Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/8 10 MAYIS 1991 146 97 38 • 132 64 26 ROBtN ¥1UÜAMS J O H N T R AVO LTA K I R S T I E ALLEY Sinema • Tiyatro • Gösteri RDBEKF D E N l f O «osnııtı Hiçbir mucize yalmzca mucizeden ibarct değildir. Mikey yine boleıfe! Bu keas hayaümn en büyük rakibı ile karçı kaı>ı\a. Küçük bir kızkardeş!!' M0T«M51 1B656Î TUHNE NEDENIYLE SON OYUNLAR AŞKIMIZIN GEMİSİ IK KABUĞU Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy Cumartesi 15.30 ve 18.30 Cıhan Oksuz/Ferhan Şensoy UYANISLAR "AVCAKEN1NGS" YORGUN MATADOR ı 21.00 G e r ç e k Bir Öyku bAKBU "U»kWho'sTalkingToo" * > 00 Yatağımdaki »»UStTE ftEKS (1W *$ BEYOuLU ÇUfSAFAK B*tt*fcOy RENK RO KONUŞUYOR! Bruce \Villis, Roseanne Barr ve Damon AVayans'ın sesleriyle | I | | i FERHANGİ21.00 ŞEYLER Çarşamba KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI azar 15.30 18.30 Ferhan Şensoy un Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy'un m " ""*»"•• sleepîng with the enerny PATRtCK BERGİN K£VIN ANDERSON BIR JOSEPH RUBEN filmi (1*7 89 47) 200 14 15 1630 18*521 15 0* 121 (tst 92 40) 2 00 14 15 1630 190021 15 (516 » » ) 1 00 1300 1500 17 00 19 00 2* 1Î. 1S?2 1»W) 100 1100 15 00 1700 1900 2100 t j B«yoOluEMEK (1*4 84 39) 12O0141516 301S452115 IzmlrlZMİR (21 42 61) 12 1514 3016 4519 002115 P«k Yakında Kadıköy REKS, Ankara AKUN • Bakırkity 74. ç lat ŞAFAK Slnemalarmda Etoyotyu FİTAŞ (149 01 66) 120014 1516 3018 4521 15 Kadıkliy Y1LDIZ (346 51 24) 11 1513 1515 1517 1519 1521 30 Ç.\a>5AFA.K (516 26 60) 1100130015 0017 0019002100 Şltll NOVA BARAN (140 35 58) 12 0014 3017 0019 3021 45 \ A Ank»r«BATI (116 83 23) 12 1514 3016 4519 0021 15 W¥) IzmlrÇINAR (14 48 61) 10 3012 1514 3016 4519 00 Ej. AdanaMETRO (14 69 96) 12 0014 1516 45)9 0021 15 wffft 9/10/11/16/17/18/19/20 MAYIS 21.00 11/12/18/19 MAYIS 16.00 Gişeler: BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ (Vst Bostanct Lanapafk yunt} VAKKORAMA Taksim 151 15 *?1 VAKKORAMA Suadiye 360 90 90 BUetFiyatlan: 25.00035.00040.000 * Yerterımıı numaralıdtr •STANBULU SAT1Y0RUM Munır Ozkul Rflymond Oueneau Arzu Bıgat Baril ÖNÜ İÜKLENMEMİŞ TRAMVAY Ç«4«mt» 21 00 Erkek, masumiyetı kadın, gtizelligi simgeliyordu EPHILIPKAUFMAN™ FiüüfARDUIAMJİMAN MMIAİHM • Erotik bir şahaser. Philip Kaufman kadının cinsel uyanışı ile ilgili muhteşem bir film yapmış Movieline^ Magazine Ç3 OLAY FİLM DEVAM EDİYOR İOİL ABLA ÇOCUK TİYATROSU I.T.O. «UFI KUlTUR «E SMIAT ETKMllKLEM B A Ğ L A BENİ ATAME! YÖN: PEDRO ALMODOVAR 16 yoşından küçükler giremez Harbiye AS Kadıköy OCAK MASAÜSTAN Vazan Hılâl Çelenk Muzik ReymanEtay AŞKIN NURİ YENGİ t r t . n i ) AfAZAÛAKAHPUSU SPQ« SALONU MASUK THHİH 11 MAVIS 1991 CDMARTESI 8MT 16 00 ItLET SATtS riBLE»! Iık.lcı Yrtktrınnt T U W>ıl MtrU» « H * . T M ^ l t Rtkltrmt lrt.hu l>j[«u İ T Ü VdW, Mo^ko 143 11 U Vlctorla Abrtl • Antonlo Banderas s. HAFTA Muzıktı Kabare 2 Bolum Kıbrts turnesl nedenivltt S O N OYUNLAft MAKAS ELLER EDWARD SCISSORHANDS JOHNNY DEEP WIN0NA RYDER DIANNE WIEST Yönetmeır.TIMBURTON Beyoglu SİN6POP Ç.tat ŞAFAK 4 Kadıköy MODA Pangaltı INCİ Bakırköy KARYA (1*3 70 71)12 00141516 3018 452100 •, 516 26 60) 110013 3016 0018 302100 [88 (337 01 2») 12 0014 1516 3019 0021 30 l U t « 9 5 ) 11 3O14.0016 3019 0021 15 I5AÎ117Î) 12 00 14 1516 3018 452100 Turkiye isletmesı STANDARD FİLMCİLİK (147 63 15) 11 0013 0015 0017 1519 302145 (336 37 71) 11 0013 OOIŞ10017 0019 0021 30 Kocamustafapaşa Çevre Tıyatrosu'nda 585 52 63 C.tml Pumr: 11.00 l Cinema Paradıso'nun unlu yooetmenı GIUSEPPE TORNATORE HERKESİN KEYFÎ YERİNDE 16 YAŞINDAN KUÇUKLER SEYREDEMEZ 13360683) 110013 4&163Û V* \$ ıuıesaiı n 3014 D O I 6 3 ( M 9 0 W (1437576)13 0015 00180031 15 ? t » 3 6 3091 ) 121515 1518 1M1 30 %£&&• "STANNO TL'TTI BENE" MARCELLO MASTROIANNI KONSER SALDNU 17 Mayıs Cuma Saat 19.00 ACILDI uMbıye Sokdk 4/A Beyoğlu S « M K I U S I ırkasıl 141 10 ; Sinema ( Tiyatro Gösteri Duyuruların» 146 97 38 132 64 26 ANKAftA METUPOL şJ Kadıköy KSM (349 09 63) 12 0014 1516 3019 0021 15 "Filmin başında ünlü çizgl kahramanı BARTMAN'ın gOsteri«r EDDIE MURPHY X \ 1991 EN İYİ ERKEK OYUNCU OSCftRI JEREMYIRONS "GRAZMARIATROST" ORKESTRA ve KOROSU ŞEF: PROF.LIPPE "Avusturya Kültür Ofisi Katküarıyla" İJŞ E H I R T I Y A T R O L A R I GLENN CLOŞE • RON SILVER Yonefmen. BARBET SCHROEDER 7. GENÇLİK GÜNLERİ (631 6 Mayıa P.itst Mayıs) . F,.«tk. M t , , l k . THE S1NPS0NSS1N6 THE »UJES DO THE BARTMAN REKLAM FİLMİ DAfilTIMINDA \KH<\ MUOS\\\ \ 5. HAFTA 0 K M Dereboyu Cad IIO Drlakoy 1S8 69 87 13 30 16.3O 20.OO w,w\ FİDfi UMUD'A YOLCULUK SpVfEREIGN STANDARDİIUACİLIK 177/VAYIS'TA SİNEMALARDA TAÜHİN DÖNÜŞÜ 20 Mayıs Pazartesi Saat 19.00 12.00 Fllm IIKIHGmt) John LENNON 15.00 Kw»« IGRUP GUHSaGküKEN) 19Ü0 Ortıkoy HtlV Saluıesl (Eylul «Mlınl 12.00 Fllm I6ENİM SHKMkLkRIM) fün flrunn C Karamustala 15JI0 Soyleaı IBENIM SlNEMkLARIMI flruün G Karamualala 19J» Tlyatro Sandıgı Şiır Holıi IBARIS İCİM OİZEURJAKONTL» SIYAU) 1991 En İyi Yabancı Film" O S C A R M Yönetmen. XAVIER KOLLER DMITRI ALEXEEV Piyano Resitali LISZT Bach'ın bır teması üzerine çeşıtlemeler PROKOFIYEF "lOVısıons Fugıtıve" op 22 RAHMANMOF "3 Moments Musıcaux" op.16 CHOPIN 4 Mazurka, op 67 Sonat, no.3 Sı mırıör * Grup safış/arı yapıldığından yerierimlz sınırlıdır. Bllet Salış Yerlerl Konser Salonu 14e 53 92 Gallerıa Danışma Burosu 55^95 60 Vakkorama Taksim 151 15 71 Vakkorama Suadiye 360 90 90 7 Mayif M ı 8 M » y ı > Ç a r f t m b a 12.00 Fllm (GANOHI 1| YBn Richard «TTENBOROGH 13.00 Sd»l«v (SAVAŞ VE BARIŞl lltıan SELÇUK I B U O I t l Üni Oevlel Konıervaluarı (YALANCIt Goldonl 9 M a y ı s Persombe 12.00 15J» Fllm |G»H0m II) fbn c M O O Soyltîl ITVOE ZtoU Um SPİKERUCİI Guler KAZMUI Falma TOKÇftBdLSBAN E W BORTP Sarıyer Halk Ejll Mrk Tlyatro Kolu ICIKT1K HÇ1K AL1MLAJ Fllm (VE GEMİ GİOIYOR) Yon Ftdarla FELLİNI Soylesl IVAKIN İLI5KİLEH) Doc Or Arjalü! KAVIR Dıa Goslerımı [TAŞ1N DILİI Tolunay TIMUÇtM Itl Unl İMIsal Fak Tıyalro Klubu (THAJEDI) Mayakovıkl Fllm (ROMD ROMAI Vnn Federlco FELLİNI Kuıter (EVREN8EL SAHATLARI Taylun GİİLTEKIN Dla IS* ÇELIK Boîlem Sınçlik Tlyatroıu (ÛÇI V u Orhan ASEH» film t l l l l MULENI » « » Fınblndet Konser IfiRUB SELEHLERI Oı» IKAPAOOKYWAHİZURI Hakın KUILCIKOGLU IsiUnl Vtterlntrllk Fık ISÖZUH fJZUl Grub (alifması Beyoğlu FITAŞ (149 01 66) 1 2.001 4.1 516.3O1 8.4521.1 5 Ankara DSM (229 96 18) 1 2.1 51 4.3016.4519.0021.1 5 Kocaoll KÜLTÜR MERKEZİ (155 767) 16. HAFTA 149 50 33 PENTA MLM CftTPICS & CONOOR Features 19.00 İstanbul devlet opera ve balesi | İstanbul devlet opera ve balesi ATATÜRKKttLTÜRMERKEZt'NDE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE A. Adnan Saygun A. von Zemllnıkı VtXtSQVH ' « * * " » * İSTANBUL DEVLET TİYATROSU ftzlı Hesln 10 M a y ı s Cuma ftnton Çehov HAPŞIRIK Uyarlayan mctıael frayn Yüneten Chrls Harris Çgviren Lale Eren 7.8,9.1011.12 Mayı: Meksander Gelman 1 \ M a y ı s C.tesl 12.00 15.00 17.30 19.00 KEREM opera 3 perde Orkeslro Şetı 'Fedor G U l U Ş t N K O / Sefdoı VA.LON Sahneye Koyon Aydın G U N (Oevlel Sonoiçısı) Dekof Acar BAŞKUT Koslum Şondo ZIPÇI Koıo 5e(. G o k e n K.ORAY Ijık Ahmel OEFNE Wetın Selahottın BATU 1 A A J I . U U 1 opera 1 perdt Şelmenı Kirlıl IMezzDsoprmol Zev,,ur b m u { ( K a m l n | SJhneye Koyan ünder Gdkseven Itan'îırtÜ'îS'îol Jao Salay (Pıyanol n YAŞJIM VE İNSAN bale 1 perde Sıhmyt Koym Stlçuk Bnrık Muılk Ttimm«rmans/8Wlıe/BRubıia lOMayıt iBOOda «m t m i i m ' Tlv "TOUl • E Thoraass S k U U K D A İ b . çocuk ntuzlkal! 2 bolum sahmye Koysn Sumcrav Arım«n U Mayıs I I 00de Sanatçılar. Erol URASRuhsar OCALlşın GUYERAyhan BARAN (Devlet Sanatçısı) JaMın ÇARKÇISuat ARIKANLutfıyar IMANOVAlı Ihsan ONATKenan DAĞAŞANYığıt TOKSÖZNecot PINAZOĞLUCahıt ŞAHERGulderen ONBAŞIOĞLUNılgun ARDAMehmet ORTAÇSevan ŞENCANAlı AYBAR Kurtuluş DEMIRPERÇINSulent ATAKKevork TAVITYANHuseyın LIKO5Attıla TIKNAZMustafa KARTAL 11 May» Cumarteti saat 15.30 (Prömiyer) (Istanbul'da ilk oynomşı) BileKttr temnldan ıkı hafta once A K M. gışeterında, SuadtyeTokıım Vokkorama, Pangaltı Gençler Mogoıolarındo v» Gallerıa Atakoy danifma burotunda tau%a çıkmaktadtr. Gışe tel 151 10 23 / 151 56 00 [7 hat) 554 YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Muzik Tımur Selçuk II12 Mayıs 4KM KONMK SALOtAl tMS1 &4 OO/1M> 13 Mayıs Pazartesi Saat 19.00 tZ.OO 15.00 17.30 19Ü0 12.00 15.00 17.30 19J» YÜZYÜZE Yönelen Çelin Ipekkaya Çeviren Belgi Pıksoy 14.15.16.17.18.19 M ı y ı ı TAKSİM SAHHUİ ( 1 4 * * * 44J Genç Yetenekler Serisi 12 M a y ı s P a z a r ÖZGÜR AYDIN Piyano Resitali BACH, FRANCK, LIZST Mıchael Frayn 1824 Mayıs 1991 Kadıköy Haidun Taneı Sahnesı 18 Mayıs 1500 İstanbul Devlat Opera ve Balesl Genphk KOTMU Konserl 19 Mayıs 18 00 Ikııı Zlyarelcı Dıno İle Ceren Kadın Itul»! 20 Mayıs 1800 İstanbul Devlel Opera ve Baiesı Gençtık Korosu Knnseıı 21 Mayıs 1600 Bir Uzay Masalı IPop Opna) 22 Mayıs 1800 Oda Muzıgı Akşamı 23 Mayıs 1800 Keman Resılall 24 Mayıs 18 00 Şan Konserl IGgyerller ucrelsızdlr) Bi)«Har t * m « l d « n tkı h a f t a ortce A.K M . gışaktrind*, SuadiyeTaksırn Vokkor<ıma, Pangaltı Gançter M a ğ a z a l o r ı n d o v a Galtetıo A t a k o y d a n ı f m a b u r o ı u n d a «attşa çıkmaktadır. Gı»» tek 1S1 1 0 2 3 / 151 54 0 0 (7 h a l ) 2 5 4 l.GENÇLİK GÜNLERİ OYUNUN OYUNU Yoneten Chrls Harris Çevıren Lale Eren 7.8,9.1011 12 Mayıs Wıllıam Gibıon PURCELL, BOTTESlNr, MENDELSSOHM, MOZART BOĞAZÎÇt ODA SOLİSTLERt 16 Mayıs Perşembe Saat 19.00 15 Mayıs Çarşamba Saat 19.00 R G L E R (631 Mayıs) Harbiye M. Ertuğrulda RESİM: Okan B. Kılıç. Selçuk Candaş FOTOfiRAF: Ayfe Gönulluleroğlu. Uğur 8aşaran Grup Çarşamba, Mahmut An GBAFİK ve SERİGRAFİ: AhmBt Ese SAUNCAKTA İKİ KİŞİ Yoneten Alev SftBr Çevıren Sevgı Sanlı I I 12 Mayıs MASAL BAHÇESİ Yoneten tsSı Ozman (Çocuk Oyumı) 12 Kayıs saat 11 DO PETER KATIN Piyano Resitali SCARLATTl, SCHUBERT, DEBUSSY, CHOPIN "British Council Katkılartyta" Bllet Satıs Yerlerl Konser Salonu 148 53 92 Gallerıa Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorama Taksim 151 15 71 Vakkorama Suadiye 360 90 90 Bil.t Satıt: Vokkoromo Tolmm 151 15 71 Vclckorama Suadiye 36Û 90 90 Gallerıa Danısmo Burosu 559 95 60/1153 Devktt Tıyatroiarı Halkla llilkilar 145 53 M B.!etW™,,lz ıkı haftol.k olarok satıştadtr Her Salı bır sonrakt haftonın bıletler» satı^a sunulur SON OYUNLAR ETKİNUKLER HARBİYE M. ERTUâRUL TİYATROSUNDA OLUP, İZLEMEK ÜCRETSİZDIR TEŞEKKÜR Ailemizin değerli varlığı XCÇATALCA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIKARTTIRMA İLANI 1990/104 Satümasına karar verilen taşmmazın tapu kaydı, cinsi, kıymeti, adedi, evsafı. ' Çatalca ilçesi Izzettin köyu Gökçeali yolu mevkünde tapunun parsel 296'da kayıtlı 12250 m ! miktanndaki tarlamn tamamı 42.875.000 TL muhamraen bedelle satışa çıkanlmıştır. İmar durumu: Çatalca Belediye Başkanlığı'nm 21.12.1990 tarih ve 1772 sayılı yazılanna göre 296 parsel sayılı taşmmazın kadastral yolu cephesi olmadığından inşaat izni verilmez demlmektedir. Not: tş bu satış ilanı Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde ikâmet eder ZÜLFtKAR AKITÜRK'e teblıgat yerine kaim olmak uzere ilanen tebliğ olunur. Satış Şartları: 1 Satış 1.7.1991 Pazartesı gunü saat 14.0014.15 arasında Çatalca lcra Dairesi'nde açıkarttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin yuzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecnuunu ve satış masraflarım geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkrhazsa en çok arttıranın taahhudu b"aki kalmak şartıyla 11.7.1991 Perşembe günu aynı saatlerde * ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağım ve satış masraflarını geçmesi şartiyle yuzde 40 arttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin yuzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temiBasın: nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 gumı geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye, resmi ihale pulu, tapu harç ve KDV ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 îpotek sahibi alacaklüarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzenndeki haklarını hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddialannın dayanağı belgeler ile on beş gun içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça pa"laşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve tflas Kanunu'nun 113. maddesi gereğince ihale feshedilir. lki ihale arasındaki farktan ve yilzde 30 faizden alıcı ve kefilleri rnesul tutulacak ve hiçbir hukme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebılmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1990/104 sayılı dosya numarasıyla mudurluğumuze başvurmalan ilan olunur. 1.5.1991 (+.) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahiidir. 5309 İLAN Şişli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Esas 985/402 kararı 990/88 sayılı 26.12.1990 günlü karan uyarınca dava konusunu teşkil eden eşyalann 1918 sayılı yasanın 22/B. maddesi ve gümrük mevzuatı dairesinde iadesi hükme bağlanmıştır. Mezkür karar gereğince Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı karara ilişkin 8932/1 sayılı tebliğin 32. maddesine göre Başbakanhk Hazine ve Dış Ticaret Müste^arlığı'ndan alınacak ithal mıtsaadesinin işbu ilanın yayımlanmasmdan itibaren 4 aylık ambar bekleme süresi içerisinde başmüdurlüğümüze ibrası, aksi takdirde Gümrük Yönetmeliği'nin 187. maddesi hükümlerinin (tasfiyeye ilişkin) uygulanacağının bilinmesı 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddelerine istinaden tebligat yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. Basın: 25525 kaybetmenin derin uzuntusu içinde, çiçek gönderen, eğium vakıflarına bağışta bulunan, telefonla, telgrafla ve cenazesine bizzat gelerek acımızı paylaşan tüm dost ve akrabalanmıza teşekkür ederiz. ŞEMSE'l'lİN ÖZFlNAR'ı ÖZPINAR AİLESt Düzenleme Kurulu üyemiz Cem Mengi ve ailesinin acısını paylaşır sabırlar dileriz. BABIALİ TOPLANTILARI YETKİLİ KURULLARI T.C. MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLUĞÜ Gumrüğumuzce tescilli 30.08.1990 gunlu 950 sayılı Manifestonun 1 nolu konşimemosunda kayıtlı eşya içın Abdulhekim Gulkan (Abdulhamtd Kalkal) tarafmdan verilen 28.12.1990 gunlu eksure talep dılekçesine istinaden İstanbul Gumrukleri Başmüdurluğu tarafmdan meıkul eşyaya (3 gun) eksure verilmiştir. Iş bu Uanen teblıgâtın yayımı tarshınden itibaren ilgilinın yukarıda belirtilen sure ıçerısınde mudurluğumuze muracaatının aksı takdırde mezkur eşyanın 16151 sayılı Gumruk Kanununun 140. maddesi hukmü gereğınce devlet malı haline geleceğının bilınmesı ılanen teblığ Olunuf' Rasm: 2S617 İLAN Dosya No: 10/15915 (86) istanbul 1. Aslı Ceza Mahkemesinin Esas: 1986/432 Karar: 1990/671 sayılı, 14.12.1990 gunlu karan uyarınca idaremize 119.642 TL. para cezası ödemeye yükümlu Ahmet Sadi kararda belirtilen adresinde bulunamadığından mezkur para cezası tahsil edilememektedir. Tebligâta esas olacak başkaca bir adresi bilinemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddelerine göre tlanen Tebliğine karar verildi. Tebltgat yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. Rasın: 25S29 T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Esas No: 1991/6 Karar No: 1991/24 Davacı: Ahmet Filiz, Hasan oğlu 1934 D.lu Atkaracalar üçesi Hoca mahallesinden. Davalı: Kurşunlu Nıifus Mudurluğu. Dava: Soyadı Tashihi. Davacı Ahmet Filiz'in davalı Kurşunlu Nufus Müdürluğu aleyhine açmış olduğu soyadı tashihi davasının yapılan yargılaması sonucunda, Atkaracalar ilçesi Hoca mahallesi 19 kutuk sıra no.da nufusa kayıtlı Hasan ve Fatma'dan olma 1934 D.lu Ahmet Filiz'in soyadı ıptal edilerek Sevımlı olarak duzelulmıştır. ilan olunur. Basın: 25663 İLAN BAKIRKÖY 5. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1991/60 Karar No: 1991/296 Halen Sulakyurt Kapalı Cezaevi Memurluğu'nda hükumlu Dursun Öztaş'a vasi tayini için açılan davanın yapılan açık yargılaması somında: Davanın kabulü ile Halen Sulakyurt Kapalı Cezaevi'nde hukümlü ve Kastamonu, Bozkurt ilçesi, Şeypoğlu köyu, cilt: 035/02, sayfa: 31, kutuk sıra no: 57'de nufusa kayıtlı Mahir ve Döne oğlu 1963 d.lu Dursu'n öztaş'ın hacir altına ahnmasına, kendisıne aynı yerde nüfusa kayıtlı halen İstanbul Bakırköy, Zuhuratbaba Mahallesi, Hüdaverdı Sokak Nadir Apartmam No: 20/1'de ikâmet eden eşi, Dursun ve Ayşe kızı 8.3.1963 d.lu Husniye Öztaş'ın TMK'nın 357. maddesi gereğince vasi olarak nasp ve tayinine 19.3.1991 gunu karar verilmiştir. tlan olunur. 29.3.1991 Basın: 25518 İLAN AYDIN SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN 1990/1086 Es. 1990/1474 Kar. 1.8.1990 suç tarihinde gıda maddeleri tüzüğüne muhalefet suçundan sanık Hulisi ve Mürüvvet'ten olma 1959 DUu Aydm Merkez Hisar Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve halen Aydın ili Hukümet Bulvarı No: 54'te oturur Akın Güler hakkında Aydm Sulh Ceza Mahkemesi'nin 17.12.1990 tarih ve 1990/1086 esas, 1990/1474 karar sayılı ilarru ile TCK'nun 396, 3591 S.K. 647/4, 19, 402, 72, maddeleri gereğince DÖRT YÜZ DOKSAN BtN LtRA AĞIR PARA CEZASI İLE TECZİYESİNE, OÇ AY MÜDDETLE CÜRME VASITA KILDIĞI MESLEKSANAT VE TİCARETİNİN MUVAKKATEN TATİLİNE, YEDİ GÜN MÜDDETLE tŞYERtNlN KAPATILMASINA, karar verildiği ilan olunur. 30.4.1991 Basın: 25748
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog