türlü tamamlanamıyor? Ne zaman tamamlanacak ve bittiği zaman bu çile sona erecek mi? Bu konuyu araştınrken büyük bir kentte asla olmaması gereken bir koordinasyonsuzluk, kamu kuruluşları arasında anlaşmazlık ve yapılan işin sonuçta çok yararlı olacağından kuşkulu yetkililerle karşılaştık. Eminönü Meydanı inşaatının perde arkasmda, meydarun bugünkü görünümünden daha büyük bir keşmekeş yatıyor. Oto tüneli kullanılacak mı? şey gelmiyor, çünkü projeyi KarayoUan yürütüyor." KtM KİME DUM DUMA BEHlç AK Karayollan'nın görüşü KarayoUan yetkilüeri ise belediyeyi eleştiriyor ve işlerin uzamasına belediyenin proje değişikliğinin neden olduğunu savunuyorlar. Şunlan anlatıyorlar: "Eminönü düzenlemesinin yüzde 85'i tamamlandı. Altgeçitler yapıldı, duvarları çekildi, toprak hafriyatı işleri sürüyor. Ancak belediye bu projeyi değişürmek istedi. Köprünün üstünden geçen rayh toplu taşıma sisteminin kaldırılEminönü Meydanı bu göruntuden kurtanlacak mı? masını istedi. Onu kaldırdık. sini KarayoUan hazırladı ve çekiliyor. Hiç gereği olmayan Neden kaldırdıklarım da anlauyguluyor. Belediyenin hiçbir bir proje yapılmış. Kent için yamadık. Projeye göre hızlı ilgisi yok. Böyle önemli bir de bu yoğunlukta bir trafik tramvay köprüden gelip Sirkekent meydanı nasıl olur da Ka hiçbir zaman çok kath kavşak ci'ye dönüyordu. Artık yok. rayolları gibi dış yollarla gö la çözülmez. Çünkü başka Karayolları projeyi Istanbul revli bir kuruluşa bırakılır. yerde birikim ve trafık yoğun Belediyesi adına yaptığı için Hazırlanan proje çok yan laşması yapar. Kath kavşak belediye ile Karayolları arasmlış. Eminönü Meydanı'nm ta bir yoğunluktan sonra ters te da bir protokol var. Belediye rihi özelliklerini kapatıyor. per. Bu proje de ters tepecek Başkanı Nuretıin Sözen bu Aynca ve en önemlisi, proje, tir, Bize bıraksalar sinyalizas proje için kredi veren kurulubalçık zeminde yeraltı geçidi yon ile Eminönü Meydanı tra şa bir yazı yazmış. Belediyenin bu projeyi onaylamadığını, seöngörüyor. Balçık zeminde in fiğini çözeriz. çibniş başkan olarak kendisişaat yapılmaz. Yapıhrsa da işAynca projede yeraltından nin yetkili olduğunu bildirmişte böyle 5 milyon dolar yeraltına gömülür. Eminönü Mey geçen çok anlamsız bir koridor ti. Bu kez kredi kuruluşu 'aradanı doldurma arazi. Bu bal var. Bir metro koridoru var ki nızda anlaşın' diye krediyi çığı çekip sağlam zemin hali nereden gelip nereye gittiği durdurdu. Neyse oturup belediye ile yeniden konuştuk. ne getirmek için çimento en belli değil. Proje tünellerinden birini ipjeksiyonları yapılıyor, beton Bu meydana ters düşen bir tal ettik. Nedense trafiğin Unperde ve diyafram duvarları proje, ama bizim elimizden bir kapanı'na dönüş yapmasını istiyorlar. Bu arada Yeni Cami önünde 70 santim dolgu yaptırıyorlar. Arabalar yükselip inecekler, meydanı katledecekler, cami kot kaybedecek. Belediyenin önerisinde trafik kesişmeleri çok fazla. Yani bu meydan bitince trafik son derece kötü olacak ve 42 metrelik yeni köprü de tam kapasite ile çalışamayacak. Belediyenin görüşü Belediye ile KarayoUan, proje konusunda anlaşmazlık içmdeler. Belediye yetkililerinin iddialan, bu projenin yanlış bir proje olduğu yolunda. Şunları söylüyorlar: "Eminönü Meydanı proje PtKNÎK PtYALE MADRA GAIATA KOPRUSU'HDE SERBEST PIYASA Balıkekmek rekabeti GALATA Köprüsü'nün altında yer alan restoranve birahanelerde serbest piyasa ekonomisinin güzel bir örneği sergileniyor. Karaköy'den başlayıp Eminönü'ne kadar dizilmiş köprüaltı balıkçı lokantalannda "revaçta" öğle yemeği balıkekmek ve salata...Bu mönüye bazılarında bira da ekleniyor. Balık, aynı bahk ama fiyatlar değişiyor. Çığırtkanlara taş çıkartırcasma müşteri çekmeye çahşan garsonlar kimi zaman köprüden geçenlerin .kollanndan bile çekiştiriyorlar. Karaköy tarafına yakın bir lokantada balık ekmek ve salata 5000 liradan satılırken biraz gidildiğinde bu rakam önce 4 Camlardaki balık fiyatlannı kiralar belirliyor. bin, Eminönü'ne doğru 3 bine kazanıyoruz..." kadar düşüyor. Mini balıkçı Lüks restoranlannkirası fazMerdivenlerden çıkıp Galala olduğu ve garson çalıştırdıkdükkânlannın camlarma fiyatta Köprüsü'nün üstüne vardılar büyük harflerle yazılrruş. ları için balıkekmek ve sala ğımızda el arabasını köprünün Aynı yemeğin farklı fiyath ol taya 5000 lira istiyoriar. Benim üstüne kuran balıkçıların aynı masının nedenini sorduğu dükkânım onlardan kiiçük ol balık ve ekmeği 2000 liradan muzda 30 yaşındaki Ali Özer duğu için ve kendim sattığım sattıklarmı görüyoruz. Eh ne için 4000 liradan satıyorum. adh satıcı şöyle özetliyor: Yandaki dükkândabenden az de olsadükkân kirası yok. "Buradaki dükkân kiraları kira verdiği için onu 3000 lira Norveç uskumrusu geçim metrekare ile hesaplanıyor. da kurtarabiliyor. Sttrümden kaynağı. HIZLI GAZETECİ NECDET PAYATtlĞt rüM ^ A e j l A 0 M İ T İ R A Z S I Z K A . p A M A S E P / L P I Ğ I ve BU P Ş v i ö e B o ^ t J L Û N ^ K A P A R K ı / |SlMi\İERt> jUŞICI PUftjMUOVR • yAN ^ KMOA Projeciler ve müteahhitler Köprü projesi ve yapımı ile ilgilenen İcaynaklar da şunlan anlatıyor: "Belediye burada raylı taşıma yapmayacağız dedi ve proje yeniden değişti. Enrinönü* tJnkapanı arastna 2 kath yol yapılacaktı, ancak belediye bunu da istemedi. Şimdi araçlar için yapılan iki tünelden bir tanesi hiçbir işe yaramadan boş tutulacak. Karayolları üstlendiği bu işte bir süre sonra belediye yönetimi değişince yine kullamhr diye 2. geçişi de tamamladı. Ancak yapılan bu alt oto geçişlerinden şimdiki projeye göre bir tanesi kullanılacak diğeri boş duracak. Belediye (biz seçilerek geldik, bizim istediğimiz gibi olacak) dedi. Karayolları da üst trafiği belediyenin iste' diğine göre düzenledi, altuıı ise bildiği gibi yaptı (ileride kullanıhr) dediler. Şu anda üç tane alt yaya geçidi ve 2 tane de oto tüneli yapılıyor. Köprüyü rayh sistem için dizayn etmiştik, şimdi ondan vazgeçildi. Kent ulaşımı koordinasyonu içinde düşünülmediği için ilerde ne gibi sorunlar çıkaracak bilinmiyor." , ASUMC» SUCUJMUM s ü ç s ü r e 6ÜtiWK İ >AP/NCA ÇtZGİLtK KÂMİL MASARACI OZEL BORA SÜRÜCU KURSU DERSHANE ÛSKUDAR 343 6 7 8 2 PİSTLERİMİZ: KOZYATAĞI 362 47 33 TARABYA 1(2 08 18 Merkezi sistemle başarı ( J3. oranımız: Test sınavında W 8 Direksiyon sınavında % 9 6 TEK YOL EĞİTİM GÖKŞEN SÜRÜCÜ KURSU ÖOEMEDE KOLAYL1K Millet Cad. 20 Aksaray 525 30 00 edip akbayram...ahmet orif ...oytaç arman...ekrem ataer...sovingül bahadır...grup gündoâarken...mehmet gümüş...grup kesmeşeker...koma dengd azadi...rahmi saltuk...nur sürer...qullke medya...ferhat tunc.deniz türkali...atıf yılmaz...can yücel...mehdi zana...dia gösterisi açık hava tlyatrosuharbiye 12 mayıs '91 pazar saat: 20.00 Bilet satışı: Dünya Moda OKM Kariye ve İ.H.D. İST. Konser günü açıkhava tiyatrosunda temin edilebilir. IRAKLI KÜRTLERUq DAYANIŞMA GECESI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES Sonuç 1. Belediye ile Karayolları anlaşamıyor ve proje üzerinde görüşbirliği sağlanamamış. 2. Üç yıldır kazılıp duran meydanın en az bir yıl daha inşaatı sürecek. 3. Her iki tarafın görüşüne göre de bunca para ve emekle Istanbullulara sıkıntı vererek yapılmakta olan meydan ve köprü inşaatı, trafik sorununa da ciddi bir çözüm getiremeyecek. İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ DMP'YE HACIZ GARFIELD JIM DAVIS ?ıACAÛIM.. ÇA. SURUCU KURSU BAKIRKÖY'DE Gençler Cad. No: 38/2 BAKIRKÖY 583 73 91583 73 92 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI BİZE KATILIN!.. llk defa düzenlenen BOĞAZİÇİÜLER GÜNÜ'nde tüm eski arkadaşlarmızla birlikte olabilmek, B.Ü.'deki günlerinize yeniden dönebilmek için 19 Mayıs 1991 pazar günü (10.0022.00) sizi, ailenizi ve yakınlarmızı kampüste görmek dileğiyle... B.Ü. KULUPLERİ Günün İçeriğinden ömekier Gündüz Açık Hava Konseri Gece Açık Hava Vokal Gitar Dinletileri Tiyatro Gösterisi Karma Güzel Sanatlar Sergisi Açık Hava Catering Gece Açık Hava Rlm Gösterimi Amerikan Futbolu Gösteri Maçı Gece Kamp Yaşantısından Ornekler Havai Fişek Gösterisi Hyde Park Usulü Serbest Kürsü Havuzda Eğlenceler Paraşüt Atlayışı Kişisel Resim Sergisi 4 Ayrı Konuda Fotoğraf Sergisi 8 Ayn Dalda Dia Gösterisi... Kısaca her şeyiyle B O Ğ A Z İ Ç İ . . . 5 milyon borç DMP Üsküdar llçe Başkanhğı 20.10.1990 tarihinde kütüphanesi için 20 ciltlik Büyük Larousse ansiklopedisi aldı. Toplam fiyatı 1 milyon 820 bin liraydı. Vadeli senetler yapıldı. 12 nisana kadar senetlerin ödenip bitmiş olması gerekiyordu. Fakat bir senet bile ödenmedi. Borç ise faizlerle birlikte 5 milyona çıkmıştı. llçe Başkanı Mustafa Aktürk borcun ödenemeyiş nedenini üyelerin aidatlannı ödememesine bağhyordu. Bunun üzerine kitabı şatan pazarlama şirketi DMP Üsküdar llçe BaşkanhğVnı icraya verdi. Buna da bir cevap alamayınca bu kez haciz kararı çıkanldı. llçe binasındaki renkli televizyon ile telefona el kondu. Televizyona 3 milyon, telefona 1 milyon değer biçildi. Geri kalan bir milyon ise binada parti adına kayıtlı başka eşya bulunamadığı için alınamadı. P T A R İ H T E BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 'PA RUGÜM, gASIHA S4AJSÜK KONABİLMeSİ IÇİAI BİR KAIZAtZAMVte YArtMlANPl. SULT/M A8DÜLAZİZ ZAMANrtlDA İKJUCi KS2 SAOAeeT MAKAMMA <S£TİfÜLMiÇ OlAM MAtUMtir A/SDİM PAf*(SAĞDA), 6AZETBLBRPE ÇlKAU etMŞTİISİCeeE HOÇĞÖ£tircE IYAKLAŞAMYORDÜ.AUCAK, O StlSAOA, BAUcANLA£ İSYANLARIA KAYkllYOfZ, PIŞ BORÇlAS. OD£~ NEMİYOR, YĞMerİMPE İSE &ÜŞI/ET VB Ç.IKARCHJK £N YÜKSEK OÛ2£Y£ CliApyOıeuU. AYNI GÜN, BASifZETÇİ AU EPeUPf:'A//X/ (£00>A) çtKAGDt&t "BA&ıeer' 6A2eresi, KARASMAK^EYİ AYM6M YAYIMLAMIS. ALTtfJA DA "MA/C/A/eM/Z8OZJJLPUĞUUDAN, &AZ&TEMİZ Bİf&AÇ GUAJ 8AS(LAtAWACAKW£n YAZıLARAZ DüRUM PROTGSTO 10 Mayıs Şile'de imarlı arsa 352 90 73 SADRAZAMIN SANSURUL Nüfus cüzdammı kaybettim. Hükümsüzdür. ABDURRAHMAN YÜRTMEN AVUSTRALYA'DA ÜNİVERSİTE AEA (Austratian Education Abroad) MR. LEIGH HOBBA ve MR. DUDLEY KELSO 14 Mayıs 1991 16 Mayıs 1991 tarihlerinde şirketimizde Avustralya KEMAIİZMİN DRAMI Vedat Nedim Tör 2. bası 5.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Türkocağı Cad. 3941 Cağaloğlutstanbu! akademik ingilizce,tiniversite (lisans veya yüksek lisans) konularmda bilg! ve önkayıt isteyenlerin, randevu için şirketimize başvurması Cıniversitelerini temsilen seminer sunup önkayıt yapacaklardır. Genal, gerekmektedir. f^ Tek Dış A.Ş.: 362 39 59 115*7 362 40 96 Bağdat Cad. No: 510/6 BostancıİSTANBUL. i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog