Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/6 05.58 Açıhş Açiköğretim Üçüncü sınıllara Türk Vergı Mevzualı dersinde "Katma Değer Vcrgisi" ve iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersinde "T.C. Emekli Sandığı" konulan işleniyor. 07.05 Gün Başhyor Akış içerisinde 08.00 ve 09.00'da haber bülteni yer alacak.. 09.05 Çocuk Kuşağl Programda. TRT Çocuk Korosu. rekorlar. masal, kısa oyunlar, aktüel çocuk haberleri. kitap köşesi yer alıyor. TELEVİZYONRADYO 10 MAYIS 1991 Spielberg'i üne kavuşturan fîlm B e l a (Duel) Yönetmen Steven Spielberg / Oyuncular: Dennis Weave, Jacqueline Scott, Eddie Frestone, Lou Frizzell, Tim Herbert. TV Servisi Spielberg efsanesini başlatan film... Sanatçının birkaç TV çalışmasından sonra yine TV için çektiği, bu neredeyse orta uzunlukta film (TV kopyası 73 dakikaydı), onu bir anda üne kavuşturdu. Film gösterildiği andan başlayarak büyük ilgi çekti, bir "kültfilme" dönüştü. Ve 1980'lerde, eksik parçaları eklenerek, 90 dakikaya yakın biçimde sinemalarda gösterime çıktı. (Biz defilmiönce sinemalarda tanımıştık.) "Bela", ünlü bilimkurgu yazarı Richard Matheson'un bir senaryosundan yola çıkarak yapılmış bir film. Orta sımftan bir Amerikahnın, kendi halindeki bir satıcının bir kentteki randevusuna yetişmek için otoyolda hızla arabasını sürmesinin öykü STEVEN SPİELBERG Bela UnlU bilim kurgu yazarı Matheson'un senaryosundan. Film birinci sınıf bir gerilim gösterisi. sü bu... Ne var ki adamm peşine katılan dev bir kamyon, onu mediği dev kamyonun niyetleri"Bela", teknik açıdan birinci ran "trafik" denen beladan kay larla ilişkili bir simge haline geiyice tedirgin edip şaşırttıktan nin ardındaki amacı anlamak sınıf bir gerilim gösterisi. Ayn naklanıyor. Dev kamyon, aynı liyor. Velhasıl "Bela", hem Spisonra niyetini belli ediyor: Satı olanağından yoksundur. Ne var ca film seyirciyi manevi yönden zamanda modern yaşamda san elberg'e, hem de günümüzün gecıyı, arabasıyla birlikte yok et ki can havliyle bu saldınyı de de tedirgin ediyor. Bu tedirgin ki gündelik hayatlarımızı hep rilim sinemasına "giriş" için mek!.. Niye, niçin? Sattcı kah fetmek için dişiyle tırnağıyla sa lik, yalnızca günümüzün kara ürküten, gizli bir baskıntn göl hem ilginç, hem de gerekli bir ramanımız, şoförünü bile göre vaşacaktır. yollannda hepimizi bekleyip du gesini üzerimize düşüren sorun örnek!.. TV2 TOPLÜ GÖSTERİLER 23.00 YeniTV programları • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TV2 yayınlanru ulaştıracak olan 3 yeni program aktarıcı istasyonu hizmete verildi. PTT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren İ\ınceli'nin Pülümür ilçesi, Erzincan'ın Çayırh ilçesi ve Erzurum'un Tortum ilçesi, program aktarıcı istasyonuna kavuşacak. Pülümür program aktancısı UHF bandı 49. kanal, Çayırh aktarıcısı UHF bardı 34. kanal, Tortum aktarıcısı da UHF bandı 21. kanaldan yayın yapacak. Bu bölgelerde oturan vatandaşların, TV2 yayınlarını daha net izleyebümeleri için UHF yayınına uygun anten kullanmalan ve ahcılarıru yeni belirtilen bandlara göre ayarlamaları gerekiyor. 09.35 Kadın Saati: Hanımeli 10.15 Arkası Yann: Kuğu Mercedes'le Sergio bir plak şirketiyle görüşmeye giderler. Sergio'ya birlikte çalışma ümidi verilir. Bu arada Silvana Victor'un boşanma isteğine iuymamaya karar verir. Bir yandan da Mıguel'in sorunlarıyîa uğraşmaktadır. 10.40 Okul TV'si ve Dershanesİ (Akış içerisinde 11.00,12.00. 13.00. 15.00'te haber bültenleri yayımlanacak). I~II7Z7L 11.05Sirk 15.05 Çocuk Kuşağl Atlı Karınca, DağGülü. Elifin Rüyaları, ve Susam Sokağı. (1600'da haber bülteni yayımlanacak). 16.30 Bu Toprağin Sesi Programda Halk Hikâyeleri adli dizi ve hukuk köşesi yer alıyor. Halk Hikâyeleri'nde Dilruba Hanım'ın 5. bölümü yayımlanıyor. Hukuk köşesinde ise avukat Ahmet lyimaya seyirci mektuplarını cevaplandınyor. nMHâberİCT 17.15 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 18.00 Haberler 18.10 Gençlik (Bugün köşesinde) 18.40 A Stüdy osundan 19.20 DİZİ: Bilimde Damlalar Programın bu bölümünde. bilgisayar destekli eğitim konusunda ülkemizde yapılan çahşmalara yer veriliyor. 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Eğlence: Bir Başka Gece (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) Akış içerisinde 23.00'te haber bülteni yayımlanacak. 23.30 DİZİ: Kurdun Laneti Akrabalan Hank veTeresa'mn yanına gelen Eric. şerif tarafından takip edilmektedir. Durumunu onlara anlatamayan Eric, orada tamştığı bir kızdan çok hoşlanır. 00.15 DİZİ: Dİomondlar Nike'la Christina'nın yakın arkadaşlannın düğün töreninde akla gelmedik aksilikler yaşanır. Nike düğünden vazgeçen damatla uğraşırken Christina da gelini leselli eder. 01.45 Kapanış 18lOAçtlış 10.45 Açiköğretim Türk Vergi Mevzuatı: Katma I DeğerVergisı.lş ve Sosyal Güvenlik Hukuku: Emekli Sandığı. Maliye Politikası: Maliye Politıkası ve Gelir Dağılımı. 18.10 Arkası Yarın: Yalan Rüzgârı Ashley.hastaneden çıkmaya hazır olduğunu hissederek bunu doktoruna bildirir ve eve dönmek için izin ister. ZDF ilkbahar toplantısı • ANKARA (Mak Ajans) ZDF Olağan İlkbahar Toplantısı lstanbul'da (Svviss Otel'de) başladı. 79 mayıs tarihlerinde Türkiye*nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa'daki Komşularımız konulu toplantıya 7 ülkeden (Almanya, Ispanya, halya, Portekiz, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye)' toplam 20 delege katıhyor. Açılış konuşmasını TKT Genel Müdür Yardımcısı Sedat örsel'in yaptığı toplantıda Türkiye'yi TRT'den 4 kişi temsil ediyor. Bunlar. Atilla Oray . (Ankara TV Müdürü), Ayhan Karapars (Ankara TV Müdür Yardımcısı), Demet öztürk (Prodüktör), Ertan Yüce (Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı Haber Müdürü). Avrupa'daki Komşularımız programı, Almanya'da en çok işçi bulunduran ülke vatandaşlarma yönelik olarak ZDF ve ilgili ülkenin yayın kuruluşlanyla ortaklaşa hazırlanıyor. Intikam Savaş yıllannda 'yasak aşk' peşinde B a r b a r o s a (Barbarosa) Yönetmen: Fred Schepisi / Oyuncular. Willie Nelson, Gary Busey, Isela Vega / 1982 ABD yapımı. TV Servisi Barbarosa, güçlü bir Meksikalı ailenin kızıyla evlenir. Bir kaza sonucunda kayınbiraderi ölünce aile fertleri arasında intikam hesaplaşması başlar. Avustralya kökenli ünlü yönetmen Fred Schepisi'nin Hollyvvood'daki ilk denemelerinden biri olan bu yapımda, daha önce ekranda "Plenty Bolluk", "A Cry In The Dark • Karanlıkta Bir Çığlık" adlı filmleri oynayan Merly Streep'li yapımlardaki ağırbaşlılığın pek olmadığı gözleniyor. Pek çok kez Oscar'a aday olan Gary Busey ile ünlü Country şarkıcısı Willie Nelson'un yer aldığı bu western, sinematografta Ian Baker ve Rio Crande'nin katkılarıyla önemini arttırıyor. STAR1 SİNEMA: TV3 MİNİ DİZt: DAİMA ÖĞLEDEN SONRA 21.35 BARBAROSA 00.40 Daima ö g l e d e n Sonra (Alvvays Afternoon) / Yönetmen: David Stevens / Oyuncular: Lisa Harrow, Tüshka Bergen, Jackson Horst, Dieter Kirchlechner / Avustralya yapımı / Süresi: 4 bölüm, 55'er dakika TV Servisi TV 3'ün minidizi kuşağında "Daima Öğleden Sonra" adlı yeni bir Avustralya dizisi başhyor. özgün adı "Always Afternoon" olan yapıtın yönetmeni, adını 1985'te çevirdiği "The Clinic" filmiyle 19.03 Haberler 19.20 İslam ve tnsan ~ 19.45 DİZİ: Marc ve Sophie Sophie'nin bir arkadaşı Cathy eşinden ayrılıp Paris'e gelmiştır ve bir süre onlarda kalacaktır. Marc bu durumdan hoşnut değildir. Cathy sadece kendisini değil tren istasyonunda tanıştığı John'u da eve getirmiştir. 20.10 Belgesel: Denizciliğimiz 20.30 Yarışma: Yalancının Mumu 21.00 Günlerle Gelen 21.30 Ezgi Akşam ı 22.00 Haberler ve tngüizce Haberler 22.30 Belgesel: Uzayın Fethi 23.00 Toplu Gösterüer: Duel (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) 00.45 Kapanış ^959 Açılış 20.00 TV Filmi: Küçük Kardeşim (Bugün köşesinde) duyuran Avustralyalı David TV1 BÎR BAŞKA GECE 21.00 Stevens. Gün aşırı ekrana gelecek dört bölümlük dizinin öyküsü de Avustralya'da geçiyor. Dizinin oyunculan Lisa Harrow, Tushka Bergen, Jackson Horst, Dieter Kirchlechner. Dizinin Tasmanya Senfoni Orkestrası'nın seslendirdiği müziği son derece başarılı. "Daima Öğleden Sonra"da Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Avustralya kasabasında cezaevine kapatılan Alman kökenli bir gençle, yörenin ileri gelen ailelerinden birinin kızı arasında oluşan ve trajik biçimde biten bir aşkın öyküsüyle birlikte yaşanan ilginç olaylar anlatılıyor. Daha önce TV'de izledi ğimiz Avustralya yapımlarıyla benzerlikler gösteren düzgün çekilmiş sürükleyici ve hareketli bir yapım. Y»l 1914. Birinci Dünya Savaşı başlamak üzeredir. Avustral. ya'nm Kemsey kasabasında varlıklı bir ailenin kızı olan 17 yaşındaki Freda, annesi, babası ve ablası Elsa ile birlikte mutlu bir yaşam sürmektedir. Çok geçmeden savaş patlar. Freda'nın sözlüsü Bob'un da aralannda bulunduğu kasabanın hemen hemen tüm gençleri, orduya katıhp savaşa gider. Savaş müttefıklerle mihver devletleri arasında olduğundan Alman kökenli Avustralyahlar tutuklamp bölgedeki eski bir cezaevine kapatıhrlar. Cezaevindeki Alman kökenlilerden Franz ile Freda, birbirlerine âşık olurlar. Kumsalda herkesten habersiz gizli gizli buluşmaya başlarlar. Bu arada Kurt'un oğlu Eric'in cephede öldüğü haberi gelir. Müzik, parodi, spor bir arada Bir Başka Gece'nin 32. bölümünün konuk sanatçüarı Gülden Karaböcek ve Samime Sanay. TV Servisi Çetin Çeki, Ceylan Palay ve Yeşim Aliç'in birlikte sundukları eğlence programı "Bir Başka Gece" ekrana gelecek 32. bölümüne Samime Sanay ve Gülden Karaböcek konuk olacaklar. Programın parodi bölümünde "müzik" konusu ele ahnıyor. Kandemir Konduk'un yazıp Aram Gülyüz'ün yönettiği bu bölümde Yasemin Yalçm, Şemsi Inkaya, Ertuğ Koruyan, Asuman Arsan, Arzu Atalay, Volkan Sercan ve Ayşen Gruda rol alıyorlar. Tiyatro bölümünde Nevra Serezli ve Metin Serezli ile Çetin Çeki söyleşiyor. Ayrıca sanatçılarm oyunlarından görüntüler ekrana gelecek. Gecenin Konuğu'nda Aziz Üstel, Orhan Gencebay'ı konuk edecek. Sanatçıyla yapılan söyleşiden sonra Gencebay'ın bugüne kadar oynadığı filmlerin görüntülerine yer verilecek. Müjdat Gezen'le Neşeli Dakikalar'da sanatçı Darbukatör Bayram, antrenör ve tercümam, komiklip fıkracı gibi tiplemeleriyle ekrana çıkacak. Programın son bölümünde Hıncal Uluç*un sunduğu 'Spor'da Çavuşoğlu Lisesi basketbol takımı ile sohbet edilirken pop müzik bölümünde ise çeşitli yabancı kliplere yer verilecek. Yeni programlar • ANKARA (Mak Ajans) Yılın 20. haftasında (1319 mayıs) TV'de biten ve yerine başlayacak olan programlar şöyle: Yerli .. , u belgesel: Demirkırat • *~P?' 21.35 Dizi: Daima Öğleden Sonra (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) 22.30 Belgesel: Büyük Yolculuklar (Bugün köşesinde) 23.30 Caz 00.00 Dizi: Dedektiflik Bürosu Remington Sıeele ve Laura Holt kıymetli taşların korunması görevıni üstlenırler. Fakat taşları onların elinden almak isteyenler vardır. 00.46 Kapanış 13.59 Açılış Okul TV'siTelevizyon Dershanesİ 19.01 Arkası Yarın: Yıldıza Ulaşmak Silvana müzik grubuna girebilmek için Gabriel'den yardım ister. rvaı " " Ancak Gabriel Sifvana'yı önemsemez. 19.25 Melodi 19.45 A rkası Yarın: Hayat Ağacı 20.00 Açiköğretim Dördüncü sınıflar \çin Bankacılık ve Satış Yonetimi: Müşterılerin hirazı ye Satışın Takibi örgütsel Davranış: Işin İşgörenlerin Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri. Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz: Net Çalışma Sermayesindeki Değişim Tablosu. Üçüncü sınıflar için Pazarlama: Çesitlı Ekonornik Koşullarda Pazarlama. Atatürk llkeleri ve lnkilapTarihi: Atatürk ve Laiklik. 22.10 DİZİ: BabamiZ Binbaşı ıle Poli'nin düğünlerine çok az kalmıştır. Ikısi de bir an tereddüte düşerlerse de birbirlerini sevdiklerıne karar verirler. 22.35 Belgesel 2000'e doğnı 23.25 Video Müzik TürkiyeKapanış 19.03 AçılışHaberler tanıma. ilişki terimleri önce ve sonra. rıtm, işitsel ayrımlar, basit fen bilgileri, geometrik şekiller. 113 sayma ve 13 sayısı, doğal çeyre, özgürlüğün kabulü. etkili iletişim kurma, yardım. iHt anlamfi sözcükler, basit toplama çıkarma işlemleri ve T harfîdir. RADYOLAR R A D Y O 1 04.55 Açılış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Türküler geçidi. 05J0 Şarkılar ve oyun havalan. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Cuma sabahı. 07.00 Haberler. 07.05 Her şey bizler için. 07J0 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Istekleriniz, seçtiklerimiz. 09J5 Reklamlar. 09.40 Arkası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Reklamlar. 12.10 Günü yaşarken. 1235 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haberler. 13.15 Reklam programı. 13J5 Hafıf müzik. 1330 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Haberler. 17.05 Çocuklarla baş başa. İ8.00 Haberler. 18.05 Hayatın içinden. 1855 Bölgesel yayıtı ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Türkttler ve oyun havaları. 20.00 Türkçe sözlU hafıf müzik. 20.15 Gençlik koroları. 2030 Erkekler topluluğundan şarkılar. 21.00 Haberler. 21.05 Samanyolu. 22.00 Kadınlar topluluğundan türküler. 2230 Çağdaş Türk sanat mUziği. 23.00 Haberler. 23.15 Cumadan cumartesiye (2). 00^5 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanıj. 01.05 0435 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açıhş, program ve haberler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 0730 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 0830 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tüıküler. 09M Oyunlarla yaşayanlar. 0935 Çeşitli müzik. 10.00 Halk müziği sözlUğümüzden. 10.20 DUnden bugüne Anadolu. 10.40 Türkçe sözlü hafif müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 1135 Hafıf müzik. 12J» Beraber ve solo türküler. 1230 Dünden bugüne ses ve saz dünyanuz. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgüanndan ezgiler. 1330 Kalkınmamn güçlü lokomotifı: Sanayi. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 14.45 Türküler. 15.00 Haberler. 15.05 Gelin tamş olalım. 15.25 Saz eserleri. 15.40 Arkası yarın. 16.00 Okul radyosu. 1630 Yurttan sesler. 17.00 Haberler. 17.05 Erkekler topluluğundan şarkılar. 17.30 Küçük konser. 18.00 Tahir Buselik faslı. 1830 Bilim ve teknoloji dünyasından. 1830 Türk halk çalgılarından ezgiler. 19.00 Haberler. 1930 Hafıf muzik. 20.00 Yabancı dil dersi. 20.45 Hafif müzik. 21.00 Açiköğretim. 21.40 Türküler geçidi. 22.00 Küçük koro. 2230 Türkçe sözlü hafıf müzik. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo türküler. 23.45 Hafif müzik. 2335 Opera saati. 00.55 Gunün haberlerinden özetler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haberler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için muzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 öğleye doğru. 12.00 Haberler. 12.15 Öğle ve müzik. 13.00 Günün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik magazin. 15.00 Konserlerden. 1630 TRT Istanbul Hafıf Müzik ve Caz Orkestrası. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Gelenek, görenek ve müzik. 20.00 Popcaz. 21.00 Dinleyicinin köşesi. 22.00 Haberler. 22.15 Müzik paleti. 23.00 Eskiden yeniye. 24.00 Gece ve müzik. 0035 Günün baberlerinden özetler. 0038 Program ve kapanış. nukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Her Cuma Sizlerle. 11.00 Kayıp Haberleri. \\M lşte Saz Işte Söz Solisf. Mehmet Özbek. 1130 Bir Solist. Grace Jones. 12.00 tstekler. 13.00 Türkçe Sözlu Hafif Müzik SoUst: Coşkun Demir. 13.15 Haftadan Haftaya. 14.15 Bir Topluluk: Spandau Ballet. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber solist: Gönül Yazar. 15.10 Cemile Uncu'dan Şarkılar. 15.25 Kayıp Haberleri. 1535 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber 16.00 Pop Stereo Programı. 17.00 Müzik Dağarler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 0730 So cığı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. listler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 0830 19.00 Program ve Kapanış. Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 0930 Türküler geçi POLİS TURKIYE 0&.58 Açıhş, Progdi. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. ram. 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstrüman11.00 Haberler. 11.05 Şarkılar. 11.20 Türküler. tal Muzik. 08.00 Sabahın Konukları. 0830 Yol 1135 Tasavvuf musikisi ve saz eserleri. 12.00 Ha Durumu. 0835 lşte Saz lşte Söz Solisf. Mehmet berler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler ge Özbek. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Duruçidi. 1330 Yurdun dört bucağından. 14.00 Ha mu. 0935 Yıldmm Gürses'ten Şarkılar. 0935 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 1430 va Durumu. 10.00 Her Cuma Sizlerle. 11.00 Bir Türküler. 14.45 Saz eserleri. 15.00 Sizin için seç Sanatçıyla Beraber Solist: Gönül Yazar.11.25 Gütiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Âşıklar ve ma ler Duman'dan Türküler. 11.45 Kayıp Haberlehalli sanatçılanmız. 1630 Devlet koroları. 17.00 ri. 11.50 Sizin Seçtikleriniz. 12.55 TUrkçe Sözlü Haberler. 17.05 Türküler ve oyun havaları. 1730 Hafif Muzik Solist: Salim Dündar. 13.15 HafFasıl. 18X10 Yurttan sesler. 1830 Türk sanat mü tadan Haftaya. 14.15 Türküler Geçidi. 14.45 Yol ziği dinleyici istekleri. 18.58 Program ve kapa Durumu. 14.50 Semih Balcı'dan Şarkılar. 15.10 nış. Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Dağarcığı. 16.45 Şevket Kâğıtçı'dan TürkPOLİS İSTANBUL 07M AÇ.I,Ş, p r o g üler. 17.0S Türkçe Sözlü Hafıf Müzik.17.25 Gün raiTH 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Ko Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. (TV1/14 mayıs10 bölüm), Dizi: Aile Babası (TV2/17 Mayıs 13 bölüm), Dizi: Bionic Six (TV2/19 mayıs 13 bölüm), Yerli TV Oyunu: Üç Kız Kardeş (TV2/19 mayıs 4 bölüm), Belgesel: Büyük Vadi (TV3/16 mayıs 13 bölüm). TV5 ve TV4'te reklamlar • ANKARA (Mak Ajans) TRT'nin reklam almakta zorlandığı TV4 ve TVS'te bir hareketlilik göze çarpıyor. Her iki kanala da reklam alınmaya başlanan 1 marttan 2 mayısa kadar geçen 2 ay içinde TV4'e 16 dakika süreli 241 milyon 500 bin lirahk, TV5'e ise 37 dakika süreli 912 milyon lirahk reklam ahndı. TV4'e en fazla reklamı gıda (120 milyon), TV5'e en fazla reklamı finans (849 milyon) sektörü verdi. Kanallara göre dağıhm şöyle: TV4: Gıda (120 milyon), giyim (114 milyon 900 bin), diğerleri (6 milyon 600 bin). TV5: Finans (849 milyon), gazete promosyonları (30 milyon 600 bin), inşaat (18 milyon 900 bin), basın (13 milyon 500 bin). 19.20 Susam Sokağı Bu programın hedefleri; besinleri 19.50 Türkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım 20.15 Yaşadıkça 2İL0ÖBTzdeırSize 22.00 Haberler, tngilizce ve Almanca Haberler 22.45 Konser: Medihe Şen Sancakoğlu ;23.35Turizm İ23.45 Yerli Drama: Beybaba 00.35 Sorularda Nağmeler 01.05 Sanat Insanları 01.30 Kapanış 13.00 S t a r l Haber 13.05 Çizgi Film: Hayalet Avcıları 13.30 Pembe Dizi: Santa Barbara 14.20 Pembe Dizi: Bütün Çocuklarım 15.10 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü ,16.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 17.00 Star 1 Haber ,17.05 Pembe Dizi: Komşular 17.30 Çizgi Film: Tunder Cats .18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Komedi Dizisi: Süpermarket 19.15 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Star 1 Haber 20.05 Dizi: Tatlı Dertler ^0.35 Dizi: Uzay Yolu Îİ1.35Vay Canına ^2.35 Star IHaber izi: Booker ye Dizi: Miami Vice t: Barbarosa (Aynntıh bilgi yandaki sütunlarda) aberKapanış COtUKLAR Saat 13.00'ten 18.00'e. Sonsuz eğlence, bol sürpriz! PEMBE DİNOZOR HEPİNİZİ ŞENLİĞE ÇAĞIRIYOR! YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ PROGRAMI Fen Bilimleri, Mühendislik've Sağlık Bilimleri dallanndaki araştırıcılara yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmalarını ve bilimsel katkıda bulunmalarım teşvik için destek verilecektir. Verilecek destek her başvuru için ayrı olarak komisyonca belirlenecektir. Başvuru koşulları ve istenen belgeler: a) TC vatandaşı olmak. (Bu koşul gerekli görüldüğü takdirde Baş' kanlık onayı ile kaldırılabilir.) b) Araştırıcıların kaıılacakları etkinliklerle ilgili dokümanlaî, konu üzerindeki deneyimlerıni belirten belgeler, özgeçmişi ve yayın listesi başvuruya eklenmelidir. (Gerekli görülen hallerde değerlendirme komisyonu ilgili kişilerden referans isteyebilir.) Değerlendirme ve seçmede: a) Daha önce bu programdan yararlanmamış olanlara, b) Genç araştırıcılara (40 yaşın altı), c) Katılacakları etkinlikler için kısmi destek bulanlara öncelik verilecektir. Not Başvurular için herhangi bir son başvuru tarihi yoktur. Başvuru adresi: TÜBtTAKBAYG Atatürk Bulvarı, 221 Kavakhdere, 06100/ANKARA Tel: 342 08 74 Basın: 25549 BUGÜN • Gençlik TV1 18.10 Programın profesyonel bölümünde orman mühendisi Yücel Çağlar, genç müzik bölümünde Metin özülkü ve aile içi çatışmalann konu edildiği bölümde ise Prof. Dr. Erdal Işık yer ahyorlar. • TV Filmi: Küçük Kardeşim TV3 20.00 TRT'nin son zamanlarda yayımladığı TV filmleriyle ilgili yönetmen ve oyuncu adı vermemesi hayli ilginç. Bu akşam ekrana gelecek orijinal adı bile belli olmayan TV filminde doğuştan belden aşağısı tutmayan bir çocuğun yaşamöyküsü konu ediliyor. • Belgesel: Büyük Yolculuklar TV3 22.30 İlk bölümü ekrana gelecek belgeselde Vietnam savaşı sırasında üç yılını Saygon'da geçiren gazeteci Philip Jones Griffıths'in senaryosunu yazıp sunduğu "Ho Chi Hano Yolu" adlı program yayımlanıyor. Griffiths bu bölümde Hanoi'den Saygon'a süren bir yolculuk yaparak savaşın öyküsünü günümüz Vietnamı'nın durumu ile birlikte aktarıyor. GARANTİ BANKASI KURS A DERSANE AUPAW*yapaf*«ay,1yıl, 2 yıl kalarak INGİLİZCE öğrenebUır Haftada £30 £35 pound kazanabılırsinız EGITIM ÇANAJANS 0 I K OY L I S K U R I İNGİLTEREDE | . . . BOGAZIÇ1 »1727 yaş arasndaki bayanlar • • Seçkın İNGlUZ Aıtelet yanında • İIMGİLİZCE KURSLARI SURUCU KURSU HaftaSonu: 11Mayıs Hatta Içi: 13Maye SabahAkşam KADIKÖY (Söğütlüçeşme Camıı yanı) • İSTANBUL ÜSAN MERKEZt KURSİYERLERİNI bu eğılım hamennden ÜCRETSİZ yararlandırıyor. • ÖYS İNGÎLİZCE bölümüne hazırlık • Genel ve Mesleki İngilizce • ToeflProiiciency sınavlarına takviye • Gökfiliz işhanı Kat: 8 MECİDİYEKÖY Halk Bankası Yanı 174 20 70174 14 65 in \ 151 00 44 AVDUPA STANÖAHTIARINOA ' FAX 151 41 55 1 İIMGİLİZCE En uygun şartiarla İngiltere'de Lisan Okulları ve Güvenilir ingilız Aıleler yanında AuPaîr'lik imkanları ^ANTRAÎ^ İSIRLCC KLRSU | L 544 96 7172 X SADAY Eğitim Hizmetleri 349 18 24349 18 25 336 02 06336 02 79 Gençturk Cd. No. 50 LALELİ Tel : 520 81 99 Fax : 511 90 69 Tel: 143 20 78 Fax: 149 70 37
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog