Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

10 MAYIS 1991 SERBEST P I Y A S A D A D Ö V I Z ABD Oolan Alman Markı isviçre Frangı Hollanda Flonni Ingiliz Stertini Fransız Frangı 100 I.Lİreli S.A.Riyali Avus. Şilini Alış 4070 2333 2745 2055 6920 1070 Satış 4080 2340 2755 2065 6980 1080 EKONOMİ CUMHURİYET/13 OSMAN ULAGAY tstanbuVda en çok vergi veren 100 kurum içinde yalnız iki banka var 688 312 ru Tekel'e kal rının azalmasının da vergi kaybını azalmğını vurguladı. Sık sık gündeme gelen rüşvet olayma da değinen Temizel sözlerini şöyle sürdürdü: 315 333 Bilgisayar kongresi CANBERRA Avustralya'nın ekonomik tablosu, komşusu Yeni Zelanda'daki durumu çağrıştıran özellikler gösteriALTIN GÜMÜŞ yor. Kısaca özetlersek: • Enflasyon düşmeye devam ediyor. Son verilere göre eriSatış Alış şilen yüzde 6.9'luk oran son 18 yılın en düşük oranı. 307.000 311.000 Cumhuriyet 325.000 340.000 • Enflasyon cephesindeki başarı ekonomik durgunluk paReşat 46.750 46.950 24 ayar altın hasına sağlanmış görünüyor. İktidardaki Avustralya İşçi Par41.900 46.000 22 ayar bilezik tisi, ekonominin bu yılın ikinci yarısında durgunluktan çıka603 576 900 ayar gümüş cağını ve büyümenin yeniden hızlanacağını iddia ediyor, ama 241.000 246.000 Vakıfbank Altını 241.000 246.000 Ziraat Altını iktidarın iyimserliğine katılanlar fazla değil. 241.000 246.000 Halkaltın • Avustralya işverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu tarafından yaptırılan yeni bir araştırma da karamsarları destekliyor. Anket sonuçları işadamlarının yüzde 90'ının yatırım için M.BANKAS1 PİYASALABI koşulları hiç de elverişli bulmadığını ve güven ortamının bu8199 Ort Faz (%) TL lunmadığını gösteriyor. Araştırmayı yorumlayanlar bu eğili2312.6 Işl Hac (Mılyar TL) Piyasası min ekonomik durgunluğun süreceği anlamına gelebilece4097 Dolar kapanıs (TL) Dövız ğini belirtiyorlar. 90.22 Piyasası Işl.Hac (Mılyon $) • İnşaat kesiminin durumunu saptamak için yaptırılan bir 357 10 Kapanış (ons/$) Altın 556 Işlem Hacmı (kg) araştırma da sektörde durumun çok kötü olduğunu ve yatıPiyasası rımlann düştüğünü ortaya koyuyor, uzun süre gelişme beklenemeyeceğini yazıyor. i • Ekonomide durgunluk sürerken buna bağlı olarak ithajlat düşüyor ve cari işlemler açığı kapanıyor. j • Ekonomideki durgunluğun en olumsuz etkisi ise işsizlik • Ekonoraî Servisi 8. oranlarında kendisini gösteriyor. Dün açıklanan son verilere Türkiye Bilgisayar Kongresi göre yüzde 10'a dayanan işsizlik oranı hükümetin başını ağ2730 mayıs tarihlerinde rıtan sorunların başında geliyor. ', yapılacak. Açılışı 27 mayıs Bu ekonomik tablonun iktidara puan kazandıran bir tablo günü Atatürk Kültür olmadığı mevdanda. Başbakan Hawk ve ekonomi politikalaMerkezi'nde yapılacak nnı yönlendiren genç Maliye Bakanı Keating, kötü günlerin Kongre daha sonra Atatürk şona ermekte olduğunu ve Avustralya ekonomisinin bu yılın Kültür Merkezi'nde, The ikinci yansında 'resesyon'dan yani durgunluktan tamamen Marmara Oteli ve Tepabaşı çıkacağını söylüyorlar. İktidardaki İşçi Partisi, 1993'deki s&lstanbul Sergi Sarayı'nda çimlere kadar ekonominin canlanacağını ve popülaritesinin devam edecek. Kongrenin artacağını düşünüyor, bu umutlarla bugünkü karamsarlığı aşr açılış konuşması Avrupa maya çalışıyor. Son verilere göre son genel seçimin yapıldir Topluluğu Bilgi Teknolojisi ğı 1990 nisanından bu yana sürekli olarak gerileyen İşçi Par> Araştırtna ve Bilimsel tisi'nin kamuoyundaki ctesteği, geçen ay en düşük düzeye llişkiler Direktörü George inmiş. ' ; Metakides tarafmdan Avustralya ekonomisindeki gelişmeler İşçi Partisi'nin geiyapılacak. leceğiyle de yakından ilişkili görünüyor. Ekonomiyi yönienidiren Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Keating, ayni zamanda Başbakan Havvk'un İşçi Partisi'ndeki potansiyel rakibi olarak görülüyor. Ekonomi cephesinde işler iyi gider ve enflasyonu düşüren Avustralya ekonomisini yeniden büyü• ANKARA (ANKA) me rayına da oturtabilirse Keating'in İşçi Partisi Başkanı ve Kamu Ortaklığı tdaresi, Niğde Çimento hisse gelecekte başbakan olma şansının artacağı belirtiliyor. işle1senetlerini 13 mayıs rin yolunda gitmemesi ve ekonomide beklenen canlanmaDevlet Bakanı Işın pazartesi günü satışa nın gerçekleşmemesi halinde ise hem İşçi Partisi'nin hem Çelebi başkanhğında ye'nin en iyi ihtimalle yüzde 50 çıkarıyor. tş Bankası de Keating'in şanslarının azalacağı anlaşılıyor. Ekonomi Servisi Türkiye oranında düşüş yaşayacağı bel 100 kişilik bir işadamı "YPK'da alınan kararlar şubelerinde Maliye Bakanı Keating'in ekonomiyi canlandırmak için Seyahat Acenteleri Birliği li olmuştur." gerçekleştirilecek satış 14 uyarınca 1 nisanda heyeti 14 mayısta 6 1989'da bir ara yüzde 18'e kadar tırmanan kredi faizlerini yüz(TÜRSAB) Başkanı Bahattin mayıs salı günü de sürecek de 12'ye kadar düşürmeyi başardığı ve geçen yılın son çeyi Konuşmasında Istanbul'u günlük bir Körfez başlayacağı açıklanan Yücel, Turizm Bakanlığı'nı ve Niğde Çimento hisse reğinde bunun olumlu etkilerinin görülmeye başlandığı becharter uçaklanna yüzde 50 "çöp tepelerinden oluşan pislik turuna çıkıyor. "beceriksizlikle" suçladı. Dün senetleri 15 mayıs çarşamba ler kenti" olarak tanımlayan lirtiliyor. Avustralya'da kamu harcamalarının miili gelire bir basın toplantısı düzenleyen ANKARA (Cumhuriyet yakıt indirimi, yer hizmeti gününden itibaren borsada Bahattin Yücel, lstanbul Bü(GSMH) oranının, son on yılda artmakla birlikte, oldukça düYücel, 18 martta Cumhurbaş Körfez bölgesinin işlem görmeye başlayacak. ücretlerinin düşürülmesi gibi yükşehir Belediyesi'ni de suçla Bürosu) imarına dönük hazır şük olması hükümetin para ve maliye politikalarında manevra kanı Turgut Özal'ın daveti üzeyeniden yarak turist otobüsleri için park önlemler başlatılamadı. kabiliyetini arttırıyor. rine Ankara'ya gelen yabancı hklar sürerken Türkiye de yeri istemelerine karşın yanıt Avustralya örneği bir kez daha ekonomi ile politikanın naturizmcilere Turizm Bakanı İlYabancı dergilerde Türkiye bölgedeki inşaat ve ticaret alamadıklarını söyledi. Yücel, • GEMLİK (AA) 3 sıl iç içe geçtiğini ortaya koyuyor. Orta ve uzun vadede sağhan Aküzüm tarafmdan yazılı pastasından daha fazla pay 'düzenbaz', 'hilekâr' olarak geçen ay başındaki otobüs faciOcak 1991'de Türkİş •lıklı ekonomik büyümenin enflasyonsuz bir ortamda sağlave sözlü olarak açıklanan kararalabilme girişimlerini yoğuntanımlanıyor bu yüzden. ası ile önceki gün yanan iki ototarafmdan uygulanan 'işe ların uygulanmamasının Türkinabileceği inancıyla önceliği enflasyonla mücadeleye verdir laştırdı. Devlet Bakanı Işın büsü örnek göstererek "Bu dugitmeme eylemine' ye'yi "güç durumda" bıraktığığinizde sonuç ekonomik büyümenin durması ve işsizliğin art1 Çelebi'nin başkanhğında 100 katıldıklan iddiasıyla nı belirterek şunları söyledi: 1991 'in ikinci yarısından rumda potansiyel olarak tehlike kişilik bir işadamı heyeti 14 ması olabiliyor. Tabii dünya konjonktürü de buna katkıda bu* gibi önlemlerin hâlâ başlatılmaGemlik'te kurulu bulunan "umudunu" hâlâ kesmediğini, her zaman mevcuttur"dedi. mayısta 6 günlük bir Körfez lunabiliyor. Sonuçta seçim dönemi içinde durumu düzelte* dığını söyleyen Yücel, bu yüz"Başta Almanya olmak üzeTÜGSAŞ'taki işlerinden Bu arada Türkiye Otelcüer araa "yaaUş" tanıtım kampanturuna çıkiyor. Bölge ülkelemezseniz iktidannız tohlikeye giriyor. Avustralya gibi seçirn re çeşitli ulkelerde jayımlaoan den Türkiye'nin itibatmın yası ve uygulamalar yüzünden Birliği'hin Bursa'da yaptığı Ko rine ortak altyapı projeleri cıfcaulaa Petroljş Sendikası döneminin üç yıl olduğu bir ülkede bu tehlike daha da büdergilerde yer alan haberlerde "ciddi" olarak zedelendiğini Türkiye'nin geçen yıla göre tu ordinasyon Kurulu toplantısın önerisi götürülecek. îşyeri temsilcileri, açtıkları yük. öne sürdü. İç kamuoyunun Türkiye, beceriksiz birtakım yödavayı kazandılar. Gemlik rizm kaybının yüzde 50'lere va da "turizm sektörünün yaşadıDevlet Bakanı Işın Çelebi'Bu durum, Türkiye'deki gibi enflasyon cephesindeki bat neticiler yüzünden 'düzenbaz' "pembe tablolar" çizilerek al racağını söyleyen Asliye Hukuk ğı zor günleri atlatabilmesinin Yücel, nin Kffrfez turu Kuveyt, Suşarısızlıklarına bahane bulmaya çalışan hükümetlere "Bave 'hilekârlıklar ülkesi' olarak datılabileceğini, ama uluslarara 1991'de şu ana kadarki kaybı ancak bazı teşvik ve (edbirlerin Mahkemesi'nde görülen kın gördünüz mü?" dedirtebilir. Yüzde 1O'luk büyüme hızi tanımlanmaktadır. Ama biz sı platformda verilen sözlerin nın geçen yıla göre yüzde 85 süratle yürürlüğe konması" ile udi Arabistan, Katar ve Birdavanın bugünkü yüzde 60'lık enflasyonun gerekçesi olarak gösterilebilir ama inanıyonız ki hem turizm sek tutulmamasının silinmeye çalı oranında olduğunu hatırlattı: mümkün olduğu belirtildi. Ana leşik Arap Emirlikleri'ni kapduruşmasında, eyleme sayacak. Geziye çok sayıda bu da durumu uzun süre kurtaramaz. Tıpkı bu yıl olduğu gitörü hem de Türk halkı bu ni şılan "Şark zihniyeti"ni geri gekatıldıklan iddiasıyla işten müteahhit, ihracatçı ve ban"Başından beri uyardığımız dolu Ajansı'nın haberine göre bi büyüme hızı düşerken enflasyon tırmanma belirtileri göstelemeleri hak etmemektedir." tirdiğini hatırlatan YUcel, Tuçıkarılan 4 sendika Akdeniz Otelciler Birliği (AKterebilir ve sonunda çıkan politik fatura çok ağır olabilir. Yüksek Planlama Kurulu'nca rizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün halde kötü ve yetersiz reklam TOB) Başkanı Ali Berberoğlu, kacı katılacak ve söz konusu temsilcisi son savunmalannı ülkelerle ekonomik ve ticari alınah kararlar uyarınca 1 ni müsteşarı Savaş Küce ile birlik kampanyasının olumsuz sonuç Antalya yöresindeki otellerde yaptılar. Bilirkişinin sanda başlayacağı açıklanan te tüm bu gelişmeler sürerken 10 ları görülmeye başlandı. 1991 doluluk oranının "sıfır" oldu işbirliği olanaklannın geliştiişçilerin işten charter uçaklanna yüzde 50 ora günlük Uzakdoğu gezisine çık yılında Körfez krizi yüzünden ğunu belirterek "Turistik işlet rilmesi üzerinde durulacak. çıkanlmamaları gerektiği Yetkililer, Kuveyt'in ilk aşanında yakıt indirimi, yer hizmeti masını da eleştirerek "Bu ülke Ispanya yüzde 17, Yunanistan meler son demlerini yaşıyorlar" şeklinde görüş bildirmesi mada yaklaşık 8 milyar dolarücretlerinin düşürülmesi ve mü de Turizm Bakanı var mı" diye yüzde 20, Tunus yüzde 22 oran dedi. üzerine, TÜGSAŞ lık bir inşaat ihalesi yapacaİarında düşuş beklerken Türkize fiyatlanna zam yapılmaması sormak istediğini söyledi. avukatlan, bilirkişiye itiraz ğmın tahmin edildiğini belirettiler. Duruşma hâkimi, terek Türk firmalarının bu itirazı yerinde bulraayarak ihalelerde taşeron olarak rol bilirkişi raporu ANKARA (Cumhuriyet Bü yapamayan" ekonominin ciddi alabileceğini, ayrıca malzeme doğrultusunda, Petrollş rosu) Tarım üreticilerinin sorunlarla karşı karşıya olduihracının da söz konusu olaişyeri baştemsilcisi Serdar Ankara'ya yürüyüş kbrkusu, ğunu belirterek, tarım üreticisibileceğini ifade ettiler. BölgeÖztürk ile temsilciler ödemeleri geciktiren hükümeti nin alacaklarının geciktirilmenin Irak da dahil yeniden Hüseyin Demir, Alaattin dize getirdi. Pancar, pamuk, sinin 6 milyon 856 bin çiftçi aiiman için uzun dönemde açıEkonomi Servisi Çay artık ğini belirterek "Bugünlerde zam Yılmaz ve Eframi Tümer'in çay, fmdık ve zeytin üreticisinin lesini her geçen gün biraz daha lacak işlerin toplam tutarının zamla demleniyor. En son ocak yapmalarını beklemiyorduk. îşlerine iadelerine karar alacağı olan toplam 971 milyar yoksulluğa ittiğini söyledi. özEskl flyat Yeni tlyat 300 milyar dolara ulaşacağıClnsi ayının 22'sinde yüzde 2224 ara Demek ki kafalarında taban fiverdi. lirahk ödeme planı hazırlandı. bek, tarım üreticilerinin temsil.750 nın hesaplandığı ve Türkiye'1.450 sında fiyatlarını arttıran Çay Iş yatına ne kadar vereceklerini heKamelya Çay (100 gr) Türkiye Ziraat Odaları Birliği cileriyle yaptıkları bölge top9.400 nin de bu 300 milyar dolarlık 7.600 letmeleri Genel Müdürlüğü sapladılar ki zam yaptılar. TaKamelya Çay (500 gr) Başkanı Osman Özbek, 8 aylık lantılarını sürdüreceklerini, cuj 18.800 pastadan yüzde 10'a yakın 15.200 (ÇayKur), dün yüzde 2123.7 ban fiyatlan açıklandıktan sonKamelya Çay (1000 gr) gecikmeyle yapılan ödemelerin martesi günü Adana'da, 15 Ma oranda pay alabileceği ifade 1.950 1.600 oranında bir zam daha yaptı. ra haziran ayında da toplusözRize Turist (100 gr) ekonomik darboğazdaki tarım yıs'ta Ankara'da bir araya geleedildi. 5.000 4.100 Böylece ÇayKur'un bu yıl yap leşme görüşmeleri var. Sanınm Rize Turist (250 gr) üreticisine göreceli bir rahatlık rek tarım sorunlarını görüşme10.000 8.200 tığı zam oranı yüzde 50'yi geç o zaman bir zam daha olur" 6'• İZMİR (Cumhuriyet Ege Rize Turist (500 gr) getireceğini belirterek, "57 mil ye devam edeceklerini belirtti, Çelebi'nin gezisi sırasında 20.200 ti. Yeni fiyatlar dünden itibaren yor. ÇayKur'un zarar eden bir 16.400 Bürosu) Dünya Altın Rize Turist (1000 gr) yonun yarısıyız, ama çarşıya, Tarım üreticisinin sorununun, Birleşik Arap Emirlikleri ve 9.700 geçerli kılındı. kuruluş olduğunu dile getiren 7.850 Konseyi'nin sekizinci pazara parasız çılayoruz" dedi. yalnızca ürün bedelleri ile sınu'li Yeni ekstra (500 gr) Katar ile Karma Ekonomi 2.100 1.700 şubesini Türkiye'de açacağı 1990 yıhnda toplam 5 kez art tnan, kuruluşun bu zamlarla da Cumhuriyet muhabirinin olmadığını vurgulayan Özbek, Çay çiçeği çayı (100 gr) Komisyonu protokolleri im5.350 4.350 bildirildi. Dünyadaki en tırılan çay fiyatlan geçen yıl kurtulmadığı görüşünü savunusaptamalarına göre; pamuk, üreticinin kooperatif ve banka Çay çiçeği çayı (250 gr) zalanacak ve ticari ilişkilerin 10.700 8.700 içinde yüzde 99 zam görmüştü. yor. tnan, "Belki Işın Çelebi fındık ve zeytin borçları için Ta borçlarının baskısı altında bubüyük altın üreticisi Çay çiçeği çayı (500 gr) arttırılmasına yönelik görüş2.100 1.700 Son yıllarda enflasyonun üze ÇayKur'u satacağız der de o zarım Satış Kooperatifleri'ne 132 lunduğunu söyledi. özbek, kuruluşların oluşturduğu meler yapılacak. Rize Çayı (100 gr) 5.350 4.350 rinde artan çay fiyatlan bu yı man kurtulur" diyor. milyar lira gönderildi. Koope önümüzdeki hasat ve ekim döDünya Altın Konseyi 16 Rize Çayı (250 gr) Körfez'de büyük boyutlu Geçen yıl ÇayKur'un art ar5.350 lın ilk 5 ayında da aynı seyri iz4.350 ratifler, son üç günde 25 milyar neminde de, tarım sektörünün mayısta tzmir'de Yeşil çay (250 gr) bazı ortak altyapı projelerinin liyor. ÇayKur'dan sonra özel da zam yapmasının nede.ninin Iiralık ödemeyi gerçekleştirdiler. öteki sektörlerde olduğu gibi 4.400 5.400 toplanacak. Toplantmm ev filiz lüks çay (250 gr) de gündeme getirileceği, deşirketlerin de zam hazırlığına özel çay şirketleri olduğu ileri 772 milyar liraya ulaşan pancar yüksek enflasyon, faiz, girdi fi8.800 10.800 sahipliğini yapacak olan Fıliz lüks (500 gr) miryolu, karayolu ve elekt»girdiği ve bir iki hafta içinde sürülüyordu. Zarar ettiklerini ve borcu da, pancar üreticisine ay yatlarıyla ilgili genel sorunları1.600 1.950 Temizocak Kuyumculuk fikasyonda tüm bölge ülkeleKokulu çay (100 gr) özel firmaların da fiyatlarını devletten destek beklediklerini sonuna kadar dek ödenecek. nm sürdüğünü belirtti. 700 Ticaret AŞ Yönetim Kurulu 850 rini kapsayacak projelerin ön Filiz süzme (56 gr) arttıracaklan belirtiliyor. Karçay söyleyen özel şirketler, 1990 yılı Şeker Şirketi, üç gün içinde 2.200 Başkanı Yılmaz Temizocak, görüşmelerinin yapılacağı 2.700 Birliğin Konya'da yapılan Altınbaş (100 gr) Genel Müdürü Mustafa tnan, içinde bir dernek kurarak örgüt80 milyar lira ödeme yaptı, dün bölge toplantısının çok verimli 16.000 kaydedildi. konseye 13 ülkeden 81 altın 19.750 Rize çayı tahta kutu (500 gr) ÇayKur zammının erken geldi lenmişlerdi. de ödeme merkezlerine 300 mil geçtiğini belirten Özbek, tarım üreticisi kuruluşun üye yar lira gönderdi. Şirketin haf üreticisinin, Uretimden gelen olduğunu söyledi. ta sonuna dek 200 milyar daha gücünün çok büyük olduğunu göndermesi öngörüldü. Çay söyledi ve "Edirne'den Kars'a üreticisinin alacağı olan 67 mil kadar üreticilerin izlenen tanm yar liramn 20 mayısa kadar politikalarıyla bir yere vanlaödeme'hazırlığı tamamlandı. mayacağını anladıklannı ifade seyretmesine jı.: .^«u». Mritnn tphHLpvp sevretmesine neden oluyor. GAP'ın taGAP'ı • Ekonomi Servisi feksiyonculann yaptığı ithalattan kay piyasasmdaki rekabet gücünü tehlikeye mamlanmasından sonra pamuk UretimiZiraat Odalan Birliği Başka etmeye başladıklarına" dikkat Nokta, Kadınca, Ekonomik Ekonomi Servisi Hazır giyim ve naklandığı şeklinde bir hava yaratıldı. düşürdüğünü vurguladı. Serbest piyasa nin 1 milyon 200 bin tona ulaşacağı diknı Osman Özbek, "ödeme çekti. Panorama, Marie Claire, konfeksiyoncular ihracat kaydıyla yapıkoşullarının aşın koıuma kaygısıyla ze kate alınarak bir plan yapılması gerekir. Bando gibi aylık ve haftahk lan ithalatın antidamping soruşturması Oysa geçen yılın ocakekün döneminde delendiğini anlatan Arat, derneğin koyapılan 876.6 milyon dolarlık dokuma Hazır giyim ve konfeksiyoncuların dergiler yayımlayan Gelişim dışında kalması gerektiğini savunarak nuyla ilgili isteklenni şöyle sıraladı: Yayınları'nın başına Suay Hazine'nin bu konuda açık bir deklaras ile ilgili ithalatın yüzde 77.6'sı oranın Antidamping soruşturmalan I)e gümrük çıkış noktasında teşvik istemeda 680.2 milyon dolarlık böliimünii tekAksoy getirildi. Aycan diklerini anlatan Hasan Arat, sektörü • DİET PEPSİ, piyasaya • MERKEZ SİGORTA yonda bulunmasını istediler. stil girdisi maddeler oluşturuyor. Kon mokles'in kılıcı gibi ihracatçı imalatGiritlioğlu genel müdürlük acenteler toplantısı 35 mayıs! Dün bir basın toplantısı düzenleyen feksiyonculann yaptığı ithalat ise topla çılarn ithalatını engelleyici bir faktör ol yaşatmak için pazarlama ve finansma sunuldu. Pepsi Cola firması görevinden ayrıldı. Marie tarihlerinde AntalyaSide'de Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği mın yüzde 15.5'i oranında 136 milyon maktan çıkartılmalı. Teşvik belgesi ile na yönelik teşvik verilmesi gerektiğini tarafmdan üretilen Diet Claire dergisi Genel Yayın yapıldı. Toplantıya 310 ihraç kaydıyla yapılan ithalat kesinlikle söyledi Arat, Eximbank kredilerinden Pepsi'nin bir kutusunda (TGSD) Başkanı Hasan Arat, tekstil it dolar seviyesinde belirleniyor." Yönetmeni ve yönetim yeterince yararlanamadıklannı, rotatif l'den az kalori bulunuyor. sigorta acentesi katıldı. halatının serbestçe yapıldığı geçen yıl, kurulu üyesi Suay Aksoy, kredi açılması sözünün ise hâlâ yerine, • MARMARA • PFA SİGORTA'mn hayat \ pamuk ve pamuk ipliği fıyatlarmdaki arHazır giyim ve konfeksiyoncular, ihracat kayıtlı ithalatın Gelişim'in yönetim kurulu getirilmediğini vurgulayarak Japonya' ÜNİVERSİTESİ AT branşındaki yeni atılımıyla tışın kontrollü gittiğini, ancak antidamUyesi ve murahhas aza dan sağlanan 400 milyon dolarlık kre Enstitüsü, 14 mayıs salı günü ilgili 'Hedef Kalite' acenteler ping soruşturmalanndan sonra fiyat antidamping soruşturması dışında kalmasını istiyorlar. oldu. dinin nasıl kullanılacağının açık olma saat 10.00'da Bremen toplantısı Kuşadası'nda İarda tırmanış başladığını anlatarak Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Arat, dokuma ile ilgili Üniversitesi öğretim üyesi dığını söyledi. yapıldı. "Biz antidamping soruşturmalanna kar ithalatın yüzde 77'sinin tekstil girdisi olduğunu savundu. ABD'den sağlanan 1 milyar dolarlık Prof.Dr. Hagen şı değiliz. İhracat kaydıyla yapılan itha• LİNK BİLGİSAYARLARI, Lichtenberg'in konuşmacı kota pastasının kullamlabilmesi için 60 latın soruşturma kapsamından çıkarıl2a serisini çıkardı.Yeni seri, antidamping soruşturması dışında tutul milyon dolarlık ucuz kredinin yeterli olarak katılacağı "Serbest masını ve antidamping soruşturmasının Ocakmayıs döneminde ABD Dolan' kullanıcının verimliliğini ve • Ekonomi Servisi olacağını anlatan Hasan Arat, pazarla Dolaşım Konusunda Son iç piyasa fiyatlannın artma gerekçesi ol nın yüzde 33, Alman Markı'nın ise yüz malı. süratini arttırma imkânı Gelişmeler ve TürkiyeAT Merkez Bankası ABD Antidamping mevzuatında bulu ma konusunda da hükümetin TGSD ve mamasını istiyoruz" dedi. Geçen yılın de 16 oranında artmasına karşılık pasağlıyor. Doları'nın efektif satış nan, soruşturmalann iç piyasa fiyatla ihracatçı birliklerinin katkısıyla Alman Ilişkileri" konulu bir ilk 10 ayında yapılan dokumaya elverişli muk ipliği fiyatlannın yüzde 44, pamuk konferans düzenliyor. • CEYLAN İNŞAAT ve kurunu 27 lira arttırarak madde ve mamuller ithalatımn yüzde fiyatlannın ise yüzde 36 oranında yük rını arttırması halinde durdurulması bi ya ve Amerika'da büyük pazarlama Konferans Marmara bağlı şirketleri Antalya'daki 4000.97 liraya çıkardı. Dış seldiğini anlatan Arat, hazır giyimcile çimindeki madde işlerlik kazansın. merkezleri kurması gerektiğini söyledi. 77.6'sını tekstil girdisi ağırhklı kalemleSelena Turizm şirketinin 1 piyasalarda 1.7330 marktan Tiirk pamuğunun katma değeri Arat, Hazine'nin navlunlarda sağladığı Üniversitesi Sultanahmet rin oluşturduğunu anlatan Arat, şu bil rin yılın ilk 5 ayındaki zararlarının yüzMeydam'ndaki rektörlük milyar 400 milyon lirahk 1.7425 marka yükselen de 19.5'e ulaştığını söyledi. TGSD Baş yüksek fonksiyon ürünlerine dönUştü teşviğin de uygulama sonuçlarını bekle senato salonunda yapılacak. giyi verdi: hissesini devraldı. ABD para birimi, kanı Hasan Arat, bu durumun hazır gi rülmeden ihraç edilmesi iç piyasa fiyat diklerini sözlerine ekledi. "Kamuoyunda tekstil fabrikalarının Tahtakale'de 4 bin 80 yim ve konfeksiyon sektörünün dünya lannın dünya fiyatlarından yukarıda sıkıntıya girmesinin hazır giyim ve konliradan alıcı buldu. 329 Niğde Çimento pazartesi satışta Ekonomi Servisi Geçen hafta içinde çıkartılan tütün kaTahakkuk Eden V. Tahakkuk Edan V. S.Ho Kunımun Adı rarnamesiyle "tekliğine" son ve22.480.779.000 201.363.640.400 26 Çelik Motor rilen Tekel Ürünleri Dağıtım 1 Tekel 22.296.956.300 129.270.313.900 27 Erciyas Biracılık Müessesesi Müdürlüğü 201.3 2 Tofaş 21.637.668.000 "Geldiğimden beri üzerinde 85 315.154.400 28 Mais milyar Iiralık vergi beyanıyla Is3 Aksa Akrilik 21.140.273.600 en fazla durduğum konu rüşvet 84 540.503.600 29 Kalebodur tanbul'da kurumlar vergisi re4 Arçelik 21.115.945.500 oldu. Olayın temelinde eğitim72.997.833.600 30 Northerm Electric kortmeni oldu. Geçen yılın bi5 Otosan 20 902.683.400 sizlik ve asılsız iddialar yatıyor. 71.188.277.600 31 Oto Yol rincisi Tofaş, bu yıl ikinci sıra6 Shell 20.105.919.800 64 870.945.580 32 Eleman sıkıntısı nedeniyle meTeletaş 7 N.Türkse Shell (La Haye) 19.459.625.700 da yer aldı. En çok vergi ödeye63.044.021.400 33 murları ancak iş başındayken IBM Semea 19.066.791.600 8 Uzel Makine cek olan ilk 100 şirket sıralama47.520.795.200 34 eğitebiliyoruz. Özel eğitim merGaz Aletleri 18.321.808.700 9 IBM 39.084.349.800 35 smda mali sektörden sadece EsTürk Philips kezleri kurmak, 56 aylık kurs17.551.018.300 Bekoteknik 38.086.740.100 36 bank ve A) Baraka Tiirk yer 10 Aksu (an sonra başarılı olan adaylan 17.414.826.200 11 BP 35.520.952.200 37 aldı. Nasoto göreve almak gibi bir projemiz 17.186.106 900 35.359.215.900 38 MercedesBenz Turcas Petrolcülük tstanbul Defterdarı Zekeriya 12 var. Memurlara yeterli eğitimi 17.058.216.400 33.514.297.000 39 Anadolu Otomotiv Bagfaş Temizel, dün düzenlediği basın 13 verebildiğimiz taktirde hem rüş16.153.329.700 33.085.914.400 40 14 Mobil 0İI İpragaz toplantısında, nisan ayı içinde vet olaylan ortadan kalkar hem 16.122.541.000 32.857.238.100 41 15 Mermerier Lever İş tstanbul'daki vergi dairelerine 16 de vergi tahsilatı artar." 15.815.222.800 31.577.138.200 42 Ardem AkAI Tekstil teslim edilen Kurumlar Vergisi 15.645.532.300 30.459.053.100 43 17 Tofaş Oto Ticaret Borusan Oto tstanbul'da yaklaşık 12 bin beyannameleriyle ilgili bilgi ver 18 15.208.510.400 30.052.352.200 44 IBM Türk Türk Henkel vergi memurunun görev yaptığıdi. lstanbul Defterdarhğı'nca 19 14.866.801.600 28.109.137.100 45 Vestel Elektronik CocaCola Exp. 13.346.460.000 nı belirten Temizel, her mükelyapılan istatistiklere göre Istan 20 26.719.211600 46 Atılım Pazarlama Permatik 13.140.719.300 25.036.971.300 47 lefin 45 yılda bir kontrol edilmebul'daki vergi dairelerinin mü 21 Demırdöküm Pepsi Cola 12.669.483.300 23.053.574.300 48 kellefi olan şirketlerin 1990 yılı 22 si için 2500 dolaymda denetim Ülker Maliye (Dön.Sermaye) 12.447.032.300 23.004.652.600 49 faaliyetlerinden doğan gelir ve 23 Beko Ticaret elemanımn istihdam edilmesi İzocam 22.499.517.900 50 12.409.676.200 Mako Elektrik giderleriyle ilgili beyanlarından 24 gerektiğini, ancak tstanbul'daki Marshall 25 Aygaz çıkan bazı sonuçlar şöyle: vergi dairelerinde 331 denetim elemanımn görev yaptığını söy• Nisan ayı içinde 49 bin 290 Müdürlüğü aldı. Geçen yılın re karşıladı. adet mükellef (tüzelkişilik) Ku Vergiye tabi gelir toplamı yüzde kortmeni Tofaş bu yıl 129.2 milîstanbul Defterdarhğı'nda ya ledi. rumlar Vergisi beyannamesini 64.5 oranında artış gösterdi. pılan bastn toplantısında soruTicaret Odaları Konsey Baş* 8 trilyon 854 milyar lira ge yar lirayla ikinciliğe düştti. Bu îarı yamtlayan Defterdar Zeketstanbul'daki vergi dairelerine iki şirketi Aksa Akrilik, Arçelik kanı Ali Zafer Taciroğlu'nun lir beyan eden mükelleflere topteslim etti. Bunların 22 bin ve Otosan izledi. 80. sıradaki Es riya Temizel, hazine bonosu ve "dürüst vergi veren iflas eder" 847'si, 1990 yılı faaliyetlerinden lam 4 trilyon 17 milyar lira ver bank ve 98. sıradaki Al Baraka devlet tahvili ihraçlarından do şeklindeki sözlerini de değerlengelir elde etmediğini beyan etti. gi tahakkuk ettirildi. ğan reel maliyetin cari faiz had diren Temizel "Vergi veren iflas * tstanbul'da toplanacak olan Türk, ilk 100 arasında mali sek lerinin 1520 puan üzerinde ol etmez. Öyle olsaydı kapitalist ülDolayısıyla her 100 Kurumlar törü temsil eden yegâne şirketVergisi mükellefinden 46'sı, 1991 Kurumlar Vergisi'nin yüzde ler oldular. duğunu belirtti. Bu yöntemle keler ayakta kalamazlardı. Çünyılı içinde vergj ödemeyecek. Ge 96'sını İstanbul'daki Kurumlar * 1990 yılı verilerine göre sağlanan finansmanın maliyeti ktt sistemin temelinde vergi var. çen yıl bu oran yüzde 43 düze vergisi mükeHeflerinin yüzde ni çıkartırken vergi kayıplarının 18.9'unu oluşturan 9 bin 328 şir Türkiye'deki toplam kurumlar da hesaplanması gerektiğini söy 'Vergi kaçıranlar karşısında hakyindeydi. Vergisi tahsilatının yüzde leyen Temizel, kaynaklarını bu sız rekabetle karşı karşıyayız. Bu * Gelir beyan eden 26 bin 443 ket ödeyecek. * En çok vergi ödeyecek ilk 56.8'ini, toplam Gelir Vergisi araçlara yönlendiren bankaların nedenle zorlanıyoruz' demek ismükellefin vergiye tabi kârlarıtahsilatının yüzde 34'dünü, Kat çok düşük oranlarda vergi ödetediyse bir anlamda anlaşılabinın toplamı 8 trilyon 854 milyar 100 şirket sıralamasında ilk sı ma Değer Vergisi tahsilatının ise liraya ulaştı. Geçen yıl 5 trilyon rayı 201.3 milyar lirayla Tekel yüzde 48'ini fstabul tek başına diğini, ayrıca kredi plasmanla lir" dedi. 379 milyar lira düzeyinde olan Ürünleri Dağıtım fHüessesesi Avustralyafdan Türkiye'ye Ekonomi ve Politika... Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Bahattin Yücel: 1Z Çeleb i'nin Körfez çıkartması 3 ocak eylemi J artıkz; ÇSflçiaL yeni ödeme planı Çayda yeni fiyatlar Dtinya Altın Konseyi'ne şube Gelişim'de deği^iklik »ing için ^açıklık'talebi KlSA KIŞA Resmi dolar yine 4 bin lira
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog