Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

10 MAYIS 1991 HABERLER CUMHURÎYET/5 YAZIYOR Inönü: Halk öfke içinde tnan iyileşiyor • ANKARA (AA) Devlet Bakanı Kâmran lnan'ın sağhk durumunun iyiye gittiği bildirildi. Geçen hafta yurtdışı gezisi sonrasında fenalaşarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'ne kaldınlan ve tedavi altına ahnan tnan'ın durumunun iyi olduğu belirüldi. Doktorlar, gıda zehirlenmesi teşhisi konulan lnan'ın ateşinin düştüğünü ve önumüzdeki günlerde taburcu olacağını söylediler. ÜMtT ASLANBAY ANKARA SHP Genel Başkanı Erdal tnönü, Karadeniz gezisi ardından izlenimlerini ve gözlemlerini aktarırken "halkın biiyiik tepki içinde" olduğunu, muhalefete dahi 'Bu iktidan hâlâ niye değiştiremiyorsunuz' diye tepki gösterdiğini söyledi. Inönü, "Vatandaş bizden daha sert muhalefet istiyor. Mitinglerde daha sert konuşmamızı istiyor. Haksızlığa, istiskale uğradığını, küçümsendiğini görüyor. Bu nedenle üslubumuzun sertleşmemesine imkân yok" dedi. SHP lideri, konuya ilişkin sorularımızı şöyle yanıtladı: Son Karadeniz gezinizde edindiğiniz izlenimler ve gözlemleriniz nedir? Halkın tepkili olduğunu konuşmalarınızda ifade ettiniz... LtDERLER YURDUNASIL GÖRÜYOR? CÜNEYT ARCAYÜREK Vatandaş bizden daha sert muhalefet istiyor. Mitinglerde daha sert konuşmamızı istiyor. Haksızlığa, istiskale uğradığını, küçümsendiğini görüyor. Üslubumuzun sertleşmemesine imkân yok. BağKur büyük tepki uyandıran bir dönem yaşıyor. Köylüler özellikle bunu anlatıyorlar. Vatandaş primini ödeyemedi diye icraya verip hapse attırıyorlar. İNÖNÜ Doğu Karadeniz bölgesinde, vatandaşlanmızın durumlarını da yakından görmüş olduk. Büyük tepki var. îktidarın seçime gitmemekte direnmesine, paralarınm ödenmemesine, yanlış icraatının devam etmesine, 26 marttan önceki poHtikalarını aynen sürdürmesine büyük tepki var. Örneğin BağKur, büyük tepki uyandıran bir dönem yaşıyor. Köylüler özellikle bunu anlatıyorlardı. BağKur'a, emekli olunca, hastalanınca yardım etsin diye girmişler. Şimdi ödeyemeyecekleri primler isteniyor. Ama daha da tuhafı, bu primi ödemedi diye vatandaşı icraya veriyorlar, sonra da hapse atıyorlar. Devlet, zamanında ödeme yapmıyor, ama özel sektör de 1.5 senelik bonolar yapıyor. Memurlann durumu ortada, es Zehirlenen öğyenciler • ANKARA (AA) Atatürk Öğrenci Yurdu'nda önceki gün meydana gelen zehirlenmeden sonra çeşitli hastanelerde tedavi altına ahnan 73 öğrencinin sağhk durumlarının düzelmeye başladığı bildirildi. Tedavi için iki gün içinde toplam 163 öğrenci Numune, Ibni Sina, Yüksek Ihtisas, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Acil Yardım Travmatoloji Hastanesi, Ankara Hastanesi'ne başvurdu. Bunlardan 73'ü bu hastanelerde tedavi altına alındılar. Atatürk öğrenci. Yurdu'nda meydana gelen zehirlenmeyle ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Erkut özkul, yurt kantiainde şüpheli gördükleri bazı yiyecekleri, tahlil için Hıfzıssıhha'ya gönderdiklerini belirtti Demirel: Türkiye yanıyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, iktidar olduklannda, hükümet üyelerinin ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın davetsiz yaptığı yurtdışı gezilerinin harcırahlarım geri alacaklarını açıkladı. 4 günlük Adana gezisini "DYP'nin iktidar müjdesi" olarak niteleyen Demirel, "Türkiye'nin sırtına acı sakız gibi yapışanlan, meydanlardan aldıgınuz gttçle, sökiip atacağız" dedi. Demirel, dün toplanan DYP grubunda, Adana gezisini ve son siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Demirel, Güneydoğu'da eylemlerin sürdüğünü belirtti ve Bitlis'in Kıhçdüzü'nde önceki gün bir üsteğmen ve 6 erin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu kaydetti. Demirel, olaylann "bunlan küçümseyen kafanın eseri" olduğunu söyledi. Iktidarın, olayın vahametini kavrayamadığını dile getiren Demirel, şöyle konuştu: "Bunlardan herhangi biri, başka bir iilkede meydana gelse, kıyamet kopmasına, ülkenin altının üstiine gebnesine yeter. Devletin caydıncdığı kalmamıştır. Devlete karşı kurşun sıkılmaya devam ediliyor. Devletin caydıncdık giicü, bu hükümetin elinde zedelenmiş, Türkiye'yi yönettiğini zannedenler, bu ülkenin askerini, polisini, halkını kırdırmışlardır. Akan kanı, nülletin huzurunda Çankaya'nın, hükümetin, ANAP çoğunluğunun üzerine yazıyorum. Bu kanın hesabı bunlardan sorulacaktır." Ülkede bu olaylar yaşanırken, Cumhurbaşkam özal'ın Yeni Zelanda'larda Avustralya'larda gezip istiskale uğradığını belirten Demirel, "Aslında küçük düşürdüğünüz, şahsen siz ilacı attılar. Bu iyi mi? Avustralya'da ise, Başbakan karşdanmanıza gelmedi. Karşılamaya katılmadığı gibi, nişan törenine de katılmadı. Üstelik nişan da özelmiş. Ben de Adana'dan sekiz tane şilt getirdim. Vallahi benimki, ondan çok daha kıymetli." Demirel, Özal'ın Yeni Zelanda'da ilaçlanması olayını eleştirirken, başka ülkelerde konuk Akyol'un dediği oldu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kuran kurslarına ortaokul statüsü tanınmasını isteyen ve bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol ile tartışan ANAP'lı "muhafazakârlar", geri adım atmak zorunda kaldı. Kuran kurslan, Diyanet eğitim merkezlerine dönüştürülecek. Akyol muhafazakârlara, Milli Eğitim Temel Yasası'nda değişiklik yapılarak bu merkezlerin zorunlu eğitim kapsamına alınacağını söyledi. TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda, Öğretim Yasası'ndaki "Devletin şahsiyetine karşı suç işleyenler üniversitelere giremezler" yolundaki hüküm de çıkanldı. ANAP Grup Başkanvekili Bozkurt ile arkadaşlannın önerisiyle de üniversitelerde Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Türk dili ve yabancı dll dersleri zorunlu dersler olmaktan çıkarıldı. TBMM'de imzaya açtığımız erken seçimi de içeren anayasa değişikliği önerisini geri çektik. O defteri kaldırdık. Bundan sonra ne derlerse desinler, ciddi telakki etmeyeceğiz. olsanız, mühim değil Bundan mazoşistçe bir zevk alabilirsiniz. Ama kttçük düşiirdüğünüz devlettir. Eşkiyanın elebaşıyla el altından pazaıiığa bile girerek, küçttk düşiirdüğünüz devleti, bir defa daha istiskale ugrattınız" dedi. Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni Zelanda'da ilaçlamaya uğradınız. 'Hayvanlar mikrop kaparmış' diyerek, si/e parazit "X lara gül ve güzel kokular atıldığını anımsattı ve "Oraya kadar gitmenize gerek yoktu. Millet size, burada da parazit ilacı atar" dedi. Demirel'in bu sözleri üzerine bazı milletvekilleri, "Adanuna göre muamele", "Haşare bu " diye bağırdılar. ABD gezisine de değinen Demirel, ABD sokaklarında yürümenin; devletin, hükümetin, Meclis'in işi olmadığıııı söyledi. Demirel, KARİKATÜR SERGİSİNDE BAŞBAKANLARA KARNE En yüksek notu Ecevit ve Menderes aldı TAN ORAL Başbakanlar, demokrasi karnelerini aldılar. îstanbul Büyükşehir Belediyesi Karikatür ve Mizah Müzesi'nde bir süre once açılan "Başbakanlar Demokrasi Sınavında" adh karikatür sergisinde izleyiciler başbakanlara not verdiler. 1946 ile 1991 yılları arasında görev yapan on altı başbakan için sınav sandığma atılan ve ilkokul karnesine benzeyen 'Demokrasi Karnesi'nde on ders ve sekiz davranış notu bulunuyordu. Sergi bitiminde sandık açılıp da karneler ortaya çıkınca, izleyicilerin sergi süresince verdikleri notlann prtalamalarına göre ancak d'ört başbakanın sınıflannı geçebildikleri görüldü. Buna göre en yüksek ortalamayı 6 puanla Bülent Ecevit ve Adnan Menderes tutturarak sınıflannı geçtiler. Sonra Turgut Özal ve İsmet tnönü, 5'er puanla sınıf geçen başbakanlar arasına katıldılar. Demirel ve Akbulut'un ortalamalan 4 puanda kaldı. Ara dönem başbakanlarının ortalamalan ise 3.5 puanı geçemedi ve bir izleyicinin karnenin kenarına yazdığı gibi "acaip çakü"lar. Tüm başbakanlann derslere göre aldıklan not ortalamalan da ilginç sonuçlar verdi. Buna göre Türkçe 4.5 iken yabancı dil ortalaması 5 puan oldu. Ancak Akbulut bu dersten tüm başbakanlar arasında 2 puanla en düşük notu, Ecevit ise 7 puan ile en yüksek notu aldılar. Fen ve sosyal bilgilerde ortalama 4.5 iken resimiş, beden eğitimi ve müzik ortalamalan 4 puanda kaldı. Yine tüm başbakanlann not ortalamalanna göre din ve ahlak dersi 3.5 puanla en düşük notu oluşturdu. Bu derste Menderes 6 puanla en yüksek notu alırken Özal ve Ecevit, 5'er puan aldılar. Beslenme alışkanlığı ortalaması tümü için 6 puanla en büyük notu oluşturdu. En yüksek not 8.5 puan ile Özal'ın yoruz, seçim olacak deniyor, bekliyoruz, bir buçuk sene daha bekleyemeyiz' diye sürekli bize tepki gösterdiler. Bize yönelttikleri eleştiri 'Daha sert muhalefet yapın' biçiminde... Evet, gezi sırasında sizin üslubunuz bir ara sertleşti. Bunun etkisi mi oldu? tNÖNÜ Evet. Sertleşmemesine imkân yok. Iktidar cephesinde gördüğümüz davranışlar bunca sıkmtıya karşı alay naf ise çok şikâyetçi. tâm b i r S e k i l d e < b i r l i k beraber Bunlannsonucunasılken »k olsun' lafları, Sayın Ozal'dini gösteriyor? Ne tür tepkiler dan da bıldığimız manzaralar. Bunlar büyük tepki cekıyor. r? varY Bütün bunlara karşılık, mitingtNÖNÜ Bütün vatandaş lerde en sert şekilde konuşmak lar seçim istiyorlar. Bu arada bigerekli. Vatandaş bunu istiyor. ze de tepki yöneliyor... Nasd? Biz de bunu sormak Haksızhğa ve istiskale uğradığını, küçümsendiğini görüyor. istiyoruz... tNÖNÜ 'Nasıl oluyor da Buna karşı da muhalefetin en siz hâlâ değiştirmiyorsunuz bu sert şekilde tepki göstermesini yönetimi?' diye. 'Artık çekemi istiyor. Sizce bu yeterli olacak mı? ÎNÖNU Tabii çok yanlış bir şey, çok yanlış. Halkın aleyhine oluyor. Biraz daha iktidarda kalalım diyerek dışarıdan destek arıyorlar. Sonunda ulu"Muietvekillerinin, ille de bir sal çıkarları ikinci plana atmak, yere gitmek ihtiyacı varsa, seç birinci planda kendilerine desmenin yanına gitsin. Çünkü, tek verecek büyük güçlerin istediklerini yapmak doğrultusunTürkiye yanıyor" dedi. da ortaya çıkıyor. Bundan Adana gezisini değerlendirir Türkiye zarar görüyor. Şimdi ken, vatandaşm kendisine ulaş görüyorum, iktisatçılarda yotırdığı yakınma mektuplarını ğun bir telaş var: Enflasyon okuyan demirel, "Halkın fev yüzde yüze gidiyor, ne yapacakalade feryadıdır bu. Ben, bu ğız diye. Sonra da Sayın Özal nu, Avustralya'nın büyük nişa 'kalkınma yüzünden oluyor' dinına tercih ederim" dedi. Demi yor. rel, Adana gezisinin DYP'nin Siz bu görüşe ne diyorsuiktidar müjdesi olduğunu söy nuz? Özal, "Kalkınan Türkiye'lerken de, bugün seçim olsa, de enflasyon artışıuın ilk kez göAdana'daki oylannın yüzde 65 rüldüğünü, Batıldarın bunu taolacağını savundu. nımadığını ve teorisinin henüz Demirel, yeni istikrar paketi yapdmadığını' söylüyor... arayışlarını da "Bin paket dahi INÖNÜ Yüksek kalkınma açsalar, bu işin içinden çıka nerede, ortalama aldığmızda mazlar" diye değerlendirdi. yüzde 5... Kalkınma zaten yok. Özal'ın "Bu yı seçim yok" Ayrıca kalkınma olunca yüksek sözlerini "Siz bilirsiniz, gelecek enflasyon olacak diye de bir şey yıl Türkiye bu ydkinden daha yok. O sözler üzerine yorum kötüdür" diye yanıtlayan Demi yapmak daistemiyorum, çünkü rel, TBMM'de imzaya açtıklan sözlerin yorumu da çok ciddi erken seçimi de içeren anayasa olamaz. Ne söyleceksiniz? Sayın değişikliği önerisini geri çektik özal'ın sözlerine teşhis koymak lerini belirtti. Demirel, " O def artık imkânsız hale geldi. Benim teri kaldırdık. O defteri bir da koyabildiğim tek teşhis günha bulamayacaklar. Bundan demde kalmak istediği. sonra ne derlerse desinler, cid Size, di telakki etmeyiz. Meydanlar ilgi nasddımuhalefete gösterilen size göre? bizimdir. 'Hodri meydan' ditNÖNÜ Muhalefete ilgiyenler, meydanlara çıkamayacaktır. Meydanlar, demokrasi nin arttığına şüphe yok. Iktidanin cigeridir. Türkiye'nin sırtı ra kim çok çatarsa o en çok ilna acı sakız gibi yapışanlan, o giyi topluyor. Ama bize göstemeydanlardan aldığımız güçle rilen ilgi sadece bundan kaynaksokup atacağız" diye konuştu. lanmıyor, tutarlı bir politika ortaya koyduğumuzu da halk görüyor... Bizim parti olarak yapmak istediğimiz demokrasiyi geliştirmek, özgür düşünceye imkân vermek, bu çercevde ilerlemek, ekonomiyi de halk yaranna çalıştırabilmek. Dünyanın dı, sonra Demirel, Menderes ve gelişme doğrultusuna katılmak. Akbulut'un 7'şer puanlan var Dünya değişiyor. Ama özal'ın dı, Nihat Erim ve Sadi Irmak ise dediği gibi 'her şey değişmiyor'. 4.5 puanla en kötü beslenen baş Mesele öyle değil. Herhalde 'nabakanlar oldu. Başbakanlann muslu olmanın iyi bir şey araçları koruma konusunda da olduğu' değişmedi. Anayasaya düşük puan aldıklan gözlendi. saygı göstermenin gerekli olduBu konuda da Ecevit 7.5 ve Özal ğu değişmedi. 6, Menderes 5.5 puanla iyi not alan üç başbakan oldular. ANKARA Dün ANAP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Mesut Yılmaz'ı dinleyenler arasında, bir muhalefet liderinin, örneğin İnönü veya Demirel'in konuştuğu sanısına kapılanlar oldu mu acaba? Mesut Yılmaz, yazılı metnin son paragraflarında, sonradan sorulara verdiği yanıtlarda yıllardır eleştirilen, özellikle son yıllarda Bay Çankayalı'nın himmetiyle rejimsel yaraya dönüşen öyle önemli konulara değiniyor, hatta karşı çıkıyordu ki... Sadece iktidar partisinin değil, hepimizin, ülkemizin sorunu haline gelen bu konulan ancak bir muhalefet lideri bu denli işleyebilirdi. Rejimle ilgili saptamalar, parti içine dönük gerçekçi eleştiriler yıllardır güncelliğini koruyan sorunları içeriyor. Dokuz yıl geçti, nihayet ilk kez bir ANAP'lı rejimsel ıstıraplara, iktidar partisinin içinde bulundnğu acınacak açmazlara değiniyor. Ortaya konulan öğeleri, bilinenleri yineliyor diye küçümsememeü. Önemli yanı şu: ANAP genel başkanlığına, oradan da başbakanlığa gelmek isteyen bir insan gerçekleri sıralıyor. Kuşkusuz, bugünkü sözlerinin yarınki icraatına güvence, bir belge olacağı bilinciyle konuşuyor. "Her karar için liderin ağzına bakan bir lider partisi görünümü sergilediğimizi itiraf etmeliyiz. Atılımlar bir liderin hayatıyla ve imajıyla kaim olmamalıdır. Lider değil, yönetimi bir kadro üstlenmelidir. Parti olarak kendi meselelerimizi kendimiz çözmeliyiz. ,mmm^mmm„ Tembelci suskunluk o . „ „ „ : . , « ; „ ; „ Vıimar'm larla her karar, her yo B ' r sanıYe <Ç'n W « « « Doğru Söyleyenî Çankayalı Tutar mı? ^ u t r S ^ r d e i e . yads.mad.ğm, varsayahm: ram:' eieştirmiyor mu? şim toplantıya katılan 63 di geieiim asıi konuya; taraftar milletvekili ile 150 Iskender'in kördüğü rf , Yılmaz istivor p müne. Mesut Yıimaz^ ueıege vernmaz ısııyor m genei başkaniığı diye Bay Çankayalı gonul kazanmasmdan son rızastyla anayasal düzene ra, Bay Çankayalı'nın G l ü i ! mıyormu?Geleceğin nasıl olması gerektiğini söylerken, bugünü rum için gözünu yuka siyasal programını Bay rılara dikerse bu par Çankayall'nm k l İ meier, gerçeği yansıt Türkiye'de kansız kavgasız oıur tekadamlıktutkusuyla nasıl baş edeceğine veya bu konudaki görüşlerine bir göz atalım: "Adaylığım desteklenir kazanırsam, (Çankaya ile) en iyi uyum içinde çalışırım. Bu, hem saygımın hem de devlet anlayışımın gereğidir" diye başlıyor* Mesut Yılmaz; hemen ardından bir soruya verdiği yanıtla, rejim sorununa bakış açısını net biçimde söylüyor: "Başbakan ve genel başkan olursam, icranın sorumluluğunun bende olduğunu unutmayacağım" diyor. Bir Akbulut olmayacağını ilân ediyor. Özetle davul benim sırtımda, tokmak Bay Çankayalı'nın elinde... Tek adama boyun eğenlere özgü, anayasa dışı, sağlıksız bugünkü uygulamaları devlet ve parti yaşamından kaldıracağını açıklıyor. Açıkseçik konuşuyor; Bay Çankayalı'nın kongrede "taraf olmamasını" diliyor. Hatta "görüştükleri bir gün" bu dileğl Bay Çankayalı'ya söylediğini belirtiyor. Bay Çankayalı, huyu ve doğası gereği kongreye elini uaatırsa, yeni oyunlar tezgâhlar, adaylar çıkarır ya da "birinin" seçilmesine çalışırsa... Bütün bu olasılıkları tek cümleyle karşılıyor: "Yarışın cefeyan şekli, en az sonucu kadar önemli." Bütün bunlar güzel, iyi, olumlu... Ya kazanma şaneı? Yttmaz'ın yazılı sözlü her söylediği dün alelacele Avustralyaya îakslanmıştır. Tek adamlığa bayrak açan, anayasal dözendeki yetkilerle sorumluluklan paylaşmayacağını açıklayan bir lider adayını Bay Çankayalı hoşgörüyle karşılayacak mı acaba, demokrat bir insan olgunluğu gösterebilecek mi? Yoksa, önce uyutucu kimi değerlendirmeler, daha sonra kuyu kazan planlar hazırlamaya mı girişecek? Bir saniye için Yılrfıaz'ın siyasal programını Bay Çankayalı'nın yadsımadığını varsayalım: Türkiye'de kansız kavgasız bir ihtilal gerçekleşmiş olur. Yani? Dünkü toplantıya katılan 63 taraftar milletvekili ile 150 delege ve Yılmaz istiyor diye Bay Çankayalı gönül rızasıyla anayasal düzene girecek ha? Güldürmeyin! Başkan'a saklın • GEBZE (AA) Anavatan Partisi Gebze tlçe Başkanı Enis öztürk, bir kişinin saldırısına uğradı. Adliye önünde meydana gelen olayda Fevzi Akkol adh kişi, Enis öztürk'e yumruk ve tekme vurdu. Aldığı darbelerle yaralanan Enis öztürk, Gebze Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Edinilen bilgiye göre olay, Enis öztürk'ün, Fevzi Akkol'un Gebze Eskihisar'da kaçak yaptırdığı inşaatın durdurulması yolunda yerel bîr gazeteye açıklama yapmasından kaynaklandı. Sınava giren Başbakanlar (19461991) Recep Peker Hasan Saka Şemsetttn Gunaltay Adnan Menderes Cernai Gürsei ismet Inonu Suat Hayrı Urguplu Süleyman Demirel Nıftat Edm Fertt Meten Naım Talu Bulent Ecevit Sadı trmak Bülerrt Uiusu Turgut Ozal Yıldınm Akbulut Dre / / // / L•// / /f/İ/ Ai/ e lr s/ 4 5 5 65 JLJ 5 5 5.5 3 35 |45 4 4 4 4 45j 45 65 4.5 4.5 7 7 I5I 4 4 4.5 6 65 3 2 A "ÂV A/i/ 5 {it.5 • 4.5 3.5 6 '' 4 4 3 ,55 • T r 25 5 4,5 3 5.5 4.5 55 3 45 4.5 4 T 4 5 6 5.5 5 5 5 4.5 3 3 ID 3.5! 35 45 35 35 ır 4 3.5 4 | 3 4 4 3.5 3.5 65j 7 55 55 4 4 4 3.5 4 *4*1 35 45 5 5 55 3 3 3 3 45 45 4 J4 5 45 55 5.5 2.5 35 3 6 55 5 3 4 4.5 35 45 55 2 3 25 35 3 £J5 4.5 35 25 3 3 2 3 2.5 5 65 6 3 3.5 4 4 35 35 5 4 3 4.5 3 3 4.5 6 25 5 4 55 3 35 3İ5 35 3 6 35 4 35 35 5 45 5 4 55 4 7 65 45 4 5.5 3.5 7 45 45 35 6 4 5 35 5.5 5 45 4 5 4 85 5 7 5.5 45 4 3 6 4 5 T 4 4 35i 3 4 25 2 4 3 3 25 6 55 65 55 5 4 5 4 4.5 5 5 4 tni DIKKAT 12 Mayıs Pazaı biı dönüm noktasıdır Tempo haber dergiciliğinin künyesini değiştiriyoı Yepyeni Avrupalı bir boyut 16 ilave sayfa Pınl pınl kuşe kâğıt ve cam gibi bash Tempo artk daha güzel bir dergi Siyasi aktüalitenin, her yönüyle gençliğin, cinselligin, sanatin, son moda ve abmlann, birbirinden güzel fotoğraflanyla her hafta izlendiği tek dergi Tempo Olay yaratan haberaraştınnalanyla, olaylann peşini bırakmamasıyla tanınan Tempo, haber dergiciliğinin dönüm noktasına imzasını atyor. 2 35 65 4.5 45 4.S 5 | 3 3 3 35 35 35 4 35 2İf 2.5 3.5 3.5 3 6 55 5.5 35 35 3 4 4 35 5 4 3 45 65 5 T 3.5 2.5 3 4 3 4 3.5 3 3 3 2 3 3 2 3 65 75 55 4 3 ül 4 3.5 35 45 6 35 35 3.5 5 3 4 3.5 3 5 *v 3.5 6 4 4 5 4 Milli Piyangoda 4 milyar 4'e bölündü Haber Merkezi Milli Piyango'nun dün Ankara'da yapılan 9.5.1991 tarihli çekilişinde ikramiye kazanan numaralar: 4 MİLYAR 294364 (tstanbul Ankara Ankara Ankara) 500 MtLYON 263831 (İstanbul) 380290 (Izmir Yalova Ankara İstanbul) 761383 (Ankara Ankara) 100 MtLYON 423176 (tzmir Ankara Antalya Ankara) 511723 (İstanbul Amasya Eskişehir tstanbul) 553126 (Ankara) 805021 (Ankara Bağarası Ankara İstanbul) 866408 (tstanbul Ankara Antalya Muğla) 997588 (Gaziantep) 50 MtLYON 217943 291374 323078 339689 576455 634797 649075 695826 795966 817786 20 MtLYON 014075 079899 266355 283745 295259 313208 325125 479729 525170 529711 733339 752911 772493 788460 836415 850843 952893 957079 961767 965600 10 MtLYON 026071 045587 068397 071470 074481 093366 122831 128275 139767 153070 171507 201661 218795 224124 243847 245457 264924 274194 301614 346988 352973 373024 390426 404608 409808 440110 491003 491916 493876 522580 532500 554163 568856 575045 621048 645457 649645 710273 740313 757279 759232 813582 832127 863669 866560 902340 907539 920265 984124 990941 5 MtLYON 009365 013719 019860 021276 035867 036879 054588 057804 063268 066522 072429 072723 093067 100700 106511 120820 130148 148610 172784 180696 182467 184166 202375 203299 227683 229610 237822 244296 247184 258114 264194 272054 273906 276561 282940 290964 297896 314768 323611 325699 330026 351377 359741 361136 370971 371698 408844 421876 423151 432298 444463 476654 501912 507500 513285 518659 519706 521882 525327 534815 542480 546600 552526 560825 569733 574507 577268 606210 608790 641359 672683 712615 721380 731229 757347 758044 765999 773033 799620 800511 821638 824538 827368 828143 840223 863007 870317 871505 879877 883872 885517 931119 931458 939881 943735 962813 967095 990175 992107 2 MtLYON 007092 008828 021061 023878 037159 040976 045822 054415 056655 064652 069900 070966 072794 074347 075716 076012 083153 087394 092768 095695 112397 112631 116257 119752 120729 124137 124815 128343 129695 136471 142374 146757 147658 157608 162873 165473 168835 175781 181988 184524 185635 187995 188653 195360 196099 209145 209560 210670 213654 218063 224022 230637 232225 236893 238812 246990 247181 249877 251820 257521 262075 273260 276166 278570 280155 281104 282325 289822 293847 296344 302742 314220 321229 325471 333584 350499 351902 354263 355250 360648 360789 381038 395914 403490 404587 409649 411067 418145 425381 429348 440229 443761 444513 451406 456434 459770 460607 463512 465132 478089 481725 486007 494219 506608 512020 518746 525516 531485 537355 538052 543260 548U6 549672 554198 561248 561295 571145 571533 572278 573420 574801 581316 591809 591823 596783 597192 599529 613431 619962 625191 631489 634176 634309 636653 637744 638114 639056 640236 645535 647478 655771 662598 670204 675857 681234 681414 681815 682331 700034 707646 710864 711378 712994 719711 724346 728819 733364 742327 751199 753710 755396 758625 760817 764354 772315 781342 781573 784926 804552 818865 838923 840988 846292 853485 855604 860082 861110 882610 882768 895527 909050 915015 920181 923991 927283 927925 929364 939851 946105 946248 953270 954427 959796 964166 969777 984680 985019 988142 988235 994344 I MtLYON 04529 04715 06054 07781 09038 11216 18321 19621 22020 24065 28472 28709 30408 35827 36794 39494 39679 40755 44480 47599 48918 50401 58527 59793 59806 60226 62716 63490 65301 66200 66377 69747 71534 73271 73925 77253 77291 78966 81038 81496 81606 81743 84463 86767 88106 90874 91819 97526 99073 99543 500 BİN 0510 0755 0955 0966 1378 2500 3588 3978 4155 4438 4590 4778 4785 4890 6801 6881 8565 8691 9002 9205 160 BİN 455 563 573 653 816 817 859 880 80 BİN II 35 49 75 87 96 üerginin ta kendisi! AMORTİ 1 8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog