Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

10 MAYIS 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 'SakaÜara yasal destek şart' TBMM Başkanı Erdem Sakatlar için yapılan çalışmalann gerekli yasal düzenlemelerle desteklenmesi şarttır. B a k a n Aykııt 12 bin 576 sakattan 6 bin 407'si işe yerleştirildi. Sakatlar için rehabilitasyon projesi gerçekleştirilecek. Sakatlar konusunda yürütülen çahşmalann ye'terli olmadığını vurgulayan Erdem, "Sakatlar için yapılan çalışmalann gerekli yasal düzenlemelerle desteklenmesi şarttır" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut, 1990 yılında 12 bin 576 sakatın iş talebiyle îş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvurduğunu, bunlardan 6 bin 407'sinin ise yerleştirildiğini söyledi. Sakatlar için modern istihdam alanlannın yaratılmasına çahştıklarını da belirten Aykut, sakatlar için mesleki rehabilitasyon projesini gerçekleştireceklerini söyledi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Doç. Dr. Turgut Göksoy ise Türkiye'de 5 milyonu aşkın özürlü yaşadığıHaber Merkezi Sakatlar Haftası başladı. Türkiye'de 5 milyonu aşkın sakatın yaşadığına işaret edilerek eğitim çağındaki 1 milyon 855 sakatın sadece 21 bin 910'unun eğitim görebildiği belirtildi. Ülkemizde sakatlığa yol açan en büyük nedenin akraba evlilikleri ile iş trafik kazaları olduğu ifade edildi. Ankara Büromuzun haberine göre Sakatlar Haftası dün Ankara' da düzenlenen bir törenle başladı. TBMM Başkanı Kaya Erdem, törende yaptığı konuşmada, sakathğa yol açan nedenlerin arasında trafık ve iş kazalarının büyük oranda yer tuttuğunu, bunun önlenmesi için eğitici, bilinçlendirici çahşmalara ağırbk verilmesi gerektiğini söyledi. t na işaret ederek eğitim çağmdaki 1 milyon 855 bin özürlünün sadece 21 bin 910'unun eğitim görebildiğini söyledi. Göksoy, İş ve işçi'Bulma Kurumu'nda işe girmek için 1990 yılında müracaat eden 55 bin 467 özürlüden ancak 6 bin 407'sinin işe yerleştirilebildiğini kaydetti. Mimari yapıların sakatların hareket edebilmesine engel oluşturduğunu söyleyen Göksoy, Anıtkabir'i özürlülerin gezmesinin hemen hemen imkânsız olduğunu ifade ederek "Bu ülkede sanki hiçbir sakat yokmuşçasına mimari düzenleme yapılmıyor. Özellikle kamuya açık binalar ve yoilar sakatların hareketine engel olmayacak şekilde düzenlenmelidir" diye konuştu. UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Cladio Sepulveda da Birleşmiş Milletler'in Türkiye'de sakatlar için yapılan her türlü faaliyeti desteklemeyi görev saydığını bildirerek Türkiye'nin sakatlar konusunda önlem alan öncü ülkelerden biri olduğunu söyledi. Ankara Valisi Saffet Ankan Bediik ise son 10 yıl içinde sakatlann sorunlarııun çözümlenmesi konusunda önemli adımlar atıldığını kaydederek özürlülerin eğitimi için çalışan öğretmenlerin farkh ücret alması halinde, özürlülerin eğitimi için gereken öğretmen sorunun önemli ölçüde giderilebileceğini bildirdi. SHP Genel Başkanı Erdal tnönii hafta nedeniyle yaklaşık 300 görme özürlüyü TBMM grup salonunda kabul etti. 1982 yılından itibaren özürlülerden Gelir Vergisi alınmaya başlandığını belirten Inönü, "Bu ters işlemden vazgeçilmelidir. Mesele özürlülerimize acımak değildir. Toplumda insanca yaşamalanna olanak tanınmasıdır" dedi. Inönü partisi bünyesinde bir "Özürlüler Komisyonu" oluşturulduğunu da söyledi. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de Türkiye Görmezlerin Eğitimi ve Himaye Demeği, tzmir Çağdaş Görmezler Demeği ile Ankara Altmokta Körler Derneği üyelerini DYP grup odasında kabul etti. Demirel buradaki konuşmasında sakatların haklanna ilişkin yasa tasansı paketine sahip çıkarak 1 milyon 855 özürlüden sadece 21 bin 910'u eğitim görebiliyor D131NYADA BUGUN AUSIRMEN BusK*u Kim Hasta Etti?.. Bir garip oluyorlar şu Amerikan başkanlar;. Jimmy Carter koşarken fenalık geçirip yığılmış, doğru hastaneye kaldırılmıştı. Ronald Reagan, ata binerken ya da odun keserken omzunu zedelemişti, şımdi de Bush, yine jogging yaparken, kalbi tekter gibi olduğu için hastaneye kaldırıldı. Aslında olay, başkanların kamuoyuna vermek istedikleri görüntüden kaynaklanıyor. ABD Başkanı, sağlıklı, formunda olmak zorunda. Başkanlar da kimi koşarak, kimi ata binip odun keserek, kimi başka sporlar yaparak, sağlıklı ve formda olduklannı kanıtlama çabasına giriyorlar. Spora yatkın bir toplum olan ABD'nin hemen her yerind& koşan insanlarla karşılaşmak doğal. Ama yetmişe merdiven dayayanların kendilerini iyiden iyiye zorlamaları, bazen gülünç oluyor, bazen de trajik sonuçlar veriyor. Başkan Bush'un hastaneye kaldırılması, daha önceki iki başkanın benzer durumla karşılaşmalarından çok daha büyük yankılara yol açtı. Çünkü Bush'un kendisine yardımcı olarak seçtiği yurttaşiarının 'hoş ve boş' olarak niteledikleri, Dart Ûuayle, ABD kamuoyuna göre başkanlık yapacak nitelikte değildi. Neyse ki başkan bir an önce görevinin başına döndü de Amerikalilar rahat bir nefes aldılar ve yine geleceklerine güven içinde bakmaya başladılar. Ama bu arada bir gerçek çoğu kişinin gözünden kaçtı. Başkanlık yapacak niteliklere sahip olmayan Dan Quayle'yi oraya kim getirmişti? Anayasa gereği, yardımcısını saptamak hakkı, başkana aitti. Ve Bush Ûuayle'yi kendi seçmişti. Daha önce kendisi de başkan yardımcısı olan Bush'un, bu görevin nasıl yükümlülükleri içerdiğini bilmemesi de düşünülemez. Bu durumda acaba Amerikalıların çoğunluğu nasıl oldu da, böylesi bir adamı kendisine yardımcı seçen Bush'un so' rumluluk duygusundan kuşkuya düşmediler? Bu sorunun yanıtı Amerikan seçmeninin zaman zaman,inanılmaz bir saflık içine düşmesinde yatıyor. ' Gerçekten kendi demokrasisini, yıllar içinde savaşımla üstelik büyük titizlikle kurmuş olan, yerel sorunlardaki dikkati birçok ülkeye örnek olması gereken Amerikalı, zaman zaman öylesine kolay etki altında kalıp, gerçeğin bir yanını görmezden gelebiliyor ki... ; Durum da böyle olunca, yeryüzünün en komik savlarınırf bu en güçlü, kimi açıdan en ciddi ülkesinde ileri sürülmesi, ve Kabul görmesine tanık olabiliyoruz. ' Bush'un kısa süren rahatsızlığı sırasında bunlardan biriyle daha karşılaştık. Nitekim, başkanın organik bir kalp rahatsızlığı bulunmadığını, olaya tiroid salgı bezinin yol açtığtnt,. bu aksaklığın giderilmesinin de çok kolay olduğunu söyle, yen özel doktoru, kalpteki tekleme görüntüsünün tiroid be, zinin neden olduğu bağışıklık düşüklüğünden ve stresten kaynaklandığını açıklamış, strese neden olarak da Körfez bunalımını göstermiş. Özetlemek gerekirse, arkadaşlarımızın da başlığa çıkar. dıkları gibi 'Bush'u Saddam hasta etmiş.' , Doğrusu ya, eğer olaylan biraz yakından izlemişseniz, her, kötülüğün ve aksaklığın ardında Saddam'ı arayacak kadar. saf da değilseniz, Bush'u Irak Devlet Başkanı'nın hasta etti; ği savına pek kolay katılamazsınız. Saddam Bush'u hasta değil, ihya etti. > Bush yönetimine Ortadoğu'ya yerleşme olanağını sağla, yan, ABD'ye yeni silahlarını deneme konusunda bulunmaz. gerekçeler sunan, Irak'ın toprak bütünlüğünü bile hiçe sa; yan bir otonpm bölge kurulması ve burada, kaçınılmaz ola1 rak ABD ile İsrail'e bağımlı biryönetimin oluşturulması, böylelikle bölgede hem Irak hem Iran hem de Türkiye üzerinde • baskı uygulanması olanağını altın tepsi içinde sunan, gelecek seçimlerde Başkan'ın Beyaz Saray'daki yerini dört yıl da. ha koruması olasılığtnı pekiştiren Saddam'dır. : Öyle görünüyor ki, 'conspirency theory'yi geçmişte yük ; ^ n d l ğ i misyon dolayısıyla çok iyi bilen Bush, kamuoyuna v^s basına yönelik demeçleri ne olursa olsun, gerçekte Saddam'a; ancak ve ancak minnet duyabilir. Bu duygunun biz bölge insanları için hiç de geçerli olmadığını, Saddam'ın budalalığının bizlerde yalnızca öfke ve tiksinti yarattığım vurgulamak bile gereksiz sanırım. Sakatlar Honfederasyonu Başkanı Türkiye'de 5 milyonu aşkm özürlü yaşıyor;* Bu ülkede sanki hiçbir sakat yokmuşçasına mimari düzenleme yapılmıyor. Özellikle yollar ve binalar, sakatlara engel olmayacak şekilde düzenlenmelidir. yasalaşmasına çalışacaklarını bildirdi. tstanbul Haber Servisimizin biidirdiğine göre "Sakatlar Haftası" tstanbul'da da Türkiye Sakatlar Konfederasyonu tarafından düzenlenecek bir dizi etkinlikle kutlanacak. Bugün 14.30'da Galatasaray Lisesi önünden yürüyüşle başlayacak. Hafta etkirdikleri yarın da Gülhane P a r k ı ' n d a yapılacak "Körier Pikniği" ile devam edecek. "Özürlü ve Düşündürdükleri" konulu yarışmaya gönderilen yapıtlann yer aldığı sergi saat 17.00'de Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde açılacak. Oya Başar Levent Kırca ikilisi mizah içerikli bir söyleşiyle programa katılacaklar. KAYAHAN'IN 12 GUNLUK KONSER MARATONIJ Umut yolculuğu Isviçreden döndü İZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu) Isviçre'ye kaçak olarak giren 24 Türkün "umuda yolculuğu" bu ülkeden sınır dışı edilmeleriyle Türkiye'de son buldu. Özel bir uçakla Izmir'e getirilen, aralarında kadm ve çocuklarm da bulunduğu Türkler, siyasi sığınma taleplerinin reddedildiğini ve sınır dışı edildiklerini belirterek "tsviçre'de bağlantdı olduğumuz kişUerin bize bir iiçüncu ülke bulmalanm bekliyonız" dediler. Son 23 yıl içinde çeşitli yollarla Isviçre'ye giren ve burada çeşitli kantonlarda kaçak olarak çalışan Türkler, İsviçre hükümetinin kendilerine yaptığı haksızhğı gerekçe göstererek 24 aralık ile 31 ocak tarihleri arasında 40 gün açlık grevi yapmışlardı. Bu Türkler 2 mayıs günü de Bernde bir basın toplantısı düzenleyip Isviçre'den sığınma hakkı istediler, ancak, basuı toplan^m» dan sonra tutuklandılar. tsyiçre"den sınır dışı edilen 24 f ürk, Özel bir uçakla önceki gece 01.00'de Adnan Menderes Havaalanı'na getirildiler. Grup, yanlarında İsviçre hükümeti temsilcileri olduğu halde Çankaya'da bir otele yerleştirildiler. Otellerinde konuştuğumuz bu Türklerden bazıları adlarını açıklamak istemediler. Sadece Murat Demirci, Duygu Demird, Halil l\ıran, Fatih Turan, HUseyin Deniz, Nazlı Deniz, Mesut Deniz, Cennet Deniz, Filiz Deniz, Halil Kaya ve tbrahim Dincel'in adları açıklandı. Bu arada Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube Müdüru Httseyin Bilgütay, olayla ilgili olarak "Biz gelenlerin aranan kişiler olup olmadıklarını araştırdık" dedi. Çankaya'daki otelde adları açıklananlara ek olarak Sait Çiçek, Ayşe Çiçek, Ayşe Giinüç, Gülizar Giiniiç, Ebru Giinüç ve Bayram Günüç'ün bulundukları öğrenildi. •• 24 Türk sınırdışı Hanımlann rağbet ettiği 'Bir Aslan Miyav Dedi Minik Fare Kükredi' şarkısını kUçük vokalistlerle birlikte seslendirdi. (Fotoğraf: Muharrem Aydın) T ^ k . J i a f Muziği'ne kazandırdığı parçalar nedeniyle "beste fabrikatörü" olarak nitelendirilen Kayahan, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki 12 günlük konser, maratonuna önceki gece başladı. Bir süre önce piyasaya çıkarttığı "Sen Mühimsin" adlı kaseti 1 milyonu aşan bir satış rakamına ulaşan sanatçı, yaklaşık 1500 kişinin izlediği konserinin ilk bölümünde "eski" parçalarından oluşan "tait melodiler" seslendirdi. "Geceler", "Mor Menekşe", "Canım Sıküıyor Canım" gibi "dillerde dolaşan" 'Beste fabrikatörü'nün minik vokalistleri parçalarından birisi olan "Kar Taneleri" ^ ^ bestesinde sanatçının üzerine yapay kar taneîerf dökülmesi "görülmeye değer" bir manzara oluşturdu. Gitarıyla bütünleşen sanatçı 2 saat süren konserinin ikinci bölümünde ise yeni kasetinde yer alan parçalarını yorumladı. "Gazinolarda hanım müşterilerin rağbet gösterdiği" cümlesiyle anons ettiği "Bir Aslan Miyav Dedi, Minik Fare Ktikredi" şarkısını sahneye çağırdığı küçük çocuklarla birlikte seslendiren Kayahan "minik vpjkalistleri"ni sahneden kendi elleriyle indirdi. Bazı parçalarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Kayahan, kons|ri boyunca sık sık "Amacım size kendimi sevdirmek olsaydı bu çok kolaydı. Ben şimdi sizleri sevmenin tadını çıkanyorum" dedi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu dinleyicileri ise Kayahan'a "Biz de seni seviyoruz" tezahüratları ile yanıt verdiler. Sanatçının Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserleri 19 mayısta sona erecek. Papa Eftim öldü Fener Rum Patrikhanesi, Türk Ortodoks patriğinin Şişli Rum Mezarhğı'na gömülmesine izin vermedi. Kardeşi, ilgililerden yardım istedi. İstanbul Haber Servisi Türk Ortodoks Patriği Turgut Erenerol (71) tstanbul'da geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldü. "Papa Eftim" sıfatındaki Erenerol'ün gömülmesi sorun oldu. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin, Erenerol'un cenazesinin Şişli'deki Rum Mezarhğı'na gömülmesine izin vermediği belirtildi. Turgut Erenerol'un kardeşi Selçuk Erenerol, daha önceki yıllarda bütün yakınlarının ve ailesinin bu mezarhğa gömuldüğunü belirterek yetkili mercilere telgraf çekip yardımcı olmalannı isteyeceklerini söyledi. Selçuklular döneminde Hıristiyanlığı seçen Türklerden olan Turgut Erenerol, resmi kayıtlarda Türk Ortodoks Patriği olarak geçiyordu. Selçuklulardan bu yana yaklaşık 200 kişi kalan Türk Ortodokslarından Türgut Erenerol, 1920 yılında Istanbul'da dunyaya gelmiş, İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra 195560 yıllan arasında New York'ta lisansüstü çalışmasını yapmıştı. Önceki gün kalp krizi geçiren Erenerol, Amiral Bristol Hastanesi'ne kaldırıldıktan kısa sure sonra yaşamını yitirdi. Cenazenin Galata'daki patrikhanede bir hafta süreyle ziyaretçilere açık tutulacağını belirten Selçuk Erenerol, mezar yeri konusunda Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin kendilerine • güçlük çıkardıklarını öne sürdü. Erenerol, "Benim, babam ve bildiğim bütün yakınlanmız, dinimizden ötürü Şişli'deki Rum Ortodoks Mezarhğı'na gömiilmüştü. Şimdi ise ağabeyimin gomülmesini istemiyor', lar ve buna izin vermediler. Çünkü 'Türk Ortodoks olmaz', diyorlar. Bizim, tarihten gelen,' bir mirasınuz var. Bunu kabul . etmeleri gerekir" dedi. Cenazenin gömülmesi için', İstanbul Valisi Cahit Bayar'a başvurduklannı söyleyen Erenerol, "İzin verihnezse Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün yetkili mercilere olayı an ' latan telgraflar yazacağız" diye konuştu. Bütün Türk hükümetlerine ' yakınlığıyla bilinen Patrik Ere' nerol'u patrikhane adeta "aforoz" etmişti. Zonguldak'taki direnişi desteklediler, meslekten men edildiler 18 öğretmene madencr cezası Özel okullarda meydana gelen olaylan milli eğitim müdürlüklerine "bildirmekle zorunlu olan" dersane sahibi de cezaya çarptırıldı. Dersane sahibi Çolak, "tdam cezası gibi bir şey" dedi. ÜMtT OIAN İZMİR Zonguldak maden işçilerinin grevini desteklemek amacıyla bir gün derslere girmeyen özel dershanede görevli 18 öğretmene, "meslekten men" cezası verildi. MEB özel öğretim Kurumu Genel MüdürU Necdet Özkaya, olayla ilgili olarak "Hem bildikleri şeyi yapıyorlar hem yakınıyorlar. Müsamaha etmek istesem bile edemezdim" derken, dershane sahibi ve öğretmenler olayı "tdam karan gibi bir şey" olarak yorumladılar. kurulu Eskişehir'de MATFKB (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) Dershanesi'nin 18 öğretmeni, 3 Ocak 1991 günü Zonguldak maden işçilerinin eylemlerini desteklemek için bir gün derse girmediler. Özel okullarda meydana gelen olaylan Milli Eğitim Müdürlüklerine "bildinnek zonında olan" dershane sahibi, durumu bir yazıyla üetince soruşturma başlatüdı. Bu arada dershane sahiplerinden Fahreltin Kerim Çolak di cezaya çarptırıldı. 6 MEB Özel öğretim Kurumu yazı yazmış. Biz de bakanlık Genel Müdürü Necdet özkaya, müfettişi gönderdik. Olay doğyapılacak hiçbir şey olmadığını, rudur. Benim yapabilecek bir şeadı geçen öğretmenlerin hiçbir yim yok ki. Ben mufettiş tekliözel öğretim kurumunda görev fine uydum. Bu öğretmenler alamayacağını belirterek şöyle hiçbir özel öğretim kurumunda çahşamazlar. İleride af çıkar, konuştu: "625 sayılı Özel Öğretim Ku başka bir şey olur, onu bilemem. rumlan Kanunu diyor ki; 'öğ Kanunlan bildikleri halde bu işretim kurumlarında grev, boy leri yapıyorlar, sonra da 'Niye kot yapılamaz, sendikaya üye böyle oldu' diyorlar. Ben bunu olunmaz! Bunlar hem boykot nasıl saklarım, nasıl gizlerim? yapmışlar hem de kurumun sa Ben müsamaha etmek istesem hibi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bile edemem." Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararıyla Müiredat Programına göre hazırlanan yeni Türk Oili ve Edebiyatı ile Türkçe kitaplarımız: Sayın Türk Dİli ve Edebİyatı Oğretmenlerİ! flflA «N?r?.!'*!JR,L?« Ozel okul ücretlerine zaııı Özel okul ücretleri Istanbul'da yüzde 80, Ankara'da ise yüzde 6070 arttınldı. MEB Talim ve Terbiye Kuruiunun kararıyla lise ve dengi okullarda okutulması eğitim ve öğretim açısından uygun bulunmuş 11.6.1990 tarih, 2314 sayılı Tebllğler Derglslnde yayınlanmıştır. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI Llsel Nurer UĞURLU T r m i Meslek Llselerl Içln MEB Talim ve Terblye Kurulu'nun kararıyla Meslek Llseierimizde okutulması eğitim ve öğretim açısından uygun bulunmuş 17.9.1990 tarih, 2321 sayılı Teb' llğler Derglslnde yayınlanmıştır. Nurer UĞURLU TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI Llse II MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararıyla llse ye dengi okullarda okutulması eğitim ve öğretim açısından uygun bulunmuş 25.12.1990 tarih, 2328 sayılı TeDllğler Derglslnde yayınlanmıştır. Nurer UĞURLU Meslek Llselerl İçin TÜRKÇE II MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararıyia Meslek Useierimizde okutulması eğitim ve öğretim açısından uygun bulunmuş 25.12.1990 tarih, 2328 sayılı Tebllğler Derglslnde yayınlanmıştır. ANKARA (ANKA) Ankara ve îstanbuPdaki özel okullar 19911992 öğretim yılı ücretlerine büyük oranda zam yaptılar. Ankara özel Okullar Derneği Başkanı Hacı Ali Demirel yaptığı açıklamada başkentteki özel okullann ücretlerini yüzde 6070 düzeyinde arttırmaya özen gösterdiklerini, enflasyon dışı bir artışı öngörmediklerini bildirdi. Demirel, "Özel okullar ücretlerini serbest olarak kendi başlanna belirleyecek ve bu ay ın somına doğru ilan edecekler. Bu yıl özel okullarda Ucretsiz kontenjanının düşurülmesi fiyatlann da diişiik tutulmasında katkıda bulunmuştur" dedi. Istanbul Özel Okullar Derneği Başkanı Dıindar Uçar ise bu kentte yapılan yüzde 70 zamları az buldu. Dündar yaptığı yazılı açıklamada yılda ancak bir kez ayarlama yapabilen özel okullann enflasyondan en fazla etkilenen kurumlar olduğunu bildirdi. Uçar, "Gelecek yd için en makul ayarlama oranının yüzde 100'iin üzerinde olmas; gerektiği anlaşılmaktadır" dedi. Dündar Uçar özel okul sahiplerinin yaptıkları bir toplantıda ücretlerin tstanbul Ticaret Odası'nın ucretliler geçinme endeksine yakın olarak yüzde 70 dolayında tutulacağının anlaşıldığını bildirdi. KISA KISA • Ege Ordu Komutanhğı kampusu içinde askeri kamyon, er yemekhanesine girdi. Olayda iki er öldü, yedi er de yaralandı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ege Ordu Komutanlığı'nın Narhdere Abdullahağa'daki kampusunda meydana geldi. • Aydın'ın ilçesi Kuşadası'nda 3 gun önce sabaha karşı evinin önünde 6 kurşunla öldurülmuş olarak bulunan Alman işadamı Rolf Neckherman'ın katili henüz bulunamadı. Cumhuriyet Savcısı Turgut Vural, işadamının bir süre önce tartıştığı Turgut Civan isimli gencin gözaltında tutulduğunu bildirdi. • Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dun meydana gelen iki tren kazasında 2 kişi öldü. İlk kaza saat 09.30 sıralarında Fatih Istasyonu'nda meydana geldi. Kocaeli'nden Haydarpaşa yönüne giden makinistler Hasan Küpeli ve Davut Sarıçam yönetimindeki 0169 sefer sayılı Pamukkale Ekspresi, bir başka trenden inip karşı tarafa geçmeye çalışan Orhan Dalyan'a çarptı. 24 yaşındaki Orhan Dalyan olay yerinde hayatmı kaybetti. Bu kazadan birkaç saat sonra Haydarpaşa'dan Gebze'ye gelen 1112 sefer sayılı banliyö treni, Eskihisar köyü mevkündeki raylar üzerinde gezinen Ali Kayagedik'e (16) çarptı. Zihinsel ozurlu olduğu öğrenilen Kayagedik, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kartal Devlet Hastanesi'nde oldu. • Basın Kartları Komisyonu Antalya'da toplandı. Komisyonun bu toplantısmda ilk kez basın kartı alacak 160 gazeteci ile sürekli basın kartı alacâk 31 gazetecinin başvuruları görüşulecek. Nurer UĞURLU TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI Llse III MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun kararıyla Mufredat Programma göre yeni bir aniayışla lise ve dengi okullarımız için hazırlanmıştır. Kitaplar dört renkli, resimli ve desenli basılmıştır. Bütün liselerimize Örnek Kitaplar gönderilmiştir. Nurer UĞURLU Meslek Uselerl İçin TÜRKÇE III MEB Talim ye Terbiye Kurulu'nun kararıyla Yeni Mufredat Programma göre Meslek Liselerimiz için hazırlanmıştır. ÛRGÜN YAYINLAR LTD. Nuruosmaniye Cad. No: 28 Cağaloğlu/İSTANBUL Tel: 527 39 49526 37 34
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog